Ks. Giovanni Battista Proja: Zabobonne modlitwy

Tekst pochodzi z książki ks. Giovanni Battista Proja: „Ludzie, demony, egzorcyzmy. Prawda o świecie okultyzmu”  – kliknij

Egzorcyzmy, diabelskie opętanie, magia… Czy chrześcijanin żyjący w XXI w. powinien jeszcze wierzyć w obecność Szatana i jego działanie?
Na wiele pytań związanych z Szatanem i światem okultyzmu, egzorcyzmami i zabobonami autor stara się dać w tej książce jasną i przekonującą odpowiedź. Analizuje problem w świecie Biblii i nauki Kościoła. Demaskując działanie Szatana w różnych obszarach życia ludzkiego, niesie jednocześnie pełne nadziei przesłanie: chrześcijanin zjednoczony z Chrystusem jest silniejszy od jakiejkolwiek przebiegłości i perfidii szatańskiej.

Zabobonne modlitwy

Gdy któregoś dnia modlitwa zostanie przerwana, to uznaje się, że jest jakby unieważniona i trzeba rozpoczynać od nowa. Takie rozumowanie jest przejawem zabobonności.

Modlitwa umacniana wiarą jest skuteczną bronią dla pokus i dręczeń diabelskich. Demony nienawidzą i boją się wszelkiej formy modlitwy; wykorzystują zatem różne mechanizmy, aby przekręcić modlitwę i sfałszować istotę wiary i prawdziwą miłość. Chcą ludzi oddalić od modlitwy, podsycając pośpiech, znudzenie, zmęczenie i powierzchowność. Działają na fantazję, przywołując jakieś zajęcia, kontakty z ludźmi, lektury, telewizję i wiele podobnych. A kiedy chrześcijanin pozwala się ujarzmić, dla demona jest to zwycięstwo, które go ośmiela.

Często dochodzi do przekręcania tekstów modlitw: nadaje się im formę nieautentyczną, nielogiczną czy nawet grzeszną, i choć człowiek pozostaje w przekonaniu, że się modli – nie jest to prawdą. Modlitwy takie nie mają żadnej wartości, ponieważ są przesycone zabobonami; demon cieszy się, ponieważ nie powstrzymują jego działania.

            Lista zabobonnych modlitw jest ogromna. Oto tylko kilka przykładów:

–     Modlitwy niezatwierdzone przez biskupów i inne odpowiednie władze kościelne.

Chrześcijanie przyjmują tylko te modlitwy, które posiadają imprimatur lub zgodę albo imię autora, którego ortodoksyjność wiary została sprawdzona.

–   Modlitwy powtarzane mechanicznie, gdzie głównym motywem jest ilość i długość trwania.

Długość trwania modlitwy jest komponentem prawdziwej pobożności, ale nie sama w sobie, lecz połączona z wysiłkiem skupienia i zaangażowaniem serca. Kapłani i zaangażowani świeccy odmawiają w ciągu dnia wiele psalmów, hymnów, modlitw, ale oczywiste jest, że nie wystarcza tu tylko ich werbalizacja. Podobnie ma się rzecz z odmawianiem różańca.

Kiedy jednak w grę wchodzi zabobon, to liczba staje się aspektem dominującym i czyni modlitwy daremnymi i uciążliwymi. Np. piękna modlitwa ku czci Krzyża Świętego i Męki Jezusa została niestety skażona zapisem; „Odmawiana 33 razy w Wielki Piątek, uwalnia 33 dusze z czyśćca. Odmawiana 50 razy w jakikolwiek piątek, uwalnia 5 dusz”. Jest tam jeszcze jedna notka, która potwierdza, że modlitwa ta wraz z obietnicami została zaakceptowana przez papieży: Hadriana VI (zmarłego w 1523 r.), Grzegorza XIII (zmarłego w 1585 r.), Pawła VI (zmarłego w 1978 r). Każdy historyk mógłby udowodnić nieautentyczność tego wyjaśnienia.

To samo można powiedzieć o modlitwie za dusze przebywające w czyśćcu, przypisywanej papieżowi Grzegorzowi I (zmarłemu w 604 r.), z następującą, oczywiście nieprawdziwą, obietnicą: „Każdy, kto będzie odmawiał tę modlitwę przez 30 kolejnych dni, może dzięki temu uwolnić duszę przebywającą w czyśćcu, choćby nawet była skazana na przebywanie tam aż do dnia Sądu Ostatecznego”. Ani teologicznie, ani ascetycznie nie można zaakceptować tego rodzaju przekonania o skuteczności modlitwy w odniesieniu do pokuty odbywana w czyśćcu. W wierze chrześcijańskiej nikt nie może określić dokładnie wpływu intencji modlitewnych – trzeba zawierzyć Miłosierdziu Bożemu. Zabobony i fałsz idą ramię w ramię i ułatwiają ingerencję diabelską.

Praktyka 30 kolejnych Mszy Św. zwanych gregoriańskimi została przedyskutowana przez Kościół i świadomie przyjęta.

– Modlitwy z zapewnieniami określonych korzyści duchowych, a często także korzyści materialnych.

Przez modlitwę chrześcijanin pogłębia wiarę w Boga prosząc o taką czy inna łaskę; ale pogłębianie wiary bazuje na nadziei, a nie na fakcie, że dana łaska rzeczywiście się ziści.

Modlitwy składające się na Nabożeństwo Piętnastu Modlitw św. Brygidy nierzadko są odmawiane każdego dnia bez należytej pobożności, aby zapewnić sobie łaskawość Boga. Gdy któregoś dnia modlitwa zostanie przerwana, to uznaje się, że jest jakby unieważniona i trzeba rozpoczynać od nowa. Takie rozumowanie jest przejawem zabobonności.

– Mieszanie modlitw chrześcijańskich z innymi ceremoniami i rytuałami pogańskimi (New Age) albo orientalnymi (buddyzm, hinduizm). Takie zachowacie również podoba się demonowi.

– Odwiedzanie miejsc i kółek modlitewnych nieakceptowanych przez władzę kościelną, których liderami są ludzie niedojrzali emocjonalnie i radykalni w swoich sądach.

Wobec zjawisk nadprzyrodzonych Kościół jest ostrożny, działa powoli, bada wszystko dokładnie: a zatem nie można oczekiwać szybkich ocen niektórych wydarzeń. Ale jeśli jakiś biskup nie wyraża zgody np. na spotkania, gdzie odmawia się modlitwy budzące  wątpliwość,   powinno  się   bezwzględnie przyjąć jego zalecenia.  Demon natomiast namawia do buntu, do słów pozbawionych szacunku i do zachowań fanatycznych.

Listy, łańcuszki św. Antoniego i Św. Rity

            Zadziwiające i przerażające jest stwierdzenie faktu, że pośród chrześcijan pojawiły się nieprawdziwe i budzące wątpliwości listy, które trudno jest wykorzenić i którym nieobcy jest wpływ Szatana

            – Kopia listu znalezionego w Grobie Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jerozolimie,  zachowanego w srebrnej szkatule Jego Świątobliwości. Święta Elżbieta, księżna węgierska (zmarła w 1231 r.), Św. Matylda (zmarła w 1299 r.], Św. Brygida (zmarła w 1373 r.) pragnąc poznać pewne wydarzenia z Męki Pańskiej, oddawały się szczególnym modlitwom. Objawił im się Jezus i tak powiedział: „Wiedzcie, że uzbrojonych żołnierzy było 150, tych, którzy mnie prowadzili związanego 23, wykonawców sprawiedliwości 83, ciosów, które otrzymałem w głowę 150, kopniaków w plecy 80. Byłem ciągnięty na sznurze i za włosy 23 razy, splunięć w twarz. było 180, uderzeń na moim ciele było 666, uderzeń w głowę 110, otrzymałem uderzenie w serce; byłem podnoszony za włosy 21 razy na godzinę, w jednym czasie wydałem 120 westchnień, byłem ciągnięty za brodę 23 razy; ran na głowie 100, cięć trzciną 72, ukłuć na głowie 100, kolce śmiertelne na czole 3. Po biczowaniu i ubraniu dla pośmiewiska w lśniący płaszcz, ran na ciele 1000″. Kto będzie odmawiać te modlitwę otrzyma… itp. W domach gdzie tę modlitwę będzie się odmawiać, nie będzie zdrad ani przykrych wydarzeń i czterdzieści dni przed śmiercią, ten kto będzie miał ten list przed sobą. zobaczy Przenajświętszą Pannę Maryję, jak powiedział papież św. Grzegorz I Wielki (zmarły w 604 r.)”.

            List ten zakończony jest fałszywą adnotacją: „za zgodą władz kościelnych”. Kto by przechowywał ten list. licząc, że czyni akt miłości, dopuszcza się grzechu zabobonu, ponieważ nie można czcić Boga fałszem. W takiej samej mierze popełnia grzech ten, kto rozpowszechnia podobne listy i je poleca. Istnieje ryzyko współpracy z demonem.

(…) – Innymi przykładami są listy zwane łańcuszkami, np. Łańcuszek św. Antoniego i Łańcuszek św. Rity. Osoby otrzymujące takie listy muszą je skopiować (dawniej w 5 egzemplarzach, teraz dzięki fotokopiarkom 25) i wysłać je do innych osób Jeśli to uczynią, mogą spodziewać sic spełnienia zawartych w listach obietnic (prawie zawsze są to pieniądze). Jeśli zaś adresaci nie zastosują się do wskazówek i zniszczą list, przydarzy im się jakieś nieszczęście. naiwni wierzą w te obietnice i niepoważny fenomen łańcuszka nieustannie się rozprzestrzenia.  Niszczenie takich listów to objaw zdrowego rozsądku i prawdziwej czci Świętych.

– Zdarzają się również inne łańcuszki powiązane z zabobonami:
„Odmawiaj trzy razy Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo do Św. Antoniego. Ten list pochodzi z Wenezueli i musi obiec cały świat. Zrób 24 kopie tego listu i wyślij go do przyjaciół i znajomych. Zanim minie 8 dni, przydarzy ci się niespodzianka. W żadnym wypadku nie przerywaj łańcuszka. Zrób szybko kopie i wyślij je, a za 8 dni spotka cię niespodzianka…”

W tego typu listach zamieszczane są również opisy różnych otrzymanych korzyści lub nieszczęść, jakie napotkały ludzi krnąbrnych, niestosujących się do wskazówek. Totalny absurd!

Pseudomodlitwy chorych umysłów

 Istnieje wiele gatunków pseudomodlitw, na przykład:
– Z jawnym odniesieniem do magii rozsypuje się na skrzyżowaniach dróg lub na terenie nieprzyjaciela przygotowany ad  hoc proszek, mówiąc: „Prochu zrodzony i nie rozsiany, dla błogosławieństwa przeznaczony, daj mi moc Boga, którą dałem ci w imię Przenajświętszej Trójcy, aby pokój do udręczonej osoby N.N mógł powrócić. W imię Maryi niech każda fattura  precz odejdzie: w imię Przenajświętszej Trójcy pokój do udręczonej osoby niech powróci. Święty Janie, ty jesteś wielkim świętym, rozmawiasz z Duchem Świętym: do świętego źródła go zaprowadzisz, od wielkiej fattura go zachowasz. Kacprze, Baltazarze i Melchiorze, wezwijcie, zwołajcie 69 członków zastępu niebieskiego i tę łaskę mi uczyńcie. W imię Jezusa, św. Anny, św. Józefie; w imię Przenajświętszej Trójcy, pokój i zdrowie niech szybko powrócą”.

Okultyści czy wróżki, którzy udostępnili ludziom podobne słowa, dopisali, że „kiedy palicie torebkę z prochem, otwórzcie drzwi i okna, bądźcie sami w domu i uczyńcie to o 17.15”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

114 odpowiedzi na „Ks. Giovanni Battista Proja: Zabobonne modlitwy

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  Dziś jest wiele fałszywych modlitw, a niektórzy na nich tylko zysk czerpią, robiąc i sprzedając modlitwy, obrazki i fałszywe różańce!
  Diabeł to małpus Dei
  Mały Kamyk – pedofil, samozwańczy prorok, który siebie wyznaczał przyszłym papieżem ułożył na podstawie Decymki św. Stanisława Papczyńskiego koronkę do 13 cnót NMP a ludzie to propagują, jeszcze rozprowadzają różance, handlują nimi (tak, tak – pod Jasną Górą i nie tylko) – a to jest grzech bałwochwalstwa, o czym czytamy we wpisie!

  Ostrzegamy przed tymi fałszywymi różańcami !!!
  Nieważne kto je wyrabia i sprzedaje – służą bałwochwalstwu!

 3. Marzena pisze:

  Bardzo dziękuję za ten wpis 🙂
  Zwłaszcza te „łańcuszki św. Antoniego” i „List z Grobu”

 4. Ania pisze:

  I ja dziękuję. Bardzo potrzebowałam tych słów
  „Gdy któregoś dnia modlitwa zostanie przerwana, to uznaje się, że jest jakby unieważniona i trzeba rozpoczynać od nowa. Takie rozumowanie jest przejawem zabobonności.”
  Dziękuję ❤

 5. kasiaJa pisze:

  Tutaj kilka słów na temat: Modlitwy zatwierdzone przez Kościół.

  http://tv-trwam.pl/film/pytasz-i-wiesz-modlitwy-zatwierdzone-przez-kosciol

 6. M pisze:

  Ja mam propozycje aby te zaboboniarske lancuszki zamienic na prawdziwy lancuch ktory bedzie smagal demony – Rozaniec

 7. lucyna pisze:

  proszę o odpowiedz czy koronki do 13 cnót NMP za dusze w czyśću cierpiące nie można odmawiać
  ta koronka jest w książeczce Armia Najdroższerj Krwi nie chciałabym być w niezgodzie z nauczaniem Kościoła Katolickiego

  • wobroniewiary pisze:

   Książeczka jest bez imprimatur (ta gruba) Koronka jest wymysłem Małego Kamyka, jak pisałam wyżej. Fałszywego proroka, pedofila, siedzącego wiele lat w więzieniu!

   A ta książka zawiera wiele wiele błędów – nie ma imprimatur!

  • Kasia pisze:

   Ostatnio w którymś z kościołów w moim mieście widziałam oświadczenie Wspólnoty Krwi Chrystusa na temat tej książki – od wydania drugiego wzwyż Wspólnota odcina się od tej publikacji. Książeczka zawiera wiele niesprawdzonych prywatnych objawień, w zasadzie nawet nie wiadomo czyich. Pełne wyjaśnienie i ostrzeżenie:

   Click to access Armia%20Krwi%20Chrystusa-ks.K.Kujawa.pdf

 8. Barbara Maria pisze:

  Kochani,mój znajomy dostał jak powiedział koronkę do odmawiania o TRZY CNOTY BOSKIE.
  Koronka składa się z krzyżyka, póżniej jest koralik , dalej trzy razy po 9 koralików i po 1 koraliku oddzielającym te 9.Czy rzeczywiście jest to koronka? Ja pierwszy raztaką widzę.

 9. Agnieszka pisze:

  Dziękuję za ten wpis. Pewnie niektórzy nie raz przerywali np nowenne pompejanska bo zapomnieli o którymś dniu bądź też zmówili tylko jedną część i zaraz przerywają i zaczynają od nowa zamiast w następnym dniu nadrobić i iść dalej. Ważne by nie dzialo się to nagminnie a jedynie sporadyczne przypadki np raz na cala nowennę . Trzeba sobie odpowiedzieć czy nie odmówiłem /am danego dnia bo naprawdę nie bylo jak czy zapomniałem/am czy po prostu nie odmówiłem bo ciągle odkładałem w nadziei ze odmówię na wieczór a wtedy dopada nas sen. Tak to rozumuje. Pan Bóg wszystko widzi i słyszy i rozumie

  • Renata Anna pisze:

   Jeżeli chodzi o nowennę pompejańską to odmówiłam ich sporo i zdarzało się, że czasami przy nadmiarze obowiązków, kończyłam po pólnocy lub na dzień następny. Bywało też, że nie pamiętałam czy odmówiłam całą. Myślę, że starania nasze są doceniane, a słabości zrozumiane, bo Pan Bóg wie, że jesteśmy słabi. Oczywiście należy czynić wszelkie starania by odmówić ją jak najbardziej godnie. Jeżeli chodzi o intencje w których sie modlę to wybór i wstawiennictwo zawierzam Matce Bożej, bo Ona lepiej wie o co powinniśmy się modlić. O dziwo po takich modlitwach byłam miło zaskoczona. 🙂

  • Agnieszka pisze:

   I mam tu jeszcze pytanie od znajomej. Co sadzicie o książce pt. ” Kawa z Bogiem”? Czy ktos czytal?
   I drugie pytanie, czy mozna modlic sie np na niepoświęconym różańcu czy przed niepoświęconym obrazem bo obecnie Malo ludzi zwraca na to uwagę. Sama znam kilka osób co kupują nagminnie dewocjonalia ale czy je święcą to nie wiem….

 10. Sylwia pisze:

  Wpis bardzo ważny i dający do myślenia, szczególnie tym co rozsyłają również łańcuszki za pomocą serwisów społecznościowych takich jak fb.
  A tego jest cała masa. Wczoraj podczas jednego dnia dostałam na wiadomość prywatną aż 3. I napisałam do jednej z osób która mi przysłała taki o aniołach że ja się w to nie bawię, bo to kolejny łańcuszek i że pomodlę się w jej intencji do Św. Michała Archanioła. Po czasie napisała że ona w to się też nie bawi ,ale wysłała bo był ładnie napisany.. Ręce mi opadły i napisałam taką treść :
  ” Bo widzisz z tymi łańcuszkami to jest tak, że z wierzchu są ładne a w środku jest smród” – więcej ta osoba mi nie odpisała. Mam nadzieję że zrozumiała moją treść 🙂 ;).

  Ja osobiście też się w tym gubiłam, zdarzyło mi się przez pewną nieświadomość coś zamieścić- lecz dzięki Aniołom Stróżom wiem że coś było nie tak i zaraz to usuwałam.
  Ale wiele ludzi bawi się w to nadal. Rozsyłają treści o Panu Jezusie by wysłać np. do 20 osób tą wiadomość że się go Kocha. Owszem Kocham Pana Jezusa ale czy tylko tym 20 osobom mam powiedzieć a nie całemu Światu? Czy nie mogę Mu sama powiedzieć że Go kocham?
  Oto właśnie taka jest logika zamieszczanych łańcuszków. Rób to czy tamto a spotka cię niespodzianka. To tak jak by Bóg był magikiem ,i za pomocą tej wysłanej wiadomości robił niespodzianki potrzebne nam. To się w głowie nie mieści. Jak przez naiwne myślenie można sobie wyrządzić krzywdę. Bo takie taktyki tylko czarny wymyśla. Jeżeli Bóg ma nam zrobić niespodziankę w życiu ,to uczyni to według własnej woli a nie czyjegoś widzimisię. I takich przykładów mogła bym przytaczać wiele.

  To samo tyczy się modlitw ,ileż ludzi ma zabobonne myślenie. Ileż ludzi ma też związane nadzieje z taką praktyką – bo np. ktoś odmówi tyle i tyle modlitw i ma się coś stać w jego życiu..
  Pytanie jest takie- czy to my decydujemy o tym co ma się stać w naszym życiu ? czy to Pan Bóg który nim kieruje?. Mam wrażenie że to jest wymuszanie na Bogu czegoś.
  To wygląda tak :
  ” Panie Boże odmówię taką modlitwę tylko zrób coś dla mnie itd.”
  A tak to nie działa. Bóg cieszy się z każdej modlitwy ale takiej którą mówimy z sercem, a nie z automatu i klepania. Można klepać np. Różaniec a nie otworzyć serca a to wielka różnica.
  Skoro nasza modlitwa ma być rozmową z Bogiem to niech rzeczywiście nią będzie a nie formułowaniem regułek itd.

  ” Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
  Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
  Wy zatem tak się módlcie:
  Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
  niech się święci imię Twoje!
  Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
  i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
  i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
  Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
  Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.”

 11. Katarzyna pisze:

  Czy ktoś zna modlitewnik Modlitwa Ofiara i Pokuta zbiór modlitw Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej czy można się z niej modlić nie mogę znależć imprimatur

  • Betula pisze:

   Ten modlitewnik był bardzo popierany przez proboszcza jednego koscioła w Mikołowie w ktorym to przez wiele lat modliła się duza grupa ludzi w intencjach fatimskich, wyrosła ona ze sląskiej tradycyjnej religinosci ktora jest bardzo pokutna i pokorna, w latack 90-tych jezdzili co miesiąc na nocne czuwania do Turzy Sląskiej i moze nadal jezdzą, modlitwy w modlitewniku to najwięcej tradycyjne sląskie (Katarzynka Szymon takze modliła się nimi) i nowe ułozone przez uczestnikow i przewodniczącą grupy modlitewnej Jolanta Szczypta jak np. Litania o sw.Faustynie a takze inne „odkryte” na nocnych czuwaniach w innych rejonach Polski.
   Ja pokochałam sw.Antoniego przez modlitwy z tego modlitewnika i przez nie sw.Antoni przyszedł mi z wielką pomocą, kiedy zdawało się ze wszyscy swięci nie mogli pomoc.

 12. Xyz pisze:

  Co jest nie tak z 15 modlitwami sw. Brygidy? Czy chodzi tylko o to, zeby nie czynic tego zabobonnie? Czy te obietnice to klamstwo? Przeciez Rozaniec Swiety takze ma obietnice… nie rozumiem tego.

  • wobroniewiary pisze:

   Chodzi o zabobonne traktowanie, że jak nie odmówię, to….

   W tekście wyraźnie pisze, że „Gdy któregoś dnia modlitwa zostanie przerwana, to uznaje się, że jest jakby unieważniona i trzeba rozpoczynać od nowa. Takie rozumowanie jest przejawem zabobonności”

   • funky pisze:

    Czyli jak przerwe 9 pierwszych piatkow, albo 5 pierwszych sobot, to nie musze zaczynac od nowa?

    • wobroniewiary pisze:

     Nie, tu należy zacząć od nowa

    • babula pisze:

     Dzięki! Tego nie wiedziałam. Zachorowałam i przerwały mi się pierwsze piątki. Zaczęłam od nowa i okazuje się, że niepotrzebnie.

    • Maria pisze:

     Pan Jezus wyraźnie powiedział ,,9 KOLEJNYCH I Piątków miesiąca” a więc jeśli się przerwie – nie ważne z jakiej przyczyny – to trzeba rozpocząć od nowa. I nie trzeba się z tego powodu martwić, tylko cieszyć, że będę mogła częściej niż 9 razy wynagrodzić Sercu Jezusowemu za grzechy świata przyjmując Komunię św.. Bo przede wszystkim chodzi tu o przyjęcie Komunii św. wynagradzającej. Spowiedź może być wcześniej. Co do 5 I Sobót, to Matka Boża powiedziała: ,,…którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
     ,,A jeśli ktoś nie może spełnić warunków w sobotę, czy może wypełnić je w niedzielę?
     Siostra Łucja odpowiada: „Tak samo zostanie przyjęte praktykowanie tego nabożeństwa w niedzielę następującą po sobocie, jeśli moi kapłani ze słusznej przyczyny zezwolą na to duszom”. To zaczerpnęłam ze strony Sekretariatu Fatimskiego ,,ABC Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca”. Ja staram się obchodzić 5 kolejnych I Sobót m-ca. Jak zapomnę to nie lecę do księdza o pozwolenie odprawienia w niedzielę (bo uważam, że musi to być rzeczywiście ważna przyczyna), tylko zaczynam od początku.
     Przepraszam Ewo, ale w tym wypadku nie masz racji, nie można przerywać I Piątków Miesiąca.

    • wobroniewiary pisze:

     Tak, zgadzam się, I Piątków nie należy przerywać 🙂
     Zagalopowałam się, tu jest wyraźne polecenie Pana Jezusa, i jak coś – trzeba zacząć od nowa, ale nie rozpaczać

   • Iwona pisze:

    a co z modlitwą św Gertrudy? i obietnicą, że jednorazowe odmówienie tej modlitwy wybawia z Czyśćca 1000 dusz?
    https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/11/16/swieta-gertruda-wielka-dziewica/

    • wobroniewiary pisze:

     Modlitwa jest ok – sama ją odmawiam, tylko te 1000 dusz „odpuściłam sobie”

     Polecam tez inne modlitwy tej Świętej:
     Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych

     Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, mękę i Śmierć niewinną, którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen.

     Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych
     Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.

 13. Ania pisze:

  Ten wpis to księża zamiast kazania powinni przeczytać
  Przyniósłby wiele pożytku 🙂

 14. Ania pisze:

  Niniejszy audiobook pochodzi z tłumaczenia polskiego broszury zatytułowanej „List zza grobu” wydanej przez Graficas Armando Basilio (rua Julia Lopes, 16 – Rio de Janeiro), która posiada na pierwszej okładce następujące adnotacje:
  Imprimatur dla oryginału w języku niemieckim: Brief aus dem Jenseits:Treves, 9.11.1953. N.4/54. Kościelna aprobata, dla tej broszury: Taubate Est. de Sao Paulo- 2.11.1955.
  Prezentuję ku przestrodze, aby zawsze wybierać ścieżkę prowadzącą KU BOGU.

 15. wobroniewiary pisze:

  Jedna pani pisze na pocztę:
  „przeciez sa obietnice za I soboty. I piatki, odmawianie Rozanca Sw itd. wiec to jest dla mnie trudne do rozroznienia”

  Moja odpowiedź:
  Ale I piątki i I soboty są zaaprobowane przez Kościół.
  To co jest zatwierdzone przez Kościół jest w porządku
  Czyli modlitwy z imprimatur!

 16. Agata pisze:

  A siedem Ojcze Nasz i siedem Zdrowaś Marjo ku czci przelanej krwi Chrystusa. Czy można modlić się tą modlitwą? Co jeśli w okresie 12 lat nastąpi przerwa?

 17. Monika0603 pisze:

  Blagam wszystkich o modlitwę.Moja mama dostała udar mózgu i trafiła do szpitala.Następne doby są decydujące.Moja mam opiekuje się chorą na scizofrenię siostrą ktora to strasznie przezywa i nie potrafi sobie z tym poradzic.Dziekuje za kazda modlitwe.

 18. Ela pisze:

  Szczęść Boże. Czy Nowenna krótkich modlitw jest w porządku?

 19. Kochani, korzystam z innej książki:

  • Krystyna pisze:

   Dostałam smsa o takiej treści: „Witam tworzymy lancuch 1000 modlitw za tych , ktorzy cierpia na raka.Pomodl sie i wyslij ta wiadomosc do 10 przyjaciol. Jesli nie mozesz to daj znac nie zlam lancucha.Modlitwa: Ojcze nieba przekazujemy wszystkich , ktorzy cierpia na raka w Twoje rece. Dotknij ich i daj im uzdrowienie Twoja wola w imie Jezusa Chrystusa .Amen.,, Co o tym sądzić? Proszę o wyjaśnienie.

   • eska pisze:

    Też to dostałam ponad tydzień temu i uznałam właśnie za łańcuszek – dlatego nie rozesłałam. Nie podoba mi się napomnienie, żeby nie przerywać oraz polecenie wysłania do konkretnej liczby osób. To takie typowo „łańcuszkowate” mimo braku gróźb, że jak nie roześlesz, to ci się coś przytrafi.
    Dodam, że jak krótko potem mój synek wylądował na oddziale hematologii i onkologii, to mi diabeł próbował wcisnąć, że to przez nie rozesłanie tego sms-a. Ale dzięki wielu osobom, które się za nas modliły, ta „sugestia” nie spowodowała moich rozterek; czułam wewnętrzny pokój i Bożą opiekę.
    Tak więc uznaję, że ten sms to też łańcuszek.

    • eska pisze:

     Dodam jeszcze, że pod takie łańcuszki podpinane są wirusy lub programy mające za zadanie zbieranie danych o osobach, do których dotarły. Tak więc tym bardziej należy być ostrożnym z rozsyłaniem.

    • Krystyna pisze:

     Dziękuję Esko, moje myślenie było podobne, ale nie byłam pewna. Przez kilka dni do tego sms-a wracałam. Cieszę się, że nie wysyłałam tego dalej. Mam nadzieję, że Twój synek wraca do zdrowia. Niech Bóg Wam błogosławi.

    • eska pisze:

     Krystyno, dziękuję. Choroba synka podobno pojawiła się samoistnie – a skoro nie znamy przyczyny, to trzeba sieliczyć z nawrotami i być czujnymi. Natomiast sam przebieg procesu zdrowienia to pasmo cudów. Pan Bóg był naprawdę bardzo blisko nas – hojny i bardzo miłosierny! ❤
     Przy tej okazji ponownie dziękuję za modlitwy wszystkim, którzy nas wsparli!

  • wobroniewiary pisze:

   Przecież my też wg ks. Fabera, on tłumaczył na ang. z francuskiego a potem poszło tłumaczenie na polski 😉

 20. magda pisze:

  Mam pytanie i bardzo proszę może mi ktoś odpowie. Pragnę oddawać dziesięcinę, obiecałam sobie,że jak dostanę pracę to będę to czynić co miesiąc.. Dużo jest w Piśmie Świętym na temat dziesięciny, jednak dokładnie nie wiem co i jak. Od poborów rozumiem 10 % na kościół lub np. Misje. Ale biorę rodzinne na syna i jest też kwota na dojazd do oddalonej szkoły . Czy te pieniądze też wliczam do dochodu, czy liczę bez nich? Łączę rodzinne z wypłatą i od tego liczę te 10 %? Czy może mi ktoś wyjaśnić, naprawdę zależy mi na tym. Bo radosnego dawcę miłuje Bóg… 🙂

  • Magda, pamiętaj, że oddajesz dziesięcinę od wykonanej pracy. Jeśli chcesz to możesz wliczyć rodzinne itp. To jest juz Twoja wolna wola.

  • Betula pisze:

   Zrob jak Ci serce podyktuje.

  • Maria pisze:

   @magda – 10% to dużo, z tego co piszesz masz na utrzymaniu syna. Czy rzeczywiście stać Cię na taką kwotę? Rozważ to dobrze. Czasami człowiek w uniesieniu obiecuje nieprzemyślane i nieprzemodlone rzeczy. Możesz mniejszą kwotę przeznaczyć. Ale to już Ty sama musisz rozeznać. Nie zrozum mnie źle ale jeżeli np. sama utrzymujesz dziecko- bez pomocy męża, rodziny- to może być ciężko. Dobro dziecka, rodziny jest tu priorytetem. Bóg wszystko rozumie i nie wymaga ponad nasze możliwości.

  • Racja, na kursie finansowym Crown uczono nas, że dziesięcinę powinno oddawać się dopiero wtedy kiedy nam zostanie. A więc na przykład, jeśli ja dostaję wypłatę 10-tego dnia każdego miesiąca, to dziesięcinę oddaję dopiero ostatniego dnia przed kolejną wyplatą. Tutaj chodzi o to, czy z tego co mam zostanie mi na utrzymanie siebie i dziecka, czy siebie i mojej rodziny. Priorytetem jest utrzymanie swojej rodziny, a dopiero później oddawanie dziesięciny. Całe zdarzenie ma związek z mądrym zarządzaniem finansami. A więc jak się mądrze zarządza, to i odłożoną dziesięcinę oddamy 🙂

 21. Maria pisze:

  Dostałam tej samej treści sms-a i nie przesyłam dalej ..
  Chorzy potrzebuję modlitwy i każdy może modlić się dowolną modlitwą.

 22. Janina pisze:

  Dostalam smsa tej samej tresci tez.

 23. babula pisze:

  Ewo trochę wstecz pisałaś w komentarzach, że ustaliłaś kto do Ciebie dzwonił wpisując nr tel w google. Też tak zrobiłam (reklamy tak mnie nękały, że przestałam odbierać telefony, których nie mam w książce telefonu). Wysłałam sms-a pod nr 92521. Miał kosztować ok 0,30zł. Z konta zniknęło 30zł a usługa nie została wykonana.
  Pod jakim nr wyszukiwałaś telefon?

 24. Helena pisze:

  Szczęść Boże. Czy można się modlić tą oto modlitwą:
  Modlitwa Św. Gertrudy
  (…)
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.

 25. m - gosia pisze:

  We wszystkich intencjach + + +

 26. Zdzisław pisze:

  Czy modlitwa100 razy odmówione wieczne odpoczywanie za dusze czyśćcowe ma imprimatur?

 27. wobroniewiary pisze:

  Nawiązując do znaku krzyża na początku Eucharystii Papież zachęcił dorosłych, by uczyli dzieci starannie wykonywać ten gest, którym rozpoczynamy zarówno Mszę, jak też całe życie i każdy dzień. Zwrócił następnie uwagę, że w pewnym momencie liturgii kapłan mówi: „W górę serca”.

  „Nie mówi: «W górę nasze telefony komórkowe, żeby zrobić zdjęcie!». Nie, to nie jest ładnie! I powiem wam, że bardzo mnie zasmuca, kiedy odprawiam Mszę tu na Placu czy w Bazylice i widzę tyle podniesionych telefonów komórkowych, nie tylko przez wiernych, ale też przez niektórych księży, a nawet biskupów. Proszę was bardzo! Msza to nie widowisko, to pójście na spotkanie z męką i zmartwychwstaniem Pana. Dlatego kapłan mówi: «W górę serca». Co to znaczy? Pamiętajcie: żadnych telefonów komórkowych” – dodał Papież.

  Ojciec Święty wskazał, że bardzo ważne jest „odkrywać na nowo to, co istotne, poprzez to, czego dotykamy i co widzimy w celebracji sakramentów”.

  http://malydziennik.pl/oto-co-postepowy-franciszek-mysli-o-smartfonach-na-eucharystii-quotkiedy-odprawiam-msze-i-widze-tyle-podniesionych-telefonowquot,8958.html

 28. Zbyszek pisze:

  Jakoś strasznie ciężko mi w niektóre rzeczy tu podane uwierzyć. Przecież modlitwa rożańca do 13 cnót nie zawiera nic w swojej treści niezgodnego z wiara, składa się głownie z „wieczny odpoczynek” i „zdrowaś Mario” co może być w tym złego? Proszę o jakiś dokładny link z wyjaśnieniem o pochodzeniu tej modlitwy z jakimiś konkretnymi źródłami. I następna rzecz: ktoś podał linka o tym że jakieś stowarzyszenie odcina się od kolejnych wydań (od 2 wzwyż) Armii Najdroższej Krwi i jest tam w uzasadnieniu m.in. podane że w którymś tam punkcie jeśli po spowiedzi się odmówi koronkę do Krwi to się ma duszę czystą i można uprosić nawrócenie grzesznika i że coś tam nie tak jest, a ten punkt o ile pamiętam pochodzi z objawień zatwierdzonych przez Kościół Marii Chomborn (czy jakoś tak, nie pamietam nazwiska) – czy to też jest niedobrze?
  I jeszcze jedno pytanko: z tej ksiażeczki (Armia Najdroższej Krwi) odmawiam czasami różaniec Drogi Krzyżowej (m.in. przy każdej stacji odmawia się tam 10x „Jezu, Maryjo, Józefie, kochamy Was, ratujcie dusze” – akt strzelisty zatwierdzony zdaje się przez Kościół, mam na ten temat nawet publikacje) – czy to też ma jakieś nie pewne pochodzenie?

  • wobroniewiary pisze:

   Ułożył tę modlitwę fałszywy prorok – Mały Kamyk (samozwańczy papież, pedofil, kłamca itp.)
   Dziś pewna osoba złej woli robi takie różańce i rozprowadza je czerpiąc zysk do własnej kieszeni, bez podatków, bez oddania choćby dziesiątej części na Kościół – kolejny owoc wielkiej prywaty w nieposłuszeństwie Kościołowi.
   Oto do czego prowadzi nieposłuszeństwo, słuchanie fałszywych proroków.

   W Dziejach Apostolskich kobieta mająca ducha wróżenia prawdę powiedziała, że Paweł i Sylas to słudzy Najwyższego. Nic złego nie powiedziała a jednak Paweł wygonił z niej złego ducha mówiąc „milcz i wyjdź z niej” i przestała swoim panom przynosić dochód A prawdę mówiła. Ale z jakiego źródła!

   Co do modlitwy „Jezu, Maryjo, Józefie, kocham Was – ratujcie dusze” jest jak najbardziej w porządku.
   Po prostu ta książeczka „Armia…” to miszmasz – do tych z imprimatur dodano wiele „swoich i swoich proroków” modlitw i jest jedno wielkie nie wiadomo co ;(

  • Paweł pisze:

   Link do informacji o tym, że tzw. „RÓŻANIEC 13 Tajemnic ku czci 13 Cnót Najświętszej Maryi Panny za dusze w Czyśćcu cierpiące” pochodzi od fałszywego wizjonera „Małego Kamyka”, podałem w komentarzu pod wpisem https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2016/04/23/wyklad-modlitwy-ojcze-nasz-wg-sw-franciszka/

   Idąc tam po podanych linkach można było zobaczyć skany tekstów z ulotek rozkładanych po kościołach, a cytujących orędzia „Małego Kamyka” na temat tego „Różańca 13 Tajemnic…”.

 29. Zbyszek pisze:

  I jeszcze ktoś tu pytał o 100 wieczny odpoczynek, dlaczego nie miałoby być 100, skoro np w nowennie Pompejańskiej mamy 150 czy nawet 200 „zdrowaś”? Ja modliłem się w ten sposób: Modlitwa Św.Brygidy za dusze czyśćcowe
  Jezus dołączył obietnicę, że wysłuchane będą prośby zanoszone w modlitwie.

  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. – 50 razy

  Rany Najsłodsze naszego Jezusa, któreście tyle krwi i bólu Go kosztowały, Rany Najczcigodniejsze będące dowodem Jego nieskończonej ku nam miłości, zmiłujcie się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi i nade mną nędzną grzesznicą.

  Wieczny Odpoczynek… – 50 razy

  Dusze święte, któreście z tego świata przeszły do czyśćca i jesteście w niebie oczekiwane, módlcie się za mną i proście o wszelkie łaski a szczególnie o łaskę […….] o którą żebrzę majestat Boży.
  To co o tym wiecie, prawdziwe?

  • Paweł pisze:

   Ta powyższa zacytowana modlitwa (dwa razy po 50 „Wieczny odpoczynek”) wraz z tymi dwiema modlitewkami po każdej pięćdziesiątce – znajduje się w prawie identycznej wersji na str. 491-492 modlitewnika „MODLITWA – POKUTA – OFIARA”, o którym pisałem w komentarzu pod wpisem https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2016/05/17/zlota-strzala/ , a Adminka w późniejszych wpisach podawała, że nowe wydanie tego modlitewnika ma IMPRIMATUR.

   Modlitwa ta jest tam poprzedzona taką informacją:
   „Pan Jezus objawił w r. 360 bł. Taidzie pokutnicy, że kto by przez jakiś czas odmawiał 100 razy ‚Wieczny odpoczynek’, otrzyma to, o co będzie prosił.”

   • Paweł pisze:

    Przepraszam, że po tak długim czasie jeszcze wracam do tego tematu, ale właśnie przed chwilą całkowicie przypadkowo przeglądając jedną z kilku przedwojennych książeczek do nabożeństwa, które mam w domu (a podarowała mi je znajoma, bo ludzie się takich „staroci” pozbywają z domu lub oddają, bo nie mają co z nimi robić, aby były bardziej pożyteczne), znalazłem taki oto tekst:

    MODLITWA ZA DUSZE W CZYŚCU CIERPIĄCE
    błogosławionej Taidy, podobnej niegdyś grzesznicy jak św. Magdalena

    Pan Jezus objawił w r. 360 błogosławionej Taidzie, że ktoby przez jakiś czas odmawiał 100 razy „Wieczny odpoczynek itd.”, otrzyma to, o cokolwiek będzie prosił.

    50 razy: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju. Amen.

    O Rany Najświętsze naszego Jezusa, któreście tyle bólu i krwi Go kosztowały, Rany najczcigodniejsze, będące dowodem Jego nieskończonej ku nam miłości, zmiłujcie się nad duszami w czyścu cierpiącymi i nademną nędznym grzesznikiem.

    I znów 50 razy: Wieczny odpoczynek itd.

    Dusze święte, któreście z tego świata przeszły do czyśca i jesteście w niebie oczekiwane, módlcie się za mną i proście o wszelkie potrzebne mi łaski, a szczególniej o łaskę, o którą żebrzę Majestat Boski. Amen.

    [Cały powyższy tekst zacytowałem ze str. 85-86 książeczki „Zdrowaś Maria – obszerny zbiór nabożeństw i pieśni na wszystkie uroczystości kościelne i modlitwy na każdy dzień tygodnia. – Dla płci obojga – Wydanie nowe – Nakładem Drukarni Udziałowej, Częstochowa, u. N. Marji Panny 41”.
    Książeczka ta na odwrocie strony tytułowej posiada taką aprobatę kościelną:
    NIHIL OBSTAT
    Michaël Ciesielski
    Magister Theolog
    Censor libr.
    No. 2150.
    IMPRIMATUR
    Częstochoviae, die 3 augusti 1927 a.
    Vicarius Generalis Fr. Mirecki
    Secretarius Dr. Stanislaus Zając]

 30. Ania pisze:

  A ja mam sąsiadkę, która kupiła taki różaniec od księdza, on robi te różańce i sprzedaje po 10 zł. Tak jak i olej błogosławiony. Ale nie w kościele tylko przez swoich ludzi, kiedyś był na Przeprośnej Górce, ale go tam już od dawna nie ma. Za to jeździ często na pielgrzymki do Włoch. Sąsiadka nawet pytała, czy nie chcę, bo może ich dużo załatwić. Tak jak każdą ilość oleju błogosławionego. I też go nie święci ludziom tylko gotowy sprzedaje.

  • mała pisze:

   Dzisiaj podczas porannej Mszy świętej w kaplicy świętej Marty, Ojciec święty zwracał uwagę na jedno z najgroźniejszych narzędzi szatana wobec ludzi. Jest nim brak konsekwencji w codziennym życiu.Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii (Łk 17,1-6), w której Pan Jezus zapowiada nadejście zgorszeń i surowo potępia gorszycieli,

   Papież wskazał, iż mogą być nimi zarówno świeccy wyzyskiwacze innych osób jak i duchowni materialiści lub karierowicze.

   Niekonsekwencja chrześcijan jest jedną z najgroźniejszych broni diabła, w jego staraniu by osłabić lud Boży i oddalić go od Pana – kiedy co innego mówimy, a co innego czynimy- przestrzegał papież.Papież zachęcił do dokonania rachunku sumienia i zastanowienia się nad konsekwentnym życiem wiarą

   http://padrejarek.pl/jedno-z-najgrozniejszych-narzedzi-szatana-vatican-service-news-13-11-2017/

 31. Kara pisze:

  Widziałam też kiedyś, że są takie plastikowe zakłamane różańce, że na krzyżyku z Panem Jezusem jest na środku symbol słońca, a także tam gdzie Pan Jezus ma przebite ręce to tez pojawia się ten sam symbol. Trzeba dokładnie wszystko oglądać.

 32. Ludwika pisze:

  Chciałam zapytać czy modlitwa znaleziona w grobie Pana Jezusa jest prawdziwa i można ją odmawiać jest o Męce Pana Jezusa?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s