Nowenna przed Zwiastowaniem Najświętszej Maryi Panny ze św. Janem Pawłem II

16 marca rusza nowenna przed Zwiastowaniem Najświętszej Maryi Panny. „Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia”

Modlitwa Jana Pawła II w intencji obrony życia 

Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki EWANGELIĘ ŻYCIA. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen

Dzień 1 (czwartek 16 III): Prawo do Życia

„Jesteśmy dziś świadkami deptania fundamentalnego prawa do życia wielkiej rzeszy słabych i bezbronnych istot ludzkich, jakimi są zwłaszcza dzieci jeszcze nie narodzone. Jeżeli u schyłku ubiegłego stulecia Kościół nie mógł milczeć wobec istniejących wówczas form niesprawiedliwości, tym bardziej nie wolno mu milczeć dzisiaj(…)”
Evangelium Vitae

Rozważanie:
Panie Jezu, Ty jesteś Panem życia! To prawo, które Ty wlałeś w serce każdego człowieka, jest prawem, którego nikt nie może mu odebrać. Tak było kiedyś, tak jest i teraz. Życie ludzkie, zarówno te jeszcze nienarodzone, jak i te u schyłku swoich dni, jest dzisiaj tak często przerywane. To życie, które stało się Twoją radością jest życiem niechcianym, niepotrzebnym. A wiemy, że żadne z ludzkich praw nie jest tak ważne i święte, jak prawo do życia i miłości! Stajemy dziś przed Tobą, aby wyrazić Ci nasze zaniepokojenie brakiem szacunku do ludzkiego życia. My, dzieci Kościoła, chcemy bronić tego życia. Chcemy głośno wołać, że nikomu nie wolno odbierać życia drugiemu człowiekowi. Szczególnie temu, które jest najbardziej bezbronne, ze wszystkich bezbronnych. Chcemy dzielnie i niezmiennie bronić dzieci zagrożonych aborcją, modlić się za nie i za ich rodziców. Niech Twoje miłosierdzie i Duch odwagi i męstwa będzie zawsze z nimi!

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

44 odpowiedzi na „Nowenna przed Zwiastowaniem Najświętszej Maryi Panny ze św. Janem Pawłem II

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej Krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła – naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI


  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Usłyszałam w sercu, aby przez 150 dni codziennie publikować po 1 Psalmie

  PSALM 1
  Dwie drogi życia
  1 Szczęśliwy mąż,
  który nie idzie za radą występnych,
  nie wchodzi na drogę grzeszników
  i nie siada w kręgu szyderców,
  2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana,
  nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
  3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
  które wydaje owoc w swoim czasie,
  a liście jego nie więdną;
  co uczyni, pomyślnie wypada.
  4 Nie tak z występnymi, nie tak:
  są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.
  5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie
  ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,
  6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
  a droga występnych zaginie.

  https://www.biblijni.pl/Ps,1,1-6

  • babula pisze:

   ” Szczęśliwy mąż, który… ma upodobanie w Prawie Pana,
   nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.”

   Usiądź w spokojnym miejscu (w odruchu desperacji może być łazienka:)
   I wyobraź sobie, ze wszystko w Tobie jest zgodne z Prawem Pana bo masz w tym Prawie upodobanie. Oczywiście od razu w myśli pojawia się, że nie mam w pełni upodobania w Prawie. Ale to nie szkodzi. Wyobraź sobie, że masz.
   Teraz wyobraź sobie, że nie ma już przeszkód by Bóg formował Cię tak jak tego pragnie. Pomyśl: Bóg Wszechmogący, stworzył Cię, zna każdy atom, każdą komóreczkę twego ciała, zna Twoje myśli, uczucia, widzi Twoje pragnienia i bardzo chce to wszystko uporządkować tak byś był/była najbardziej jak to być może szczęśliwa (już tu na ziemi), kochająca, kochana…

   Stajesz się nowym stworzeniem.

   Jak wyjdziesz z tej łazienki zobaczysz co Pan Bóg Ci dał.

    • babula pisze:

     Moje Ewo. Uważam, że gdybyśmy chociaż przez chwilę dali szansę Panu Bogu by mógł nam pokazać jak niewiele potrzeba byśmy zaczęli się zmieniać -było by łatwiej zacząć żyć po Bożemu. Dotyczy to szczególnie licznych rodzin, zagonionych matek, przepracowanych ojców, którzy nieraz szukają chwili wytchnienia w łazience (jedyne miejsce gdzie mają chwilę spokoju -niestety).
     A jeśli człowiek zwraca się ku Bogu, nawet na chwilę, w wyobraźni, to przecież rodzi się w sercu tęsknota, która prowadzi ku Niemu.

   • Dana pisze:

    Tak „babula” zgadzam się z Tobą odnośnie wyobraźni. Sama prowadzę od pewnego czasu takie spotkania wieczorne z Bogiem Ojcem. Staje przed nim jako małe dziecko, zamykam oczy i wyobrażam sobie że siadam na Jego ojcowskie kolana i tulę się w ramionach Naszego Tatusia mówię że Go kocham, obejmuje za szyję jak to robią małe dzieci, dziękuję za cały dzień i proszę o błogosławieństwo na nadchodzącą noc. To jest wspaniałe uczucie, które czasem doprowadza do wzruszenia ale oczyszcza i daje pokój. Polecam dla wszystkich spróbować.

    • babula pisze:

     @Dana -Wzruszył mnie ten komentarz . Tym bardziej, że ja robię dokładnie tak samo. I pewnie jest więcej osób, które też tak robią. A to znaczy, że Duch Św. nas prowadzi prosto w ramiona Taty 🙂

    • wobroniewiary pisze:

     Ja tak robię od lat … podczas Mszy św.

 3. wobroniewiary pisze:

  Małe świadectwo:
  Po długim czasie „milczenia”, bo dawno na stronie nie byliśmy atakowani przez pseudouzdrowicieli, bioenergoterapeutów, różdżkarzy i im podobnych – od dwóch dni mam wzmożony atak z ich strony. Zacytuję Wam tylko jeden spośród wielu różnych przeróżnych komentarzy:

  „A piszą coś w tym katechizmie o pedofilii? Od kiedy to szatan Uzdrawia ludzi? To chyba Bóg uzdrawia? Jeżeli Bóg wymyślił radiestezję i dal ją ludziom to chyba mają z niej korzystać. Piszecie bzdury o czarach i czarnej magii. Bóg w którego wierzę całym sercem jest potężny. Sami sobie zaprzeczacie. Jan Paweł II (mój autorytet) uzdrawiał ludzi bioenergoterapią. Został Świętym. Też to czary i magia. Wyklniecie go?”

  I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że właśnie przedwczoraj umówieni przeze mnie rodzice z dzieckiem dotarli do egzorcysty (dziecko kilkunastoletnie – lęki uniemożliwiające normalne funkcjonowanie, ale nie tylko) w następstwie wożenia go do bioenergoterapeuty, przelewanie wosku, palenie lnu i inne zabobony. Dziecko po modlitwach uwolnienia po raz pierwszy od x czasu śpi spokojnie, nie boi się, nie musi zamykać szczelnie drzwi i okien. Wszystko wróciło do normy,
  Można dodać: dobra sprawa, bo się diabeł wścieka, te ataki na stronę i na mnie są tego potwierdzeniem

  • babula pisze:

   Od dwóch dni to Ewo prawie od czasu gdy postanowiłaś być posłuszna natchnieniu i publikować Psalmy.
   Zanurzam Cię w Krwi Jezusa płynącej z Krzyża. Niech ta najdrogocenniejsza Krew Cię osłoni a także tę stronę i wszystkich, którzy ją czytają +++

 4. wobroniewiary pisze:

  Prośba z maila (wg mnie bardzo ważna) od pani profesor, która badała cud w Sokółce

  Przekazuję prośbę o modlitwę i o Bożą interwencje wobec lekarzy, którzy występowali publicznie przeciwko obowiązkowi przymusowych szczepień, z których pierwsza tura będzie miała rozprawę karna w najbliższy piątek:

  Serdecznie prosimy o Eucharystie, post i modlitwe w zwiazku z czekajacym nas dnia 17.03.2023r o godz. 11-tej (piatek) w Poznaniu procesem sadowym 19 lekarzy polskich – walczylismy z przymusem szczepien przeciw Covid 19, podpisujac w tej sprawie Apele do Prezydenta RP i rzadu.

  Z góry wielkie dzięki ! Z MBNP,
  Maria Sobaniec-Lotowska z Bialegostoku

  • Ekspedyt1904 pisze:

   🛐

  • Renata Anna pisze:

   🙏🙏🙏

  • Małgosia pisze:

   https://banbye.com/watch/v_YnVLHV2_DeVD
   O procesie i nie tylko mówi wspaniały lekarz dr. Martyka, który nie opuścił swoich pacjentów,
   można posłuchać od 22 min.
   Gdyby ktoś chciał, również warto wysłuchać prof. Piotrowskiego od 1 godz 02 min, a także dr. L. Kulinską od 1 godz 48 min.

   • Monika pisze:

    Dzięki Małgosiu za udostępnienie nam tutaj.
    Całość trwa 4:22:30 ale warto posłuchać.
    Materiał jest chyba tylko na banbye.com u Marcina.
    Z You Tube usunęli a w miejscu linka pozostał tylko napis: „Ten film został usunięty z powodu naruszenia wytycznych dla społeczności YouTube”.
    Wrzuciałam na fb, ciekawe jak długo tam się ostanie. Ostatnio dali mi ostrzeżenie na fb nawet dr Półtawską i zbanowali artykuł z Jej wypowiedzią w szpitalu o maseczkach jako o szmatach, no i sama była bez maseczki a to przecież karygodne. Nie wolno takich rzeczy przekazywać.

    Na you tube nagranie z debaty było, bo już nie ma, pod nazwą: II Chełmska Debata Środowisk Wolnościowych – 12.03.2023, godz.14.00

  • Wielka modlitwa i dzieki za prace.

  • Mateusz PWWM pisze:

   Zdrowaś Maryjo 🙏
   Ja również od dwóch dni miewam dziwne myśli odnośnie tego że „zabiorą” nam Mszę Świętą… że papież Franciszek jest tym ostatnim, że po nim przejmie stery ten, który będzie robił wielkie znaki aby przekonać nawet wybranych… Szczególnie wczoraj w późnych godzinach na modlitwie to się nasilało.
   No nic, walczymy dalej i musimy być wytrwali 💪 ale to mi pokazało że trzeba bardzo mocno przylgnąć do Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny ✝️

   • Uczeń Jezusa i Maryi pisze:

    Trzeba się nam modlić aby po październikowym synodzie abyśmy mieli dostęp do prawdziwej Eucharystii, bo nie trzeba czekać na następcę Franciszka… widzimy co się dzieje: kłanianaie bożkom w Rzymie, całkowita laicyzacja seksualna o kapłaństwie kobiet Komunii Świętej i protestantyzacji nie wspominając
    Ojcze Święty Benedykcie, święty Janie Pawle II módlcie się za nami.
    Maryjo ratuj nas, Jezu Ty się tym zajmij. Modlę się głęboko o otwarcie się oczu dla najwyższej hierarchii🙏❤️

  • Małgorzata pisze:

   To prawdziwi lekarze dbający o zdrowie pacjentów mają problemy i są sądzeni. Takie czasy…

  • hanika pisze:

   🙏🙏🙏

 5. kasiaJa pisze:

  Proszę o modlitwę… a w zasadzie o szturm modlitewny za Agnieszkę. Sprawa bardzo poważna, nowotwór jajnika w zaawansowanym stadium. Jest po operacji i niedawno przyjęła pierwszą chemię, jest źle. Potrzebujemy wsparcia, osób, które mogłyby ją omadlać. Dziewczyna ma 35 lat.

 6. Iwona pisze:

  Tu jest obrona imienia Jana Pawła II, z argumentami
  Milczał? Jan Paweł II pionierem walki z pedofilią | Okno na front #6
  link: https://banbye.com/watch/v__STCz-uthgYM

 7. Pola pisze:

  We wszystkich intencjach +++

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s