Dziś rozpoczynamy nowennę dziewięciu wtorków przed uroczystością św. Antoniego

Dziś pierwszy z 9-ciu wtorków nowennowych przed uroczystością św. Antoniego – podczas wieczornej Mszy św. polecę temu przemożnemu Świętemu wszystkich Czytelników i wszystkie nasze (Wasze) intencje

Obranie sobie za patrona św. Antoniego

Św. Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa! Tyś dostąpił zaszczytu i piastował Dzieciątko Jezus na swych rękach, a dziś cieszysz się Nim w Niebieskiej Krainie. Składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi moją duszę obdarzyłeś. Na nowo obieram Ciebie dzisiaj za mego orędownika i wiernego Ojca. Postanawiam mocno nigdy Cię nie opuścić ani pozwolić ubliżyć Twej sławie, lecz zawsze Cię czcić i kochać. Proszę Cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkim. Nie opuszczaj mnie, lecz bądź mi towarzyszem w drodze do wieczności, moim orędownikiem, obrońcą i mą gwiazdą przewodnią tak w życiu, jak i przy śmierci. Amen.
O św. Antoni, ubogacony łaską Bożą, do którego ułomni i uciemiężeni tak często wzdychają, a wzdychając pomocy, znajdują ją. Ja także z wielką ufnością proszę Cię o pomoc w mych przykrościach i trudach życia codziennego.

Racz mnie wspierać w ostatniej godzinie mego życia. Przyjmij mnie, o najłaskawszy święty Antoni, na swego sługę i syna (córkę). Niech miłość Twoja będzie dla mnie opoką, która wielce u Boga zdziałać może, która pomoże mi dostąpić Królestwa Niebieskiego i pozwoli godnie umrzeć w obecności Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Amen.

2

Relikwie św. Antoniego

Dziewięciowtorkowa nowenna do św. Antoniego

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny
Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekamy się do Ciebie błagając, byś nas przyjął pod swoją opiekę. Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszystko. Ufamy, że za Twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen

Rozważania i modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień 1
Święty Antoni, słysząc w swej duszy wołanie Chrystusa: „Pójdź za Mną”, natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się światowej sławy i mimo młodego wieku wstępuje do zakonu Kanoników Regularnych. I my bądźmy zawsze posłuszni wszystkim natchnieniom łaski Bożej, gdyż one prowadzą nas do osiągnięcia ostatecznego celu naszego życia. Święty Antoni, wyjednaj nam u Boga łaskę naśladowania Ciebie, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują nas do pokuty i wierniejszej służby Jemu. Niech przez doczesność szukamy zawsze tego, co będzie miało wartość w wieczności.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy. Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona, oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie.

Całość: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

61 odpowiedzi na „Dziś rozpoczynamy nowennę dziewięciu wtorków przed uroczystością św. Antoniego

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. wobroniewiary pisze:

  W ramach przypomnienia:
  W tej części jest mowa o najważniejszych kwestiach
  Ks. Piotr Glas mówi – nie dawać nakładać sobie rąk obcym osobom, ręce czy znak krzyża na czole – tylko księża i rodzice! No i o Komunii św. na klęcząco – mądrze i pięknie 🙂

 3. wobroniewiary pisze:

  Rozalia Celakówna coraz bliżej wyniesienia na ołtarze. Papież Franciszek podpisał dziś dekret, uznający heroiczność jej cnót

 4. DB pisze:

  Po necie krąży taka informacja, czy jest prawdziwa?

  Prawdą jest, że Ks. Dominik otrzymał zakaz głoszenia i działalności duszpasterskiej na terenie Archidiecezji Białostockiej, z powodu głoszenia tzw. Mariologii maksymalistycznej. To czas, w którym mamy szczególnie zjednoczyć się w modlitwie za Ks. Biskupa, Ks. Dominika, Wojowników Maryi i Passio Christi. To teraz nasze najważniejsze zadanie. Jakiekolwiek inne dyskusje wzbudzają tylko niepotrzebne napięcie i wzajemne osądzania. Prawda zwycięży przez naszą modlitwę, post a szczególnie naszą wzajemną miłość. I to jest dla nas teraz najważniejsze +

  • wobroniewiary pisze:

   O tym pisałam, że byłam w szoku, że niedługo dowie się cała Polska – i chodzi o dwie diecezje, nie tylko białostocką ale jeszcze jedną (ze „spodkiem” w tle)
   Nie dyskutujmy – omadlajmy. Zbliża się Noc Błogosławieństwa, tam gdzie zakazu jeszcze nie ma (i oby nie było!). Łączmy się na modlitwie.
   Jeśli chcecie komentować – to tylko z zapewnieniem o modlitwie!
   Ja z Anią G albo raczej to Ania G ze mną zamówiła 9 Mszy św. w intencji ks. Dominika. Moi znajomi księża sami też odprawiają Msze św w Jego intencji i tylko informują mnie o tym, a ja przekazuję to Zainteresowanemu…

   • Lucija pisze:

    Może to walka z wierzącym Podlasiem.

   • Renata Anna pisze:

    Teraz niektórym osobom, świeckim, czy duchownym, łatwiej uwierzyć w UFO, niż w to, że Maryja prowadzi do Chrystusa.🙏🙏🙏

   • babula pisze:

    A jednak uważam, że takie informacje warto przekazywać do wiadomości publicznej (nie wiedziałam o czym mówicie gdy Ewa przekazała, że skasowała wpis). To jest nie tyle atak skierowany na ks. Dominika co na skutki jego działania – wzrost nabożeństwa do Matki Bożej i modlitewna mobilizacja zmierzająca do ratowania Polski poprzez oddanie się Maryi. Jacyś niepolscy biskupi się uaktywnili. Jeszcze trochę i w imię posłuszeństwa każą rozwiązać Wojowników Maryi. Po co się ludzie mają męczyć i modlić. Niech idą na piwo i wypoczną!

  • Lucija pisze:

   No cóż, jest ks. Dominik w doborowym towarzystwie takiego np. Ludwika Marii Grignon. Ten to dopiero był maksymalistą. A Maksymilian Kolbe, szaleniec Niepokalanej!

 5. AGA pisze:

  Mam problem, może ktoś tu mi pomoże więc piszę.
  Od ok. roku czasu po zakażeniu zęba mój organizm szaleje (ząb już usunięty, źle zrobione kanałowe leczenie). Od tego czasu nie mogę zjeść jakiegokolwiek np. ciasta czy czekolady, bo wieczorem chce mi się dużo pić i źle się czuję + suchość w ustach. Często od tamtej pory też po zjedzeniu słodyczy pojawiało się zakażenie dróg moczowych. Ograniczyłam cukier do minimum, podejrzewałam początki cukrzycy.
  Byłam z tym u lekarza rodzinnego. Miałam zrobiony cukier na czczo i hemoglobinę glikowaną. Wyniki wyszły w normie. Lekarz stwierdził, że widocznie taki jest mój organizm i mam z tym żyć, bo cukrzycy nie mam. Z jednej strony cieszę się, z drugiej jestem załamana, bo nie wiem co mi jest.

  • Antonina pisze:

   @ Aga – niestety lekarz może się mylić, trzeba nabyć glukometr, paski i mierzyć cukier w domu, o odpowiednich porach, zrobić w domu profil dobowy…. A potem być może, znaleźć dobrego lekarza – chętnie Ci pomogę ale wolną chwilę będę miała dopiero po Świętach. Jeśli chcesz to pisz na maila. Błogosławionego czasu Świętego Triduum Paschalnego dla wszystkich Czytelników

   • AGA pisze:

    Prosiłam go o zrobienie krzywej cukrowej, powiedział, że hemoglobina glikowana wystarczy. W jednym laboratorium się pytałam, to krzywa cukrowa tylko ze skierowaniem od lekarza. Zapytam się w drugim, może prywatnie też gdzieś robią.
    Co do glukometru mam jakiś stary po babci, musiałabym poszukać. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.

  • wobroniewiary pisze:

   Ja z cukrzycą akurat usuwam zęba – więc najpierw osłona (godzina przed antybiotyk) itd.
   Niestety cukrzyca to daje takie właśnie powikłania – suchość w ustach, ciągłe pragnienie i ciagła potrzeba oddawania mcozu. Tak się zaczynało…

   • Danka pisze:

    W niektórych przypadkach dentysta zaleca przyjmować osłonowo antybiotyk od dnia poprzedzającego ekstrakcję zęba ,czyli znacznie dłużej niż Pani polecono i oczywiście kontynuować dalszą terapię już po usunięciu zęba .

    • AGA pisze:

     Ja akurat najpierw mialam antybiotyk -gorączka i opuchlizna zeba zeszla, a dopiero po 3 tyg. usuwany ząb, bo chirurg przyjmował raz w mies.a moja pani stomatolog nie chciała się sama podjąć usunięcia tego zęba.

    • wobroniewiary pisze:

     No ja po usunięciu ale mam 3 dni antybiotyk I jeszcze po wyrwaniu było czyszczenie ziarniny….

  • eska pisze:

   Aga, możesz tez sprawdzić poziom cynku. Wpływa od na pracę trzustki i wydzielanie insuliny, a jednym z objawów niedoboru jest suchość w ustach.
   https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,cynk—wlasciwosci–zrodla–objawy-niedoboru,artykul,1721715.html
   Nie jestem medykiem, ale u mnie jak coś się działo z zębami czy dziąsłami, to po suplementacji cynku się poprawiało. Stąd skojarzenie.

 6. An pisze:

  za Ks D. Ch +++
  Błogosławionych Świąt dla czytelników i przyjaciół tej strony ,pamiętam w modlitwie.

 7. Barbara pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana. Kochani,kiedyś jak jeden z księży kochający bardzo Maryję mówiący prawdę został źle oceniony przez biskupa i ogólnie złych ludzi którzy zarzucali mu wiele nieprawdziwych oskarżeń, tak sobie pomyślałam ,, tylko patrzeć jak się wezmą za KS. Dominika” jeden i drugi bardzo ukochał Maryję. Jeden i drugi wszystko tłumaczył tak jak jest.Jednego i drugiego bardzo cenię. Dobro zwycięży, Maryja im pomoże. Kiedyś gdzieś czytałam, że Maryja w jednym z objawień powiedziała,,ja jestem Współodkupicielką świata” tak nad tym rozmyślałam i zaczęłam przypadkiem czytać Pasje w wizji wielkiej mistyczki Emmerich. I tam odnalazłam potwierdzenie tych słów Pan Jezus sam tak mówił o swojej Mamie. Módlmy się do Boga. Do Matuchny Niepokalanej w intencji tych prawdziwych duspasterzy.

 8. Weronika pisze:

  Bardzo proszę Was o modlitwę za umierającego Grzegorza… serdecznie dziękuję…

 9. Barbara pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana. Kochani,kiedyś jak jeden z księży kochający bardzo Maryję mówiący prawdę został źle oceniony przez biskupa i ogólnie złych ludzi którzy zarzucali mu wiele nieprawdziwych oskarżeń, tak sobie pomyślałam ,, tylko patrzeć jak się wezmą za KS. Dominika” jeden i drugi bardzo ukochał Maryję. Jeden i drugi wszystko tłumaczył tak jak jest.Jednego i drugiego bardzo cenię. Dobro zwycięży, Maryja im pomoże. Kiedyś gdzieś czytałam, że Maryja w jednym z objawień powiedziała,,ja jestem Współodkupicielką świata” tak nad tym rozmyślałam i zaczęłam przypadkiem czytać Pasje w wizji wielkiej mistyczki Emmerich. I tam odnalazłam potwierdzenie tych słów Pan Jezus sam tak mówił o swojej Mamie. Módlmy się do Boga. Do Matuchny Niepokalanej w intencji tych prawdziwych duspasterzy.

  • Elizeusz pisze:

   W kilku Orędziach do swych umiłowanych synów, Kapłanów, Matka Boża/Nowa Ewa mówi o sobie jako o Współodkupicielce, bo Nią rzeczywiście jest, choć dla wielu w Kościele nie jest to takie oczywiste, że niby zasłania sobą doskonale dzieło Odkupienia Pana Jezusa Chrystusa.

 10. Weronika pisze:

  Bardzo proszę także o modlitwę za umierającą Alfredę… Bardzo dziękuję!

 11. mama adopcyjna pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy, od 1 maja zwalniają się dwa miejsca w jednej z róż różańcowych, które moderuję, tj w róży modlącej się w intencji znalezienia dobrego przyszłego małżonka. Modlą się w niej nie tylko osoby niezamężne szukające drugiej połówki ale tez np rodzice lub dziadkowie omadlają przyszłe małżeństwa swych dzieci / wnucząt. Osoby zainteresowane dołączeniem serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego – oto mój adres: soleluna@gazeta.pl Przy okazji życzę całej Wowitowej wspólnocie wszelkich łask od Zmartwychwstałego. Z Panem Bogiem i Niepokalaną

 12. babula pisze:

  Rozpoczął się kolejny dzień. Jest jak droga, którą każdemu z nas przygotował Bóg Ojciec. Napełnił ją łaskami, przy każdym z nas stoją aniołowie gotowi do drogi i Maryja bierze nas za rękę by prowadzić i podpowiadać jak wykorzystać podarowane łaski. Jezus Zbawia! Każdą czynnością wykonaną w poddaniu się woli Bożej zbawia nas. To jest jak procesja, procesja dnia, w której idziemy. Wieczorem trzeba usiąść i zobaczyć dokąd doszliśmy.
  Panie Boże błogosław naszej Ojczyźnie i wszystkim wędrującym ku Tobie ❤

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s