21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 19. Głoś swoje zwycięstwo nad porażką

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Dzień dziewiętnasty
Dzięki zwycięstwu Świętego Michała Archanioła
głoś swoje zwycięstwo nad porażką

Jakże wielu ludzi piętnuje samych siebie, nie zdając sobie sprawy z tego,
że stają się oskarżycielami: „Do niczego się nie nadaję…”, „Nigdy sobie z tym nie poradzę…”, „Moja matka miała rację…”,  „Jestem nic nie wart…”

Oskarżycielem ludzi jest Szatan, adwokatem – Duch Święty. Na ziemi Szatan wyraża się poprzez ludzi. Duch Święty również. Aby móc oskarżać, Szatan potrzebuje oskarżycieli. Aby móc pomagać, Duch Święty potrzebuje orędowników.

My sami jesteśmy odpowiedzialni za to, czy staniemy się narzędziami w rękach nieprzyjaciela czy Ducha Świętego. Paweł napisał w Liście do Efezjan: „Nie dawajcie miejsca diabłu” (Ef 4, 27). Szatan pracuje nad tym, by nakłaniać ludzi, chrześcijan, do tego, by się wzajemnie oskarżali. Najsubtelniej działa jednak wówczas, gdy największym nieprzyjacielem, jakiego przeciwko nam wykorzystuje, stajemy się my sami.

Jakże wielu ludzi piętnuje samych siebie, nie zdając sobie sprawy z tego, że stają się oskarżycielami: „Do niczego się nie nadaję…”, „Nigdy sobie z tym nie poradzę…”, „Moja matka miała rację…”, „Któż chciałby się ze mną ożenić?”, „Jestem nic nie wart…”, „Jestem niczym…”, „Nie mogę…” i tak dalej. Niektórzy uważają, że to źle oskarżać innych, lecz że dobrze jest oskarżać siebie i że w gruncie rzeczy jest to rodzaj pokory. Otóż oskarżanie siebie jest grzechem w takiej samej mierze jak oskarżanie innych. Boże przykazanie nakazuje nam kochać bliźniego swego JAK siebie samego. Nie mam więcej powodów do niekochania siebie niż do niekochania mojego bliźniego (ponieważ zostało powiedziane: JAK).

Samooskarżanie wiąże się nierozerwalnie z brakiem miłości do siebie. Istnieje więc poczucie skruchy, które wiele osób powinno w sobie wzbudzić, poczucie skruchy będące źródłem uzdrowienia i wyzwolenia. Należy niszczyć moc oskarżycielską w życiu swoim i – w oparciu o swoje życie – w życiu innych! Aby móc to zrobić, uświadomcie sobie, że ta moc jest mocą tajemną i że nie chcecie mieć z nią do czynienia. Trzymajcie się z dala od oskarżycieli. Nie sprzymierzajcie się z nimi ani z diabłem przeciw Kościołowi!

Postępujcie równym krokiem z tymi, którzy są z Bogiem dla Kościoła! Nie bądźcie narzędziem zniszczenia własnego życia, bezustannie oskarżając siebie. Zachowując pełną jasność myślenia, niech każdy z was będzie przyjacielem samego siebie! Niech każdy z was zawsze znajduje dla siebie jakieś dobre słowo!

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań.
W imię Jezusa piętnuję i odrzucam wszelkie szkodliwe, nienawistne i prowadzące do porażki przymierza, jakie zawarłem w swoim życiu i jakie zostały zawarte w mojej rodzinie.

Bóg mówi dziś do ciebie 

„Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczebności wojska; prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z Nieba. Oni przychodzą do nas pełni pychy i bezprawia po to, aby wytracić nas razem z żonami naszymi i dziećmi i aby nas obrabować. My zaś walczymy o swoje życie i o swoje obyczaje. On sam ich zetrze przed naszym obliczem. Wy zaś się ich nie obawiajcie”. (1 Mch 3, 19–22)

„[Król] powiedział: «Otwórz okno od wschodu!». Kiedy otworzył, Elizeusz rzekł: «Strzelaj!» – i strzelił, a on rzekł: «To strzała zwycięstwa od Pana! Strzała zwycięstwa przeciw Aramowi! Pobijesz Aram w Afek, doszczętnie!»”. (2 Krl 13, 17)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, przez wzgląd na twoje zwycięstwo nad Szatanem Bóg daje zwycięstwo wszystkim swoim dzieciom, które w Nim pokładają ufność.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką Bóg cię darzy, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie cię prosić o pomoc i orędownictwo, aby Chrystus Swoją Krwią uwolnił mnie od tego wszystkiego, co mnie wiąże i nie pozwala mi przezwyciężyć porażki, a także rozwijać się w Nim, a szczególnie… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)

Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3
Amen!

Odmów codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić. Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

13 odpowiedzi na „21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 19. Głoś swoje zwycięstwo nad porażką

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. Betula pisze:

  NOWENNA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW DZIECI I MŁODZIEŻY – przed 2 października Święto Aniołów Stróżów.
  (od 23 września – 1 października 2022 r.)

  pod tytułem: „Zawsze przy mnie stój”, Autor: Ks. Mateusz Szerszeń CSMA
  Rozważania i modlitwy codziennie w „Naszym Dzienniku”.

  DZIEŃ PIĄTY 27 września

  MODLITWA WSTĘPNA
  Wszechmogący Boże, który nieustannie wyznaczasz obowiązki
  Aniołom i ludziom, zwracamy się do Ciebie w tej nowennie, abyś
  nieustannie posyłał do nas Aniołów Stróżów, którzy wpatrują się w
  Twoje Oblicze. W sposób szczególny modlimy się za nasze dzieci i
  młodzież, aby anielska opieka i wstawiennictwo umocniły ich w wierze
  i wierności Kościołowi.
  Królu Aniołów, Ty posyłasz niebiańskich posłańców, aby w duchu
  służby przynosili nam pociechę i łaskę. Prosimy Cię, aby życia naszych
  dzieci zawsze strzegli święci Aniołowie, i aby pod ich natchnieniem
  zawsze wypełniały tylko Twoją Wolę.
  Święci Aniołowie Stróżowie naszych dzieci, zwracamy się do Was i z
  ufnością prosimy, aby nasze dzieci wolne były od grzechu, zniewoleń i
  wszelkich niebezpieczeństw. Dopomóżcie im wzrastać w mądrości oraz w łasce u Boga i ludzi. Strzeżcie ich od wszelkiego złego i
  prowadźcie do życia wiecznego. Amen.

  KORONKA DO DZIEWIĘCIU CHÓRÓW ANIELSKICH
  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
  POZDROWIENIE I
  – na cześć Chóru Serafinów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Serafinów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE II
  – na cześć Chóru Cherubinów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Cherubinów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE III
  – na cześć Chóru Tronów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Tronów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE IV
  – na cześć Chóru Panowań
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Panowań, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE V
  – na cześć Chóru Mocarstw
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Mocarstw, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE VI
  – na cześć Chóru Potęg
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Potęg, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE VII
  – na cześć Chóru Księstw
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Księstw, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE VIII– na cześć Chóru Archaniołów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Archaniołów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE IX
  – na cześć Chóru Aniołów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Aniołów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”
  Na cześć św. Michała Archanioła – „Ojcze nasz”
  Na cześć św. Gabriela Archanioła – „Ojcze nasz”
  Na cześć św. Rafała Archanioła – „Ojcze nasz”
  Na cześć naszych Aniołów Stróżów – „Ojcze nasz”
  Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie,
  abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze wielbić,
  wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności
  ogłaszać Jego Chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen

  TEKST BIBLIJNY I ROZWAŻANIE (na dzień piąty)
  Wychowanie patriotyczne
  Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? – odpowiesz mu: Pan
  ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon
  wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi
  egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego
  mego syna. (Wj 13,14-15)
  Autor Księgi Wyjścia opisuje sytuację, w której syn pyta o znaczenie
  żydowskiej Paschy. Na pytanie odpowiada mu ojciec, który wyjaśnia,
  że to, kim dzisiaj są, i to, co posiadają, jest sprawą pamięci o historii,
  którą przeżyli ich przodkowie.
  Podobnie dzisiaj wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży powinno
  odwoływać się do losów naszych przodków i rzetelnej pamięci
  historycznej. Patriotyzm nie rodzi się sam. On wypływa z patriotyzmu
  dawnych pokoleń, które znały wartość słów: „Bóg, Honor i Ojczyzna”.
  Każda postawa patriotyczna ma swoje odbicie w konkretnych
  sytuacjach. Prawdę tę wyraził Aleksander Kamiński w książce
  „Kamienie na szaniec”. Napisał: „Patriotyzm nie polega na
  przekrzykiwaniu się, kto Polskę bardziej kocha. Rzecz w tym, aby po
  cichu, z zaciętymi zębami, nieco pochylonym karkiem, ale z
  podniesioną głową żyć w niej i nie uciekać”.
  Krytyka zachowań patriotycznych i rozmywanie tożsamości narodowej
  to cechy współczesnego liberalizmu. Doświadczenie podpowiada
  jednak, że człowiek musi mieć swoją ojczyznę. To ona jest
  prawdziwym domem człowieka. To tutaj żyje jego rodzina, ludzie
  posługują się tym samym językiem, tutaj spoczywają groby jego
  przodków. Patriotyzm nie może też być propagowany wśród dzieci jako
  forma mody. Musi wypływać ze szczerego przekonania, że Polskę
  otrzymaliśmy w spadku i sami ten spadek mamy przekazać dalej.
  Aniołowie Stróżowie naszych dzieci, dodawajcie im odwagi w
  miłowaniu Ojczyzny i wspierajcie w przekazywaniu dobra przyszłym
  pokoleniom.

  MODLITWA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW
  Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności posyłasz nam, jako stróżów,
  Twoich świętych Aniołów, spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich
  obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez naszego
  Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w
  jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 3. AGA pisze:

  Wolne intencje Mszy Św. :

  http://parafia.nowechechlo.pl/wolne-intencje

  Wt 04/10/2022
  18:00
  Śr 12/10/2022
  08:00
  So 15/10/2022
  18:00
  Śr 19/10/2022
  08:00
  Śr 26/10/2022
  08:00
  Ni 30/10/2022
  08:00
  Śr 02/11/2022
  08:00
  Śr 09/11/2022
  08:00
  Śr 16/11/2022
  08:00
  Ni 27/11/2022
  08:00
  Śr 30/11/2022
  18:00
  Ni 04/12/2022
  08:00, 15:00
  Po 05/12/2022
  18:00
  Wt 06/12/2022
  18:00
  Śr 07/12/2022
  18:00
  Cz 08/12/2022
  18:00
  Po 19/12/2022
  18:00
  Wt 20/12/2022
  18:00
  Śr 21/12/2022
  18:00
  Cz 22/12/2022
  18:00
  Pi 23/12/2022
  18:00
  Ni 25/12/2022
  08:00
  Po 26/12/2022
  08:00
  Cz 29/12/2022
  08:00
  Pi 30/12/2022
  08:00

 4. AGA pisze:

  https://parafiawyszobor.pl/intencje_mszalne/

  Najbliższa wolna intencja Mszy Św. czwartek 29.09.2022
  Potem 3.10. 6.10.

 5. Maggie pisze:

  Obecny premier kraju klonowego liścia … zakrywa się jak listkiem figowym rozsądku i tolerancji (tym że takim pochodzącym od „figa z makiem”) i dał $100 milionów dla grup lgtbq z podatków oczywiście. Wystarczy spojrzeć na poniższą relację nauczyciela aby zrozumieć atmosferę stworzoną i rozwijaną w duchu dobroczynności … no bo w zadłużonym kraju i olbrzymim deficycie pomnożonym przez restrykcje i wydatki z c19 etc … to najpilniejszy wydatek aby mieli na reklamę tej „charytatywnej grupy” …

  Oto skopiowana z Internetu relacja:
  „Były ❗️nauczyciel z Dufferin-Peel Catholic School Board, który pozostaje anonimowy, opowiada, że kuratorium forsuje „antyrasistowską agendę” i poparcie dla ideologii LGBT posługując się cytatami z Biblii i nauczania Papieża Franciszka. Dodaje, że inni nauczyciele obawiają się mówić, co o tym myślą, ponieważ mogliby kogoś urazić, co doprowadziłoby do ich zawieszenia. W ten sposób nauczanie Kościoła Katolickiego jest przeinaczane i uciszane.

  Nauczyciel powiedział, że szkoły należące do DPCSB zaczęły rozwieszać plakaty promujące akceptację świeckiej ideologii przy pomocy cytatów z Pisma Świętego i słów Papieża. Twierdzą przy tym, że promują po prostu nauczanie katolickie o tym, że Bóg kocha wszystkich.

  Jest więc plakat z fragmentem Psalmu 139: „Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie” na tle kolorów tęczy. Na innym wymieniono różne „fobie” i „-izmy”, m.in. „transfobię”, „homofobię” i „kolonializm”. Pod spodem znalazło się stwierdzenie, że sprawiedliwość wymaga, by je nazywać. Dalej pojawia się cytat z nauczania Papieża Franciszka o tym, że musimy zwalczać wszelkie formy rasizmu, nietolerancji i instrumentalnego traktowania istoty ludzkiej. Na kolejnym plakacie napisane jest, że „jesteś przyjmowany, słyszany, szanowany, ważny, kochany i święty”.

  „Na pierwszy rzut oka te przesłania są właściwe i mówią, że Bóg wszystkich kocha, ale tu chodzi o to, co nie jest powiedziane i nie jest zrobione”, podkreśla nauczyciel. „Plakaty nie pokazują całego kontekstu, a to jest problematyczne”. Tłumaczy, że plakaty bezpośrednio nie promują homoseksualnego czy transseksualnego stylu życia, ale aprobują grzesznika nie potępiając jego grzechu. To tworzy atmosferę, w której nauczyciele i uczniowie boją się mówić o prawdach wiary.

  „Tak, Bóg kocha wszystkich, ale dalej mówi: Idź i nie grzesz więcej”, zauważa nauczyciel. Przypomina przy tym, że Kodeks Praw Człowieka jasno stwierdza, iż kontekst i zamiar są nieistotne, jeśli ktoś czuje się obrażony. Dlatego nauczyciele w prosty sposób mogą być zawieszeni tylko za to, że mówią o doktrynie katolickiej. „Tak powstaje atmosfera strachu i tak zawsze działa polityka genderyzmu. Celem jest poróżnienie ludzi i wywołanie chaosu, przedstawienie czego, co jest prawdą w pokrętny sposób, by przeforsować swoją agendę”.”

 6. Danka pisze:

  KS. Piotr Glas : dajemy masonom najwyższe stanowiska skąd mogą dominować i niszczyć:

 7. Kasia pisze:

  Proszę westchnijcie za moim synem Patrykiem. Wieczorem połknął ok 1cm druciku z aparatu ortodontycznego i bardzo się stresuję. Czytałam że w ponad 90 % ludzie wydalają ale różnie może być. Ostatnio ciągle coś nam się przytrafia.
  Bóg zapłać za wspomnienie w modlitwie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s