29 czerwca: Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Uroczystość dwóch największych Apostołów – Piotra i Pawła Kościół obchodzi 29 czerwca. Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał miano “Apostoła Narodów”. Obaj przez swoje męczeństwo są związani z Rzymem

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła już od połowy III wieku obchodzona jest wspólnie 29 czerwca. Obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w czasie prześladowania za cesarza Nerona. Piotr zginął około 64 r. Tradycja głosi, że został ukrzyżowany. Apostoł jednak wyznał, że nie jest godny umrzeć jak Jezus. Dlatego też został przybity do krzyża głową w dół. Paweł, przez jakiś czas więziony w Rzymie, został ścięty mieczem około 67 r.

Posługa apostolska Piotra i Pawła w Rzymie oraz poniesione tam męczeństwo sprawiły, że Kościół Rzymski nabrał kluczowego znaczenia w chrześcijaństwie. Biskup Rzymu, następca św. Piotra oraz spadkobierca tradycji apostolskiej św. Pawła cieszy się pierwszeństwem i władzą biskupią w całym Kościele. Św. Piotr – pierwszy biskup Rzymu – jest uznawany za pierwszego w gronie Apostołów otrzymał od Jezusa specjalną władzę określaną mianem prymatu. Jego następcy, papieże, są obdarzeni łaską nieomylności w oficjalnym i uroczystym nauczaniu całego Kościoła w sprawach wiary i moralności. Sprawują też najwyższą władzę kościelną wynikającą z przywileju prymatu.

Na znak łączności biskupów ze Stolicą Apostolską w uroczystość św. Piotra i Pawła papież wręcza metropolitom paliusze. Są to koliste wstęgi w kształcie naszyjnika, ozdobione sześcioma krzyżami i wykonane z białej wełny. Baranki, od których pochodzi wełna, zostają pobłogosławione każdego roku 21 stycznia, w dniu św. Agnieszki. Papież nakłada paliusze arcybiskupom metropolitom mianowanym w ostatnim okresie. Paliusze są symbolem władzy, jaką zgodnie z prawem metropolita pozostający w komunii z Kościołem Rzymu obejmuje w swojej metropolii. Arcybiskup metropolita zakłada paliusz tylko na terenie swojej własnej archidiecezji podczas uroczystej liturgii.

Św. Piotr – pierwotnie Szymon – pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Podobnie jak jego ojciec i brat był rybakiem. Był człowiekiem żonatym, po ślubie mieszkał w Kafarnaum. Być może pierwotnie był uczniem św. Jana Chrzciciela. W chwili powołania Jezus nadał mu nowe imię – Piotr, to znaczy Skała. Jako pierwszy, w imieniu wszystkich Apostołów, uznał w Jezusie Mesjasza. Na pytanie Jezusa: “A wy za kogo mnie uważacie?”, Piotr odpowiedział: “Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego”. Wówczas usłyszał: “Ty jesteś Piotr, Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wielokrotnie Ewangelie ukazują szczególną pozycję Piotra w gronie Apostołów. Często wypowiada się w imieniu wszystkich Apostołów, jest świadkiem największych cudów: przemienienia i wskrzeszenia córki Jaira. W tzw. “katalogach Apostołów” (np. Mt 10,1-4) zawsze jest wymieniany na pierwszym miejscu. Często też w Piśmie św. pojawia się zwrot “Piotr i Aposotołowie”, który podkreśla jego szczególną rolę. Po zmartwychwstaniu Jezusa pierwszy z Apostołów wszedł do pustego grobu. Później to jemu właśnie Jezus powiedział “Paś owce, paś baranki moje”, mimo, że gdy Jezus był sądzony i skazany na śmierć, Piotr trzykrotnie się Go zaparł. Te wszystkie świadectwa wskazują na prymat św. Piotra.

Działalność misyjną Piotr prowadził w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Później wędruje do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej a wreszcie Rzymu, gdzie założył gminę chrześcijańską i był jej pierwszym biskupem. Tam podczas prześladowań za cesarza Nerona został aresztowany i poniósł śmierć męczeńską ukrzyżowany głową w dół, prawdopodobnie ok. 64 r. Nad jego grobem w IV w. za czasów Konstantyna Wielkiego wzniesiono kościół, który po różnych przebudowach ostatecznie przybrał postać obecnej Bazyliki św. Piotra. Napisał 2 listy apostolskie, które weszły do kanonu Nowego Testamentu.

Kult św. Piotra trwa od początków Kościoła. Nad jego grobem zbudowano kościół, który stopniowo przybrał postać Bazyliki św. Piotra. Od 1377 roku przy tej świątyni mieszkają biskupi rzymscy. Obecna świątynia jest dziełem wielkich mistrzów z lat 1506 – 1667. Po podpisaniu między Stolicą Apostolską a Republiką Włoską paktów laterańskich niecałe pół kilometra kwadratowego wokół Bazyliki jest terenem miasta-państwa Watykan. Rocznie miejsce kultu św. Piotra nawiedza blisko 8 milionów pielgrzymów i turystów. Bazylika św. Piotra nie jest jednak katedrą rzymską. Tę honorową rolę pełni Bazylika św. Jana na Lateranie.

Św. Paweł nosił przed nawróceniem imię Szaweł. Urodził się w Tarsie między 5 a 10 rokiem po Chrystusie. Pochodził z rodziny żydowskiej, posiadał jednak również obywatelstwo rzymskie. Należał do stronnictwa faryzeuszy. Był uczniem jednego z najwybitniejszych nauczycieli żydowskich – Gamaliela. Jako faryzeusz był zaciętym wrogiem Kościoła. Nawrócił się ok. 35 r. w drodze do Damaszku, gdy został powalony na ziemię, ukazał mu się Jezus i usłyszał głos: “Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”.

Po cudownym nawróceniu przez trzy lata przebywał w Damaszku, później na krótko odwiedził Jerozolimę, gdzie spotkał się z innymi Apostołami. Odbył trzy wielkie podróże misyjne, w których dotarł do wielu miast pogańskich w Azji Mniejszej, a nawet Grecji. Z niektórych fragmentów jego listów wynika także, że już po nawróceniu miał doświadczenia mistyczne.

Z powodu gorliwości apostolskiej jego życie wielokrotnie wystawione było na niebezpieczeństwo. Aresztowany w Jerozolimie w 60 r. spędził najpierw dwa lata w więzieniu w Cezarei, a po odwołaniu się do cezara, został przewieziony do Rzymu. Tam kilka lat spędził w areszcie domowym. Uwolniony z braku dowodów jakiejkolwiek winy odbył prawdopodobnie kolejną podróż do Hiszpanii i na Kretę. Ponownie został aresztowany poniósł w roku 67 śmierć męczeńską. Jako obywatel rzymski nie był torturowany, lecz został ścięty mieczem. Jako datę śmierci Apostoła podaje się 29 czerwca. Już Konstantyn Wielki po roku 330 na miejscu męczeństwa św. Pawła wystawił świątynię. Znajduje się ona już poza murami starożytnego Rzymu i nosi nazwę Bazylika św. Pawła za Murami.

Św. Paweł pozostawił po sobie 13 listów, które należą do kanonu Pisma św. Dzięki świetnemu wykształceniu potrafił też nawiązać dialog z myślicielami pogańskimi, co stworzyło nowe możliwości ewangelizacji wśród pogan. Jest nazywany Apostołem Narodów.
Za: www.gosc.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

36 odpowiedzi na „29 czerwca: Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Dziś sobota – dzień szczególnie poświęcony NMP ❤

 3. wobroniewiary pisze:

  W.: Tyś jest Piotr,
  O.: A na tej opoce zbuduję mój Kościół.
  Módlmy się: Boże, który świętemu Piotrowi, Apostołowi Twojemu, dałeś klucze Królestwa Niebieskiego, dałeś także moc najwyższą związywania i rozwiązywania, spraw, prosimy, abyśmy za jego przyczyną z więzów naszych grzechów rozwiązani byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  W.: Tyś jest naczynie wybrane, święty Pawle,
  O.: Głosicielu prawdy na całym świecie.
  Módlmy się: Boże, któryś przez nauczanie świętego Pawła mnóstwo pogan oświecił, spraw prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki Tego, którego jako Apostoła narodów czcimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Podpory niewzruszone Kościoła Bożego, święty Piotrze i Pawle, przyczyńcie się za nami grzesznymi u Pana, który Wam dał wiekuistą zapłatę. Racz mi uprosić, Piotrze święty, abym był w miłości gorliwy, w wierze niewzruszony i abym wraz z Tobą umiał się poświęcić dla Ukrzyżowanego Jezusa naszego. Niech i ja, nie po trzykrotnym, lecz niezliczonym, niestety, odstąpieniu i zdradzeniu Boga, nawrócę się szczerze ku Niemu bez powrotu do grzechu. Pawle święty, naczynie wybrane, głoszący imię Pańskie przed narodami, racz uprosić u Boga, abym się stał naczyniem łaski i błogosławieństwa Jego. Naucz mnie znać i kochać Tego, który nas ukochał aż do śmierci… Niech wraz z Tobą nic nie mam prócz Jezusa Ukrzyżowanego… Niech w wierze przez Was wzmocniony, w miłości i nadziei przez modlitwy Wasze utwierdzony, żyję i umieram w Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 4. Ania pisze:

  USA. Polski kościół w Chicago na sprzedaż 😦

  Kościół św. Wojciecha w Chicago zostanie zamknięty, sprzedany i przystosowany do celów świeckich – informuje portal dorzeczy.pl. O powodach podjęcia takie decyzji poinformował abp Chicago Blase Cupich

 5. 🙏 pisze:

  Komentuję.
  Indie.

  Zakonnica zginęła, a biskup został ranny w wypadku drogowym

  S. Jaise i pięć innych osób, w tym biskup syromalabarskiego Jagdalpur, Joseph Kollamparampil,
  61-letni karmelita, zostało rannych 27 czerwca w wypadku na drodze Chhattisgarh w środkowych Indiach.

  S. Jaise zmarła w drodze do szpitala, informuje MattersIndia.com z 28 czerwca.
  Należała do syromalabarskiego domu Przyjaciół Ubóstwa.

  Biskup Kollamparampil doznał urazu głowy, ale jego stan jest stabilny.

  Do wypadku doszło, kiedy auto biskupa na mokrej drodze zjechało na pobocze i uderzyło w drzewo. (,,”)

 6. pozdrawiam pisze:

  Dzisiaj jest też Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny ♥️

  O Niepokalanym Sercu NMP: https://brewiarz.pl/czytelnia/nsnmp.php3

  Litania do Niepokalanego Serca NMP

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

  Serce Marii, niepokalane, módl się za nami
  Serce Marii, łaski pełne,
  Serce Marii, błogosławione między sercami,
  Serce Marii, najczystsze,
  Serce Marii, najpokorniejsze,
  Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
  Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
  Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,
  Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
  Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone,
  Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,
  Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem,
  Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,
  Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,
  Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
  Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,
  Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,
  Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane,
  Serce Marii, uzdrowienie chorych,
  Serce Marii, pociecho strapionych,
  Serce Marii, ucieczko grzesznych,
  Serce Marii, nadziejo konających.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Módlmy się: Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

  https://adonai.pl/modlitwy/?id=30

 7. watchman pisze:

  Polecam ostatnie wystąpienia prawdziwego następcy Apostołów Piotra i Pawła:

 8. Betula pisze:

  „Prawdziwe Życie w Bogu” (TLIG) – fragmenty orędzi.

  Pan Jezus do Vassuli Ryden:

  24.07.1991r.
  (…)Ach!… Moi ukochani, wszyscy stanowicie Moje potomstwo. Staliście się i jesteście cały czas godni pożałowania. Któryż jednak ojciec porzuciłby swe dziecko w nieszczęściu i pozwoliłby mu żyć w jego zdeprawowaniu aż do chwili, kiedy Śmierć je przygniecie? Czyż nie zadziałałby, aby je szybko uratować?
  Teraz, gdy wydarłem was otchłani, podnieście ku Mnie swe oczy. Wasze oczy powinny patrzeć na Doskonałość. Pozwólcie Mi wraz z wami zajmować się waszym domem. Nie będziecie tego żałować…
  Ja, Pan, błogosławię każdego z was. Bądźcie naczyniami światła dla tych, których mijacie i uważacie za naczynia zabrudzone, niezdolne do rozróżnienia ręki prawej od lewej. Przyprowadźcie ich do Mnie. Dam wam Moją Siłę, nie bójcie się.
  Ludzki ród zadaje Mi śmiertelny ból i Moje Serce rozdziera się, patrząc na tyle nieprawości i grzechów na świecie. Wy jednak usłyszeliście Moje Skargi, bo przyszedłem do was. Usłyszeliście Mój Głos, cieszcie się! Radujcie się i bądźcie szczęśliwi, że uzdrowiłem wasze osłabione oczy, serca cierpiące z powodu bezprawia. Dzięki Mojemu Miłosierdziu sprawiłem, że powróciliście do Mnie. Teraz, młodzi i starzy, pozwólcie Mi wszyscy posługiwać się wami dla realizacji Mego Boskiego Planu. Módlcie się, prosząc o Moje Panowanie. Jakże drodzy Mi jesteście! Módlcie się bez przerwy, a stanie się to waszym pokarmem.

  2.08.1991r.
  (…)Posłuchaj teraz i staraj się zrozumieć:
  połóż Nasze Dwa Serca jak pieczęć na twoim sercu.
  Niepokalane Serce waszej Matki będzie waszym wałem obronnym, a Moje Własne Najświętsze Serce – waszym Mieszkaniem. Dzięki opieczętowaniu waszych serc tym Znakiem, lisy siejące spustoszenie w Moich właśnie owocujących Winnicach zostaną schwytane. Wy, Moi mali, wy jesteście Winnicą Naszych Dwóch Serc.
  Pójdźcie, Moje małe dzieci. Posłuchajcie: kogo z was zachwyca Życie Wieczne? Uwielbiajcie Mnie w blasku Mojej Świętości. Bądźcie wytrwali w modlitwach. Szatan zostanie związany Różańcem.
  Małe dzieci, bądźcie wytrwałe w przystępowaniu do spowiedzi, abyście mogły przychodzić przyjmować Mnie w Świętej Eucharystii tak często, jak możecie. Pośćcie dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie, aby podjąć ofiarę i wynagradzać. Nie oglądajcie się ani na lewo, ani na prawo, patrzcie przed siebie, tam, gdzie Ja Jestem. Dokądkolwiek Ja pójdę, chodźcie za Mną; gdzie Ja żyję, tam i wy również żyć będziecie. To są, Moi umiłowani, Moje zasady.
  Powinniście przyswajać Moje Słowo jak wasz codzienny pokarm. Ono jest waszym Niebieskim Chlebem, ono jest waszym Życiem. Przychodźcie do Mnie często, poświęcając się Mojemu Najświętszemu Sercu, a obdarzę was Moim Tchnieniem, czyniąc was Moimi, abyście zanieśli Moje Słowo na cztery strony świata. Pamiętajcie: niech Moje Myśli staną się waszymi myślami, a Moje Pragnienia – waszymi pragnieniami. Naśladujcie Mnie. Błogosławieni jesteście wy, którzy Mnie nie widzicie, a jednak wierzycie.
  Pozostawiam Moje Tchnienie Miłości na waszych czołach. Błogosławcie Mnie i kochajcie.(…)

  11.08.1991r.
  – Powiedziałem: „Jesteście Moimi dziećmi Światłości” i dodam do tego: „…a waszym Mieszkaniem jest Moje Najświętsze Serce”. Pamiętajcie: Moja Miłość do was wszystkich jest Ogromna. Nigdy nie zapominajcie o tym, nigdy więcej.

  • Magda pisze:

   Mam takie pytanie… dlaczego zwyczajowo drugi postny dzień jest akurat w środe? W piątek wiadomo. Ale środa?

   • Paweł pisze:

    Kopiuję tu mój komentarz sprzed półtora roku:

    Jeżeli chodzi o zalecany przez Matkę Bożą w Medjugoriu post w środę, to jego uzasadnienie jest takie:
    „(…) Post sprawia, że stajemy się pokorni, że upodabniamy się do ubogich. Pełni on także rolę przygotowania do Komunii, toteż pościmy w środę, w przeddzień czwartku, dnia Eucharystii. Post w środę jest modlitwą eucharystyczną, która ma nam pomóc lepiej przyjąć Jezusa podczas Mszy św.”

    [Za: „Słowa z nieba. Wszystkie orędzia z Medjugoria” pod redakcją Doroty Szczerby, w przekładzie Agnieszki Kuryś i Zofii Oczkowskiej, wydanie Wydawnictwa Księży Marianów, Warszawa 1997; str. 43]
    https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2018/01/10/ks-maciej-bagdzinski-zaprasza-dzien-skupienia-ze-swietym-jozefem-opiekunem-kosciola-swietego/

    • Magda pisze:

     Dziekuję!

    • cure pisze:

     W Medjugorie Maryja prosila o post o chlebie i wodzie w srody i piatki
     w Dechtice nawet 3 razy w tygodniu bo jeszcze w poniedziaalek.

     jak ktos nie potrafi poscic od razu tak ostro to mozna zaczac od takich prostych rzeczy jak jedzenie bez soli i cukru (mi bylo bardzo trudno porzucic slodzenie herbaty ale dalem rade)
     2 mozna tez poscic o chlebie i wodzie np od obiadu az do snu. (zwlaszcza jezeli ktos ma ciezko prace fizyczna na budowie np to post o chlebie i wodzie moze byc nawet niebezpieczny)

   • Kayo pisze:

    Środa jest dniem, w którym Judasz Iskariota za 30 Srebrników wydał Jezusa Arcykapłanom.

  • Longin pisze:

   Dzięki Betula za przypomnienie tych cudownych Orędzi które są niczym miód na serce. Żaden ludzki język nie mógłby wyrazić takiego bogactwa istoty miłości Boga do człowieka której centrum pozostaje Najświętszej Serce Jezusa złączone z Niepokalanym Sercem Matki.

  • Jm pisze:

   Ewa, moj komentarz o Vassuli nie przeszedl?
   Dziwi mnie , ze na wowicie pojawiaja sie cytaty VR….przeraza mnie to! Jaki miod na serce, no kurcze?!

  • Betula pisze:

   20.07.1992r.

   (…)Moja Łaska jest dziś ujawniana całej ludzkości, aby was wszystkich odnowić Moim Świętym Duchem przed Moim Dniem i przypomnieć wam Moje Prawo. W tym Dniu każdemu dam zapłatę według tego, na co zasłużył. Powiedziałem, że surowo ukarzę każdego, kto znieważa Ducha Łaski i traktuje Mojego Ducha jak głupstwo. To dlatego powinniście pozostawać przebudzeni.

   Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, proszę was wszystkich o poświęcenie siebie, waszych rodzin i narodów Naszym Dwom Sercom.

   Pozwólcie Mi oznaczyć czoła pieczęcią Mego Świętego Ducha.
   Nadszedł Czas rozdzielania. Nadszedł czas zdania rachunku. Powiedziałem wszystkim, że przyjdę do was jak złodziej. Przyjdę wtedy, kiedy zupełnie nikt nie będzie tego podejrzewał. Z dwóch mężczyzn jeden zostanie wzięty, a jeden zostawiony. Z dwóch kobiet jedna zostanie wzięta, a jedna zostawiona. Żniwo jest prawie gotowe do zbioru i kiedy powiem:
   „Oto Jestem!”,
   pozostaną niezliczone trupy. Powiem wtedy do Moich aniołów: „Nadeszła godzina rozdzielenia i usunięcia
   – wszystkich tych, którzy nie są Moi i oddzielenia ich od tych, którzy Mnie uznali;
   – wszystkich tych, którzy nie chcieli podlegać Mojemu Prawu, oddzielenia ich od tych, którzy przyjęli Mojego Świętego Ducha i którzy pozwolili, aby On był ich Przewodnikiem i Pochodnią;
   – wszystkich, którzy w swoim odstępstwie zbuntowali się przeciw Mnie, wszystkich noszących imię bestii albo liczbę 666, oddzielenia ich od tych, których czoła są oznaczone Pieczęcią Baranka.”
   Nadszedł czas i Ja Sam oznaczam Mój lud Moim Imieniem i Imieniem Mojego Ojca.

   21.09.1993r.
   Pan Jezus podyktował Vassuli:

   Akt poświęcenia Dwom Sercom

   Wezwani proroctwami Twojego Słowa, o Panie,
   wiemy, ufamy i wierzymy, że Tryumf Twego Najświętszego Serca
   i Niepokalanego Serca Maryi jest już bardzo bliski.
   Przychodzimy więc z pokorą poświęcić nas samych, nasze rodziny
   i nasz kraj Waszym Dwom Najświętszym Sercom.
   Wierzymy, że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj,
   naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi
   i nie będzie już zaprawiania do wojny.
   Wierzymy, że kiedy poświęcimy nasz kraj
   Waszym Dwom Kochającym Sercom,
   cała duma i zarozumiałość ludzka,
   wszelka bezbożność i zatwardziałość serca
   zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło.
   Wierzymy, że Wasze Dwa Najświętsze Serca
   nie oprą się naszym wzdychaniom i naszym potrzebom
   i w Swym Płomieniu Miłości usłyszą nas, i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść nam Pokój.
   O, Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi,
   tchnijcie w nas iskrę z Waszych Dwóch Serc,
   aby rozpalić nasze serca.
   Uczyńcie z naszego kraju doskonałe Mieszkanie Waszej Świętości.
   Pozostańcie w nas, a my w Was,
   abyśmy dzięki Miłości Waszych Dwóch Serc
   znaleźli Pokój, Jedność i Nawrócenie. Amen.

   • bea pisze:

    Piekne i Boze Oredzia bardzo umacniaja w wierze i daja sile walki ze zlem przynosza nadzieje ze nie zginiemy ale bedziemy mieli z Bogiem Zycie wieczne
    polecam wszystkim strapionym i watpiacym te przepiekne Oredzia Trojcy Swietej
    mozna sluchac czytane przez lektora
    http://archiwum.voxdomini.pl/mp3/vass_mp3.html
    Ks Dr Kaszowski wydal opinie na temat Tych Oredzi i powstala cala str int na ten temat
    http://www.teologia.pl/ Vassula jest Prorokiem na miare Eliasza przygotowuje ludzkosc na Paruzje

 9. Grazyna pisze:

  Szczęść Boże.Od rana wyczekuje szczegolnego tekstu poswieconego NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,tak ściśle załączonego z NS PANA JEZUSA.Sprawdzam,nie ma,a pod tekstem litania do NS Maryi,gdzie w we zwaniach jest „Serce Marii…”,chybaMARYI?,nie zaprzeczycie,ze MARYJA jest jedna,JEDYNA, a Marii wiele.Czuje smutek z tego powodu,że nie doczekalam się tekstu ,poswieconego NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,pozdrawiam,.Z BOGIEM

  • wobroniewiary pisze:

   Nie mam neta od poludnia komentarze moge wpisac z tel. ale wpisu nie zrobię z tel.

  • Marta 3 pisze:

   Wiedzieć dobro w innych i nie podejrzewać o zło – cnota Św Józefa, oblubieńca Maryi.

  • Anna pisze:

   Może jakieś przepraszam w stronę Pani Ewy. Nie rozumiem dlaczego ma Pani takie roszczeniowe podejście. Przecież po drugiej stronie tego bloga też stoi człowiek. I to z większymi problemami niż Pani smutek.

   • Grazyna pisze:

    W nikim nie staram sie dopatrywać zła,to jest moje odczucie.Kiedys Ewa w odpowiedziach na komentarze,(chyba przy zapisach do NP za Ojczyznę),napisała,że WoWiTowcy są jedną wielką rodziną i mozemy pisać sobie o tym ,co czujemy,więc to uczynilam(po raz pierwszy,chociaz od lat czytam te stronę ,angażując innych),chcialam wyrazić to ,co czuję, i myślę,ze nie obrazilam nikogo,bo nie było to moją intencją,więc nie mam za co przepraszać,serdecznie wszystkich pozdrawiam.Z BOGIEM

 10. mcc2 pisze:

  Co raz więcej faktów jest w internecie i reportażach o samobójstwie 38 letniego ksiedza wilarego.
  Proboszcz po prostu go zamęczał, gnębił. Tam nieraz co roku zmieniali się wikariusze , jeden z nich nawet pobił tego proboszcza. Ten proboszcz miał swoją plebanię , elegancką a wikarisze swoją oddaloną o kilkadziesiąt metrów , byle jaka , w której ogrzewanie na gaz założono dopiero dwa lata temu , a wcześniej wikarisze spali w zimie w kożuchach. Proboszcz był zacięty w kwesti pieniędzy , za pogrzeb brał 1800 zł , bez usługo dodatkowych jak kościelny itp. . Przez parafian był nazywany Białą damą bo zawsze chodził elegancko ubrany na biało, miał taki zwyczaj że jak zapraszał do siebie innych proboszczów na obiad niedzielny , to wikariusze mieli zakaz wstępu. Po prostu gnębiciel.
  https://magazyn.wp.pl/artykul/diabel-zszedl-do-kotunia

 11. Hania pisze:

  o. Augustyn Pelanowski: Ręka Boża.
  Proszę posłuchajcie co mówi o.Augustyn o oskarżaniu i dalej o Bożym pokoju. Bardzo ważne nagranie w świetle tego, co się teraz dzieje w naszej wspólnocie wowitowej w związku z Tomaszem i ks.Adamem.

 12. jacex pisze:

  + Ave Christus Rex !
  Warto posłuchać w necie nauk abp Jana Pawła Lengi np z czerwca br (bodajże z połowy i z końcówki miesiąca). Mówi tutaj np: aby trwać w Panu: „czuje swoim duchem,że zmiany już bardzo blisko” ….rabini latają do ziemi obiecanej ,aby powitać swojego „moischiascha” (wiadomym jest,że chodzi im o innego niż Pan Jezus Chrystus). „będzie coraz gorzej,będzie bardzo źle,….żydzi nie uznający Pana Jezusa za Pana, wywołają 3 wojnę świat,….”.
  Szanowni Państwo,oczywiście znamienity ks abp Jan Paweł Lenga głosi to wszystko w tym kontekście,aby „zewrzeć szeregi wiary i zbroję wiary”.
  Ps podobnie jak nieoceniony patron Polski św Andrzej Bobola” , ks abp Jan Paweł Lenga pochodzi z „kresów” i jest również bezkompromisowym orędownikiem Prawdy ,spraw narodowych w Bożym zamyśle (tj jak wiadomo ,gdzie Prawda tam Pan Bóg, gdzie naród na fundamencie Bożym,tam zamysł Pana Boga).
  Ave Christus Rex !

 13. m-gosia pisze:

  Kochana Angelfax. To wojownik Maryji ks.Dominik Chmielewski. Dlaczego przypuszczasz,że to wilk w owczej skórze.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s