Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

1 listopada Kościół obchodzi radosną uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu czcimy tych wszystkich, którzy swoje życie przeżyli w łączności z Chrystusem, idąc Jego drogą i naśladując Go. Chodzi nie tylko o tych, którzy są powszechnie znani i otaczani kultem (np. św. Faustyna, św. o. Pio, bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Teresa z Lisieux, św. Jan Paweł II i wielu innych), ale także o tych, którzy pozostają anonimowi.

Ewangelia wg św. Mateusza 5,1-12a.
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

 Dar odpustu
Warunki odpustu zupełnego (1 – 8 listopada)

Dziś po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.

Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy.

Odpust zupełny –  uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.
Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

Co to jest?

Grzech – odwrócenie się od Boga w stronę stworzenia; świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw prawu Bożemu; wybranie swojej woli wbrew woli Bożej.
Kara – w Biblii zawsze ma wymiar naprawczy: ma doprowadzić grzesznika do nawrócenia, pomóc mu zrozumieć popełniony błąd, naprawić zło. Jest konsekwencją grzechu, odrzucenia świętości Boga. Kara jest tamą postawioną grzechowi.
Wina – odpowiedzialność człowieka, którą jako istota rozumna i wolna ponosi za popełnione przez siebie zło, ewentualnie obojętność na nie.
Rozgrzeszenie – sakramentalne odpuszczenie win, zanurzenie grzesznika w Bożym miłosierdziu. Aby mogło się dokonać, konieczne jest spełnienie 5 warunków: dobry rachunek sumienia, żal za popełnione zło, szczere wyznanie win, postanowienie poprawy zakładające wyzbycie się przywiązania do grzechu, naprawienie wyrządzonego zła.
Niebo – stan zbawienia, eschatologicznej radości. Miejsce, w którym Bóg gromadzi zbawionych. Niekończące się szczęście płynące z faktu przebywania w bliskości Ojca.
Piekło – utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się ku stworzeniu, własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu jego własnych spraw; źródłem cierpienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej szansy, brak miłości. Piekłem jest brak nadziei.
Czyściec – stan oczyszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy umarli w stanie przyjaźni z Bogiem, nie są jednak jeszcze dostatecznie czyści, w pełni gotowi do tego, aby doświadczyć radości zbawienia.

Jak pomóc zmarłym?

1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św.
2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.
3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.

Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. “Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w “świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.

pio-i-dusze-czyscowe

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
2. Wykonać czynności obdarzone odpustem.
3. Wypełnić trzy warunki:
– Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;
– Przyjęcie Komunii Świętej (po jednej Komunii Świętej możemy uzyskać tylko jeden odpust zupełny);
– Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego. (Nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża, ale w wyznaczanych przez Ojca Świętego).
Jeżeli nie ma pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

Odpusty zupełne możliwe do uzyskania każdego dnia:

1. Za adorację Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. Za samo tylko nawiedzenie Najświętszego Sakramentu odpust cząstkowy.
2. Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu publicznym.

Warunki:
1. Trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy;
– Do modlitwy ustnej trzeba dodać rozmyślanie tajemnic różańcowych;
– Przy publicznym rozważaniu Różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice według przyjętego zwyczaju.
2. Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta tytularnego i w dniu 2 sierpnia (Matki Bożej Anielskiej).

3. Za nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny.
4. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji.
5. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta założyciela zakonu.
6. Jeżeli nie ma kapłana, który udzieliłby umierającemu sakramentów i odpustu zupełnego, to Kościół mu je udzieli w momencie śmierci, jeżeli jest odpowiednio dysponowany i za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzeczą posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem. Taką odpowiednią dyspozycją w godzinie śmierci jest stan łaski uświęcającej i wolność do przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

Odpusty cząstkowe możliwe do uzyskania wielokrotnie każdego dnia

Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowego:
1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”

2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy
3. Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień

Odpust cząstkowy jest związany z odmówieniem wielu znanych modlitw i można go uzyskać wielokrotnie w ciągu dnia. Niektóre z modlitw związanych z odpustem cząstkowym to: Anioł Pański (lub Regina Caeli w Okresie Wielkanocnym); Duszo Chrystusowa; Wierzę w Boga; Psalm 130 (Z głębokości); Psalm 51 (Zmiłuj się…); odmówienie Jutrzni lub Nieszporów za zmarłych; Panie, Boże wszechmogący (modlitwa z Liturgii Godzin, Jutrznia w Poniedziałek II tygodnia psałterza); modlitwa św. Bernarda (Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo); Wieczny odpoczynek; Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia; Pod Twoją obronę; Magnificat; odmówienie jednej z sześciu litanii zatwierdzonych dla całego Kościoła (do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej do NMP, do świętego Józefa lub do Wszystkich Świętych); pobożne uczynienie znaku Krzyża świętego.

Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone także
dwa dodatkowe odpusty zupełne:

– Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żalów jeden raz w Wielkim Poście w jakimkolwiek kościele na terenie Polski;
– Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej w następujące dni:
* w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
* w święto tytułu
* w dniu 2 sierpnia (odpust „Porcjunkuli”)
* jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania
Więcej o odpustach – kliknij tutaj…

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

37 odpowiedzi na „Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. wobroniewiary pisze:

  Za „duszyczką”:

  ❤🔥❤ Ilekroć powołując się na Płomień Miłości mojego Serca, trzy razy odmówicie Zdrowaś Maryja, jedna dusza zostanie uwolniona z czyśćca.

  ❤🔥❤ W miesiącu dusz czyśćcowych – listopadzie jedno Zdrowaś Maryjo wystarczy do uwolnienia 10 dusz, aby i dusze czyśćcowe doświadczały działania łask Płomienia Miłości mojego matczynego Serca /13 października 1962/

 3. Betula pisze:

  Nowenna za dusze w czyśćcu cierpiące wg. św. Afonsa Marii Liguoriego –
  dzień 8 (31 października)

  Nowenna za dusze w czyśćcu cierpiące wg. św. Afonsa Marii Liguoriego –
  dzień 9 (1 listopada)

 4. Ania G. pisze:

  Jestem z synkiem na SOR proszę o modlitwę

 5. babula pisze:

  Jeżeli ktoś jest chory i nie może pójść do kościoła ani na cmentarz to za odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia przed Najśw. Sakramentem wystawionym online oraz przyjmując Komunię Św duchową też może uzyskać odpust zupełny.

  Tak zapamiętałam. Jeśli źle -to proszę naszego opiekuna duchownego o sprostowanie tej informacji.
  Szczęść Boże Wszystkim +++

 6. Euzebia pisze:

  O RZECZACH OSTATECZNYCH

  ŚWIĘTYCH OBCOWANIE

  1) Świętych Obcowaniem nazywa się łączność duchowa członków Kościoła między sobą, z duszami w czyśćcu i ze świętymi w Niebie.
   
  Kościół Chrystusa składa się z trzech części: z wiernych żyjących na ziemi, (nazywa się ta część Kościoła Katolickiego, Kościołem wojującym), z dusz czyśćcowych (Kościół cierpiący) i ze świętych w Niebie (Kościół triumfujący). Te trzy części jeden tylko Kościół stanowią, jedną społeczność, której głową i wodzem jest Chrystus. Tak i między dziećmi jednej familii, choćby w różnych częściach świata się znajdowały, panuje łączność duchowa, nawzajem się wspierają, utrzymują, przynajmniej listownie, stosunki między sobą itp.
   
  Wspomniany związek duchowy nazywa się „Obcowaniem Świętych”, bo choć nie wszyscy członkowie Kościoła są świętymi, to przecież: a) wszyscy są do świętości powołani i przez Chrzest wszyscy zostali uświęceni; b) wielka część członków tego Kościoła jest już świętych: dusze w czyśćcu i w Niebie, a z żyjących na ziemi wielu święcie żyje.
   
  2) Z łączności, jaka istnieje między wiernymi na ziemi, takie płyną korzyści dla poszczególnych członków:
   
  a) Mają udział we wszystkich dobrach Kościoła, a więc: wszyscy słuchać mogą Słowa Bożego, głoszonego w Kościele, przystępować do Sakramentów Kościoła, z każdej Mszy Św. spływają łaski na wszystkich członków Kościoła; modlitwy kapłańskie, modlitwy zakonników wypraszają wszystkim wiernym błogosławieństwo i łaski Boże.
   
  b) Dobre uczynki poszczególnych członków Kościoła, ich modlitwy, umartwienia, przynoszą korzyść wszystkim członkom Kościoła.
   
  Tak jak w ciele ludzkim jedne członki służą innym członkom i korzyść im przynoszą, tak i w Kościele dobre uczynki jednych służą dobru drugich. Bóg dla dziesięciu sprawiedliwych chciał przebaczyć Sodomie.
   
  3) Wskutek obcowania naszego z duszami w czyśćcu, możemy tym duszom pomagać do ich wybawienia. Pomagać im możemy modlitwą, dobrymi uczynkami: postem, jałmużną, odpustami, a przede wszystkim Mszą Św.
   
  4) Wskutek obcowania naszego ze świętymi w Niebie, możemy: a) modlić się do nich, cześć im oddawać, a oni nawzajem są orędownikami za nami do Boga; b) ze zasług świętych utworzony został skarb Kościoła, z którego Kościół płaci Bogu zadośćuczynienia przy udzielaniu nam odpustów.
   
  –––––––––––
   źródło:
  „Dogmatyka katolicka” Ks.Dr Prof.UJ. M.Sieniatycki Kraków 1930r.

  • Victor pisze:

   Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask.

   Oczywiście jest ta modlitwa umieszczana na początku każdego wpisu na stronie przez Admina.
   Ja chce zwrócić uwagę na obietnicę Pana Jezusa:

   -„Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca”

   Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy.

   Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca.

   W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

   „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 7. Ana pisze:

  Straszne ataki na księży oraz godność śmierci i pogrzebu w mediach. Artykuły typu „nie mów księdzu że jestes z dużego miasta bo zapłacisz dużo drożej za…” i wiele innych aby tworzyć atmosfere nienawisci i wrogosci wobec kleru.
  Na temat pogrzebów artykuły typu „chcę aby mój pogrzeb był kolorowy i wesoły” (dyskoteka?) oczywiscie świecki i kremacja.
  Na temat grobów… niektórzy zostawiają na grobach ziemniaki i coca cole itd; wstep do nauki desekracji grobów itd oraz cmentarzy.

  U mnie co roku koło moich grobów stoi rodzina i lecą głośne rozmowy, plotki,polityka,głupie żarty słowem przyjęcie rodzinne tylko by zapytać czy chca kawy czy herbaty?? Młodzi kołysza się na płytkach położonych przez nas (nierówny teren). Kiedyś nie wytrzymałam i zwróciłam uwage; młody był zdziwiony dlaczego nie może sie kołysać. Pani ubrana w czarne skorzane bardzo krótkie szorty i kurtke.
  Zastanawiam sie czy to nie satanisci bo oni tak właśnie łamią i atakuję naszą pobożność, świętość wszystkiego itd.
  Mam w rodzinie sataniste; sprzedaje biblie szatanskie i dumnie mi opowiada jakie to dobre pieniądze z tego a ludzie np.matka z córka ostatnio byli u niego aż z drugiego konca Polski. Nie będe tu cytować jak wychował swoje dzieci anty-katolicko i anty wszystkiemu co związane z wiara i Przenajświętszym Sakramentem.
  Zionie z niego nienawiść szatanska oraz szyderstwa w stosunku do mnie; jest werbalnie agresywny a jego twarz wykrzywiona potwornie w nienawisci.

  Podział na wierzących i satanistów juz sie chyba dokonał; w mojej ocenie u nas jest mnóstwo satanistów. Czy KK zdaje sobe sprawe że oni rusza na nich bo Pan Bóg cofnie ich ochrone gdyz będą musieli ponieść kare za wszystkie nadużycia jaki polski KK dokonał reformując naszą prawdziwą liturgie na masonska i odbierając cześć Panu Jezusowi a nastepnych pokoleniom wiare!

  Ostatnio byłam swiadkiem jak ksiądz krzyczał na kobiete że nie da jej komunii na klęcząco! A u nas tylko na stojąco i procesyjnie mimo iz prosiłam o reinstalowanie balasek. Odpowiedz była że ten od zabytków sie nie zgodzi!!!

  • Lucija pisze:

   To niech ksiądz postawi dwa klęczniki i sprawa załatwiona.Konserwator zabytków niepotrzebny.Ale prawda jest taka,że kto chce,ten szuka sposobów,a kto nie chce,ten szuka powodów.

   • Estera pisze:

    Droga Lucijo, póki co, w wielu miejscach Polski, nie ma już powrotu do Komunii Świętej przyjmowanej na klęcząco. Niestety. Ja także w swojej parafii przyjmuję na stojąco, nie mam psychicznych sił na klękanie, bo w naszej sytuacji (kapłan stoi na wysokim stopniu) utrudnia to udzielanie Komunii Świętej. Oddałam ten problem Jezusowi i zauważyłam, że mam większy pokój w sercu i głębiej przeżywam przyjęcie Jezusa do serca. Nie koncentruję się już na tym, czy w danej sytuacji może jednak dałoby się uklęknąć ? – mnie to zwyczajnie rozwalało, jestem na to za słaba. Byłam niedawno na rekolekcjach w Czernej u Karmelitanek, piękny czas. Siostry również przyjmują Jezusa procesyjnie na stojąco. Myślę, że postawa klęcząca jest tą najbardziej odpowiednią. Jednak, jeśli jest to z różnych względów utrudnione, to przyjęcie Komunii na stojąco i uklęknięcie do modlitwy już z Jezusem w sercu, nie jest wykroczeniem i Pan nie widzi tego jako coś złego. Tu nie ma profanacji (do której może dojść przy Komunii przyjmowanej na rękę). Tak to widzę i do tego się stosuję. Mam pokój w sercu i dla mnie jest to poświadczenie, że to właściwe podejście.

  • Renata Anna pisze:

   Ana w którym roku pobudowano kościół parafialny. Jeżeli przed rokiem 1964 to z pewnością były tam balaski od początku i zostały zlikwidowane. Pamiętam taką sytuację z dzieciństwa. Przywrócenie ich aż domaga się przez konserwatora zabytków. Jeżeli kościół nie ma 100 lat, to konserwator zabytkow nie ma nic do powiedzenia i proboszcz może takie balaski zainstalować. W mojej obecnej parafii są balaski od kilku miesięcy. Konieczna jest modlitwa w tej intencji. Polecam Nowennę do św. Gemmy. Święci wstawiają się u Boga w naszych prośbach.

  • Ania G. pisze:

   Wszystkim dziękuję za modlitwę. Jesteśmy z synkiem na diagnostyce medycznej. Przypominam że w miesiącu listopadzie codziennie będą odprawiane Msze Święte wynagradzające za Polskę i Polaków z prośbą o Boże Miłosierdzie i triumf Niepokalanego Serca Maryi w naszej ojczyźnie kościele Św kapłanach oraz rządzie. Otulam was wszystkich swoją modlitwą

  • Ada Hilda pisze:

   Za tego satanistę trzeba się bardzo dużo modlić. Może warto zamówić Mszę wieczystą albo zwykłą intencję za niego i jego najbliższych? Swoją drogą to, co opisujesz jest straszne, ale ten podział staje się coraz bardziej widoczny. I dziwię się czasem jak człowiek zanurzony w takim złu jak satanizm czy w ogóle będący daleko od Boga może funkcjonować. Tym bardziej ze sama kiedyś bardzo daleka od Boga byłam. Z Panem Bogiem! +

  • Antonina pisze:

   ” Czy KK zdaję sobie sprawę, że oni ruszą na nich…. ” Ruszą na nich ? Ana nie jesteś katoliczką? Bo KK to także wierni, my wszyscy…. i ci na ziemi ( Kościół walczący) i ci w czyśćcu ( cierpiący) i ci w niebie, tworzący Kościół triumfujący 🙂 … Z serca zachęcam Cię aby, zamiast szukać zła, na nim się koncentrować… szukać Jezusa , naszego Pana…. Jezusa Chrystusa z całych sił, kochać i uwielbiać, Jemu służyć…. by DOBRO zwyciężało … bo bramy piekielne KOŚCIOŁA JEZUSA CHRYSTUSA nie przemogą! Katolik nie musi się martwić i lękać, bo JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM… Zachęcam do oddania się św. Józefowi Nabożeństwo ku czci św. Józefa – modlitwy na każdy dzień

   • Antonina pisze:

    I jeszcze uzupełnienie ” Kościół katolicki jest społecznością albo zgromadzeniem wszystkich ochrzczonych, którzy żyją na ziemi, wyznają tę samą wiarę, zachowują to samo prawo Jezusa Chrystusa, przyjmują te same sakramenty i poddani są swym prawowitym pasterzom, a przede wszystkim papieżowi ” Katechizm Katolicki św. Piusa X str. 46

 8. Monika pisze:

  Koronka ofiarowania Boskiej Krwi
  Pan Jezus powiedział świętej Marii Magdalenie de Pazzi, aby ofiarowała Bogu Ojcu Jego Krew. To było szczere uczczenie Męki Pańskiej i święta to czyniła przynajmniej pięćdziesiąt razu w ciągu dnia. W jednej ze swoich ekstaz widziała bardzo wielu nawróconych grzeszników oraz dusze wybawione z czyśćca przez modlitwę.
  Odmawia się na Różańcu.
  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
  Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, Wieczna Miłości, przyjdź do nas z miłością i zniszcz w naszych sercach wszystko, co daje ból. Ojcze nasz…
  Na 10 małych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi Krew Jezusa Chrystusa, dla uświęcenia kapłanów i nawrócenie grzeszników, za konających i dusze w Czyśćcu.
  Na zakończenie (10 razy): Chwała Ojcu…
  http://rozance-i-koronki.blogspot.com/2018/01/koronki-do-najdrozszej-krwi-chrystusa.html

 9. Monika pisze:

  Koronki za dusze zmarłychhttps://rozance-i-koronki.blogspot.com/2018/01/koronki-za-dusze-zmarych_15.html

 10. Monika pisze:

  MATT TALBOT. Zapowiedź książki + spotkanie z Autorem

  https://rosemaria.pl/matt-talbot-biografia

  • Emma pisze:

   Na rekolekcjach w Miejscu Piastowym ks Niznik mowil ze ruszyl proces beatyfikacyjny Matta Talbota 🙂
   Bedzie patronem alkoholikow

 11. Betula pisze:

  Katarzyna Szymon – ekstaza, mówią dusze czyśćcowe.

  https://gloria.tv/post/G36Rcv2DDoYf3Rnhhr9MSLF86#55

 12. wobroniewiary pisze:

  💕 Mi przypadł św. Rafał Archanioł I za Jego wstawiennictwem i wraz z Nim będę modlić się za dusze w czyśćcu cierpiące
  WYLOSUJ ŚWIĘTEGO I WRAZ Z NIM MÓDL SIĘ ZA POŚWIĘCONE MU DUSZE
  CZYŚĆCOWE

  https://czystyczysciec.pl/

  • Monika pisze:

   Wylosowałam: Św. Ojciec Pio
   – modlisz się w intencji zbawienia zmarłych spowiedników przebywających w czyśćcu.
   Gdyby nie Ty, to znowu O. Pio by się nie przypomniał. 😀

  • Bożena pisze:

   Wylosowałam ŚW. IGNACEGO LOYOLE i modlę się za wszystkich żołnierzy znajdujących się w czyśćcu …

 13. ela pisze:

  Wylosowałam ŚW. JÓZEF Z KUPERTYNU
  – MODLISZ SIĘ W INTENCJI ZBAWIENIA
  ZMARŁYCH LOTNIKÓW I ASTRONAUTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W CZYŚĆCU

 14. Lucija pisze:

  A ja ze Św. Michałem Archaniołem będę wyciągać z czyśćca policjantów😁

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s