Lipiec miesiącem ku czci Krwi Chrystusa – zanurzajmy w Niej wszystkie nasze sprawy, nas samych i Ojczyznę

Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa

„Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
– Zanurzam w Twojej Krwi wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek się o nich dowiem.
– Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
– Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać, i mój odpoczynek.
– Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
– Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się Jej moc.
– Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.
Modlitwa autorstwa s. Gertrudy Bociąg MSC – www.siostrymisjonarki.pl

Modlitwa na zakończenie dnia

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi ten kończący się dzień. Zanurzam ludzi, których spotkałam: błogosław tym, którzy myśleli albo mówili o mnie dobrze, którzy wyświadczyli mi dobro. Błogosław także tym, którzy wyrażali się o mnie źle – niech ich myśli i słowa mnie nie dotykają, ale im też nie szkodzą. Jeśli mieli rację – przepraszam, jeśli nie mieli – wybaczam. Popełnione wobec mnie zło obróć w dobro – ich i moje.

Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistniały, wszystkie sprawy, które załatwiłam, rozmowy, które przeprowadziłam. Zanurzam wszystko, co zrobiłam, co było dobrze – pobłogosław, co było źle – w swoim miłosierdziu napraw. Proszę aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.

Niech zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc. Cały dzień składam Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Proszę Cię, Jezu, o dobrą i spokojną noc dla mnie i moich bliskich oraz o dobrą śmierć dla tych, którzy dzisiaj przejdą do wieczności. Amen.

Lipiec – miesiąc szczególnej czci Krwi Chrystusa

Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc lipiec to czas poświęcony szczególnej czci Najświętszej Krwi Chrystusa (święto zostało usunięte z kalendarza Kościoła w 1969 r.).Pierwsze wzmianki o czczeniu Krwi znajdziemy we wczesnochrześcijańskich hymnach i dziełach Ojców Kościoła. Św. Jan Chryzostom widział w Niej m. in. skuteczny środek umocnienia w walce ze złem: „Odeszliśmy od stołu niczym lwy ziejące płomieniami. Staliśmy się postrachem dla demona, myśląc o tym, Kim jest nasz Wódz i jak niezmiernie nas miłuje… Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana aniołów… Ta Krew wylana oczyszcza świat cały… Ona jest ceną wszechświata, za którą Chrystus odkupił Kościół…”.

Kult Przenajdroższej Krwi związany jest z tajemnicą Krzyża i Eucharystii i kult reli­kwii Krwi Chrystusa opiera się na dwóch ich „odna­le­zie­niach”, które miały miej­sce w 804 i 1048r. Pierwsze zostało odnotowane w „Annałach Królewskich Franków”, a drugie opisane w dwóch źródłach: „O odnalezieniach Krwi Pańskiej” i w „Kronikach” szwedzkiego mnicha Hermana di Reichenau. Na podstawie tych źródeł znana jest historia rzymskiego żołnierza Longina, który na Golgocie przebił włócznią bok Jezusa. Po nawróceniu Longin przywiózł do Mantui ziemię z Kalwarii zbroczoną Krwią Chrystusa oraz gąbkę, którą pojono konającego Jezusa. W 1053 r. papież Leon IX przybył do Mantui, oddał cześć relikwii i potwierdził jej autentyczność.

Przez wieki papieże troszczyli się o rozwój kultu. Papież Benedykt XIV polecił ułożyć Mszę św. i oficjum ku czci Boskiej Krwi. Pius IX dekretem Redempti sumus (1849 r.) wprowadził obchody święta Krwi Chrystusa w całym Kościele. Pius X zatwierdził datę święta na 1 lipca. Papież Jan XXIII, wielki czciciel Przenajdroższej Krwi, który swoje nabożeństwo do Ceny Zbawienia wyniósł z rodzinnego domu mówił: to nabożeństwo zostało mi wpojone już w życiu rodzinnym, od wczesnych lat mojego dzieciństwa. Pozostaje mi w pamięci żywe wspomnienie moich sędziwych rodziców, recytujących w dniach miesiąca lipca litanię do Najdroższej Krwi”, zatwierdził Litanię do Krwi Chrystusa w całym Kościele, o czym mówi w liście apostolskim Inde a PrimisO kulcie Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa – 30.06.1960 r.. Ogromny wpływ na rozwój czci Krwi Jezusa miały cuda Eucharystyczne np. w Lanciano i Orvieto (Włochy).

Powrót kultu Krwi Chrystusa (po kryzysie w epoce odrodzenia) nastąpił w epoce napoleońskiej, kiedy ataki na Kościół były wzmożone. W 1808 r. w bazylice San Nicola in Carcere w Rzymie, gdzie znajdowały się relikwie Krwi Chrystusa powstało Bractwo Przenajdroższej Krwi. Jego założyciel, ks. Franciszek Albertini, pragnął przez „Koronkę Przenajdroższej Krwi” mobilizować ludzi do walki z ówczesnymi problemami – bezrobociem, demoralizacją czy alkoholizmem. Apostołem Krwi Chrystusa był w XIX stuleciu także rzymski kapłan św. Kasper del Bufalo założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Obecnie w Częstochowie pod opieką Misjonarzy znajduje się jedyne w Polsce sanktuarium Przenajdroższej Krwi, gdzie od 1998 r. czczone są relikwie Krwi Chrystusa z Mantui – dar Sióstr Przenajdroższej Krwi z Schellenbergu (Księstwo Lichtenstein).

Również Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca 2001 r. przypomniał, że:lipiec, to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy”.

Duchowość Krwi Jezusa to szczególne zaproszenie, by w codziennym zmaganiu z trudnościami, w dobie cywilizacji śmierci, neopogaństwa, demoralizacji, szerzącego się okultyzmu, deptania ludzkiej godności „zbierać” Drogocenną Krew Baranka i obmywać świat, by usłyszeć „krzyk Krwi” we wszelkich biedach dotykających drugiego człowieka, w ciemnościach ludzkiej duszy.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,

wybaw nas (powtarza się),
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, którą w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, .
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających;
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

L: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

MÓDLMY SIĘ
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebios: Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

*****
1 lipca w uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa rozpoczniemy też Nowennę pompejańską  w intencji uwolnienia nas od wszelkich
przekleństw i złorzeczeń oraz uleczenia ze wszelkich zranień
zapisy tylko do jutra do 22-00!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

91 odpowiedzi na „Lipiec miesiącem ku czci Krwi Chrystusa – zanurzajmy w Niej wszystkie nasze sprawy, nas samych i Ojczyznę

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. wobroniewiary pisze:

  Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana,
  Wierzę, że każdą kroplę Swojej drogocennej Krwi przelałeś po to,
  Aby odkupić mnie i moją rodzinę,
  Aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń.
  Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę,
  Aby Twoja Krew okryła to miejsce,
  Każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy,
  I wszelaką własność, którą Ty nam dałeś.
  Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną Krwią mnie samą i moją rodzinę
  Niech okryje nas od stóp do głów.
  Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny.
  Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego,
  Od grzechu pokus, ataków i utrapień ze strony szatana,
  Od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi,
  Od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść
  I wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa.
  Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem św. i obdarz darami:
  Mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania,
  Tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale.
  Wypełniając wszystko to, co dobre.
  Chwała Ci Jezu! Dziękuję Ci Jezu!
  Kocham Cię Jezu! Uwielbiam Cię Jezu!

  • Maggie pisze:

   ❤️🙏🏻❣️ Skorzystałam dzisiaj (u mnie jest jeszcze czwartek) z rozważań Tajemnic Światła (jakie mi przypadły), aby się wprowadzić w atmosferę Nowenny i modląc się trafiłam na rozważania … które w mej części pasują do intencji naszej Nowenny Pompejańskiej. Może, więc pomocne będą komuś z Was te
   NOWE ROZWAŻANIA DO NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ (prowadzą ks.Dominik i ks.Teodor):

   TAJEMNICE RADOSNE:

   TAJEMNICE ŚWIATŁA: 

   TAJEMNICE BOLESNE:

   TAJEMNICE CHWALEBNE:

 3. gosc pisze:

  Przygotować wodę na sobotę. Będzie egzorcyzmowanie ?

  • wobroniewiary pisze:

   NP67: Iwona – tajemnice radosne, Krzysztof – światła

  • Ann pisze:

   Ktos wczoraj albo przedwczoraj pisal ze tak ze bedzie egzorcyzm wody
   Ale poczekajmy moze.ktos potwierdzi
   Ewcia nasza pewnie poszla do kosciola a miala lezec i odpoczywac..

   • wobroniewiary pisze:

    Ewa leży i nie ma siły nawet do sklepu który jest w bloku zejść….

    • Anna-Asia pisze:

     Zanurzam Cię Ewuniu w Krwi Chrystusa, bo Ona jest naszą mocą, ochroną, światłem, umocnieniem i uzdrowieniem. Tę modlitwę, którą zamieściłaś odmawiam od wielu lat, dostałam ją od liderki ze Wspólnoty. Potem nawiązałam kontakt z Misjonarkami Krwi Chrystusa w Rawie Mazowieckiej i dostałam jeszcze od Sióstr wśród wielu modlitw jeszcze Modlitwę do Krwi Chrystusa na zakończenie dnia.

     Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi ten kończący się dzień. Zanurzam ludzi, których spotkałam: błogosław tym, którzy myśleli albo mówili o mnie dobrze, którzy wyświadczyli mi dobro. Błogosław także tym, którzy wyrażali się o mnie źle – niech ich myśli i słowa mnie nie dotykają, ale im też nie szkodzą. Jeśli mieli rację – przepraszam, jeśli nie mieli – wybaczam. Popełnione wobec mnie zło obróć w dobro – ich i moje.

     Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistniały, wszystkie sprawy,
     które załatwiłam, rozmowy, które przeprowadziłam. Zanurzam wszystko, co zrobiłam, co było dobrze – pobłogosław, co było źle – w swoim miłosierdziu napraw. Proszę aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
     Niech zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc. Cały dzień składam Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Proszę Cię, Jezu, o dobrą i spokojną noc dla mnie i moich bliskich oraz o dobrą śmierć dla tych, którzy dzisiaj przejdą do wieczności. Amen.

    • Ann pisze:

     Odpoczywaj. Sa straszne upaly. Duzo wody pij. 3 litry to min

   • gosc pisze:

    @Ann
    dziękuję, juz powiedziałam innym aby przygotowali

    • Ann pisze:

     To nasz Witek pisal tak:

     Witek pisze:
     27 czerwca 2022 o 12:47
     Zbliża się Pierwsza Sobota Miesiąca.

     Pragnę jedynie przypomnieć:
     Że O 10-tej rano woda jest poświęcana bez przerwy na całym świecie !!!!

     Za każde przeżegnanie się Wodą Święconą Papież Benedykt XVI i Pius IX w 1886 r udzielili odpustu 100 dni.

     I teraz juz nie wiem czy woda swiecona czy egzorcyzmowana ale uwazam ze jei jest wiara to kazda woda zdrowia doda.wiwc otwierajcie butelki. Kazda woda jest potrzebna..a juz najbardziej blogoslawiona.

   • gosc pisze:

    Było egzorcyzmowanie wody?

  • Stryk pisze:

   Czy we wszystkich świątyniach będzie egzorcyzmowana woda.

 4. Mzz pisze:

  Proszę o modlitwę za skatowane 3 miesieczne niemowlę że Szczytna.

 5. Alutka pisze:

  Czy to możliwe?;
  Z komentarza do komentarza
  Rzeszowiak
  Moja kuzynka wpuściła do swojego domu ukraińską rodzinę i udostępniła im jeden pokój. Miało to być na tymczasowo zanim sobie znajdą coś do zamieszkania. Po kilku dniach zjawiła się siostra tej ukrainki wraz z rodziną i kuzynka nagle usłyszała że jest im ciasno i oni chcą aby się kuzynka wyprowadziła z jej domu bo jedzie jeszcze rodzina z Ukrainy. Kuzynka już się ich boi bo ukraińcy przestawiają meble w jej domu i wyznaczyli jej jedną półkę w jej lodówce bo reszta ma być dla nich. Ośmioletni syn tej ukrainki jak kuzynkę zobaczył to powiedział do niej takie słowa – Idy ty na ch.j ! O czymś to chyba świadczy jakie są rozmowy tych ukraińców pomiędzy sobą, bo dziecko tylko powtórzyło to co słyszało w domu.Sąsiedzi mają pretensje do kuzynki bo się już boją tych ludzi aby ich z zemsty ci ukraincy nie spalili. Jeżeli ktoś chce więcej detali to proszę o kontakt a podam dokładny adres.

  https://finanse.wp.pl/temat-500-plus-zamkniety-na-lata-minister-malag-oglosila-decyzje-6785357066361376a/komentarze/6785366420031617

  • cav pisze:

   eh znow ci ukraincy.
   kazdy sobie moze takie historie nazmyslac. niech ten pan przedstawi sie z imienia i nazwiska i poda adres albo nagra jakis filmik na yt jezeli chce byc wiarygodny. i tak owszem znam takie sytuacje ale z polakami dzikimi lokatorami ktorzy przejmuja nieswoje nieruchomosci. https://www.youtube.com/watch?v=mdNFGfflIpA

  • Kate pisze:

   W grupie kilku milionów znajdą się pewnie i tacy kombinatorzy, ale co z tego? Większość chce uczciwie pracować i zakładać w Polsce swoje biznesy. Zresztą, czy wśród Polaków też nie ma takich gagatków? Oczywiście, że są. Nie szczujmy ani na Ukraińców, ani na Amerykanów, Niemców, Rosjan, Żydów, naszych rodaków… Nie rozpowszechniajmy niesprawdzonych informacji, bo z dużym prawdopodobieństwem są one nieprawdziwe. Obecnie łatwiej niż kiedykolwiek preparować fakty przeciwko dowolnej osobie/grupie społecznej, a ci na górze mają swój interes w tym, żeby jak najbardziej nas skłócić

  • eska pisze:

   Opinia prof. M. Piotrowskiego o stosunkach polsko-ukraińskich:

   .
   Ciekawy wątek dotyczący działań Rosji na północy:

  • Sylwek pisze:

   znam takich historyjek z 10, trochę śmieszne ale niestety ja znam prawdziwe. jak dziad odżyje to cię torbą .. mądry Polak po szkodzie mądry jak zawsze sobie rękę urąbać w geście solidarności itd itd. taka bodaj tam i nędza ze autami na granicy się nie mieszczą a jak do roboty to nie ma komu głupich malin w okolicy (się skarżą klienci moi) zbierać bo ci maja od ukropolu. idzmy na całośc dajmy im głosować ba niech partię bendery stworzą co tam już żydowska żydzi to i ukraińskiej trzeba. Pomagać to trzeba z głowa najlepiej tam na miejscu a nie otwierać i dawać co się da a Polacy najbardziej dali … nie powiem czego i znowu jak ktoś ma dobre serce to i musi mieć twardą… oh to to znam aż za dobrze. Aj jak dobrze w pl inflacja choć duża o na miske ryżu od mateuszka starczy i dalej sielanka a naród spi i spał będzie maski co najwyżej założy i się kreci wały dalej.

   • cav pisze:

    takie historyjki sa abusrdalne bo ukrainca jest bardzo latwo wyeksmitowac. polaka juz nie. bardziej oplaca sie wynajac mieszkanie ukraincowi niz polakowi wlasnie dlatego ze ukraincy maja w pl mniej praw.

    • Alutka pisze:

     Nie pisz takich rzeczy, ukraińcy są teraz na specjalnych prawach , są nietykalni , nawet policja ukrywa ich przestępstwa . Ludzie piszą na forach oi widzą i słyszą w swoim otoczeniu . Skończył się rok szkolny , ukraińskie dzieci wyjechały na wakacje na Ukrainę gdzie jest wojna. Żony chalą się, że one więcej tu uciulaja z zasiłków niż mężowie ich na Ukrainie zarobią , którzy pilnują tam dobytku, a panie z wyższych sfer w hotelach są zainstalowane za nic nie płacą , o pracy słyszeć nie chcą . . Po prostu wykorzystują nas ile się da , bo wiedzą , że nie nasz rząd bardziej im przyja im niż Polakom . Za to dostaliśmy podziękowanie od ukraińskiego ministra spraw zagranicznych; obawiam się jednak że to dopiero początek. Jeżeli jesteście Polakami to jednak wypadałoby bronić swoich a nie obcych . No chyba że nie jesteście, cav i Kate . Ale dlaczego bronicie akurat ukraińców , a nie ich dobroczyńców .?

    • cav pisze:

     jakie specjalne prawa? jakie przestepstwa ukrywa policja? jacy ludzie pisza na jakich forach? jakie zony sie chwala? i gdzie sie chwala? ile jest tych pan z wyzszych sfer i za czyje pienidze siedza po hotelach? nie podajesz zadnych konkretow. wszystko co piszesz rownie dobrze moze byc KLAMSTWEM a przypominam ze robisz to na katolickim forum. czy polacy w de czy uk tez zasilkow nie pobieraja? jezeli ktos kogos okrada z nieruchomosci to nie ma znaczenia czy jakiej narodowosci jest ZLODZIEJ. czy wedlug ciebie milosc do wlasnej ojczyzny musi byc powiazana z nienawiscia do innych nacji? jezeli kocham polske to musze nienawidzic ukraine? uprawiasz jakies dziwne aberacje. na prawde nie rozumiem co toba kieruje ze reagularnie robisz jakies antyukrainskie wstawki siejac niepotrzebny zamet. 2 tygodnie przerwy a potem znow bach…

    • Alutka pisze:

     Skopiowałam dwa przykładowe konenty, a byli tego sporo , niektóre już usunięte jak o tych Ukraińcach co zbyt mocno *rozgościli* się u czyjejś kuzynki .
     Specjalne prawa to np pierwszeństwo do opieki medycznej . Ukraińskie przestępstwa to m.8n wypadku samichodowe spowodowane po pijaku prxez ukraińców, ktoryvh statystyki policja tai.
     A teraz te komentarze :
     [1.07, 07:08] Alicja: Tamarawczoraj (14:47)
     U syna w szkole dzieci z Ukrainy wyjechały już do siebie na wakacje,wrócą we wrześniu
     [1.07, 07:12] Alicja: pogranicznikwczoraj (14:12)
     Pytanie czemu ukrainki nie chcą w Polsce pracować. W gminie Charsznica woj małopolskie właściciel obiektu hotelowego przyjął 200 osób, ale to są paniusie z wyższych sfer, siedzą ani myślą szukać mieszkania, ani pracy, czekają na socjalne, my mamy pracować na tą bandę nierobów. One nie chcą nawet pracować w hotelu w którym mieszkają. Nie należy być za wielkim optymistą bo wiele z tych osób to nie są prawdziwi uchodźcy. Należało by aby ktoś dokładniej sprawdzał tych ludzi czy są rzeczywiście uchodźcami czy poszukiwaczami lekkiego życia.
     Ukrainka się wygadała że mąż został na Ukrainie i pilnuje domu i majątku bo mieszkają niedaleko granicy z Polską a ona z dziećmi przyjechała do Polski. Jak powiedziała to ona na tych zasiłkach i pomocy w Polsce to więcej uciuła pieniędzy jak jej mąż zarobi na Ukrainie bo jak przeliczy złotówki na hrywny to ma więcej od zarobków
     męża, a przy tym jest jak na wczasach i żyje z dziećmi za darmoche i nie pracuje.

     Bronek , to Ty ?

    • wobroniewiary pisze:

     prosze o link!
     Bo ja nie zamierzam się tłumaczyć za komentarze czytelników!!!

    • cav pisze:

     ale skad wiesz ze te sytuacje opisane sa prawdziwe a nie zmyslone? rownie dobrze ja moglbym napisac ze 3 dni temu zostalem pobity i obrabowany przez 5 szwedow i krzyczeli ze wroca za pol roku i zrobia nam klejny potop szwedzki. i co teraz wszyscy maja znienawidzic szwedow? wyciaganie jakis indywidualnych przypadkow ma w nas spodowac niechec czy nienawisc do calej nacji?
     wez sobie do serca slowa Maryji: PODZIALY SA GLEBOKIE I ZLO DZIALA W CZLOWIEKU JAK NIGDY DOTAD.
     przestan wchodzic na dziwne fora i fejsbuki i bedziesz miala pokoj w sercu i nie bedziesz podsycac niepotrzebnych podzialow. ledwo sie awantury o szczepienia skonczyly teraz znow ukraincy.

    • Alutka pisze:

     Zamieszczone przeze mnie tutaj komentarze były ale, nie wiem czy jeszcze są pod tym oto linkiem, wcześniej już go wcześniej podawałam. Kilka sobie skopiowałem i zamieściłam na WhatsAppie.
     https://finanse.wp.pl/temat-500-plus-zamkniety-na-lata-minister-malag-oglosila-decyzje-6785357066361376a/komentarze/6785366420031617

    • Alutka pisze:

     Prawda wyzwala , trzeba ludzi ostrzegać, żeby nie byli tak naiwni . Pomagać można ale 5o trzeba weryfikować . Zadajesz dziwne pytania typu: a skąd wiesz? Nie wiem, po prostu wierzę, że ludzie spontanicznie piszą prawdę . . Opisywane przypadki powinny być weryfikowane, ale rząd na pewno tego nie zrobi jest niezbyt pro ukraiński.

    • cav pisze:

     ale jak wedlug Ciebie weryfikowac przypadki z komenatrzy gdzie obok ktos pisal ze byl porwany przez ufo albo ze ma 4 kochanki i lambordzini. w internecie ludzie wypisuja rozne bzdury. moga pisac wszystko co im sie zywnie podoba wlasnie dlatego ze sa anonimowi i nie mozna zweryfikowac tego co pisza i takie komentarze nie maja zadnej wartosci. moze je pisac ktos kto siedzil w zakladzie psychiatrycznym lub ktos kto jest oplacanym trollem a ip ma z nowosibirska. jedni wierza bezrefleksyjnie w to co mowi tvp inni w to co tvn a jeszcze inni w komenterze z interii. to nie ma nic wspolnego z prawda. trzeba umiec rozeznawac. i nie nie jestem bronkiem nie mam wasa za to lacze sie w bolu i nadzieji 🙂

 6. Weronika pisze:

  Ewo, czy można wierzyć orędziom, które głosi Luz de Maria de Bonilla z Argentyny?

 7. wobroniewiary pisze:

  Kochani,
  dopiero wstałam przy tych wysokich cukrach ale żyję i będę wpuszczać komentarze oraz zapisywać do Nowenny do godz. 22-00

 8. ElaP pisze:

  Ewo modłę się za ciebie ,o zdrowie i siłę fizyczną i duchową.

 9. Euzebia pisze:

  Dokument Sanktuaria Polskie Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie PL – TV TRWAM

 10. Elizeusz pisze:

  Do pewnej duszy:
  – Bóg Ojciec
  „Powiedziałem, że możesz czerpać z nieskończoności Moich skarbów, ale największym z nich jest Krew Syna Mojego wylana za was aż do ostatniej kropli. W tej Krwi, która stała się widomym znakiem nieogarnionej a niewidzialnej miłości Boga, zanurzaj tych, dla których uprosić pragniesz Moje przebaczenie”.
  – Pan Jezus:
  – Ciałem Moim karmię wasze dusze, a Krwią obmywam was z win. Na krzyżu pojednałem was z Ojcem i krzyż aż do skończenia świata jest miejscem przebaczenia i powrotu do Ojca Niebieskiego. Przez krzyż przeprowadziłem was Ja sam. Podźwignąłem go i zawisłem na nim, aby Moja miłość do was widoczna się stała dla wszystkich pokoleń ludów ziemi. Krew Moja oczyszcza was w oczach Ojca (por. 1J 1,7c). Dlaczego tak mało z niej korzystacie…?
  Zanurzcie w niej wszystkie zbrodnie ziemi, a Ja wam przebaczę. Krew Moja – miłość Moja – pragnie odpuszczać wam winy, oczyszczać was i przebaczać wam. Przychodźcie pod Mój Krzyż. Widoczny jest wszystkim, bo zawiesiłem go nad światem. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, bo wszyscy potrzebujecie Mnie, aby ocaleć”.

  • Elizeusz pisze:

   i
   … czerpcie z Mojej Krwi. Wszystkie łaski potrzebne dam wam. Zanurzajcie w niej wszystkie bóle i grzechy świata. Kierujcie ją na głowy tych, których zbawienia pragniecie – wszak wiecie, że Moja Krew zmywa wszelkie zło (1J 1,7c). Korzystajcie z łask miłości i przebaczenia, jakie zawarte są w Mojej Ofierze.
   Chciałbym, żebyście byli hojni względem siebie i całego świata – to okres (jeszcze) Mojego miłosierdzia. Otwieram wam Moje Serce po to, abyście brali z niego to, co jest wam potrzebne, czego potrzebujecie.
   W miłosierdziu Moim zanurzajcie cały wasz naród, bo potrzebuje oczyszczenia. Mówcie to każdemu, komu możecie. Proście za wszystkich, których grzechy i winy was bolą – za wszystkie sprawy, sytuacje, a nawet za wszystkie urzędy. Proście, abym naprawił to, co zostało zdeformowane, wynaturzone, „odwrócone”. Korzystajcie z mocy Mojej Krwi, bo to jest Krew Boga; oddaję wam ją do dyspozycji.
   Proście za wasze rodziny, domy, osiedla, dzielnice, parafie, za wasze instytucje. Proście też za tych, którzy wami rządzą (por. Syr 10,1-3), ponieważ wzięli na siebie ciężar przekraczający ich siły – i bez Mojego błogosławieństwa zniszczą wasz kraj i siebie; a Ja pragnę ratować wszystkich.
   Zanoście do Mnie wasze pragnienia, skupiajcie się na Mojej Ofierze; ale zobaczcie, co wam dała Moja Ofiara… Boleję nad tym, że tak mało pragniecie, że tak nieśmiało prosicie, a przecież Krew Moja otworzyła wam skarbiec Bożego Miłosierdzia. Bądźcie śmiali, proście odważnie. Nie jesteście żebrakami – jesteście Moimi dziećmi!

 11. Euzebia pisze:

  Wspaniała informacja dla tych, którzy chcieliby jutro pojechać – ale nie mogą – na spotkanie ze św.Michałem Archaniołem na Jasnej Górze – część spotkania będzie transmitowana przez internet i TVTrwam.

  Informacje:
  https://kjb24.pl/vii-pielgrzymka-ogolnopolska-ze-sw-michalem-na-jasna-gore/

 12. nauczycielka pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę za duszę młodej kobiety, żony p. Macieja (nie znam jej imienia), która zginęła w wypadku samochodowym kilka dni temu 😦 osierociła kilkoro dzieci

 13. Maggie pisze:

  Odpust Porcjunkuli – 2 sierpnia

  U stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej, wybudowana w XVI wieku. W samym centrum tej renesansowej świątyni znajduje się skromny kościółek benedyktyński z IX wieku, zwany Porcjunkulą. Pierwotny tytuł tego kościoła brzmiał – Najświętszej Maryi Panny z Doliny Jozafata. Według bowiem podania kapliczkę mieli ufundować pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej, który sytuowano w Dolinie Jozafata w Jerozolimie. Nazwę Matki Bożej Anielskiej prawdopodobnie nadał jej sam św. Franciszek. Legenda głosi, że słyszano często nad kapliczką głosy anielskie i dlatego dano jej tę nazwę. Na początku XIII w. kapliczka znajdowała się w stanie ruiny. Odbudował ją św. Franciszek w z Asyżu w zimie 1207/1208 roku i tu zamieszkał. Tu również w roku 1208 lub 1209 w uroczystość św. Macieja Apostoła (wtedy było to 24 lutego) Franciszek wysłuchał Mszy św. i usłyszał słowa Ewangelii:

  „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. (…) Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski” (Mt 10, 6-10).

  Franciszek wziął te słowa do siebie jako nakaz Chrystusa. Zdjął swoje odzienie, nałożył na siebie habit, przepasał się sznurem, udał się do kościoła parafialnego św. Jerzego w Asyżu i zaczął na placu nauczać. Jeszcze w tym samym roku zgłosili się do niego pierwsi towarzysze: Bernard z Quinvalle i Piotr z Katanii, późniejszy brat Egidiusz. Obaj zamieszkali wraz z Franciszkiem przy kościółku Matki Bożej Anielskiej. Kiedy zebrało się już 12 uczniów Franciszka, nazwali się braćmi mniejszymi. Za cel obrali sobie życie pokutne i głoszenie Chrystusa, nawoływanie do pokuty i zmiany życia.
  W roku 1211 benedyktyni z góry Subasio odstąpili Franciszkowi i jego towarzyszom kaplicę i miejsce przy niej, na którym ci wybudowali sobie ubogie szałasy. Porcjunkula stała się w ten sposób domem macierzystym zakonu św. Franciszka. Tu również schroniła się św. Klara z Offreduccio. W Niedzielę Palmową 28 marca 1212 r. odbyły się jej obłóczyny. Tak powstał II zakon (klarysek) pod pierwotną nazwą „Ubogich Pań”. Niebawem w ślad za św. Klarą wstąpiła jej siostra, św. Agnieszka. Zamieszkały one tymczasowo u benedyktynek w pobliżu Bastii, zanim św. Franciszek nie wystawił dla nich klasztorku przy kościele św. Damiana. Franciszek zakończył swoje życie przy kościele Matki Bożej Anielskiej w 1226 roku.
  11 kwietnia 1909 roku św. Pius X podniósł kościół Matki Bożej Anielskiej w Asyżu do godności bazyliki patriarchalnej i papieskiej. Nazwa Porcjunkula również była znana już za czasów św. Franciszka i być może przez niego została wprowadzona. Etymologicznie oznacza tyle, co kawałeczek, drobna część. Może to odnosić się do samej kapliczki, która była bardzo mała, jak również do posesji przy niej leżącej, także niewielkiej.

  Maryja jako Matka Boża jest Królową także aniołów, a więc istot najwyższych wśród stworzeń. Już Ewangelie zdają się wskazywać na służebną rolę aniołów wobec Maryi: tak jest w scenie zwiastowania, tak jest przy ukazaniu się aniołów pasterzom; tak jest wtedy, gdy anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu. Ten sam anioł zawiadamia Józefa o śmierci Heroda. Pod wezwaniem Królowej Aniołów istnieją trzy zakony żeńskie. W roku 1864 zostało we Francji założone arcybractwo Matki Bożej Anielskiej, mające za cel oddawać cześć Maryi jako Królowej nieba. Wezwanie „Królowo Aniołów, módl się za nami” zostało włączone do Litanii Loretańskiej. Istnieje wiele kościołów pod tym wezwaniem, zwłaszcza wystawionych przez synów duchowych i córki św. Franciszka Serafickiego.

  W 1216 roku Franciszkowi objawił się Jezus, który obiecał zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Na prośbę Franciszka przywilej ten został zatwierdzony przez papieża Honoriusza III. Początkowo można go było zyskać jedynie między wieczorem dnia 1 sierpnia a wieczorem dnia 2 sierpnia. W 1480 r. Sykstus VI rozciągnął ten przywilej na wszystkie kościoły I i II Zakonu Franciszkańskiego, ale tylko dla samych zakonników. W 1622 r. Grzegorz XV objął nim także wszystkich świeckich, którzy wyspowiadają się i przyjmą Komunię świętą w odpowiednim dniu. Ponadto – oprócz kościołów franciszkańskich – Grzegorz XV rozszerzył ten odpust na kościoły kapucyńskie. Z czasem kolejni papieże potwierdzali ten przywilej.
  Paweł VI swoją konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina w 1967 roku uczynił to ponownie. Każdy, kto w dniu 2 sierpnia nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki (pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznania wiary oraz sakramentalna spowiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencjach papieża – nie za papieża, ale w intencjach, w których on się modli; ponadto wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu), zyskuje odpust zupełny.

 14. wobroniewiary pisze:

  Potrzebuję 1 osoby do ostatniej grupy nowennowej, dzisiaj ja odmówiłam bolesne i światła
  NP87: (…) – światła

 15. Mateusz PWWM pisze:

  Pozdrawiam was z Częstochowy. Jako czciciel św. Michała Archanioła jestem na 7 pielgrzymce w Częstochowie.
  Polecam was modlitwom i wstawiennictwu św. Michała Archanioła.
  Z Bogiem i Maryją

 16. Dorota pisze:

  Szczęść Boże jeśli są jeszcze wolne tajemnice to proszę o dowolną.
  Pozdrawiam.
  Z Panem Bogiem.
  Dorota z Grotnik

   • Danka pisze:

    Pani Ewo właśnie znalazłam naturalny przepis na wysoki poziom cukru we krwi, ale nie wiem czy skuteczny

    • wobroniewiary pisze:

     Już dziś mam ok, okazuje się, jadłam to czego nie wolno… pomyślelibyście, że chleb razowy to zabójstwo dla cukrzyka? Gorsze niż ziemniaki czy biały ryż. No ale ryż ziemniaki są najtańsze to się tym żywiłam a mogę 1 małego kartofelka dziennie i to tylko 2-3 x w tygodniu

    • kasiaJa pisze:

     Chleb razowy chlebowi razowemu nie równy… Wszystko zależy jak i z czego taki chlebek jest zrobiony, a wiadomo co teraz dodają i z jakich zbóż mąkę robią… człowiek kupuje w nadziei, że to zdrowsze, podczas gdy niestety nawet szkodliwe się okazuje. A co dopiero cukrzyk…

    • wobroniewiary pisze:

     Nie Kasiu!
     W zaleceniach dla diabetyków każdy chleb razowy jest na czerwonej liście!

    • cav pisze:

     z „zapychaczy” najzdrowsza chyba jest kasza gryczana i bulgur i platki owsiane. gryczana mozna tanio dostac w kilogramowych opakowaniach. bulgur tez jest coraz bardziej popularna. biorac pod uwage jaka jest inflacja to warto sobie zrobic zapas kaszy lepsza inwestycja niz zloto.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s