27 sierpnia wspominamy św. Monikę. Módlmy się dziś za nami, za naszymi dziećmi i małżonkami!

Modlitwa o nawrócenie męża

Święta Moniko, dzięki swojej cierpliwości i modlitwom wyprosiłaś u Boga nawrócenie swego męża i łaskę życia z nim w pokoju.
Proszę Cię, wyproś dla mnie i mojego męża błogosławieństwo Boże, aby również w naszym domu zapanowały prawdziwa harmonia i pokój i aby wszyscy członkowie naszej rodziny mogli osiągnąć kiedyś życie wieczne. Amen.

Modlitwa o nawrócenie dziecka

Zwracam się do Ciebie, św. Moniko, wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy za dziecko, o pomoc i radę. W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko (dzieci)……, aby dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu mogło(-y) ono(-e) otrzymać łaskę szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana. Proszę Cię również pokornie, abyś wyprosiła mi u Pana ducha takiej samej wytrwałej i nieustannej modlitwy, jakiego udzielił On Tobie. Proszę o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Modlitwa żony i matki

Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki i odpowiedziałeś na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi łaski, abym i ja potrafiła modlić się do Ciebie z takim samym szczerym zapałem i abym wyprosiła, tak jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych bliskich mi osób, za które jestem odpowiedzialna. Przez Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen

Święta Monika

Nie potrafię wyrazić słowami, jak bardzo mnie kochała – pisał po latach jej syn (św. Augustyn), nad którym wylała morze łez

Matka - św. Monika

Święta Monika (332–387) nie miała łatwego życia. Wydano ją młodo za poganina, który okazał się niewiernym mężem i człowiekiem skorym do gniewu. Dodatkowym krzyżem stała się wrogo nastawiona teściowa. Cierpliwością i mądrością Monika potrafiła okiełznać temperament męża i zjednać przychylność teściowej. Doprowadziła do nawrócenia męża, który tuż przed śmiercią przyjął chrzest. Pozostała do końca życia wdową pochłoniętą troską o dzieci. Miała ich troje: syna Nawigiusza, córkę, której imienia nie znamy, oraz syna Augustyna. Ten ostatni przysporzył jej najwięcej zmartwień, ale to on wystawił jej w swoich „Wyznaniach” najpiękniejszy pomnik.

Młody Augustyn szukał prawdy w sektach i modnych filozoficznych trendach, a doczesnego szczęścia w konkubinacie. Matka cierpiała. Łzy zamieniała w modlitwę. Augustyn wspomina chwilę, kiedy dopadła go ciężka choroba. Nawet w niebezpieczeństwie śmierci nie poprosił o chrzest. Sam ocenia siebie po latach, że zachował się jak błazen. Wyznaje, że ocaliła go miłość matki. „Gdybym umarł w tym stanie, serce mojej matki już by nigdy nie przestało krwawić po takim ciosie. Nie potrafię wyrazić słowami, jak bardzo mnie kochała i o ile bardziej cierpiała, rodząc mnie do życia duchowego, niż wtedy, gdy mnie wydawała na świat. Czyżbyś Ty, Boże, hojny w miłosierdziu, mógł wzgardzić sercem skruszonym i upokorzonym wdowy cnotliwej i rozważnej?

Św. Augustyn z matką, św. MonikąCzy mogłeś wzgardzić jej łzami, czy mogłeś nie wysłuchać jej modlitw, w których błagała Cię nie o srebro i złoto, nie o jakiekolwiek dobra zmienne i przemijające, lecz o zbawienie duszy swego syna? Z Twojej przecież łaski była taka, jaka była. Nie mogłeś jej Panie odmówić pomocy”.

Niepokój Moniki był tak wielki, że opuściła rodzinne wybrzeże północnej Afryki i podążyła za synem do Mediolanu i Rzymu. Zastała go już w pół drogi do nawrócenia, w stanie ogólnego zwątpienia. Augustyn wspomina: „Matka powiedziała mi – z największym spokojem, z taką pogodą, jaką daje zupełna ufność – iż wierzy, że zanim odejdzie z tego świata, ujrzy mnie wierzącym katolikiem. Tyle do mnie rzekła. Do Ciebie zaś, który zdrojem jesteś miłosierdzia, jeszcze goręcej się modliła, płacząc, prosiła, abyś jak najrychlej wspomógł mnie i rozświetlił moje ciemności Twoim światłem”.

Monika doczekała się spełnienia swych modlitw. Doprowadziła do rozstania z kobietą, z którą Augustyn żył w nielegalnym związku i zatroszczyła się nawet o odpowiednią kandydatkę na żonę. Nie przypuszczała, że syn po nawróceniu zostanie kapłanem. Zmarła krótko po chrzcie Augustyna. W Ostii, gdzie czekała na statek powrotny do Afryki, przeżyła chwilę szczęścia, spełnienia. To jedna z najpiękniejszych kart „Wyznań”. Matka i syn, oparci o okno, patrząc na domowy ogród, rozmawiają długo ze sobą, jak się okazało po raz ostatni. Mówią o przebytej drodze i o szczęściu, którym jest Bóg. „W tęsknocie otwarliśmy nasze serca dla niebiańskiego strumienia płynącego z Twojego zdroju, zdroju życia, które u Ciebie jest…”.
Wielka jest siła miłości matki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

32 odpowiedzi na „27 sierpnia wspominamy św. Monikę. Módlmy się dziś za nami, za naszymi dziećmi i małżonkami!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. Emma pisze:

  Piekna swieta i moja patronka..

  ❤ wszystkim Monikom zycze obfitych łask Bozych ❤

 3. wobroniewiary pisze:

  Dla tych, co tak jak i ja, nie mogą dziś jechać do Wąwolnicy na nabożeństwo uzdrowienia z ks. Marianem Bartnikiem- w ramach wspomnień (A BÓG DZIAŁA PONAD CZASEM I PRZESTRZENIĄ) – nabożeństwo uzdrowienia duszy i ciała z śp. egzorcystą ks. inf. Janem Pęziołem

 4. Estera pisze:

  Dziękuję za te modlitwy. Od dziś będę codziennie polecać moje dzieci wstawiennictwu świętej Moniki. Sytuacja wydaje się być beznadziejna. U nas 75 procent ludzi w Kościele na niedzielnej Mszy Świętej to osoby 50+ (w tygodniu to ponad 90%). Już samo to powoduje, że dzieci i młodzież coraz gorzej czują się w kościele, twierdzą, że nie pasują do tego skostniałego miejsca dla starszych babć. W czasach mojej młodości było nas dużo, wspólnie chodziliśmy choćby na roraty czy różaniec. I wiara miała czas, by wzrastać. Teraz to już chyba nic nie jest w stanie wyrwać mi jej z serca. Ale tak sobie myślę, że może gdybym dorastała w takiej sytuacji jak moje dzieci, to może też miałabym dość kościoła? W ubiegłym roku syn miał bierzmowanie, okupione zresztą modlitwami wielu osób z naszej strony. Miałam nadzieje, że po tym wydarzeniu będzie chodził chociaż na niedzielna Mszę Świętą. Ale niestety, to było jego pożegnanie z kościołem. Takim małym puzlem w tej sytuacji był także fakt, że tego sakramentu udzielał w parafii arcybiskup o którym było wtedy głośno, że tuszował pedofilię i sam był agentem SB (oba fakty są dobrze potwierdzone). Młodzież zapewne o tym wiedziała więc przez to także Kościół stracił na wiarygodności. Do tej pory arcybiskup pozostaje na stanowisku i jeździ po parafiach jak gdyby nigdy nic się nie stało. Jasne, że do Kościoła chodzi się dla Boga, a pasterze to też grzeszni ludzie. Ja to wiem, ale wiem, po latach pięknych i dobrych doświadczeń Dla młodych, z nieugruntowana wiarą, to wcale nie jest takie oczywiste. Święta Moniko Módl się za nami !!!

 5. Anna-Asia pisze:

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  Z ciężkim sercem zwracam się do Ciebie, umiłowana Święta Moniko i proszę o pomoc i wstawiennictwo.
  Błagam, byś ze swojego miejsca w niebie wstawiała się przed tronem Najwyższego
  za moje dziecko, [imię], które odeszło od wiary i wszystkiego, czego staraliśmy się je nauczyć. Wiem, umiłowana Moniko, że nasze dzieci nie należą do nas, ale do Boga,
  i że Bóg często pozwala na to błądzenie jako etap ich własnej drogi ku Niemu.
  Twój syn Augustyn też błądził; a w końcu odnalazł wiarę, i stał się jej prawdziwym nauczycielem. Pomóż mi zatem mieć cierpliwość i wierzyć, że wszystko
  – nawet to rozczarowujące odejście od wiary – służy ostatecznie dobrym Bożym celom. W trosce o duszę mojego dziecka modlę się o zrozumienie tego i o ufność.
  Święta Moniko, proszę, naucz mnie wytrwać w wiernej modlitwie, jak wytrwałaś Ty dla dobra swojego syna. Natchnij mnie, bym swoim zachowaniem nie sprawił,
  że moje dziecko będzie oddalać się jeszcze bardziej od Chrystusa, ale przyciągnij [imię dziecka] łagodnie ku Jego przedziwnej światłości. Proszę, naucz mnie tego, co wiesz o bolesnej tajemnicy rozdzielenia, i tego, jak doprowadzić do zgody i zwrócenia się naszych dzieci ku niebu. O święta Moniko, która ukochałaś Chrystusa i Jego Kościół, módl się za mnie i za moje dziecko [imię], byśmy mogli posiąść niebo, łącząc się tam z Tobą, by z wdzięcznością na wieki chwalić Boga. Amen.

 6. Emma pisze:

  Litania do św. Moniki
  Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

  Ojcze z nieba, Boże,

  zmiłuj się nad nami.

  Synu, Odkupicielu świata, Boże,

  Duchu Święty, Boże,

  Święta Trójco, Jedyny Boże,

  Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,

  módl się za nami i za naszymi dziećmi.

  Święta Maryjo, wspaniała Matko Jezusa Chrystusa,

  módl się za nami i za naszymi dziećmi.

  Święta Moniko,

  Wzorze żon,

  Ty, która doprowadziłaś do nawrócenia swego niewierzącego męża, matko św. Augustyna,

  Wymagająca i roztropna nauczycielko i strażniczko twego syna na wszystkich jego życiowych drogach,

  Ty, która ostrożnie czuwałaś nad jego postępowaniem,

  Ty, która dotkliwie cierpiałaś z powodu jego błędów,

  Ty, która nie ustawałaś w swoich błaganiach o ratunek dla jego duszy,

  Ty, która nie traciłaś nadziei nawet pośród rozgoryczenia rodzącego się w twym sercu i potoku łez,

  Ty, która zostałaś napełniona pociechą, kiedy Twój syn powrócił do Boga,

  Ty, która spokojnie odeszłaś do Pana, kiedy wiernie wypełniłaś swoje ziemskie obowiązki,

  Ty, która wstawiasz się za wszystkimi matkami, które modlą się i płaczą tak samo jak Ty,

  Chroń niewinność naszych dzieci,

  prosimy Cię, św. Moniko.

  Chroń je przed krzywdą ze strony złych ludzi,

  Chroń je przed niebezpieczeństwami płynącymi ze złego przykładu,

  Czuwaj nad działaniem łaski w ich sercach,

  prosimy Cię, św. Moniko.

  Módl się, aby wartości chrześcijańskie zakorzeniły się głęboko w ich sercach i przyniosły wiele owoców,

  Wstawiaj się żarliwie za młodzieżą, która wchodzi w wiek dorosły,

  Dla wszystkich, którzy trwają w grzechach ciężkich, wybłagaj skruchę i szczere nawrócenie,

  Proś za wszystkimi matkami, aby wytrwale i z gotowością wypełniały swoje macierzyńskie obowiązki,

  Powierzaj wszystkie matki opiece Przenajświętszej Maryi Panny, Matke naszego Pana,

  Nakłoń łaskawie serce swego umiłowanego syna, św. Augustyna, aby ratował nasze dzieci,

  Święty Augustynie, święty synu świętej matki,

  módl się za nami i za naszymi dziećmi.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

  przepuść nam, Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

  wysłuchaj nas, Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

  zmiłuj się nad nami.

  P: Módl się za nami, św. Moniko.

  W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się: Wszechmogący Boże, który wysłuchałeś żarliwych próśb św. Moniki, spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem nie ustawali w naszych modlitwach i zawsze we wszystkim zgadzali się z wolą Twoją świętą. Amen.

  Modlitwa o łaski za wstawiennictwem św. Moniki
  Wierny Boże, Światłości naszych serc, wychwalamy Ciebie za św. Monikę, kobietę żywej wiary i wielkiej miłości. Ona troszczyła się o swego syna Augustyna i w imię Jezusa niestrudzenie przekonywała go do chrześcijańskiego życia. W odpowiedzi na jej modlitwy o nawrócenie syna i męża dałeś jej o wiele większą radość, aniżeli wszystkie jej łzy wylane w błagalnych modlitwach do Ciebie. Usłysz moją modlitwę…… (tu wymień swoją intencję). Tak jak kiedyś pochwyciłeś serce św. Augustyna, tak teraz pociągnij nasze serca ku sobie, Piękności Odwieczna, a zawsze nowa. Amen.

  Modlitwa matki o wstawiennictwo św. Augustyna
  Boże, który oświeciłeś św. Augustyna swoją łaską i pośród ciemności i nędzy jego grzesznego życia rozpaliłeś go swoją miłością, ulituj się również nad moją biedną duszą, a także nad moimi dziećmi, mężem i krewnymi. Wybacz nam naszą niewdzięczność, nieposłuszeństwo, miłość własną, obojętność oraz wszelkie zniewagi, jakimi kiedykolwiek obraziliśmy Twoje święte Imię. Każdy z nas zasłużył na surową karę i każdy potrzebuje nawrócenia, dlatego wzywamy wstawiennictwa Twego świętego sługi, Augustyna, który płonął tak wielką miłością do Ciebie!

  O święty pokutniku, Augustynie, serafinie Bożej miłości, nieopisany cudzie Bożego miłosierdzia, uproś nam szczery, doskonały i z głębi serca płynący żal za grzechy, gorącą i wierną miłość do Boga, która przezwycięża wszelkie trudności, pokusy i udręki, a także mądrą, nieustanną gorliwość w wypełnianiu Bożych przykazań i naszych obowiązków.

  Wspieraj nas szczególnie w trudach wychowania naszych dzieci. Ich cnota i niewinność wystawione są w dzisiejszym świecie na wiele niebezpieczeństw. Spójrz, jak wiele jest w nim pułapek i fałszu, które mają na celu niszczenie ich dusz poprzez to, co cielesne, poprzez słowa i zły przykład ludzi, którzy myślą wyłącznie w kategoriach doczesności. Jak będą mogły oprzeć się tym pokusom, kiedy zostaną pozbawione nadzwyczajnej pomocy?

  O wielki św. Augustynie, weź nasze dzieci pod swoją opiekę! Przez wzgląd na naszą rodzicielską troskę i starania o nie, wstawiaj się za nimi do Boga. Nie dopuść, aby nasze dzieci, uświęcone wodą Chrztu świętego, przez jakikolwiek grzech ciężki zostały skazane na potępienie i karę wieczną. Zachowaj je przede wszystkim od największego zła, jakim jest wyparcie się miłości Jezusa Chrystusa poprzez umiłowanie ponad wszystko tego, co stworzone. Lepiej jest im i nam, ich rodzicom, umrzeć w łasce Bożej, aniżeli żyć w grzechach ciężkich. Błagamy o tę łaskę przez Twoje wstawiennictwo, o święty synu świętej matki, Moniki, Ty, który chętnie przyjmujesz i łaskawie słuchasz modlitw każdej matki, która zwraca się do Ciebie o pomoc. Mocno wierzę, że wysłuchasz moich próśb i wyprosisz mi łaskawą odpowiedź Boga. Amen.

 7. AGA pisze:

  Wolne intencje Mszy Św.
  gregorianka.pl <— szybkie terminy Mszy Św., nie tylko 30 Mszy Św. za zmarłego (tzn. gregorianka), ale można zamówić też zamówić pojedyncze Msze Św. Znajoma kiedyś zamówiła i czekała tylko ok. tydzień czasu.

  https://plmedjugorie.pl/ znajoma ostatnio zmawiała 9 Mszy Św. za dusze w czyśćcu cierpiące i też się krótko czeka na termin odprawienia.

  http://wawrzyniec-chorzow.katowice.opoka.org.pl/wolne-intencje-mszy-sw/
  Wrzesień 2022
  7.09. (środa) – 7.00
  8.09. (czwartek) – 17.00
  9.09. (piątek) – 7.00
  25.09. (niedziela) – 10.00; 15.00/skansen/
  29.09. (czwartek) – 17.00
  30.09. (piątek) – 18.00

  https://debrzno.salezjanie.pl/intencje-mszalne/
  wolne intencje 5 i 9 września godz. 9:00
  12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 września godz. 9:00
  21 września godz. 9:00 i 18:00
  22, 23, 24 września godz. 9:00
  25 września godz. 18:00
  26, 27, 29, 30, września godz. 9:00

  http://www.parafiajeruzal.pl/intencje-mszalne
  Zamawiałam w zeszłym roku i już za kilka dni Msze Św. były odprawiane

  https://kalawa.salezjanie.pl/wordpress/index.php/kalawa-intencje/ najbliższa wolna intencja 16 września

  https://katedra.gliwice.pl/intencje-mszalne/wolne-intencje-mszy-sw/
  12.09.2022r. godz. 7.00
  13.09.2022r. godz. 6.30, 7.00
  14.09.2022r. godz. 6.30, 7.00
  16.09.2022r. godz. 6.30
  17.09.2022r. godz. 6.30
  20.09.2022r. godz. 7.00
  21.09.2022r. godz. 6.30, 7.00
  22.09.2022r. godz. 6.30, 7.00
  23.09.2022r. godz. 7.00
  24.09.2022r. godz. 6.30, 7.00
  25.09.2022r. godz. 7.00
  27.09.2022r. godz. 6.30, 7.00
  28.09.2022r. godz. 6.30, 7.00
  29.09.2022r. godz. 6.30
  30.09.2022r. godz. 7.00

 8. Maria pisze:

  Pielgrzymka Żywego Różańca -Leśna Podlaska 27. sierpnia 2022r.

  • Alutka pisze:

   Dzięki Mario za ten filmik , odsluchałam wstępną konferencję i Homilię , podałam dalej . Nie byłam wczoraj , żałuję , dziś byli mniej licznie i mniej uroczyście Ponoć było 4500 pielgrzymów .W Homilii Ks. Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej , Grzegorz Suchodolski mówi, że przed nami trudne zadanie rozmodlenia dzieci i młodzieży na Różańcu, zakładania Młodzieżowych Kół Różańcowych, żeby nie zakopywać talentu jakim jest Różaniec, tylko przekazywać młodym , że to jest dzisiejsze Lepanto, walka duchowa. Zły będzie podsuwał atrakcyjniejsze i łatwiejsze propozycje , ale Bóg jest mocniejszy , a Maryja jest tą, która zetrze głowę szatana .itd …Mówił też o właściwych proporcjach między modlitwą , a byciem z rodziną. Polecam tym, którzy nie odsluchali.

   • Maria pisze:

    Byłam tam i dlatego zamieściłam nagranie. Wiem ,ze stronę odwiedzają osoby mające problemy z wyjazdem a będąc w domu mogą skorzystać z nagrania.

 9. Maggie pisze:

  Prawda o szkołach … której nie znał papież, kiedy przyjechał z przeprosinami w imieniu i za KK (krzyżowany z perfidią przez wrogów KK).

 10. Euzebia pisze:

  O potrzebie modlitwy za Ojczyznę za wstawiennictwem św.Andrzeja Boboli –
  ks. Józef Niźnik

 11. Mateusz PWWM pisze:

  Szczęść Boże
  Trochę mnie nie było, dużo spraw do załatwiania a potem 4dni urlopu nad morzem.
  Na urlopie, wyszło mi piękne zdjęcie mojego syna i tak mnie naszła myśl, aby dodać konkretny cytat z Pisma Świętego.
  No i tak wyszło
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zcBMRxmgwZxLdAr5LA4z9PiCZyBhaBRfmw5rkwvxPaAq4MvCGcYAaywg45myFwFkl&id=100082696238966&sfnsn=mo
  Pozdrawiam wszystkich
  Z Bogiem i Maryją 🙂

 12. Pola pisze:

  AGA dziękuję za umieszczanie wolnych intencji Mszy św., bardzo często korzystam z zamieszczonych tu terminów i myślę ,że nie tylko ja.

  • Bogdan pisze:

   W Dziejach Apostolskich rodz.17 św. Paweł będąc będąc w Atenach pomimo że jest wzburzony wewnętrznie na widok greckich bóstw okazuje szacunek grekom mówiąc:”22 «Mężowie ateńscy – przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni.”
   kontynuując swoje przemówienie mówi: 23 Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: „Nieznanemu Bogu”11. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. I zaczyna im opowiadać o Prawdziwym i jedynym Bogu oraz o Chrystusie.

   Są tacy którzy myślą że dialog między religijny w Kościele to problem, ale to nie jest problem. Problem powstaje wtedy gdy Kościół w tym dialogu między religijnym zatrzymuje się tylko na okazaniu szacunku ludziom innego wyznania a jednocześnie milczy o Chrystusie a przecież Jezus powiedział: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Św.Paweł okazał szacunek innej ludziom innej religii a jednocześnie głosił im Chrystusa i tak powinien robić Kościół i nie chodzi o to by poganów nawracał „ogniem i mieczem” na prawdziwą wiarę, ale żeby się nie wstydził Chrystusa przed innymi wyznaniami inaczej Jezus powie:Mt 10, 33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

   A niestety ten obecny dialog między religijny w Kościele bez głoszenia Chrystusa przekłada się na to że Kościół zaczynając od Watykanu przestaje mówić Jezusie w ogóle i zamiast Chrystusa mamy agendę ONZ.
   Została tylko modlitwa żadne inne ludzkie działania tu nie pomogą.

   • Maggie pisze:

    Niestety … nawet Ewangelię się poddaje modernizacji. W zapale iście „reformatorskim”, któremu sprzyjają politycy i media odurzający duchownych różnego szczebla w hierarchii, to młodzi kapłani muszą raczej na własną rękę się edukować, prawdziwie szukając Chrystusa …. bo na wykładach, nawet w Seminariach, z wiernością Słowu Bożemu bywa na bakier. Ks.prałat Kneblewski doradzał aby trzymać się tradycji, bo wtedy „nowinki” i „uśmiechnięte minki” nie zbałamucą. Uwagi (niżej) jakie wypowiada ks.Abp Lenga nie są wyssane z palca (a szkoda, że nie są):

    Ocean modlitwy to mało … tu potopu różańcowego trzeba … bo takie niepozornie wyglądające „koraliki” … a ileż ‼️w nich mocy i miłości , a ileż‼️ niosą postrachu u przeciwnika, który: stara się wytrącić tą mega broń … przez ośmieszanie i pogardę tych, którzy je dzierżą w ręku z wiarą, nadzieją i miłością. Niestety „światły”szeroko-zasiężny neopoganizm jest chętne promowany pod różnymi postaciami.
    Jezu Ty się tym zajmij❤️ Jezus JEST Panem ❣️

  • Maggie pisze:

   ‼️ Petycję, o której mowa podpisałam bez namysłu. Oto fragment otrzymanego listu:
   „ Jest absolutnie konieczne, abyśmy wszyscy protestowali przeciw odgórnemu narzucaniu ideologii, która w Europie Zachodniej skrzywdziła już tak wielu ludzi. Dlatego bardzo Panią proszę o podpisanie petycji do Premiera, aby odstąpić od „Krajowego Programu Działań Na Rzecz Równego Traktowania 2022-2030”. Petycja dostępna jest pod linkiem:

   https://twojepetycje.pl/petycja/zadnych-przywilejow-dla-lgbt/

  • Aga pisze:

   Masakra. Właśnie znajomi pytali czy puszcze za rok swoją córkę, ona bardzo chciałaby…Koszta dla nas zbyt duże. Szukałam tego pisma na które powołuje się Pan Pospieszalski, ale chyba już zdjeli…Byłam na takim spotkaniu w Rzymie i miło wspominam.

 13. Łucja Lewandowska pisze:

  Wiara czyni cuda ,modlitwa z wiarą ma moc Ducha Świętego Boga Ojca i Syna Jezusa Chrystusa.. Jeśli Jest Wolą Ojca aby przyjąć cierpienie i cnota naszej pokory objawia nam przyjęcie z łaski pokutę na Chwałę Bożą ,wówczas Jezus Pan posyła swojego Ducha Który Daje pocieszenie i Zbawia .Zbawienie przychodzi przez Krzyż na Którym moje grzechy przybiły Miłość Której nie znałam a dziś Ta Miłość Zbawia mnie(nas)🙏❣️💙🕊️🌹🌹🌹

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s