40 dni ze św. Józefem – rekolekcje wielkopostne. Dzień 16

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

18 odpowiedzi na „40 dni ze św. Józefem – rekolekcje wielkopostne. Dzień 16

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej Krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła – naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI


  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Słowo Boże na dziś:

  Czytanie z Księgi proroka Micheasza
  Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. «Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukażę mu dziwy». Któryż bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
  W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”»

 3. Monika 0603 pisze:

  Szczęść Boże.Wiem , że są Zakony lub ludzie świeccy którzy modlą się w nagłych potrzebach.Czy mogłabym prosić o numer telefonu?

 4. m-gosia pisze:

  W nocy dzięki https://ekspedyt.org natrafiłam na nagranie świadectwa o.Wiesława Nazaruka z Oblatów NMP jak Pan Bóg kształtował go do kapłaństwa i jakie cuda dokonuje w jego życiu Pan Jezus. Niezwykle wciągające do słuchania świadectwa m.in jak porwał go odpływ oceanu,spotkanie ze Św.Michałem Archaniołem, o wypadku drogowym i inne Pamiętałam z Wowit to świadectwo z 2018r., ale obecnie widzę film niedostępny, musiał być inny bo był o wiele krótszy.Zachęcam do odsłuchania, podzielone na odcinki 14,5 min.Sądzę , że wielu czytelników pamięta, a tym którzy nie słyszeli tym bardziej polecam.
  https://www.youtube.com/@fidesetratio2878/videos

  We wszystkich intencjach wowitowych †††

 5. m-gosia pisze:

  Właśnie podałam ten sam sam link. Zachęcam do odświeżenia wszystkich wątpiących , poszukujących ,tracących wiarę. Chyba Filomena pisała, ze traci wiarę.
  Nie bój się, nie lękaj się Bóg sam wystarczy.

 6. er pisze:

  Kto zabił Jezusa, odcinek 3

 7. Victor pisze:

  Kilka słów na temat dzisiejszej Ewangelii.
  Cyt: Ks. Jacek
  -„ Tak się zastanawiam, ile osób wsród nas, mam nadzieję, że nikt, ile osób wśród nas, identyfikuje się ze starszym synem, który wrócił z pola? Ile osób chciało by tak poświntuszyć jak ten młodszy syn?
  Najważniejsza jest bliskość Boga Ojca!!!” koniec cyt: Dzisiejsze kazanie.

  Ja dodam, ten starszy brat był zazdrosny…….

 8. Alutka pisze:

  Podaj dalej ten komunikat!

  Jan Pawel II zniszczył komunizm i komuniści nigdy mu tego nie wybaczyli. Dlatego chcą się zemścić i nie ma przypadku, że założony przez agenta komunistycznej bezpieki TVN w niego uderza manipulacjami👇Nie bądźmy bierni 2 kwietnia wychodzimy na ulice w obronie #JPII

  • wobroniewiary pisze:

   Uwaga! Ważne! Znawcy życia i dorobku Jana Pawła II w sobotę o 12.00 w Centrum Konferencyjnym PAP odpowiedzą na zarzuty pojawiające się w przestrzeni publicznej.
   W konferencji wezmą udział:
   -dr Milena Kindziuk – wykładowca UKSW, autorka książek o Janie Pawle II i jego rodzinie
   -Red. Tomasz Krzyżak – dziennikarz „Rzeczpospolitej”, autor tekstów o Karolu Wojtyle
   -Prof. Paweł Skibiński – wykładowca UW, autor książek o historii Kościoła
   – Grzegorz Górny – autor książek, dziennikarz, publicysta „Sieci”
   – dr Marek Lasota, dyrektor Muzeum Armii Krajowej, historyk, wieloletni pracownik IPN, autor książki „Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki”.
   Transmisja na PAP i na tym kanale.
   Powstanie też komitet ws. ogólnopolskich marszy i wiecy poparcia w obronie Jana Pawła II, które odbędą się 2 kwietnia w całej Polsce.
   Wiele zawdzięczamy Janowi Pawłowi II, teraz on nas potrzebuje, bo zmarły nie ma się jak bronić.

 9. m-gosia pisze:

  Może ktoś skorzysta. Goście doborowi.

 10. wobroniewiary pisze:

  Papież Franciszek powiedział, że mógłby odwiedzić Ukrainę. Postawił jednak warunek. – Jestem gotów pojechać do Kijowa. Chcę pojechać do Kijowa, ale pod warunkiem, że pojadę też do Moskwy. Udam się do obydwu tych miejsc, albo do żadnego – oświadczył. Dodał, że podróż do Rosji „nie jest niemożliwa”.

 11. Monika pisze:

  Agata Weronika:

  „Nikt na świecie nie rozumie tego, co Polacy robią dzisiaj z Janem Pawłem II.”
  I nie zrozumie.
  Bo żeby to zrozumieć, potrzeba wpierw zrozumieć to, co Adam Mickiewicz zawarł w proroczych słowach epilogu „Pana Tadeusza”:
  „Biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy
  Lękliwe nieśli za granicę głowy!
  Bo gdzie stąpili, szła przed nimi trwoga,
  W każdym sąsiedzie znajdowali wroga,
  Aż nas objęto w ciasny krąg łańcucha,
  I każą oddać co prędzej ducha.
  A gdy na żale świat ten nie ma ucha!
  Gdy ich co chwila nowina przeraża,
  Bijąca z Polski jak dzwon ze smetarza,
  Gdy im prędkiego zgonu życzą straże,
  Wrogi ich wabią zdala jak grabarze!
  Gdy w niebie nawet nadziei nie widzą!
  Nie dziw, że ludzi, świat, siebie ohydzą
  Że utraciwszy rozum w mękach długich,
  Plwają na siebie i żrą jedni drugich.”
  I nie zrozumie tego ten, kto nie weźmie do ręki podręcznika historii i nie przeżyje katuszy studiując historię Polski. Z obawą i ściśniętym sercem zaglądając na kolejną stronę. Bo na każdej niemal karcie rozgrywa się dramat, przeplatany szaleństwem wiary i kolejnymi dowodami Bożej Opatrzności. Bo ludzie na tych kartach podzieleni są do szpiku kości. Bo wystarczy przejść przez krwawy wiek XVII; kolejnych nieudolnych władców elekcyjnych, realizujących swoje własne interesy, kolejne wojny rozrywające kraj na strzępy, prowadzone na wszelkich możliwych frontach, kolejne spektakularne zwycięstwa, w których kilku lub kilkunastotysięczna armia polska gromiła siły kilkudziesięciotysięczne… wystarczy przejść przez te obrazy, aby zobaczyć państwo polskie rozdarte, nie potrafiące żadnego z tych zwycięstw wykorzystać. Zobaczyć magnatów rywalizujących o majątki i urzędy państwowe, gotowych spiskować z wrogami kraju, aby tylko zapewnić sobie to, co im się „należało”. Zobaczyć szlachtę, która latami zrywała kolejne sejmy swoim „liberum veto”, nie pozwalając na przeprowadzenie reform, których krwawiąca Rzeczpospolita potrzebowała jak powietrza, za to trzymając kurczowo w garści to, co im się „należało” – swoje przywileje i wpływy. Zobaczyć niewyobrażalną tragedię najbiedniejszych, którzy tylko w Boskiej interwencji pokładali ufność. W końcu – zobaczyć tych, którzy do końca pozostali Polsce wierni, służąc państwu w poczuciu obowiązku i oddania, umierając w rozgoryczeniu, nie zaznawszy spokoju, w Polsce krwawiącej, rozdartej niezgodą, chciwością, zachłannością, nienawiścią.
  „Ale o krwi tej, co się świeżo lała,
  O łzach, któremi płynie Polska cała,
  O sławie, która jeszcze nie przebrzmiała!
  O nich pomyślić nie mieliśmy duszy…
  Bo naród bywa na takiej katuszy,
  Że kiedy zwróci wzrok ku jego męce,
  Nawet Odwaga załamuje ręce.
  Te pokolenia żałobami czarne,
  Powietrze tylu klątwami ciężarne,
  Tam mysli nie śmiała zwrócić lotów
  W sferę, okropną nawet ptakom grzmotów.
  O Matko Polsko! ty tak świeżo w grobie
  Złożona – niema sił mówić o tobie!
  Ach, czyjeż usta śmią pochlebiać sobie,
  Że dzisiaj znajdą to serdeczne słowo,
  Które rozczula rozpacz marmorową,
  Które serc wieko podejmie kamienne,
  Rozwiąże oczy tylą łzą brzemienne,
  I sprawia, że łza przystygła wypłynie?
  Nim się te usta znajdą, wiek przeminie.”
  W tym samym czasie, w XVII wieku, w Polsce rozdartej i krwią spływającej, na najtrudniejszych bo graniczących z Rusią i najczęściej najeżdżanych terenach, żył człowiek, jezuita, który dla swej misyjnej działalności zwany był „apostołem Polesia”. Przenosząc się z miejsca na miejsce chrzcił, udzielał ślubów, skutecznie pracował nad lichwiarzami, rozbójnikami i skazańcami. Dla swego niezwykłego charyzmatu pozyskiwania dusz zwany był „duszochwatem”. Potrafił pięknie mówić, a ludzie chętnie go słuchali i tłumnie ciągnęli na msze święte, aby posłuchać jego kazań. Przychodzili do niego do spowiedzi zatwardziali grzesznicy, i po otrzymaniu rozgrzeszenia, diametralnie zmieniali swoje życie. Wielu prawosławnych pod wpływem jego nauczania przeszło na katolicyzm.
  Św. Andrzej Bobola.
  On sam tak pisał o ludziach w Bobrujsku, gdzie był przełożonym domu zakonnego: „Ludzie tu dobrzy, ale nic nie wiedzą o Bogu. Jedyną ich modlitwą jaką znają jest: Hospody pomyłuj! Resztę niedzieli spędzają w karczmie.” Proporcjonalnie do jego osiągnięć apostolskich, rosła i niechęć do niego. Doniesiono o nim Kozakom, którzy w czasie powstania Chmielnickiego bez pamięci mordowali Polaków i Żydów na Polesiu. Dopadli go poddając przed śmiercią tak niewyobrażalnym torturom, że obradująca prawie trzysta lat później Święta Kongregacja Obrzędów w Rzymie orzekła, że „nigdy okrutniejszego męczeństwa nie rozpatrywała”.
  Aż takiej potrzeba było ofiary dla połączenia tego, co tak okrutnie rozdarte. Aż takiego męczeństwa. Aż takiej miłości. Aż takiej ceny.
  Rozumiał to św. Jan Paweł II i ujął w tych słowach: „Chciałbym wyrazić dziś przez Maryję moją wdzięczność za dar cierpienia. Zrozumiałem, że ten dar był potrzebny. Zrozumiałem wtedy, że mam wprowadzić Kościół Chrystusowy w trzecie tysiąclecie przez modlitwę i wieloraką działalność, ale przekonałem się później, że to nie wystarcza: trzeba było wprowadzić go przez cierpienie – przez zamach 13 lat temu i dzisiaj przez tę nową ofiarę. Dlaczego właśnie teraz, dlaczego w tym roku, w Roku Rodziny? Właśnie dlatego, że rodzina jest zagrożona, rodzina jest atakowana. Także papież musi być atakowany, musi cierpieć, aby każda rodzina, by cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia – rzec można – „wyższa”: Ewangelia cierpienia, którą trzeba głosić, by przygotować przyszłość, trzecie tysiąclecie rodzin, każdej rodziny i wszystkich rodzin.”
  Zrozumiemy to kiedyś i my, niezmiennie podzieleni, „plwający na siebie i żrący jedni drugich”. Zrozumiemy, gdy nasze ponownie rozbrzmiewające nawoływanie: „to się należy Polsce, to się należy Kościołowi” spłynie krwią męczenników, gdy rozpali ogień ofiary i miłości. Nowej ofiary. Dlaczego właśnie teraz? Dlatego, że Kościół jest zagrożony. Dlatego, że Polska jest zagrożona.
  Zrozumiemy, oświeceni wiarą.

  • Sylwek pisze:

   Ten Narod i tak podzielony zawsze a to polityka a to drobno ustroje jedni za zachodem drudzy za zyciem skromniej ale blisko rodziny dalej jedni tylko tradycja po soborze to… drudzy tylko po soborze tego mozna mnozyc tysiacami!!! A jak maja ludzie z zachodu to zrozumiec ze jakas czesc robi we wlasne gniazdo to tak jak w Rosji jest zachod nie zrozumie ba nawet nie jeden Polak ich myslenia. Tym bardziej zachodni ludzie ni znaja histori nie wiedza co to komuna i mechanizmow ktore badz nie badz jak widac dobrze sie maja. Pamietam slowa z jakiejsc ksiazki o bl. Stefanie Wyszynskim – jak beda chcieli niszczyc ten kraj zaczna od kosciola. Mniej wiecej, kiedys kosciol jednoczyl a teraz wielu dzieli i w rodzinach i spoleczenstwie bo jeszcze troche wymaga – ale i to sie zmienia i to bardzo. JP2 jest Swiety nic i nikt tego ni zmieni chyba ze Sam Bog a te wszystkie nagonki mniejsze wieksze rozbija sie o skaly prawdy bo prawda zawsze wyjdze na wierzch j te skaly na brzegu wody ukryte w piasku a woda powoli odsloni ten piasek. Problem w tym ze wielu uwierzy w te nagonki na Sw Papieza na Kosciol, Boga i co z nimi ? Jak odrzucaja wyszystko, tam P. Ewa dawala o jakims spotkaniu w Krakowie info, tyle ze tam przyjda ci co popieraja Jp2 a reszta stanie ew krzyczec bo sluchac nie beda chcieli – zdrowej nauki, posluchac zastanowic sie… nie ma si co dziwic spoleczenstwo tak sklocone tak oglupione ze glowy ma zeby czapke miec na co wlozyc tylko co pokazaly ostatnie lata, a starsza Pani osmieszyla ostatnio w Krakowie. Na szczescie nie cale, te podzialy w Polsce to bylo zawsze i tak kazdy probowal rozwalic ten kraj wtedy byl kosciol w wierze Polacy sie jednoczyli np 1920.. temat mozna ciagnac dalej bo i w rodzinach sa podzialy i w kosciele itd itd.

   Mialem nie pisac i wielu mnie kosztowali zeby z powrotem tu sie udzielic a zapewne wielu sie to nie spodoba.
   Za literowki przepraszam z tel.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s