Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu NMP siebie samych, Kościoła i całej ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój – czytamy w Akcie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, który zostanie dokonany przez Ojca Świętego Franciszka w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca br. o godz. 17.00. Tego samego dnia ten sam akt jako wysłannik Ojca Świętego wypowie w Fatimie kard. Krajewski, jałmużnik papieski.

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, zamierzam dokonać uroczystego Aktu Poświęcenia ludzkości, a szczególnie Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi – napisał Ojciec Święty Franciszek w liście do biskupów z zaproszeniem do tego, „aby święty Lud Boży wzniósł jednomyślnie serdeczną prośbę do swojej Matki”. 

AKT POŚWIĘCENIA NIEPOKALANEMU SERCU NMP

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.

Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.

Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.

Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.

Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.

Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.

Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.

Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.

Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.

Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałaś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

21 odpowiedzi na „Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu NMP siebie samych, Kościoła i całej ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. wobroniewiary pisze:

  Bp Schneider: W 1917 roku Ukraina należała do Rosji
  Hierarcha odniósł się do wątpliwości, jakie wzbudziło u części katolików dodanie Ukrainy do aktu poświęcenia, który wedle prośby Matki Najświętszej miał dotyczyć Rosji. Jego zdaniem taki zabieg nie powinien nas martwić, a tłumaczą go m. in. względy historyczne.

  – W roku 1917, kiedy Matka Boża mówiła o Rosji, tereny dzisiejszej Ukrainy należały do Rosji. W tym czasie Ukraina nie istniała, a jedynie Rosja. Dlatego dziś warto wspomnieć o Ukrainie. Gdyby dziś wspomnieć tylko o Rosji, nie uwzględniono by całego terytorium dzisiejszej Ukrainy, ale to terytorium było częścią Rosji w 1917 roku – wyjaśnił bp Schneider.

  https://dorzeczy.pl/religia/278743/bp-schneider-o-dodaniu-ukrainy-do-aktu-poswiecenia-rosji.html

 3. Maggie pisze:

  Dla przypomnienia ks.D.Chmielewski – Najbardziej skuteczna modlitwa:

 4. Maggie pisze:

  Na czasy niepokojów i niewierności koronka o wielkiej mocy: https://youtu.be/I3FYK4REbKM

 5. Darek pisze:

  Oto całe narody zginą z powierzchni ziemi. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi naszym ratunkiem

 6. Darek pisze:

  Rosyjska telewizja straszy atakiem nuklearnym: Z waszej Warszawy nie zostanie nic po dwóch sekundach

  Portal Nexta opublikował nagranie z rosyjskiej telewizji. Podczas debaty jeden z ekspertów mówił o ataku nuklearnym na Polskę i kraje bałtyckie.

  – Musimy powiedzieć Europie prostą rzecz. Dostaniecie atak nuklearny na terenie Europy, jeśli stworzycie misję pokojową NATO, jeśli pozwolicie jej na interwencję i tak dalej. Tak to będzie wojna nuklearna i musicie to zrozumieć. Więc odważni Polacy, z waszej Warszawy nie zostanie nic po dwóch sekundach. Odważni Niemcy, odważni Estończycy i przedstawiciele krajów bałtyckich. Swoją drogą są teraz problemy na granicy z obwodem kalininigradzkim. Może powinniśmy przedyskutować sprawę stworzenia korytarza humanitarnego do Kaliningradu? Dlaczego nie? Myślę że Polska i Litwa zachowują się zbyt niegrzecznie. Nie rozumieją, że możemy sobie z nimi poradzić szybciej niż z Ukrainą – mówił.

 7. AnnaSawa pisze:

  „zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach”…niestety nie. Po pierwsze źle rozumiany nacjonalizm, po drugie „świat” rozkłada kraje od środka licznymi „emigrantami”, gdzie tożsamość narodowa powoli zanika….zgodnie z planami globalistów. Teraz na bazie zawieruchy zaczęli robić to w Polsce.

 8. Rita pisze:

  Na szczęście jeszcze Bóg nad wszystkim czuwa.Nie stanie się nic, czego nie przyzwoli.Dlatego z ufnością, jutro razem z Papieżem Franciszkiem módlmy do Maryi i bądźmy pełni nadziei :-), a nawet pewności, że Maryja nas chroni. W końcu jest naszą Królową, Królową Polski.

  • Antonina pisze:

   Tak. Maryja jest Królową Polski , tylko czy my- Polacy, żyjemy jak Jej dzieci ? Oddać się NMP to jedno, a żyć tym oddaniem to drugie…. Poza nadzieją i modlitwą potrzebna jeszcze POKUTA , WYNAGRODZENIE… zamiast tego wylicza się aborcję de facto pogańskiej Ukrainie i stale przypomina, że my – Polacy, to prawie naród wybrany… samozadowolenie powszechne, jacy jesteśmy wspaniali….prawdę o naszej wierze pokazała choćby tzw.pandemia….i jak mówi ks. Dominik, czy ostatnio p. Piech – to czas, może ostatni, by zacząć wynagradzać i pokutować…

 9. Kasia pisze:

  Szczęsć Boże, chciała spytać osób, które zamawiały Msze Święte Wieczyste w Pieniężnie, czy robiły to przez stronę internetową? A jeżeli tak, to czy otrzymały drogą mailową jakieś potwierdzenie? Czy trzeba czekać na obrazki, ktore bedą wyslane pocztą ( tak zrozumialam)? Zamówiłam ( przez formularz ze strony internetowej) kilka dni temu za kilka osób te Msze i nie mam żadnej odpowiedzi….

  • Jadwiga pisze:

   Ja zamawiałam przez internet i następnego dnia dostałam email z wiadomością ,że Msze zostały wpisane i obrazki wyślą pocztą.

  • Danuta pisze:

   Ja zamawiałam przez pocztę mailową lub telefonicznie ,płaciłam przez internet ,a obrazki imienne za które osoby zamawiałam, każdego oddzielnie otrzymałam pocztą, podając swój adres. Nawet jak zamawiałam dla osoby z innej miejscowości podałam jej adres i ona sama otrzymała. Pokój i dobro!

  • m-gosia pisze:

   Potwierdzenia e mailem nie ma. Trzeba poczekać na obrazki.Miłego dnia wszystkim odwiedzającym Wowit.Miejmy ufność w Panu Bogu i Matce Najświętszej.

   • Beata pisze:

    Ja zawsze dzwoniłam do Pieniężna i przez telefon wymieniałam osoby z uwzględnieniem informacji, czy zmarła czy żyjąca osoba.
    Wpłacałam na konto, a obrazki przychodziły za 2,3 dni do domu.
    Z Panem Bogiem

 10. Ela pisze:

  Witam
  Tak mnie dziś w sercu obudziło, aby modlić się za naszą Ojczyznę i jej mieszkańców i wszystkie bieżące sprawy Kościoła Latania Narodu Polskiego.
  Bóg dał nam szczególnie ważne zadanie i potrzebujemy mocnych Orędowników.
  Święci czekają, aby ich ” zatrudnić ” zawsze gotowi. Skorzystajmy z tej łaski, że mamy taką rzeszę swoich u Boga . Módlmy się za papieża, aby nic nie nie stanęło na przeszkodzie tego zawierzenia i poświęcenia. Aby Bóg te wszystkie pułapki na Niego oddalił i zniszczył a papieżowi przymnożył sił.
  Błogosławionego DNIA
  Tu jest dostępna litania, gdyby ktoś też poczuł impuls w sercu, aby się włączyć ❤🙏
  https://www.karmel.pl/w-czasie-epidemii-odmawiajmy-litanie-narodu-polskiego/

 11. Paweł pisze:

  W nawiązaniu do jutrzejszej uroczystości Zwiastowania Pańskiego, która kiedyś była poprzedzona świętem (III klasy) św. GABRIELA Archanioła [przypadającym więc akurat w dniu dzisiejszym: 24 marca] https://en.wikipedia.org/wiki/General_Roman_Calendar_of_1960 – oto parę cytatów o kulcie i patronatach tego Anioła:
  „W pierwszym tysiącleciu po narodzeniu Chrystusa nie zauważamy rozwoju kultu świętego archanioła Gabriela. Jego wspomnienie w liturgii pojawiło się dopiero w X wieku. Najpierw umieszczano go w katalogi Świętych Pańskich, a od XV wieku mszały, jako «Anioła Wcielenia». Wspomnienie to najczęściej znajdowało się w pobliżu uroczystości Zwiastowania Pańskiego (np. 18, 24 lub 26 marca), lub Bożego Narodzenia (np. 18 grudnia). Ponadto obchody te miały charakter lokalny. Dopiero w 1921 roku papież Benedykt XV wpisał je do kalendarza powszechnego, pod datą 24 marca. W ten sposób z obchodów lokalnych stało się świętem całego Kościoła powszechnego. Zaś w roku 1951 papież Pius XII archanioła Gabriela ogłosił patronem środków przekazu informacji, zwłaszcza radia i telewizji. W obecnie obowiązującym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, Gabriel czczony jest razem z Michałem i Rafałem wspólnym świętem, dnia 29 września.” – http://adonai.pl/anioly/?id=3
  „W 1951 roku papież Pius XII wydał brewe apostolskie, w którym ogłosił św. Archanioła Gabriela patronem służb informacji i wszystkich pracowników łączności. Patronat ten potwierdził 27 października 1959 r. papież Jan XXIII przy okazji poświęcenia i uruchomienia nowego nadajnika Radia Watykańskiego. Na prośbę filatelistów austriackich, 9 grudnia 1972 roku, papież Paweł VI wydał brewe apostolskie «Quandoquidem mortalium vita», opublikowane 22 grudnia 1972 roku, w którym ogłosił św. Archanioła Gabriela patronem środków społecznego przekazu, poczty i filatelistów.” – Skopiowałem ten tekst 5 lat temu z tej oto, teraz już niestety nie działającej, strony: http://www.zgpzf.pl/viewpage.php?page_id=64
  – – – – – – – I jeszcze na koniec: Historia OBJAWIEŃ archanioła GABRIELA biednemu mieszkańcowi jednej ze 150 wysp aleuckich na morzu Beringa, w pobliżu Alaski, na początku XIX wieku:
  https://milujciesie.org.pl/akun-wyspa-aniolow.html
  ORAZ: Maria Simma o śś. Archaniołach Michale, Gabrielu i Rafale:
  https://gloria.tv/article/7DUQzs9iYM1bBxLRuTaiBrLBf
  „Kto jest najważniejszym Aniołem?
  – Święty Michał Archanioł. Jest najsilniejszy wobec wszystkiego zła i powinniśmy często prosić go o ochronę dla siebie, ale też dla dusz czyśćcowych.
  Poza św. Michałem jacy są najmocniejsi Aniołowie?
  – Z Biblii wiemy, że jest siedmiu Archaniołów i w tym gronie święci Gabriel i Rafał są najbardziej znani. Gabriel nosi ubrania kapłańskie, działa aktywnie szczególnie na tych, którzy modlą się do Ducha Świętego. Jest to Anioł Prawdy i żaden kapłan nie powinien dopuścić, by dzień minął bez poproszenia św. Gabriela o pomoc.
  Św. Rafał jest Aniołem Uzdrowienia. On szczególnie pomaga kapłanom spowiednikom i penitentom. Małżeństwa również nie powinny o nim zapominać. Nosi on coś w rodzaju fartucha i pasa oraz laskę przypominającą berło w prawej ręce. Dziś obaj są bardziej potrzebni niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ świat pławi się w fałszu i bólu z powodu nie wyznanych grzechów. Następnie jest 9 Chórów Aniołów, z których są trzy hierarchie: Serafini, Cherubini i Trony; Panowania, Moce i Potęgi; Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie. Nie powinniśmy zaniedbywać próśb o ich wstawiennictwo.
  Nie ma duchów neutralnych: albo pozostali z Bogiem i spełniają dobre uczynki, albo upadli wraz z szatanem i czynią złe uczynki.”
  – – – – – – – No i także jedno z orędzi danych Marii Valtorcie [ze str. 99-102 książki: Maria Valtorta „KONIEC CZASÓW. Walka dobra ze złem u progu wiosny Kościoła” – wydanie Wydawnictwa „Vox Domini”, Katowice 2012, przekład i opracowanie: Ewa Bromboszcz] wspomina św. GABRIELA Archanioła (wklejam poniżej odpowiednie fragmenty): http://www.mocmodlitwy.info.pl/files/Maria_Valtorta-KONIEC_CZASOW.pdf
  „34. DWIE BESTIE. Napisane 22 sierpnia 1943:
  Mówi Jezus: Powiedziałem ci pewnego dnia, że odwieczny zazdrośnik usiłuje naśladować Boga we wszystkich Jego przejawach. Bóg ma swoich wiernych archaniołów, szatan – ma swoich. MICHAŁ, Świadek Boga, ma piekielnego współzawodnika; tak samo – GABRIEL, moc Boża.
  Odpowiednik MICHAŁA to pierwsza Bestia, wychodząca z morza, która sprawia bluźnierczym głosem, że oczarowani mówią: «Któż jest podobny do Bestii?». Pokonana i zraniona przez niego w bitwie pomiędzy zastępami Boga i Lucyfera, na początku czasów, i uleczona przez szatana, śmiertelnie nienawidzi Michała i kocha szatana – jeśli można mówić o miłości pomiędzy demonami. Lepiej więc powiedzieć: jest mu całkowicie poddana. (…)
  Szatan nie posługuje się tylko jedną [Bestią], gwałtownym zwodzicielem człowieka. Ludzie w ogóle mało się zastanawiają, a jeszcze mniej jest takich, którzy nie chcą ciężko grzeszyć ani z miłości, ani nawet z lęku przed karą. Pojawia się, więc inny szatański sługa – druga Bestia: duch smoka w przebraniu baranka. To jest drugie ujawnienie się szatana. Stanowi ono odpowiednik GABRIELA, gdyż ZWIASTUJE {pierwszą} Bestię i jest jej największą siłą, niszczy bowiem skrycie i z udawaną słodyczą przekonuje, że to słuszne podążać śladem Bestii.
  Nie trzeba mówić o Bestii tylko jako o władzy politycznej i ziemskiej. Nie. Pierwszej [Bestii] możecie nadać imię [jakiejkolwiek] WŁADZY ludzkiej, a drugiej – WIEDZY ludzkiej. WŁADZA bowiem spontanicznie wzbudza buntowników, a WIEDZA, kiedy jest TYLKO ludzka, psuje bez wywoływania buntu i pociąga ku potępieniu niezliczoną liczbę wyznawców. Iluż błądzi z powodu wyniosłości umysłu, która każe im wzgardzić Wiarą i zabić duszę przez oddalającą od Boga pychę! (…)
  Nie potępiam Nauki. Nawet podoba Mi się, gdy człowiek pogłębia wiedzę przez swoje poznanie, aby móc coraz lepiej Mnie rozumieć i podziwiać w moich dziełach. Po to dałem wam rozum. Powinniście jednak posługiwać się nim w tym celu, aby ujrzeć Boga w prawach rządzących gwiazdami, w formowaniu się kwiatu, w poczęciu człowieka, a nie po to, aby zadawać gwałt życiu lub odrzucać Stwórcę.
  Racjonalizm, Humanizm, Filozofizm, Teozofizm, Naturalizm, Klasycyzm, Darwinizm – posiadacie szkoły oraz doktryny różnego rodzaju i wszystkimi się bardzo zajmujecie, choć prawda jest w nich wynaturzona lub z nich usunięta. Jedynie szkoły Chrześcijaństwa nie chcecie ukończyć ani zgłębiać. To zresztą naturalny opór. Pogłębiając, bowiem wiedzę religijną, bylibyście zobowiązani albo iść za Prawem, a tego uczynić nie chcecie, albo wyznać otwarcie, że pragniecie zdeptać Prawo. Nawet tego nie chcecie uczynić, nie chcecie, bowiem, by was pouczyła Wiedza
  nadprzyrodzona. (…)
  Chociaż wasze doktryny tworzą mgły zasłaniające Wiedzę i Prawdę, to jednak Prawda i Wiedza zawsze istnieje, gdyż one pochodzą ode Mnie, który jestem wieczny. Szukajcie prawdziwej Mądrości, a posiądziecie Wiedzę w taki sposób, w jaki powinna być posiadana. Usuńcie z waszych dusz wszystkie sztuczne nadbudówki i wznieście tam zamiast nich prawdziwą Wiedzę. Jak iglice duchowej katedry [niech w duszy] wznosi się Wiedza, Mądrość, Intelekt, Siła, Pokora i Powściągliwość. (…)”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s