21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 16. Kto pozwala wejść Chrystusowi, nie traci niczego

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Dzień szesnasty
Za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła, doskonałego
taktyka zastępów niebieskich, uzyskaj najlepszą strategię
dla osiągnięcia twoich życiowych zamierzeń

Otwórzcie, na oścież otwórzcie drzwi Chrystusowi,
a znajdziecie prawdziwe życie

Kto pozwala wejść Chrystusowi, nie traci niczego, absolutnie niczego z tych rzeczy, dzięki którym życie jest wolne, piękne i wielkie. Nie! Tylko dzięki tej przyjaźni otwierają się na oścież bramy życia. Tylko dzięki tej przyjaźni wyzwala się naprawdę wielki potencjał człowieczeństwa. […] Drodzy młodzi przyjaciele: nie lękajcie się Chrystusa! On niczego nie odbiera, a daje wszystko. Ten, kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. Tak! Otwórzcie, na oścież otwórzcie drzwi Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe życie.

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań.
W imię Jezusa piętnuję i odrzucam wszelkie szkodliwe, nieświadome powiązania duchowe i wszelkie szkodliwe przymierza, jakie zostały ustanowione z moimi zmarłymi krewnymi: dziadkami, babciami, ojcem, matką, wujami, ciotkami, braćmi, siostrami, ojcami chrzestnymi, matkami chrzestnymi.

Bóg mówi dziś do ciebie 

„Początkiem każdego dzieła – słowo, a przed każdym działaniem – myśl. Jako znak zmiany serca ukazują się cztery części: dobro i zło, życie i śmierć, a nad tym wszystkim język ma pełną władzę”. (Syr 37, 16–18)

„Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano! On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i Tym, który mędrcom nadaje kierunek. W ręku Jego i my, i nasze słowa, roztropność wszelka i umiejętność działania”. (Mdr 7, 15–16)

„Ukazałem ci drogę mądrości, naprowadziłem na ścieżki prawości. Gdy pójdziesz, krok twój nie dozna przeszkody, i choćbyś biegł, nie potkniesz się. Karności się trzymaj i nie gardź nią; strzeż jej, gdyż ona jest twym życiem”. (Prz 4, 11–13)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, przez wzgląd na twoje zalety znakomitego stratega zastępów niebieskich Bóg dał ci moc ukierunkowywania ludzi w wyborze ich planów życiowych.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką Bóg cię darzy, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie cię prosić o pomoc i orędownictwo, aby Duch Święty ukierunkował moje wybory życiowe i pozwolił mi uwolnić się od tego wszystkiego, co zaciemnia moje horyzonty, a szczególnie… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)

Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3
Amen!

Odmów codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić. Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

32 odpowiedzi na „21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 16. Kto pozwala wejść Chrystusowi, nie traci niczego

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. Maggie pisze:

  ‼️Kaja Godek – fragment listu z link’iem do petycji:

  „Chcemy, aby prezydent był prawdziwym obrońcą życia – nie ze słów, ale z czynów! Piszemy, aby natychmiast wycofał projekt z Sejmu!

  Bardzo Panią proszę o wejście w link: https://twojepetycje.pl/petycja/prezydencie-wycofaj-z-sejmu-ustawe-o-aborcji/ i podpisanie petycji. Trafia ona prosto do Kancelarii Prezydenta. Po podpisaniu bardzo proszę przesłać petycję do innych osób, które sprzeciwiają się aborcji.

  Stańmy po stronie nienarodzonych dzieci, które same nie mogą się bronić. Wymagajmy od polityków spójności działań z deklaracjami. Chore dzieci nie są w niczym gorsze od zdrowych. Podczas aborcji cierpią tak samo – umierają w bólu i osamotnieniu. Niech prezydent będzie prezydentem wszystkich Polaków, nie tylko tych zdrowych i sprawnych.”

  Podpisałam bezwłocznie. Panie Prezydencie NIE MOŻNA jak w porzekadle „z gęby robić cholewy”.
  Jeszcze raz podaję inaczej link, bo nie widzę, aby w tekście wyżej wyszedł z połączeniem do petycji:
  http://zycierodzina.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cHM6Ly90d29qZXBldHljamUucGwvcGV0eWNqYS9wcmV6eWRlbmNpZS13eWNvZmFqLXotc2VqbXUtdXN0YXdlLW8tYWJvcmNqaS98TVRZMk16azJOakEzT1RNNU9EZzFNVE13TXk0eE5UazBPRE11TXpBM09EYzRNRFl6TnpJNU1UZ3lOamsyT1VCNmFYSjhSbkpwTENBeU15QlRaWEFnTWpBeU1pQXlNam8wTnpvMU9TQXJNREl3TUh4dExtdHZjM052ZDNOcllVQnliMmRsY25NdVkyOXRmREV1ZW5samFXVnliMlI2YVc1aExuTnRkSEI4Y21Wa1ozSnBaRE0xZkRCOE1TNHhORFkzTVdJMk1EUXhNVEppWWpVeE5XRTRaR0ptWmpNNU1EQTBOekF3Tnc9PQ%3D%3D

 3. Maggie pisze:

  Oj, w 101% potrzebny w tej szkole Św. Archanioł Michał (Oakville to miasteczko k/Toronto)
  https://www.goniec.net/2022/09/21/triumf-ekspresji-seksualnej-nad-zdrowym-rozsadkiem-w-szkole-sredniej-w-oakville/

  • wobroniewiary pisze:

   Jak będziemy siedzieć cicho to i u nas będzie „druga Kanada”.
   Obrzydliwe, ale prawdziwe a „kanadyjski Grodzki” ma się super wśród dzieci 🙁

   „Szkoła w liście do rodziców potwierdziła, że film jest autentyczny, jednocześnie dając do zrozumienia, że nielegalne jest choćby sugerowanie, jakoby strój nauczyciela był niestosowny. Decyzja nauczyciela, by nosić wielkie sztuczne piersi wynika z jego prawa do wyrażania swojej seksualności. „Tożsamość płciowa i ekspresja płciowa są chronione przez Ontaryjski Kodeks Praw Człowieka”, przypomina kuratorium”

   • Maggie pisze:

    Nie śpijcie, bo czas nagli 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❣️ a zuchwałość rośnie z prędkością foton-torpedy.
    🤔Czemu się w sumie dziwić, skoro pan premier Kanady, wyznaczył naczelnym lekarzem osobę, urodzoną meżczyzną, która nie jest zadowolona z posiadanych chromosomów i się „przeobraziła”w zgodzie z utożsamianiem. Tym sposobem ktoś … Kto nie mógł poradzić sobie z własną genetyką, odpowiada za zdrowie (w tym psychiczne) wszystkich Kanadyjczyków.
    To co 🤔 gdzieniegdzie jeszcze „zadziwia” jest znacznie szybsze i mocniejsze niż koronawirus. Teraz, to nie jak przed laty za premiera Jean Chrietien, który zmienił „definicję małżeństwa”, inaczej by potraktowali mój list do parlamentu, w którym twierdziłam, że małżeństwo NIE jest tylko definicją … Od tego „epokowego ustawodawstwa” … chmm … tama (większa Hoover Dam) puściła. Pani ex-premier Ontario, obiecała, że nie będzie promować „swoich”, ale w ciągu lat premierowania stopniowo wprowadziła „naukę” do szkół, tak, że w tej chwili dzieci i młodzież „właściwie myślą” mając opowiednie pojęcie o równości i wyborze „widzimisię”.
    W szkołach 😳 katolickich na cześć wyzwolonych z genetyki, w tym roku powywieszali (profanujące Przymierze z Bogiem)symboliczne flagi dla uczczenia ich prawomocnych, tutejszych celebracji.
    Za nawet wyważone słowa, broniące w tej materii tradycji , można nie tylko trafić do sądu z odpowiedzialnością finansową ale i „zakratowaną” przyszłością … z przyklejoną do życiorysu etykietką.
    Przed paroma laty jeden z biskupów w Albercie, dostał ostrzeżenie za kazanie w temacie, pod groźbą m.in. odebrania Kościołowi Katolickiemu statusu i przywilejów organizacji charytatywnej. Więcej o tym „duchownym z reprymendą” nie słyszałam (było, to bowiem tylko cicho i szybko, bo w niepozornej notatce prasowej) i zapomniałam jego nazwisko.

    • Maggie pisze:

     Sorry, UZUPEŁNIAM: Zjadło słowo „niż” w „ .. tama (większa niż Hoover Dam) puściła”.

 4. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:

  Wyruszam dziś w procesji różańcowej śladami św. Jana Pawła II, będę rozważał wszystkie części różańca i uczestniczył we Mszy Świętej, wszystkich was i wasze intencje powierzam dobremu Bogu przez ręce Maryi🙏

 5. Betula pisze:

  NOWENNA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW DZIECI

  pod tytułem: „Zawsze przy mnie stój”, Autor: Ks. Mateusz Szerszeń CSMA
  Rozważania i modlitwy codziennie w „Naszym Dzienniku”.
  (od 23 września – 1 października 2022 r.)

  DZIEŃ DRUGI 24 września

  MODLITWA WSTĘPNA
  Wszechmogący Boże, który nieustannie wyznaczasz obowiązki
  Aniołom i ludziom, zwracamy się do Ciebie w tej nowennie, abyś
  nieustannie posyłał do nas Aniołów Stróżów, którzy wpatrują się w
  Twoje Oblicze. W sposób szczególny modlimy się za nasze dzieci i
  młodzież, aby anielska opieka i wstawiennictwo umocniły ich w wierze
  i wierności Kościołowi.
  Królu Aniołów, Ty posyłasz niebiańskich posłańców, aby w duchu
  służby przynosili nam pociechę i łaskę. Prosimy Cię, aby życia naszych
  dzieci zawsze strzegli święci Aniołowie, i aby pod ich natchnieniem
  zawsze wypełniały tylko Twoją Wolę.
  Święci Aniołowie Stróżowie naszych dzieci, zwracamy się do Was i z
  ufnością prosimy, aby nasze dzieci wolne były od grzechu, zniewoleń i
  wszelkich niebezpieczeństw. Dopomóżcie im wzrastać w mądrości oraz w łasce u Boga i ludzi. Strzeżcie ich od wszelkiego złego i
  prowadźcie do życia wiecznego. Amen.

  KORONKA DO DZIEWIĘCIU CHÓRÓW ANIELSKICH
  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
  POZDROWIENIE I
  – na cześć Chóru Serafinów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Serafinów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE II
  – na cześć Chóru Cherubinów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Cherubinów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE III
  – na cześć Chóru Tronów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Tronów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE IV
  – na cześć Chóru Panowań
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Panowań, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE V
  – na cześć Chóru Mocarstw
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Mocarstw, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE VI
  – na cześć Chóru Potęg
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Potęg, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE VII
  – na cześć Chóru Księstw
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Księstw, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE VIII– na cześć Chóru Archaniołów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Archaniołów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś Maryjo”
  POZDROWIENIE IX
  – na cześć Chóru Aniołów
  Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
  Aniołów, Panie Boże Nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.
  1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”
  Na cześć św. Michała Archanioła – „Ojcze nasz”
  Na cześć św. Gabriela Archanioła – „Ojcze nasz”
  Na cześć św. Rafała Archanioła – „Ojcze nasz”
  Na cześć naszych Aniołów Stróżów – „Ojcze nasz”
  Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie,
  abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze wielbić,
  wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności
  ogłaszać Jego Chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen

  TEKST BIBLIJNY I ROZWAŻANIE (na dzień drugi)
  Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie.
  Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko
  zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich:
  „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do
  takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto
  nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego”. I
  biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. (Mk 10,13-16)
  Dziecięca szczerość i otwartość powodowały, że wokół Jezusa zbierały
  się gromadki dzieci. Mentalność tamtych czasów nie nadawała jednak
  dzieciom żadnych praw, dlatego uczniowie stanowczo zabraniali im
  zbliżania się do swojego Nauczyciela. Ewangelia wspomina, że to
  zachowanie uczniów oburzyło Jezusa. Jest to punkt zwrotny w
  podejściu do praw, jakimi powinny cieszyć się dzieci. Przede
  wszystkim nikt nie może im zabronić kontaktu z Bogiem. Co więcej,
  Apostołowie, którzy są zalążkiem Kościoła, dostają od Jezusa konkretne
  przesłanie. Zostają zobowiązani do troski o dzieci, bo to właśnie one
  stanowią wzór dla człowieka zmierzającego do Królestwa Niebieskiego.
  Jezus podaje sposób, w jaki powinniśmy traktować dzieci. Po pierwsze,
  mają być one otoczone naszą obecnością i miłością. Po drugie, mamy
  je nieustannie błogosławić. W tym kontekście nie należy zapominać, że
  Kościołem domowym jest także rodzina chrześcijańska. To rodzice
  zobowiązani są do tego, aby przytulać, pocieszać, ochraniać i
  błogosławić swoje dzieci.Znakiem miłości rodzicielskiej może być czynienie małego znaku
  krzyża na czole dziecka, gdy wychodzi do szkoły, gdy biegnie pobawić
  się z rówieśnikami lub gdy wyjeżdża w podróż. Gesty miłości
  pozostaną z dzieckiem na długo i zapiszą się w jego pamięci.
  Aniołowie Stróżowie naszych dzieci, prosimy was o siłę, abyśmy jako
  Kościół umieli okazywać naszym dzieciom miłość i być dla nich
  błogosławieństwem.

  MODLITWA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW
  Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności posyłasz nam, jako stróżów,
  Twoich świętych Aniołów, spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich
  obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez naszego
  Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w
  jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 6. cav pisze:

  jezeli ktos ma odrobine czasu i energii to bym proponowal modlic sie by nie eskalowala 3 wojna swiatowa. niestety ryzyko wybuchu konfliktu nuklearnego jest znacznie wieksze teraz niz pol roku temu. putin moblizacja pokazal ze nie ma nic do stracenia.

  • Kamilbolt pisze:

   Można się modlić w trakcie Koronki do Bożego Miłosierdzia między innymi taką prośbą: „o wybawienie od wszelkiego zła widzialnego i niewidzialnego, wewnętrznego i zewnętrznego, świadomego i nie świadomego, własnego i cudzego” albo słowami suplikacji o wybawienie „od powietrza, głodu ognia i wojny”.

 7. wiech pisze:

  Petycja podpisana natychmiast.
  Pozdrawiam i Szczęść Boże.

 8. Kasia pisze:

  Kochani proszę Was o modlitwę za mojego teścia Andrzeja. Jest w bardzo ciężkim stanie. Nowotwór prawie wszystko zajął w brzuchu , dziś dostał sepsy jest na SOR. Bóg zapłać.

  • Emma pisze:

   Kasiu pod koniec sierpnia 2021 tesciu mial sepse i lezał na sorze. Wczesniej wykryto raka z przerzutami. Stan był krytyczny wiec zaczelismy sie modlic koronka o dobra smierc i nagle poczulam sprzeciw w sercu ze niewlasciwa intencja. Wiec modlilismy sie dalej koronka ale o wypelnienie woli Bozej. Nagle stan tescia zaczal sie poprawiac. Bardzo cierpielismy poniewaz nie wpuszczono nas ani na sor ani do szpitala bo nie bylismy szczepieni. Nie moglismy sie pozegnac. Siostra meza szybko sie zaszczepila aby mogla wchodzic na sor. Patrzyla na nas z wyrzutem ze my tego nie zrobilismy. To byl trudny moment i decyzja.ci Caly czas sie modlismy.
   Po 2 tyg stan taty poprawil sie na tyle ze przeniesiono go do hospicjum. I tam nas wpuszczono bez szczepienia. Szok.Odwiedzalismy tate dwa razy w tygodniu. Maz ktory nie mial wczesniej z nim relacji naprawil je. Rozmawiali o dziecinstwie przeszlosci. Nastapilo wzajne przebaczenie sobie i dziadkom, tesciom itd
   Duch sw podsuwal osoby i tematy,modlilismy sie nad tesciem w szpitalu modlitwa wtawiennicza,tesciu lezal tuz obok kaplicy gdzie byl wystawiony Pan Jezus.
   Namascilismy tate meza balsamem Milosierdzia siostry Faustyny..to byl piekny czas, piekny wrzesien i pazdziernik. A kiedy tata opowiedzial synowi cale swoje trudne zycie, dziecinstwo i malzenstwo obaj płakali i przytulali sie. Nie robili tego 48 lat.
   Gdy tesciu juz wszystkim przebaczyl to wyspowiadal sie i codziennie przyjmowal Pana Jezusa. Zaprzyjaznil sie z kaplanem kapelanem ktory tam poslugiwal i sam chorowal ciezko. Rozumieli sie dobrze bo obaj cierpieli. Gdy tata zaczynal slabnac przywiezlismy mu kawalek galazki z lasu i pola na ktorym pracowal cale zycie jako rolnik. Moj maz pod koniec karmil tate i poil jak niemowle. Ten silny rolnik z dnia na dzien zamienil sie w niemowle. Dwa dni przed smiercia maz pierwszy raz w zyciu ogolil tate. Caly sie trzasl ze strachu i wzruszenia a tata z ufnoscia poddawal sie tym zabiegom syna i chlonal bliskosc jedynego syna oraz chlonal calym soba czulosc i milosc. Nigdy nie zapomne tego widoku kiedy moj maz glaskał tate po policzku a ten hardy chlop usmiechał sie przez sen. Ufny jak niemowle.
   Wtedy tez moj maz pierwszy raz pocalowal go w czolo przepraszajac i dziekujac za zycie. To byla mistyczna chwila.Widzialam jak to przemienia mojego meza..ktory zawsze byl odludkiem i zamknietym w sobie. Wygladal jak maly chlopiec ..
   Nigdy nie mielismy problemow aby wejsc do hospicjum bez szczepienia. Pielegniarki wiedzialy o nas ale nigdy nas nie zatrzymaly.
   Tata wachal kawalek choinki(galazke) tesknil za zapachem lasu i pola,marzyl aby jeszcze raz wyjsc w las..wiec mu przynieslismy ten kawalek lasu.
   Pod koniec pazdziernika widzielismy ,ze tata juz odchodzi..rozmawial z umarlymi i odplywal . Byl dziwny juz nie nasz..juz byl caly wlasnoscia Chrystusa ale jeszcze z nami cialem. Wybudzal sie ze snu ze swojego swiata i patrzyl na nas usmiechal sie..dzien przed smiercia zjadl ptasie mleczko bardzo mu smakowalo.
   W ostatnim tygodniu jego zycia bylismy codziennie w Rzeszowie. Maz wracal z pracy i jechalismy , codziennie 160 km aby byc z tata. Siostra ktora sie szczepila nie mogla wejsc bo zachorowala na covida…my bilismy codziennie do konca. Dzien przed jego smiercia gdy siedzialam przy nim zaplakana odczulam ze przy jego glowie ktos siedzi..ale nic nie widzialam..czulam sercem taki obraz..otwarta brama na osciez a za nia las i pola..ten ktos kto(dostojny i tajemniczy przesiakniety swietowcia i modlitwa,niedostepny dla moich oczu) siedzial przy tesciu skupiony mocno na modlitwie,czuwal przy tesciu…mial go wziasc za reke i poprowadzic w ta brame za glowa, droga polna..widzialam tylko brame i kawalek drogi reszta tonela we mgle. Bardzo chcialam zobaczyc tego kogos kto siedzi przy tacie i nie moglam skupic sie na modlitwie. I nagle slysze w sercu glos napominajacy..dlaczego chcesz mnie zobaczyc skup sie na modlitwie twoj tesciu odchodzi i potrzebuje teraz twojej modlitwy. Zawstydzilam sie spuscilam glowe i zaczelam sie modlic.
   Wrocilismy do domu i modlilismy sie koronka o dobra smierc dla tescia. Teraz czulam ze to jest ta wlasciwa intencja. Rano polszlismy na Msze sw i przyjeli Komunie za tate i dalej prosto do szpitala do taty. W drodze dzwoni pielegniarka do meza i mowi ze tata wlasnie kona.
   Dojechalismy do niego i lezal na sali..usmiechniety a obok pudelko ptasiego melczka bez tej jednej czekoladki ,ktora wczoraj ze smakiem zjadl jak maly chlopczyk..tata umarl okolo godziny 10 rano..1 listopada. Pielegniarka mowila ze po prpstu zasnal. Bylismy ostatnimi ktorzy go widzieli zywego i pierwszymi ktorzy go widzieli martwego. Siostry nie zdazyly.
   Przyjaciel kapelan gdy tylko przyszedl do szpitala i zobaczyl ze tata umarl odprawil Msze sw o 11. Obok na sali lezal tata.
   Cialo jego bylo z nami a dusza juz u Boga. Dziecko wrocilo do swojego Taty.

   Wrocilismy do domu a za tydzien pojechali znowu do hospicjum aby podziekowac pielegniarkom za to ze zawsze nas wpuszczaly i dac ks na Msze sw..kiedy tak jak zawsze weszlismy do windy wszystko bylo wyzamykane a odwiedziny odwolane. Tylko kapelan mogl wchodzic.
   Tydzien po smierci taty nie moglismy wejsc do hospicjum. Nawet szczepieni nie mogli.
   Tak oto pan Bog to sobie zaplanowal. Dwa ostatnie miesiace zycia tescia byly napiekniejszymi chwilami i naprawa relacji miedzy synem a ojcem i tym na ziemi i tym w Niebie.
   ♡+♡+♡

   • AGA pisze:

    Emma, piękne świadectwo. Aż się wzruszyłam.

   • czytam pisze:

    Emma łezka mi się w oku zakręciła

   • Małgosia pisze:

    Emmo czytam i płaczę, piękne świadectwo, całkowite zaufanie i oddanie Panu Bogu.❤️

   • Renata pisze:

    Dziekuję za Twoje świadectwo Emma.Bóg jest niesamowity🙂

   • Maggie pisze:

    za teścia Andrzeja 🙏🏻❣️
    Też modlę się o wypełnienie się Woli Bożej z ufnością, włączając w to relacje osoby z Panem Bogiem, tj prośba serca, bez narzucania co ma być.
    Prosiłam tutaj o wspomożenie mej modlitwy w grudniu minionego roku i osoba cudownie przeżyła i 🤫 widzę pewną przemianę, tak, że teraz za nią 🤫codziennie staram się Litanią do Serca Jezusowego podpierać, pozostałą po tej chorobie😉 „skórę i kości”.
    Jezu, Ty się tym zajmij❣️

   • Karolcia pisze:

    Piekne swiadectwo, dziekuje
    Niech spoczywa w pokoju twoj tesciu a wasza cala rodzine Bog blogoslawi i strzeze

  • beatkaa11 pisze:

   Jezu Ty się tym Zajmij+++

 9. Ania G. pisze:

  UWAGA!!!!!
  Kochani moi od 26 .09. czyli od poniedziałku zamówiłam 9 Mszy Świętych za dusze czyśćcowe. Módlmy się za nich i prośmy ich o wstawiennictwo u Boga za nami i naszą Ojczyznę i wszystkie nasze sprawy i intencje oraz za cały Kościół katolicki i rodzinę Wowit.

  • Józef pisze:

   Kochana w takich i w kilkunastu innych intencjach zamówiłem też za dusze żebym się nie pomylił bo już nie liczę ale blisko albo ponad 100 Mszy Św. To co teraz mam z żoną i nasza rodziną. Już zwyczajnie nie ma się sił, aż nie chce się pisać bo i tak to nic nie zmieni.

   • Inka pisze:

    Jadę właśnie pociagiem i czytam wpis Emmy.. i łzy mi poleciały.Piękne świadectwo! Bóg zapłać za podzielenie się tak pięknym swiadectwem.

   • Maggie pisze:

    Józefie, wiara czyni cuda, ale trzeba trwać w ufności, oddając „pole do działania” Panu Bogu. Czyż ? nie lepiej pomyśleć: co będzie to będzie i trwać w/na modlitwie, prosząc raczej o takie trwanie w ufności z poddaniem się Woli Bożej – zamiast w depresyjnym niedowierzaniu. Smutek i zwątpienie, które wobec tego co wokół, nie są rzadkością …. więc ofiaruj je Bogu, właśnie prosząc równocześnie, jak wyżej radzę: z rezerwą by prosić o trwanie w ufności, gdyż Pan Bóg wie i wszystko może, także w tej ważnej intencji oraz z uwzględnieniem stanu w jakim się znajdujesz.
    Ileż to razy .. serce wręcz skowyczy z jakiegoś powodu … ale trzeba pomyśleć „nic to, bo Jezus więcej cierpiał i Maryja też “ … a teraz, w czasach ostatecznych, to o ileż więcej niewdzięczności na świecie, który w głupocie odrzucającej Odkupienie, podąża do przepaści i ściąga „wynagrodzenie z rodzaju Sodomy i Gomory”.

    Osłaniaj się z żoną i rodziną Krwią Jezusa Chrystusa i chroń pod płaszcz Maryji, szczególnie kiedy modlisz się za innych (pamiętaj o „Pod Twoją Obronę..”). To nie żarty, ani bajki o poszarpanych różańcach (ja miałam dodatkowo połamany krzyżyk u różańca, z urwaną dłonią Chrystusa i przez parę dni nie odkurzałam: aż Ją znalazłam w strzyżonym dywanie i przykleiłam, kończąc tym naprawę różańca), bo to, co czytamy we wpisach dowodzi, że rogata bestia mści się za modlitwę tak na modlących jak i na powierzanych modlitwie, często posługując się tymi powierzanymi modlitwie.

    Najbardziej ranią bliscy i bliskie sprawy najcięższe, bo są nieobojętne nam i rzeczywiście bliskie sercu, a przy tym: perfidia diabelska lubi „rykoszetem ranić”abyśmy porzucili intencje, rezygnowali, upadli i finalnie sami w szpony się wpakowali.

    Właśnie dlatego Ewa umieściła i umieszcza na górze, na niebieskim tle modlitwy ochronne – a jej to dostaje się wręcz od groma.
    ❤️ Wytrzymaj/cie i trwaj/cie , bo Jezus JEST Panem 💕🙏🏻❣️

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s