21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 17. Uzyskaj zasoby (duchowe, finansowe, ludzkie i inne)

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Dzień siedemnasty
Mocą niebieskiego autorytetu Świętego Michała Archanioła, uzyskaj zasoby
(duchowe, finansowe, ludzkie i inne) potrzebne ci do odniesienia sukcesu

„Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ
większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie” (1 J 4, 4)

Duch, z greckiego pneuma, jest tym, który daje osobie ludzkiej życie i możliwość oddychania. On do niej mówi i ją prowadzi jako osoba, gdyż jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej. Człowiek prawdziwie wierzący potrafi odczuć Jego obecność i wie, że On zawsze go prowadzi po wszystkich krętych drogach. Zawsze pomaga mu odnieść sukces i zwyciężać, triumfować nad nieprzyjaciółmi. „Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie” (1 J 4, 4).

Sam Duch jest Dunamis, „siła jest w Nim”. Słowo „dynamit” pochodzi od dunamis (grec. siła). On może wypędzać złe duchy, leczyć chorych, sprowadzać na ziemię łaski Pana Boga: „[…] gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).

Spójrzmy na apostołów wyruszających na misję: „Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich” (Dz 4, 33).

Przeczytajcie historię Szczepana, jednego z siedmiu diakonów wybranych do posługi w Kościele. „Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu” (Dz 6, 8). W Dziejach Apostolskich Jezus został opisany w taki oto sposób: Jezus z Nazaretu, „którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą” (Dz 10, 38).

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań.
W imię Jezusa piętnuję i odrzucam wszelkie szkodliwe przymierze, które niszczy moje życie, mój majątek i moje możliwości twórcze.

Bóg mówi dziś do ciebie 

„Niejeden słaby potrzebuje pomocy, brak mu sił i obfituje w biedę, lecz gdy tylko oczy Pana łaskawie na niego spojrzą, wydźwignie On go z jego poniżenia i podniesie mu głowę, a wielu zdumieje się tym, co go spotkało. Dobra i niedole, życie i śmierć, ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana. Dar Pana jest zapewniony bogobojnym, a Jego wola zawsze się ziści”. (Syr 11, 12–17)

„Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Pana, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, że ci błogosławi Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, abyś był pełen radości”. (Pwt 16, 15)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, przez wzgląd na twój niebiański autorytet Bóg dał ci moc potrzebną, by wytyczać drogę do sukcesu ludziom, których On stworzył na swój obraz i podobieństwo.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką Bóg cię darzy, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie cię prosić o pomoc i orędownictwo, aby Pan Bóg dał mi zasoby niezbędne do osiągnięcia przeze mnie sukcesu, a których brak stanowi przeszkodę na mojej drodze, szczególnie… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)

Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3
Amen!

Odmów codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić. Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

15 odpowiedzi na „21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 17. Uzyskaj zasoby (duchowe, finansowe, ludzkie i inne)

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. Betula pisze:

  NOWENNA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW DZIECI

  pod tytułem: „Zawsze przy mnie stój”, Autor: Ks. Mateusz Szerszeń CSMA
  Rozważania i modlitwy codziennie w „Naszym Dzienniku”.
  (od 23 września – 1 października 2022 r.)

  DZIEŃ TRZECI 25 września

  MODLITWA WSTĘPNA
  Wszechmogący Boże, który nieustannie wyznaczasz obowiązki
  Aniołom i ludziom, zwracamy się do Ciebie w tej nowennie, abyś
  nieustannie posyłał do nas Aniołów Stróżów, którzy wpatrują się w
  Twoje Oblicze. W sposób szczególny modlimy się za nasze dzieci i
  młodzież, aby anielska opieka i wstawiennictwo umocniły ich w wierze
  i wierności Kościołowi.
  Królu Aniołów, Ty posyłasz niebiańskich posłańców, aby w duchu
  służby przynosili nam pociechę i łaskę. Prosimy Cię, aby życia naszych
  dzieci zawsze strzegli święci Aniołowie, i aby pod ich natchnieniem
  zawsze wypełniały tylko Twoją Wolę.
  Święci Aniołowie Stróżowie naszych dzieci, zwracamy się do Was i z
  ufnością prosimy, aby nasze dzieci wolne były od grzechu, zniewoleń i
  wszelkich niebezpieczeństw. Dopomóżcie im wzrastać w mądrości oraz w łasce u Boga i ludzi. Strzeżcie ich od wszelkiego złego i
  prowadźcie do życia wiecznego. Amen.

  KORONKA DO DZIEWIĘCIU CHÓRÓW ANIELSKICH
  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
  POZDROWIENIE I
  – na cześć Chóru Serafinów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Serafinów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE II
  – na cześć Chóru Cherubinów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Cherubinów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE III
  – na cześć Chóru Tronów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Tronów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE IV
  – na cześć Chóru Panowań
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Panowań, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE V
  – na cześć Chóru Mocarstw
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Mocarstw, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE VI
  – na cześć Chóru Potęg
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Potęg, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE VII
  – na cześć Chóru Księstw
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Księstw, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE VIII– na cześć Chóru Archaniołów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Archaniołów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE IX
  – na cześć Chóru Aniołów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Aniołów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”
  Na cześć św. Michała Archanioła – „Ojcze nasz”
  Na cześć św. Gabriela Archanioła – „Ojcze nasz”
  Na cześć św. Rafała Archanioła – „Ojcze nasz”
  Na cześć naszych Aniołów Stróżów – „Ojcze nasz”
  Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie,
  abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze wielbić,
  wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności
  ogłaszać Jego Chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen

  TEKST BIBLIJNY I ROZWAŻANIE (na dzień trzeci)
  Rodzina
  W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei,
  zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z
  rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i
  rzekł: „Bądź pozdrowiona, Pełna Łaski, Pan z Tobą, Błogosławiona
  jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała,
  co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz Anioł rzekł do Niej: „Nie bój
  się, Maryjo, znalazłaś bowiem Łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz
  Syna, któremu nadasz imię Jezus”. (Łk 1,26-31)
  Święty Jan Paweł II nie bez powodu nazywany jest „Papieżem
  rodziny”. Jego nauczanie o małżeństwie i roli rodziny jest zadaniem nie
  tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń. Papież wskazuje, że
  rodzina jako instytucja musi być poprawnie określona. Dlatego
  zaznacza, że kluczowym pojęciem jest definicja małżeństwa, które
  pełni w rodzinie niezastąpioną rolę. Dobro małżonków staje się bowiem
  dobrem całej rodziny. Papież przestrzegał, że społeczeństwa, które nie
  popierają małżeństwa i rodziny, narażone są na rozkład i upadek.Wskazywał także, że rodzina ma do spełnienia cztery zadania. Są nimi:
  tworzenie wspólnoty, służba życiu, udział w społeczeństwie i
  uczestnictwo w życiu Kościoła. Papież podkreślał, że ze wszystkich
  praw i obowiązków najważniejsze jest wychowanie dzieci.
  Często napominał, aby w rodzinach nie stosowano żadnej formy
  przemocy i znęcania się, aby dzieci nie były pozbawione opieki, aby
  nigdy nie były porzucane przez swoich rodziców.
  Podkreślał, że to w rodzinie ma dokonywać się przekaz wiary. Rodzice,
  którzy zadbali o Chrzest dziecka, zobowiązali się przed Bogiem także
  do tego, żeby przekazać mu wiarę. Pomagać mają w tym chrzestni,
  którzy mają dawać przykład chrześcijańskiego życia.
  Aniołowie Stróżowie naszych dzieci, czuwajcie nad naszymi
  rodzinami, aby nigdy nie zabrakło świętych małżonków i rodzin.

  MODLITWA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW
  Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności posyłasz nam, jako stróżów,
  Twoich świętych Aniołów, spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich
  obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez naszego
  Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w
  jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 3. AGA pisze:

  Wolna intencja Mszy Św. https://kalawa.salezjanie.pl/wordpress/index.php/kalawa-intencje/
  29 września 2022 godz. 18:00
  Może komuś zależy na szybkim terminie więc wklejam.

 4. Sylwia pisze:

  Kochani proszę o modlitwę za mnie. Jestem ostatnio w złej kondycji zdrowotnej ciągle jestem chora. . Dziś nie mogę nawet do Kościoła pójść.. w dodatku padłam ofiarą hejtu. Tylko dlatego że chciałam pomóc komuś kto odwrócił się od naszej wiary. Gdy temat zakończyłam.. Była cisza, a od wczoraj nagonaka na moją osobę po przez fb. Dostaje wiadomości o paskudnej treści od ludzi którzy są znajomymi tej osoby, którą chciałam ratować. Nie potrafię tego unieść. Oczywiście są blokady itd. Ale to boli i wiem że to atak złego.. Jednakże nie mam już sił, wszytko mi się sypie ..zdrowie i inne sprawy. Ale największy ból to ten gdy walczysz o kogoś a zostaje się poniżonym.. w taki sposób. Jestem słaba na to ..jedynie co mi się chce to tylko płakać..
  Wiem że zły się wścieka. Ale ja jestem słaba.

  • Kamilbolt pisze:

   „Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i mówią wszystko złe na was z powodu Mojego imienia. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w Niebie.”

   Niech oni się martwią, bo nie wiedzą, co sobie szykują.

  • Ava pisze:

   Sylwio nie wchodź na Facebook i odizoluj się od tych ludzi. Zrobiłaś co do Ciebie należało jako osoba wierząca. Nie ma co wchodzić w polemikę. Cały ten ból odrzucenia możesz oddać w intencji nawrócenia konających i to będzie wielka korzyść.
   Trzeba wyciszyć emocje i wrócić do zdrowia. Wiem jak takie rzeczy bolą i bardzo Ci współczuję. Czasem trzeba strząsnąć proch z butów i pójść dalej.
   +++

   • Sylwia pisze:

    Ava izolacja jest bo są zablokowani, tyle mogłam zrobić. Co do wejść na fb, wchodzę ale tylko z potrzeby. Ale wyciszenie emocji jest mi potrzebne. I to będę starała się zrobić. By ograniczyć do minimum inne działania. Masz rację trzeba strząsnąć proch i iść dalej tak jak Pan Jezus nakazuje. W Piśmie napisano że tam gdzie nie przyjmują człowieka niosącego Jezusa, to tam nie ma już czego szukać. Trzeba iść dalej.
    Ból jest i będzie pewnie jakiś czas.. ale tak jak piszesz oddam to za konających. Tak samo mój ból głowy który mi towarzyszy o dłuższego czasu. Oddam to wszytko za duszę konające.
    Tyle I aż tyle mogę uczynić. Dziękuję Ci za każde słowo wsparcia. To dla mnie ważne że jest ktoś kto mnie wspiera dziękuję cała wowitowa rodzinko. 💕

  • Maggie pisze:

   Sylwio, dobry uczynek, który nawet nie zaprocentował w tej chwili .. jest nadal dobrym uczynkiem.
   Jezu TY się tym zajmij 🙏🏻💕

   A tu coś DLA REFLEKSYJNEGO UŚMIECHU,
   przepiszę, co wyczytałam z przypadkowego zajrzenia do pewnej gazetki:
   „Pochodzenie Burki”
   Dobrze byłoby przypomnieć o tym obecnie noszącym burkę, być może inaczej by się ubierały …
   Burka pochodzi z kultu Astarte w starożytnej Mezopotamii. Aby uczcić boginię miłości fizycznej, wszystkie, bez wyjątku, kobiety musiały raz w roku prostytuować się w świętych gajach, otaczających świątynię bogini. Aby nie zostać rozpoznaną kobiety z wyższych sfer przyjęły zwyczaj całkowitego zasłaniania się.

   Zapamiętajcie też to:

   Mustapha Kamel, alias Ataturk, pierwszy prezydent Turcji w latach 1923-1938, znalazł właściwą sztuczkę, by zamknąć ówczesnych fundamentalistów. Położył kres noszenia burki, wprowadzając bardzo proste prawo, że skutkiem natychmiastowym: że wszystkie tureckie kobiety mają prawo ubierać się jak chcą. Jednak wszystkie prostytutki muszą nosić burkę. Następnego dnia nie widzieliśmy już burek w Turcji.
   I nadal to bowiązuje.

  • Kaśka pisze:

   Bardzo współczuję i życzę dużo siły.
   Tak przy okazji… Warto przypomnieć abyśmy nie ulegali pokusie oglądania owoców swoich modlitw. To dotyczy szczególnie osób modlących się o nawrócenie kogoś z rodziny (sama muszę sobie to przypominać, modlę się o nawrócenie męża). Modlitwa wytrwała, gdy Pan Bóg odwleka w czasie moment jej wysłuchania bardzo oczyszcza duszę i wolę.
   Druga kwestia to kwestia ataków złego ducha których doświadczamy gdy podejmiemy się jakiegoś bożego dzieła. Pamiętajmy, że zły nie może nic nam uczynić bez bożego pozwolenia. Pan Bóg jest dobry, a jeśli dopuszcza takie ataki na nas to tylko dla naszej korzyści i wzrostu. Mam niejasne wrażenie, że czasem za bardzo boimy się podjąć modlitwy w czyjejś intencji, w obawie przed zemstą złego. Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale to raczej nie jest chrześcijańskie. Lęk nie powinien prowadzić człowieka wiary.

 5. gosia pisze:

  Pani Ewo dziękuje za teksty które są publikowane na tej stronie. Jestem osobą małej wiary ale staram się iść w stronę Jezusa. Czy modlitwę za wstawiennictwem Michała Archanioła można odmawiać ponownie po zakończeniu pierwszej w innych lub takich samych intencjach ?

 6. Ania G. pisze:

  UWAGA!!!!!
  Kochani moi
  od 26 .09. czyli od poniedziałku zamówiłam 9 Mszy Świętych za dusze czyśćcowe. Módlmy się za nich i prośmy ich o wstawiennictwo u Boga za nami i naszą Ojczyznę i wszystkie nasze sprawy i intencje oraz za cały Kościół katolicki i rodzinę Wowit.

 7. Sylwia pisze:

  Maggie, dziękuję Ci niech Pan Jezus się tym zajmie. On wie najlepiej co w naszych sercach jest i jakie mamy zamiary względem innych.
  Co do tych burek to nie słyszałam o tym 🤣. I szczerze mówiąc rozbawiło mnie to trochę.
  Dziękuję 💞

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s