Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć

Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.

Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi – kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej – bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej.
Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królową i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.
O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. (modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe „O królowanie Maryi”)

Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Dzień I – 29 listopada

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…
Rozważanie
Aby zrozumieć, kim jest Niepokalana, koniecznie muszę uznać swą nicość, zdobyć się na pokorną modlitwę, by uzyskać łaskę poznania Jej, i starać się samemu doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.|
O Maryjo bez grzechu poczęta…

Pozostałe dni dni Nowenny – kliknij

Niepokalanów – Nowenna przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny według św. Faustyny

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

W kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie od 29 listopada do 7 grudnia jest sprawowana Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP według św. Faustyny.

Sekretarka Bożego Miłosierdzia w swoim  Dzienniczku podała, że trzykrotnie odprawiła Nowennę składającą się 1000 Zdrowaś Maryjo dziennie, razem 9000 Zdrowaś.

W dniach wymienionych, codziennie od 7.00 do 21.00 przed Najświętszym Sakramentem będziemy modlić się w pięciu blokach modlitewnych po dwie godziny każdy z godzinnymi przerwami. Każdy blok to cały różaniec, czyli 200 Zdrowaś.

O godzinie 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Eucharystia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Można przyjechać na całą Nowenną, albo na kilka dni albo codziennie brać udział w jednym, dwóch lub więcej blokach modlitewnych. Każde Zdrowaś Maryjo to jedna róża dla Niepokalanej na Jej święto.

Na żywo Nowenna przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wg św. Faustyny.
Emisja codziennie od 29.11 do 07.12.2019

Program ramowy dnia:
7.00 – 7.50 – Eucharystia
7.50 – 9.30 – wystawienie NS i I-y blok modlitewny
9.30 – 10.00 – przerwa (kawa i modlitwa w ciszy)
10.00 – 12.00 – II-gi blok modlitewny, Anioł Pański
12.00 – 13.00 – przerwa (obiad i modlitwa w ciszy)
13.00 – 15.00 – III-ci blok modlitewny
15.00 – 15.15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15 – 16.00 – przerwa (kawa i modlitwa w ciszy)
16.00 – 18.00 – IV-ty blok modlitewny, Anioł Pański
18.00 – 19.00 – przerwa (kolacja i modlitwa w ciszy)
19.00 – 21.00 – V blok modlitwy, Apel Maryjny, błogosławieństwo NS

Intencja główna:
 o tryumf Niepokalanego Serca Maryi w Polsce i na świecie
Intencje dodatkowe:

– o pokój w Polsce i na świecie;
– o jedność w Kościele;
– za Ojczyznę; za rządzących;
– o pełną ochronę prawną ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
– za Niepokalanów,
– o nawrócenie wszystkich nieprzyjaciół Kościoła;
– 
w intencjach poleconych Niepokalanej …. (Każdy uczestnik Nowenny może dołączyć swoje własne intencje składając je w koszyczku przed ołtarzem).

Można łączyć się z nami w modlitwie także przez Internet

Litania do NMP Niepokalanej
Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Poznaniu, dnia 1.03.1997, l.dz. 1405/97, Bp Zdzisław Fortuniak

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże,                   zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Niepokalana,     módl się za nami
Święta Panno nad pannami, Niepokalana,
Święta Panno, Niepokalana w Poczęciu,
Wybranko Boga Ojca, Niepokalana,
Matko Jezusa, Niepokalana,
Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalana,
Obrazie Mądrości Bożej, Niepokalana,
Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, Niepokalana,
Córko Dawidowa, Niepokalana,
Ścieżko prowadząca do Chrystusa, Niepokalana,
Pokorna Służebnico Pana, Niepokalana,
Żywa Arko Słowa Wcielonego, Niepokalana,
Dziewico triumfująca nad grzechem, Niepokalana,
Dziewico, któraś starła głowę węża, Niepokalana,
Orędowniczko łask, Niepokalana,
Oblubienico świętego Józefa, Niepokalana,
Gwiazdo świata, Niepokalana,
Przewodniczko Kościoła pielgrzymującego, Niepokalana,
Różo wśród cierni, Niepokalana,
Wzorze wszelkiej doskonałości, Niepokalana,
Wzorze naszej wiary, Niepokalana,
Odblasku Boskiej Miłości, Niepokalana,
Pierwsza wśród odkupionych, Niepokalana,
Matko żyjących, Niepokalana,
Drogowskazie najdoskonalszego posłuszeństwa, Niepokalana,
Domie skromności i czystości, Niepokalana,
Światłości Aniołów, Niepokalana,
Korono Patriarchów, Niepokalana,
Chlubo Proroków, Niepokalana,
Mistrzyni Apostołów, Niepokalana,
Męstwo Męczenników, Niepokalana,
Mocy Wyznawców, Niepokalana,
Czystości Dziewic, Niepokalana,
Pocieszycielko ufających Tobie, Niepokalana,
Uzdrowienie chorych, Niepokalana,
Orędowniczko grzesznych, Niepokalana,
Bramo niebieska, Niepokalana,
Królowo nieba i ziemi, Niepokalana,
Opiekunko Misjonarzy Oblatów, Niepokalana,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Wysławiajmy Niepokalane Poczęcie Panny Maryi.
Chwalmy Chrystusa Pana, który Ją zachował od zmazy pierworodnej.

Módlmy się:
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie 
  i na mocy zasług przewidzianej śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy,  †  daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

37 odpowiedzi na „Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej Krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła – naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI


  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Betula pisze:

  NOWENNA przed Świętem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia.
  (29 listopada do 7 grudnia)

  Dzień pierwszy – 29 listopada

  „Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę Świętą,
  Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
  Przybądź nam Miłościwa Pani, ku pomocy,
  A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
  Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu,
  I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku i zawsze i ninie,
  Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.”
  (Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP)

  „Jestem Niepokalanym Poczęciem.
  Jestem waszą Mamą, Całą Piękną.
  Ponieważ nie ma we Mnie cienia grzechu – nawet grzechu pierworodnego, od którego zostałam zachowana dzięki szczególnej Łasce – mogłam stać się doskonałym odzwierciedleniem planu, jaki Ojciec miał w odniesieniu do stworzonego Świata. Dzięki temu mogłam też w sposób doskonały oddać Panu największą Chwałę.
  Jako Całą Piękną i Pełną Łaski, Słowo Ojca wybrało Mnie na Swoje Mieszkanie. Pochyliło się nad Moją niezwykłą małością i przez Swój Boski Cud Miłości zstąpiło do Mojego Dziewiczego Łona, przyjęło naturę ludzką i stało się Moim Synem. W ten sposób stałam się prawdziwą Matką Jezusa i waszą prawdziwą Matką.”
  (z orędzi ks.Gobbi)

  „Kim jesteś, o Pani? Kim jesteś, o Niepokalana? Nie mogę zgłębić, co to jest – być stworzeniem Bożym. Już przechodzi me siły zrozumieć, co znaczy – być przybranym dzieckiem Bożym. A Ty, o Niepokalana, kim jesteś? Nie tylko stworzeniem, nie tylko dzieckiem przybranym, ale Matką Bożą i to nie przybraną tylko Matką, ale rzeczywistą Matką Bożą. I to jest nie tylko przypuszczenie, prawdopodobieństwo, ale pewność, pewność zupełna, dogmat wiary. A czy jeszcze jesteś Bożą Matką? Tytuł Matki się nie zmienia. Na wieki Bóg będzie Ci mówił: „Matko moja…”. Dawca czwartego przykazania czcił Cię będzie na wieki, zawsze. Kim jesteś, o Boże? I lubował się On, Bóg Wcielony, w nazywaniu siebie Synem Człowieczym. Lecz ludzie tego nie zrozumieli, i dziś jakże mało dusz i jak niedoskonale jeszcze pojmuje.”
  (św. O.Maksymilian Kolbe)

  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,
  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków Amen.

  Wybranko Boga Ojca, Niepokalana – módl się za nami.

 3. Betula pisze:

  Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny

  Dzień 1

 4. Euzebia pisze:

  Każdy 29-ty dzień miesiąca modlimy się do św.Michała Archanioła o ratunek dla świata w tym trudnym czasie, na ten temat otrzymał objawienia we Włoszech Salvatore Valenti a ks.Marcello Stanzione napisał książkę.

 5. wobroniewiary pisze:

  Ks. Dominik Chmielewski – Zacznij widzieć odpowiedź Boga na twoje modlitwy!

 6. Kamilbolt pisze:

  „za Ojczyznę; za rządzących”

  Właśnie czytam i nie dowierzam, ale ta synchroniczność nie może być przypadkowa. Albowiem dziś o porannej Mszy Świętej moja intencja modlitewna dotyczyła właśnie „tych, którzy sprawują władzę, abyśmy żyli w cichości, spokoju, pobożności i godności”.

 7. Bożena pisze:

  Wysłuchałam dzisiaj konferencji s. Małgorzaty Borkowskiej OSB o modlitwie. Gdy zaczęłam słuchać, to wiedziałam wiedziałam, że muszę się tym z wami podzielić. Na pewno poszukam w internecie innych nagrań, to nie przypadek, tylko podpowiedź Pana Boga na czas Adwentu.

  O modlitwie, czyli o indyku, ewolucji, puzzlach i o Sercu Pana naszego
  s. Małgorzata Borkowska OSB

 8. Oko pisze:

  Pani Ewo, mam prośbę jeśli to nie kłopot. Nasza młodsza pociecha ma 3 lata ale gdy była noworodkiem byliśmy z nią 2 razy u osteopaty który był lekarzem ale miał okropny gabinet – jakieś piramidki w kontach poustawiane, dopatrzyliśmy się tam potem tez takich paskudnych figurek ukrytych gdzieś między doniczkami. Już nie poszliśmy więcej. Potem dziecko było chrzczone. Pytałam telefonicznie egzorcystę w naszym rejonie czy powinniśmy przyjść w związku z tym do niego z dzieckiem ale powiedział, że nie, skoro z dzieckiem się nic nie dzieje. Mam pytanie więc czy mogłaby Pani podpytać przy okazji swojego egzorcystę czy w takiej sytuacji trzeba coś robić czy można się już ‚nie bac’. Odpowiedz proszę wysłać na ten drugi adres który teraz podaje przy nicku. Ale tylko jeśli to nie kłopot i jest taka możliwość, okazja by zapytać. Z góry dziękuję.

  • wobroniewiary pisze:

   zapytam i odpowiem
   A na gorąco – proponuję zamówić Mszę św. w intencji złamania wszelkich ewentualnych konsekwencji wizyty u tego lekarza

  • cav pisze:

   moze starajcie sie wraz z dzieckiem cala rodzina codziennie 10 rozanca odmawiac. kilka minut maluch powinien ogarnac. czasem najprostsze rozwiazania sa najlepszymi.

 9. Maria pisze:

  Maryja mnie zaprosiła do Niepokalanowa na Nowennę przed świętem Niepokalanego Poczęcia NMP. Matce Bożej powierzyłam intencje Ewy, osób proszących o modlitwę i czytelników strony.

 10. Kasia pisze:

  Od siebie nie masz nic do dania. Możesz przekazywać braciom swoim jedynie: Moje dobro, swoją pustkę lub zło piekła. I tak się dzieje zależnie od tego, jakie jest twoje życie modlitwy: jej ciągłość, głębia i żarliwość. I nie sądź, że możesz coś zgromadzić w swoim sercu i potem samodzielnie się tym posługiwać. Dobro, miłość, mądrość są energią, która płynie z Boskiego Źródła, o ile jesteś z nim połączona w modlitwie (Słowo Pouczenia 223, Alicja Lenczewska).

 11. agicam pisze:

  Chciała bym uspokoić OKO choć zdaje sobie sprawę, że nie mam autorytetu Ewy czy egzorcysty. Znany Lech Dokowicz (pomysłodawca akcji Różaniec do Granic) w swoim słynnym świadectwie opowiadał jak jego szef oddał jego pierworodnego syna szatnowi (najpierw namawiał na aborcję a po urodzeniu poprosił by mógł być z niemowlęciem chwilę sam).
  Dziecko zaczeło mieć problemy a sam Lech stopniowo zaczął odkrywać prawdę (twierdził, że dzięki modlitwie swojej matki, która nigdy nie zrezygnowała choć było coraz gorzej). W końcu on niewierzący miał objawienie Michała Archanioła, gdzie uznał Boga i odzyskał wiarę. Uciekł z rodziną do Polski (rzecz działa się w Niemczech) i tam ochrzcił swojego pierworodnego (chrzest miał specjalna formułę z egzorcyzmem) i powiedział w tym świadectwie, że chrzest jest tak potężnym sakramentem, że zmył wszystko. Chłopak wyrósł na dobrego człowieka, nic mu nie zaszkodziło.
  Ja sama we Frankfurcie nad Menem mogłam wysłuchać po latach od jego nawrócenia tej niesamowitej historii na żywo. Jego świadectwo jest też w internecie-jest długie ale fascynujące. To powinno cię uspokoić, bo chrzest był po tych wizytach aczkolwiek jeśli chcesz się czuć lepiej to egzorcyzm przecież nie zaszkodzi. Z Bogiem

  • wobroniewiary pisze:

   Niepotrzebnie piszesz „choć zdaje sobie sprawę, że nie mam autorytetu Ewy czy egzorcysty”
   Ja też nie mam żadnego autorytetu – piszę to, czego naucza Kościół i czego dowiem się u konkretnego egzorcysty.
   Sama to „mogę” ale podrapać się po głowie … 🙂

 12. agicam pisze:

  https://youtu.be/EdIylmuLx0U pod tym Linkiem świadectwo Lecha na youtub. Naprawdę polecam-fascynujące. Jego ‚Swiadectw ” jest kilka bo głosił wielokrotnie i parę razy był nagrywany.

 13. Betula pisze:

  Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny

  Dzień 2

 14. Euzebia pisze:

  „Rorate Caeli” – śpiew gregoriański. Takiej muzyki boi się zły duch.

 15. Monika Anna pisze:

  Dziękuje wszystkim za modlitwę i pomoc. Przeszłam ciężko koronę. Miałam silne bóle kręgosłupa,nóg oraz bóle brzucha z ciągłym odruchem wymiotnym. Jedzenia zero picia zero, sor zaliczyłam – lecz po za kroplówkami i badaniami nic dalej nie zrobiono i nie podano. Z trudem pogotowie chciało po mnie przyjechać. Usłyszałam, że trzeba sobie pocierpieć w domu. To po co są szpitale. Moja córka zaraz w pierwszej dobie z tymi samymi objawami trafiła do szpitala i dostała leki przeciwwirusowe,lecz jest po przeszczepie to się zlitowali i przyjęli. Dziś obie leżymy w domu i powoli dochodzimy do siebie. Nasłuchałam się oczywiscie, że jestem zła bo ani ja ani moja córka nie przyjełyśmy cudownego eliksiru. Jedna sąsiadka raz pomogła druga coś tam raz. Ale za bardzo nie interesowano się czy dajemy sobie radę same. Niestety nie mam rodziny ani kogoś kto by nas w takich chwilach wspomógł. A było naprawdę ciężko. Znieczulica cóż a może po prostu nie interesuje się, bo mam swoje problemy. Smutne to. Korona się mutuje pięknie jak lekarze mówią, dziś to już nie ta sama korona co 2020. Szczepić się co pół roku i szczepić słyszałam. Cóż trudny czas i chyba już trzeba być przygotowanym na najgorsze. Aby przyjąć wolę Bożą ze spokojem. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za modlitwę.

  • Kasia pisze:

   Teraz duuuży wysyp chorób. Jedno, co zauważyłam na przykładzie moich dzieci, to sposoby naturalne, które stosowałam do tej pory, pomagają dużo słabiej, niż jeszcze przed covid. Nawet balsam kapucyński, który do tej pory nigdy mnie nie zawiódł, działa jakby wolniej, słabiej…kiedyś stosowałam na synu, jak był w podstawówce i tak działał, że dziecko przez wiele lat antybiotyku nie brało, lub po 2 tygodniach skonczylł się nocny kaszel, który trwał miesiącami i nikt pomóc nie umiał. Takie są moje obserwacje…te choroby sezonowe jakby pomutowały.

  • Kamilbolt pisze:

   Odnośnie znieczulicy:
   Jezus mówił wyraźnie, że „gdzie wzmoże się nieprawość, tam miłość wielu oziębnie”. Koronawirus pod tym względem pokazał naprawdę wiele, także kondycję duchową i moralną społeczeństw na całym świecie i w każdej strukturze. Jak również zatrważający poziom naszego zniewolenia i zwiedzenia – nasze stoły i talerze zostały bez pardonu wykorzystane przeciwko nam. A im więcej zobowiązań i im wyższa konieczność, tym łatwiej strach brał górę…

   …to co dopiero będzie przy forsowaniu znamienia bestii. Wyzbywajcie się wszelkich złudzeń i przywiązań pamiętając o jednym przede wszystkim – „kto zechce zachować swoje życie, straci je”.

   • Antonina pisze:

    Tak jest. ” Trzeba wszystko zostawić ( stracić) , aby WSZYSTKO osiągnąć ” , bo ” Tylko umiłowanie Boga i zbawienie duszy jest rzeczą konieczną ” św. Alfons Maria de Liguori. Pozdrawiam Kamil

 16. kris pisze:

  Dziękuję, że Kasia i Tymoteusz zechcieli się podzielić ciekawymi spostrzeżeniami, z którymi nie sposób się nie zgodzić . Przytoczone przez Kasię słowa pouczenia 227 polskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej „Czysty dar z siebie jest wtedy, gdy nic nie pragniesz dla siebie: żadnej satysfakcji, żadnej zapłaty, żadnej wdzięczności, żadnych uczuć. Tylko wtedy możesz czynić prawdziwe dobro, bo tylko wtedy nie rodzi się w twym sercu to, co niszczy ciebie samą, a pośrednio i innych: to jest żal, rozczarowanie, niechęć.” są jakby podsumowaniem tematu o czynieniu dobrych uczynków bliźniemu.

  Pragnę tylko dodać, że uczynki dobra może pełnić każdy i być może kiedyś wielu z nas osobiście tego doświadczy, że od osób od których się nie spodziewamy, nie oczekujemy – doznamy dobra, które zmieni całkowicie nasz obraz rzeczywistości, gdy szara, ponura rzeczywistość stanie się piękniejsza od naszych marzeń.

  Przytoczę pewną, prawdziwą historię Desmonda Dossa, żołnierza-sanitariusza, bohatera USA, który odmówił udziału w walce zbrojnej i dotykania jakiejkolwiek broni, służącej do zabijania. Powodem tego była jego głęboka wiara i codzienne studiowanie Biblii, z którą się nie rozstawał. Nie był katolikiem, a jedynie wyznawcą Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ale jego szacunek do Słowa Bożego i traktowanie tego Słowa jako codzienny obowiązek, bez żadnych kompromisów, mógłby być przykładem dla wszystkich katolików.
  Do codziennych zajęć zaprawiał się, czytając dwa swoje ulubione Psalmy 91 i 93:
  „Bo On sam cię wyzwoli
  z sideł myśliwego
  i od zgubnego słowa.
  Okryje cię swymi piórami
  i schronisz się pod Jego skrzydła:
  Jego wierność to puklerz i tarcza.
  W nocy nie ulękniesz się strachu
  ani za dnia – lecącej strzały….” ( fragm. Psalm 93, Biblia)

  Z zawodu był stolarzem, pracował przy budowie statków i mógł odmówić wstąpienia do armii, jednak postanowił, że będzie ratował żołnierzy jako sanitariusz. W armii spotkał się z dyskryminacją, obstrukcją i niechęcią z powodu swoich przekonań, że nie dotknie broni, służącej do zabijania innych (wroga). Został nawet kilkakrotnie pobity przez kolegów, uznany za tchórza i zdrajcę. Postawiono go nawet przed Sądem Wojskowym, który dopiero po interwencji jednego z generałów, uniewinnił Desmonda i pozwolił na kontynuowanie służby jako sanitariusz.
  W walkach przeciwko Japończykom o wyspę Okinawę , Desmond Doss, po przegranej bitwie , jako jedyny sanitariusz, sam,na własnych plecach, uratował ok. 100 rannych kolegów, wynoszących ich z pola bitwy, będącej pod ostrzałem Japończyków. Uratował nie tylko kolegów, którzy wcześniej się nad nim znęcali, wyśmiewali i nazywali tchórzem, ale także kliku wrogich żołnierzy japońskich. Takich bohaterskich czynów dokonał Desmond Doss, czytając codziennie Biblię i stosując się do słów Bożych, za które otrzymał Medal Honoru, przyznawany za dokonanie heroicznych czynów.
  Mel Gibson nakręcił o Desmondzie Dossie jeden z piękniejszych filmów, jakie widziałem, pod polskim tytułem ” Przełęcz Ocalonych”. Film powinien być obowiązkową lekturą szkolną, gdyż uczy prawidłowych postaw i zachowań, których niestety tak brakuje w dzisiejszym , tchórzliwym świecie.

  • Kasia pisze:

   Oglądałam ten film. Jest niesamowity.

  • Tymoteusz pisze:

   Bardzo ładnie podsumowane, poparte pięknym przykładem.
   Ja piszę rzadko, więcej czytam, ale czasem jak coś palnę, to aż sam się dziwię. Nie miej do mnie żalu, jeśli Cię uraziłem, a chwal Pana, jeśli oświeciłem 🙂
   Zostań z Bogiem Kris.

 17. Emma pisze:

  Ofiaruje co moge za cierpiacych i potrzebujacych ze str wowit i sama prosze o Zdrowas Mario.
  Jutro mam pulmologa za chwile jade po rtg pluc i mamografie..
  Odkad udalo mi sie dzieki wam uzbierac pieniadze na grob mamy diabel atakuje przez ta adopcyjna
  Choc ona nie wie ,ze ratuje grob biologicznej mamy.(doliero by sie wsciekla,bo ja mam lokowac pieniadze w ten domi tylko ten dom a nie tam)

  Wczoraj uslyszalam , ze jak chce odziedziczyc dom w ktorym mieszkamy to musze sobie zasluzyc…ze za malo sie staram. Do tego domu trafilam 6grudnia w 1979 roku..i musze zasluzyc..jeszcze nie zauzylam.
  Z wlasnej kieszeni razem z mezem ocieplilismy syroliane.kupilismy junkers, rury do nowego pieca, piec ,wymienili okna przeznaczylismy na to nasze oszczednosci okolo40tys co miesiac oplacamy wszystkie oplaty
  I taki szantaz ze moge nic nie dostac bo nie zasluzylam. I ze to moj obowiazek do wszystkiego sie dokladac bo tu mieszka…Jako dziecko adopcyjne zawsze balam sie utraty domu i teraz tez sie boje czuje sie jakbym sie cofnela w czasie.do czasu gdy moje bezpiecze stwo bylo zagrozone. Nie czuje sie bezpieczna choc kocham rodzicow i zycze im 100lat a maja 81. Sa w bdb kondycji i moze dlatego czuja sie silni i niezalezni. Maz moi sie o uwolnienie od nich.
  Grudzien..adwent a u nas cyrki..Bog sie rodzi…
  Obiecuje i ja modlitwe za Was.

  Jezu kocham Cie,przepraszam ze jestem smutna. Jestem bezsilna dzieki temu Ty mozesz teraz dzialac. Ty sie tym zajmij Jezu.
  Dziekuje ze jestescie, niech Bog was prowadzi i obficie blogoslawi naszej wowitowej rodzinie

 18. Betula pisze:

  Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem

  Dzień 3

 19. Betula pisze:

  Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem

  Dzień 4

 20. Betula pisze:

  Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem

  Dzień 5

 21. Betula pisze:

  Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem

  Dzień 6

 22. Betula pisze:

  Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem

  Dzień 7

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s