Co uratuje upadły świat? Szokująca wizja hiszpańskiej mistyczki Filomeny Ferrer

Hiszpańska służebnica Boża siostra Filomena Ferrer była gorliwą orędowniczką i propagatorką nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego. Podobnie jak św. Małgorzacie Marii Alacoque Chrystus powierzył jej misję polegającą na szerzeniu nowiny o Jego miłości, a także na podejmowaniu nieustającej modlitwy i pokuty za grzechy świata. Przekazał jej również niezwykłe objawienie dla świata zmierzającego w przepaść grzechu

Jeśli podejmiemy nabożeństwo do Serca Jezusa, Niepokalanej i do Michała Archanioła, odtąd bez wątpienia jeszcze bardziej godne podziwu będą łaski miłosierdzia, które wyleją się na nas

*Fragment pochodzi z książki „Serce Jezusa ratujące świat. Objawienia Matki Bożej i św. Michała Archanioła” o. José María Solé Romá CMF, wydanej nakładem Wydawnictwa Esprit

Głosicielka Miłości Najświętszego Serca Pana Jezusa

Siostra Filomena Ferrer, była gorliwą głosicielką Najświętszego Serca Jezusa. Dla współczesnych ludzi, dumnych agnostyków, egoistycznych i zimnych, pustych i zagubionych, niech będzie przewodniczką do nieba, do Najświętszego Serca Jezusa, niewyczerpanego źródła miłości, pokoju i łaski. Pokój i zbawienie, których ludzie poszukują, a nie odnajdują, mamy zapewnione w najdroższym Sercu naszego jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Jezus wybierał tę zakonnicę jako ofiarę miłości, a całe jej życie dokonuje się w wysokiej kontemplacji i bardzo surowej pokucie, pośród niezwykle dotkliwych boleści i prób. Jezus Ukrzyżowany prosi, żeby się ofiarowała, by podejmować wynagrodzenie i przebłaganie za obelgi, jakimi ludzie ranią Jego Boskie Serce. Upodobniona do Chrystusa cierpliwego staje się Chrystusem Ukrzyżowanym, dopełnia w swoim ciele dla dobra Kościoła męki Chrystusa. Jednocześnie ma być orędowniczką Serca Jezusowego. Chrześcijanom podzielonym i błądzącym jak nigdy dotąd, zwiedzionym przez tysiące pokus grozi niebezpieczeństwo porzucenia Jezusa i zapomnienia o Jego miłości. Słowa Filomeny zawracają nas na właściwe tory, wprost prowadzące do Najświętszego Serca.

Convento de Religiosas Minimas

Wizja trzech gwiazd, która objawia miłość Boga

Siostra Filomena otrzymała od Jezusa niezwykła wizję, którą określa  jako „ostatni z przejawów Miłości, który zdaje się jeszcze mocniej ukazywać czasom obecnym i wiekom przyszłym najsłodsze Serce Jezusa”. Maryja Niepokalana i Święty Michał Archanioł trzymają straż miłości i czci przed Najświętszym Sercem. Adorują Je i pocieszają. I wzywają wszystkich ludzi do tego, by odpowiedzieli na miłość Boskiego Serca. Tak opisywała w swoim dzienniku:

Odkąd Najświętsze Serce Jezus wyszło z pełnej rozkoszy piersi swego Ojca Przedwiecznego, było nieustannie targane boleścią i miłością. Przechodzę teraz do opisania ostatniego wysiłku, którego dokonuje najsłodsze Serce Wcielonego Słowa dla ludzi: Wydało mi się, że Serce Jezusa bardzo umęczone i udręczone zdążało z jednego miejsca na drugie, jak gdyby nie mogło znieść obfitości łask i darów, które zamykało w sobie samym. Wędrowało, jak gdyby chciało znaleźć schronienie w jakimś miejscu. A zamiast odpocznienia znajdowało wszędzie jakby rózgi cierniowe, które swoimi ostrymi cierniami raniły Je i sprawiały, że wypływała z Niego krew. Gdy zatem Najświętsze Serce wędrowało tak udręczone, jakby miało skonać z boleści, pojawiły się dwie gwiazdy o nieopisanym blasku i pięknie. Zbliżyły się do Boskiego Serca z dwóch stron i wydaje się, że były to miejsca ranione przez miłość i boleść. A kiedy jakby spotkały się te gwiazdy z Sercem, doznało Ono tak wielkiej ulgi w swoich wspomnianych już trudach, że Jego boleści przemieniły się w rozkosz, a Jego rany w krynice miłości pełnej pokoju i delikatności.

Dodała również co oznaczał widok tych trzech gwiazd:

Te trzy gwiazdy oznaczają: Serce Jezusa – gwiazda na środku, prawa gwiazda Maryję Niepokalaną, gwiazda po lewej stronie Michała Archanioła, a trójkąt tworzył jedność woli wszystkich Trojga zjednoczonych dla dobra człowieka. Maryja pragnie wypraszać, Jezus i Jego Najświętsze Serce pragnie udzielać, a Michał Archanioł pragnie szczodrze rozdzielać to, co uzyskała Maryja. Słowa, które zanotowałam, były następujące: Maryja po prawej stronie, Michał po lewej, gwiazda Serca Jezusowego stająca się jakby jaśniejącymi językami.

Filomena w swoich zapiskach zwróciła również uwagę na istotę odprawiania nabożeństwa ku czci NSPJ:

Jeśli podejmiemy nabożeństwo do Serca Jezusa, Niepokalanej i do Michała Archanioła, odtąd bez wątpienia jeszcze bardziej godne podziwu będą łaski miłosierdzia, które wyleją się na nas.

Serce Jezusa, tak obrażane przez ludzi, pocieszy się miłością Jego Matki. Maryja Niepokalana uzyska dla nas obfite zdroje łask Serca Jej Syna, a Michał Archanioł będzie te niezliczone i drogocenne łaski ogłaszał i rozdzielał w całym Kościele. W ten sposób te trzy Gwiazdy zjednoczone w jednej woli zjednoczą swój blask i swoją łaskawość dla dobra ludzi.

Więcej w książce „SERCE JEZUSA RATUJĄCE ŚWIAT” [kliknij ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

18 odpowiedzi na „Co uratuje upadły świat? Szokująca wizja hiszpańskiej mistyczki Filomeny Ferrer

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. Joanna pisze:

  Kochani bardzo proszę o modlitwę za mojego brata❤️ Leży w ciężkim stanie w szpitalu a w domu zona z malutkimi dziećmi. Boże dopomóż nam. Bóg zapłać za modlitwę.

 3. Maggie pisze:

  Polskie Medjugorie – Burzyn

 4. Euzebia pisze:

  Każdy 29-ty dzień miesiąca szczególnie modlimy się do św.Michała Archanioła.

  Św. Michał Archanioł. Ratuje dusze z czyśćca!

 5. Euzebia pisze:

  Poświęcenie się św. Michałowi Archaniołowi (odmawia egzorcysta ks. Piotr Glas)

  • Victor pisze:

   „To co powinno nas najbardziej przekonać do modlitwy różańcowej to prośba Maryi, naszej Matki, która między innymi w Fatimie powtarzała zdanie: Chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec.”

   Prawie we wszystkich proroctwach pada słowo:
   -„JEŚLI”.

   Jeśli będziemy odmawiać Różaniec, jeśli będziemy się nawracać, jeśli przestaniemy grzeszyć, jeśli….

   To, aż jest niesamowicie dziwne….
   Tyle próśb, objawień, napomnień…..

   I co? Sami wiemy….
   Oby nie zostało użyte w zdaniu:
   Jeśli będzie za późno?!

   Przypominam o nowennie za Dusze Czyśćcowe.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s