21 dni niesamowitej walki duchowej wraz ze Świętym Michałem Archaniołem – dzień 2

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Szatan działa. Weź broń do ręki i walcz!

Specjalne ostrzeżenia

Nigdy nie rozpoczynaj tej modlitwy jako walki duchowej, nie będąc pewnym, że zdołasz w niej wytrwać do końca. Gdybyś nie wytrwał, istnieje zagrożenie, że Szatan będzie cię nękał, gdyż pierwszy dzień takiej modlitwy zawsze jest wypowiedzeniem mu wojny. Nie rozpoczynaj wojny, jeśli nie jesteś pewien, że będziesz ją prowadził i że ją doprowadzisz do końca.
A oto druga bardzo ważna przestroga: nie zdołasz wypędzić Szatana ze swojego życia ani zerwać z nim, jeśli zachowasz przy sobie należące do niego przedmioty (talizmany gri gri, amulety, księgi z rytuałami satanistycznymi i tak dalej) albo jeśli nadal będziesz wiódł życie pozbawione higieny duchowej (niewierność, rozpusta, nieczystość i tak dalej). Musisz więc przede wszystkim wyzbyć się wszystkiego, co należy do Szatana, poprzez nawiązanie kontaktu z kapłanem, który wskaże ci właściwy sposób postępowania

Dzień drugi

Przez wzgląd na opiekuńczą rolę wobec krzyża,
jaką odgrywa Święty Michał Archanioł, wejdź w bliskość z Synem Bożym

Święty Michał jest niebieskim strażnikiem krzyża, świętego znaku naszego odkupienia, naszych nadziei na życie wieczne i naszej siły skierowanej przeciwko mocom zła. Jakże mógłby nie być szczególnym obrońcą krzyża, on, który według doktorów oraz interpretatorów świętych ewangelii z miłością zebrał najświętszą krew, która wytrysnęła na Kalwarii, i ofiarował ją Bogu wspólnie z Jezusem i Maryją za zbawienie rodzaju ludzkiego?
Od dnia, w którym zatknął w niebie sztandar wiary i posłuszeństwa, wyrywając Lucyferowi sztandar buntu, jest jego niezwyciężonym i chwalebnym depozytariuszem. Takie poczucie ma Kościół, który w swoich modlitwach nadaje temu archaniołowi miano Chorążego i śpiewa: „Podczas gdy tysiące aniołów tworzą wieniec przywódców i wojowników wokół naszego Pana, Święty Michał rozwija sztandar krzyża i sprawia, że roztacza on w niezmierzoną dal swój władczy majestat”.
Święty Michał będzie pełnił tę opiekuńczą rolę wobec krzyża aż do dnia, w którym poprzedzając ostateczne przyjście naszego Pana, dumnie poniesie ten znak miłości Boga, by go triumfalnie ukazać całemu drżącemu i odnowionemu stworzeniu.
Jakże wielką radość sprawiamy Świętemu Michałowi, kiedy czule przyciskamy wargi do krzyża, uniżenie oddajemy mu cześć i kreślimy jego święty znak na czole lub na piersiach!

O krzyżu umiłowany, pozostań na moim sercu, by liczyć jego uderzenia i kierować je ku niebu! Bądź moim przewodnikiem, obrońcą, pocieszycielem i głoś mi zawsze ogromną miłość mojego Boga!

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań.
Piętnuję i odrzucam wszelkie przymierze zawarte w moim życiu z każdymi siłami diabelskimi i z królestwem ubóstwa, cierpienia, choroby i porażki

Bóg mówi dziś do ciebie 

„A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. […] Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą”. (1 J 5, 5–8)

„Wszyscy bowiem […] dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi.  Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który [żyje] dzięki wierze w Jezusie”. (Rz 3, 24–26)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, od dnia, w którym wzniosłeś w niebie chwalebny krzyż, sztandar wiary i posłuszeństwa, cieszysz się uznaniem ze strony Chrystusa i Jego Kościoła.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką Jezus cię darzy, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie cię prosić o pomoc i orędownictwo, aby Jezus Chrystus pozwolił mi rozwiązać nękający mnie problem… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)
Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3 Amen!

Odmów codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić. Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

21 odpowiedzi na „21 dni niesamowitej walki duchowej wraz ze Świętym Michałem Archaniołem – dzień 2

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. wobroniewiary pisze:

  A tak w ogóle, to aż prawie 2 lata nie widziałam tej książki. Dziś zerknęłam, kiedy ona była wydana i co widzę? Data wydania: 2019-09-23

  I nie chodzi o rok, a o dzień – 23 września, dzień św. Ojca Pio ❤
  Ojciec Pio często za pokutę zadawał pieszą pielgrzymkę do Groty św. Michała Archanioła na Gargano, był Jego wielkim czcicielem.

 3. Ava pisze:

  Dziękuję za drugi dzień 😊

  Podzielę się z Wami – dostałam teraz pracę, po tym jak zamówiłam Mszę Świętą za duszę czyśćcowe. Umówiłam się z nimi, żeby się modliły właśnie o pracę. To już któryś raz jak widzę niezwykła skuteczność takiej „wymiany”. Sami wiecie jaki teraz się zaczyna czas- w każdym zakładzie zwolnienia, firmy dobijają koszty produkcji- a tu praca. Oby tylko ta zmiana przeszła gładko, bo zły mąci. Chwała Bogu!

 4. Edyta pisze:

  Pani Ewuniu już zamówiłam książkę więc pewnie przyjdzie w przyszłym tygodniu.Dzięki Pani wpisom będę miała ciągłość w modlitwie,nie muszę rezygnować i zaczynać od nowa.Jeszcze raz z całego serca Pani dziękuję 🤗 ❤

 5. Małgosia pisze:

  Dzisiaj po wakacyjnej przerwie Msza Świata z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z ks. Janem Reczkiem. Parafia Matki Bożej Pocieszenia godzina 15.00
  https://cdn.aztv.pl/hls/aztv_nowohuckie.stream_dcs.m3u8?conn_id=10092327251534834153

  • Małgosia pisze:

   Razem z koleżanką otrzymaliśmy dzisiaj szczególny dar uczestniczenia w tej Mszy Świętej. U stóp ołtarza złożyłam zapisaną prośbę o potrzebne łaski i Błogosławieństwo Boże dla całej wspólnoty WOWiT. Dziękuję, że jesteście.

   • Emma pisze:

    Dziekuje
    +++
    Trzeba modlitwy za pania Stasia slabnie i cierpi

    • Małgosia pisze:

     Tak to prawda, bardzo zeszczuplala. Zamieniłam z nią kilka zdań po Mszy, jest niezwykle ciepła, serdeczna to tak jakby spotkać Anioła na ziemi. Chociaż cierpi, dalej służy razem z księdzem modlitwą wstawiennicza.

 6. Elap pisze:

  Dzięki Ewo za wpisy 21 dni walki z Świętym Michałem Archaniołem Dołączam do tej walki zamawiam dziś książkie Ciebie i nas wszystkich niech Bóg ma w swojej opiece.

 7. Elap pisze:

  Ewo, dzięki za wpis dołączam do walki z Świętym Michałem Archaniołem. Zamawiam dziś książkie i proszę o następne dni rozważań .Niech Bóg ma cię w swojej opiece.

 8. Betula pisze:

  NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 14 września.
  (od 5 do 13 września)

  DZIEŃ SZÓSTY 10 września

  Panie Jezu, Boski Zbawicielu, któryś nas grzesznych ludzi Krwią Swoją odkupił, dziękujemy Ci za Najdroższą Ranę Boku Twego, przez którą dałeś z miłości ku nam, zranić Serce Swoje. Niech będzie pozdrowiona i błogosławiona Rana Boku Twego, z której wypłynęła Krew i Woda, na obmycie nas z grzechów.

  Panie Jezu cierpiący, przez Ranę Boku Twego udziel nam łaski, o którą Cię z ufnością błagamy…
  Dopomóż nam, abyśmy w życiu naszym na pierwszym miejscu stawiali miłość ku Tobie a nie troskę o rzeczy doczesne. Niech przed śmiercią będziemy zaopatrzeni Świętymi Sakramentami, abyśmy szczęśliwie przeszli do Wieczności, gdzie Ty Żyjesz i Królujesz na Wieki Wieków. Amen

  Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
  I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna , przyczyń się za nami.

  Słowa Pana Jezusa:
  „Mając Moje Rany, macie wszystko. Przez nie dokonuje się gruntownych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie..”

  KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA
  (do odmawiania na różańcu)

  O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.
  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.
  Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.
  Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

  Na dużych paciorkach: (1x)
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

  Na małych paciorkach: (10x)
  O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

  Na zakończenie: (3x)
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.
  Amen

 9. Betula pisze:

  NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 15 września
  (od 6-go do 14-go września)

  DZIEŃ PIĄTY 10 września

  • Witek pisze:

   Piękne wpisy. Oby jak najwięcej ludzi podjęło walkę. Piszczcie, zamawiajcie książkę, mówcie ludziom o takiej inicjatywie.

 10. wobroniewiary pisze:

  Światowy Dzień z walką z depresją
  Klikam na tablecie „na miejscu zdarzenia”
  Powód wezwania: „powiesił się”
  Chłopak 18 lat…
  Już go odcięli, w pełnych cierpienia oczach nie ma już życia…
  Nic tu do roboty dla nas.
  Sztywne ciało potwiedza, że
  stało się to kilka godzin temu.
  Ojciec z niewiarygodnym spokojem pali papierosa, patrzy w jeden punkt, brat krzyczy…
  Innym razem niewielka gałąź dała oparcie tej próbie.
  Nie zdążyliśmy…
  Czekamy na policję.
  Przybiega matka. Jej rozpaczliwy krzyk wbija się we mnie głęboko.
  „Synku, dlaczego to zrobiłeś?
  Przecież mogłeś przyjść, porozmawiać, moje drzwi zawsze stały dla Ciebie otworem!”
  Na te pytania już nikt nie odpowie…
  Próbuję ukryć emocje, ale nie potrafię.
  Broda się trzęsie, w oczach pojawiają się łzy.
  Wszyscy płaczemy…
  Czasem zastanawiam się ile bólu w sobie musi mieć taka osoba, ile cierpienia?
  Złowrogie głosy ściskają głowę, próbujesz uciec, poczuć ulgę…
  Nikogo nie oceniam, staram się zrozumieć.
  Nazwij mnie niepoprawnym optymistą albo jak chcesz, ale ja wierzę, że zawsze jest inne wyjście z sytuacji!
  Być może, w chwili słabości tego nie widzisz, bo demony związane z Twoim stanem nakładają klapki na oczy i każą patrzeć tylko w jednym kierunku, ale jestem przekonany, że współpraca z psychologiem, może z psychiatrą, pomoże Ci te klapki zdjąć i dostrzec piękno i normalność świata, który jest dookoła.
  Są telefony, z których możesz skorzystać o każdej porze dnia i nocy.
  Na przykład ten⤵️
  Telefon wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym
  ☎️22 484 88 01
  lub 508-161-011
  Potrzebujesz porady, wsparcia? Zadzwoń!
  Powiem jeszcze pare słów o depresji, to podstępne k*restwo. Ostrożnie wkłada nóż do ręki, delikatnie zaciska na szyi pętlę. Zabiera Ciebie kawałek po kawałku. Ta choroba może dotknąć i Ciebie, i mnie. Nie ma reguły! Nawet sąsiadka, którą podziwiasz i zazdrościsz jej życia może wracać do domu i płakać z rozmytym makijażem. Dotyczy ona osób, których w życiu byśmy o to nie podejrzewali!
  Depresji nie widać!
  10 września jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Nie pozwól, aby ta podstępna siła zawładnęła także Tobą! Cierpienia kiedyś przeminą, wszystko przeminie, Twoje dzisiejsze problemy też😉
  Mam nadzieję, że ten post będzie dla Ciebie drogowskazem. Że spowoduje, że odważysz się i w końcu zadzwonisz do specjalisty!
  A wtedy wspólnie pójdziecie drogą do wyjścia z tego dołka.
  Walcz o siebie!
  Trzymam mocno kciuki!

 11. wobroniewiary pisze:

  Już przygotowałam na jutro dzień 3 i patrzę na początek dnia 4-ego
  (no ktoś musi to przygotować) i powiem Wam, że ta walka mnie wprost zachwyca
  Np. dzień 4-ty jest pod hasłem:
  „Przez wzgląd na posłuszeństwo Świętego Michała Archanioła uzyskaj poprawę twoich złych relacji z rodzicami”

  A dzień 5-ty
  „Przez wzgląd na wierność Świętego Michała Archanioła wobec dworu niebieskiego uzyskaj łaskę przebaczenia tym, którzy cię prześladują i działają na twoją szkodę”
  itd.

 12. wobroniewiary pisze:

  Jest fajnie… wchodzę po Mszy św. na korytarz a tam leci na mnie wielki czarny pies, ten sam, który zajadle szczękał i wył na Alleluja przed Ewangelią…po prostu postanowio nam umilić życie 😀

 13. Darek pisze:

  Joga i mantry w gotyckiej katedrze. Pogańskie praktyki zastępują Eucharystię

  Katedra pw. św. Jakuba w Antwerpii, wspaniały zabytek architektury gotyckiej i miejsce spoczynku Petera Paula Rubensa został miejscem hinduskich praktyk. W towarzystwie barokowych stacji Drogi Krzyżowej, figur świętych i krucyfiksu, na posadzce kościoła odbywały się zajęcia z jogi, podczas których medytowano i recytowano mantry.

  https://pch24.pl/joga-i-mantry-w-gotyckiej-katedrze-poganskie-praktyki-zastepuja-eucharystie/

 14. Betula pisze:

  NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 14 września.
  (od 5 do 13 września)

  DZIEŃ SIÓDMY 11 września

  Ukochany Panie, czcimy i uwielbiamy Twoje Święte i ukryte Rany na Twojej prawej Ręce i na Twoich Stopach. Uwolnij nas od wszelkich dolegliwości na rękach i stopach. Zachowaj nas i nasze gospodarstwo domowe od wszelkiego niebezpieczeństwa i strzeż nas. Spełnij Twoją obietnicę, że nie dopuścisz, byśmy umarli nagłą śmiercią. Prosimy Cię o to, Panie, jeśli jest taka Twoja Wola. Amen.

  Najukochańszy i Najświętszy Jezu, przebacz nam nasze grzechy, choć i my rzucamy nieraz kamienie na Ciebie przez naszą słabość. Niech Ci będą dzięki, o Jezu, bo Ty cierpisz na skutek tych Ran, by zagoić nasze rany. Kochamy Ciebie i okrywamy łzami naszej miłości. Przyjmij nasze pokorne ofiary i obdarz nas Twoim Miłosiernym Spojrzeniem, abyśmy mogli otrzymać przez zasługi Twoich Ran te łaski, o które Cię prosimy… Amen

  Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
  I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

  Słowa Pana Jezusa:
  „Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj czynić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.”

  KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA
  (do odmawiania na różańcu)

  O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.
  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.
  Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.
  Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

  Na dużych paciorkach: (1x)
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

  Na małych paciorkach: (10x)
  O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

  Na zakończenie: (3x)
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.
  Amen

 15. Betula pisze:

  NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 15 września
  (od 6-go do 14-go września)

  DZIEŃ SZÓSTY 11 września

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s