Wielka Nowenna Pompejańska w intencjach Matki Bożej: 3.05-25.06.2021

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w Nowennę Pompejańską w intencjach Matki Bożej

Tę NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ odmawiam na Twoją Cześć Królowo Różańca Świętego, czynię to z miłości do Boga za wstawiennictwem ŚW. JÓZEFA:

 • w intencji wynagrodzenia za wszystkie popełnione grzechy na świecie i w Kościele Katolickim, a szczególnie za grzechy przeciwko PIERWSZEMU PRZYKAZANIU.
 • w intencjach MATKI BOŻEJ, aby spełniły się BOŻE PLANY przez Nią zamierzone.
 • w intencji dziękczynnej za nieustanną opiekę i niezliczone ŁASKI, za które ludzie nie dziękują. Amen

Uzasadnienie:

EKSPIACJA – OCZYSZCZENIE – NAPRAWIENIE jest to próba, podjęcie skutecznego zmazania winy wierzącego, przywracające więź z BOGIEM, którego prawo i wolę się pogwałciło., podczas gdy biblijny język hebrajski używa czasownika, który występuje w nazwie największej uroczystości pokutnej Kippur (zob. Kpł 16) i znaczy “zakrywać”. Grzech bowiem zostaje “zakryty”, oddalony od oczu Boga, który dzięki temu znów spogląda na swój lud (czyli NAS) z życzliwością.

Intencje MATKI BOŻEJ są te same co INTENCJE JEJ SYNA JEZUSA CHRYSTUSA w skrócie BOŻE PLANY.

Dziękczynienie

„Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.” (1 Tes. 5:18)

Znamy ewangeliczną historię o dziesięciu trędowatych, którzy wołali z dala: „Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami.” (Łuk. 17:13). Wiemy, że tylko jeden z nich zadał sobie trudu, aby wrócić do Jezusa i podziękować. Chrystus, jak gdyby Mu zależało na podziękowaniu, zainteresował się pozostałymi osobami i zapytał: „A gdzie jest dziewięciu?”

Nie chcemy przecież żeby Pan Jezus jak przyjdzie w dniu Oświecenia Sumień zadał nam pytanie:
Córko, Synu dlaczego mi nie dziękowałeś za te wszystkie ŁASKI jakimi cię obdarowywałem?

UZASADNIENIE co do INTENCJI i wyjaśnienie

Jeśli mamy cokolwiek podejmować wspólnie „w jednej intencji”, to warto najpierw zastanowić się, co w ogóle oznacza to słowo, ponieważ coraz częściej zdarza się, że niektóre słowa już nie są jasne dla współczesnego człowieka. Zdarza się także, że są rozumiane potocznie (np. „intencja” jest często rozumiana wyłącznie w kontekście ofiary Mszy świętej). Bywa także, że znaczenie niektórych słów w języku polskim jest wykrzywione, przeinaczone, co w języku naukowym nazywa się „przedefiniowaniem”.

Intencja stanowi „styk poznawczy” przedmiotu z podmiotem – jeśli zmierzam do czegoś to już się z tym „stykam”, a nawet w pewnym sensie jednoczę. To by wyjaśniało, dlaczego – jeśli podejmujemy działania, które (jak mniemamy) podobają się Bogu, to jednocześnie wtedy z Nim się jednoczymy. Tak naprawdę słowa: bądź wola Twoja (tzn. jednoczę się „intencjonalnie”) oznaczają jedną z możliwych form zjednoczenie się z Bogiem w tym życiu. Inną formą jest np. heroiczna wiara, nadzieja i miłość lub zjednoczenie mistyczne. Jeśli zatem odczytujemy, że Bóg czegoś chce (a nie jest to całkiem – dzięki Słowu Bożemu – niejasne, to wtedy wchodzimy na drogę głębszego zjednoczenia z Nim. Dlatego Jezus mówił, że wypełnianie woli Ojca jest dla Niego pokarmem, „jedzeniem” (J 4, 34).

Nie czyniąc woli Bożej odpadamy od łączności z Nim, jak od pokarmu i zamieramy, natomiast – właśnie poprzez intencję – czynienie woli Bożej zawsze zapewnia nam żywotność, radość i zapał, mimo trosk i zewnętrznych przeszkód.

Warto jeszcze zapytać, co na ten temat mówi nam Pismo Święte i teologia. Otóż musimy przyjąć trzy najważniejsze biblijne zasady:

 • Źródłem intencji jest zawsze SERCE utożsamiane z sumieniem, zatem w całym swoim postępowaniu powinno się kierować „nakazami serca” – jest tysiące miejsc w Biblii, które to akcentują.
 • W kontekście Krucjaty Jednej Intencji warto zatem sobie przypomnieć, że tzw. „czystą” intencją jest to, co się wiąże z chwałą Bożą i zbawieniem ludzi, a nie z naszymi ludzkimi pragnieniami i odczuciami. Jednym słowem: tu ma NAPRAWDĘ chodzić o MARYJĘ, nie o nas i o żadne ludzkie cele.
 • Bóg jako jedyny widzi i osądza intencję, widzi w ukryciu, ponieważ sam Bóg odsłania swoją główną intencję w stosunku do człowieka. Jest to prawda zbawienna dla nas, bo nieraz nikt nie rozumie naszych intencji, nikt ich nie zna, zna je tylko Bóg i tylko On może je ocenić. Bóg – co jest bardzo ciekawe – nie ukrywa nigdy swoich intencji wobec nas – a tą NAJWAŻNIEJSZĄ JEGO INTENCJĄ JEST PRAGNIENIE ZBAWIENIA NAS.

Ważne, by za każdym razem, każdego dnia rano powiedzieć Jezusowi: JEZU, CHCĘ PRAGNĄĆ TEGO, CO TY CHCESZ. W Ewangelii św. Mateusza (18,19) czytamy: „zaprawdę, powiadam wam: jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im MÓJ OJCIEC, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. „Jedna intencja” w tym kontekście nabiera jeszcze szerszego znaczenia: to zgodność braci, ich duchowa jedność oraz sfera obecności PANA, który obiecał być z nami, gdy my się jednoczymy w JEGO imię.

Słowo „intencja”, które kieruje nas ku modlitwie i jedności, jednocześnie przypomina, że BÓG również kieruje się intencją, CHRYSTUS, pozostający z OJCEM w jedności, również kieruje się intencją doskonale zjednoczoną z pragnieniami OJCA. W tej jedności intencji z Nimi pozostaje również MARYJA!

Tak, Tak intencje MARYI są intencjami SAMEGO BOGA!!!!

Zapytajmy zatem: W JAKIEJ INTENCJI MODLI SIĘ MARYJA?

Maryja w niebie modli się za nas modlitwą wstawienniczą, jest to wstawiennictwo mające nam wyjednać dary dla życia wiecznego (LG 62), ograniczone co do czasu („aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański”), ale nieograniczone w przestrzeni i osobach objętych tym wstawiennictwem („wstawia się za wszystkimi ludźmi”) [1]. Miłość Maryi do swych dzieci jest pełna pragnień i życzeń, które są odzwierciedleniem w Jej sercu, Kobiety obsypanej łaskami, Woli samego Boga. Ona mówi Bogu to, czego pragnie razem z Nim.

Jedynie BÓG może wypełnić nadprzyrodzone PRAGNIENIA MARYI wobec swoich dzieci.

Wszechmoc Boga wypełnia niemoc i jałowość ludzkich pragnień. W tej całkowitej i wzajemnej bliskości pragnienia Maryi spełniają się nie tylko w intencji, ale w rzeczywistości: moc Boża daje natchnienie i przenika Jej prośbę i pozwala Jej pragnieniom, które jak wszystkie pragnienia są czymś początkowym i niedokonanym, OSIĄGAĆ SWÓJ CEL.

Powyższe słowa jeszcze bardziej ukazują co to jest „intencja”: to po prostu tylko (i aż) chcieć tego i tylko tego, czego chce JEZUS, oraz czynnie angażować się w realizację JEGO PLANÓW.

Niech BÓG sam nam w tym dopomaga!

od 03 maja 2021 roku
(Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski)
do 25.06. 2021 roku
(40-ta rocznica objawień Królowe Pokoju w Medjugorie)
Niżej wyjaśnienie – dlaczego rocznica objawień przypada na dzień 25 czerwca?

     Ponieważ w tym dniu Matkę Bożą widziało sześcioro dzieci, przez Nią wybranych. Do czwórki widzących z poprzedniego dnia dołączyli jeszcze Marija Pavlović i Jakov Čolo. 25 czerwca byli więc już obecni wszyscy, którzy mieli odtąd widywać Maryję po wielokroć: widzący: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Marija Pavlović i Jakov Čolo. W ten sposób została uformowana grupa młodych wizjonerów. Sama Matka Boża odpowiedziała na pytanie o datę słowami: „Moje anioły, nie rozumiecie więc jeszcze, że to właśnie w tym dniu naprawdę spotkaliśmy się? Przedtem to było tylko przygotowanie”.

Sposób odmawiania Nowenny Pompejańskiej w grupach:
(codziennie przez 54 dni wybraną część Różańca)
3 maja – 25 czerwca 2021

* Znak Krzyża – W Imię Ojca…
* „Tę nowennę odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego, w Twoich intencjach
* Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…)
* Jedna część różańca (5 dziesiątków) – np. tajemnice radosne (światła, bolesne lub chwalebne)

* Modlitwa błagalna 03.05-29.05 (przez pierwsze 27 dni)

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
lub

*Modlitwa dziękczynna 30.05-25.06 (przez następne 27 dni)

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

* 3 x Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Regulamin zgłaszania uczestnictwa:

Zgłoszenia do nowenny przyjmujemy pod wpisem w komentarzach oraz mailowo na adres jutrzenka2012@gmail.com 

Nasze grupy do Nowenny Pompejańskiej:
Lista będzie uzupełniana codziennie po 19.00 oraz w soboty i niedziele

NP1: Witek – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP2:
Basia75 – taj. radosne, Anula – światła, Goga – bolesne, Irena– chwalebne
NP3:
OLAzRumi – taj. radosne, Ola H – światła, Robert P – bolesne, JUSTYNA – chwalebne
NP4:
Gosia z Czerwieńska – taj. radosne, Elżbieta F. Wyszków – światła, Ewa – bolesne, MarzenaW – chwalebne
NP5:
Małgosia z Puław – taj. radosne, bolesne, chwalebne, Katarzyna – światła 
NP6:
Weronika – taj. radosne, Małgorzata S – światła, Dosia – bolesne, Danuta 154 – chwalebne
NP7:
Maria T – taj. radosne, Jolantae – światła, AgataSMys – bolesne, Ela – chwalebne
NP8:
monika797 – taj. radosne,Janina S – światła, Dorota Nowy Sącz – bolesne, Jadwiga G – chwalebne
NP9:
Marzena – taj. radosne, Zofia  – światła, A.CH – bolesne, Tomek z Kowali – chwalebne
NP10:
 Małgosia S – taj. radosne, Ania B – światła, Krystyna Ch – bolesne, Małgosia z Kowali  – chwalebne
NP11:
Ewa B – taj. radosne, Renata 29 – światła, Sylwia Szu – bolesne, Anna M – chwalebne
NP12
: Haszenk – taj. radosne, StefaniaO – światła, Anna M – bolesne,  Barbara K – chwalebne
NP13:
Ewa S – taj. radosne, Bożena S – światła, Renata J – bolesne, Małgorzata G – chwalebne
NP14:
babula – taj. radosne, Dana Białystok – światła, RENATA 75 – bolesne, poranna rosa – chwalebne
NP15:
AgnieszkaM – taj. radosne, Edyta A – światła, Raph@el – bolesne, Karolina – chwalebne
NP16:
Cecylia – taj. radosne, Klaudia – światła, AniaN – bolesne, Alina Kulas – chwalebne
NP17:
aneta k – taj. radosne, Gabriela – światła, Ala GB Gdansk – bolesne, Małgorzata M – chwalebne
NP18:
AgataCh – taj. radosne, Leokadia ze Szczecina – światła, Lucyna – bolesne, Ewa M – chwalebne
NP19:
Janina B – taj. radosne, Alutka – światła, Paweł NH – bolesne, Magdalena – chwalebne
NP20:
duszyczka – taj. radosne, Kropeczka – światła, Ewa H – bolesne, Alina – chwalebne
NP21:
Maria – taj. radosne, bolesne,  chwalebne, OlgaKJ – światła
NP22:
Hania – taj. radosne, Adam – światła, Agnieszka  – bolesne, Mirek Świnoujście – chwalebne
NP23:
Aga – taj. radosne,Danka – światła,Ula P – bolesne,Dominika – chwalebne
NP24:
Elżbieta – taj. radosne,Beata889 – światła, Helena Dziedzina – bolesne, Ania z Tychów – chwalebne
NP25:
Ewa B – taj. radosne, Ewa Dominika R. – światła, Dominika – bolesne, Alicja B – chwalebne
NP26:
Małgosia z Ełku – taj. radosne, Stopka – światła, agicam – bolesne, Monika i Robert – chwalebne 
NP27:
Irena Z – taj. radosne, Lucyna D – światła, Celina P – bolesne, Marta_Myslenice – chwalebne
NP28
: agnieszkalut – taj. radosne, Małgorzata Ż – światła, bozena74 – bolesne, Ala – chwalebne
NP29:
Kasia z Mokrska – taj. radosne,im – światła, marekk – bolesne, beatkaa – chwalebne
NP30:
Edka – taj. radosne, Ania Przemyśl – światła, Anna Ro – bolesne, Barbara – chwalebne
NP31:
Piotr_Karniowice – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP32:
Kornelia – taj. radosne, Jagusia – światła, mama Jagusi – bolesne, Małgorzata P-D – chwalebne
NP33:
Bernadetta M – taj. radosne, Aga Zgierz – światła, Beata K – bolesne, chwalebne
NP34:
Anna USA – taj. radosne, Sława P – światła, Izabela Ch – bolesne,  chwalebne
NP35:
Todzia60 – taj. radosne, Elżbieta53 – światła, Cecylia55 – bolesne, Urszula53 – chwalebne
NP36:
AgnieszkaD – taj. radosne, ANNA.SCH – światła, Leszek P – bolesne, Bogna P. – chwalebne
NP37:
KASIA.M – taj. radosne, Elżbieta W. – światła, Mirosława – bolesne, Bożena – chwalebne
NP38:
Jola K – taj. radosne, światła,  bolesne, chwalebne
NP39:
Ewa P – taj. radosne, Jolka F. – światła, Teodora G – bolesne, Teresa i Stanisław – chwalebne
NP40:
Marysia K – taj. radosne,  Bernarda S – światła, Teresa AP – bolesne, DorotaT – chwalebne
NP41:
Violetta K – taj. radosne i chwalebne, Jola W – światła, Krystyna K – bolesne
NP42:
Katarzyna Z – taj. radosne, Margieta33 – światła, Grzegorz13 – bolesne, Kzzys – chwalebne
NP43:
Joanna W – taj. radosne, Urszula M z Branska – światła, Anna-Asia – bolesne,Maria Go-Chi – chwalebne
NP44:
Marta1982 – taj. radosne, Ewa – światła, Haliny S – bolesne, Dorota M – chwalebne
NP45:
Ada – taj. radosne, Kaśka 77 – światła, Anna – bolesne, Maria – chwalebne
NP46:
Justyna K – taj. radosne, Bogumiła z Opoczna – światła, BasiaL – bolesne, Zbigniew – chwalebne
NP47:
Katarzyna C – taj. radosne, Elżbieta B – światła, Jolanta JS – bolesne, Wiesław JS – chwalebne
NP48:
Monika B – taj. radosne, Wiola B – światła, Dorota K – bolesne, Dorota S – chwalebne
NP49:
Joanna – taj. radosne, WiesławaP63 – światła, Jadwiga i Ireneusz – bolesne, LuizaK – chwalebne
NP50:
Marlena – taj. radosne, Jacek – światła, Diomeda – bolesne, Jadwiga – chwalebne
NP51:
Jowita – taj. radosne, Marysia1 – światła, Halina – bolesne, Marcus – chwalebne
NP52:
Ela P – taj. radosne, Dorota W – światła, wladyslaw m – bolesne, Rafał wkz – chwalebne
NP53:
MalDyr 33 – taj. radosne, Agata M. – światła, Danuta S – bolesne, Grażyna Anna – chwalebne
NP54:
 Anna 78 – taj. radosne, DANA63 – światła, Gabriela M – bolesne, JoannaGd – chwalebne
NP55:
Julita Gwiazda-Kardynal – taj. radosne, Gosia B – światła, Małgorzata N – bolesne, Danusia z USA – chwalebne
NP56:
Lucyna – taj. radosne, ElaZ – światła, Irena Irena – bolesne, krysia – chwalebne
NP57:
Zosienka – taj. radosne, Maria z Sokołowic – światła, Kornelia – bolesne, felicja8 – chwalebne
NP58:
Krystyna64 – taj. radosne, Ela z Sokołowic – światła, Teresa W – bolesne, Danuta z Oleśnicy – chwalebne
NP59:
Wanda z Sokołowic  – taj. radosne, AgaM – światła, Helena K – bolesne, Małgosia z Radunia – chwalebne
NP60:
Anulinka – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP61:
Krysia K – taj. radosne, MML – światła, Katarzyna Sz – bolesne, Halina53 – chwalebne
NP62:
AB Alicja – taj. radosne, Irena Sz. Stargard – światła, bolesne i chwalebne
NP63:
Ela C – taj. radosne, Ela z Wielbok – światła, Jadwiga – bolesne, Kamil@W – chwalebne
NP64:
HalinaAnna – taj. radosne, Irek – światła, ZankaRos – bolesne, Małgorzata – chwalebne
NP65:
Krystyna B Piotrowicz – taj. radosne, Elżbieta 999 kato – światła, Antonina – bolesne, Anna D – chwalebne
NP66:
Malgorzata W – taj. radosne i bolesne, Mira M – światła, Bożena – chwalebne
NP67:
KaziaC – taj. radosne, Anna z mężem – światła, bolesne, chwalebne
NP68:
Andrzej P – taj. radosne, bolesne i chwalebne, AniaD – światła, 
NP69:
Gosik – taj. radosne, Anna – światła, Czesław – bolesne, Stanisława – chwalebne
NP70:
Anna z Lisowa – taj. radosne,  Janusz  – światła, Teresa – bolesne, Alicja – chwalebne
NP71:
Angela FZS USA – taj. radosne, Maria P – światła, Darecki z Kalisza – bolesne, Billy Francesco, FZS z USA – chwalebne
NP72:
AG – taj. radosne, Donsi  – światła, Venite – bolesne, Dorota B – chwalebne
NP73:
Ania W.12 – taj. radosne, Dominika C – światła, Marysia Ku – bolesne, Emil – chwalebne
NP74:
Bernatka z Cieszyna – taj. radosne, Marta DE – światła i bolesne, Maria Lilianna – chwalebne
NP75:
Halina57 – taj. radosne, Iga NS – światła, Irena 2021 – bolesne, Urszula17 – chwalebne
NP76:
Edyta – taj. radosne, Stanisław – światła, Monika – bolesne, Małgorzata – chwalebne
NP77:
Krystyna – taj. radosne, bolesne i chwalebne, Maria, żona śp. Stanisława – światła
NP78:
Mirosława K – taj. radosne, Krystyna D – światła,  Bożena C – bolesne, Helena M – chwalebne
NP79:
Bea Bem End – taj. radosne, Justa1971 – światła, Maria z Gorlic – bolesne, Zosia – chwalebne
NP80:
Bożena – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP81:
Katarzyna – taj. radosne, Joanna T. – światła, Renata – bolesne, Olga – chwalebne
NP82:
Ewam – taj. radosne, Irena K Szczecin – światła, Jolusia W – bolesne i chwalebne
NP83:
Grzesiek S – taj. radosne, Sylwia S – światła, Ewelina S – bolesne, Iwona S – chwalebne
NP84:
Henryk S – taj. radosne, Ewa S – światła, Maria Przygodzka – bolesne, Helena K – chwalebne
NP85:
Helena S – taj. radosne,Stanisław S – światła, Bernatka K – bolesne, Jadzia K – chwalebne
NP86:
Krystyna K – taj. radosne, Barbara P – światła, Małgosia S – bolesne, Maria P – chwalebne
NP87:
Sabina – taj. radosne, Elka Ka – światła, Ewelina U – bolesne, Ania O – chwalebne
NP88:
Grażyna FZŚ – taj. radosne, bolesne i chwalebne, Monika0603 – światła
NP89:
Ania – taj. radosne, Agnieszka Limanowa – światła, Małgorzata.P. – bolesne, Beata70 – chwalebne
NP90:
Anna Kl – taj. radosne, Bogumiła BR – światła, Danuta SZ – bolesne, Marianna – chwalebne
NP91:
Bełchatów -Maria – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP92:
Irena 67 – taj. radosne, Ewa G – światła, Małgorzata z Bydgoszczy – bolesne, Agnieszka – chwalebne
NP93:
Urszula P – taj. radosne, Katarzyna P – światła, Wiesława D – bolesne, Teresa T – chwalebne
NP94:
tum – taj. radosne, Jola – światła, Mariola K – bolesne, Janina – chwalebne
NP95:
Teresa S – taj. radosne, bolesne i chwalebne, Elżbieta z Kalisza – światła
NP96:
Barbara62. – taj. radosne, Grażyna – światła, Ania G – bolesne, Asia – chwalebne 
NP97:
Dorota Z – taj. radosne, Tamara – światła, Paweł W – bolesne, Jola ze Świdnika – chwalebne
NP98:
Gabi 17 – taj. radosne, Basia N – światła, Regina W – bolesne, Grażynka z Lublina – chwalebne
NP99:
Ewa W – taj. radosne, bolesne i chwalebne, Marian K – światła
NP100:
Maria – taj. radosne, Tomek z Wrześni – światła, Aleksandra – bolesne, Basia L – chwalebne
NP101:
Agnieszka Maj – taj. radosne, Beata. T – światła, Agnieszka – bolesne, Agnieszka Ż – chwalebne
NP102:
MariaP – taj. radosne, Jola Kije – światła, Beata W-K – bolesne, Wiesiek-Ko – chwalebne
NP103:
Basia z Bed – taj. radosne, Jola S – światła, Bernadeta – bolesne, Anna O – chwalebne
NP104:
Iwona – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne 
NP105:
AVA3 – taj. radosne, Zbyszek S – światła, M.Bara – bolesne, Lidia G  – chwalebne
NP106:
Robert M z W-wy – taj. radosne, Danuta Elżbieta M – światła, Elwira – bolesne, Zofia – chwalebne
NP107:
Sabina – taj. radosne, Grażyna – światła, Ania – bolesne, Marianna – chwalebne
NP108:
Jurek 100 – taj. radosne, AnnaMirek – światła, Eva 150 – bolesne, Justyna 200 – chwalebne
NP109:
Tomasz O – taj. radosne, m-gosia – światła, Barbara – bolesne, Maria – chwalebne
NP110:
Wiesia FZŚ – taj. radosne, bolesne, chwalebne, Mariola – światła
NP111:
Alicja D – taj. radosne, Elżbieta H – światła, Zuzanna M – bolesne, Ewa M – chwalebne
NP112:
MONIKA S – taj. radosne i światła, DOROTA G – bolesne i chwalebne
NP113:
Monika M z W-wy – taj. radosne, Janek – światła, Zosia Kurtek – bolesne, Henryk E – chwalebne
NP113:
Renata i grupa z Mszany – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP114:
Mirek Kochanów – taj. radosne, Maria B – światła, Zosia Z – bolesne, Marzena Marcelina – chwalebne
NP115:
Agata W – Radom – taj. radosne, Aneta – światła, Lidka121 – bolesne, Anna SJ – chwalebne
NP116:
Gabi W. – Radom – taj. radosne, Nuta W – światła, Maria K – bolesne, BEATA M – chwalebne
NP117: Anna Barbara – taj. radosne, HaniaLwl – światła, Sylwio – bolesne, Radek37 – chwalebne
NP118:
Jacek M – taj. radosne, Jolanta G – światła, Stanisław G – bolesne, Andrzej G – chwalebne
NP119:
Jolanta – taj. radosne, Maria K – światła, Henryka – bolesne, Lodzia – chwalebne
NP120:
Barbara B – taj. radosne, Justyna L – światła, Renata P – bolesne, Marta Sz – chwalebne
NP121:
Justyna J – taj. radosne, Małgosia G – światła, Ela – bolesne, Asia J – chwalebne
NP122:
Alicja Mur – taj. radosne, Krystyna Gor – światła, Irena Wal – bolesne, AndrzejJ- chwalebne
NP123:
Zosia R – taj. radosne, Jasia S – światła, Krysia J – bolesne, Dorota K – chwalebne
NP124:
Janek  – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP125:
Anzela z Mazur – taj. radosne, Paulina – światła, Henia – bolesne, Boguś – chwalebne
NP126:
Krzysiek z Chrzanowa – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP127:
Barbara63 – taj. radosne, bolesne, chwalebne, Monika B – światła
NP128:
Małgorzata – taj. radosne, bolesne, chwalebne, Marek1332 – światła
NP129:
Ewa – taj. radosne, światła, chwalebne, KrysiaW – bolesne
NP130:
Małgorzata – taj. radosne, bolesne, chwalebne, Zofia T – światła
NP131:
Danka R-St – taj. radosne, Danusia Pszow – światła, Lena – bolesne, Mira – chwalebne
NP132:
Rodzina eski – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP133:
eska – taj. radosne,  Sabina S – światła, IzaBela – bolesne, Joanna – chwalebne
NP134:
Mariusz – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP135
: Kasia M – taj. radosne, Maria M – światła, Wiesia Ch z Lublina  – bolesne, Józefa 1956 – chwalebne
NP136:
tomk – taj. radosne, Jolanta N – światła, WojtekAKJ – bolesne, Sabina – chwalebne
NP137:
Teresa – taj. radosne, Jadwiga – światła, Bernadeta – bolesne, Teresa B – chwalebne
NP138:
  Halina – taj. radosne, Jadwiga – światła, Ela M – bolesne, Ewa J – chwalebne
NP139:
Hania – taj. radosne, Iza – światła, Zosia – bolesne, Ala – chwalebne
NP140:
Hala274 – taj. radosne, Magdalena – światła, Maria P – bolesne, Ekspedyt1904 – chwalebne
NP141:
Marlena R – taj. radosne, Magdzik – światła, Grzegorz M – bolesne, JM – chwalebne
NP142:
Irena – taj. radosne, Maria – światła, Katarzyna – bolesne, Andrzej- chwalebne
NP143:
Bożenka P – taj. radosne i światła, Dorota R – bolesne, Danka H – chwalebne
NP144:
Gabriela12 – taj. radosne, Elżbieta04 – światła, Damian – bolesne,Irena Suwałki – chwalebne
NP145: Barbara B – taj. radosne, Edyta B – światła, Katarzyna K – bolesne, Barbara B – chwalebne
NP146: Dana.W – taj. radosne, Halina T – światła, Rene72  – bolesne, Zbyszek z Kaszub – chwalebne
NP147:
Agnieszka Cz – taj. radosne, Galinka – światła, Małgosia P – bolesne, Jola Wl – chwalebne
NP148:
 A Helenka – taj. radosne, A Halina – światła, A Jasia – bolesne, A Jagoda – chwalebne
NP149:
Marysia D – taj. radosne, A Henia – światła, Jadwiga G – bolesne, Jadzia Z – chwalebne
NP150:
Ewa G – taj. radosne, Magdalena – światła, Małgorzata – bolesne, Marianna – chwalebne
NP151:
HaniaS28 – taj. radosne, Zofia – światła, koraga1 – bolesne, Krzysztof – chwalebne
NP152:
Elżbieta55 – taj. radosne, Ela Ursynów – światła, Krzysztof – bolesne, Jacek73 – chwalebne
NP153:
Rami – taj. radosne, Maggie – światła, KrystynaC – bolesne, KrysiaP – chwalebne
NP154:
Totylkoja81 – taj. radosne, Magdalena – światła, Leni P – bolesne, ROSI – chwalebne
NP155:
Magdalena Ś. – taj. radosne, Stypulkowski – światła, Jadwiga z Burlington – bolesne, Jan z Burlington – chwalebne
NP156:
Bernadeta – taj. radosne, Inga – światła, Wiola – bolesne, Krzysztof – chwalebne
NP157:
Ela M – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP158:
Bernadetta – taj. radosne, Ula M – światła, Małgorzata G. z Czechowic – bolesne, Jadzia _Cygański Las – chwalebne
NP159:
JaEwa i Barbara Sz – taj. radosne, Halina T – światła, Marzena Nalewajk – bolesne, Ela Z – chwalebne
NP160: Renata– taj. radosne,  Magdalena P. Laski – światła, Basia – bolesne, mąż Basi – chwalebne
NP161: Lucyna K – taj. radosne, Rosa – światła, Andrzej K – bolesne, BOŻENAABOŻENAA – chwalebne
NP162:
Ewa D – taj. radosne, Wiola – światła, Ewa M – bolesne, Justyna M – chwalebne
NP163:
Irena W  – taj. radosne, Maja W – światła, Małgorzata – bolesne, Marianna – chwalebne
NP164:
Piotr W – taj. radosne, Grazyna – światła, Karolina – bolesne, Daniel Łódź – chwalebne
NP165:
Andrzej – taj. radosne, Ania – światła, Basia – bolesne, Gustaw – chwalebne
NP166:
Edyta J – taj. radosne, Alina B – światła, Małgorzata – bolesne, KBS – chwalebne
NP167:
Sabina T., Edyta C., Partycja M., Dariusz W. – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne
NP168:
Edyta – taj. radosne, tylka – światła, Witek – bolesne, KingaM – chwalebne
NP169:
Izabela R  – taj. radosne, Barbara S – światła, Maria W – bolesne, Marzena Sz – chwalebne
NP170:
Irena Pawłowska – taj. radosne,Irena Sobieszek – światła,Marysia Kamińska – bolesne, Marysia Ornafa – chwalebne
NP171:
Teresa Domiziak – taj. radosne, Maria Kamińska – światła, Zofia Kamińska – bolesne, Maria Fabijańska – chwalebne
NP172: Maria Gożdzik – taj. radosne, Helena Dyśko – światła, Helena Łęczycka – bolesne, Zofia Kamińska – chwalebne
NP173: Teresa Kwiatos – taj. radosne, Władysława Dudek – światła, Zofia Jarecka – bolesne,Ula Gruchała – chwalebne
NP174: Renata Raj – taj. radosne, Grażyna Sobkiewicz – światła, Jola Sętkowska – bolesne, Gabrysia Łęczycka – chwalebne
NP175: Zofia Sypuła – taj. radosne, Jola Matysiak – światła, Wiesia Świderska – bolesne, Anna Gładka – chwalebne
NP176: Iwona Pietrzak – taj. radosne, Renata Anna – światła, Barbara Trojanowska – bolesne, Barbara Góral  – chwalebne
NP177: Magda Gozdowska – taj. radosne, Judyta123 – światła, Anna Swynar – bolesne, Edyta Boks – chwalebne
NP178: Ania – taj. radosne,  bolesne i chwalebne, Basia – światła
NP179:
Maryś – taj. radosne, Michalina – światła, Michał – bolesne, Iwonka – chwalebne
NP180:
Ela – taj. radosne, Jasiek – światła, Adaś – bolesne, Grześ – chwalebne
NP181:
 Sabinka – taj. radosne, Jadzia W – światła, Stasia Z  – bolesne, Bożenka Sz – chwalebne
NP182:
Wiesia Kmieciak – taj. radosne, Maria Stolarek – światła, Danusia Kaszubska – bolesne, Ala Markowicz – chwalebne
NP183:
Małgorzata – taj. radosne, Danuta  – światła, Aneta – bolesne, Ewa – chwalebne
NP184:
ALEKSANDRA – taj. radosne, Gosia Gałka – światła, Bartosz – bolesne i chwalebne
NP185: Magdalena – taj. radosne, Irena Rzeźnicka – światła, Ewa Alicja – bolesne, EdytaP  – chwalebne
NP186: Grzegorz – taj. radosne, Ania – światła, Beata – bolesne, Wiola – chwalebne
NP187: Ewa D – taj. radosne, bolesne, chwalebne, domiwoo  – światła

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

700 odpowiedzi na „Wielka Nowenna Pompejańska w intencjach Matki Bożej: 3.05-25.06.2021

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Basia75 pisze:

  Proszę tajemnice radosne.

 3. Anula pisze:

  Szczęść Boże!

  Z radością dołączam! ♥️

 4. Weronika pisze:

  Proszę o tajemnice

 5. Ewa pisze:

  Poproszę o tajemnicę

 6. Elżbieta F. Wyszków pisze:

  Proszę o dowolną część Różańca Świętego

 7. Gosia z Czerwieńska pisze:

  Poproszę o pierwszą wolna tajemnicę. Z Panem Bogiem.

 8. MarzenaW pisze:

  Tajemnice chwalebne

 9. Ola pisze:

  Ola H. – dołączam ,mam natchnienie na tajemnice światła .

 10. Dosia pisze:

  Zgłaszam się do Nowenny; obojętne które.

 11. Danuta 154 pisze:

  Poproszę dowolną część różańca. Dziękuję

 12. Jolantae pisze:

  Poproszę pierwsza wolna tajemnice. Bóg zapłać.

 13. AgataSMys pisze:

  Chcę dołączyć.

 14. monika797 pisze:

  Poproszę o dowolną tajemnicę

 15. Janina S. pisze:

  Poproszę o dowolną część Różańca Janina S.

 16. J.G. pisze:

  proszę dowolną część Różańca Jadwiga G

 17. Małgosia pisze:

  Proszę o dopisanie do NP:
  Tomek z Kowali taj. chwalebne
  Małgosia z Kowali taj. chwalebne

 18. A.CH pisze:

  Proszę o wpisanie mnie do nowenny

 19. Sylwia Sz pisze:

  Zapisuję się do Nowenny poproszę Tajemnice bolesna

 20. Ania B. pisze:

  Poproszę o dowolna tajemnicę 🙂 chce dołączyć.

 21. Małgorzata pisze:

  Proszę o dowolną Tajemnicę Różańca Małgosia S

 22. Małgorzata G. pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę.Z Panem Bogiem

 23. babula pisze:

  Poproszę o dowolną część. Dziękuję Ci Ewo za to co robisz ❤

 24. Dana Białystok pisze:

  Proszę o dowolną część różańca.

 25. RENATA 75 pisze:

  Szczęść Boże! Kolejna piękna inicjatywa za którą bardzo dziękuję i z ochotą pragnę się włączyć 💕proszę o pierwszą wolna tajemnicę. Pozdrawiam serdecznie 🌹🙏🌹

 26. poranna rosa pisze:

  Proszę o dopisanie mnie, tajemnice dowolne

 27. Raph@el pisze:

  Proszę o przydzielenie tajemnicy bolesnej. Bóg zapłać

 28. AgnieszkaM pisze:

  Proszę tajemnice radosne.

 29. Edyta A pisze:

  Szczęść Boże. Pani Ewuniu bardzo się cieszę z tej Nowenny ❤
  Poproszę o dowolną część Różańca.Bóg zapłać ❤

 30. AniaN pisze:

  Proszę o tajemnice bolesne

 31. Klaudia pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę.

 32. Alina Kulas pisze:

  Proszę o przydzielenie mi tajemnicy różańca

 33. aneta k pisze:

  Szczęść Boże
  Proszę o dowolną tajemnicę
  Dziękuję 😘

 34. Ala GB Gdansk pisze:

  Poprosze o Tajemnice Bolesne. ❤

 35. Lucyna pisze:

  Lucyna -poproszę o Tajemnice Bolesne

 36. Gabriela pisze:

  Cześć Boże przystępuje do nowenny

 37. Małgorzata.M. pisze:

  Proszę o dowolną część Różańca Świętego

 38. AgataCh pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę. Bóg zapłać.

 39. Janina B pisze:

  Poproszę dowolną część Różańca Świętego

 40. Alutka pisze:

  Chciałabym dołączyć do nowenny pompejańskiej ,proszę o dowolną tajemnicę.

 41. Paweł NH pisze:

  Poproszę tajemnice bolesną.

 42. Alina pisze:

  Proszę o zapisanie mnie do części chwalebnej Różańca Świętego.

 43. Maria pisze:

  Proszę o tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.

 44. OlgaKJ pisze:

  Poproszę o dowolną tajemnicę Różańca Św.

 45. Ewa Herodzińska pisze:

  Ewa H. Lubin taj.bolesna

 46. Hania pisze:

  Poproszę o dowolną część Różańca św.

 47. Kropeczka pisze:

  Proszę o kolejną wolną tajemnicę.

 48. duszyczka pisze:

  Poproszę Ewo dowolną część różańca. Dziękuję.

 49. Mirek Świnoujście pisze:

  Poproszę o tajemnicę chwalebną.

 50. abartczak.1987@wp.pl pisze:

  Poproszę
  Agmieszka taj. Bolesne
  Adam taj. Światła

 51. Danka pisze:

  Proszę o dopisanie mnie do tej Nowenny Pompejańskiej

 52. Ula P. pisze:

  Proszę o kolejną wolną tajemnicę.Bóg zapłać.

 53. Elżbieta pisze:

  Poproszę o dowolną tajemnicę różańca św. Kraljice Mira ,moli za nas

 54. Beata889 pisze:

  Szczęść Boże. Proszę o dowolne tajemnice.

 55. Helena Dziedzina pisze:

  Pragne dolaczyc,

 56. Czy mogę prosić TAJEMNICE CHWALEBNE?💕💕💕🙏🙏🙏

 57. Ewa Dominika R. pisze:

  Proszę o dopisanie mnie do nowenny.

 58. Stopka pisze:

  Proszę o dowolna część

 59. Małgosia z Ełku pisze:

  Poproszę o dowolną część różańca.

 60. agicam pisze:

  Proszę o tajemnice bolesne

 61. Celina pisze:

  Ave Maryja! Proszę o włączenie do modlitwy Nowenny Pompejańskiej Lucyny D. – tajemnica światła oraz Ireny Z i Celiny P. i przydzielenie dowolnych tajemnic.

 62. Marta_Myslenice pisze:

  Jeżeli jest możliwość to proszę o tajemnice chwalebne, w innym wypadku kolejną wolną tajemnicę. Bóg zapłać i niech Nas Maryja ukochana prowadzi!

 63. agnieszkalut pisze:

  Proszę o kolejną tajemnicę.

 64. Bozena pisze:

  Prosze o dowolna tajemnice
  bozena74

 65. Pingback: Wielka Nowenna Pompejańska w intencjach Matki Bożej: 3.05-25.06.2021 – link do zapisów | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 66. Edka pisze:

  Proszę o tajemnicę radosną.

 67. Piotr_Karniowice pisze:

  Szczęść Boże,
  Proszę o przydzielenie mi jednego całego różańca – 4 tajemnice.
  Bóg zapłać,
  Piotr_Karniowice

 68. im pisze:

  proszę o taj. dowolną.

 69. Ania Przemyśl pisze:

  Ja też poproszę jakąkolwiek część Różańca ŚWIĘTEGO

 70. Elżbieta W. pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę. Elżbieta W.

 71. Kasia z Mokrska pisze:

  Cudne intencje – MAMA ze swoim Fijat najlepiej wie komu czego potrzeba. ❤🙏 Dołączam do nowenny. Proszę wyznaczyć część różańca.

 72. Bogna P. pisze:

  Poproszę o kolejną tajemnicę. Dziękuję za inicjatywę modlitewną- dobrze jest się modlić razem!

 73. Anna Ro pisze:

  Proszę o kolejną Tajemnicę Różańca

 74. marekk pisze:

  poproszę tajemnice bolesne , bo Matce Bozej sie nie odmawia nowenny.

 75. Kornelia pisze:

  Prosze o dowolna tajemnice.

 76. Barbara pisze:

  Poproszę o Tajemnice chwalebne.

 77. Alina W. pisze:

  Prosze o dowolna czesc rozanca sw.

 78. HENRYKA KONESZKO pisze:

  N.P. H.K.27-radosna

 79. Mirosława Briń pisze:

  Tak pragnę odmawiac z wami czesc Różańca. Proszę o informację jakie tajemnice.
  Mirosława

 80. Teresa pisze:

  NP39: Teresa i Stanisław, taj. chwalebne

 81. Ewa pisze:

  Proszę o wpisanie mnie do grupy odmawiających nowennę.

 82. Anna-Asia pisze:

  Proszę o dowolną część Różańca

 83. Maria Go-Chi pisze:

  Tajemnice chwalebne

 84. Grzegorz13 pisze:

  Prosze o dowolna część różańca

 85. Margieta33 pisze:

  Proszę o dodanie mnie do nowenny.
  Margieta33

 86. Kzzys pisze:

  Ponawiam prośbę o zapisanie mnie na tajemnice chwalebne.

 87. Joanna pisze:

  Szczęść Boże, proszę o przydzielenie do Nowenny Pompejanskiej :Joanna W,
  Urszula M z Branska
  Bóg zapłać, błogosławionej nocy

 88. Dominika pisze:

  Proszę o kilka dowolnych tajemnic

 89. Kaśka 77 pisze:

  Witam
  NP 44 światła

 90. Ewa pisze:

  Proszę o dopisanie do którejś z grup Haliny S.

 91. Ada pisze:

  Proszę o część radosną.

 92. Zbigniew pisze:

  Do nowenny pompejańskie tajemnice chwalebne

 93. Bogumiła z Opoczna pisze:

  Szczęść Boze…Tak Pragnę Dołączyć i serdecznie proszę o dowolną Część Różańca świętego…Błogosławieństwa i Łask Bożych Zycze🙏🙏🙏😇😇😇😇🌻🌻🌻🌹🌹🌹

 94. BasiaL pisze:

  Proszę o dowolną część Różańca.

 95. Marysia1 pisze:

  Proszę o dowolną część.

 96. Jowita pisze:

  Proszę o przypisanie tajemnicy dla:
  Marlena
  Jacek
  Diomeda
  Jadwiga
  Jowita

 97. LuizaK. pisze:

  Proszę o dołączenie do nowenny, część dowolna.

 98. Bozena pisze:

  Prosze o dowolna tajemnice
  Ania78

 99. Jadwiga i Ireneusz Białystok pisze:

  Proszę o część bolesną Jadwiga i Ireneusz

 100. Joanna pisze:

  poproszę o dowolną część Różańca

 101. Jowita pisze:

  Proszę o przypisanie tajemnicy dla Haliny

 102. Joanna Czajkowska pisze:

  chwalebne JoannaGd

 103. DANA63 pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę

 104. Agata M. pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę,

 105. Grazyna Chomicz pisze:

  Szczęść Boże, proszę o tajemnice bolesne dla Danuty S. oraz chwalebne dla Grażyny Anny

 106. Rafał wkz pisze:

  Poproszę tajemnice chwalebne

 107. MalDyr 33 pisze:

  Proszę o tajemnice radosne

 108. Ela P pisze:

  Do NP dowolną tajemnicę

 109. wladyslaw m. pisze:

  Proszę o dowolną część Różańca.

 110. Gabriela M pisze:

  Proszę o dowolną tajemnice.

 111. Julita Gwiazda-Kardynal pisze:

  Witam serdecznie, rowniez pragne sie przylaczyc

 112. Lucyna pisze:

  Chciałbym dołączyć do NP
  Proszę o tajemnice radosne.

 113. Krystyna pisze:

  Poproszę dla:
  Krystyna64 – tajemnice radosne
  Teresa W – tajemnice bolesne
  Dziękuję

 114. Małgorzata B. pisze:

  Bardzo proszę o tajemnice światła. Pozdrawiam Gosia B.

 115. Wiesława Płoszaj pisze:

  Proszę o zapisanie
  Małgorzata N – taj. Bolesne

 116. ElaZ pisze:

  Proszę dopisać mnie do dowolnej tajemnicy.

 117. Irena Irena pisze:

  Poproszę dopisać mnie do dowolnej tajemnicy

 118. krysia pisze:

  Proszę o dopisanie do tajemnicy chwalebnej

 119. Kornelia pisze:

  Szczęść Boże Pragnę dołączyć do Nowenny

 120. felicja8 pisze:

  Poproszę dopisać mnie do dowolnej tajemnicy

 121. Małgorzata z Oleśnicy pisze:

  Proszę zapisać : Maria z Sokołowic – taj.światła, Wanda z Sokołowic – taj.radosne, Ela z Sokołowic- taj.światła, Danuta z Oleśnicy – taj. chwalebne

 122. AgaM pisze:

  Szczęść Boże. Proszę o dowolną tajemnicę. Bóg zapłać.

 123. HalinaAnna pisze:

  proszę o tajemnice radosne

 124. Halina53 pisze:

  Halina53
  Proszę o dowolną część Różańca.

 125. Ela C. pisze:

  Proszę o dowolną część Różańca
  Ela

 126. alicja pisze:

  AB Alicja proszę o dowolną tajemnice

 127. Ela pisze:

  Ela z Wielbok tajemnice światła.Irek -tajemnice światła.

 128. Małgorzata pisze:

  Poproszę tajemnice chwalebne.

 129. Krystyna B Piotrowicz pisze:

  Krystyna Barbara Prosze o tajnice Radosna

 130. Jadwiga pisze:

  Bardzo proszę o zapisanie mnie jako kolejna osobę chętna do odmawiania Nowenny Pompejańskiej w podanych intencjach .

 131. ZankaRos pisze:

  Poproszę również o jedną część różańca

 132. Antonina pisze:

  Proszę o dopisanie mnie do Nowenny – Antonina

 133. Ania G. pisze:

  Ewa zgłaszam koleżankę Bożena do tajemnic chwalebnych

 134. Mira M. pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę.

 135. Anna D. pisze:

  Proszę o wpis do Nowenny P.

 136. Ania pisze:

  Proszę o tajemnice dla 3 osób:
  Czesław bolesne
  Stanisława chwalebne
  Anna światła

 137. Gosik pisze:

  Szczęść Bozel.
  Proszę o dowolne tajemnice różańca świętego w tej zbliżającej się nowennie pompejanskiej

 138. Anna z Lisowa pisze:

  Proszę o zapis do nowenny.

 139. Alicja pisze:

  Proszę o zapis do NOWENNY:
  Alicja część chwalebna
  Teresa część bolesna

 140. Janusz pisze:

  Prosze zapisać Janusz do nowenny

 141. Venite pisze:

  Tajemnice bolesne poprosze

 142. Ania W.12 pisze:

  Proszę o Tajemnice radosne

 143. AG pisze:

  Proszę o zapisanie do nowenny 2 osoby:
  AG – w miarę możliwości tajemnicę radosną
  Donsi – w miarę możliwości tajemnicę światła
  i o ile to możliwe prosimy aby być w jednej grupie

 144. Marta DE pisze:

  Prosze o tajemnice swiatla i bolesna
  Pokoj i Dobro

 145. Edyta pisze:

  Bardzo proszę o zapisanie w jednej grupie:
  Edyta – tajemnice radosne
  Stanisław – tajemnice światła
  Monika – tajemnice bolesne
  Małgorzata – tajemnice chwalebne
  Bóg zapłać.

 146. Emil pisze:

  Pragnę przystąpić do Nowenny

 147. Iga NS pisze:

  Poprosze tajemnice światła

 148. Urszula17 pisze:

  Bardzo proszę o tajemnice chwalebne dla Urszuli 17

 149. Kasia S. pisze:

  NP 79 i NP 80 – tajemnice światła

 150. Irena 2021 pisze:

  Proszę o przydzielenie dowolnej tajemnicy

 151. Edyta pisze:

  Proszę o dopisanie Pana Stanisława do nowenny. Bóg zapłać.

 152. Bea Bem End pisze:

  Szczesc Boze, prosze o dowolna czesc. I Bardzo dziekuje.

 153. Bożena pisze:

  Proszę o cały Różaniec.
  Bóg Zapłać!

 154. Justa1971 pisze:

  Proszę o dołączenie mnie do Nowenny Pompejanskiej, Tajemnice Światła..
  Szczęść Boże..

 155. Katarzyna pisze:

  NP81 KATARZYNA radosne

 156. Joanna T. pisze:

  Poproszę taj. światła

 157. Renata pisze:

  Szczęść Boże, proszę o dopisanie mnie. Tajemnica pierwsza wolna.

 158. Olga pisze:

  Witam.
  Poproszę o kolejną wolną tajemnicę 🙏

 159. Czytelniczka pisze:

  4 osoby: Grzesiek S, Sylwia S, Ewelina S, Iwona S

 160. Grażyna FZŚ pisze:

  Pokój i Dobro. Dołączam się do nowenny i proszę część radosną, bolesną i chwalebną różańca swietego. Bardzo dziękuję za tę nowennę

 161. Elka Ka pisze:

  Nowenna Pompejańska

 162. Helena pisze:

  Proszę o dołączenie do Nowenny Pompejańskiej:
  Henryk S. – radosne, Ewa S. – światła, Maria Przygodzka – bolesne, Helena K. – chwalebne,
  Helena S. – radosne, Stanisław S. – światła, Bernatka K. – bolesne, Jadzia K. – chwalebne,
  Krystyna K. – radosne, Barbara P. – światła, Małgosia S. – bolesne, Maria P. – chwalebne.

  • wobroniewiary pisze:

   NP84: Henryk S – taj. radosne, Ewa S – światła, Maria Przygodzka – bolesne, Helena K – chwalebne
   NP85: Helena S – taj. radosne,Stanisław S – światła, Bernatka K – bolesne, Jadzia K – chwalebne
   NP86: Krystyna K – taj. radosne, Barbara P – światła, Małgosia S – bolesne, Maria P – chwalebne

 163. Ania O pisze:

  Proszę o tajemnice chwalebne

 164. Ewelina U pisze:

  Proszę mnie dołączyć do Nowenny Pompejańskiej. Tajemnica dowolna.

 165. AgnieszkaAnna pisze:

  Proszę o dołączenie mnie do nowenny, Agnieszka Limanowa

 166. Ania pisze:

  Proszę o dowolna tajemnice.

 167. Monika0603 pisze:

  Poproszę dowolne tajemnice. Bóg zapłać

 168. Bogumiła BR pisze:

  Proszę o tajemnicę światła

 169. Ewa pisze:

  Bełchatów -Maria – 4 cz różańca

 170. Danuta SZ. pisze:

  Proszę o dopisanie mnie i mojej mamy Marianny do nowenny i proszę o dowolną część różańca.

 171. Joanna pisze:

  Proszę dopisać: Irena 67, tajemnice radosne

 172. Anna Kl pisze:

  Proszę o dowolną część

 173. Małgorzata.P. pisze:

  Proszę o dopisanie mnie do nowenny.Bog zapłać

 174. Asia pisze:

  Poproszę o tajemnice chwalebne.

 175. Teresa T pisze:

  Poproszę tajemnice chwalebna

 176. Urszula P pisze:

  Proszę o dowolną tajemnice

 177. Jola pisze:

  Jola-taj.światła

 178. Ania G. pisze:

  Mnie też zapisz tajemnice bolesne

 179. Mariola K pisze:

  Tajemnice bolesne

 180. Wiesława D pisze:

  Poproszę Tajemnice bolesne.

 181. Elżbieta z Kalisza pisze:

  Szczęść Boże.
  Proszę o dowolną tajemnice.
  Z Panem Bogiem.

 182. Jola ze Świdnika pisze:

  Jola ze Świdnika – Część Chwalebna Różańca Świętego.

  Grażynka z Lublina – Część Chwalebna Różańca Świętego.

 183. Paweł W pisze:

  NP100 tj. Radosne, bolesne lub chwalebne

 184. Tamara pisze:

  Proszę o dowolne tajemnice.

 185. Gabriels pisze:

  Proszę o dowolna tajemnice różańca św.
  Gabi 17

 186. Basia N. pisze:

  Proszę o dowolną część. Z góry dziękuję.

 187. Beata. T. pisze:

  Pragnę przystąpić do Nowenny.

 188. Krzysztof pisze:

  Czy nie powinno być: W intencjach MATKI BOŻEJ, aby spełniły się BOŻE PLANY przez NIEGO zamierzone?
  Wiadomo, że intencje Matki Bożej nie mogą różnić się od Woli Bożej, ale to Bóg jest źródłem tych Planów nie Matka Boża. To Bóg „zamierza”, a Matka Boża wypełnia.

 189. Basia L. pisze:

  Proszę o tajemnice chwalebne

 190. Aleksandra pisze:

  Szczęść Boże!
  Poproszę o dowolną część tajemnic Różańca.
  Z Panem Bogiem.

 191. Tomek z Wrześni pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę.

 192. Basia z Bed pisze:

  Proszę o tajemnice radosne. Dziękuję bardzo.

 193. Iwona pisze:

  Szczęść Boże!
  Proszę o przydzielenie czterech tajemnic Różańca Świętego.
  Z Panem Bogiem.

 194. AVA3 pisze:

  Proszę o Radosną część.

 195. Edyta pisze:

  Pani Maria, żona ś.p. Stanisława chce dołączyć do nowenny pompejańskiej na miejsce męża. To jest grupa 77 tajemnice światła.

 196. Julita pisze:

  Np 101 Chwalebna

 197. Helena pisze:

  Proszę o tajemnice światła dla wszystkich:
  Jola Kije, Jola S. Zbyszek S.

 198. Grażyna pisze:

  Sabina – Radosne, Grażyna- Światła, Ania – Bolesne, Marianna – Chwalebne
  Bóg zapłać !

 199. Anna O pisze:

  Ania O
  Proszę o tajemnice chwalebne

 200. Danuta Elżbieta M pisze:

  Proszę o tajemnice Światła

 201. Wiesiek-Ko pisze:

  Proszę o chwalebne

 202. Bernadeta pisze:

  Pragnę też dołączyć do Nowenny

 203. Longin pisze:

  Proszę dla mnie oraz dla Agaty o dowolne tajemnice

 204. m-gosia pisze:

  Proszę o tajemnice światła.

 205. Jurek 100 pisze:

  Proszę o dopisanie do NP: Jurek 100 Eva 150 Justyna 200 tajemnice dowolne

 206. Osik pisze:

  Tomasz O. Radosne

 207. Grażyna FZŚ pisze:

  Proszę dla Wiesia FZŚ tajemnice różańca św :radosne bolesne chwalebne

 208. Elwira pisze:

  Elwira-tajemnice bolesne

 209. Mariola pisze:

  Mariola tajemnice światła

 210. Helena pisze:

  Proszę zapisać do Nowenny Pompejańskiej – dowolna część różańca, Zosia Kurtek.

 211. Zofia pisze:

  Proszę o dopisanie do NP Zofia,Barbara, Maria,Janek.
  Z Panem Bogiem.

 212. Monika M pisze:

  Szczęść Boże, proszę mnie zapisać do Nowenny Pompejańskiej – Tajemnice Radosne. Dziękuję i pozdrawiam Monika M z W-wy.

 213. Henryk E pisze:

  Proszę o dopisanie mnie do nowenny – tajemnice chwalebne.
  Henryk E.

 214. Helena pisze:

  Prosiłam o zapisanie do NP Zosia Kurtek i nie dostałam odpowiedzi.

 215. Mirek Kochanów pisze:

  Tajemnice radosne

 216. Lidka121 pisze:

  Proszę o tajemnice bolesne

 217. Maria B. pisze:

  Proszę o tajemnice światła.
  Szczęść Boże!

 218. Marzanna Grahl pisze:

  Proszę o tajemnice radosne .Szczęść Boże

 219. jola pisze:

  Poprosze o dowolna tajemnice. Bog zaplac ❤

 220. BOŻENAABOŻENAA pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę

 221. Marzena Marcelina pisze:

  proszę mnie zapisać do NP

 222. awka pisze:

  Proszę zapisać do NP:

  Agata W – Radom
  Gabi W. – Radom

  Dziękujemy i pozdrawiamy.

 223. Nuta W pisze:

  Proszę o dowolną tajemnicę.
  Bóg zapłać

 224. Anna Barbara pisze:

  NP115 – tajemnice radosne – Anna Barbara

 225. Pragnę odmawiać tajemnice radosne

 226. Sylwio pisze:

  Sylwester T. Tajemnica Bolesna

 227. Radek37 pisze:

  Proszę o dołączenie mnie do NP

 228. Justyna pisze:

  Justyna J. tajemn. radosne, Ela- bolesne, Asia J. – chwalebne, Małgosia G.- światła

 229. Justyna pisze:

  Proszę o zapisanie dwóch osób
  -Maria K.
  – Justyna L.

 230. Danusia Pszow pisze:

  Prosze o zapisanie mnie do nowenny. Danusia Pszow

 231. Danka R-St pisze:

  Szczęść Boże. Poproszę o tajemnicę radosną w nowennie pompejańskiej w intencjach Maryi. Danka R-St

 232. eska pisze:

  Poprosimy:
  Rodzina eski – taj. radosne, światła, bolesne, chwalebne (4 osoby się już podzieliły między sobą)
  eska – taj. radosne
  IzaBela – bolesne

 233. Mira pisze:

  Proszę o dołączenie:
  Mira – tajemnice chwalebne
  Lena – tajemnice bolesne

 234. Marek1332 pisze:

  Proszę o przydzielenie dowolnej części.

 235. KrysiaW pisze:

  Proszę o zapisanie
  KrysiaW – tajemnice Bolesne

 236. Ewa pisze:

  Bełchatów Ewa tajemnice: radosna światła i chwalebna . prosze dopisać kogos do bolesnej oraz Małgorzata tajemnice: radosna bolesna i chwalebna.

 237. Małgorzata pisze:

  Poproszę o trzy tajemnice czyli całą Nowennę Pompejanska w intencji Maryi.

 238. Justyna pisze:

  Proszę o zapisanie jednej osoby
  Monika B.

 239. Paulina pisze:

  Poproszę o dołączenie mnie do Nowenny
  Tajemnica światła

 240. Kasia M pisze:

  Proszę o dopisanie mnie do odmawiania Nowenny
  Tajemnice dowolne

 241. Mariusz pisze:

  Proszę o dołączenie do nowenny,taj.radosne, światła, bolesne,chwalebne.

 242. Joanna pisze:

  Proszę o dopisanie mnie do Nowenny, tajemnica dowolna

 243. Marta DE pisze:

  Szczesc Boze
  Prosze o dowolna tajemnice dla Sabina S

  Pokoj i Dobro🙏

 244. tomk pisze:

  Proszę o tajemnicę radosną

 245. Bernadeta Minge pisze:

  Teresa tajemnice radosne, Bernadeta tajemnice bolesne

 246. WojtekAKJ pisze:

  Proszę o zapisanie mnie do dowolnej grupy i dowolnej części różańca Świętego . Czekam na odpowiedź

 247. Jolanta N pisze:

  Proszę o dopisanie mnie do Nowenny
  Tajemnice dowolne

 248. Józefa 1956 pisze:

  Józefa1956 Proszę o tajemnice chwalebne.

 249. Ela M... pisze:

  Poproszę o tajemnicę bolesną. Ela M…

 250. Teresa Bauer pisze:

  Teresa B.Proszę o dowolną Tajemnicę Różańca Św.,dziękuję.

 251. Ekspedyt1904 pisze:

  Poproszę dowolną część różańca.

 252. Halina pisze:

  Hala274 tajemnica radosna

 253. Magdalena pisze:

  Poproszę tajemnicę

 254. Maria pisze:

  Jadwiga taj; Światła i 4 osoby jedna grupa Irena, Maria, Katarzyna i Andrzej

 255. Ewa Jaworska pisze:

  Proszę o tajemnice chwalebne

 256. Grzegorz M pisze:

  Pax et Bonum
  Proszę o tajemnicę Bolesną.

 257. Agata pisze:

  Proszę o odpowiedż czy mamy wypowiadać te intencje jn.

  Tę NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ odmawiam na Twoją Cześć Królowo Różańca Świętego, czynię to z miłości do Boga za wstawiennictwem ŚW. JÓZEFA:

  w intencji wynagrodzenia za wszystkie popełnione grzechy na świecie i w Kościele Katolickim, a szczególnie za grzechy przeciwko PIERWSZEMU PRZYKAZANIU.
  w intencjach MATKI BOŻEJ, aby spełniły się BOŻE PLANY przez Nią zamierzone.
  w intencji dziękczynnej za nieustanną opiekę i niezliczone ŁASKI, za które ludzie nie dziękują. Amen

  • Helena pisze:

   Sposób odmawiania Nowenny Pompejańskiej w grupach:
   (codziennie przez 54 dni wybraną część Różańca)
   3 maja – 25 czerwca 2021

   * Znak Krzyża – W Imię Ojca…
   * „Tę nowennę odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego, w Twoich intencjach”
   * Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…)
   * Jedna część różańca (5 dziesiątków) – np. tajemnice radosne (światła, bolesne lub chwalebne)

 258. Damian pisze:

  Damian
  pierwsza wolna

 259. Irena Suwałki pisze:

  Przepraszam
  dowolną część Różańca.

 260. Dana.W pisze:

  Przyłączam się do Nowenny Proszę o tajemnicę Różańca

 261. Katarzyna K pisze:

  Witam, bardzo prosiłabym o dołączenie nas do Nowenny POMPEJAŃSKIEJ 🙏🏼😊
  Barbara B – radosne, Edyta B – światła, Katarzyna K – bolesne, Barbara B – chwalebne 🙏🏼😊

 262. koraga1 pisze:

  Proszę o tajemnice bolesne lub też dowolną inną.

 263. Zofia pisze:

  Dowolna tajemnica

 264. Hania pisze:

  Proszę o część Różańca, przepraszam, że na ostatnią chwilę, ale bałam się, że nie dam rady. Bardzo mi ciężko. HaniaS28

 265. Elżbieta Lewandowska pisze:

  Proszę o dopisanie do Nowenny: Elżbieta55 i Ela Ursynów. Tajemnice dowolne.

 266. Maggie pisze:

  Chyba wpadłam do Spamu albo „x” zakrył kopytem, bo prosiłam o Tajemnice Światła – więc z tego wynika, że tym bardziej powinnam podjąć się tego szturmu z WOWIT’em.

  (moją zaczętą jeszcze w kwietniu NP, więc teraz już cz.dziękczynną będę odmawiać, tak jak planowałam: tylko w 3 częściach + Majowe).

 267. Jacek73 pisze:

  Proszę o dołączenie mnie do Nowenny.
  Tajemnica dowolna. Bóg zapłać ✝️

 268. Krzysztof pisze:

  I jeszcze ja poproszę o dopisanie

 269. Małgorzata G. z Czechowic pisze:

  Szczęść Boże
  Proszę o dopisanie mnie do Nowenny – dowolna część Różańca.
  Dziękuję

 270. Jadzia _Cygański Las pisze:

  Dzień dobry
  Proszę o dowolną tajemnicę
  Dziękuje

 271. Marzena Nalewajk pisze:

  Proszę o dołączenie, dowolna Tajemnica

 272. Bernadetta pisze:

  Proszę o dołączenie mnie do Nowenny. Dowolne tajemnice.

 273. Wiola pisze:

  Proszę o dowolną tajemnice

 274. Inga pisze:

  Inga – swiatla

 275. Rami pisze:

  Proszę o tajemnice radosne.

 276. Renata pisze:

  Proszę o dopisanie do Nowenny i o dowolną tajemnice dla Renaty oraz Basi z mężem.

 277. Wiola pisze:

  Proszę o dodanie mnie do nowenny od 3.05 obojętnie jaką tajemnicą

 278. Sylwia pisze:

  Sylwia- taj. Chwalebne

 279. Magdalena P. Laski pisze:

  Wczoraj próbowałam się zapisać w nocy, ale chyba się nie udało. próbuję jeszcze raz.

 280. Justyna pisze:

  Szczęść Boże. Jeżeli jeszcze można to proszę o zapisanie do Nowenny Pompejańskiej . NP 161 Ewa M. I Justyna M. dowolne dwie tajemnice różańca .

 281. Renata Anna pisze:

  Ja poproszę o dowolną tajemnicę różańca.

 282. roza pisze:

  Proszę o dopisanie do Nowenny i o dowolną tajemnice dla Róży.