W 102. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II przypomnijmy sobie słowa Papieża o klękaniu przed Bogiem!

Dziś obchodzimy 102. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, późniejszego Ojca Świętego – św. papieża Jana Pawła II Wielkiego. I dziś chcę przypomnieć fragment homilii śp. ks. infułata Jana Pęzioła, który opowiadał, jak schorowany św. Jan Paweł II zsunął się z fotelika i powiedział: ja uklęknę, bo tu jest Bóg!

Fragment homilii z 2012 roku, którą należy przesłuchać co najmniej 3 razy, a potem tak profilaktycznie raz w tygodniu!

Ks. inf. Jan Pęzioł, egzorcysta mówił:
Czytałem kiedyś, jak Ojciec Święty Jan Paweł II błogosławiony, prowadził ostatnią Procesję Bożego Ciała w swoim życiu. Schorowany ogromnie, on nie mógł ruszać rękami i nogami. Każdy ruch był przeogromnym bólem. Więc na samochodzie była Monstrancja z Żywym Panem Jezusem w Hostii a Ojciec Święty siedział na foteliku.
I w pewnym momencie, swoim dwom kapelanom: ks Dziwiszowi i ks. Mokrzyckiemu powiedział: Ja uklęknę…

I oni powiedzieli: „absolutnie nie”, bo wiadomo było, że ten człowiek przeżyje przeogromny ból, i oczywiście nie wstanie, nie jest w stanie wstać. Powiedzieli „Nie!” Minęło kilka chwil i On mówi: „uklęknę” I powiedzieli „Nie!” I trzeci raz powiedział: „uklęknę, bo tu jest Pan Bóg.” I zanim się zorientowali, stoczył się z fotelika na kolana. Jakieś przeogromne wewnętrzne światło, przed Kim on jest – i dlatego tak się zachował.

Jak mnie boli, jak dużo ludzi dzisiaj idzie do Komunii Świętej, nawet głową nie kiwnie! Czy zdaje sobie [sprawę] człowiek: co robi, gdzie idzie, co się stanie?

PRZEPISY WYKONAWCZE DO INSTRUKCJI KONGREGACJI DS. SAKRAMENTÓW I KULTU BOŻEGO –
INAESTIMABILE DONUM Z 3 IV 1980 – (11 XII 1980)

Na Wielki Czwartek roku 1980 Ojciec św. Jan Paweł II skierował do Biskupów List o tajemnicy i kulcie Eucharystii, w którym przypomniał, że zachodzi niesłychanie ścisły, organiczny związek pomiędzy odnową liturgii, a odnową całego życia Kościoła. I dlatego odnowa liturgii przeprowadzona prawidłowo w duchu Vaticanum II jest miarą i warunkiem wprowadzenia w życie nauki Soboru, którą przyjmujemy z głęboką wiarą, przeświadczeni, że przez Vaticanum II Duch Święty „powiedział Kościołowi” te prawdy i dał wskazania, które służą „spełnianiu misji wobec ludzi dnia dzisiejszego i jutrzejszego”.
Ojciec święty zwrócił również uwagę na nadużycia, które się wkradły do kultu eucharystycznego i polecił przygotować Instrukcję, która pomogłaby je usunąć.
Święta Kongregacja do Spraw Sakramentów i Kultu Bożego ogłosiła w Wielki Czwartek, dnia 3 kwietnia 1980 r. Instrukcję w sprawie niektórych norm kultu eucharystycznego i poleciła Konferencjom Biskupów wprowadzić je w życie.
177 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski obradująca w Warszawie w dniach 10 i 11 grudnia 1980 r. mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej oraz stan odnowy liturgii w naszym kraju wydaje niniejsze przepisy wykonawcze, które obowiązują duchowieństwo diecezjalne i zakonne

X. Przyjmowanie Komunii świętej

Zgodnie Z uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię św. z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować także w Mszach dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni uczestniczą we Mszy św. poza kościołem po deszczu, można przyjąć Komunię św. stojąco. Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych kalectwem, lub chorobą.
Całość przepisów: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

54 odpowiedzi na „W 102. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II przypomnijmy sobie słowa Papieża o klękaniu przed Bogiem!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. wobroniewiary pisze:

  Wpraszam się – kto mnie przyjmie z W-wy a potem odprowadzi na pociąg? 🙂
  Info na priv proszę

  Zapraszamy Was na przepiękny czas rozważań i modlitwy w przestrzeni mocy i łask Ducha Świętego🔥🕊🔥
  👉KIEDY?
  4 czerwca 2022/ sobota
  👉GDZIE?
  Warszawa-URSYNÓW
  Kościół św.Tomasza Apostoła
  👉WYDARZENIE?
  część 1: SYMPOZJUM z o.Antonello Cadeddu
  w godz. 15.00-18.00

  cześć 2: WIECZÓR MODLITWY
  w godz. 20.00-24.00
  24.00 Eucharystia
  z Ks.Dominikiem Chmielewskim SDB i z o.Antonello

  👉zapewniamy:
  PARKING dla grup zorganizowanych dla autokarów
  GASTRONOMIĘ z ciepłymi posiłkami
  KSIĘGARNIĘ z książkami zaproszonych Gości
  👉ZGŁOSZENIA GRUP ZORGANIZOWANYCH I INFORMACJE ORGANIZACYJNE
  697 456 416
  Udostępniajcie kochani📢📢📢
  aby wielu mogło skorzystać z potężnych łask, które przez posługę konferencyjną i modlitewną przygotował dla nas Duch Święty❤️

  • Tamara pisze:

   Jestem stałą czytelniczką tej strony, choć nie piszę komentarzy. Mieszkam w Warszawie, chętnie Cię przyjmę.

   • Antonina pisze:

    Ewo, ja również służę pomocą w tej sprawie… i zachęcam wszystkich do wysłuchania świetnego kazania ks. Pawla Korupki… lepiej słuchać Pana Boga, Kościoła i Jego Kapłanów niż demona niezależnie do kogo i w jakich okolicznościach mówi… Usus Antiquior, ks. Paweł Korupka, 06 02 2022

   • Antonina pisze:

    I jeszcze jedno bardzo dobre kazanie o czystości, ale i grzechach języka zachęcam serdecznie. Ks. Korupka to wspaniały oddany Panu Bogu i Kościołowi Kapłan…. Pozdrawiam wszystkich. KTÓŻ JAK BÓG! Usus Antiquior, ks Paweł Korupka, 13 03 2022 r

 3. cv pisze:

  https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-bezwarunkowy-dochod-podstawowy-w-polsce-eksperymentalny-prog,nId,6032708
  widac panstwo antychrysta nam sie tutaj eksperymentalnie w PL implementuje. Wszyscy bedziemy siedziec niedlugo na zasilkach pozamykani w domkach i ogladac cale dnie netflixa i fejsbuka i zazerac sie fasfodami i slodyczami. wszystko ku chwale hedonizmu.

  chyba nic tak nie zabija duszy jak przyjemne wygodne i bezstresowe zycie.

  • Mateusz PWWM pisze:

   Ja zawsze powtarzam że od Boga szybciej można odejść poprzez dobrobyt niż biedę. Mając dostatek, nadmiar, wszystko zawdzięczamy sobie i do czego nam Bóg potrzebny skoro wszystko mamy. Biedny zaś w swej nędzy, w ostateczności zawoła do Boga, aby go zabrał do siebie bo już nie daje rady.
   Tak poza tematem udało mi się wgrać na kanał YouTube film Ks. Amortha – ostatni egzorcyzm. Niestety jest tylko po angielsku, ale same obrazy mówią wiele.
   ……
   Z Bogiem i Maryją

   Ps. Edycja od Adminki: link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCp66PlSQ4pJGeGQ1Tg8-muw/videos

   • Bogdan pisze:

    „Czy egzorcysta może opowiedzieć, co się dzieje podczas sprawowanego egzorcyzmu?
    Nade wszystko obowiązuje reguła ostrożności, by strzec dobra konkretnych osób. Podobnie teologia moralna mówi o konkretnym przypadku grzechu, ale nie mówi o konkretnym grzeszniku. Natomiast jest zabronione robienie zdjęć, nagrywanie, filmowanie, a potem publikowanie.”
    https://www.miesiecznikegzorcysta.pl/na-naszych/item/439-nie-mowie-o-demonie
    Trzeba być skrajnie nie odpowiedzialnym i głupim żeby udostępniać i publikować egzorcyzmy. Kościół na to nie pozwala, takie rzeczy to protestanci upubliczniają, a my mamy ich naśladować?
    Nikt nie pomyślał że ta egzorcyzmowana kobieta może stać się ofiarą drwin ze strony innych ludzi, bo komuś sie zachciało egzorcymu kamerą nagrywać… to jest smutne i krew mnie zalewa na taką głupotę i tępote.
    I z całym szacunkiem do ks.Glasa bo lubie jego kazania choć nie słucham go często a najbardziej podobało mi sie jego świedectwo o Medugorje i chłopaku który został księdzem. Mam też jego książki, które są bardzo ciekawe. W jaki sposób się odnieść do tego że on nagrał i upublicznił egzorcym na youtubie?

   • Bogdan pisze:

    Dodam jeszcze fragment z innego wywiadu z księdzem egzorcystą:
    „Posługa egzorcysty zakłada podobną tajemnicę, jak tajemnica spowiedzi. Dlatego nie można nagrywać egzorcyzmów, ani publikować ich treści.”
    https://plus.dzienniklodzki.pl/egzorcysta-opetani-to-nie-tylko-wytatuowani-satanisci/ar/11562722#!

   • Bogdan pisze:

    Napisałem wcześniej dwa komentarze nt. upubliczniania egzorcyzmów dodam jeszcze fragment tekstu pochodzącego ze strony Episkopatu Polski:
    Wskazania dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty
    „17. We współczesnym świecie dostrzegamy, że zaspokajanie medialnej potrzeby sensacji bardzo często prowadzi do karykaturalnej deformacji posługi egzorcysty. Dlatego też egzorcyści muszą być bardzo ostrożni w tym, co mówią, jak się wypowiadają i jak powołują się na naukę Kościoła. Każde medialne wystąpienie egzorcysty powinno mieć aprobatę ordynariusza, który zlecił mu posługę egzorcyzmowania. Egzorcysta powinien zachować dyskrecję i nie informować o sprawowanym egzorcyzmie ani przed faktem, ani po jego dokonaniu (por. EiMB 19)”
    https://episkopat.pl/wskazania-dla-kaplanow-pelniacych-posluge-egzorcysty/

    • Mateusz PWWM pisze:

     Myślę że zostało to nagrane za zgodą wszystkich zainteresowanych stron.

    • Bogdan pisze:

     (Ewo czy mogłabyś odpowiedzieć na ten komentarz? Bo może ja czegoś nie rozumiem)

     Czy we wspólnotach katolickich innych państw co do upubliczniania egzorcyzmu obowiązują inne zasady czy np w kraju A można nagrywać i upubliczniać egzorcymy a w kraju B już nie można?

     Czy osoby uczestniczące w egzorcyźmie nie obowiązuje tajemnica?
     Tu wstawiam kolejne fragmenty dokumentu dt. Wskazań dla kapłanów egzorcystów wystawionego przez Episkopat Polski :

     „34. W obronie praw egzorcyzmowanego ma zastosowanie norma: „Nikomu nie wolno bezprawnie naruszać dobrego imienia, które ktoś posiada, ani też naruszać prawa każdej osoby do ochrony własnej intymności” (KPK kan. 220).”

     „41. Osoby, które asystują w czasie celebracji egzorcyzmu, powinny być starannie dobrane, sprawdzone, kierujące się prawdziwą miłością i posługujące bezinteresownie. Od wszystkich posługujących wymagana jest wielka pokora i wiara. Ważne jest, aby byli ludźmi, którzy sami kroczą drogą wzrostu duchowego. Ponadto powinni być w stanie łaski uświęcającej, być osobami dyskretnymi, zdolnymi do zachowania tajemnicy…”

     42…”Do zadań egzorcysty należy, aby takie osoby zobowiązać do zachowania tajemnicy co do faktu opętania, którego konkretna osoba doświadcza. Ponieważ zaś nie można dopuszczać do tego, aby egzorcyzm stał się widowiskiem, uczestnicy obrzędu, tak jak sam egzorcysta, obowiązani są zachować dyskrecję i nie informować o nim ani przed faktem, ani po jego dokonaniu. Zakazane jest zatem udostępnianie przebiegu egzorcyzmu środkom społecznego przekazu, a nawet opowiadanie o przebiegu egzorcyzmu (por. EiMB 19).”

     Gdzieś wyczytałem że nagranie z prawdziwego egzorcyzmu może być szkoldliwe duchowo dla osoby je oglądającej czy słuchającej a może nawet prowadzić do opętani. Jeśli to prawda to czy nie wydaje się skrajnie nie odpowiedzialne umieszczanie nagrań z egzorcyzmów na youtubie gdzie nawet dzieci mają dostęp?

    • wobroniewiary pisze:

     Teraz nie odpowiem
     (muszę się dowiedzieć, nigdy nie nagrywałam, nie upubliczniałam, osobiście uważam, że powinno być zachowane prawo do intymności, ale nie wiem i nigdy się nie dowiadywałam na ten temat)

    • Ann pisze:

     nie powinno sie nagrywac,mozna ngrywac swiadectwa ale nie egzorcyzm!!!!!,duzo o tm mowil byly ks egzorcysta Ks PIOTR MARKIELOWSKI i nie tylko on,moze ta manifestacja nastapila publicznie i ks egzorcysta musial uciszyc publicznie a ktos to nagral..co by sie nie dzialo takich rzeczy nie powinno sie udpstepniac..juz nie mowiac o tym ze wiele osob ktore nie sa w łasce moge miec po takim czyms problemy duchowe..to nie teatr ani zabawa..ani przedstawienie

     nie wlaczylam tego filmiku..nie chce skupiac sie na jekach diabla…
     dlatego nie wiem co tam jest..ale wiem ze ks Rajchel zasłanial wszystko i zamykal na klucz z szczaunku dla osoby opetanej,jej prywatnosci..to czlowiek a nie małpa w zoo

     martwi mnie to —>
     „zespół ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Częstochowskiej wraz ze Szkołą Nowej Ewangelizacji św. Jana Chrzciciela serdecznie zaprasza do udziału w Wigilii Zesłania Ducha Świętego w dniu 4 czerwca 2022 r. na Halę Sportową Częstochowa, przy ul. Żużlowej 4. Całość spotkania poprowadzi Damian STAYNE – katolicki ewangelizator z Anglii, założyciel Wspólnoty „Cor et lumen Christi”.
     Wydarzenie jest biletowane. ”

     ;-/ Zielinski ucichł ale inni dzialaja
     sorry za bledy ja z doskosku miedzy lekcjami

    • Bogdan pisze:

     (Ten komentarz możesz upublikować albo zachować dla siebie)
     Ewo może jednak lepiej będzie zablokować ten film z nagraniem egzorcyzmów odprawianym przez ks.Amortha ze względu na szacunek do posługi jakim jest egzorcyzm że to nie widowisko i w przyszłości nie akceptować komentarzy w których ktoś udostępnia nagranie z egzorcyzmu, także dla duchowego bezpieczeństwa wchodzących na twoją stronę ?
     Rozumiem opinie i wymienianie poglądów, ale to czy to nie przekroczenie granicy, której nie powinno sie przekraczać?

    • Mateusz PWWM pisze:

     Moim zdaniem gdyby to zostało nagrane z ukrytej kamery, bez wiedzy i zgody tych osób, byłoby to jak najbardziej szkodliwe. W tym filmie widzimy że wszystko jest nagrane w sposób dokumentalny. Myślę że nie którym przyda się również zobaczenie z czym mamy do czynienia i że nie jest to fikcja.
     „…Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich…”
     Z Bogiem i Maryją

   • cv pisze:

    to jest ostateczny plan antychrysta na wygranie z Bogiem. stworzyc jakies pseudoniebo tu na ziemii. kazdy dostanie zasilek do tego czekoledke pizze seriale caly dzien jakies narkotyki xanax mefedron na poprwe nastroju i tak beda milenialsy wegetowac a oczywiscie wszystkie niezbbede rzeczy zachcianki smartfony konsole smart lodowkopralkozegarki elektryczne hulajnogi beda produkowac niewidzialne roboty i dostarczac drony. brakuje jeszcze jakies formy niesmiertelnosci ale transhumanisci juz nad tym pracuja. niewiadomo czy smiac sie czy plakac.

    • Bogdan pisze:

     Ty cv tak sie nie podniecaj tym Antychrystem bo sam sobie szkodzisz. Skup sie na Bogu, sakramentach, czytaniu Pisma Świętego i na różańcu. Dobrze ci radze zostaw to.

     Zamykam Cię w Niepokalanym Sercu Maryi ❤

     Jezus jest Panem!!!

    • cv pisze:

     ale to nie chodzi o podniecanie kazdy powinien wiedziec jakie pulapki szykuje na nas szatan zeby wiedziec jak sie przed nim bronic. twoje porady sa jak najbardziej sluszne ale jest czas na odmawianie Rozanca i jest czas na dyskutowanie na wowicie. sam tutaj popelniasz ultradlugie wpisy zamiast w tym czasie odmawiac Rozaniec.
     Polecam mega ciekawe przemyslenia na temat wiezy babel i transhumanizmu

     a co do ezgorcyzmow to sam mam mieszane uczucia. ogolnie najslynniejszy i nagrany egzorcyzm to egzorcym Annelais Michae. sam ks Glas rowniez publikowal fragmenty egozrcyzmow a raczej maloprawdopodbno by robil to gdyby bylo zakzane. Trzeba uwazac co szatan mowi na egzorcyzmach. klamie zwodzi manipuluje. ogolnie osoby pomagajace przy egzorcyzmach powinny byc nie tylko silne duchowo ale tez silne i stabilne emocjonalnie.

    • Bogdan pisze:

     Od swojego kapłana wiem że właśnie z tego powodu że upublikował nagranie został odsunięty od posługi egzorcysty gdyż według prawa kapłan który udostępnia w mediach nagrania z egzrocyzmów nie może pełnić tej posługi.

    • Bogdan pisze:

     Poprawka chodzi o to że to ks. Glas został odsunięty od posługi egzorcysty przez to że nagranie ze swoich egzrocyzmów udostępnił w internecie gdyż prawo zabrania takich praktyk kapłanowi pełniącemu posługę egzorcysty.

    • Bogdan pisze:

     Znalazłem coś ciekawego :

     https://misyjne.pl/ksiadz-piotr-glas-nie-jest-egzorcysta/

     Komunikat ws. ks. Piotra Glasa
     Ksiądz Piotr Glas jest znany z filmików na YouTube, rekolekcji, warsztatów, także w Polsce. Biskup diecezji Portsmouth informuje, że nie jest egzorcystą.

     „Na prośbę ks. biskupa Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski przekazujemy informację dotycząca ks. Piotra Glasa. Ten były członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a obecnie pracujący w diecezji Portsmouth w Wielkiej Brytanii, w ostatnim czasie prowadzący w Polsce wiele sesji rekolekcyjnych, dni skupień oraz warsztatów – nie posiada formalnej zgody na pełnienie posługi egzorcysty. Ponadto, podając się za egzorcystę, dopuszcza się on praktyk, których nie wolno stosować.

     Płock, dnia 7 grudnia 2017 r.

     Ks. Piotr Grzywaczewski, Kanclerz Kurii”

    • wobroniewiary pisze:

     Bogdan, to już było!
     Ks. nie jest polskim egzorcystą a był egzorcystą w Anglii. Tu zachowaj ostrożność.

    • Bogdan pisze:

     Takie pytanie cv ty się dopiero co nawróciełeś? bo u mnie mija już 11 lat od nawrócenia i też byłem taki jak ty łaziłem po internecie i wszystko musiałem wiedzieć, ale zmądrzałem i zrozumiałem że to nie jest droga. Jezus a ni apostołowie nie bawili się w szczegóły mówili: idź precz szanie albo zamilcz.

     Naszą misją jest głoszenie słowem i czynem Dobrą Nowinę a nie wchodzenie w szczegóły tego świata.
     Mamy prowadzić ludzi do Boga i tak ostrzegać ich przed zagrożeniami, ale na tyle ile to jest konieczne.
     A co do reszty czytelników tej strony uważam że oni tych zagrożeń że strony antychrysta są świadomi. może warto ostrzegać o tych zagrożeniach na forach gdzie poruszane są tematy związane z bigtechem z VR. Kierując się roztropnością bo zbytnie wchodzenie w szczegóły jest nie potrzebne i tak albo cie posłuchają albo wyśmieją.
     A na siłe przekonywanie innych o swojej racji nie ma sensu.

    • cv pisze:

     nie wiem ja to sie chyba nigdy nie nawrocilem albo sie nawracam codzienie. Rozumiem ze takie rozmowy na RM na temat antychrysta (swoja droga nie wiem po co piszesz to slowo z duzej litery) sa wedlug Ciebie rowniez szkodliwe? https://www.youtube.com/watch?v=bl1dcUM23R0
     mam wrazenie ze sie czepiasz dla samego czepiania.

    • Bogdan pisze:

     CV Tylko potem nie mów że nikt cie nie ostrzegał, jak się nabawisz problemów duchowych przez to łażenie po internecie bo ty musisz wszystko wiedzieć…

     Maryja nasza Mama daje nam pięć kamieni na szatana
     1.Eucharystia
     2.Spowiedz
     3.Modlitwa sercem (Różaniec)
     4.Czytanie Słowa Bożego
     5. Post

     Wzywa nas do nawrócenia i nie bawi się w dyskusje na temat szatana, antychrysta.

    • Bogdan pisze:

     CV rozmowy niedokończone w RM zawsze prowadzą eksperci w danej dziedzinie w tym wypadku byli to księża profesorowie, którzy mają ugruntowaną wiedzę z nauczania Kościoła oraz skończyli teologię i biblistykę.
     Najpierw to trzeba mięć ugruntowaną wiarę znać chociażby podstawy Katechizmu Katolickiego by wchodzić w głębokie tematy teologiczne.
     Nie buduję się domu od dachu.

   • Bogdan pisze:

    Mateusz to jest twoje zdanie, Episkopat Polski kategorycznie zabrania nagrywania i publikowania egzorcyzmów w internecie.
    Egzorcyzmy nie są po to by je publikować wogóle !!!

    Nie pomyślałeś o tym że to może być przyczyną problemów duchowych dla oglądającego lub pogłębieniu już istniejących. Dlaczego egzorcyści przestrzegają przed horrorami? Tak dla jaj bo im sie tak podoba?

    Nie sądze.
    Poza tym nie wiesz czy dzieci nie wejdą na ten film chyba że zastrzegłeś go dla odpowiedniej grupy wiekowej. Ale to nie zmienia faktu że ponosisz pełną odpowiedzialność przed Bogiem za to co umieszczasz w internecie.

    Więc nie przyjmuje twojego usprawiedliwienia.

    • Mateusz PWWM pisze:

     Na internecie są dostępne dużo cięższe obrazy i filmy… Ja to umieściłem nie po to by kogoś wystraszyć, ale by zobaczył z czym mamy do czynienia. Nic nie musisz przyjmować. Podejrzewam że 95% treści na YT robi większe spustoszenie w duszach ludzi poprzez przemycanie im podprogowo różnych dźwięków, obrazów, słów.
     Powtarzam raz jeszcze, jest to znalezione i dostępnie powszechnie na YT i nie tylko. Jeśli zajdzie taka potrzeba to usunę film z YT, ale to po konsultacji z kapłanem egzorcystą.
     Co do Ks. Glasa, on już dawno wspominał że już nie jest egzorcystą i nie używa tego sformułowania.
     Proszę cię również żebyś troszkę szanował innych użytkowników tej strony i nie „podniecał” się tak tą sprawą, bo troszkę robisz tutaj z siebie takiego „prawilniaka”.
     Polecam ci książki ks. Amortha.
     Pozdrawiam cię serdecznie.
     Z Bogiem i Maryją

    • eska pisze:

     „Nie przyjmuję twojego usprawiedliwienia”???
     Bogdan, za kogo ty się masz i w jakiej pozycji się stawiasz oczekując, że ktokolwiek ma obowiązek się przed tobą tłumaczyć, usprawiedliwiać i oczekiwać twojej akceptacji? Jesli ktoś rozmawia ze mną z szacunkiem, to daje mi możliwość przekazać/wytłumaczyć MU mój punkt widzenia, nawet jeśli błędny. I jeśli che mój punkt widzenia skorygować, to na pewno nie każąc mi SIĘ tłumaczyć przed nim i mnie rozliczając. To, co się wylewa z twoich postów to wyniosłość i poniżanie innych. Ktoś kiedyś humorystycznie humorystycznie powiedział: „Dzieci we wszystko wierzą, starzy we wszystko wątpią a młodzież wszystko wie”. Kojarzysz mi się z tą ostatnią grupą. Tylko że cała twoja wiedza, choćby nie wiem jak wielka…
     Dokończ sobie na podstawie 1Kor 13, 1-2.
     🙏

    • Bogdan pisze:

     Mateusz Skonsultować z ks. Egzorcystą to ty powinieneś przed zamieszczeniem tego filmu. Postanowienia Episkopatu Polski w kwestii publikacji egzorcyzmów są jasne czy to ci się podoba czy nie.

     Rozumiem że mogłeś o tym nie wiedzieć, ale teraz wiesz i to od ciebie zależy co zrobisz z tą wiedzą. Ja cie upomniałem i w tej kwestii jestem czysty przed Bogiem i nie obchodzi mnie to za kogo mnie uważasz.

     A to że tak jak napisałeś 95 procent treści na YT może robić większe spustoszenie nie znaczy że i ty masz się do tego dokładać.
     I tu nie chodzi tylko o straszenie widzów, ale o realne zagrożenie duchowe dla widzów oglądających twój kanał. Twoje zachowanie jest nie odpowiedzialne i tyle.

    • Bogdan pisze:

     Esko wcześniej zamieściłem fragmenty z wywiadów z księżmi egzorcystą i fragmenty dokumentu Episkopatu Polski dot. Wskazań dla egzorcystów mówiące o nagrywaniu i publikowaniu egzorcyzmów.
     Egzorcyzmy to zbyt poważna sprawa by z niego widowisko zrobić.
     A Mateusz zaczął się usprawiedliwiać. Więc napisałem co myślę i co uważałem za słuszne. Tak samo jak ty napisałaś co myślisz o uważałaś/eś
     za słuszne.

    • cv pisze:

     ja wam powiem ze przynajmniej jakas odmiana jest od tych sprzeczek o ukraincow i szczepionki 🙂 PEACE ludziska.

     eska akwinata spoko kanal ale kanaly wielomskich i rozpracowywanie pewnego „szwaba” to juz majstersztyk.

    • wobroniewiary pisze:

     Wirus nie rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi, a do zakażenia najczęściej dochodzi poprzez bliski kontakt z płynami ustrojowymi zainfekowanej osoby, w tym przez stosunki seksualne.
     Ostatnie przypadki zakażeń są pod kilkoma względami nietypowe – pisze Kluge. Po pierwsze dochodzi do nich u osób, które nie podróżowały wcześniej do krajów Afryki, w których małpia ospa jest chorobą endemiczną. Po drugie, większość infekcji została wykryta wśród mężczyzn, którzy uprawiali seks z innymi mężczyznami. Po trzecie, pojawienie się w ostatnim czasie zakażeń w różnych państwach sugeruje, że wirus już od pewnego czasu rozprzestrzenia się po świecie – wyliczył dyrektor europejskiego oddziału WHO.

     https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/2962509,malpia-ospa-w-europie-who-ostrzega-moze-rozprzestrzeniac-sie-podczas-letnich-imprez

    • eska pisze:

     Bogdan
     Jeśli już i Babula, i Mateusz, i ja komunikujemy Ci to samo, to może jednak warto, żebyś się zastanowił nad sposobem komunikacji. A jeśli nie zauważasz, w czym rzecz, to polecam:

     Chyba, że nie chodzi Ci o prawdę a o obronę własnego stanowiska.

 4. Maggie pisze:

  O wstawiennictwie o.Stanisława Papczyńskiego – to wielki orędownik (nawet wskrzeszał), a tak mało znany:
  https://youtu.be/eMml52B5o_g

 5. Rita pisze:

  W nawiązaniu do treści wpisu.Pandemia wprowadziła już na stałe praktykę Komunii Św, na rękę. Dla biskupów to już temat zamknięty i pytania księży o koniec z tą praktyką są ignorowane i nie podlegają dyskusji.Zarządzenia odgórnego o wycofaniu się z tej praktyki ze strony Episkopatu nie będzie.Niestety przyszedł do nas tylnymi drzwiami ten niechlubny zwyczaj z zachodu.Podsunięty przez ministra Szumowskiego bez głębszego zastanowienia Episkopatowi.Przyjęty przez Episkopat , bez chwili zastanowienia nad skutkami i sensem tej praktyki.Deptane są zalecenia Jana Pawła II. W tej sytuacji, tylko wierni, ignorując w kościołach formę podawania Eucharystii na rękę, mogą doprowadzić do zakończenia tego zwyczaju.Nieuzasadnionego w żaden sposób medycznie. Wręcz śmiesznego. Jak może Bóg zarażać przez Eucharystię? Względy epidemiologiczne? Jaką jest różnicą dotknąć przypadkowo brudnej ręki penitenta , którą wcześniej wycierał sobie nos, lub zakrywał nią usta podczas kaszlu, od dotknięcia ust? Nie ma różnicy, a lekarze z tego wskazania Komunii na rękę, jako bardziej higienicznego się śmieją. Wszak to w medycynie powszechnym zwyczajem jest odkażanie rąk przed kontaktem z pacjentem, bo zawsze są brudne i pełne zarazków. A tu …brudne ręce….i stanie na wysokości twarzy księdza, co sprzyja jego zakażeniu przez osobę chorą. Chory jest na linii oddechu księdza.Inaczej zupełnie jest, gdy penitent klęczy i to ta pozycja, zmniejsza ryzyko zakażenia dla księdza.Komunia na rękę i związana z nią higiena, to bzdura medyczna. Nikt z wiernych przecież, przed przyjęciem tej formy komunii nie odkaża sobie rąk.Poza tym podając Komunię Św. do ust, nawet, jeśli ksiądz dotknie niechcąco ust penitenta, potem bierze konsekrowaną Hostię i podaje kolejnej osobie.Nie dotyka palcami ust kolejnej osoby, nawet przypadkiem,zanim ponownie weźmie do rąk Hostię.Albo wierzymy,że w opłatku Bóg jest żywy i prawdziwy, i wszechmogący, niszczący wirusa, jeśli znajdzie się na palcach, albo nie mamy wiary.A jeśli nie mamy, to po co, bojąc się zarażenie podczas Komunii Św. przyjmujemy ją na stojąco? Jeśli nie wierzę tak naprawdę w obecność Boga żywego to po co przyjmuję Komunię Św.?Ludzie w kościele zarażają się od innych ludzi w ławkach lub w konfesjonałach, gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z żywym Bogiem.Ale nie podczas przyjmowania Eucharystii !. Warto o tym głośno mówić do tych, którzy się nadmiernie boją o własne zdrowie, przekładając je nad Boga.Warto by księża o tym głośno mówili, podając argumenty, które przytaczam.Wielu ludzi to przekonuje i sami przyznają ,że byli w błędzie.Może ks. Dominik Chmielewski o tym zrobi jakieś nagranie ? 😉

  • Estera pisze:

   Rito to prawda co piszesz, trafiasz w samo sedno. W niedzielę były u nas komunie więc pojechaliśmy do innego kościoła. Przeżyłam szok podczas Komunii Świętej, bo WSZYSCY, przyjmowali na rękę. Zapytałam jednej pani, czy można przyjąć do ust i usłyszałam, że na końcu. I tylko ja, mąż, córka i jeszcze może 2, 3 osoby przyjęliśmy do ust, na stojąco w dodatku od szafarza, bo nie dało się inaczej. Myślę, że w tej parafii musiało być długo robione wiernym swoiste „pranie mózgu” w tym temacie. U mnie też były ogromne naciski, kartki na drzwiach itp, a mim to teraz już 80 procent wiernych przyjmuje Komunię do ust. Niestety, niechlubnej spawy, oskarżony i ukrywanie pedofilii ( zostało to oficjalnie potwierdzone przez Watykan) arcybiskup Wiktor Skworc wyrządził diecezji ogromną szkodę z niesamowitą siłą narzucając wręcz sposób na rękę. Biskup ten biskup nie został ukarany, nie chce ustąpić i dalej podejmuje okropne decyzję, choćby blokowanie Wojowników Maryi i Ks Chmielewskiego, który na tym terenie ma szlaban. Jeden biskup, a tyle może i nikt się za wiernymi nie wstawi. Ja mam dość, uważam, że trzeba o tym głośno mówić i na dachach krzyczeć. Boże zmiłuj się nad nami.

 6. Estera pisze:

  Sytuacja szczególna jest dla mnie także wtedy, gdy w danej parafii jest zarządzony sposób przyjmowania Komunii Świętej na stojąco. Tutaj najwięcej zależy od kapłanów. Najwięcej. U mnie dzieci pierwszokomunijne już w białym tygodniu zostały wyćwiczone jak podchodzić w procesji i przyjmować Komunię na stojąco. Ja także byłam tego uczona od młodzieńczych lat. Wiele osób z tym po prostu wyrosło, że tak jest w Kościele. Obciążanie wiernych winą za taki stan byłoby niezgodne z nauczaniem Kościoła. Tu potrzeba szczególnej Bożej interwencji, inaczej nie da się tego zmienić.

  • Rita pisze:

   Komunia na rękę jest nowym zwyczajem. Nie chodziło mi o Komunię na stojąco, tylko na stojąco i do ręki. Zgadzam, się, że w wielu kościołach w Polsce wierni są zmuszani do Komunii na stojąco. Jest jednak różnica w motywacji do przyjęcia Komunii na rękę i o to mi chodziło.Ten zwyczaj jest nowy, i od wiernych zależy czy będą korzystać z tej formy.Osobiście, nie spotkałam się z tym ,żeby była rozdawana w kościołach tylko i wyłącznie Komunia św do ręki.Jest wybór.To wierni wybierają.Jan Paweł II znał re praktyki z Rzymu. I nigdy nie wydał takich zarządzeń dla polskiego episkopatu o Komunii na rękę.Wprost przeciwnie. Zachęcał do przyjmowania do ust i najlepiej w pozycji klęczącej.

  • Bogusia pisze:

   Komunia Swieta na reke.?!!!
   Interwencja Pana…(?)…bedzie…(!)…wowczas ,jak ta sam reka nie bedzie mogla podac sobie lyzki do ust ani lyka wody…badz…straci calkowte wladanie nia…nawet …papieru toaletowego NIE utrzyma w celu podtarcia wlasnego Tylka…NAPRAWDE..nie bedzie to smieszne…!!!
   Czym kto walczy…od tego GINIE…!!!
   Pan Bog, nie rychliwyale sprawiedliwy…i NIE pozwoli z Siebie szydzic…!!!

   • Estera pisze:

    Bogusiu, Kościół swoim autorytetem uznał ten sposób za godziwy. Tak uczy papież, tak mówią biskupi i większość kapłanów. I czy nam się to podoba, czy nie taka jest rzeczywistość i tylko Bóg swoją interwencją może to zmienić. Mówiąc, że Komunia na rękę jest profanacją czy szydzeniem z Boga stawiamy siebie poza Kościołem, niestety. Osobiście nigdy dobrowolnie nie wybiorę takiej formy, ale spotkałam się już z odmową Komunii do ust. Był także przypadek, że biskup ( nie pamiętam w którym kraju) nie pozwolił w diecezji mu podległej na udzielanie Komunii do ust, tylko na rękę. Wierni napisali do Watykanu i dość szybko otrzymali odpowiedź, że biskup mógł podjąć taka decyzję…. Poszukam, gdzie to było dokładnie, pisano o tym m.in na pch24.

    • Rita pisze:

     Estero, zgadzam się z Tobą, że ta forma rozdawania Komunii jest zatwierdzona przez Kościół.Oczywistym jest jednak, że w tej formie ( Komunia na rękę) dochodzi do profanacji, bo ludzie często piszą jak zbierają ułamki Hostii z ziemi.Nie mówię,że celowej , ale jednak. Kościół wiele rzeczy zatwierdził, a potem po latach stwierdził,że pewne działania były złe.Chodzi mi tylko o to,że jeśli mamy wybór, a musimy mieć zgodnie z nauczaniem Kościoła, to miejmy świadomość, żeby przyjąć Jezusa z miłością i bez narażania Hostii na upadek na ziemię. Czy to trudne? Do niedawna przyjmowaliśmy Komunię Św. do ust.Co się zmieniło?To nasz wybór.I naprawdę, rzadko się zdarza, że w miejscowości, gdzie mieszkamy jest 1 kościół. Dajmy dobry przykład innym ludziom naszą postawą. Z miłością. Nie mówmy o karze, ze takie czy inne przyjmowanie Komunii Św. Ważna jest intencja.W moim kościele, ogromna parafia,wierni mają wybór. 90 proc przyjmuje Komunię Św na klęcząco i do ust. W kościołach w mojej dzielnicy jest podobnie. Dlatego piszę ,że to wierni decydują, jaką formę preferują. Stoi ksiądz i komunikuje narękę ale prawie nikt do niego nie podchodzi.Każdy ksiądz, musi uszanować intencje wiernego i podać Komunię Św w takiej formie w jakiej sobie życzy.Dlatego uważam,że zmuszanie wiernych do jednej formy przyjmowania Eucharystii jest nadużyciem i jest niezgodne z prawem kościelnym.Estero, jak masz jeszcze wątpliwości, to przeczytaj Apokalipsę św. Jana. Przyjdą czasy, przed powrotem Chrystusa, gdzie trzeba będzie mieć oczy i uszy szeroko otwarte i kierować się sercem.W zgodzie z Chrystusem. A Kościół będzie się musiał odrodzić, bo prawdziwa wiara zaniknie.Ludzi nie przyciąga do kościoła ilość grup modlitewnych, czy aktywność prospołeczna księży.Przyciąga Sacrum.Dbajmy o nie,żeby nam nie spowszedniało.Każdy z nas jest odpowiedzialny i daje przykład.A biskupi w Polsce jak wiemy są różni, bliżej i dalej Boga.

    • Bogusia pisze:

     @Estera,dziekuje(!)wiem o czym piszesz-zaznaczam jednak ,ze dla mnie Jezus Chrystus,NIE jest ZWYCZAJEM a BOGIEM -moim Mistrzem i Panem(!!!)…i zycze Ci,zebys NIGDY nie zobaczyla upadajacego Chrystusa na dywan ( Komunia Swieta, podawana TYLKO na reke i na stojaco-rowniez przez kobiety…itp.).Przyznam,ze NIE interesuje mnie WIEKSZOSC(!!!)…mnie interesuje GODNIE przyjmowany do serca CHRYSTUSA !!! Uwazasz,ze stawiamy siebie poza Kosciolem (!)…gdy w Srode Popielcowa zobaczylam Upadajacego Jezusa na dywan -podawanego na reke-przyjmujacy,spojrzal na ksiedza ,ktory wskazal mu gestem ,ze ma poniesc GO i isc dalej! SZOK…!!! Serce moje pekalo, …przyjelam Pana duchowo. Prosze,nie musisz zastanawiac sie w „…jakim kraju ,to bylo…”,bo…ja mieszkam w takowym kraju! Dwa lata ,przyjmowalam Chrystusa tylko duchowo….NIE chce i NIE potrzebuje,zeby ktos zabranial mi szacunku do BOGA!
     Zastanawialam sie ,jak dlugo to potrwa?! Bog,ULITOWAL sie nade mna …i…mimo,iz w dalszym ciagu jest be zmian…Chrystus mnie odnalazl…stal sie CUD…pewien dazacy do swietosci i idacy za Chrystusem Kaplan (od 30 stycznia) podaje mi Pana na kolanach i do ust( Jego biskup ,powiedzial,ze to,iz dwa lata patrzylam z lawki i przyjmowalam Chrystusa duchowao,bylo sprawdzianem Samgo Boga i poprosil,zebym nigdy ie zmieniala swoich pogladow! Uwazam,ze moge nazwac to INTERWENCJA Samego Boga-nie ujawnie jednak,ktory ksiadz i biskup z wiadomych powodow!

     Blogoslawie i Szczec Boze!

 7. Bogusia pisze:

  @Rita
  +++
  W mojej parafii( polskiej …w innym kraju) -Komunia Swieta ,podawana jest TYLKO na reke
  (bez pateny)…trzeba to przezyc…bez wyboru,dlatego …NIGDY nie przyjelam i NIE przyjme Chrystusa na reke…!!!!

  • Rita pisze:

   Bogusiu, i dlatego, prewencyjnie, żeby w Polsce za kilka lat nie było podobnie, dajmy dobry przykład księżom naszą postawą i wzmocnijmy ich siłę ducha.Dziękuję Bogusiu 🙂

   • Estera pisze:

    Zgadzam się. Jednak w dalszym ciągu są parafie w Polsce, gdzie kapłani, wbrew prawu i rozsądkowi odmawiają wiernym Komunii do ust. Rozumiem postawę Bogusi, ale ja bym tak nie potrafiła. W czasie prześladowań pierwsi chrześcijanie też przenosili Komunię Świętą w różny sposób, z ogromną czcią i szacunkiem, w ukryciu , choćby do więzień. Teraz także trwają prześladowania, tylko innego rodzaju. Stoimy przed czasem, gdy kapłanów będzie bardzo mało, Msza Święta zejdzie do katakumb. I wtedy też wierni będą cichaczem zdobywać i dzielić sami pomiędzy sobą Ciało Chrystusa, pisze o tym ksiądz Adam Skwarczyński .

    • Bogusia pisze:

     @Estera, „W czasie przesladowan,pierwsi Chrzescijanie tez przenosili Komunie Swieta w rozny sposob,z ogromna czcia i szacunkiem…”
     Zgadzam sie (!)-z ogromna czcia i szacunkiem (!!!),ale…gdyby pozwolono nam przyjac np.do cyborium-to moze…bylby to rodzaj szacunku,ale do brudnej reki (ktora wczesniej dotykala: klamek,barierek, swojego odzienia,ktore nie jest sterylne…itd.-to sa KPINY i zaplanowane niszczenie Samego Chrystusa oraz przyzwyczajanie Katolikow na calym swiecie do zniszczenia Bostwa Chrystusa( czego,oczywiscie uczynic sie nie da …Bog ZAWSZE pozostanie Bogiem,ale „poniewieranym ” przez swoje dzieci) i zmuszenia nas do traktowania Go jako symbolu a nie Zywego Jezusa!
     Estero,jezeli …naprawde jest sie blisko Chrystusa i kocha sie Go prawdziwie,to z mojego doswiadczenia (kiedys bym w to …nie uwierzyla ale autopsja mi pomogla…) przyjmujac Komunie Swieta duchowo-a wiec…przyjmijesz Go(!)…doceniasz Go bardziej niz wowczas gdy trzymasz w spoconej rece i czujesz,ze traktujesz Boga jak zwykla „okruszyne”…NIE mogac Go uszanowac! Dopoki,masz wybor …myslenie czlowieka jest inne (nie czujesz zagrozenia-masz wybor)! Przyznam sie,ze za kazdym razem podczas mojej Komunii Swietej Duchowej- widzialam Chrystusa( na ludzkiej rece) bardziej cierpiacego niz pod krzyzem ,ktory dzwigal …widzialam ludzi wyksztalconych ,madrych wszystkowiedzacych,bogatych,pysznych…ktorzy posiadali mnostwo argumentow usprawiedliwiajacych siebie,zwalajacych wine na przepisy-przepisy cywilne a nas obowiazuja obowiazki Prawa Bozego a nie CYWILNEGO (!) …i ci wlasnie ludzie „madrzy” postepowali najbardziej glupio(!)-zatem …gdzie pozostala ich „madrosc”?!
     Jestesmy Ludem Bozym(!)…i gdybysmy wszyscy byli zakochani w Chrystusie prawdziwie,to prawdopodobnie KAZDY zostalby w lawce i przyjal Pana duchowo …wowczas Kosciol musialby zastanowic sie co robic i jak prowadzic dalej Lud Bozy!
     Dodam ,ze obserwuje przez livestream ,polska parafie (w ktorej sie wychowalam)-wystarczy,ze proboszcz spojrzy na parafian a oni wiedza jak postepowac…ani jedna osoba nie wystawia reki -kazdy na kolanach i do ust! „Jaki ojciec-takie dzieci”!
     Dobrze wychowane dzieci ,nie dyskutuja a postepuja!
     Przykro …powiedzialabym: WSTYD,ze my -„marne prochy” w obecnej dobie musimy dyskutowac na tematy oczywiste!
     Uwazam,ze dobrze ,iz wymieniamy poglady ( oczywiscie w sposob przyjazny)!
     Pozdrawiam serdecznie i blogoslawie! Szczesc Boze!

   • Bogusia pisze:

    +++

    • Estera pisze:

     Bogusiu, ja jestem całym sercem przeciwna Komunii na rękę, ale przyjmowałam ją w taki sposób, gdy odmówiono mi do ust. Tak mi polecił spowiednik. A przecież wielu świętych widzących Jezusa słyszało od Niego, że zdanie spowiednika i przełożonych jest ważniejsze, niż to co sam człowiek myśli i nawet niż to, co słyszy od samego Jezusa. Mam także do Ciebie takie teoretyczne pytanie: gdybyś miała akurat dziecko w wieku pierwszej Komunii Świętej to co byś zrobiła, gdyby okazało się, że będzie dzieciom udzielana na rękę? Wielu rodziców stoi dziś przed takim dylematem. Bo kapłani nie zawsze się zgadzają na ustępstwa. I co wtedy zrobić z dzieckiem ? Nie posyłać do Komunii?

   • Bogusia pisze:

    @Rita,tak zgadzam sie!
    Ksieza ,potrzebuja duzo naszej modlitwy… z tego co wiem,to wileu mysli dokladnie jak my,ale przez posluszenstwo nie Bogu a przelozonym, podporzadkowywuja sie (czesto sami sa zagubienie,zamknieci w swojej samotnosci na modlitwie i z wyrzutami sumienia) wykonuja polecenia!
    Ja, bylam wychowywana( nie tylko przez rodzicow ale i ksiezy) ,ze : wszystko co jest grzeszne…sprzeczne z wiara i szacunkiem naleznym sie Bogu…NIE wolno mi w to wierzyc nawet,gdyby to byl sam Ojciec Swiety ! Zatem…kto mnie oszukuje:rodzice i ksieza …czy obecny system? Na te sugestie niech odpowie nasze sumienie.
    My zatem, modlmy sie goraco za ksiezy ,ktorym naprawde NIE mamy czego zazdroscic,bo…czas jest TRUDNY…!!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s