24 czerwca 2022: poświęcamy się NS Pana Jezusa i NS Maryi oraz uznajemy Jezusa Chrystusa za Króla swojego serca

24 czerwca br. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Polacy poświęcają się Sercu Jezusa i Sercu Maryi i uznają Chrystusa Królem swego serca. Wydarzeniu błogosławią Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga oraz Ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk. Centralne uroczystości odbędą się w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla w Chojnie o godz. 18.00

Ks. Mariusz Matuszak, kustosz Sanktuarium: „Tej uroczystości będzie przewodniczył, jako delegat Księdza Arcybiskupa, ks. prof. Tadeusz Guz. Nasza miejscowość Chojna i to pierwsze w Polsce Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla zostało wybrane, żeby tutaj były centralne uroczystości zawierzenia – Polski, Polaków, naszych serc, rodzin, miast, wiosek i całej naszej Ojczyzny ‒ Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i uznania Go za Króla i Pana naszego życia, jak również zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny”. (Źródło: ➡️ https://youtu.be/_lMWMUe4uXQ)

Podczas tej uroczystości odbędzie się Msza święta przebłagalną za grzechy narodu polskiego, której przewodniczył będzie ks. prof. Tadeusz Guz
Następnie odprawione zostanie nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Serca Pana Jezusa za liczne grzechy, zaniedbania oraz profanacje jakich dopuściliśmy się w ostatnich latach. Odmówiony zostanie również różaniec święty w intencji Ojczyzny i wszystkich Polaków prosząc Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej o miłosierdzie Boże i łaski potrzebne do wypełnienia się woli Bożej względem naszej Ojczyzny.

Na koniec odmówione zostaną akty poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi oraz akt uznania Jezusa Chrystusa za Króla swojego serca

Do udziału w wydarzeniu zaprasza także prezydent
Siemianowic Śląskich, pan
Rafał Piech
➡️

Pobierz dokument z aktami poświecenia się Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu NMP oraz Akt osobistego uznania Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana –
kliknij na link poniżej:
https://wobroniewiaryitradycji.files.wordpress.com/2022/06/akty3_plakat_v6-2.pdf

Od 15 czerwca Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Modlitwa na każdy dzień
Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę…

Dzień 1
O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc w moim sercu pragnienie Twej najgorętszej miłości i dozwól, abym Cię kochał nade wszystko. Amen.
      Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją miłością.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa – 
Pozostałe dni nowenny i litania: http://sanctus.pl

Ps. Już wiem od organizatorów, że będzie transmisja na żywo 🙂

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

12 odpowiedzi na „24 czerwca 2022: poświęcamy się NS Pana Jezusa i NS Maryi oraz uznajemy Jezusa Chrystusa za Króla swojego serca

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. Krystyna pisze:

  Piękna wiadomość !
  Bogu dzięki 🙏

 3. Edyta pisze:

  Bogu niech będą Dzięki! ❤❤❤

 4. Damian1 pisze:

  Szanowni Państwo,
  Na rynku wydawniczym ukazał się 5 tom „Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy”, pod redakcją dr. Mariusza Błochowiaka. Wydawcą tej pozycji jest Instytut Ordo Medicus, a dystrybutorem Wydawnictwo 3DOM.

  W książce tej przedstawiono pierwsze posiedzenie niemieckiej komisji śledczej ds. koronawirusa z udziałem dr. med. WolfgangaWodarga, z dnia 14 lipca 2020 r., wywiad z prof. Leemonem McHenry dotyczący iluzji medycyny opartej na dowodach, dwa artykuły socjologów, dr Urszuli Domańskiej i dr. Andrzeja Domańskiego na temat społeczno-kulturowego wymiaru współczesnych pandemii oraz o biopolityce i biowładzy w czasie „pandemii”, a także artykuł mec. Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź, dotyczący charakterystyki i oceny prawnej Międzynarodowego traktatu antypandemicznego negocjowanego w ramach WHO.

  Z lektury tej książki wyłania się obraz przeogromnej manipulacji jakiej poddawane są społeczeństwa przez przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny, które wyłącznie z chęci zysku, a nie troski o pacjenta, kreują epidemie, wymyślają choroby i fałszują wyniki badań. Dr W. Wodarg podzielił się swoim ogromnym doświadczeniem z uprzednio wykreowanych przez Big Pharmę „pandemii”, w tym ptasiej grypy z 2004 r. i świńskiej grypy z 2009 r. Bardzo krytycznie ocenił też poczynania władz niemieckich w związku z COVID-19.

  Prof. Leemon McHenry, profesor filozofii i bioetyki, od wielu lat bada korupcje w przemyśle farmaceutycznym, w tym wymyślanie chorób, sponsorowanie badań klinicznych i pisanie prac naukowych przez „autorów widma”. Uważa, że medycyna oparta na dowodach to iluzja. Szokujące są jego ustalenia dotyczące wymyślania nowych chorób jako chwyt marketingowy stosowany przez firmy farmaceutyczne. Uważa też, że producenci medykamentów powinni być odcięci od badania ich przydatności.

  Obecne wydanie zasługuje na szczególną uwagę ponieważ jest to jedna z nielicznych pozycji, która uwzględnia socjologiczną analizę COVID-19, w jej wymiarze medialnym, politycznym i ekonomicznym. Wielkie słowa uznania należą się autorom tej analizy, dr. Urszuli i Andrzejowi Domańskim. Medycyna staje się narzędziem kontroli społecznej przez władzę totalitarną, która wykreowała nowy ład społeczny i znacznie zwiększyła obszar swojej władzy, zauważają autorzy.
  Mec. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź poruszyła bardzo aktualny temat związany z zagrożeniami, jakie wiążą się z przyjęciem przez nasz kraj traktatu antypandemicznego pod egidą WHO. Do WHO nawiązuje dołączony do książki film, który ukazuje jak lobby farmaceutyczne zinfiltrowało tę instytucję.

  Myślę, że książkę tę powinno przeczytać jak najwięcej osób aby zdobyć wiedzę, która pomoże nam lepiej przygotować się na kolejne „pandemie”. Nie wyciągnęliśmy wniosków z poprzednich „pandemii”, dlatego COVID-19 tak wielu z nas zaskoczył. Teraz jesteśmy bogatsi o wiedzę i doświadczenie, nie zmarnujmy więc tej szansy.

  Roman Zieliński
  Genetyk, biolog ewolucyjny.

 5. Renata pisze:

  Bardzo się cieszę 😍 Bóg Zapłać ♥️ Kochani, a powiedzcie mi proszę, gdzie znajdę tekst Nowenny , która zaczyna się 15 czerwca , bo tutaj jest tylko na pierwszy dzień ? Szczęść Boże ♥️

 6. Józef Niewolnik pisze:

  Czy można prosić o wskazanie gdzie szukać transmisji z Chojny?

 7. Beata pisze:

  Proszę powiedźcie gdzie w Radomiu w którym kościele będzie można uczestniczyć w tych uroczystościach? Bo wszędzie cisza. Kiedy ludzie się obudzą?

 8. Beata pisze:

  Proszę o podanie kościoła Radomiu, który będzie otwarty jutro o 21

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s