Przeżyj 21 dni niesamowitej walki duchowej wraz ze Świętym Michałem Archaniołem

Z całego serca zachęcam każdego z Was do nabycia tej książki – ja rozpoczynam swoją duchową walkę w dniu dzisiejszym tj. 9 września i zakończę ją w uroczystość św. Michała Archanioła

Nie jest to kolejny modlitewnik. To zapis drogi wiary i nadziei, drogi osobistych spotkań z Chrystusem, drogi pokonywanej razem z Duchem Świętym i z pomocą Świętego Michała Archanioła, z ufnością, odwagą i wiarą. Modeste Kpodehoto ofiarowuje swe dzieło jako broń duchową chrześcijanina

Egzorcysta diecezji Djougou, o. Raoul André Ayiou MI pisze:
Po latach walki z siłami zła przysługuje mi prawo powtórzenia za starszymi ode mnie egzorcystami, że pewna smutna prawda jest aż nazbyt oczywista: Szatan wydaje się nieokiełznany, królestwo Boże znajduje się w katastroficznym odwrocie, a jego członkowie pozostają zdezorientowani. Dlatego najwyższy czas, by chrześcijanie, którzy rzeczywiście pragną nimi pozostać, wzięli sobie za wzór okres wczesnego chrześcijaństwa. Czyż nie uderza nas choćby to, że w czasie, kiedy mnożą się obrzędy i praktyki piekielne, obrzędy i praktyki niebieskie stają się coraz rzadsze?

Oto teraz dostajemy narzędzie, które pomoże nam zwyciężyć naszego wspólnego wroga. Broń ta wymaga od nas jednak pewnej dyscypliny: dwudziestu jeden dni intensywnej walki duchowej przy wsparciu Świętego Michała Archanioła i z pomocą tej książeczki!

„Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów” (Dn 10, 13).

Oto źródło i podstawa tych dwudziestu jeden dni walki duchowej, do podjęcia której zachęcają nas Duch Święty razem ze Świętym Michałem Archaniołem. Mamy ją podjąć nie tylko po to, by rozszerzyć pole naszego rozeznania, lecz przede wszystkim po to, by na tym gruncie powstała nowa strategia walki z wrogiem, który „jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć” (1 P 5, 8)

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Szatan działa. Weź broń do ręki i walcz!

Współczesny świat dostarcza nam wielu dowodów na to, że szatan wydaje się być nieokiełznany a zło potężne, jak nigdy wcześniej. Jednak każdemu z nas Bóg dał do ręki broń, z której możemy skorzystać, by podjąć walkę duchową. Wejdź na trudną, ale skuteczną drogę 21 dni modlitwy i proś o wsparcie św. Michała Archanioła w walce z siłami ciemności

(…) Przede wszystkim jako chrześcijanie nie bądźmy naiwni. Pośród nas, w naszych kościołach, w naszych grupach modlitewnych jest wielu, którzy przyjmują komunię przy ołtarzu Szatana. Razem z nami odmawiają oni modlitwy, może nawet znają je lepiej od nas. Doskonale wiedzą, w jakiej chwili i w jaki sposób obrócić je przeciw nam, by nas zaatakować. Święty Jan to potwierdził: „Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami, a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas” (1 J 2, 19).

Dlaczego 21 dni walki duchowej?

Podając, że opór księcia królestwa Persów wobec Anioła Bożego trwał dwadzieścia jeden dni, Biblia nie nadała żadnego szczególnego znaczenia tej liczbie. Odwołanie się do różnych źródeł pozwoliło jednak ustalić, że liczba 21 wyraża równowagę i harmonię.

W jakiej sytuacji możemy odwoływać się do tej modlitwy?

Modlitwę tę można stosować w każdej sytuacji, gdy horyzont zdaje się zaciemniać i kiedy myślimy, że Bóg jest głuchy na nasze modlitwy lub kiedy nie możemy znaleźć żadnego rozwiązania.
Czy twoje życie składa się jedynie ze wzlotów i upadków? Ze zbierania i z rozpraszania? Z bezowocnej pracy, porażek wszystkich zamierzeń, z chorób, systematycznego blokowania działań, zamętu, konfliktów, przeciwności, nędzy, płaczu, ubóstwa, cierpienia, uciemiężenia, upokorzenia i tak dalej?
Ta modlitwa pozwoli ci zburzyć mur. Słowo Boże mówi: „Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka – od Pana. […] Powierz Panu swą sprawę, a spełnią się twoje zamiary” (Prz 16, 1.3). 
Modlitwa ta nie jest jednak magiczną formułą – to narzędzie w walce. Mieć broń w ręku to jedno, lecz umieć się nią posługiwać i właściwie stosować – to drugie.

Specjalne ostrzeżenia

Nigdy nie rozpoczynaj tej modlitwy jako walki duchowej, nie będąc pewnym, że zdołasz w niej wytrwać do końca. Gdybyś nie wytrwał, istnieje zagrożenie, że Szatan będzie cię nękał, gdyż pierwszy dzień takiej modlitwy zawsze jest wypowiedzeniem mu wojny. Nie rozpoczynaj wojny, jeśli nie jesteś pewien, że będziesz ją prowadził i że ją doprowadzisz do końca.
A oto druga bardzo ważna przestroga: nie zdołasz wypędzić Szatana ze swojego życia ani zerwać z nim, jeśli zachowasz przy sobie należące do niego przedmioty (talizmany gri gri, amulety, księgi z rytuałami satanistycznymi i tak dalej) albo jeśli nadal będziesz wiódł życie pozbawione higieny duchowej (niewierność, rozpusta, nieczystość i tak dalej). Musisz więc przede wszystkim wyzbyć się wszystkiego, co należy do Szatana, poprzez nawiązanie kontaktu z kapłanem, który wskaże ci właściwy sposób postępowania.

7 etapów codziennej modlitwy do Michała Archanioła

1. Krótkie pouczenie: Chodzi tu o niedługie fragmenty nauczania wybitnych Bożych ludzi, które mogą nas oświecić co do znaczenia walki w każdym dniu. Te krótkie codzienne napomnienia pogłębiają również naszą zdolność rozeznawania. W afrykańskiej aptece ziół leczniczych często ze zdziwieniem odkrywa się, że określona roślina, znana jako lekarstwo stosowane w przypadku konkretnej przypadłości, okazuje się także skuteczna w leczeniu innej choroby – sama albo w połączeniu z innymi roślinami. Nie pozwól, by zawładnęło tobą przekonanie, że już coś takiego widziałeś lub poznałeś. Nawet w przypadku znanych ci fragmentów nauczania czy modlitw stosuj je z wiarą – na pewno zmieniły się ich kontekst i układ.

2. Przygotowanie: Wymiar ziemski nie może bez przygotowania wejść w komunię z wymiarem niebieskim. Co do tego nie ma wątpliwości. Na tym etapie należy podjąć przygotowania. Zaleca się postępowanie pogłębiające pokorę, a także odrzucenie wszelkich powiązań z Szatanem. 

3. Bóg mówi dziś do ciebie: Każdy dzień modlitwy  ukierunkowują konkretne fragmenty biblijne, zaproponowane do rozważania. Znalezienie czasu na przeczytanie, zrozumienie i rozważenie fragmentu Pisma bez wątpienia każdemu z nas przyniesie wielką korzyść.

4. Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem: Zwycięstwo to dokonuje się w łasce naszego chrztu, przy równoczesnym wsparciu łaski płynącej od biskupa miejsca, w którym się znajdujemy podczas modlitwy.
Dlatego też modlitwę tę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż tylko chrzest włącza człowieka do Chrystusowego grona i daje władzę kapłańską, prorocką i królewską. Stąd modlitwę tę należy odmawiać w pozycji stojącej (jeśli to możliwe), z rękami wzniesionymi ku niebu, tak jak Mojżesz podczas walki Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita” (Wj 17, 11).

5. Zaproszenie archanioła Michała do walki w tym konkretnym dniu: Przypomnij sobie, że nawet widząc ślepotę Bartymeusza, Jezus go zapytał: „Co chcesz, abym ci uczynił?” (Mk 10, 51). Archanioł Michał tylko czeka, byśmy zaprosili go do współudziału w naszej walce i by mógł on zacząć działać.

6. Modlitwa do Maryi: Chodzi tu o słynną modlitwę przed walką, podyktowaną przez Matkę Bożą ojcu Louisowi Cestacowi 13 stycznia 1864 roku. „Pierwszym moim obowiązkiem – napisał ksiądz Cestac – było przedstawienie tej modlitwy Jego Eminencji
François II Lacroix, biskupowi Bayonne, który raczył ją zatwierdzić. Po wypełnieniu tego obowiązku poleciłem ją powielić w pięciuset tysiącach egzemplarzy i postarałem się wszędzie ją rozesłać. Nie zapomnijmy dodać, że przy pierwszym drukowaniu tej modlitwy prasy dwukrotnie pękły”.

7. Obietnica: Oryginalność włączenia obietnicy w codzienne modlitwy zawdzięczamy nowennie Krzyk ku Niebu Thierry’ego Fourchauda. Nic się nie uzyska, jeśli się czegoś nie poświęci. Dlatego drobny podarunek czy ofiara (etymologicznie ofiara oznacza „uczynić świętym”) złożone Bogu zwiększą skuteczność naszych modlitw.
Gdy się nad tym zastanowimy, okaże się, że mamy wokół siebie bardzo wiele podarunków, jakie możemy ofiarować Bogu choćby zaraz. Kilka przykładów: 
pójść na Mszę Świętą, przez jeden dzień nie palić papierosów lub nie oglądać telewizji, zdobyć się na życzliwy gest w stosunku do kogoś potrzebującego (chorego, więźnia i tak dalej) – można na przykład zadzwonić do niego czy odmówić za niego krótką modlitwę i tym podobne.

Pierwsza sekwencja:  Trzy dni w bliskości z Bogiem

Dzień pierwszy: Przez wzgląd na wierność i posłuszeństwo Świętego Michała Archanioła proś o łaskę Boga Ojca.
Dzień drugi: Przez wzgląd na opiekuńczą rolę wobec krzyża, jaką odgrywa Święty Michał Archanioł, wejdź w bliskość z Synem Bożym.
Dzień trzeci: Przez wzgląd na wierność Świętego Michała Archanioła przyjmij pełnię Ducha Świętego, który jest źródłem wszelkiej walki duchowej.

Druga sekwencja: Trzy dni poprawiania twoich relacji z drugim człowiekiem (dzień 4, 5, 6)

Trzecia sekwencja: Dziewięć dni dla twojego wyzwolenia (dzień 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Czwarta sekwencja: Trzy dni dla osiągnięcia sukcesu (dzień 16, 17, 18)

Piąta sekwencja: Trzy dni na głoszenie zwycięstwa (dzień 19, 20, 21)

Dla przykładu programu walki pokazuję dzień pierwszy

Przez wzgląd na wierność i posłuszeństwo
Świętego Michała Archanioła
proś o łaskę Boga Ojca

Już samo imię Michała powinno budzić nasz podziw: to okrzyk wyrażający entuzjazm i wierność. 
„Któż jest jak Bóg?” – oto jakie imię nosi nasz wspaniały archanioł. W głębi piekieł Szatan wciąż jeszcze drży na wspomnienie tego imienia, które przypomina mu szlachetny protest, jakim ów świetlisty duch zareagował na próbę buntu niewiernych aniołów.
Michał złożył dowody męstwa w zastępach Pana i dlatego została mu powierzona straż nad ludem Bożym oraz jego obrona aż do dnia, w którym dziedzictwo odrzuconej synagogi przeszło do Kościoła chrześcijańskiego. Teraz jest on strażnikiem i obrońcą Oblubienicy jego Mistrza, naszej wspólnej Matki, Kościoła. Jego potężne ramię czuwa nad Kościołem; wspiera go i podnosi w trudnych doświadczeniach, a sam Michał Archanioł ma udział we wszystkich jego triumfach.

Nie sądźmy jednak, że święty Archanioł, odpowiedzialny za najszerzej zakrojone i najwznioślejsze działania, mające zachować dzieło Chrystusa, jest nimi tak bardzo obarczony, iż nie ma możliwości uważnie wysłuchać modlitwy każdego spośród członków Kościoła świętego. Bóg dał mu serce pełne współczucia dla nas; i żadna z dusz nie ujdzie jego uwagi. Święty Michał Archanioł dzierży miecz w obronie Oblubienicy Chrystusa. […]

Kult tak potężnego sługi Boga i tak pełnego życzliwości obrońcy ludzi powinien się szerzyć w chrześcijańskim świecie, szczególnie po klęsce fałszywych bogów, kiedy już nie ma powodu się obawiać, że ludzie pokusiliby się o oddawanie mu czci boskiej

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań. Piętnuję i odrzucam wszystkie diabelskie ofiary, pakty, życzenia i obietnice, w których świadomie lub nieświadomie uczestniczyłem

Bóg mówi dziś do ciebie 

„Ja zaś z ufnością powierzyłam Przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mnie Święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko Przedwieczny, wasz Zbawca. Wysłałam was ze smutkiem i płaczem, a Bóg odda mi was z radością i weselem na wieki”. (Ba 4, 22–23)

„Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala,
i Pan Bóg daje ujść przed śmiercią
Zaiste Bóg kruszy głowy swym wrogom,
kudłatą czaszkę tego, co postępuje grzesznie”.
(Ps 68, 21–22)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, dzięki wierności i posłuszeństwu, których składasz dowody, bezustannie kontemplujesz oblicze Ojca.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką Bóg cię darzy, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie prosić cię o pomoc i orędownictwo, aby Pan Bóg objawił swoje miłosierdzie i swoją życzliwość, rozwiązując nękający mnie problem… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)
Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3 Amen!

Codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić.
Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Modlitwy końcowe
Litania do Świętego Michała Archanioła

Modlitwa papieża Leona XIII do Świętego Michała Archanioła (1884 r.)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

30 odpowiedzi na „Przeżyj 21 dni niesamowitej walki duchowej wraz ze Świętym Michałem Archaniołem

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. Sławek pisze:

  Módlmy się o Pokój. Papież Franciszek mówi o 3 wojnie światowej w kawałkach. Nie wpisujmy się w program wojny, która ma być naszym przeznaczeniem. Naszym przeznaczeniem jest Pokój. Królowo Pokoju módl się za nami. Nie dajmy sobie wmówić, że wszystko zmierza ku wojnie. Św. Janie Pawle ll , orędowniku Pokoju módl się za nami. Budujmy program urzeczywistniania Pokoju. Jest to tak pilne w obecnym czasie. Nie dajmy się omamić koniecznością wojny. Boże Ojcze wyciągnij swą rękę nad nami i okarz nam miłosierdzie przez zasługi Twojego Syna Jezusa Chrystusa. – obdarz nas Pokojem, przepraszamy Cię za nasze grzechy. Przyjmij nasze posty i modlitwy w tej intencji. Niech zajaśnieje między nami Twój Pokój i miłość bliźniego. Amen

 3. Betula pisze:

  NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 14 września.
  (od 5 do 13 września)

  DZIEŃ PIĄTY 9 września

  O Najukochańszy Jezu Mój, Ty najcichszy Baranku Boży, ja, biedny grzesznik pozdrawiam i czczę tę Ranę Twą Najświętszą, która Ci sprawiała ból bardzo dotkliwy, gdy niosłeś krzyż ciężki na Swym Ramieniu – ból cięższy i dotkliwszy niż inne Rany na Twym Świętym Ciele.
  Uwielbiam Cię, oddaję cześć i pokłon z głębi serca. Dziękuję Ci za tę najgłębszą i najdotkliwszą Ranę Twego Ramienia. Pokornie proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, którą wskutek tej Rany cierpiałeś, i w Imię Krzyża Twego ciężkiego, któryś na tej Ranie Świętej dźwigał, ulitować się raczył nade mną, nędznym grzesznikiem, darował mi wszystkie grzechy i sprawił, abym wstępując w Twoje krwawe ślady, doszedł do szczęśliwości wiecznej. Amen

  Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
  I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

  Słowa Pana Jezusa:
  „Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz nawet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać Sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.”

  KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA
  (do odmawiania na różańcu)

  O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.
  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.
  Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.
  Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

  Na dużych paciorkach: (1x)
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

  Na małych paciorkach: (10x)
  O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

  Na zakończenie: (3x)
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.
  Amen

 4. Betula pisze:

  NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 15 września
  (od 6-go do 14-go września)

  DZIEŃ CZWARTY 9 września

 5. wobroniewiary pisze:

  Wiem, że za tę stronę wielu mi złorzeczy (znanych i nieznanych) i jak czytałam te słowa, to mi łzy radości p[opłynęły, tym bardziej, że niektórych znanych sama nazwałam „kudłatymi”

  „Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala,
  i Pan Bóg daje ujść przed śmiercią
  Zaiste Bóg kruszy głowy swym wrogom,
  kudłatą czaszkę tego, co postępuje grzesznie”.
  (Ps 68, 21–22)

  • wobroniewiary pisze:

   Ps. Komentarz dodawałam 3 razy, dwa razy pojawiał się komunikat „twój komentarz nie może być dodany’

   • Witek pisze:

    Osobiście jestem zaskoczony „ciszą” pod tym wpisem związanym z 21 dniami walki wraz z Św. Michałem Archaniołem.
    Cisza, cisza, cisza…..
    Jaka cisza?!!!
    No tak jak ktoś potrzebuje modlitwy, dzieją się w jego życiu codzienne dramaty, małżeństwa się rozpadają, ludzie chorują, kłótnie, nieporozumienia i różne zranienia .
    To piszemy, piszemy, prosimy.
    Jak Ewa daje ludziom BROŃ niesamowitą, skuteczną, sprawdzoną, to…. Cisza…..
    Lidzie obudźcie się!!!!
    To jest wielki dar do odmienienia swojego życia.
    Masz problemy w małzeństwie ?
    Przyczyną jest szatan a nie współmałżonek.
    Masz problemy z dziećmi, to ten drań z dołu pragnie aby tak było….
    Jesteś chory to wiadomo kto jest temu winien….
    Tak jak mówił ks. Dominik, kiedyś wystarczył dziesiątek i Msza Święta raz na tydzień….teraz misisz stanąć do walki.
    Ktoś powie…. Ja nie mam siły… a masz siłę cierpieć to co przeżywasz?
    Kup książkę, poproś Maryję i Michała Archanioła o Aniołów Stróżów i Świętych o pomoc.
    Walcz! zwycięstwo jest po Twojej stronie przy boku Michała Archanioła.
    To tylko 21 dni a ile cierpisz być może lat z powodu różnych kłopotów.
    A po 21 dniach dajemy świadectwo….

    • wobroniewiary pisze:

     Też mi smutno z powodu tej ciszy….. a miałam jutro robić dzień 2

    • eska pisze:

     Witek, a może nie oceniaj tak łatwo!
     Ja na przykład jestem od kilku dni poza domem, mam bardzo intensywny czas od rana do nocy, ledwie zdążam z pompejanką, mimo to staram się codziennie tu zaglądać. Zarejestrowałam treść wpisu i uznałam za wartą powrotu – ale po pierwsze to trzeba sobie dokładnie rozważyć i zaplanować na to czas aby podołać, a po drugie jesli wpis pojawia się w dzień roboczy tygodnia, to możnaby wziąć pod uwagę, że nie każdy może odnotować fakt na bieżąco. Może zwłaszcza pośród tych, których „wywołujesz do tablicy”, bo im się życie sypie. Tymczasem Ty w ekspresowym tempie masz już wnioski na temat ciszy i jej powodów. Nie za szybko trochę?
     .
     Żegnam się na ileś kolejnych dni, bo mój wariacki czas się jeszcze nie skończył.

    • Emma pisze:

     Eska dzieki bo mam i mysle identycznie jak Ty w ttm temacie.
     Ja rozeslalam rekolecje do znajomych i tez cisza i tez smutno ale ks powiedzial, ze to jest mi potrzebne aby nie byc pyszną i nie oczekiwac od innych ani nie oceniac qiec przestalam czekac na odzew.

    • Kaśka pisze:

     No ale przecież to nabożeństwo opatrzone jest ostrzeżeniem, aby dobrze rozważyć czy je rozpocząć. Ewo, publikuj. Może to nie jest ten czas dla wielu, może tylko nieliczni teraz skorzystają, ale w odpowiednim czasie tych osób może będzie bardzo wiele!

    • Magdalena pisze:

     Witek, jesteś wspaniały!
     Książka zamówiona,czekam niecierpliwie z wielką radością!!

    • Ola pisze:

     Książkę zamówiłam ,ale czuję ,że teraz nie jest czas ,abym zaczynała . Mam tak dużo obowiązków służbowych i rodzinnych ,do tego 4 róże różańcowe ,1 dziesiątka w duchowej adopcji dziecka poczętego + nasza obecna pompejanka,a do tego inne ważne dzieła . A muszę też być z mężem i dziećmi . Po naszej ostatniej pompejance dużo u mnie zmian i w moim małżeństwie po latach wielkich trudności, ale nie czuję,że teraz mam dawać o tym świadectwo. Natomiast chce podzielić się tym ,co ostatnio usłyszałam w sercu na Mszy Świętej: Powiedziałam Jezusowi ,że męczę się z moimi pewnymi słabościami i nie chce nimi Go obrażać ,ale czuję ,że mnie one przygniatają i wtedy usłyszałam w sercu ,abym zaczęła cały czas uwielbiać nieskończone Miłosierdzie Boże i wtedy Bóg mnie uzdrowi z moich słabości i da nowe serce przepełnione Jego miłością ♥️ Błogosławionej niedzieli wszystkim ♥️ ☺️

   • Emma pisze:

    @Kaska napisała:
    „to nabożeństwo opatrzone jest ostrzeżeniem, aby dobrze rozważyć czy je rozpocząć. Ewo, publikuj. Może to nie jest ten czas dla wielu, może tylko nieliczni teraz skorzystają, ale w odpowiednim czasie”
    Dokladnie!.
    Ja ledwo daje rade z tymi modlitwami, ktorych sie podjelam na wrzesie i pazdziernik i nie jestem gotowa na to nabozenstwo TERAZ. Co nie znaczy, ze go nie zrobie.
    Publikowac jak najwiecej a kazdy sam rozezna kiedy i jak.
    Pozdrawiam i zycze pieknej niedzieli z Bogiem

    • Krystyna pisze:

     Tak Emmo, ja też teraz przeczytałam o tym 21 – dniowym nabożeństwie i też chciałabym podjąć je, ale już jestem spóźniona. Przez 2 dni ( tylko … niestety przez zdrowie) uczestniczyłam w pieszej pielgrzymce do Loretto. W tym czasie nie wchodziłam na stronę, ale modliłam się za rodzinę Wowit. Dobrej nocy i niedzieli, z Bogiem i Maryją 🙏

    • wobroniewiary pisze:

     Nie jesteś i nikt nie jest spóźniony
     Przecież każdy może zacząć kiedy chce
     Choćby 13 (dzień Maryi) czy 23 września (św. O. Pio) czy 1 października (aby dobrze liczyć) – kiedy kto chce 🙂

    • Sylwia pisze:

     Witku rozumiem twoją postawę jednakże każdy z nas ma jakieś zobowiązania modlitewne, a obok tego życie codziennie i obowiązki stanu. Mam podobnie jak Eska nie zawsze mogę się udzielać non stop bo zwyczajnie nie mam na to czasu ani możliwości. Ale popieram inicjatywę i być może ktoś czuje się na siłach to się podejmie tego wyzwania.

  • Kamilbolt pisze:

   „Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala,
   i Pan Bóg daje ujść przed śmiercią”

   Tak, byłem kiedyś tego świadkiem, jak jedna z moich znajomych przez złe towarzystwo i nałogi plus hazard i anoreksja popadła w takie kłopoty, że była już bez mała jedną drogą na tamtym świecie. Lecz Stwórca nie zostawił jej samej sobie i z pomocą odpowiednich ludzi i okoliczności wyciągnął ją znad przepaści. Dziś funkcjonuje normalnie i bez nałogów.

   Mnie też podźwignął, gdy miałem własne problemy.

   • AGA pisze:

    Kamilbolt dzięki za podzielenie się tym świadectwem. Ja ostatnio coraz bardziej czuję, że Pan Bóg mnie opuścił i zostawił samą sobie. Od 10 lat wołam do Niego i jest coraz gorzej. Ostatnio chciałam załatwić ważną sprawę i szło wszystko pozytywnie aż do wczoraj. Znowu co zaplanuję to wszystko się chrzani. 😦

    • Sylwia pisze:

     Kochana Ago Bóg nie opuszcza nikogo. To nam się wydaje tylko że tak jest. A On potrafi być cierpliwy i mimo naszej pustki Ciągle czeka. Pamiętaj Boże młyny mielą powoli by powstał najlepszy pokarm.
     A może to o co prosisz Boga nie jest zgodne z Jego Wolą ? Tego nie wiemy. Na wszystko przyjdzie odpowiedź i czas. Choć jest trudno to nie poddawaj się i proś Boga by dał Ci odpowiedź czy to czego pragniesz jest własciwe.
     Niech Bóg Ci błogosławi.

 6. duszyczka pisze:

  Ewuś, ja po Twoim wpisie od razu zakupiłam ww. książkę i dodatkowo jeszcze „9 wtorków na cześć naszego Anioła Stróża”, bo choć kocham mojego niebiańskiego przyjaciela, to wiem, że zbyt mało mu dziękuję. Więcej proszę niż dziękuję, a ma się bidula ze mną, bo ja nerwowy rocznik jestem.

 7. Edyta pisze:

  Szczęść Boże. Pani Ewo,ja podejmuję walkę duchową ze św Michałem Archaniołem.Już zaczęłam dzień pierwszy i bardzo Pani dziękuję za ten wpis ❤ I jeśli jest to możliwe to proszę o kolejne wpisy abym mogła dalej kontynuować tę modlitwę.Odkąd przyjęłam szkaplerz św Michała to czuję jego opiekę i podejmując przez 21 dni modlitwę chce Mu podziękować i uwielbić Trójcę Przenajświętszą ❤

 8. Alina pisze:

  Jestem pod wielkim wrażeniem tej modlitwy i na pewno chcę się podjąć, tylko myślałam że jak zakupie tą książkę. Za tydzień będę dopiero w kraju. Ale jeśli byłoby to na tej stronie codziennie to mogę już zaczynać. Bóg zapłać za te linę ratującą i za inne dobrodziejstwa jakie tu czytam na tej stronie.

 9. Bożena pisze:

  Pani Ewo dziękuję Bogu za ten wpis. Wczoraj wieczorem moja przyjaciółka opowiadała mi o swojej 9 letniej wnuczce. W domu odmówiły razem akt zawierzenia Matce Bożej i wnuczka zrobiła to bardzo chętnie. Wieczorem zabrała ją na Mszę Św. a ona całą Mszę przeszkadzała, szarpała i poszturchiwała babcię, tyko do domu, kiedy koniec, płacz itd. a po wyjściu z Kościoła powiedziała, że czuje smród gnoju, choć tam nic nie śmierdziało, to jest miasteczko nie wieś. Babcia Wiktorii jest świadoma, co, a raczej kto za tym stoi, ale córka a tym bardziej zięć nie chcą słuchać i nie pojmują niczego z tematu duchowych zagrożeń i walki duchowej. Zaraz wysyłam jej info o tym wpisie a przy okazji proszę o modlitwę za małą Wiktorię i jej rodziców.

 10. ANNA pisze:

  Szczesc Boze.Podjelam walke duchowa.Moja siostra tez.Prosze o kolejny dzien.Ksiazke zakupie,tyle,ze z opoznieniem .Niech Ci Bog blogoslawi za Twoja prace.Wielkie Bog zaplac.

  • Witek pisze:

   Do @ eska i innych osób które myślą podobnie…………………
   i jeszcze …………………..
   Niech was Bóg Błogosławi!
   Tylko Bóg bada serce i nerki.

   Tyle i aż tyle odpowiedzi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s