Ks. Piotr Glas: Zawierzenie Matce Bożej Rosji nie oznacza wypowiedzenia magicznej, załatwiającej wszystko formuły

Sam akt konsekracji jest bardzo ważny, ale Maryja prosiła w Fatimie także o to, by ofiarować Jej pięć pierwszych sobót miesiąca. To miał być jeden z warunków nawrócenia Rosji i nastania pokoju.

Fragment książki „Noc bluźnierstw. W oczekiwaniu na świt”

Ważnym źródłem nadziei na czasy ostateczne jest też dla katolików obietnica Matki Bożej złożona w Fatimie. Maryja powiedziała tam o triumfie Jej Niepokalanego Serca, po którym ma nastąpić czas pokoju na świecie. Kiedy Franciszek zawierzył Niepokalanemu Sercu Maryi Rosję, wielu czekało na jakiś cudowny moment zakończenia wojny. Czy jednak naprawdę o to chodziło Matce Bożej?

Zawierzenie Matce Bożej Rosji, podobnie jak w przypadku modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij!”,  nie oznacza wypowiedzenia jakiejś magicznej, załatwiającej wszystko formuły. Wiążą się z tym zawierzeniem obietnice, ale i warunki, które musimy spełnić. Jeżeli Matka Boża powiedziała w Fatimie, że Rosja się nawróci, to nie oznacza, że stanie się to z dnia na dzień. Musimy zadać sobie pytanie, co jako Kościół robimy, żeby Rosja stała się krajem wierzącym, bo przecież kiedy Maryja mówi o nawróceniu, podejrzewam, że chodzi Jej o przyjęcie przez Rosję wiary i wartości Kościoła katolickiego. Tak twierdzi wielu uznanych mariologów.

Obecnie trwa gorąca dyskusja w internecie na temat tego, co Maryja miała na myśli, mówiąc o „nawróceniu”. Inna sprawa to kwestia tego, czy do zawierzenia nie doszło za późno.

Dla nieba czas nie jest istotny, to my operujemy w ziemskim czasie, ale z jakiegoś powodu Matce Bożej zależało, żeby to zawierzenie dokonało się już wiele lat temu, na długo przed drugą wojną światową. Dlaczego zatem doszło do niego dopiero teraz? I jaki to będzie miało wpływ na nasze bezpieczeństwo, na uchronienie wielu dusz przed potępieniem? Trudno mi na to odpowiedzieć.

Wcześniej zawierzenia dokonywał też św. Jan Paweł II, ale niektórzy kwestionują je z uwagi na to, że akt ten odbiegał od tego, o co prosiła Maryja. Nie było w nim mowy o Rosji

Nie rozstrzygniemy tych sporów, jest tutaj wiele pytań i wątpliwości. Franciszek jasno jednak wymienił Rosję, a św. Jan Paweł II nie. Musimy wspomnieć o jeszcze jednym: sam akt konsekracji jest bardzo ważny, ale Maryja prosiła w Fatimie także o to, by ofiarować Jej pięć pierwszych sobót miesiąca. To miał być jeden z warunków nawrócenia Rosji i nastania pokoju. A zatem nie tylko sam akt modlitewny, lecz także przemiana serc, ofiarowanie modlitw w ramach tego nabożeństwa w intencji grzeszników, modlitwa o prawdziwą odnowę świata. I co z tym zrobiliśmy? Chyba niewiele, a na Zachodzie prawie nic.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

33 odpowiedzi na „Ks. Piotr Glas: Zawierzenie Matce Bożej Rosji nie oznacza wypowiedzenia magicznej, załatwiającej wszystko formuły

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej Krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła – naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI


  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Elizeusz pisze:

  Nie zawierzenie, a Poświęcenie. O istocie owego poświęcenia mówiła Matka Boża w Orędziu nr 287 zat. «Proszę wszystkich o poświęcenie się» {25.03.1984}
  http://www.objawienia.pl/gobbi/gobbi-1984.htm
  b … Dziś znowu proszę wszystkich o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
  f Proszę jednak o to poświęcenie także wszystkich Biskupów, wszystkich Kapłanów, wszystkie osoby zakonne i wszystkich wiernych. Jest to godzina, w której Kościół powinien się zgromadzić w bezpiecznym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca.
  g Dlaczego prosiłam was o poświęcenie?
  h Gdy jakaś rzecz zostaje poświęcona, nie używa się jej już do innych celów, lecz przeznacza do użytku sakralnego. Tak dzieje się, gdy jakiś przedmiot przeznacza się do kultu Bożego.
  i Może tak być również z osobą, kiedy zostaje powołana przez Boga do oddawania Mu doskonałej czci. Prawdziwym aktem waszego poświęcenia się jest chrzest.
  j Przez ten sakrament, ustanowiony przez Jezusa, udzielana jest wam łaska, która włącza was w porządek życia wyższego niż naturalne, to znaczy – w porządek nadprzyrodzony. Dzięki temu uczestniczycie w Bożej naturze, wchodzicie we wspólnotę miłości z Bogiem, a wasze czyny nabierają nowej wartości. Przewyższa ona ich wartość naturalną, gdyż mają prawdziwą wartość Bożą.
  k Po chrzcie jesteście przeznaczeni do doskonałego uwielbiania Przenajświętszej Trójcy i poświęceni, by żyć w miłości Ojca, naśladować Syna i trwać w pełnym zjednoczeniu z Duchem Świętym.
  l Cechą charakterystyczną aktu poświęcenia jest jego pełnia. Kiedy poświęcacie się, jesteście oddani całkowicie i na zawsze.
  m Prosząc zatem was o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu, daję wam do zrozumienia, że powinniście zdać się na Mnie zupełnie, w sposób całkowity i stały, abym mogła rozporządzać wami zgodnie z wolą Bożą.
  o Nie powinniście też zdawać się na Mnie tylko od czasu do czasu ani na tak długo, jak wam się podoba, lecz – na zawsze.
  p Podkreślając ten ważny aspekt całkowitej i trwałej przynależności do Mnie, waszej Niebieskiej Mamy, proszę o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.
  q Jak powinniście żyć tym poświęceniem się?
  r Jeśli rozważycie niewypowiedzianą, wspominaną dziś przez Kościół tajemnicę, zrozumiecie, w jaki sposób należy żyć poświęceniem się, o które was poprosiłam. …

  Więcej i całość po wskazanym już linkiem:
  http://www.objawienia.pl/gobbi/gobbi-1984.htm

 3. wobroniewiary pisze:

  Maggie, czy to prawdziwe?

 4. AnnaSawa pisze:

  Kochani jeszcze raz bardzo proszę o modlitwę za moją mamusię o łaskę skutecznego i bezpiecznego leczenia. (udało mi się wreszcie zalogować na stronę ponownie).

  Mama miała przeprowadzoną koronanografię i raczej wszystkie żyły ma udrożnione.
  Jednak wykryto pierwszą przyczynę duszności – zatory z płucach, które też już są dodatkowo leczone. Obecnie przyjmuje aż 3 leki rozrzedzające krew.( iego się trochę boję) Mamusia ma 89 lat ale wielką chęć życia…chciałaby jeszcze pomagać jak sama mówi.
  Z serca proszę o modlitwę łaski. Bóg Wam wszystkim zapłać.
  Bóg zapłać wszystkim, którzy wcześniej się modlili….prosiłam wcześniej Ewę o wpis.

 5. wobroniewiary pisze:

  Dla tych, co podają daty – fragment książki!

  (…) Zobaczyłam, że dostąpiwszy oczyszczenia, ludzie będą pędzili czysty, anielski żywot. Nie będzie już grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu, cudzołóstwa ani kłamstw. Znikną rozwody. Jezus objawił mi bezmierną miłość, szczęście i boską radość, które zapanują na oczyszczonym świecie. Życie duchownych i osób świeckich wypełni się miłością i czystością. Świat zakosztuje pokoju Pana i obfitości Jego łask. Pan nie powiedział mi jednak, kiedy dokładnie to nastąpi.

  Pan Jezus wyjawił mi również, że tuż przed triumfem Boga i nastaniem powszechnego pokoju w Kościele zapanuje wielki zamęt i przerażenie. Dojdzie do tego, ponieważ bezbożność wtargnie do nienaruszonego sanktuarium Kościoła. Tradycja katolicka zostanie wzgardzona i odrzucona, laicyzacja będzie święcić triumfy. Nie dość na tym; nienawiść między narodami nasili się do tego stopnia, że rozpętają się wojny. Ludzie co rusz będą przypuszczać ataki na liczącą dwa tysiące lat instytucję Kościoła, aby odciągnąć od niej wiernych i siejąc zwątpienie, popchnąć ich w stronę Szatana

 6. Bożena pisze:

  Często rozmawiamy tu o modlitwie, prosimy o nią. Może dla kogoś będą przydatne treści ze Szkoły Modlitwy Kontemplacyjnej prowadzonej przez ojców Karmelitów Bosych w Lublinie. Podaję link do pierwszej konferencji , a jest ich chyba 16.
  Szkoła Modlitwy Kontemplacyjnej || Konferencja I

 7. wobroniewiary pisze:

  350 lat temu, 30 stycznia 1673 r. urodził się św. Ludwik Maria Grignon de Montfort, wielki czciciel Maryi, miłośnik różańca, autor dzieła „O doskonałym nabożeństwie do NMP”.
  Św. Ludwik pisał, że u końcu czasów powstanie zastęp wielkich świętych – niewolników Maryi, całkowicie Jej poddanych i posłusznych. Z ich pomocą Maryja ma ostatecznie „zmiażdżyć głowę węża”.

  • Damian pisze:

   Czy nie zaniepokoiło Cię, że Ks. Bliźniak zaczął niebezpiecznie blisko krążyć tematu nieposłuszeństwa i opuszczenia kościoła ? Moim skromnym zdaniem przykład Ojca Pio oraz Ojca Dolindo pokazuje jednak, że chyba nie tędy droga.

 8. Elizeusz pisze:

  Z objawień Matki Bożej w La Salette:
  za: http://jednoczmysie.pl/artykuly/oredzie-matki-bozej-z-la-salette/
  … Demony powietrza będą czynić wraz z antychrystem wielkie niezwykłe zjawiska na ziemi i w powietrzu, i ludzie się coraz bardziej zepsują. … (por. 2Tes 2,3.9-12)
  Zwiastunem tych okropnych rzeczy może być tzw. Projekt Blue Beam opisany choćby w linku: https://stopnwopoznan.wordpress.com/projekt-blue-beam-%E2%80%93-planowany-przekret-wszechczasow/
  i
  Kto wyświetla na niebie obrazy?
  https://www.youtube.com/watch?v=nmXRW-Q8tgE (18,03 min.)
  i
  NAJNOWSZA TECHNOLOGIA WIDEO 3D W CHINACH
  https://www.youtube.com/watch?v=tr310M9j1k4 ((8,31 min.)
  cdn

  • wobroniewiary pisze:

   Mogą sobie tworzyć obrazy ale do duszy i serca nie przemówią i twoich grzechów ci nie pokażą

  • Elizeusz pisze:

   Demony powietrza.
   O nich jest mowa w Ef 2,2: „… władcy mocarstwa powietrza, ducha, który działa teraz w synach buntu”; w innym tłumaczeniu: „żyliście ongiś na wzór tego świata, pod panowaniem władcy tych sił, które unoszą się w powietrzu” (z komentarza: tzn. pd panowaniem demonów, które wedle wierzeń żydowskich unosiły się w powietrzu).
   O tychże złych duchach zamieszkujących powietrze, możemy przeczytać w dziele „Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i …” bł. A. K. Emmerich:
   … Wskutek upadku aniołów dostało się wiele złych duchów na ziemię i do powietrza; widziałam , że wiele złością ich było nasyconym… (…). Jeden z potomków jego (tj. Kaina) nazywał się Tubalkain; od niego rozmaite sztuki, a także wielkoludy (por. Rdz 6,4a) wzięli swój początek. Widywałam często, że, gdy aniołowie upadli, pewna tychże liczba na chwilę żałowała i nie zapadła się w głębinę, jak inni, i że tym właśnie później Pan Bóg na miejsce pobytu bezludną, bardzo wysoką i niedostępną przeznaczył górę, która podczas potopu zamieniła się w morze, mam na myśli Morze Czarne. Ci aniołowie mogli działać na ludzi, o ile ludzie oddalali się od Boga. Po potopie zniknęli z tego miejsca i przenieśli się w powietrze; dopiero w dzień sądu ostatecznego do piekła zostaną wtrąceni. …

  • Elizeusz pisze:

   Mylisz się i to bardzo Ewo, i nie doceniasz wielkiego niebezpieczeństwa, zagrożenia. Właśnie przez te obrazy, wpisane w „pakiet” fałszywych znaków i cudów (2Tes 2,9-12), wielu – jak mówi Pismo – ulegnie zwodzeniu, bowiem przemówią tak bardzo do ich dusz i serc, że uwierzą w nie, dadząc wiarę sobie słowom i czynom największego oszusta, antychrysta (J 5,43) pogrążając się ku nieprawości i ku własnej zgubie, odrzucając światło prawdy, która miała ich zbawić (Mt 13,15). Pycha zaślepia i nie pozwoli im ujrzeć oszustwa (Ps 19,14), błędu, w który uwierzyli i w którym będą trwali, prowadzącym do potępienia, przez którym jak mówił nieodżałowany pap. Jan Paweł II „uchowaj nas, Boże”.
   Zwodnicze cuda nowej technologii, którymi posłużą się demony powietrza, Antychryst i jego słudzy w konkretnym celu wpisane są w jedno z siedmiu bluźnierczych imion na siedmiu głowach Bestii wychodzącej z morza (Ap 13,1). Tym imieniem jest pycha (Syr 10,12n.18a; Mk 7,22h). O tym, tak mówi Matka Boża w Orędziu nr 405 zat. «Bestia podobna do pantery» {3.06.1989} do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:
   u Człowiek stający się ofiarą siedmiu grzechów głównych stopniowo jest prowadzony do odrzucenia kultu należnego Bogu, by oddawać cześć fałszywym bożkom, będącym uosobieniem wszystkich tych wad. Na tym polega największe i najstraszniejsze bluźnierstwo. Dlatego właśnie na każdej głowie Bestii wypisane jest imię bluźniercze.
   v Pierwsza głowa nosi bluźniercze imię pychy. Wada ta przeciwstawia się cnocie wiary i prowadzi do oddawania czci bożkowi, którym staje się ludzki rozum, wyniosłość, technika, (technologia), nauka i postęp.

 9. Alutka pisze:

  Może to już było i jest za nami? Bo jakoś, na razie , nie zapowiada się .

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s