Podkarpackie Forum Charyzmatyczne w Krośnie – modlitwy z ks. Dominikiem Chmielewskim SDB

I konferencja ks. Dominika Chmielewskiego: Wyniszczająca moc lęku

6.11.2022 godz. 11.45
ks. Dominik Chmielewski SDB – Zło dobrem zwyciężaj
/nagranie wkrótce pojawi się/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

50 odpowiedzi na „Podkarpackie Forum Charyzmatyczne w Krośnie – modlitwy z ks. Dominikiem Chmielewskim SDB

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  • Monika Anna pisze:

   Szczęść Boże. Mam pytanie. Pewna Pani poprosiła mnie o modlitwę za córkę, w zamian za to powiedziała, że będzie modlić się za moją córkę. Nie odmówiłam i od jakiegoś czasu modlę się za córkę tej Pani. Lecz mam wątpliwości czy modląc się za tą osobę przyjmuje jej krzyż. Nie wiem kim jest ta osoba i od pewnego czasu zastanawiam się czy powinnam dalej się modlić. Dodam,iż na przykład nie modlę się za moją bratową, bo doznaje wtedy takich ataków, że z trudem sobie radzę. Nie wiem czy dobrze postępuje nie modląc się za bratową, a modląc się za nieznajomą. Czy ktoś mi podpowie jak postąpić.

   • Daisy pisze:

    W takiej sytuacji zapytałabym księdza spowiednika co robić.

   • Fora pisze:

    Przeciwz P.Jezus powiedzial zeby modlic sie za siebie nawzajem i „jesni za drugich brzemiona noscie”wiec mozna i trzeba modlic sie nawzajem jesli sie chce

   • kris pisze:

    Monika Anna,

    Modlitwa to fundament naszego życia, poprzez modlitwę nawiązujemy naszą osobistą, intymną relację z Bogiem. Człowiek tylko dzięki modlitwie może osiągnąć całkowite szczęście – nawiązać osobistą relację z Bogiem i stanąć zdecydowanie na drodze do Nieba. Bez modlitwy człowiek,w życiu doczesnym, nie będzie w pełni szczęśliwy, nawet gdy zaspokoi całą piramidę swoich potrzeb wg. Masłowa.
    Poprzez modlitwę szukamy naszej własnej drogi do Boga i nie najważniejsza jest intencja modlitwy, a jak się modlimy, jak rozmyślamy i wypatrujemy Najwyższego Boga. Przypomnę co napisała Św . Teresa od Jezusa : „Dzięki Modlitwie – ON przywraca nam dawną przyjaźń swoją i na nowo daje nam łaski, które przedtem dawał, a nieraz i dużo większe, jeśli kto Go rączością skruchy swojej na to zasłuży. Kto zaś tego jeszcze nie zaczął, tego proszę na miłość Zbawiciela, niech siebie tak wielkiego dobra nie pozbawia. Nie ma się czego tutaj lękać, dość tylko chcieć.”
    ” Modlitwa bowiem wewnętrzna nie jest to zdaniem moim, nic innego, jeno poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylana, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje” ( Św. Teresa od Jezusa)
    Sam fakt podjęcia modlitwy jest już korzystny dla człowieka, gdyż podnosi go i stawia na piedestale, honorując jako godnego do rozmowy z Bogiem. Podstawowym celem modlitwy jest stopniowe odchodzenia modlącego się od życia doczesnego, czyli przywiązania do wszystkich rzeczy ziemskich i spraw z tym związanych( rzeczy przemijających), na rzecz życia wiecznego – przyszłego życia w Niebie. Jest to proces niezwykle długi, przeważnie trwający do końca naszego życia i tylko nieliczni ( a szkoda?) osiągają ten cel na ziemi, i to tylko dzięki wielkiej pokorze i ufności Bogu.
    Św. Teresa od Jezusa porównuje modlitwę do ogrodu, który należy pielęgnować przez całe życie. ” O początkujących w modlitwie wewnętrznej można powiedzieć, że są podobni do ludzi ciągnących wodę ze studni, co wielkie im sprawia utrudzenie. Potrzeba im biedzić się zmysłami, aby je trzymać w skupieniu; a ponieważ zwykły błąkać się samopas, jest to praca niemała. Powinni zatem usilnie przykładać się do rozmyślania o życiu Chrystusa Pana, a rozmyślanie to jest także utrudzenie dla umysłu ………. Jeżeli Pan mu żadnej nie daje zapłaty. Niech mu dopomaga w noszeniu krzyża, pomnąc na to, że On całe swoje życie dźwigał brzemię krzyża. Przyjdzie czas, że otrzyma zapłatę za wszystko; niech się nie lęka, by miała być stracona praca jego; dobremu Pan służy i oczy Jego na nim spoczywają”

  • Emma pisze:

   Bardzo prosze osobe dobrej wolino ofiarowanie dzisiaj Mszy Sw,Komunii Sw , ofiarowanie odpustu nawiedzenie cmentarza w intencji lekarza dentysty sp p. SZ…,ktory popelnil samobojstwo. Byl alkoholikiem i cierpial ma depresje. Pomogl wielu cierpiacym osobom,pomozmy mu a On z Czyscca(bo ufam ze tam jest) zaopiekuje sie naszymi zębami..

   Slugo Bozy Mateuszu Tallbot prosimy abys wstawil sie za dusza tego lekarza. I za Nami. Krwii Chrystusa ochron nas i oslon nas przed zemsta zlego ducha.

 2. wobroniewiary pisze:

  Męski Różaniec jak ta iskra rozszerza się na cały świat.
  Teraz kolej na Chorwację i na ulice Zagrzebia ❤

 3. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:


  Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi
  Najświętsza i Najdroższa Matko moja, Królowo Pokoju i Matko Miłosierdzia, ja, nędzny grzesznik, w uniżeniu najgłębszym, upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Ciebie za grzechy swoje i za grzechy wszystkich grzeszników, że w takiej boleści pogrążaliśmy Twoje Niepokalane Serce. Ty się gniewać nie umiesz. Matko Najsłodsza, Ty kochać i cierpieć umiałaś, żyjąc na tej ziemi, a teraz, gdy królujesz w niebie, kochać i przebaczać umiesz. Więc przebacz nam, że tak okrutnie umęczyliśmy i tak strasznie ukrzyżowaliśmy Syna Twojego: przebacz nam, że dotąd grzechy nasze nieustannie Go na krzyż przybijają, przebacz, że tak znieważamy Jego łaski. Jego natchnienia, Jego słowa głoszone w Kościele i Jego święte Sakramenty. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych przeciw Tobie miotane. Przebacz nam wszystkie grzechy nasze: przebacz wszystkie zbrodnie całego świata, które ja, najniegodniejszy twój sługa, jako moje własne do Ciebie przynoszę. Zdejmij Je ze mnie, Matko Miłosierdzia, i rzuć w Rany Boskiego Syna Twojego, Przenajdroższą Krew Jego ofiarując za nas ojcu Przedwiecznemu, uproś łzy pokuty i zechciej od nas odwrócić straszne karanie, na które tak słusznie zasłużyliśmy. O Maryjo, Matko nasza, wszystkie krzywdy przez nas Twemu Niepokalanemu Sercu wyrządzone, nagradzamy Ci Przenajdroższym Sercem Jezusa, Jego miłość i błogosławieństwo ofiarując Tobie. O Maryjo, bądź za wszystko i bez końca uwielbiona! Niech będzie uwielbione Twoje Niepokalane Poczęcie, Twoje nienaruszone Dziewictwo, Twoje cudowne Wniebowzięcie, Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią. Twoje wszechmocne do Boga pośrednictwo, Twoje miłosierdzie bez granic, Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje. Cała i we wszystkim bądź pochwalona, o Maryjo wszelkiej chwały i miłości godna. Pozwól nam wielbić Ciebie nieustannie na tej ziemi i rozszerzać coraz więcej cześć ku Niepokalanemu Sercu Twojemu, a po śmierci zaprowadź nas do nieba, abyśmy z Tobą, o Matko Jezusa i Matko nasza. Trójcę Przenajświętszą po wszystkie wieki chwalili. Amen.🙏❤️
  Dzisiaj też z racji 1 soboty zamknięte piekło

 4. Mzz pisze:

  Co sądzić o objawieniach luz de Maria bonilla? Fałszywe, prawdziwe?

 5. Maggie pisze:

  Dziś trafiłam przypadkowo na taki RÓŻANIEC ZA DUSZE CZYŚĆCOWE:

 6. Maggie pisze:

  Wariatkowo, na całego … to tylko wierzchołek góry lodowej i delikatny opis różnych kwestii od bestii:

  https://www.goniec.net/2022/11/05/kanada-sie-zdegenerowala-uslyszala-komisja-ds-emergencies-act/

 7. AGA pisze:

  Niestety filmy niedostępne. 😦

 8. Euzebia pisze:

  6 listopada 1926r. urodziła się siostra Róża Wanda Niewęgłowska, niezwykła osoba, tercjarka dominikańska, jej życie było pełne cierpienia, które ofiarowała Panu Jezusowi.

  Modlitwa o beatyfikację siostry Róży Niewęgłowskiej.

  Boże w Trójcy Świętej Jedyny, uwielbiam Cię za wszystkie łaski, którymi obdarzyłeś siostrę Różę Wandę. Dziękuję Ci za jej gorącą miłość ku Tobie, za jej ufne zawierzenie Twojemu miłosierdziu, z jakim niosła przez życie brzemię cierpienia.
  Ojcze Przedwieczny, zechciej przyjąć cierpienia i modlitwy siostry Róży, które w duchowej łączności z odkupieńczą ofiarą Twego Jedynego Syna i boleścią Niepokalanej Matki zaniosła do Ciebie w naszej intencji. Boże Miłosierny, jeżeli jest to zgodne z najświętszą wolą Twoją, racz za jej wstawiennictwem udzielić mi łaski… (należy wymienić konkretną prośbę).
  Proszę Cię także pokornie o beatyfikację siostry Róży Niewęgłowskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  https://swieccy.dominikanie.pl/2015/05/04/modlitwa-o-beatyfikacje-s-rozy-nieweglowskiej/

 9. Małgosia pisze:

  https://banbye.com/watch/v_2pC2dSlBjJjb
  Kochani posłuchajcie, piękne świadectwo Michała,
  Pielgrzym z Krzyżem.

 10. Monika pisze:

  Módlmy się o Bożych księży, by nie było tego typu profanacji:
  https://pch24.pl/francja-szokujaca-profanacja-przy-oltarzu-ksiadz-udaje-muzycznego-dj-a-i-publikuje-nagranie-na-tiktoku/
  Internauci – w tym także niektórzy księża – zwracają uwagę, że Watykan ogranicza możliwość sprawowania Mszy świętej poprzez dokument Traditionis Custodes. A jednocześnie prawdopodobnie nie zareaguje na skandaliczne zachowanie liberalnego księdza z Francji.

 11. Monika pisze:

  To z dzisiaj:
  Paweł Jaworski i jego gość w programie „W służbie Bogu i Ojczyźnie”.
  Nowe miasto w centrum Polski! Państwo Boże – Michał Ulewiński pielgrzym z krzyżem nie rzuca słów na wiatr! WSBiO
  https://banbye.com/watch/v_2pC2dSlBjJjb

 12. EM pisze:

  ttps://banbye.com/watch/v_2pC2dSlBjJjb

 13. EM pisze:

  Przepraszam, źle skopiował mi się link
  https://banbye.com/watch/v_2pC2dSlBjJjb

 14. Betula pisze:

  7-my dzień miesiąca to dzień szczególnej modlitwy do Boga Ojca.

 15. rybka pisze:

  Bardzo Was proszę, westchnijcie za mną bo takich problemów (finansowych, a jakże) to nigdy nie miałam. Dosłownie stoję pod ścianą i nie mam już siły ani pomysłów. Z serca dziękuję.

  • Maggie pisze:

   💕🙏🏻❣️
   Pamiętaj o o.Wenantym❣️

   • rybka pisze:

    Pamiętam, pamiętam. „Męczę” Go już tyle czasu i nawet zaproponowałam Mu funkcję księgowego w mojej małej firmie ale na razie jest coraz gorzej. Czytałam gdzieś, że jeżeli modlimy się o coś lub za kogoś a jest gorzej to dobrze, ponieważ chodzi o wierność i wytrwałość. I mnie ta nadzieja jeszcze trzyma w pionie oraz to, że Pan Bóg nigdy nie daje krzyża ponad ludzkie siły.

  • Monika pisze:

   Na żywo:
   Różaniec Teobańkologia z o. W. Katarzyńcem o przezwyciężenie trudności finansowych 7.11 Poniedziałek
   https://www.youtube.com/watch?v=NBWx2-6kGb4

  • Damian1 pisze:

   @rybka
   W sprawach finansowych św. Józef. Rok temu oficjalnie wprowadziłem do swojego domu w ikonie Św. Józefa. Św. Józef jest konkretny (podobnie jak Matka Boża). Została włożona karteczka za ikonę św. Józefa i Matki Bożej, z zapisem: jaka sprawa, czego i ile (konkretna suma). Potem już była wytrwała modlitwa. W ostatnim etapie sprawy podparłem się pewną kancelarią do pomocy. W umowie zapisali, że sprawa jest wysokiego ryzyka przegrania sprawy (finanse). Trwałem cały czas na modlitwie, potem nowenna 30-dniowa w tej konkretnej sprawie do św. Józefa, potem następna 30 dniowa, plus Różaniec św. plus nowenna za dusze w czyśćcu cierpiące. W ubiegłym tygodniu cud Boży, definitywne wszystko otrzymałem o co prosiłem. Św. Józef nigdy nie zawodzi, podobnie i Matka Boża. Święta Rodzina pomogła. Chwała Panu!

 16. Mateusz PWWM pisze:

  Wiele osób prosi o modlitwę bo sobie nie radzą z różnymi problemami. Chciałbym podesłać modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne wg księdza Gabriele Amortha. Mam nadzieję że komuś się przyda.
  Pozdrawiam Z Bogiem i Maryją 🙏.

 17. Victor pisze:

  Ewangelia (Łk 17, 1-6)
  – „Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia…”
  Co to jest zgorszenie?
  Jest to takie postępowanie, które powoduje, że drugi człowiek zaczyna grzeszyć! Zgorszenie to nie jest oburzenie na coś/kogoś.

  -„Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu”.
  Jest przebaczenie afektywne i efektywne…
  https://wobroniewiary.com/2017/11/13/przebaczac-afektywnie-musimy-zawsze-ale-efektywnie-tylko-tym-ktorzy-zaluja-swoich-przewinien/

  Katolik to nie jest „worek treningowy”, gdzie wszyscy mogą go obrażać, a on nadstawi drugi policzek…
  Gorzej, jeżeli osoba która robi krzywdę uważa, że jest obrażana. Przykład: pracownik który jest traktowany jak niewolnik, jest poniżany i fizycznie i psychicznie, a jego tzw. szef wyżywa się na pracowniku uważając, że mu się to należy.

  -„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy”.
  https://loreto.pl/ziarno-gorczycy/

  Jest to porażające. Mnie to osobiście poraża.

  Nie dawno było wspomnienie Św. Karola Boromeusz, pominę jego zasługi dla Kościoła. Przytoczę jego rozmowę z ówczesnym Papieżem Piusem V, który notabene był Jego kuzynem.
  Papież: Karolu, zobacz dobrze, że mamy do konsekracji kielichy złote i srebrne.
  Karol: Tak. Ale szkoda, że nie mamy takiej mocy jak Św. Piotr i Św. Paweł, którzy uzdrowili chromego wchodząc do Świątyni…

  Jest bogactwo – nie ma mocy (wiary?).

  Takie osobiste rozważania. Możecie się z nimi nie zgadzać.

  A WIARA.
  Czy ktoś nauczył Was Wiary?
  Co to jest Wiara?
  Czy Pan Jezus nauczył Apostołów WIARY? Nauczył modlić się….
  Czy ktoś obecnie w Kościele ma taką WIARĘ, która uzdrawia, czyni cuda, „wyrywa morwe, etc. itp

  Tekst Św. Piotra: Panie do Kogo pójdziemy, do mnie nie przemawia…., to co jak nie mamy, gdzie pójść to zostaniemy przy Tobie Jezu…..

  • wobroniewiary pisze:

   Dokładnie, dziś w Ewangelii św. Łukasza czytamy:
   „i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu»”

   Musi być żal grzesznika i prośba o przebaczenie, inaczej będzie pozwalanie na zło, co jest w podanym przez Ciebie naszym wpisie.

  • eska pisze:

   Zgadzam się z tą definicją zgorszenia. Zgorszenie = demoralizacja. Postawa demoralizująca innych.

 18. Viktor pisze:

  Czy Yanuka Rav Shlomo Yehuda to ten ich mesjasz?

  są napisy i są tłumaczone. pięć tzw. cudów już uczynił….

 19. Victor pisze:

  Film z roku 2014. Wschodnia Ukraina staje się niepodległa, od Ługańska po Odessę. Wraz z zakończeniem amerykańskich sankcji wobec Rosji, Rosja wznawia dostawy ropy i gazu do UE na co najmniej 15 lat…..

  https://rumble.com/v1s0ud8-rosja-wznawia-dostawy-gazu-do-europy-po-zniesieniu-sankcji..html

  Madam Secretary – to amerykański dramat polityczny. Serial telewizyjny wyprodukowany przez CBS w roku 2014.

  Fabuła serialu opowiada o pracy i życiu prywatnym Elizabeth Faulkner McCord, która jest amerykańskim Sekretarzem Stanu.

  Czyżby człowiekiem zaprowadzającym pokój miała być Kamala Harris po dymisji niepełnosprawnego Bidena?

  Rosja i Ukraina mają propozycje rozmów pokojowych w Watykanie, a więc jeszcze wszystko może się zmienić….

 20. wobroniewiary pisze:

  Dziś (7 listopada 2022) rekolekcje przed jubileuszem 100-lecia parafii św. Józefa w Przemyślu
  W programie Msza Święta, konferencja, Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa o uzdrowienie

 21. Betula pisze:

  1 Dzień Nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia

 22. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę 🙏🙏🙏

 23. Małgosia pisze:

  We wszystkich intencjach – Pod Twoją obronę uciekamy się …

 24. Pola pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę za Grzegorza 33 lata , leży w śpiączce w bardzo ciężkim stanie po wypadku.
  Dziękuję za każde westchnienie.

 25. Emma pisze:

  Zastanawiam sie czy zamowic Msze Sw wieczyste ze lekarza samobocje. Nie wiem czy byl wierzacy czy chodzil na Msze Sw ale wiem ze bardzo cierpial. Alkoholizm i depresja..

  • Małgorzata pisze:

   Zamów. Kto wie czy to go nie ocali …
   A jeśli nawet nie, to Bóg na pewno ” przydzieli” tę Mszę świętą komuś.

  • Bożena pisze:

   Do św. Jana Vianeya przyszła zrozpaczona wdowa której mąż popełnił samobójstwo skacząc z mostu. Bała się że jest potępiony. Św. Jan odpowiedział że wystarczyła chwila między poręczą mostu a wodą aby zawołał do Jezusa i jest zbawiony, w czyśćcu i potrzebuje jej pomocy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s