św. Charbel

16 grudnia 1898 r. św. Charbel dostał udaru mózgu podczas odprawiania Mszy św. Przeżył jeszcze, w pełni świadomy i przytomny, osiem dni, zmarł 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia.

sw. Charbel

Przemówienie Patriarchy Pawła Piotra kard. Meduchi z beatyfikacji O. Szarbela:

„Przenajświętszy Ojcze, Szarbel Makhlouf, libański zakonnik maronicki, którego włączyłeś dzisiaj w poczet Błogosławionych, jest świadkiem PRAWDY, że dzisiejszy świat wstrząsany obojętnością, wygodnictwem i ateizmem, potrzebuje świadectwa pokuty i cichej modlitwy. Na szczycie libańskiej góry, w biednej pustelni, pozbawionej wszystkiego, postanowił – pociągnięty życiem Zbawiciela, podążyć pełną cierpienia drogą Jego Krzyża. Zdecydował również przez umartwienia, pokutę i wielką skromność, okazać przykład skruszonego serca i prawdziwego powrotu do Boga.

Niemniej jednak żal za grzechy bez modlitwy jest niewystarczającą cnotą. W związku z tym pustelnik Szarbel zwykł był poświęcać wiele godzin dnia i nocy na cichą adorację. W połączeniu z kontemplacyjnym życiem, ręczną pracą, ożywiał w sobie najczystsze tradycje Wschodniego Klasztoru. Przez takie postępowanie, pouczał nasz nieszczęśliwy i pomieszany świat przekazując posłanie Prawdy oraz właściwą odpowiedź jak rozwiązać jego problemy, a mianowicie,praktykowanie pokuty, modlitwy i pracy.

Jest to prawdziwy przywilej dla mnie, iż mogę wyrazić wobec Ciebie, Przenajświętszy Ojcze, wdzięczność moją i Kościoła Maronitów. Chciałbym także być tłumaczem dla wszystkich Twych libańskich dzieci, a także dla wszystkich bez względu na religię, czy kolor skóry, którzy doświadczyli dobrodziejstwa wstawiennictwa tego Bożego człowieka.

Dziękuję, Waszej Świątobliwości, za wpisanie imienia Ojca Szarbela Makhloufa w poczet Błogosławionych Kościoła, i za uświęcenie tym samym, w oczach Kościoła i ludzkości, jego cnót tak bardzo potrzebnych w naszych nowoczesnych czasach. Niech święty Szarbel i wszyscy ci, których włączyłeś lub jeszcze włączysz do grona świętych i Błogosławionych, wstawiają się za Wami do Chrystusa Pana. Abyście jednak, za ich wstawiennictwem, dotarli w Waszej roli przewodników do apostolskiego celu, tak pięknie obwieszczonemu całemu światu: uznanie wartości duchowych człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże; pokój w sprawiedliwości i powrót do Chrystusa, centrum wszystkiego i jedyne światło rodzaju ludzkiego”.

PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI PODCZAS CEREMONII BEATYFIKACJI OJCA SZARBELA MAKHLOUFA
5-ty grudnia 1965 rok

„Wielka jest dzisiaj radość Nieba i ziemi z powodu beatyfikacji Szarbela Makhlouf, zakonnika i pustelnika z libańskich maronitów. Wielka jest radość Wschodu i Zachodu z tego syna Libanu, godnego uwielbienia kwiatu świętości, kwitnącego na trzonie starodawnych, klasztornych tradycji Wschodu, czczonych obecnie przez Kościół w Rzymie.

Jakże mogłaby ta radość nie przepełnić najpierw serc synów św. Marona? To właśnie zostało silnie uwypuklone przez naszego szanownego brata kard. Patryjarchę Pawła Piotra Meouchi, w wyczerpujących słowach, które głęboko doceniamy. Dla Bractwa Maronitów i dla libańskich katolików, jest to naprawdę wielki dzień. Jednakowoż jesteśmy szczęśliwi witając równocześnie członków delegacji reprezentującej libański Rząd z tej okazji, zarówno inne delegacje. Jesteśmy głęboko poruszeni tym miłym gestem; postawa tych osobowości przywołuje nam na myśl ciepłe powitanie, którym nas przywitano w całym Libanie, bez względu na rasę czy religię – wszystkim z serca dziękujemy.

Szerokie zgromadzenie synów i córek szacownego Libanu, miejsce tradycyjnych spotkań pomiędzy Afryką, Azją i Europą, w pobliże osławionego Grobu Piotra, podkreśla wagę beatyfikacji dokonanej dzisiaj przez Kościół. Na zakończenie Drugiego Ekumenicznego Soboru Watykańskiego, Pustelnik z Libańskich gór zostaje włączony w liczbę Błogosławionych, pierwszy wyznawca Wschodu podniesiony do Chwały Ołtarzy według obecnej procedury Kościoła Katolickiego. Cóż za znak zjednoczenia pomiędzy Wschodem i Zachodem! Cóż za znak kościelnego braterstwa pomiędzy chrześcijanami i całym światem! Jak wielka cześć oddawana radośnie przez Kościół Rzymski Kościołowi Maronickiemu, a poprzez to Wschodnim Kościołom. Nowy wybitny przedstawiciel klasztornej świętości wzbogaca przez swój przykład i wstawiennictwo wszystkich chrześcijan.

Jego przykład i wstawiennictwo są teraz potrzebne niż kiedykolwiek. Święty Szarbel, członek wieloosobowej rodziny został sierotą w młodym wieku. Po pierwszych kilku latach swego życia spędzonych w domu, w rodzinnym mieście, poczuł naglący Głos Pana. Pewnej nocy pozostawił rodzinę i wkroczył do klasztoru. Po dwudziestu latach postępującej praktyki cnoty w klasztornym życiu, udał się za pozwoleniem swoich zwierzchników, do pustelni. W czasie tak religijnego życia cała jego egzystencja była całkowicie skoncentrowana na celebrowaniu Mszy świętej, na cichej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i na heroicznej praktyce cnót: posłuszeństwa, ubóstwa, czystości…

Jesteśmy szczęśliwi, po ostatniej Beatyfikacji Jacquesa Bertheiu, Jezuickiego Misjonarza i Męczennika, że przewodniczymy dzisiaj beatyfikacji zakonnika całkowicie oddanemu kontemplacji. Na ostatnim Soborze, kiedy tak wielu wiernych jest słusznie zatroskanych o podjęcie przez Kościół kroków ku przyspieszeniu przyjścia Królestwa Chrystusowego, jakże słusznie święty Zakonnik z Annaya został przedstawiony jako ten, który ma nam przypomnieć nieuniknioną rolę modlitw, ukrytych cnót i umartwienia. Do pracy Apostolskiej, Kościół musi dodać ośrodki życia kontemplacyjnego, skąd chwała i wstawiennictwo unoszą się do Boga jako cudowny zapach.

To są właśnie lekcje pochodzące z tej ceremonii dla wszystkich. Niech święty Szarbel pociągnie nas za sobą po ścieżce świętości, gdzie cicha modlitwa przed Obliczem Boga ma swoje własne, szczególne Miejsce. Niech ona sprawi, abyśmy zrozumieli, w świecie zupełnie zafascynowanym dobrobytem i wygodą, szczytną wartość ubóstwa, pokuty i ascetyzmu, w uwolnieniu duszy i podniesieniu jej do Boga. Praktyka tych cnót jest naturalnie inna w zależności od stanu, w jakim się żyje i od odpowiedzialności ludzi. Lecz żaden chrześcijanin nie może ich ignorować jeśli chce podążać za Naszym Panem. Są to godne podziwu lekcje, które św. Szarbel Makhlouf właśnie nam daje. Mogą one być dobrze zrozumiane i wprowadzane w życie. Błagamy przede wszystkim, poprzez wstawiennictwo tego nowego Błogosławionego uczczonego z głębokim szacunkiem, o wylanie licznych łask i po Ojcowsku błogosławimy.

KANONIZACJA

W 1976 roku, papież Paweł VI, podpisał decyzję o rozpoczęciu kanonizacyjnego błogosławionego Szarbela, aby został uroczyście ogłoszony na pontyfikalnej Mszy 9-tego października 1977. Miriam Aouad z Hammana cierpiąca na raka gardła, została uzdrowiona dzięki interwencji błogosławionego Szarbela 1967 roku i ten cud zatwierdził Błogosławionego Szarbela Świętym.

Święty Szarbel jest spadkobiercą duchowego bogactwa wschodniego dziedzictwa w wielkiej rozmaitości i harmonii, które zakwitło w Libanie poprzez wieki. Jest prawdziwym świadectwem szlachetności i wartości ukrytych cnót, a także triumfu duchowości. Sumuje w sobie liczne tradycje religijne, nie tylko chrześcijańskie, ale także tradycje wszystkich innych wiar w wielkiej mozaice, która czyni z Libanu jedną wielką rodzinę, gdzie można znaleźć swoją własną osobowość w twarzy świętego Szarbela.

Kiedy jeden z jej synów został uhonorowany najwyższym stopniem świętości, Liban dzisiaj może być pewny swojego zwycięstwa – zwycięstwa ludzi, którzy przez wieki dążyli do tego, by trwać jako twierdza wartości duchowych.

_______________________

NIEZWYKŁA HISTORIA PORTRETU ŚW. CHARBELA

Ojciec Charbel, skromny żyjący w ustroniu swej pustelni zakonnik, nigdy nie był fotografowany czy też uwieczniany w inny sposób. Chodził w nasuniętym na twarz kapturze, ze spuszczoną pokornie głową, wpatrzony w ziemię, a wzrok wznosił ku górze jedynie podczas modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie istniała, więc żadna jego podobizna. Jednakże 8 maja 1950 r. miało miejsce niezwykłe wydarzenie, które poruszyło wszystkich.

8-go maja grupa pięciu pielgrzymów sfotografowała się na tle pustelni ojca Szarbela, (zdjęcie powyżej) po wywołaniu filmu okazało się, że pośród pielgrzymów ukazał się klęczący zakonnik z długą brodą. Na negatywie widocznych było jednakże tylko pięć osób. Dziewięciu zakonników, którzy za życia znali osobiście Szarbela, oznajmiło, że klęczący zakonnik, to właśnie wspomniany Święty.
Najstarsi zakonnicy z klasztoru w Annaya rozpoznali w niej ojca Charbela. Od tego czasu wszystkie portrety i inne przedstawienia świętego Charbela malowane są na podstawie tego właśnie zdjęcia.
za: kliknij
oraz kliknij 2 i kliknij 3

*************************
Modlitwa do św. Charbela

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Modlitwa z obrazka św. Szarbela

Boże Ojcze Przenajświętszy,
który tak ogromnie ukochałeś człowieka,
że zesłałeś swojego jedynego Syna dla jego zbawienia (Rz 8,32),
i który zesłałeś mu na zawsze swojego Ducha Świętego,
aby objawił mu to wszystko, co musi poznać,
by stać się Twoim przybranym synem
i aby uznał Jezusa za Twojego Jedynego Syna.

Błagam cię o spełnienie mojej prośby…
w imię miłości, którą ślubowałeś człowiekowi
i którą pragnę ofiarować Tobie
za wstawiennictwem Świętego Szarbela,
którego miłość do Ciebie była niezmierzona.

Albowiem człowiek jest zaproszony, by żyć
jako stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo (Rdz 1,27).
Jest on przeznaczony do tego by być w Tobie i z Tobą (J 17,21),
by prosić w Twoje imię o wszystko, czego potrzebuje,
bo jedynie Ty jesteś zdolny do dania mu tego (J 16,23),
zwłaszcza jeśli błaga Cię przez wstawiennictwo
twojego ukochanego Świętego Szarbela. Amen.

Nowenna

Dzień pierwszy
Cudami słynący Święty Ojcze Szarbelu, którego nieskalane ciało przezwyciężywszy rozkład, wydzielało woń niebiańską, przybądź ku nam na ratunek i uproś u Boga łaskę (…). Amen.
Święty Szarbelu módl się za nami!
Panie, który obdarzyłeś Św. Szarbela łaską wiary, za jego wstawiennictwem proszę Cię o dar życia zgodnego z Twoimi przykazaniami i Ewangelią. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu…
całość – kliknij

307 odpowiedzi na „św. Charbel

  • Jadwiska pisze:

   Czy moze mi ktos napisac jak moge dostac olejek sw charbela? Mieszkam w USA a dokladnie w Chicago I nie mam pojecia jak to zrobic! Gdzies czytalam ze mozna go dostac z Polski tylko niewiem jaki kosciol I niewiem czy moze mi wyslac! Prosilabym o odp

  • Anna pisze:

   Potrzebuje pilnie olejek św Charbela. Moj tata jest w śpiączce wątrobowej, walczy o życie. Ma okolo 10 proc.szans. Chciałabym się dowiedzieć jak najszybciej moge zdobyć olejek w Krakowie. Sprawa bardzo pilna, proszę o odpowiedź<

  • Jacek pisze:

   Moi drodzy te wszystkie prośby które u są kierowane z prośbą o święty olej św. Charbela jestem ciekaw komu tu na forum pomogła z rodziny,znajomym ,bliskim a może komuś z tego forum .Jestem ciekaw może nie tylko ja ale my wszyscy którzy proszą o ten olej z nadzieją na wyzdrowienie lub uzdrowienie bliskich. Proszę tych którzy chcą lub pragną podtrzymać na duchu tych którzy jeszcze nie otrzymali łaski uzdrowienia aby napisali tu na forum o swoich doznaniach ,cudach które się wydarzyły ich życiu za pomocą św. oleju i modlitwy. Szczęść Boże.

  • Jacek pisze:

   Czy św.olej i modlitwa do św. Charbela wam pomógł ,uzdrowił,proszę mnie zrozumieć też mam chorą w rodzinie dziecko.Proszę podzielić się swoim szczęściem uzdrowienia przez św. Charbela. Szczęść Boże.

   • wobroniewiary pisze:

    Jacku, najpierw wiara i modlitwa, potem olej św. Charbela.
    Jeśli wierzysz i modlisz się a twoja prośba jest zgodna z wolą Boga to On ciebie wysłucha, bo to Bóg wie co jest dla ciebie najlepsze.
    Nie traktuj oleju jako „tabletki” która działa na to lub na tamto.
    To nie jest tak że „Goździkowa” powiedziała że to dobre to zamówisz, módl się i zaufaj Panu
    a olej oczywiście możesz zamówić wysyłając kopertę z adresem i znaczkiem.

  • ewunia pisze:

   nie wiem czy to moze byc przypadek, bolała mnie reka w nadgarstku (koszamrny ból reumatyczny) posmarowałam olejkiem reke przespałam noc, od kilku dni ręka bezbolesna, moge nią ruszac, co było niewykonalne, wierze w cud dokonany za przyczyną tego Świętego! kochany szaleńcze pomagaj, czekam na ten najwikszy cud, Ty wiesz, kocham Cie Boże

  • Katarzyna pisze:

   Nie doceniłam św. Charbel będąc w Libanie. Olejek zabrałam bardziej jako pamiątkę, niż z zamiarem użycia, nie wiedziałam o tym jak działa. Ciągle go mam i użyję na moją chorą twarz ( paraliż Bella) i chore miejsca mojego synka. Chciałam Wam natomiast napisać o czymś innym. Mój mąż z domu jest druzem, sam jednak jest niepraktykujący. Od niedawna obrał sobie św. Mar Charbel za patrona. Łapę go na tym iż z rana czyta modlitwę do niego. Odkąd to robi, w naszym domu dzieje się lepiej. Dostaliśmy większe mieszkanie, mój mąż ma lepszą, zgodną z jego wykształceniem, pracę, dzieci są zdrowe. Jesteśmy szczęśliwi. We wrześniu znowu lecimy do Beirutu …. tym razem odwiedzę Annaya bardziej świadoma i podziękuję za opiekę. Nie mogę się już doczekać.

  • Teresa Spurek pisze:

   Napisałam prośbę o olej i dostałam więcej niż prosiłam… Z serca dziękuję…. Swięty Ojcze Charbelu módl się za nami ! ❤

 1. Emi pisze:

  Ja tez pokochalam tego Swietego.
  Kiedys ogladalam film o nim i myslalam o tlumaczeniu z francuskiego na polski
  i kiedy ta mysl rozkwitala w moim umysle ktos mnie ubiegl ; )

  • Bogumiła pisze:

   Podczas ciężkiej choroby mojej wnuczki 2 razy odmówiłam nowenne do św, Charbela i po pierwszej było dobrze a w połowie drugiej nowenny moja wnuczka wróciła do domu, dziękuję Ojcze Charbel

 2. Maria pisze:

  Wspanialy Swiety, wielki oredownik przed Bogiem za nami, wyprasza wszystko, co dla nas najlepsze, bardzo bym chciala miec olej sw. Charbela:)

 3. Ania pisze:

  Z Klasztoru w Annya w Libanie, gdzie znajduje się grób Świętego Charbela można otrzymać pocztą gazik nasączony tym cudownym olejem.
  Trzeba wysłać maila na adres:
  info@saintcharbel.com więcej informacji już podałam wyżej.
  Pozdrawiam Ania

  • Admin pisze:

   Ja właśnie dzisiaj otrzymałem list z gazikiem nasączonym olejem oraz obrazek św. Charbela 🙂

   • zbigniew2111 pisze:

    Otrzymalem wacik nasaczony olejem.Podarowalem go swojemu przyjacielowi choremu na raka gardla.Nie bardzo wiem jak nalezy postepowac.Czy nalezy tym olejem posmarowac chore miejsce,czy wystarczy tylko miec ten wacik przy sobie i modlic sie o wstawiennictwo do Sw.Charbela?

 4. Aneta pisze:

  Witam,
  a ja dostalam taka informacje:

  You will receive the holy oil taken from the tomb of Saint Charbel through P. Janusz Czarny in Poland when we sent him your address
  Due to the huge amount of oil relics requests all these Kinds of requests
  Ks. Janusz Czarny

  Mam nadzieje, ze i ja dostapie tego zaszczytu i dostane te relikwie.

 5. Beata pisze:

  A ja nie mam żadnej odpowiedzi od dwóch miesięcy. Wysłałam na podany przez Państwa adres.

  • wobroniewiary pisze:

   Ja sam otrzymałem niedawno a wysłałem jak tylko Ewa dostała informację i zrobiliśmy wpis. Ks. Adam też jeszcze nie otrzymał

   • Krzysztof pisze:

    Skontaktujcie się z parafią św. Jadwigi we Wrocławiu oni przyślą gazik nasączony olejem z grobu św. Charbela
    Odmawiajcie Nowennę Pompejańską.

  • Maria pisze:

   Witam,
   Może wiadomość nie dotarła do odbiory
   Ja otrzymałam odpowiedz zwrotną po ponownym wysłaniu emalia
   Dear
   Due to the huge amount of oil relics requests all these Kinds of requests
   will be delivered to you through father
   Ks. Janusz Czarny
   Parafia Rzymskokatolicka Sw. Jadwigi
   Wrocław-Kozanów
   ul. Pilczycka 25
   54-150 Wrocław
   Poland
   Po około 2-3 tygodniach otrzymałam list z gazikiem nasączonym olejem oraz obrazek Św. Charbela na odwrocie z modlitwą w języku polskim. Moja znajoma otrzymała obrazek z modlitwą w obcym języku.
   Mój list nadany był z Wrocławia.
   Bardzo dziękuję za podzielenie się informacją o możliwości wysłania prośby o przysłanie oleju
   Św. Charbela
   Nie wiem czy można w tym komentarzu umieścić informacje ofiarowania postu 12 lutego i 12 marca.
   Pozdrawiam wszystkich, z Panem Bogiem.

 6. Yoko pisze:

  Ja także otrzymałam tak oczekiwaną przesyłkę

 7. AnnaSawa pisze:

  I ja również. Miałam właśnie pisać do Was ws tej przesyłki bo dostałam ze znaczkiem pocztowym z Wrocławia. Zaskoczyło mnie to trochę i zrodziło jakieś wątpliwości ponieważ nie miałam pojęcia, że z jakiejś parafii z Polski mogą wysyłać……….ale teraz już wiem:). Dziękuję bardzo, Bóg zapłać za tą nowinę:)

  • Anna pisze:

   Nie wiem czy wysyła ten cudowny olejek jakaś parafia z Polski, wiem tylko że do syna przyszła przesyłka bezpośrednio z Libanu, gdzie po lewej stronie koperty jest coś napisane w języku arabskim i lampka wieczna , znaczek i pieczątka Libanu . Obrazek wraz z modlitwą po polsku. o co piszesz wydaje się trochę dziwne.

 8. magda pisze:

  Mam taką serdeczną prośbę a właściwie zapytanie. Wysłałam do Libanu prośbę o olej Świętego Charbela i otrzymałam odpowiedź:
  ,, Dear,You will receive the holy oil taken from the tomb of Saint Charbel through
  Father in Poland when we sent him your address.
  Due to the huge amount of oil relics requests all these Kinds of requests
  will be delivered to you through him.
  God Bless You”
  I tu pytanie: – czy mam jeszcze gdzieś napisać do Polski, czy na ten adres co napisałam do Libanu(tzn. mój)przyjdzie mi olej z Polski? Bardzo proszę o odpowiedź bo mam chorą Mamę i bardzo mi na nim zależy. Wiem coś o Wrocławiu i …nic poza tym. Czy po prostu czekać.

  • Admin pisze:

   To jest wiadomość że otrzymasz olej od księdza z Polski któremu przekazana została Twoja prośba, teraz tylko musisz trochę zaczekać a otrzymasz olej 😉

 9. magda pisze:

  Przepraszam bardzo, teraz dopiero zerknęłam w ,, górę” i zobaczyłam podobną wiadomość. Marii i Anny. Tak byłam zaskoczona wiadomością z Libanu,że od razu chciałam się Was zapytać. Czyli muszę tylko czekać?czy pisać do Wrocławia.?

 10. magda pisze:

  Dziękuję za szybką odpowiedź. Z Panem Bogiem:)))))))))))))))))))

 11. magda pisze:

  A i jeszcze jedno, jakbym chciała wysłać ofiarę do Libanu to w jakiej walucie?( były podawane konta)Czy do Polski ? Po prostu nie mam pojęcia.

 12. magda pisze:

  Jeszcze raz Bóg zapłać.:)))))))

 13. Iwona pisze:

  Kochani! Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że 8 marca (w sobotę) 2014r. zmarł ks. Janusz Czarny- proboszcz parafii św. Jadwigi z Wrocławia. Więcej informacji pod linkiem http://www.kozanow.archidiecezja.wroc.pl/

 14. Jowita pisze:

  Czy możecie napisać do kogo więc teraz napisać w sprawie cudownego oleju Św. Charbela? Kto może go teraz przysłać?

  Dziękuję za pomoc

 15. magda pisze:

  Dostałam olej świętego i białą tasiemkę. Czy mogę wiedzieć co to może być?(ta tasiemka, jak to mówi przez telefon mama) Pytam dlatego ,że przyszedł na adres mojej chorej mamy ( dla mnie też!;)) i jeszcze go od niej nie wzięłam, bo mieszkam daleko. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 16. magda pisze:

  I jeszcze jedno te konta które są podane to konta do Libanu. A przesyłki z Wrocławia? Znaczki kosztują dla tak wielkiej liczby osób. . Na jakie konto wysłać ofiarę do Wrocławia?

  • wobroniewiary pisze:

   Konta do Libanu bo tam można złożyć ofiarę na wsparcie działalności klasztoru w Annaya, do Wrocławia nie wysyłamy żadnych ofiar.
   Olej otrzymujemy z Wrocławia bo tam jest ksiądz który otrzymał większą ilość oleju i rozsyła po Polsce, z Libanu duży koszt wysyłania do Polski dużej ilości pojedynczych przesyłek.
   Nie wiem co to za tasiemka (może nasączona zapachem kadzidła) ja otrzymałem waciki z olejem i obrazek św. Charbela.

   • magda pisze:

    No tak wszystko rozumiem, tylko chodziło mi o znaczki, no bo te też kosztują a nie chciałabym Księdza z Wrocławia obciążać dodatkowymi kosztami i myślę,że nie tylko ja:)

 17. rybka pisze:

  Ja otrzymałam wacik z olejem 09 stycznia. Jakie było moje zdziwienie gdy dwa dni temu po raz kolejny otrzymałam kopertę z wizerunkiem św. Charbela a w środku dwa waciki! Jeden z nich powędrował do mojej mamy, która jest bardzo ciężko chora na raka. Mam nadzieję, że św Charbel jej pomoże.

  • wobroniewiary pisze:

   Ja tez otrzymałam drugą kopertę i olej dostały ode mnie: pani ze sklepiku przykościelnego oraz jeden kapłan który był bardzo wzruszony, tym bardziej, że chodzi właśnie o gardło (podejrzenie raka, ale głośno o tym nie mówimy)

   • rybka pisze:

    A że nic nie dzieje się bez przyczyny to ja wierzę, że będzie dobrze. Jeżeli nie fizyczne uzdrowienie to duchowe – bo też się przyda.

 18. Anka pisze:

  a co zrobić potem z gazikiem? Bo rozumiem, że trzeba go przechowywać? Nie wolno po użyciu wyrzucać? nawet po czasie, gdyby był suchy już? Jeżeli to nie jest wstyd, że nie wiem… proszę o odpowiedź.

 19. rybka pisze:

  Moja mama ma nowotwór z przerzutami na całą jamę brzuszną. Został on wykryty dwa tygodnie temu a rokowania są bardzo, bardzo złe. Czekamy na wynik biopsji, który będzie za ok dwa tygodnie. W zeszły wtorek dałam mamie wacik z olejem św Charbela, a ona trzy razy posmarowała nim brzuch. Dziś powiedziała mi, że olej na skórze zaczął bardzo pięknie pachnieć, a ona czuje wielki spokój. Wiem, że wszystko w rekach Boga i ufam, że przez wstawiennictwo św Charbela mama zostanie uzdrowiona.

  • wobroniewiary pisze:

   Św. Charbelu – módl się za nami i wstawiaj się dalej za mamą Ani.
   Wierze w Twoje św. pośrednictwo ❤

  • Franek pisze:

   Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj pokorne modły swojego Kościoła, a ponieważ pobożność, która je zrodziła, jest Twoim dziełem, spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 20. roza pisze:

  Dziś rano otrzymałam olej Św. Charbela – radość moja nie ma granic:)

 21. magda pisze:

  I może jeszcze raz się zapytam. Może Ktoś z Was dostał (z Wrocławia)razem z gazikiem , białą tasiemkę?. Nie wiem do czego ona służy.Biała metrowa tasiemka zawinięta ładnie w papierek.Dostałam dwie , bo poprosiłam o olej dla dwóch osób.

 22. magda pisze:

  Dotarłam do celu:! ) Napisałam na właściwy adres i otrzymałam odpowiedź:)
  Szczęść Boże!
  Tez Wyszliśmy inna relikwia Sw Charbela.
  Są to relikwie 3-ego rzędu, co oznacza, że są nie wymagają publicznego
  adorowania i mogą być wykorzystywane do użytku prywatnego, o czym mówi
  Watykan. Prawo Kanoniczne nr:1186-1190

  Niniejsze relikwie są częścią materiału, który znajdował się na
  grobie Św. Charbela. Zaleca się noszenie go na ciele, dotkniętym
  chorobą, np.

  Prosimy również o poinformowanie Monasterium w Annaya: info@saintcharbel.com w przypadku otrzymania łaski Bożej za
  pośrednictwem Św. Charbela.

  • wobroniewiary pisze:

   My mamy jeszcze taką informację
   Informacja dla osób które chcą złożyć ofiarę:

   w Polsce : Bank Millennium
   Numer Konta : 35 1160 2202 0000 0002 2850 1328
   Nazwa odbiorcy: PEREIRA FABIO
   Tytuł przelewu: Ofiara Sw. Charbela


   W Libanie
   Monastery Saint Maron
   Saint Charbel Sanctuary
   Annaya – Byblos – LEBANON
   Tel: +961.9.760130
   Fax: +961.9.760132
   SWIFT CODE : CLIBLBBX
   ACCOUNT N° 0092066112002
   NAME : COUVENT SAINT MAROUN – ANNAYA
   IBAN : LB98 0053 00CA USD0 0290 6611 2002
   CREDIT LIBANAIS SAL
   JBEIL BRANCH – CORDAHI CENTER
   Z Bogiem,

 23. Saint Charbel pisze:

  Szczęść Boże!

  Jesteśmy Oficjalnymi Pośrednikami Sanktuarium Sw Charbela z Annaya w Polsce.
  Co miesiąc dostajemy od Libanu list z ponad 200 próśb o wysłaniu relikwie Sw Charbela do Polski.

  Jeżeli Państwo byliby zainteresowany napisać do nas oto email:

  info@saintcharbel.com / stcharbelpoland@gmail.com

  Ze względu na duże ilość próśb prosimy dla tych którzy chcą i mogą o dokonaniu Ofiarę. To pomógłby wszystkim tym którzy tez potrzebują dostać relikwie i nie mogą/nie chcą ofiarować pomoc materialny w tym celu. Tylko mogą pomagać przez duchową drogą.

  Zwracamy również Państwa uwagę o dostarczenie nam dokładnej informacji zawierającej:

  – Imię, Nazwisko
  – Ulica,
  – nr. Budynku / Mieszkania
  – Kod miejscowości

  Dla Księży i Egzorcystów:
  W celu rozpowszechniania kultu Św. Charbela w Polsce oraz w świecie, istnieje możliwość wysłania większej ilości oleju oraz relikwii Świętego.
  W tym wypadku, prosimy o wysłania email’u pod tytułem: Ksiądz

  Informacja dla osób które chcą złożyć ofiarę:

  w Polsce : Bank Millennium
  Numer Konta : 35 1160 2202 0000 0002 2850 1328
  Nazwa odbiorcy: Pereira Fabio
  Tytuł przelewu: Ofiara Sw. Charbela


  W Libanie
  Monastery Saint Maron
  Saint Charbel Sanctuary
  Annaya – Byblos – LEBANON
  Tel: +961.9.760130
  Fax: +961.9.760132
  SWIFT CODE : CLIBLBBX
  ACCOUNT N° 0092066112002
  NAME : COUVENT SAINT MAROUN – ANNAYA
  IBAN : LB98 0053 00CA USD0 0290 6611 2002
  CREDIT LIBANAIS SAL
  JBEIL BRANCH – CORDAHI CENTER

  Z Bogiem,

 24. iza pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę za mojego syna o nawrócenie.

 25. kasiaJa pisze:

  Nareszcie 🙂 otrzymałam odpowiedź na mojego maila !!! Teraz trzeba poczekać, ale ile czasu ?

  • wobroniewiary pisze:

   Troszkę , ksiądz który rozprowadzał olej na teren Polski – zmarł. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!
   Obecnie inny nowy ksiądz przejął to dzieło, stąd i kolejka. Uszanujmy to w cierpliwości 😉

 26. Ania pisze:

  I ja pokochałam tego świętego, bo o co go poproszę w swojej modlitwie to otrzymam. Tez chciałabym mieć taka relikwię Św. Charbela . Nie tracę nadziei, że kiedyś ją otrzymam.

 27. kasiaJa pisze:

  Właśnie otrzymałam przesyłkę z olejem św. Charbela 🙂 Tak bardzo się cieszę, czekałam ok. 4 m-cy. Chwała Panu !!!

  • kasiaJa pisze:

   Czy można jednym wacikiem namaścić jeszcze drugą osobę (mąż)? Albo wacik rozdzielić na dwie części? No i ile razy należy posmarować chore miejsce – czy tylko raz, czy codziennie?

 28. Zojka pisze:

  Ja czekam od grudnia 2013 roku i jeszcze nie dostałam.Pewnie muszę ponowić prośbę.

 29. Aneta pisze:

  Przeczytałam, że można wysłać do polskiej Parafii zaadresowaną kopertę ze znaczkiem. Może tak ułatwi to wysyłkę, a i koszt przesyłki nie obciąży Parafii.

 30. E. pisze:

  Ja również dziś dostałam, bardzo się cieszę:) czekałam od lutego.i moja cierpliwosc została nagrodzona, dostałam aż 3 waciki, dla mnie to za dużo, jeżeli ktoś bardzo potrzebuje, mogę się podzielic.:) Chwała Panu:)

  • Ania pisze:

   Witam jeśli to nie problem to bardzo bym chciała taki wacik,dziś złożyłam zamówienie i tak z tego co czytam mogę dostaćtez za około 4 m-ce,jestem chora na łuszczycę,pomyślałam że święty mi pomoże

  • Wiesław Mikos pisze:

   Jeśli byłaby by możliwość przysłania 1 wacika nasączonego olejem św. Charbela byłbym bardzo wdzięczny, jestem katolikiem , fascynuje mnie postać św. Charbela ,kupiłem niedawno książkę o św.Charbelu .Od lat choruję na stawy kolanowe … Mój adres prześlę po otrzymaniu emaila… Pozdrawiam serdecznie jeśli jest to jeszcze możliwe proszę o przysłanie waciku z olejem św. Charbela będę bardzo wdzięczny.

 31. E. pisze:

  Mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ ofiar do Wrocławia przeczytałam, żeby nie wysyłac, ale również chciałabym jakoś sie odwdzięczyc. Czy mozna przesłac kilka znaczków, tak aby inne osoby mogły szybciej również dostac taki olej. Koszt takiego listu to jednak przy większej liczbie jest spore obciążenie. Będę wdzięczna za odpowiedź:) Bóg zapłac.

 32. E. pisze:

  Rozumiem i dziękuję za szybką odpowiedź:)

  • Mimo śmierci Ks. Janusza, parafia św. Jadwigi we Wrocławiu dalej szafuje olejem św. Abby Charbela. Wystarczy wysłać prośbę o tenże olej i dołączyć kopertę zwrotną ze znaczkiem na adres:
   Apostolat św. Charbela
   Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej
   ul. Pilczycka 25
   54-150 Wrocław
   Olej rozsyłany jest raz w miesiącu, częściej gdy zbierze się większa ilość próśb.

   Ofiary można przesyłać na konto:
   PKO BP 2 oddział we Wrocławiu – 19 1020 5226 0000 6402 0019 8002 – z dopiskiem św. Abba Charbel. Wszystkie ofiary przeznaczone są na rozwój kultu Ojca Charbela w Polsce.

   Wszystkich, którzy otrzymali już za naszym pośrednictwem Olej św. Charbela, prosimy o przesyłanie również informacji na temat doznanych łask i cudów.

 33. Pingback: Święty Sarbeliusz Makhluf | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 34. aga pisze:

  Witam, wysłałam zamówienie na wacik z olejem. Czekam. Ktoś może się podzielić? Potrzebująca.

 35. Karolina pisze:

  WItam

  Dostałam olejek po 3 dniach!!! od wysłaniu listu z prośbą:)-dla całej rodziny—Chwała Panu:D

  • Aneta pisze:

   Ja też dostałam olej z Libanu. Czekałam bardzo krótko. Napisałam na podany przez Was adres w jez. ang. Mam córkę chorą na autyzm. Pan Bóg jej pomoże i napełni Duchem Świętym jej główkę.

 36. Ania p pisze:

  Witam.
  Szukam pomocy dla mojej chorej mamy,guz międzykręgowy,ból nie do opisania,tylko na cud można liczyć.Przez przypadek znalazłam się na tej stronie a może to nie przypadek?Dzisiaj meila wysłałam tu info@saintcharbel.com i do Wrocławia list.Czy zdążę ulżyć w cierpieniu.

 37. Dominik pisze:

  Chcialem zapytac czy informacje o podane konto na ofiara Sw.Charbela sa jescze aktualne ?

  w Polsce : Bank Millennium
  Numer Konta : 35 1160 2202 0000 0002 2850 1328
  Nazwa odbiorcy: Pereira Fabio
  Tytuł przelewu: Ofiara Sw. Charbela

  Pieniadze zostana przekazane do Klasztoru Sw.Marouna w Annaya ?

  Serdecznie pozdrawiam,

  Dominik

  • wobroniewiary pisze:

   Tak, nie mieliśmy danych, że coś się zmieniło 🙂

  • Saint Charbel pisze:

   Juz przekazałem ofiarę dla kościoła.

   ofiarę (w Polsce) można przesłać na konto parafii św. Jadwigi, ul. Pilczycka 25, 54-150 Wrocław, nr konta 19 1020 5226 00006402 0019 8002 z dopiskiem „Św. Charbel – darowizna na celu kultu religijnego”. Zebrane ofiary przeznaczamy na planowany witraż i ołtarz św. Charbela.

   Pozdrawiam

   Szczęść Boże! jesteśmy Przedstawicielami Sanktuarium Sw Charbela z Annaya na Polskę. Co miesiąc dociera do Libanu ponad 200 listów z prośbą o wysłanie relikwii św. Charbela do Polski.

   Ze względu na brak możliwości obsłużenie wysyłek przez Ojców Maronitów z Libanu, przekazali oni pewną ilość reliktów św. Szarbela do Polski.

   Mogą one być wysłane każdemu kto na adres:

   Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jadwigi Wrocław-Kozanów ul. Pilczycka 25 54-150 Wrocław

   wyśle prośbę wraz z zaadresowaną na siebie kopertą zwrotną z naklejonym znaczkiem pocztowym.

   Zaadresowana koperta (imie i nazwisko) ze znaczkiem powinna być dołączona do listu kierowanego pod wyżej podany adres.

   Jeżeli chcesz otrzymać więcej i podzielić się nim z przyjaciółmi i rodziną, należy przesłać na adres wskazany powyżej kopertę z imieniem i nazwiskiem tych osób.

   W innych sprawach można się kontaktować z nami również drogą mailową: stcharbelpoland@gmail.com lubinfo@saintcharbel.com

   W związku z dużą ilością próśb, prosimy o cierpliwość. Na pewno wyślemy do Państwa tę cenną relikwię.

   Ze względu na dużą ilość próśb i koszty związane z ich obsługą, prosimy tych którzy chcą i mogą o dokonanie Ofiary. To pomoże również tym którzy potrzebują relikwii a nie mogą ofiarować pomocy materialnej przeznaczonej na ten cel. Ich prosimy o modlitwę – pomoc drogą duchową.

   Przelew zagraniczny: Informacja dla osób które chcą złożyć ofiarę w Annaya:

   Przelew krajowy: Ofiarę można przesłać na konto parafii św. Jadwigi, ul. Pilczycka 25, 54-150 Wrocław, nr konta 19 1020 5226 00006402 0019 8002 z dopiskiem „Św. Charbel – darowizna na celu kultu religijnego”. Zebrane ofiary przeznaczamy na planowany witraż i ołtarz św. Charbela.

   Ze względów organizacyjnych obecnie jest to jedyna droga otrzymania reliktów Świętego Szarbela.

   Więcej informacji:

   Modlitwa do Św Charbela Koronka do ŚwCharbela

   Sanktuarium Św. Charbela w Annaya

   Pielgrzymka

   Historia Maronitów Wiara w Libanie – miejsca kultu: Informacje o Kościele Maronickim: Pustelnik z Libanu

   Orędzia św. Charbela

   POLSKOJĘZYCZNE – PDF

   >

 38. Renata pisze:

  Około miesiąca temu napisałam maila do Libanu z prośbą o olejek. Dzisiaj go otrzymałam listem wraz z obrazkiem 🙂

 39. Myślący pisze:

  Relacja z pielgrzymki
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/12/13/pielgrzymka-mariusza-po-libanie-sladami-pana-jezusa-apostolow-i-swietych-libanskich/
  Jak ktoś ma konto do wpłaty darowizny w złotówkach do Sanktuarium w Libanie to proszę wkleić, nie mogę znaleźć.

  • wobroniewiary pisze:

   https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/sw-charbel/#comment-78118

   Szczęść Boże!

   Jesteśmy Oficjalnymi Pośrednikami Sanktuarium Sw Charbela z Annaya w Polsce.
   Co miesiąc dostajemy od Libanu list z ponad 200 próśb o wysłaniu relikwie Sw Charbela do Polski.

   Jeżeli Państwo byliby zainteresowany napisać do nas oto email:

   info@saintcharbel.com / stcharbelpoland@gmail.com

   Ze względu na duże ilość próśb prosimy dla tych którzy chcą i mogą o dokonaniu Ofiarę. To pomógłby wszystkim tym którzy tez potrzebują dostać relikwie i nie mogą/nie chcą ofiarować pomoc materialny w tym celu. Tylko mogą pomagać przez duchową drogą.

   Zwracamy również Państwa uwagę o dostarczenie nam dokładnej informacji zawierającej:

   – Imię, Nazwisko
   – Ulica,
   – nr. Budynku / Mieszkania
   – Kod miejscowości

   Dla Księży i Egzorcystów:
   W celu rozpowszechniania kultu Św. Charbela w Polsce oraz w świecie, istnieje możliwość wysłania większej ilości oleju oraz relikwii Świętego.
   W tym wypadku, prosimy o wysłania email’u pod tytułem: Ksiądz

   Informacja dla osób które chcą złożyć ofiarę:

   w Polsce : Bank Millennium
   Numer Konta : 35 1160 2202 0000 0002 2850 1328
   Nazwa odbiorcy: Pereira Fabio
   Tytuł przelewu: Ofiara Sw. Charbela


   W Libanie
   Monastery Saint Maron
   Saint Charbel Sanctuary
   Annaya – Byblos – LEBANON
   Tel: +961.9.760130
   Fax: +961.9.760132
   SWIFT CODE : CLIBLBBX
   ACCOUNT N° 0092066112002
   NAME : COUVENT SAINT MAROUN – ANNAYA
   IBAN : LB98 0053 00CA USD0 0290 6611 2002
   CREDIT LIBANAIS SAL
   JBEIL BRANCH – CORDAHI CENTER

   Z Bogiem,

 40. Grzegorz pisze:

  Relikwie Św. Charbela w Polsce – Parafia Krzyża Świętego w Grabówce, woj. podlaskie

  http://www.parafiagrabowka.pl/component/content/article/22-uncategorised/222-charbel.html

  Zapraszamy.

 41. Basia pisze:

  proszę o pomoc czy ktoś może mi pomóc zdobć olej św Charbela ja jestem zrospaczona tat moj zmarł na raka ja jestem po chemii a teraz mój brat również wierze że Bóg nas kocha i uzdrowi jeśli ktoś mozę to proszę przysłać na adres […]

  • wobroniewiary pisze:

   Basiu czytaj maila 🙂

   • mateusz pisze:

    Napisałem już pół roku temu ale nie ma wiadomości zwrotnej dlatego chciałem napisać list tradycyjny bo znam troszkę francuski
    Pozdrawiam

   • Aneta pisze:

    Mateusz, najszybciej będzie, jeżeli wyślesz zaadresowaną kopertę z naklejonym znaczkiem na adres:
    Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jadwigi Wrocław-Kozanów
    ul. Pilczycka 25
    54-150 Wrocław

    Po tygodniu dostałam przesyłkę.

   • mateusz pisze:

    A też prosiłas o relikwie?

   • wobroniewiary pisze:

    Pisząc prośbę otrzymujesz nasączony olejem wacik oraz obrazek św. Charbela (my tak otrzymaliśmy)
    Zrób jak pisze Aneta, będzie najszybciej.

   • mateusz pisze:

    Nie nie… mi chodzi o medalik z relikwią z chabitu widziałem taki u mojej koleżanki ale nie pamięta adresu bo ten prawdziwy olej już dawno się skończył

   • Maggie pisze:

    @Mateusz: przypuszczam, ze mówisz o relikwii 3-ciego stopnia. Tkanina dotyka sie habitu świętego lub swietej i maleńki skrawek z tego materiału umieszcza w medaliku, ktory moze być osobny albo częścią np Rozanca/Koronki.

    Ja swoim różancem dotknelam wystawiony relikwiarz (innego świętego), zaraz po ucalowamiu, do którego podchodzilo sie kolejno. Zapytałam księdza i ten mi zezwolił.

    Myśle, ze dobrze abyś napisał tam skąd olej przysyłają, z odpowiednim wyjaśnieniem o co Ci chodzi i zapytaniem: gdzie ewentualnie masz sie zwrócić – powtarzaj swoją prośbę co jakiś czas (proście a otrzymacie).

    Jezus jest Panem!

  • Zofia pisze:

   Basiu
   Jutro Ci wyślę olej. Bądź dobrej myśli. Wiara czyni cuda, im większa wiara, tym większy dar.
   Bedę sie za Ciebie modlić i za Twojego bratarównież. . Z Bogiem. Zosia

   • Renata pisze:

    Bóg Zapłać Pani Zofio, właśnie przeczytałam komentarz Basi i pomyślałam, że wyślę wacik nasączony olejkiem, który niedawno otrzymałam z Libanu ( podzieliłam go na 2 części – jedna dla potrzebującej koleżanki, druga w zapasie dla innych potrzebujących). Niech Św. Szarbel czuwa nad Basią i jej bratem.

 42. kacper pisze:

  Cześć wszystkim
  Jaki jest adres do klasztoru tam gdzie jest pochowany św charbel bo chce napisać list tradycyjny do ojców maronitów

 43. Basia pisze:

  P Zosiu niech Bóg panią błogosławi popłakałam się ze szczęścia zawierzliśmy nasze choroby Bogu który zawsze jest dobry i nas kocha opiekuje się nami jeszcze raz Bóg zapłać będę się modlić za pani dobre serce

 44. Zofia pisze:

  Basiu – wysłałam już przesyłkę, najpóźniej w sobotę powinnaś dostać. Dziękuję za tak serdeczne słowa i za modlitwe za mnie. Ja też bedę się modlić w intencji Twojego zdrowia i zdrowia Twojego brata. Wiem, że jesteście pod czułą opieką Boską i pod opieką wielu Świętych, w tym Św.Charbela, Św.Antoniego, Św. Rity i Św. Faustyny. Wiara przenosi góry, uzdrawia każdego kto z otwartym sercem swoje uzdrowienie zawierza Bogu i Matce Boskiej. Z Bożym Błogosławieństwem. Zosia

 45. Zofia pisze:

  Basiu. daj znać czy otrzymałaś przesyłkę, bo wysłałam ją zwykłym listem i jestem pełna niepokoju czy dotarła do Ciebie. Napisz tylko jedno słówko, proszę. Niech Bóg ma Cię w swojej opiece i Twojego brata. Zosia

  • wobroniewiary pisze:

   Ja jak wysłałam zwykłym świecę egzorcyzmowana do Kasiaja to do dziś nie doszła. Dopiero jak wysłaliśmy priorytetem poleconym, to doszła

   • kasiaJa pisze:

    Potwierdzam, tak właśnie było… ❤

   • Maggie pisze:

    W Polsce giną listy.
    Wysłałam np życzenia (specjalne, oddzielne karteczki, ktorymi dzieci mialy sie cieszyc) na 5 urodziny bliźniąt i tylko jedne doszły post factum, choć z duzym zapasem: w tym samym dniu i do tej samej skrzynki tj razem wrzucone. Na 6te w tym roku pośle otwarte kartki z wydrukowanymi znaczkami, aby „nie kusily” i nie „przykleily sie” do niepowolanych rak.

    Wiele moich listów, do rodziny nie dochodzi … czy komuś zależy aby zbankrutowac Polska Pocztę?… podpilowujac gałąź na której siedzi? Lepiej mieć nawet mało płatna prace niż być bez pracy! Podejrzewam więc, ze to nie tyle głupota i chciwość ale sabotaż … choć nie wykluczone, ze jedno i drugie.

  • Basia pisze:

   Kochana pani Zosiu list otrzymałam odpisałam również na pani list może jeszcze nie dotarł. W międzyczasie byłam z bratem na mszy o uzdrowienie u nas ks egzorcysta teraz jedziemy do Lekowa na rekolekcje o. Johna Bashbory. brat wysoko gorączkuje stan poważny ale wszystko zawierzyliśmy Bogu i czujemy że ,musimy tam być. Proszę nas wspierać modlitwą jeszcze raz niech panią Bóg błogosławi. Basia

 46. Czester pisze:

  Ewuniu ! Czy mozna sie dowiedziec ,czy doszedl moj akt ofiarowania sie Panu Jezusow przez rece Maryi, poniewaz ja tez wyslalam zwyklym. Rowniez z zalacznikiem gwiazdkowym, teraz martwie sie, czy wogole doszlo, nie wiedzialam, ze takie rzeczysie dzieja.

 47. Czester pisze:

  Ewuniu! wyslalam Ci dane.

 48. Czester pisze:

  Dziekuje i pozdrawiam . Ela

 49. Eme pisze:

  Dzielę się radością! 19 stycznia wysłałam prośbę do Parafii św. Jadwigi do Wrocławia a już dziś dostałam waciki nasączone olejem i obrazek o. Cherbela i modlitwę. Chwała Panu i wszystkim mieszkańcom nieba. Święty Charbelu uzdrawiaj nas duchowo i fizycznie. Przymnóż wiarę , nadzieję i miłość mnie i moim bliskim.

 50. Natalia Z pisze:

  Jeszcze w tamtym roku wysłałam pieniążki na szkaplerz i modlitewnik 😦 Do dziś nic nie dostałam.

 51. Dorota2015 pisze:

  Dzisiaj wysłałam do Wrocławia kopertę ze znaczkiem i prośbą o przesłanie oleju Św. Charbela. Bardzo potrzebuję aby Św. Charbel mnie uleczył…Mam nadzieje, że otrzymam olej.

  • Dorota pisze:

   Dzisiaj otrzymałam wacik z olejem i obrazek z modlitwą za co z całego serca dziękuję. Niesamowite uczucie, Bóg zapłać!

 52. ANNA pisze:

  Prosze o pomoc jaka jest szansa na otrzymanie oleju sw Charblela .Mieszkam za granica a tu z opisow widze ze wszyscy mieszkaja w Polsce.

  • Maggie pisze:

   We wcześniejszych wpisach jest adres internetowy, bezpośredni do klasztoru i konto bankowe. Napisać trzeba prosbe w obcym języku np angielskim z podaniem swego adresu a na konto można wpłacić dowolna ofiarę.

 53. Czester pisze:

  Czekam jeszcze na wiadomosc od o. Macieja, w sprawie mojego ” Aktu ofiarowania”, czy otrzymal.

 54. Czester pisze:

  Ok!

 55. gabrysia pisze:

  Z serca całego dziękuję Ci Panie, za bezpieczną podróż i cudowne duchowe przeżycia, których dzięki Siostrom Klaryskom od Wieczystej Adoracji ze Słupska mogłam w dniu wczorajszym doświadczyć… Dziękuję za zaproszenie mojej skromnej osoby na piękny koncert wraz z prezentacją tomiku poetyckiego napisanego przez Drogie Siostry, a także za cały obfitujący w tak dorodne duchowe Owoce dzień, który dał nam Pan Bóg Zastępów, byśmy wielbili Jego Święte Imię pod same Niebiosa. BOŻE MÓJ, BĄDŹ UWIELBIONY W NASZYCH SERCACH PO WSZE CZASY. Amen 🙂

  • TP pisze:

   Tomek z Warszawy
   Otrzymałem też z Wrocławia gazik nasączony olejkiem i modlitwę. Meil wysłałem w ub roku.Dzięki!!!

 56. ew pisze:

  Dostalam koperte z wacikiem do Grecji ,piszac po angielsku do klasztoru

 57. Agnieszka pisze:

  Pragne przedstawic swiadectwo uzdrowienia olejkiem Sw Chabrela. O cudach uzdrowien przeczytalam w ksiazce pt „Warto zyc tylko dla Boga”. Na internecie znalazlam ksiedza z Wroclawia, ktory rozprowadza lejki Swietego. Moj maz mial wylew 3 lata temu, jego prawa strona jest sparalizowana.Napisalam list do ksiedza z prosba o olejek.Czekalam okolo poltora tygodnia.Radosc niesamowita z posiadania czegos od samego swietego.Moja wiara w to, ze olejek pomoze mezowi w uzdrowieniu byla 90% i pragnelam by siegnela 100%, gdyz olejek uzyty z wiara dziala.Wieczorem tego samego dnia wysmarowalam meza olejkiem modlac sie przy tym do Pana Boga za wstawiennictwem Sietego… Nie liczylam, ze maz wstanie za chwile i samodzielnie zrobi krok.Wiedzialam, ze rano bedzie zmiana. Przed samym schowaniem wacika z olejkiem do woreczka, w ktorym byl nieswiadomie posmarowalam sobie dolna czesc kregoslupa, bolal mnie od paru lat ale do bolu przyzwyczailam sie szukajac wygodnych pozycji, by nie bolal.Tej nocy snilo mi sie, ze zlapalam meza za rece i powiedzialam” wstan i idz” budzilam sie czesto spogladajac po pokoju, czy ow Swiety jest przy mezu(z opisow w ksiazce, ktora czytalam Sw. Chabrel ukazywal sie przed uzdrowieniem).Nastal w koncu oczekiwany ranek. Wstalam i pytam meza, czy cos czuje. Powiedzial, ze nie. Pomyslalam, e malo wiary w nim jest i kazalam modlic sie. Maz wzial zdjecie Swietego na ktorym z tylu byla modlitwa. Dotarlo do mnie, ze nie boli mnie kregoslup! Doslownie! wcale nie czulam bolu i to tylko w miejscu posmarowanym olejkiem z wacika, ktorego praktycznie nie bylo , bo rozsmarowalam na mezu..Kochani!!! Zdalam sbie sprawe, ze nie chodzi o to aby oblac sie olejkiem i sadzac, ze wtedy zadziala. To wiara sprawila ten cud.Lecz nie sadzilam, ze to ja zostane uzdrowienie, bo wierzylam, ze pomoze mojemu ukochanemu. Zupelnie nie myslalam o sobie.Dzis sie zastanawiam, ile wiary we mnie bylo!?Nadmienie, ze pozostala czesc nie posmarowanego kregoslupa bolala.. do Mszy Sw. o uzdrowienie..ale to inna historia. Wierzcie!! wiara czynie wieksze cuda niz mozemy sobie wyobrazic. Bog jest jeden, jest jedno zycie, my jestesmy od Boga, od zycia. Kto kocha Boga, Syna Bozego ten bedzie mial zycie wieczne, zycie w zdrowiu, szczesciu.Otworzmy serca dla Najwyzszego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasz Bog ZYJE! Musze o tym mowic, bo czuje taka potrzebe, chce dzielic sie tym, czego sama doswiadczylam. Nie bojmy sie tego! Zycze wsztkim chorym wiary i milosci Bozej. Z Panem Bogiem

 58. Ewa pisze:

  Witajcie ma ktoś z Was może olej i relikwię Świętego Charbela ?

 59. Weronika pisze:

  Kochani właśnie dziś otrzymałam Olej św.Charbela ,jaka była moja radość gdy otwierałam kopertę,tak upragnioną i wyczekiwaną!!!! Dziś w ten dzień wyjątkowy…Wielki Piątek…Męka Pańska…Modlę się z wiarą jakiej nigdy nie czułam…Wysłuchaj mnie św.Charbelu..Amen

 60. Grzegorz pisze:

  Relikwie Św. Charbela w Polsce – Parafia Krzyża Świętego w Grabówce, woj. podlaskie

  http://www.parafiagrabowka.pl/component/content/article/22-uncategorised/222-charbel.html

  Zapraszamy.

 61. Modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo św. Charbela

  Panie nieskończenie święty i uwielbiony w twoich świętych, Ty natchnąłeś świętego Charbela, mnicha i pustelnika, aby żył i umierał podążając drogą Jezusa Chrystusa, Ty dałeś mu siłę do oderwania się od świata, aby mógł odnieść nad nim zwycięstwo przez swoje cnoty mnicha i pustelnika – błagamy cię o twoją łaskę, abyśmy za przykładem św. Charbela mogli kochać Cię i służyć ci tak, jak on.

  Boże Wszechmogący, który ukazałeś nam moc wstawiennictwa św. Charbela przez liczne cuda i wsparcie, przez jego orędownictwo udziel nam łaski (…). Amen(Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu).
 62. Szymon pisze:

  Witam!
  Ponad tydzień temu napisałem do Libanu emaila i nie dostałem ani potwierdzenia przeczytania ani odpowiedzi zwrotnej.
  Czy nie wiecie ile to może trwać?
  i jeszcze jedno pytanko. Czy ma ktoś może z was relikwie 1 stopniową św. Charbela?

  • wobroniewiary pisze:

   Różnie – nieraz miesiąc a nieraz 2 tyg.

   • Szymon pisze:

    A czy istnieje jakaś szansa na otrzymanie relikwii 1stopnia?

    • arzi.pl pisze:

     Oczywiście istnieje – dla potrzeb kultu, należy mieć opieczętowaną i podpisaną prośbę od biskupa miejsca ze wskazaniem parafii gdzie relikwie będą wystawione, najlepiej w języku arabskim, no francuski, ewentualnie angielski może być. Z takim listem należy udać się do Annaya. Z doświadczenia wiemy, że większość takich próśb jest spełniana – nieraz już św. Charbel z nami do Polski ‚podróżował’.

 63. Matka pisze:

  Jestem matką 14-letniego dziecka nieuleczanie (dla lekarzy) chorego. Mój syn ma guza mózgu i zakończył niedawno leczenie onkologiczne. Jest teraz pod opieką hospicjum. Lekarze nie są w stanie mu pomóc. Ja wierzę, że Pan Bóg jest Najlepszym Lekarzem i za wstawiennictwem św. Charbela uzdrowi moje dziecko. Czasu mamy coraz mniej, bo syn czuje się coraz gorzej. Dlatego błagam o olej św. Charbela i Jego relikwie! Czy ktoś mógłby mi przysłać szybko? BÓG ZAPŁAĆ!

  • Sylwia pisze:

   Matka , ja nie przyślę ale wczoraj sama wysłałam e-maila z prośbą o przysłanie mi oleju św. Charbela i dostałam wiadomość by prośby te kierować na ten adres który zaraz podam i trzeba wysłać kopertę zwrotną ze znaczkiem gdyż mają nawał próśb . Ale może ktoś z Wowitów ma może Admin/ Adminka ?
   Adres podaję :

   Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jadwigi
   Wrocław-Kozanów
   ul. Pilczycka 25
   54-150 Wrocław

   • Matka pisze:

    Dziękuję z całego serca 🙂 Właśnie i ja wysłałam prośbę o olej na podany adres, ale nie wiem jak długo będę musiała czekać. Ale wierzę, że się uda!

  • Szymon pisze:

   Kiedy do mnie przyjdzie olej od razu do Pani wyśle, proszę tylko podać mi adres ( będzie polecony).
   Dzisiaj zacznę również 9 dniową modlitwę do św. Charbela za Pani Syna i przyjmę dzisiaj Komunie Święta.
   Proszę tylko o emaila.

  • Zofia pisze:

   W dniach 22-23 lipca 2015 w Sanktuarium Matki Bozej Bolesnej Kałków-Godów , diecezja radomska, gmina Pawłów (dojazd do Radomia PKP-potem odbiór specjalnym autokarem) odbędą sie DNI SWIETEGO CHARBELA połaczone z modlitwą,świadectwami, procesja z relikwią Sw.Charbela – prowadzone przez ks.Jarosława Cieleckiego wraz z gośćmi z Włoch.
   Zainteresowanym podaje kontakt tel.514-769-925 oraz e-mail do organizatora : dnicharbela@tlen.pl
   Mozna byc jeden dzien lub dwa , z zapewnionym noclegiem i wyzywieniem.Myśle , ze dla czcicieli Sw.Charbela beda to niezapomniane chwile.
   Do mnie prosze nie pisac w tej sprawie, bo tylko podzieliłam sie informacjami jakie sama otrzymała,
   Ks. J.Cielecki jest wielkim czcicielem i propagatorem kultu Sw.Charbela
   wiele informacji jest na jego stronie, łacznie z mozliwościa brania bezposredniego udziału za pomoca Internetu w Mszach Swiętych
   http://padrejarek.pl/category/charbel-tv/
   Z Panem Bogiem
   Zofia

   • Moderador pisze:

    UWAGA!
    Zakaz zapraszania do posługi księdza Jarosława Cieleckiego

    Archidiecezji Warszawskiej

    W związku z napływającymi informacjami z innych diecezji oraz zapytaniami kierowanymi przez Księży Proboszczów uprzejmie informujemy, że Księża Biskupi w trzech diecezjach: kieleckiej, siedleckiej i tarnowskiej zakazali zapraszania z jakąkolwiek posługą do parafii Księdza Jarosława Cieleckiego – kapłana Diecezji Roznawa na Słowacji.

    Po konsultacji z Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim taką samą rekomendację przekazujemy wszystkim Księżom Proboszczom i Rektorom kościołów w naszej archidiecezji.

    Ks. Janusz Bodzon
    Kanclerz Kurii

    http://archidiecezja.warszawa.pl/komunikat-kurii/

 64. Matka pisze:

  Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi, a Matka Przenajświętsza ma w swojej opiece! Dziękuję.

  • Marysia pisze:

   Proszę o modlitwę w mojej intencji jestem chora na raka jajnika mam dwoje dzieci .Od 7 lipca odmawiam nowennę do Św Charbera. Pełna wiary nadzieji i miłości 🙂

   • wobroniewiary pisze:

    I dziś jeszcze słuchaj konferencji i modlitwy z o. Johnem 🙂

    Ja na 18-00 poszłam na Mszę św. (z przyjęciem oczywiście Komunii św. i ucałowaniem relikwii św. Jana Pawła II) i dale uczestniczę w modlitwach na stadionie

 65. ElKa pisze:

  Proszę o modlitwę za moje zdrowie. Moje wyniki trzustki i wątroby są bardzo złe. Proszę o olej św. Charbela. Martwię się, że prosząc o niego listownie, będzie długi okres oczekiwania. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Z góry dziękuję. Z Panem Bogiem

  • Sylwia pisze:

   Elka, ja wysłałam e- maila i dostałam Olej już po tygodniu czasu , nawet się tego nie spodziewałam , więc może próbuj e- mailem ?

 66. ElKa pisze:

  Sylwia, bardzo Ci dziękuję za informację, dziś wysłałam pocztą prośbę do Wrocławia, może nie będę czekać zbyt długo? Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem

 67. Alina pisze:

  Napisałam do Parafii we Wrocławiu we wtorek, a w piątek przyszła przesyłka. Błyskawicznie. Odmawiam codziennie modlitwę z obrazka, posmarowałam głowę Mamie w piątek, sobotę i niedzielę i będę tak smarować dopóki olej będzie na waciku. Wierzę w cud, bo to moja Mama 🙂

 68. Maciej pisze:

  Witam1 Mam dwa pytania.
  1. Dostałem małą kapsułkę z relikwią św. Charbela do noszenia na szyję. To relikwia drugostopniowa?
  2. Olej Charbela z Wrocławia nie pachnie a z Libanu, który dostałem od znajomego ślicznie pachnie?Czy to ten sam olej?

  • Saint Charbel pisze:

   To jest ten sam olej, tylko bez kadzidła. Dlatego nie pachnie.

   Szczęść Boże! Modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo św. Charbela

   Panie nieskończenie święty i uwielbiony w twoich świętych, Ty natchnąłeś świętego Charbela, mnicha i pustelnika, aby żył i umierał podążając drogą Jezusa Chrystusa, Ty dałeś mu siłę do oderwania się od świata, aby mógł odnieść nad nim zwycięstwo przez swoje cnoty mnicha i pustelnika – błagamy cię o twoją łaskę, abyśmy za przykładem św. Charbela mogli kochać Cię i służyć ci tak, jak on.

   Boże Wszechmogący, który ukazałeś nam moc wstawiennictwa św. Charbela przez liczne cuda i wsparcie, przez jego orędownictwo udziel nam łaski (…). Amen(Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu).

   Olej Sw. Charbela (Holy oil) Mogą one być wysłane każdemu kto na adres:

   Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jadwigi Wrocław-Kozanów ul. Pilczycka 25 54-150 Wrocław

   wyśle prośbę wraz z zaadresowaną na siebie kopertą zwrotną z naklejonym znaczkiem pocztowym.

   Zaadresowana koperta (imie i nazwisko) ze znaczkiem powinna być dołączona do listu kierowanego pod wyżej podany adres.

   Jeżeli chcesz otrzymać więcej i podzielić się nim z przyjaciółmi i rodziną, należy przesłać na adres wskazany powyżej kopertę z imieniem i nazwiskiem tych osób.

   W innych sprawach można się kontaktować z nami również drogą mailową: stcharbelpoland@gmail.com lub info@saintcharbel.com

   W związku z dużą ilością próśb, prosimy o cierpliwość. Na pewno wyślemy do Państwa tę cenną relikwię. (Obecny co wtorek i czwartek)

   Ze względu na dużą ilość próśb i koszty związane z ich obsługą, prosimy tych którzy chcą i mogą o dokonanie Ofiary. To pomoże również tym którzy potrzebują relikwii a nie mogą ofiarować pomocy materialnej przeznaczonej na ten cel. Ich prosimy o modlitwę – pomoc drogą duchową.

   Przelew zagraniczny: Informacja dla osób które chcą złożyć ofiarę w Annaya:

   Ze względów organizacyjnych obecnie jest to jedyna droga otrzymania reliktów Świętego Szarbela.

   Więcej informacji:

   Modlitwa do Św Charbela Koronka do ŚwCharbela

   Sanktuarium Św. Charbela w Annaya

   >

 69. Basia pisze:

  Chciałabym otrzymać te relikwie. Proszę o informację-podpowiedź czy koperta ma być zwykła, czy bąbelkowa?

 70. Basia pisze:

  Dziękuję za odpowiedź. U mojego syna lekarze w 2012 roku stwierdzili stwardnienie zanikowe boczne (choroba nieuleczalna, postępująca). Pozostaje nam jedynie modlitwa i wiara , że nasze prośby zostaną wysłuchane.

 71. Fred pisze:

  Muszę się z Wami podzielić wspaniałą wiadomością. Mam olej św Charbela!!!!
  Otrzymałem go dziś z Wrocławia. Nie czekałem nawet tygodnia!
  Chwała niech będzie Bogu, Charbelowi i Wam drodzy forumowicze. Bez Was nic bym nie miał…
  Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

 72. Tomasz pisze:

  Info. W parafii p.w.św. Stanisława w Grabowie dekanat łęczycki diecezja Łowicka odbywają się nabożeństwa z namaszczeniem olejem św Charbela każdego 22-go dnia miesiąca.

 73. Marta pisze:

  Szczesc Boze. Kochani czy orientujecie sie moze czy z Polski wysylaja rowniez olej do Stanow Zjednoczonych? Tak bardzo mi na tym zalezy. Staramy sie o dzidziusia juz 9 lat i lekarze daja nam zerowe szanse na zajscie w ciaze. Ja juz nie mam sily. Coraz bardziej sie zalamuje. Jedynie co mnie trzyma to modlitwa. Szukam juz wszystkiego co moze mi pomoc. prosze o odpowiedz. Z Panem Bogem!!!

 74. maxymilianin pisze:

  Modlitwa do św. Charbela

  Wieczność drzwi uchyla na syryjskiej plaży
  synów Twych i córek co stają się wolni
  już nic ich nie trzyma – piasek zmyją fale
  a krwisty półksiężyc zatopi swe ostrze

  spazm pamięci szuka stosownych skojarzeń
  Wiedeń i Lepanto nie poprawne zgoła
  zastąpiona zdradą Ostatnia Wieczerza
  Wspaniałe Stulecie – nowożytna Orda

  krzyk jak długo jeszcze sprawiedliwy Boże
  będziesz tolerował – karmazyn przypływów
  dopełnia się w ciszy liczba odkupionych
  wszędobylski półmrok doświadcza kościoła

  zupełna samotność ukąszeniem w piętę
  pieczętuje wierność heroicznych cnót
  święty Charbelu milionowa armia
  zatapia kindżały tuż u twoich stóp

 75. Urszula pisze:

  Ja również czekałam kilka dni na olej świętego Charbela (na waciku). Działaj świety Charbelu i uzdrów mnie bardzo proszę. Ty wiesz, jak bardzo pragne tego uzdrowienia i zycia bez ran i bólu.
  Bóg zapłać wszystkim którzy wesprą mnie w modlitwach.

 76. Urszula pisze:

  Ja równiez otrzymałam po kilku dniach wacik z olejem św. Charbela. Kochany świety błagam o pomoc. Ty wiesz jak bardzo prabnę zycia bez ran i bólu.

 77. Asia pisze:

  Ja także jestem zainteresowana olejem z grobu Św.Charbela.
  Nawet nie wiedziałam, że można go otrzymać przez zamówienie go w Polsce.
  Jutro idę na pocztę wysłać list do parafii. Jest okres przedświąteczny to pewnie będę musiała trochę na niego poczekać.

 78. Łukasz pisze:

  Witam wszystkich serdecznie!
  Czy jest możliwość dostania tej świętej relikwii Charbela?
  Bardzo chcę ją mieć razem z wacikiem (z olejem ) dla mojej chorej mamy. Napisałem maila na wskazany adres stcharbelpoland@gmail.com i dostałem odpowiedź (automatyczną chyba) i powiedzieli ze trzeba kopertę zwrotną wysłać ale ja nie wiem czy wyślą też relikwię dodatkowo zależy mi aby szybko dostać ten święty olej ponieważ moja mama cierpi bardzo a 23 grudnia dzień przed wigilią coś się stało z jej kręgosłupem i nie mogła nawet zmienić pozycji ani swobodnie poruszać nogami. Dzisiaj 28 znowu złapał ją podobny ból ciut słabszy. Błagam o modlitwę za jej zdrowie i proszę o pomoc z tym olejem i relikwią. Serdecznie pozdrawiam!

 79. Ewa Bogusz pisze:

  Modlmy sie do Boga i prosmy o laski za wstawienictwem sw. CHARBELA…

 80. Damian Zagórski pisze:

  witam, ja mam takie pytanie – czy olej św. Charbela udzielany jest odpłatnie czy bezpłatnie?
  pozdrawiam

  • wobroniewiary pisze:

   Za darmo, wyślij zaadresowaną i ze znaczkiem kopertę a otrzymasz wacik z olejem, tutaj w komentarzach jest podane konto klasztoru w Annaya i jeśli chcesz możesz przekazać ofiarę na jego utrzymanie.

 81. Magdalena pisze:

  Kilka dni temu napisałam maila z prośbą o olej św. Charbela. A dziś otrzymałam przesyłkę z nasączonym wacikiem, obrazkiem i specjalnym różancem do odmawiania koronki do św. Charbela.
  🙂

  • Asia pisze:

   Ja także bardzo szybko otrzymałam przesyłkę z olejem. Około 1,5 no może 2 tygodni od wysłania maila na adres Parafii z Wrocławia. Różańca nie otrzymałam. To ciekawe…

   • Sylwia pisze:

    Asiu ja też Różańca nie dostałam , za to obrazek z modlitwą ,może nie dodają do każdych przesyłek . Nie wiem . Ważne że masz Olej 🙂

 82. danuta keresz pisze:

  Przeczytalam wszystkie Wasze komentarze . Poza kilkoma wyjatkami – prawie wszyscy prosza o olejek i relikwie sw.Charbela . Mam wrazenie ,ze malej wiary jestescie .
  Olej lub relikwie nie sa najwazniejsze .Najwazniejsza jest szczera modlitwa . Mozna odmawiac nowenne ,koronke lub sama modlitwe do sw.Charbela . Wszystko dziala rowniez bez olejkow !
  Ja odmowilam tylko raz modlitwe i w ciagu nocy zostalam uzdrowiona ! Wiara wasza jest wazna i zaufanie do swietego Charbela .
  A teraz cos na ostudzenie waszych „olejowych” emocji :
  15 lat temu moj kks.proboszcz przywiozl mi z pielgrzymki z Wloch zafoliowane zdjecie Ojca Pio .
  Pod folia jest malenki kawalek 0,5 x0,5 mm habitu sw.Ojca Pio . Ks.proboszcz widzac moj zachwyt z powodu obrazka wraz z relikwia ,powiedzial : ojciec Pio zmarl w 1968 r ,byl baaardzo skromnym mnichem .Prawdopodobnie nie posiadal wiecej jak 2 ÷3 habity . Minelo 30 lat …..te habity musialy sie cudownie rozmnozyc ,skoro ich czesci jeszcze wklejaja jako relikwie……to tyle na temat relikwi.
  Mi pomaga kazdy swiety ,ktorego poprosze o pomoc . Ale prosba musi byc szczera i pelna wiary w spelnienie tej prosby. Jak sprawa jest powazna ,to trzeba tez cos ofiarowac ,cos z siebie dać…
  np. post,,umartwienie ,ofiara na jakis cel ,pomoc ubogim i duzo modlitwy .
  SSw.Charbel obiecal,ze kazdemu pomoze kto odmawiac bedzie modlitwy w intencji jego ojczyzny ,poniewaz tam zawsze „cos sie dzieje ” politycznie . Ja sie tego wszystkiego trzymam i otrzymuje wiele pomocy …od reki .
  Mili moi ,wezcie sobie do serca to co napisałam ,ufajcie Bogu jak dzieci ufają matce i proscie sw.Charbela wszelkimi dostepnymi modlitwami ,nowennami ,koronkami , a On wam z pewnoscia pomoze nawet bez pomocy olejow .
  Nie zapomnijcie Mu i Panu Bogu podziekowac .
  Pozdrawiam serdecznie ,zycze Wiary i zdrowia .

  • Marek pisze:

   „Pod folia jest malenki kawalek 0,5 x0,5 mm habitu sw.Ojca Pio . ”
   „Minelo 30 lat …..te habity musialy sie cudownie rozmnozyc ,skoro ich czesci jeszcze wklejaja jako relikwie……to tyle na temat relikwi.”

   A kto ci powiedział że to fragment habitu św. o. Pio, serio ktoś odciął kawałek?
   Przeczytaj:

   Relikwie. Jak je rozumieć? Czy oddawać im cześć?

   Kult relikwii świętych spotykamy już u samych początków chrześcijaństwa. Początkowo odnosił się on wyłącznie do relikwii męczenników, ponieważ tylko im oddawana była cześć jako świętym. Jednakże już w oparciu o kult pierwszych męczenników Kościoła znajdujemy znaczące świadectwo, którego wartość pozostaje aktualna do dzisiaj.

   Pochodzący z II wieku „List Kościoła w Smyrnie o śmierci św. Polikarpa” mówi o trzech powodach przechowywania kości świętego biskupa męczennika:

   * mają one uświęcać miejsce, w którym spoczywają,
   * mają pobudzać do czci jego osoby,
   * mają zachęcać wiernych do życia na wzór świętego, włącznie z męczeństwem, gdy zajdzie taka potrzeba.

   Z czasem Kościół dalej pogłębiał rozumienie znaczenia relikwii dla życia chrześcijańskiego. Wskazywano na łączność świętych, którzy oglądają Boga twarzą w twarz, ze swoimi relikwiami. Rosło też przekonanie, że w relikwiach jest pewna moc i kto się ich dotknie dostąpi jakiejś łaski albo cudu. Myśl tę sprecyzował Sobór Trydencki, nie odrzucając jej, ale też broniąc się przed wejściem na drogę magicznego traktowania relikwii jako swego rodzaju amuletu. W swoim zaleceniu Sobór orzekł, że relikwiom należy się cześć, co przynosi wiernym pożytek. W uzasadnieniu mówi się o tym, że ciała świętych były świątyniami Ducha Świętego i żył w nich Chrystus. Oni dostąpią też czci w zmartwychwstaniu. Święci podczas swego ziemskiego życia żyli w ścisłej jedności z Chrystusem i łączność ta trwa po przekroczeniu bramy śmierci. Przez ich wstawiennictwo Bóg dokonuje niejednego cudu, najczęściej w miejscu, gdzie przechowywane są święte relikwie. Taki cud jest zawsze znakiem miłości i miłosierdzia samego Boga.

   Mówiąc o relikwiach świętych, możemy spotkać się z ich trójstopniowym podziałem.

   Relikwie pierwszego stopnia to ciało lub szczątki, które pozostały z ciała świętego. (Możemy od razu wspomnieć, że nie posiadamy relikwii pierwszego stopnia Ojca Pio, ponieważ po jego śmierci i pogrzebie grób jego nigdy nie był jeszcze otwierany.)

   Relikwie drugiego stopnia to przedmioty związane z osobą świętego za jego życia ziemskiego. (Takimi są wszystkie z obecnie istniejących na świecie i przechowywanych w kościołach relikwii Ojca Pio – bardzo często jest to skrawek bandaża, używanego przez Świętego do opatrzenia rany stygmatów)

   Relikwie trzeciego stopnia to przedmioty, które stały się relikwiami poprzez dotknięcie właściwych relikwii, pierwszego lub drugiego stopnia. (Taką rolę spełniają relikwie Ojca Pio umieszczone w różnego rodzaju obrazkach czy medalikach, tak rozpowszechnionych wśród czcicieli Stygmatyka.)
   http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=684&Itemid=96

  • Aga pisze:

   dziękuję Danuto 🙂

   ja wysłałam wszystko ładnie ponad 2 miesiące temu i nie dostałam odpowiedzi. No trudno się mówi. Może akurat tak ma być

  • Joenka pisze:

   Modlę się do Św. Charbela o łaskę uzdrowienia dla mojej mamy, która cierpi na bardzo poważną chorobę autoimunlogiczną. Trwam w modlitwie(koronka, nowenna) już kilka miesięcy. Odmówiłam Nowennę Pompejańską, Nowennę do Ojca Papczyńskiego. Proszę Pana Boga o dar uzdrowienia. Może nie modlę się tak, jak trzeba?

 83. Adam pisze:

  Kochani parę dni temu otrzymałem kadzidło i w buteleczce olej sw Charbela z Libanu .Prowadzę Dom modlitwy sw Charbela polecam Was modlitwie .Adam 22l adam.trzcinski13@wp.pl można przesłać intencje poczta lub mailem żeby zostały zapisane w księdze intencji.

 84. Karimatea pisze:

  Czy ktoś wie w jaki sposób można otrzymać różaniec do modlitwy koronki? Myślę że może by napisać do Libanu ale jak to napisać? Czy ktoś mógłby napisać przykładowy tekst?

  • Zofia pisze:

   Koronka do Św.Charbela

   Ta koronka składa się z pięciu części, każdej liczącej po trzy paciorki – trzech części paciorków czerwonych, jednej części paciorków białych i jednej części paciorków niebieskich.

   Między częściami znajduje się czarny paciorek – w sumie jest ich pięć.

   Na początku koronki mamy medalik ze świętym Charbelem, a za nim jeden biały paciorek, po którym rozpoczyna się pięć wspomnianych wyżej części.

   Części składające się z czerwonych paciorków odmawia się w intencji kolejnych cnót związanych ze ślubami zakonnymi św. Charbela.

   Pierwsza poświęcona jest ubóstwu, druga – czystości, zaś trzecia – posłuszeństwu.

   Cnoty owe, poprzez zakonne śluby, duchowni dzielą w szczególny sposób z cierpiącym Chrystusem.

   Białe paciorki dotyczą Najświętszej Eucharystii, zaś niebieskie – Matki Bożej.

   Odmawianie Koronki:

   W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

   Na pierwszym białym paciorku za medalikiem odmawiamy modlitwę ” OJCZE PRAWDY”

   MODLITWA OJCZE PRAWDY

   ( Była to ostatnia modlitwa św. Charbela przed śmiercią)

   Ojcze Prawdy, oto Twój Syn,
   Ofiara, która Tobie się podobała.
   Przyjmij Jego śmierć za mnie.
   Dzięki niej ja będę ulaskawiony.
   Oto ofiara.
   Przyjmij ją z moich rąk
   A będę pojednany z Tobą.
   Pamiętaj nie tylko grzechy, które popełniłem
   Przed Twoim Majestatem.
   Oto krew, która rozkwitła na Golgocie
   Dla mojego zbawienia i modli się za mnie.
   Zważ na to,
   Przyjmij moje błagania.
   Mam na sumieniu wiele grzechów,
   Ale Twoje milosierdzie jest wielkie.
   Jeśli położysz je na wagę,
   Twoje dobro będzie więcej ważyło
   Niż góry największe.
   Nie zważaj na moje grzechy,
   Ale raczej na to, co zostało złożone za nie,
   Na ofiarę i poświęcenie,
   One są większe niż przestępstwa.
   Bo zgrzeszyliśmy.
   Jego przebiły gwoździe i włócznia.
   Jego cierpienia są wystarczające, by nas zbawić.
   Mam żyć według nich.

   Chwała Ojcu, który posłał swego Syna dla nas.
   Chwała niech będzie Synowi,
   który wyswobodził nas
   i zapewnił nam zbawienie.
   Błogosławiony Ten,
   który przez swoją miłość dał życie wszystkim.
   Jemu niech będzie chwała.

   ***
   Na każdym z czarnych paciorków odmawiamy:
   – modlitwę ojcze Nasz…

   Na pierwszych trzech czerwonych paciorkach odmawiamy:
   – modlitwę Zdrowaś Maryjo…
   ku czci św. Charbela w jego wierności ślubowi ubóstwa.

   Na drugiej części czerwonych paciorków odmawiamy:
   – modlitwę Zdrowaś Maryjo…
   ku czci św. Charbela w jego wierności ślubowi czystości.

   Na trzeciej części czerwonych paciorków odmawiamy:
   – modlitwę Zdrowaś Maryjo…
   ku czci św. Charbela w jego wierności ślubowi posłuszeństwa.

   Na trzech białych paciorkach odmawiamy:
   – modlitwę Zdrowaś Maryjo…
   ku czci milości św. Charbela do Najświętszej Eucharystii.

   Na trzech niebieskich paciorkach odmawiamy:
   – modlitwę Zdrowaś Maryjo…
   ku czci szczególnego nabożeństwa i poświęcenia śię św. Charbela Matce Bożej.

   *
   Modlitwę podsumowujemy na medaliku, prosząc o szczególne łaski:

   MODLITWA O SZCZEGÓLNĄ ŁASKĘ

   Panie nieskończenie święty i uwielbiony w swoich świętych, Ty natchnąłeś świętego Charbela do wyboru drogi doskonałości w samotności pustelni.
   Dziękujemy Ci za to, że obdarzyleś go błogosławieństwem i siłą do oderwania się od świata, aby w samotności pustelni mógł zatriumfować heroizm jego cnót: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
   Panie, podążając za przykładem św. Charbela, błagamy dziś o łaskę miłowania Cię i służenia Ci.
   Wszechmogący Boże, który okazałeś swą potęgę i moc wstawiennictwa św. Charbela przez niezliczone cuda, obdarz nas łaską(…), o co prosimy Cię przez jego wstawiennictwo.
   Amen.
   Tu można zakupić różaniec i tekst Koronki do ŚW. Charbela

   https://rhema24.pl/pl_PL/p/Koronka-sw.-Charbela-rozaniec,-kategoria-biografie,-swieci/5193?gclid=CP6I1uDtgc0CFYPFcgod9xMI1g

 85. Renata pisze:

  Czy Ktoś ma olej do wysłania na „już”.Chciałabym pomóc mojemu mężowi .
  Bardzo dziękuję jeśli to jest możliwe.

 86. Dom Modlitwy pisze:

  Prowadzę Dom modlitwy sw Charbela w każdą środę od 18.00 do 20.00 polecamy Wasze intencje za wstawiennictwem sw Charbela przy jego relikwii które otrzymaliśmy z Libanu wraz z buteleczkami oleju .Intencje które prześlecie na maila adam.trzcinski13@wp.pl zostaną wpisane do księgi intencji .Z Bogiem

 87. Adam pisze:

  Prowadzę Dom modlitwy sw Charbela w każdą środę od 18.00 do 20.00 modlimy się w waszych intencjach i zapisujemy je do księgi intencji .W ostatnich dniach otrzymałem 6 buteleczek oleju i relikwie w kapsule sw Charbela z Annaya klasztoru Ojców Maronitow. Intencje proszę pisać adam.trzcinski13@wp.pl Szczęść Boże Adam 22 l

 88. ania pisze:

  Wyslalam list z koperta i znaczkiem zwrotnym cztery miesiące temu i do tej pory nie dostalam olejku.

  • Maggie pisze:

   Może … to poczta zagubiła?
   Sporo mych listów, a nawet otwartych kartek do rodziny, bije rekordy Guinessa, bo od lat (!) „jeszcze … w drodze”.

 89. Adam pisze:

  Swoje intencje proszę wpisywać Facebook „św Charbel intencje ” będziemy się w tych intencjach modlić w każdą środę.

 90. Joenka pisze:

  Serdecznie proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojej kochanej mamy, która jest dla mnie skarbem. Ufam, iż modlitwa tak wielu osób będzie owocna. Wczoraj rozpoczęłam kolejną nowennę. Tym razem do Ojca Pio. Za westchnienia w intencji uzdrowienia mojej mamy, za dobre myśli nam przesyłane serdecznie dziękuję.

 91. Basia pisze:

  choć JP2-najpotężniejszy ,znany święty-Charbel jest moim największym-uzdrowienie siostry Grażyny z torbieli pod oczami i wielu trudnych chorób/ konsylium,pobyty w szpitalach/

 92. Maria z Anglii pisze:

  Mieszkam w Anglii gdzie mogę pisać i prosić o olej św Charbela i na jakie konto mam wysłać ofiarę , jaka kwota , gdzie mogę napisać i wysłać intencjie mszalne .
  Pozdrawiam Maria z Anglii

 93. katarzyna pisze:

  Kochani mój 6 letni synek jest śmiertelnie chory, ma guza mózgu bardzo głęboko w głowie , operacja będzie bardzo ryzykowna. Wysłałam już prośbę o olej ale może macie jeszcze jakieś pomysły, czy wiecie ile teraz się czeka na olej? Proszę Was i błagam o gorącą modlitwę za mojego jedynego synka Jakuba. Bóg zapłać. Katarzyna

  • an m pisze:

   +++
   Jezu zmiłuj się nad Jakubem. Jezu ufamy Tobie. Pomódl się o pomoc do Matki Bożej Kębelskiej a jeśli możesz to pojedź do Wąwolnicy. Na tej stronie był piękny artykuł o cudach jakie się tam dokonują za wstawiennictwem Matki Bożej.

  • magda pisze:

   Za Kubusia
   +++ ❤

 94. Magdalena pisze:

  BŁAGAM CIEBIE ŚWIĘTA RITO O ZDROWIE I WYZDROWIENIE DLA DOROTY I ABY MOGŁA ZNOWU SŁYSZEĆ I CHODZIĆ BŁAGAM WAS TU NA KOLANACH O MODLITWĘ W INTENCJI O UZDROWIENIE DLA DOROTKI. AMEN

 95. Magdalena pisze:

  św CHARABELU CUDOTWÓRCO BŁAGAM O WYZDROWIENIE DLA DOROTY ABY MOGŁA ZNOWU SŁYSZEĆ I CHODZIĆ BŁAGAM CIEBIE PROSZĘ Z CAŁEJ DUSZY I SERCA ,AMEN I WSZYSTKICH U KTÓRZY SIĘ MDLĄ O WYZDROWIENIE DLA DOROTY.

 96. magda pisze:

  we wszystkich intencjach
  +++

 97. Beata Żurawska pisze:

  Witam, mam na imie Beata i chcialam dac swiadectwo uzdrowienia za wstawiennictwem sw Charbela. Opiekuje sie chorą mama ktora jest po kilku udarach niedokrwiennych, dwoch zawalach i od 16 lat ma cukrzycę na dodatek przez całe życie miala problem z zylakami i owrzodzeniem nóg. W 2016 roku zaczęła ja boleć pięta i od malej czarnej kropki zrobila się okropna rana która strasznie ją bolała. Lekarze powiedzieli, że nie jest dobrze, że to stopa cukrzycowa i może grozic nawet amputacja konczyny, wtedy nie pamiętam jak znalazłam św Charbela na waszej stronie wysłałam prośbę o przesłanie olejku do księdza do Wrocławia, nie czekałam dlugo, ,przyszedł olejek zaczęłam się modlić do świętego Charbela po pewnym czasie rana zaczęła się oczyszczac i robic coraz mniejsza, teraz noga juz się prawie zagoila.Chwala Panu i dziękczynienie za to , ze raczyl wysłuchać wstawiennictwa św Charbela a św Charbelowi za wysluchanie moich modlitw i za jego cudowne wstawiennictwo i cudowny olejek wypływający z jego ciała. BĄDŹ UWIELBIONY PANIE W SWEJ NIESKONCZONEJ DOBROCI I MIŁOŚCI DO NAS I W SWOICH SWIETYCH.AMEN

 98. Maria pisze:

  Proszę Cię Św Charbelu o rozwiązanie wszystkich naszych trudnych spraw sądowych, urzędowych i rodzinnych i spadkowych.

 99. Edyta pisze:

  Dzisiaj udało się zdobyć olej św. Szarbela mojemu tacie dla naszej bardzo chorej mamy w Parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi.

 100. lila pisze:

  Św charbelu wstaw się za mną do Boga Ojca w niebie rozwiąż moje problemy

 101. Mieczysław pisze:

  Św. Charbelu ubłagaj pomoc o której wiesz dla mojego serca u kochanego Boga Ojca.

 102. Lucyna pisze:

  Sw Charbelu polecam Twojemu wstawiennictwu w niebie nasze małżeństwo i rodzinę.Zwłaszcza nawrócenie Stanisława i Rafała.Dziękuję

 103. G.G. pisze:

  Sw.Charbela ratuj moje malzeństwo nawroć mojego męza spare zehn mi wybaczyl Talk jak ja wybaczam Jezu prosze Pojednaj NAS Blagam

 104. Bartłomiej Grysa pisze:

  Szczęść Boże,
  Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przyjęła na początku listopada br. zapis „Szarbel” w księgach liturgicznych i kalendarzu liturgicznym. Nazwisko, wedle prawideł transkrypcji, powinno być zapisane jako „Machluf”.
  Z Bogiem,
  dr Bartłomiej Grysa

 105. piecia pisze:

  prosze w moich intencjach,

 106. Monna pisze:

  Św. Charbelu, proszę Cię o pomoc w sytuacji beznadziejnej, proszę o pomoc w uzdrowieniu moich przedwcześnie urodzonych Dzieci, proszę o jedność Rodziny, dziękuję..

 107. Hdjdisjs pisze:

  Proszę cię o zdrowie dla mnie dla chorego taty i mamy

 108. Rena pisze:

  Święty Szarbelu od 5 lat nie ma mojego męża w domu w rodzinie proszę o jego pwrot i miłość.Bóg zapłać.

 109. Ania pisze:

  Św. Szarbelu, proszę o łaskę uzdrowienia dla Magdy i siłę dla Jej całej rodziny.

 110. Kowal anna pisze:

  Święty Charbelu proszę cię o uzdrowienie mojej córki z chorób neuroloigicznych.

 111. k34 pisze:

  swiety Charbelu pomoz tym ludziom jesli taka jest wola Boga

 112. Zbigniew pisze:

  Święty Charbelu proszę o zdrowie dla mojej żony i o moje nawrócenie.

 113. Patrycja pisze:

  Św. Charbelu proszę Cię o łaskę uzdrowienia dla Pawła po bardzo ciężkim wypadku. Aby jego głowa po operacji zaczęła się goić i żeby nie był sparaliżowany. Św. Charbelu módl się za nami.

 114. A pisze:

  Św. Charbelu proszę Ci o modlitwę o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dobry los dla moich córek, o wszelkie łaski dla mojej rodziny

 115. Agnieszka pisze:

  Św. Charabelu proszę o dar uzdrowienia z guza muzgu dla Arkadiusza i o łaskę wiary dla niego i całej rodziny. Św. Charabelu módl się za nami.

 116. Agata pisze:

  Sw Chrabelu prosze o wzmocnienie wiary i laske dla calej mojej rodzinny

 117. Halina pisze:

  Święty Charbelu wstaw się za moim wnuczkiem Antonim i uproś mu łaskę zdrowia, aby dobrze rozumiał rzeczywistość, miał dobry kontakt wzrokowy, miał dobry słuch i stał się spokojnym i mądrym chłopcem. Bóg zapłać.

 118. Zbigniew pisze:

  Święty Charbelu, spraw aby moją żona porzuciła nałóg palenia tytoniu, który zapewne ją wyniszcza, a przeszła już wiele chorób. Wyproś razem ze mną łaskę dla niej u Pana. Amen

 119. Zbigniew pisze:

  Święty Charbelu, spraw aby moja żona porzuciła nałóg palenia tytoniu, który zapewne ją wyniszcza, a przeszła już wiele chorób. Wyproś razem ze mną łaskę dla niej u Pana. Amen

 120. Urszula pisze:

  Swięty Charbelu proszę Cię o zdrowie dla mnie i mojej rodziny…proszę Cię równiez o zgodę i miłosc w rodzinie

 121. Antoni pisze:

  Św. Charbelu proszę uproś u Pana łaski zdrowia fizycznego i psychicznego dla moich wnuków, a szczególnie proszę o dar wymowy

 122. Henryka pisze:

  Św. Charbelu proszę o zdrowie dla mojej wnuczki Lary i pozostałych wnuków

 123. Elwira pisze:

  św. Charbelu proszę Cię o wstawiennictwo w sprawie uwolnienia mnie i mojej rodziny, proszę również o zgodę i pokój w mojej rodzinie. Bóg zapłać

 124. Sara pisze:

  Sw.Charbelu Prosze Cie uzdrow mnie ,córeczkę i synka .upros u Boga nam ta łaskę .

 125. Maria pisze:

  Święty Charbelu dziękuję za Jerzyka. Proszę o świętość dla swojej Rodziny.

 126. Jerzy Wojtkowiak pisze:

  Proszę Ciebie Ojcze Charbel wyjednaj u Dobrego Boga łaskę uzdrowienia mojego brata Jacka z nieuleczalnej choroby nerek.
  Proszę Ciebie Ojcze Charbelu o miłość , dobro i pojednanie w mojej rodzinie oraz głęboką wiarę.

 127. Grzegorz pisze:

  Święty Ojcze Charbelu, Święty Janie Pawle II, Panie Boże, mój Aniele Stróżu, Michale Archaniele, św. Rito, Błogosławiona siostro Sancjo, św. Judo Tadeuszu, wszyscy Aniołowie i Święci, wszyscy Duchowni – błagam Was o wsparcie mnie we wiadomych Wam intencjach i pomoc mi w wyjściu na prostą. Wszystkich proszę o modlitwę za mnie i w moich intencjach. Bóg zapłać.

 128. Maja pisze:

  Święty Ojcze Charbelu, proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Boga w uzyskaniu łaski powrotu do zdrowia, Kasi, po ciężkiej operacji, poprzedzonej długoletnią chorobą.

 129. kurpiewska pisze:

  Ojcze Charbelu blagam cie i prosze upros milosierdzie Boskie dla mojego meza zeby guza nie bylo na plucach i pomoz mojemu dziecku i mezow zeby porzucil wszystkie nalogi.

 130. Jacek pisze:

  Niech to ,Boże Dziecię nowo narodzone uprosi Boże Miłosierdzie dla naszych tutaj przedstawionych trosk, próśb i łask które nas troskają dnia codziennego, a za stawiennictwem św. Ojca Charbela niech nam Błogosławi we wszystkim, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego Amen.

 131. Maria z Anglii pisze:

  Proszę o modlitwę o nawrócenie męża Waldemara i jego dzieci , prosi żona

 132. zona pisze:

  oSWietyCHarbelu prosze Cie o szczesliwe badania i wyniki bez przerzutow raka i uleczenie z raka prostaty edwarda prosi zona z corkami

 133. Jacek pisze:

  Święty Charbelu miłości Jezusa Chrystusa ,nadziejo nasz wszystkich ufającym tobie wysłuchaj nasz Panie.

 134. Jadwiga pisze:

  Św. Szarbelu, pomocniku w drodze do Nieba wysłuchaj mej prośby.

 135. Krystyna pisze:

  O Charbelu wstawiaj się u naszego Boga w Trójcy Jedynego , za moją córką aby Maleńki Nowonarodzony Jezus narodził się również w stajni serca mojej córki.Jezu otworz jej oczy ,aby doświadczyła Twojej miłości. .Ojcze Charbelu bądz posrednikiem aby Pan uratował moją córkę

 136. Krystyna pisze:

  Proszę o informację jak mogę otrzymać olej Św Charbela? Mieszkam w Szwecji i bardzo bym chciała dostać ten olej.

  • Sanktuarium pisze:

   http://maronici.pl/olej
   Olej Świętego Szarbela jest pobłogosławiony relikwiarzem pierwszego stopnia świętego w trakcie właściwego nabożeństwo w obrządku maronickim. Olej dotyka kości świętego Szarbela i jest relikwię drugiego stopnia. Relikwie można otrzymać tylko pisząc do Annaya. Zapewniamy, iż każdą wiadomość jest odczytywana, ponieważ wszelka korespondecja z Polski do Sanktuarium Świętego Szarbela w Annai odbywa się za pośrednictwem Maronickiej Fundacji Misyjnej.

   Email z prośbą należy wysłać: info@saintcharbel.com

   Zachowując Kan. 1190 Kodeksu Prawa Kanonicznego w żadnym wypadku nie należy zarzadzać kwotę za to. Wierni mają to dostać za darmo a udzielania się należy bezwzlędnie usuwać wszelkie pozory transakcji lub handlu.

   Relikwie nie podlegają opłacie i dzielimy się nimi jako Bożym darem. Jednak przygotowanie relikwii wiąże się z pewnymi wydatkami. Uprzejmie prosimy o złożenie ofiary pokrywającej koszt kapsuły i innych materiałów.

   Przykładowa treść maila:
   Hello, please can You send me some of the miraculous Oil of St. Charbel?
   Thank You.
   Podpis + Adres (imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy, kraj)

 137. Jacek pisze:

  Święty Charbelu dopomóż nam tutaj wszystkim,a także mojej mamusi Halinie która zmaga się z rakiem,aby moja modlitwa i twoje stawiennictwo do naszego Jezusa Chrystusa przyniosło oczekiwane rezultaty.

 138. Adrian pisze:

  Św. Sharbelu Uwolnienie z lękòw, stres,strachu,kompleksów, niemocy,dyzlekcję.
  O dobrą żonę.
  O zdrowie, siły, rozum.
  O uzdrowienie Czesława z depresji.

 139. Jadwiga pisze:

  Szczęść Boże św.Charbelu prosimy o Twoją opiekę, Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski wypływające z Miłosierdzia Bożego zdrowie duszy i ciała dla Jadwigi Artura synka Anthonego-Michaela prosimy o pozytywne zakończenie sprawy w urzędzie elektrycznym, wyjście z kłopotów finansowych, oraz o pozytywne rozwiązanie sprawy w sądzie, prosimy żebyśmy nie zostali z dzieckiem na ulicy. Bóg zapłać Jadwiga i Artur

 140. Anna Maria pisze:

  Świety Charbelu proszę Cię i blagam uzdrów moją maleńką córeczkę Adę z choroby skóry,która powoduje świąd i rany. Nie zostawiaj mnie samej. Błagam pomóż

 141. Adam pisze:

  Polecam wszystkim książeczkę Orędzia z Nieba. Święty Charbel. Są to orędzia św. Charbela do ludzkości, święty mówi w nich jak żyć by się zbawić. Rewelacja!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s