19 marca: Uroczystość Św. Józefa, Poświęć się św. Józefowi, szczególnemu Patronowi rodzin czasów ostatecznych

Święty Józefie, Postrachu duchów piekielnych
i Opiekunie Kościoła świętego – módl się za nami!

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

Telegram do Św. Józefa – modlitwa w sprawach trudnych i nagłych

Telegram do św. Józefa w nagłej potrzebie, czyli Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku
Podane modlitwy można odmówić trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. Jeśli jest to sprawa bardzo pilna, np. wyjednanie nawrócenia dla niebezpiecznie chorej osoby, wówczas można odprawić to nabożeństwo w trzech godzinach następujących po sobie.

Modlitwa

 

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką oni żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia i hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię, dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę łaskę… (tu wymienić intencję). Pośpiesz mi na ratunek, święty Patriarcho, i pociesz mnie w tym strapieniu. O święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie.

Ojcze naszZdrowaś MaryjoChwała Ojcu

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce i Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca, świętego Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej… dla….

Kult „śpiącego św. Józefa”
z książki „Konsekracja św. Józefowi”

W ostatnich latach w Kościele rozwinął się kult „śpiącego św. Józefa”. Wierni nabywają figurki śpiącego świętego po to, aby go prosić o wstawiennictwo w konkretnej intencji. Wypisują intencję na kartce papieru i umieszczają kartkę pod figurką Świętego. Tak postępując, człowiek prosi św. Józefa, aby zaniósł jego intencję do Boga. Kult śpiącego św. Józefa to znakomity sposób na utrzymanie więzi z ojcem duchowym i uproszenie go o modlitwę (o sen) w swojej intencji
(…) Jeśli możesz, postaraj się o figurkę śpiącego św. Józefa. Spisz swoje intencje i powierz jego opiece. Pozwól mu, aby się porozumiał z Bogiem w twojej sprawie

Nadszedł czas św. Józefa – zawierz mu swoje życie,
ale nie bądź bałwochwalcą!

Dziś, gdy świat przeżywa kryzys, rodziny są zagrożone papież Franciszek ogłasza Rok Świętego Józefa!  Stało się to dzięki ks. Donaldowi Callowayowi, który rozpoczął pierwszy w 2000 letniej historii kościoła ruch zawierzenia św. Józefowi! Dołącz się i ty! Zawierz swoje życie św. Józefowi i doświadcz niesamowitych łask 🙏!

Święty Józef pragnie z tobą zamieszkać i brać udział w twoim życiu rodzinnym. Nawet jeśli dokądś wychodzisz, chce iść z tobą. Skoro mowa o wizerunkach św. Józefa, pozwól, że krótko ci opowiem o praktyce, która głęboko mnie porusza. Nie zakopuj figurki św. Józefa w ogrodzie, żeby sprzedać swój dom. Zakopywanie figurek św. Józefa w nadziei, że to pomoże zbyć nieruchomość, jest współczesnym wymysłem. Święta Teresa z Ávili i św. Andrzej Bessette nigdy czegoś podobnego nie robili. Figury nie są wytwarzane po to, aby je zakopywać. Przedstawiają osobę świętego i powstają w celu oddawania im czci na ziemi, a nie do zakopania w niej. 
Postaw w domu figurę św. Józefa i często się do niego módl, prosząc o pomoc w rozwiązywaniu domowych problemów, także tych związanych ze sprzedażą domu. Niczego nie zakopuj w ogrodzie.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. (Mt 5, 14–15)

A jeśli już to robisz, nigdy nie zakopuj rzeźby św. Józefa do góry nogami. Ludzie często stosują tę dziwaczną praktykę jako formę duchowego przekupstwa, obiecując odwrócić figurkę we właściwym kierunku tylko wtedy, gdy uda im się sprzedać swój dom. Taka praktyka jest już bardzo bliska traktowaniu figury św. Józefa jak talizmanu lub przynoszącego szczęście amuletu. Święty Józef jest twoim ojcem duchowym, a nie świecidełkiem. Nie ma potrzeby zakopywania jego figury. Mów do niego, słyszy cię.

O relikwiach św. Józefa przeczytasz tutaj: kliknij 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

95 odpowiedzi na „19 marca: Uroczystość Św. Józefa, Poświęć się św. Józefowi, szczególnemu Patronowi rodzin czasów ostatecznych

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!


  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. Jolantae pisze:

  Pomocy,co na koronę u 8 latka? Wysoka gorączka i właściwie to wszystko. Czy można leczyc amantadyna?

  • Renata pisze:

   Z pewnością podawanie paracetamolu ( tabletki/zawiesiny) na zmianę z ibuprofenem powinno pomóc zbić gorączkę. Ja od kilku lat przestałam podawać antybiotyki dzieciom i daję organizmowi samemu powalczyć z wirusami. Syn przy COVID miał wysoką gorączkę przez 5 dni i fatalną morfologię. Po chorobie ponownie robiłam badanie krwi i wszystko wróciło do normy🙂

  • xcvb pisze:

   czytalas ulotke? w ogole wolno podawac amadantyne u osob pozniej 18roku zycia? kovid to ciezka choroba(btw za stwierdzenie takiego faktu mnie tutaj ataki spotykaly wielokrotnie) ale dla osob starych albo z nadwaga cukrzyca cholesterolem itd. Wydaje mi sie ze jakies leki bez recepty czy suplementy typu cynk kwercyta NAC kolostrum itd. powinny roziwazac problem. Najgorzej jak sie wda powiklanie i jakas bakteria dojdzie wtedy trzeba antybiotyk. Naproksen podobno dziala antykovidowo mocno ale tez nie wiem czy nie jest zbyt niebezpiczny dla tak mlodej osoby. PEACE

  • Beata pisze:

   Do tej pory u dzieci ( moje też chorowały) walczy się głównie z gorączką.
   Podawanie przemiennie ibuprofenu z paracetamolem co 4 godz ( np godz 8 paracetamol ( nie spada gorączka) to o 12 ibuprofen, za kolejne 4 godz o 16 tej znów paracetamol itd max 3 dni bez lekarza. Po tym czasie jak nic nie lepiej to obowiazkowo lekarz. Może badania zleci na np CRP lub inne. Dajemy dziecku dużo pić ciepłych płynów. Vit c, D3, cynk, lipa, miod, syrop Pelafen Kid ma bardzo dobry skład. Czarny bez w syropach lub pelargonia.
   Obserwować dziecko, bo osłabione może dostać nadkażenia bakteryjne i wtedy koniecznie zastosować antybiotyk. Kaszel to pod kontrolą osluchać i w razie co inhalacje ze sterydu ( zaleca lekarz).
   Moje dzieci suplementuje Vit D3, c i probiotyk w sezonie chorób. Od pierszego objawu od razu daję duże dawki vit c, i wspomniany pelafen lub verbascon. Zazwyczaj dają radę bez szpitala i poważniejszych leków. Wygrzewac, nacierać i zostać w łóżku. Dużo, dużo pić herbat ziołowych z aronia, malinami, lipą, prawoślazem.
   Jak dziecko da radę zjeść czosnek to do kanapki z wędlina dodać ząbek.
   Zdrowia życzę. Podstawą wszystkiego nie wpadac w panikę, ufać Bogu. Błogosławić posiłki i leki. Pozdrawiam
   Może nieskladnie napisałam, ale tak słaba jestem, że trudno mi się skupić.
   Wybaczcie
   Z Panem Bogiem

  • Lucija pisze:

   No ale z tego co wiem,to właśnie przy kowidzie nie powinno się podawać paracetamolu.Może nasza blogowa farmaceutka Beatka się do tego ustosunkuje.

   • Beata pisze:

    Moi drodzy w leczeniu covid u dzieci różne są stosowane schematy. Niektórzy lekarze w trudnej do zbicia gorączce zalecają w,/w schemat, bo to jedyne dwie substancje do obniżenia gorączki. Co sami zastosujemy to już nasza decyzja i lekarza. U dzieci zawsze wiosną i jesienią jest mnóstwo różnych infekcji . Teraz covid na czele ,ale tamte stare infekcje też są obecne i też może być przy tym test dodatni na covid.
    Zapowiadane były czasy trudnych do leczenia infekcji. W niektórych objawieniach Maryja mówiła wybranym widzacym. Modlitwa wg mnie musi poprzedzać wszystkie działania związane ze zdrowiem, bo nie ma złotego środka na wszystkie choroby i trzeba rozeznać co dla nas teraz trzeba zastosować i gdzie udać się po poradę.
    Z pewnością nie należy lekceważyć ziół i naturalnych metod, które znane są od pokoleń. Bańki itp. Byle nie new age i te zagrażające duchowo.
    Wybaczcie, nie wiem jak to wszystko ująć, żeby w mega skrócie opisać.
    Amantadyna , nie znam nikogo, kto leczył tym dziecko.
    Raczej zapisywane są inne przeciw wirusowe np Ebilfumin w dawce dostosowanej do wagi dziecka.
    Pozdrawiam

  • Estera pisze:

   https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTZioLKEeUApxYTypz4fbJT41Z4Fhl0J1FAjUHsLPdS7YPRb_SMv_xfthe7kGg0eHNg1SpaVhdyING5/ Tutaj jest dokładnie opisane jak leczyć dzieci amantadyną. Ja leczyłam córkę 12 lat i syna 15 lat. Efekty spektakularne, zwłaszcza u syna .Leżałz wysoką gorączką całą dobę, nie potrafił się ruszać. Wszystko przeszło już po pierwszej dawce, przyjmował 5 dni.

  • AGA pisze:

   A może to nie korona? Kilka lat temu miałam gorączkę, która nie chciała spaść, po pewnym czasie zaczęłam mieć kaszel. Lekarz przepisał antybiotyk i pomógł.

  • Damian pisze:

   Bardzo ciekawe analizy w sprawie Covid ostatnio zamieścił dr. John Campbell (w języku angielskim)

   Przytacza on badania nad Iwermektyną, które pokazują że nawet bardzo niewielkie dawki pozwalają na znaczne zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności. Opiera się on na badaniach opublikowancyh (po angielsku) pod tym linkiem:
   https://www.cureus.com/articles/82162-ivermectin-prophylaxis-used-for-covid-19-a-citywide-prospective-observational-study-of-223128-subjects-using-propensity-score-matching

   Bardzo ładnie statystyki widać na obrazku z badań:

   Odrobina tłumaczenia:
   Z lewej strony obrazka osoby stosujące Iwermektynę, a z prawej te nie stosujące
   infection rate – zakażalność, 3,7% vs 8,2%
   hospitalization rate – hospitalizacje 1,6% vs 3,3%
   mortality – śmiertelność 0,8% vs 2,6%

   Prawda w końcu wychodzi na jaw.

 3. wobroniewiary pisze:

  Zwracam się z apelem do wszystkich księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby 25 marca we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz. 17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
  https://bit.ly/3IlzoTs

 4. halles9 pisze:

  Na końcu Mszy Św. odprawianej przez ks. Krzysztofa było poznanie, ze Bóg pragnie modlitwy sprawiedliwych, by ustala wojna mocą Bożą . Politycy mają robić swoje a Bóg swoje. Prośba, żeby rozesłać te modlitwy po ludziach, którzy się będą nimi modlić.

  UKRAINA MODLITWA PRZEBACZENIA
  Dobry Boże, przychodzę do Ciebie, jako dziecko Twoje, by Cię prosić o miłosierdzie dla świata, o nawrócenie grzeszących, a szczególnie proszę Cię o nawrócenie Rosji. Jako dziecko Twoje, przebaczam Putinowi rozpętaną wojnę i nienawiść jego serca. Przebaczam wszystkim Rosjanom całą nienawiść jego serca. Przebaczam wszystkim Rosjanom całą nienawiść, dumę i pychę ich serc oraz ślepe posłuszeństwo złu. Przebaczam im całe odrzucenie Boga i kierowanie się nienawiścią. Proszę o przemianę ich serc, powrót do Boga i o nawrócenie. Boże, złam nienawiść i uwolnij ich od ducha śmierci, by nie byli narzędziami szatana. To wszystko co jest złe w Twoich oczach Boże, spal w miłosierdziu swoim i rozwiąż Boże błogosławieństwo nad Rosją i jej mieszkańcami. Ufam Ci Boże, że Ty sam zaradzisz i pokonasz całe to zło. Jezu ufam Tobie. Maryjo, wstawiaj się do Boga za każdym człowiekiem, który pogubił się w życiu. Broń nas przed zalewem zła. Broń naszej Ojczyzny Polski. Maryjo, broń swoje dzieci przed mocami ciemności. Amen.

  MODLITWA – OPATRYWANIE RAN
  Boże, dziękuję Ci za każde poruszenie ludzkich serc, którzy przychodzą z pomocą poszkodowanym na Ukrainie. Dziękuję za całe dobro uczynione i za miłość okazaną tym ludziom. Zbieram całe dobro, miłość i ofiarę uczynioną dla poszkodowanych i ofiaruję Tobie Boże, jako zadośćuczynienie i za zło, którego doświadczyli. Przychodzę do Ciebie Boże również z całym cierpieniem, którego doświadczyli ludzie z powodu wojny. Przebaczam tym, którzy nie mogą przebaczyć. Boże, daj im łaskę przebaczenia i wolność od doświadczonych krzywd. Proszę również za tymi ludźmi, którzy zginęli z powodu tej napaści zbrojnej. Boże bądź miłosierny i przebacz im grzechy. Całe cierpienie z powodu wojny, ofiaruję Ci Boże, prosząc byś z tego zła wyprowadził ludzkość i przemienił w dobro. Ufam, że Twoja miłość Boże jest większa, niż całe zło tej wojny. Potężny Boże, okaż potęgę swojego miłosierdzia dla ludzkości. Amen.

  MODLITWA O UWOLNIENIE Z POTRZASKU KOMUNIZMU
  Boże, przebaczam Rosji i wszystkim Rosjanom odejście od Boga i życie w świecie iluzji komunizmu. Przebaczamy im całe życie w kłamstwie o ludzkiej wszechmocy i sprzeniewierzenie się Bogu. Boże, uwolnij ich od ślepoty serca i obłudy o sobie samych. Wyprowadź ich z ciemności do światła. Maryjo, pokorna służebnico Boga, wstawiaj się za Rosją i uproś im wolność od pychy i kłamstwa o sobie. Niech każdy człowiek zostanie uwolniony z potrzasku komunizmu i niewiary w Boga Wszechmogącego. Amen

  • wobroniewiary pisze:

   Dodam, że podczas nocnego spaceru wokół bazyliki i odmawiania Różańca (dopiero wróciłam, spacer nocny przed snem z różańcem w ręku w mojej walce z cukrzycą to podstawa) dostałam takiej myśli – mogę się mylić, to moja myśl, natchnienie a nie jakieś tam proroctwa czy poznania z Góry, po prostu moja myśl – że te odgłosy z ziemi, które słychać z wielu krajów, w tym z Ukrainy i Białorusi – to płacz i krzyk abortowanych i mordowanych dzieci….

   • An pisze:

    Mysle Ewo, ze cos w tym jest…
    Pamietasz ataki zlego jak pisal do Ciebie na fcb i tu?
    Pisal tez do ks Piotra i wysylal mu zabite dzieci, z aborcji ale tez te zabijane przez Ukraine.. mial swoje ulubione zdjecie..wianuszek z dzieci przybitych do slupa. I to wysylal egzorcystom.
    Ja doswiadczylam modlitwy dusz dzieci z aborcji..modlitwe prowadzil ks Bagdzinski na odlegloec ,pamietam do dzis co sie dzialo(mam nadzieje ze nie pomylilam nazwiska) ten ksiadz co zapoznal nas z Alicja i jej slowem pieknym(jestem przekonana ze przez nia mowil Bog..i mimo iz nie jest swieta to jest mi bliska jak sw Faustyna)

    Ks Maciej wzywal wszystkie dzieci z aborcji i rozpetala sie prawdziwa duchowa walka..wscieklosc i wycie zlego bylo bolesne.
    Dlatego uwazam, ze nr 1 to Rozaniec a nr 2 to wlasnie wezwanie wszystkich dzieci z aborcji ,malych Bozych meczennikow i wojownikow z Nieba, a takze dzieci ,ktore w sposob bestialski byly zabijane przez Ukraine, Rosje, Niemcy itd..i wiem ze musza to byc wlasnie dzieci..

    Ja mam czesto taki obraz Ewo..widze Cie jak stoisz a za Toba piekny zielony las..to czas majowek..obok Ciebie stoi maly chlopczyk i dziewczynka i cos Ci chca pokazac ,zaprowadzic..nie wiem co to znaczy ale to mnie przesladuje od killu lat..dzieci sa dobre, czyste. I chca Cie chronic🌹❤️🌻🌼🌿🌿🌿🌿
    ——————————-
    Dzis jest mi ciezko, w moim domu bedzie sie lal alkochol..ojciec ma imieniny,zaprosil wielu ludzi ktorych tak naprawde nie kocha..chce cos sobie i innym pokazac. Ja jestem niepijaca i bede musiala na to latrzec..chcialam pieknie spedzic ten dziec przed kapiczka sw Jozefa ,niestety bede musiala uslugiwac przy stole wsrod nietrzezwych.

    Na Msze wieczorna tez nie dam rady isc bo wlasnie miedzy 17/18 bedzie podawany obiad „gosciom”
    Porobilam salatki z sola,oliwa egzorcyzmowana i zobaczymy co sie bedzie dzialo 🙈🤸

    • gosc pisze:

     An koniecznie nam napisz , jak gościom smakowało.

    • Kasia pisze:

     An, taka uwaga na boku odnośnie pijackich imprez i niechcianych gości. Ty wszystko oddaj Maryi, a ździwisz się jak sprawy się potoczą ku Chwale Bożej…! proś Maryję żeby Cię chroniła i żeby się Tobą posłużyła.
     Właśnie wczoraj też miałam podobną sytuację… i mimo, że szłam jak na ściecie wszystko poszło w nadzwyczaj dobrym kierunku…

    • wobroniewiary pisze:

     „Ja mam czesto taki obraz Ewo..widze Cie jak stoisz a za Toba piekny zielony las..to czas majowek..obok Ciebie stoi maly chlopczyk i dziewczynka i cos Ci chca pokazac ,zaprowadzic..nie wiem co to znaczy ale to mnie przesladuje od killu lat..dzieci sa dobre, czyste. I chca Cie chronic🌹❤️🌻🌼🌿🌿🌿🌿”

     Może to tych dwoje dzieci, co uratowałam w Moskwie przed aborcją…
     Boże czego ja nie robiłam, studentka chciała iść na zabieg, jak to oni mówią, bo dla nich to tylko zabieg – a ja z jej chłopakiem (teraz już mężem) przygotowałam plan! Rozłożyłam karty i udawałam wróżkę, która widzi dwie śmierci – dużą i małą. I ona nie tyle śmierci dziecka się przestraszyła co swojej i wycofała się. To się oczywiście na mnie zemściło. Gdy druga studentka, a mieszkała ze mną w pokoju, sztucznie poroniła (nałykała się tabletek, młoda 17-latka) i wykrwawiała się na śmierć zadzwoniłam do jej matki i kazałam przyjechać ratować przynajmniej córkę – to w ramach podziękowań….. diabeł mi się „odwdzięczył” tak, że ze mnie zrobił taką morderczynię. Zawsze lubiłam pomagać, kolega Polak pokłócił się z dziewczyną i chciał jak najszybciej jechać do niej do Polski, to mu odstąpiłam swój bilet a sama wzięłam jego z późniejszym terminem. Wtedy „ktoś życzliwy” zadzwonił do mojej mamy, że… przyjadę tydzień później, bo „leżę i dochodzę do siebie po aborcji”!!!
     Drugie uratowane dziecko – to efekt rozmów ze studentką medycyny, chciała usunąć a ja jej tłumaczyłam, że jak będzie mogła leczyć inne dzieci jak już nigdy może swoich nie będzie mieć. Wytłumaczyłam i ciąże donosiła
     Oj dużo by wspominać i opowiadać….

    • Kasia pisze:

     Jeszcze dodam, że samemu oczywiście trzeba świadczyć trzeźwością. W moim otoczeniu od lat jestem jedyną niepijącą osobą i zawsze wielką zagadką- dlaczego? 🙂

    • Bożena pisze:

     An bardzo ci dziękuje za to, co napisałaś o wzywaniu orędownictwa małych dzieci. Wczoraj wieczorem czułam się przynaglona, by prosić je o pomoc dla ludzi masakrowanych w Mariupolu, szczególnie tych uwięzionych pod gruzami teatru. Prosiłam właśnie nasze dzieci zamordowane w masakrach w czasie II wojny, zabite w aborcjach na Ukrainie i te, które poumierały z głodu wywołanego przez Stalina. Mam głębokie przekonanie ,że mają one i szczególną miłość Bożego Serca i moc niweczenia diabelskich poczynań. Pamiętam świadectwo księdza egzorcysty, który opiekował się dziewczyną, która ofiarowała się Bogu aby wynagradzać za grzechy aborcji i doświadczała cierpień opętania. Egzorcyzmy przynosiły jej pewna ulgę. W czasie egzorcyzmów ten kapłan wzywał na pomoc dusze dzieci pomordowanych w aborcji i one przychodziły i trzymały tę dziewczynę, aby szatan nie mógł nią uderzać, rzucać … . Wrzeszczał wtedy że te bachory go trzymają i duszą i nie mógł wyrządzić krzywdy.
     Jak w świecie widzialnym Maryja tworzy swoje pokolenie z ludzi małych, nieznaczących, pokornych jak ziarnka gorczycy, tak w niebie jej zastępy to właśnie dusze małych dzieci. Taka myśl nasunęła mi się w czasie modlitwy.

   • duszyczka pisze:

    Ewo, to może być tak, jak piszesz. Wczoraj z ust jednego z kapłanów usłyszałam takie słowa: pokażcie mi chociaż 100 ukraińskich kobiet, które nie dokonały aborcji albo nie były surogatkami. To co się tam teraz dzieje może być faktycznie Bożym palcem. W czasie II wojny światowej, też ludzie mówili, gdzie jest Bóg? A ile wcześniej to właśnie w Polsce było dokonanych aborcji, jak duża była prostytucja. Wybitny specjalista z zakresu medycyny sądowej Wiktor Grzywo-Dąbrowski szacował: „Robi się w Warszawie przypuszczalnie dwadzieścia tysięcy poronień rocznie”. W skali kraju mogło to być dwieście tysięcy, albo i więcej aborcji każdego roku. Miliony na przestrzeni dwudziestolecia. Na każdej ulicy i w niemal każdej rodzinie. Po kilku zabiegach, powtarzanych co rok lub dwa, tragiczny koniec był niemal nieunikniony. Szczególnie, że „skrobankę” wykonywali partacze i oszuści, brudnymi narzędziami, bez żadnej kontroli i bez odpowiedzialności. I tak sytuacja wyglądała nie tylko na prowincji, ale też w nowoczesnej, europejskiej metropolii, za jaką starała się uchodzić Warszawa. Przeprowadzane w tragicznych warunkach, nielegalne aborcje zbierały potworne żniwo. Tak działo się na całym świecie. W ZSRR (gdzie aborcja była legalna), prowadzono nawet specjalne kampanie informacyjne na ten temat.

    • gosc pisze:

     A ile w naszym mieście dokonano aborcji. Słynni nas ginekolodzy, dobrzy lekarze, z uśmiechem na twarzy pytano sie kobietę/jeśli była to 3 ciąża, dwoje dzieci wystarczy/…to co usuwamy, usuwamy?

   • Renata Anna pisze:

    Tak, zgadzam się z Tobą Ewo. Też tak myślę. Pierwsze objawienie Matki Bożej z Guadalupe przedstawia Ją z Jezusem w łonie. Obecnie powstaje wiele monstrancji z Eucharystią na poziomie łona. Dużo można by tutaj pisać. Kto zabije swoje dziecko, może zabijać każdego. Brak hamulców. Dane o zabijaniu nienarodzonych w Rosji i w Ukrainie są przerażające.

    • xcvb pisze:

     Rosja dokonuje wiecej aborcji niz nawet Chiny gdzie jest 10razy wicej ludnosci a aborcja jest przymusowa(polityka jednego dziecka) W Rosji dokonuje sie wiecej abrocji niz w liberalnej Holandii Szwecji Ukrainie i prawdopodbnie wszystkich krajach Europejskich razem. Tych krajow nie mozna wrzucac do jednego worka.

   • B pisze:

    A ja miałam takie myśli, że teraz niektórzy boją się wymieszania ludności w naszym kraju, a sami miewali 1 dziecko lub nawet wcale. Może to mój jakiś żal i przesadzam, ale jak niby wyobrażali sobie przyszłość? Jedna osoba w wieku produkcyjnym utrzyma 10 emerytów? Mogło być nas dużo więcej… Nie jest to zarzut do osób, które podjęły decyzję o bezdzietności, rozumiem, że tak można żyć. Tylko nie rozumiem krótkowzroczności dotyczącej wręcz promowania niskiej dzietności. Ktoś musiał zapełnić „puste miejsca”, tak przynajmniej moja rozbujała wyobraźnia podpowiada.

    • xcvb pisze:

     no przy tej demografii to Ci Ukraincy nam z nieba spadli jak ktos tego nie ogarnia to albo ma zla wole albo jest niedouczony. Niech nawet dostana 2 ihpony i jeszcze torbeke gucci do tego byle zeby w PL zostali i nigdzie na zachod nie wyjechali. Wiadomo ze przez krotki okres czasu moze byc kociol i chaos szegolnie w szkolach. dlugofalowo Rzeczpospolita wyjdzie na tym na plus.tak samo nie ogarniam tez tej zazdrosci o to ze niby ukrainki mialby dostac 500plus. wazne zeby byla odpowdnia ilosc rak do pracy zeby sie gospodarka krecila. jakie ma znaczenie czy na moja emeryture bedzie pracowal Polak urodzony przez Polke czy POlak urodzony przez Ukrainke? Ukraincy to nie sa jacys roszczeniowi przbysze z Sahelu. tak jak Polacy maja opinie na zachodzie 2razy ciezej pracujacych tak Ukraincy maja opinie 4 razy ciezej pracujacych. Nadchodza ciezkie czasy i tylko silne zjednoczone spolecznosci je przetrwaja. nie mozna pozwolic szatanowi by nas podzielil.

    • eska pisze:

     @xcvb
     System finansowy właśnie się rozpada i nie sądzę, aby można było myśleć o wypracowywaniu przyszłych emerytur na zasadach znanych nam do tej pory. Gospodarka też raczej nie będzie się kręcić na dotychczasowych zasadach – przed nami albo wielki reset, albo interwencja Boża i przemodelowanie świata (a raczej najpierw jedno, potem drugie). W każdym z tych przypadków sposób funkcjonowania krajów się zmieni. Nie opierałabym myślenia o dalekiej przyszłości o dotychczasowe zasady funkcjonowania.

    • Aneta pisze:

     Do Pana xcvb – proszę wybaczyć, ale dla mnie ma różnicę i nie jestem osobą niedouczoną, która ma złą wolę i nic nie ogarnia. Dla mnie ma znaczenie, kto w Polsce żyje i jakie ma prawa.
     A na dzień dzisiejszy, zapraszam do Warszawy, jestem przerażona tym, co się dzieje. Pomoc tak, jak najbardziej, ale z głową i tam, gdzie naprawdę jej trzeba.

    • xcvb pisze:

     eska ale system zawsze jest ten sam. prawa natury sa niezmienne. musi byc zastepowalnosc pokolen zeby spolecznosc narod przetrwaly. jak nie ma rak do pracy to wszystko pada i tak bylo zawsze odkad w dolinie eufratu i tygrysu powstawaly pierwsze osrodki rolnicze. nie da sie stworzyc spolecznosci skladajacej sie z samych emerytow i rencistow i na jakies obiecanki sofistow od wielkiego resetu i 4 rewolucji przemyslowej bym nie liczyl. nie bebdzie zadnych robotow dronow i 5g ktore beda na nas pracowac. wprowadza przymusowa eutanazje i tak rozwiaza problem demografii. Bez dzieci nie ma przyszlosci. Po interwecji Bozej dzieci tez beda potrzebne przeciez?
     aneta jak ty jestes teraz przerazona to co bedzie jak Rosja Polske zaatakuje i Warszawa bedzie bombardowana a Ty bez dobytku do Niemiec bedziesz uciekac? Pokoj z Toba Aneto.

    • Aneta pisze:

     Do Pana xcvb – bynajmniej nie zamierzam nigdzie uciekać, proszę mnie do siebie nie porównywać. Jestem dumna, że jestem Polką i za bardzo kocham mój kraj, aby stąd wyjeżdżać. Takie teksty, proszę zachować dla siebie albo bliskich Panu ludzi, bo nic Pan o mnie nie wie.
     Tak, jestem przerażona tymi ukraińskimi turystami, bynajmniej nie uchodźcami wojennymi. Proszę zdjąć te różowe okulary z nosa i się rozejrzeć dokoła( a najlepiej przyjechać do Warszawy i pójść No. na Krakowskie Przedmieście. Trzeba nieść pomoc, ale z głową, a to jest zaplanowana akcja przesiedlenia wielu z tych ludzi..
     Proszę się nie martwić, pokój w sercu mam i wiem, że i ten najazd po coś jest, a nade wszystko Pan Bóg ma nad tym kontrolę.
     A na marginesie, nie przypominam sobie, żebyśmy byli na „ty”.

    • xcvb pisze:

     pani aneto jezeli uchodzcow wojennych czesto rannych z zdemolowanych zbombardowanych bombami prozniowymi miast nazywa cyniecznie turystami to chyba dalsza dyskusje nie ma sensu. kazdy kto przeczytal pani komentarz wie z kim ma doczynienia.
     Czy mysli pani ze warszawa z 22roku mniej zgrzeszyla niz ta z 39? Ile nielegalnych aborcji dokonuje sie dzis w Warszawie? Moze tym aktem milosierdzia wobec potrzebujacych odpokutujcie czesc grzechow. Oby. Jezeli prezydent Trzaskowski sobie nie radzi to zawsze mozna odebrac kamienice czyscicielom kamiec albo pseudopatodeweloperom ewentualnie zligwidowac kilka squotow i stref przyjaznych qwerty.
     co do pisania na „ty” to wszyscy tutaj tak do siebie pisza. nie wiem po co to zmieniac.

    • Aneta pisze:

     Pan xcvb – ma Pan rację, nie ma sensu dalsza z Panem dyskusja. Nie rozróżnia Pan problemu. Powtórzę jeszcze raz: pomoc tak, jak najbardziej, ale z głową i tam, gdzie jest ona potrzebna.
     I gratuluję potrafienia osadzania ludzi z taką łatwością, jak Pan to wobec mnie uczynił. „Piękna” sprawa.
     Życzę pokoju serca

    • Antonina pisze:

     @ Aneta – to co piszesz, to zwyczajnie kłamstwo. Trzeba ŻYĆ W PRAWDZIE. Jestem codziennie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w centrum i widzę wielu biednych, zagubionych uchodźców…. wiele kobiet z dziećmi…. Proszę się wybrać na któryś dworzec, spojrzeć w oczy dzieciom i ich matkom, które często proszą o wodę, herbatę i nocleg, by móc wypocząć i JECHAĆ DALEJ ! Skoro jesteś Polką i katoliczką- Ci ludzie czekają na MIŁOŚĆ i świadectwo…A, że pomagać trzeba mądrze, to wszyscy wiemy…. o ORDO CARITAS pisałam nieraz…..
     @ xcvb – Tak. Niestety i dziś w Polsce katolickiej i Warszawie nie brakuje aborcji , rozwodów, zgorszenia i „wszelkiego diabelstwa ” ..
     LEPIEJ UDERZAĆ SIĘ WE WŁASNE PIERSI I WIDZIEĆ DRZAZGĘ W SWOIM OKU !

    • MB pisze:

     Pani Aneto
     A cóż to takiego przerażającego w tej Warszawie na Krakowskim Przedmieściu się dzieje, Ukraińcy kradną, napadają na kogoś? cóż się dzieje złego czego jeszcze do tej pory w Warszawie nie było?
     A tak nawiasem to moja rodzina ma już chyba jakąś taką tradycję goszczenia obcych w domu bo tuż po II wojnie św. mój dziadek z babcią sami mając sześcioro własnych dzieci w starym drewnianym domu i tylko z dwoma izbami gościli jeszcze przez prawie pół roku siedmioosobową rodzinę z terenów dzisiejszej Ukrainy.
     Pani jest w stanie wyobrazić sobie coś takiego, 15 osób w dwóch izbach o łącznej powierzchni jakiejś 40 m2. I nie było wtedy żadnych zasiłków czy datków od państwa a sąsiedzi nie pomogli bo jeszcze im trzeba było czasem zanieść garnek ziemniaków czy bochenek chleba.
     Jeżeli przyjmowanie zziębniętych, głodnych i wygnanych wojną ze zbombardowanych domów ludzi nie jest mądrą pomocą, to co nią jest?

   • Mateusz PWWM pisze:

    Czy może Pani wyjaśnić mi o jakie odgłosy z różnych krajów chodzi? Bardzo mnie to zaciekawiło, tym bardziej że my z żoną sami straciliśmy dwoje dzieci i poprostu każda taka informacja odrazu pobudza emocje. W poście zrobiłem sobie postanowienie o ograniczeniu internetu w dokładnie od wiadomości politycznych jak i sportowych i nagle poczułem że lżej mi na duchu i mam „więcej czasu”.
    Codziennie w poście również prowadzimy różaniec o 20:30 a w piątki drogę krzyżową oczywiście przy wystawionym najświętszym sakramencie.
    W wolnej chwili na tel. próbuje tworzyć różne filmiki gdyż zawsze mnie to ciekawiło jako hobby i zrobiłem taką oto zapowiedź/zachętę dla naszych parafian żeby brali udział z nabożeństwach pasyjnych.
    https://youtube.com/shorts/R9fsgB9n1nc?feature=share
    Z Bogiem.

  • gosc pisze:

   Który ks.Krzysztof?

 5. wobroniewiary pisze:

  „Pozwólmy się „zarazić” milczeniem świętego Józefa!
  Bardzo nam tego potrzeba w świecie zbyt często hałaśliwym, który nie sprzyja skupieniu i wsłuchaniu się w głos Boga.” Benedykt XVI

  • Paweł pisze:

   Dobrze, że żyje jeszcze Benedykt XVI!!!
   A ks. dr G. Bliźniak w poniższym nagraniu [- – – tak notabene…] – od ok. minuty 21:31 – zapowiada, że Pan Jezus JUŻ PRZYGOTOWUJE sobie NASTĘPNEGO PAPIEŻA (tzn. papieża po Franciszku), papieża na czas tryumfu Niepokalanego Serca Maryi:

   [To wklejam tak „tytułem pocieszenia” dla Wszystkich, „na wypadek” np. ‚stanu naszych nerwów’ po lekturze poniższych ‚kwiatków’… papieża Franciszka „do spółki” z patriarchą Cyrylem: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/papie%C5%BC-franciszek-pomy%C5%9Blmy-o-m%C5%82odych-rosyjskich-%C5%BCo%C5%82nierzach-biedakach-wysy%C5%82anych-na-front/ar-AAVgLlw – – – https://www.ekai.pl/patryk-panasiuk-patriarcha-cyryl-powinien-byc-zdetronizowany/ (No cóż, żyjemy w czasach, kiedy OGŁUPIENIE – przeczące wręcz ZDROWEMU ROZSĄDKOWI – dosięga nieraz NAJWYŻSZYCH szczebli władz państwowych – np. w Rosji, gdy chodzi TERAZ o Ukrainę, czy też w USA, gdy chodziło np. w sierpniu ub. r. o Afganistan – oraz dosięga, niestety, jak widać, także i najwyższych szczebli władz KOŚCIELNYCH…)]

   • wobroniewiary pisze:

    A co złego powiedział Franciszek???
    MI TEŻ SZKODA MŁODYCH ROSYJSKICH ŻOŁNIERZY, KTÓRZY SĄ WYSYŁANI NA FRONT I GINĄ!

    • Mateusz PWWM pisze:

     No właśnie w pracy mam podobny problem gdyż często „cisną” po rosyjskich żołnierzach a w szczególności nasz kolega który pochodzi z Ukrainy (choć wiem że on bardziej sercem do tego podchodzi) co nie tłumaczy że można mówić takie rzeczy na rosyjskich żołnierzy. Wszyscy widzieliśmy jak wielu młodych zagubionych żołnierzy tam było, wielu oszukanych bez jedzenia zdani sami na siebie. Nie bronie tutaj jednej strony tylko nie mogę pojąć że ludzie nie zdają sobie sprawy jak wiele dusz tam ginie…kto wie czy nie na wieczność z jednej i drugiej strony, dlatego trzeba omadlać jednych jak i drugich.

    • Paweł pisze:

     Jako ‚kontrargument’ do zacytowanych pod powyższym linkiem TAKICH OTO „złotych” słów [czy też… „złotych” myśli] papieża:
     „– Społeczność lub naród, który chce się BONIĆ siłą, czyni to ze szkodą dla innych społeczności i narodów oraz staje się ŹRÓDŁEM niesprawiedliwości, nierówności i przemocy.”
     ORAZ: „Nie ma sprawiedliwych wojen. – One NIE ISTNIEJĄ!”
     – – – – – …można by – oprócz (oczywiście) punktów 2307-2317 Katechizmu Kościoła Katolickiego, wykładających doktrynę na temat ‚UNIKANIA WOJNY’: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm – zacytować jeszcze TAKIE OTO podpunkty ze str. 46-47 bardzo treściwej książeczki Ks. Stanisława Pyszki SJ „Chrześcijańska NAUKA SPOŁECZNA w pytaniach i odpowiedziach” [wyd. Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, Kraków 1993, „zestawione na podstawie podręcznika Josepha kard. Höffnera ‚Chrześcijańska nauka społeczna’, wydanego przez Wydawnictwo WAM (Księża Jezuici), 1991 i 1993”, «ZA ZEZWOLENIEM WŁADZY DUCHOWNEJ»]:
     „(…) 193. Czy mogą mieć miejsce ‚wojny sprawiedliwe’?
     – – – Tak. Są to wojny obronne, w obronie samego bytu państwa i najwyższych wartości. Prawo do samoobrony nie może być odmówione żadnemu państwu.
     194. Wylicz trzy warunki ‚wojny sprawiedliwej’ według św. Tomasza z Akwinu.
     – – – Władca, wypowiadający wojnę, musi się cieszyć NIEKWESTIONOWANYM AUTORYTETEM. Musi istnieć SPRAWIEDLIWA PRZYCZYNA wojny (konieczne jest, aby ci, którym należy wypowiedzieć wojnę, zasługiwali na to wskutek przedtem popełnionych przestępstw). Musi być także UCZCIWA INTENCJA – aby wojna zmierzała do większego dobra lub uniknięcia zła (‚S. Theol., II-II’, qu. 40, a. 1 [= ‚Suma teologiczna, część II-II’, kwestia 40, akapit 1]).
     195. Czy te warunki są nadal aktualne w przypadku wojny obronnej przy użyciu broni ABC [= atomowej / biologicznej / chemicznej]? Dlaczego?
     – – – Nie są aktualne, ponieważ nawet słuszna obrona przy użyciu broni ABC nie daje gwarancji skuteczności i pełnej kontroli zasięgu.
     196. Dlaczego Kościół jest przeciwny z zasady wszelkim broniom ABC?
     – – – Ponieważ wykluczają one wszelką kontrolę zasięgu działań wojennych; pochłaniają olbrzymie koszty ze szkodą dla całej reszty ludzkości; zagrażają samemu istnieniu planety ziemskiej; umożliwiają posiadającym ją absolutną dominację nad nieposiadającymi jej nawet w czasie pokoju.
     197. Kiedy w żadnym przypadku nie wolno prowadzić wojny?
     – – – Dla rozstrzygnięcia sporu między państwami (jest to niewłaściwy środek). Wyłącznie o prestiż narodowy (dla zaspokojenia dumy narodowej). W obronie przed poniesioną błahą i drobną niesprawiedliwością. W sytuacji, gdy nie ma żadnych szans na powodzenie w wojnie.
     198. Czy słuszne jest absolutne i bezwzględne wyrzeczenie się wszelkiej wojny w każdym przypadku (absolutny pacyfizm)?
     – – – Nie. Wojny nie wolno pragnąć, ale też nie należy się jej bać, gdy trzeba stanąć w obronie najwyższych wartości własnych lub bliźniego. Nie można także zachowywać się jak bierny widz w przypadku przemocy na arenie międzynarodowej, np. agresji na sąsiada.”

    • wobroniewiary pisze:

     Paweł, ja ciebie nie rozumiem
     Papież Franciszek nie powiedział, że żal mu tylko rosyjskich żołnierzy, mówił o tym, że żal ukraińskich żołnierzy, kobiet, dzieci itd.
     Papież jak ja i Ty jest chrześcijaninem a chrześcijanin kocha każdego człowieka – nienawidzi grzechu, ale kocha człowieka!

    • Paweł pisze:

     @wobroniewiary: „Paweł, ja ciebie nie rozumiem
     Papież Franciszek nie powiedział, że żal mu tylko rosyjskich żołnierzy, mówił o tym, że żal ukraińskich żołnierzy, kobiet, dzieci itd.
     Papież jak ja i Ty jest chrześcijaninem a chrześcijanin kocha każdego człowieka – nienawidzi grzechu, ale kocha człowieka!”
     – – – – – No tak, może to wszystko TRUDNO jest NIEKTÓRYM ludziom zrozumieć, tak „od strony teorii”; tyle tylko, że w samej ROSJI – jak dotąd – ŻADNEJ katastrofy HUMANITARNEJ nigdzie nie ma, NATOMIAST np. w ukraińskim Czernihowie (i pozostawię to JUŻ bez komentarza…): https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/ukraina-mer-czernihowa-mamy-ca%C5%82kowit%C4%85-katastrof%C4%99-humanitarn%C4%85/ar-AAVhTxk
     […’albowiem’ TO jest ta „DROBNA” różnica – – – (bardzo) PRAKTYCZNA! – między Ukrainą (dzisiaj) a (dumną i wciąż pewną siebie) Rosją!!!]
     {A kto w historii (Europy) – tak nawiasem mówiąc, przy okazji – bywał (przynajmniej tytularnie) „Wielkim Księciem CZERNIHOWSKIM”? Oto stosowne linki, dla sprawdzenia tego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_II_Augusthttps://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_IV_Wazahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_Kazimierz_Wazahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Korybut_Wi%C5%9Bniowieckihttps://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieskihttps://pl.wikipedia.org/wiki/August_II_Mocnyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Leszczy%C5%84skihttps://pl.wikipedia.org/wiki/August_III_Sashttps://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski }

    • Bożena pisze:

     TERAZ KOCHAJ I UFAJ JEZUSOWI DO KOŃCA!!!👈🔥ks. Dominik Chmielewski SDB
     Szczególnie od ok. 20 minuty
     //www.youtube.com/watch?v=Kl02uOVIRcc

    • xcvb pisze:

     za tych rosyjkich zolnierzy trzeba sie modlic by mieli odwage sie poddac lub odmowic wykonywania rozkazow. jezeli dostaja rozkazy zeby strzelac do blokow mieszkalnych szpitali czy szkol zawsze moga odmowic. Chyba jednak lepiej zostac rozstrzelanym za dezercje niz pojsc do piekla za zabijanie niewinnych. Zreszta to samo sie tyczy np. zolnierzy czy policjantow zmuszanych do stosowania represji wobec strakujacych przeciw kovidowemu faszyzmowi np. w Holandii czy Kanadzie czy Francji.

    • Paweł pisze:

     @xcvb: „za tych rosyjkich zolnierzy trzeba sie modlic by mieli odwage sie poddac lub odmowic wykonywania rozkazow. jezeli dostaja rozkazy zeby strzelac do blokow mieszkalnych szpitali czy szkol zawsze moga odmowic”
     – – – Ale – tak parafrazując refren tego OTO, znanego niegdyś i w Polsce, rosyjskiego „przeboju” – ‚TAK rzucać się, jak (dziś) Putin, to (jednak) nie może ŻADEN, żaden, ANI JEDEN „król” (całej tej ziemi, póki nasza doczesność trwa…)’:

     Refren: Królowie mogą wszystko, / królowie mogą wszystko! / Czasami losy całej ziemi od nich zależą. / Ale co by nie mówić, [TAK rzucać się, jak Putin], / Nie może ani jeden, ani jeden król! / Nie może ani jeden, ani jeden król! – https://www.tekstowo.pl/piosenka,_1040_1083_1083_1072___1055_1091_1075_1072_1095_1105_1074_1072_,_1042_1089_1105___1084_1086_1075_1091_1090___1082_1086_1088_1086_1083_1080_.html
     Po rosyjsku: Все могут короли, / все могут короли, / И судьбы всей земли / вешат они порой, / Но что ни говори, [бросаться как Пу́тин] / Не может ни один, ни один король!!!

    • Damian1 pisze:

     Co złego powiedział?Trzeba czytać oficjalne stanowiska jak Vatian News. One idą w świat. A świat je doskonale odczytuje. I zwyczajnie nie mam ochoty rozwijać tego tematu. Mi nie szkoda ruskich sołdatów, bo to nie jest naród cywilizowany i im więcej padnie ich na Ukrainie tym im mnie wjedzie do Polski. To jest miłosierdzie aby ten Naród się nawrócił. A poniżej tekst z „gościa” a ich nie można posądzać o skrajne opinie
     „Franciszku , nie rozumiem”
     https://www.gosc.pl/doc/7411798.Franciszku-nie-rozumiem

    • Paweł pisze:

     Ciekawostka: Okazuje się, że w powyższym rosyjskim tekście piosenki Ałły Pugaczowej jest błąd, gdyż zamiast słówka „вешат” w zacytowanym (skopiowanym) przeze mnie refrenie powinno być: „вершат” – oto niezbity dowód: https://amdm.ru/akkordi/alla_pygacheva/93178/vse_mogut_koroli/
     [Wyczułem ten gramatyczny błąd (gdyż forma „вешат” brzmi tak, jakby tutaj 3. os. l. mn. czasownika „вешать” została utworzona według wzorca DRUGIEJ koniugacji rosyjskiej, a tymczasem wg „Praktycznej gramatyki rosyjskiej” St. Karolaka i M. Krukowskiej {WSziP, W-wa 1988, str. 224} prawie wszystkie «czasowniki, w których przed zakończeniem bezokolicznika ‚-ть’ występują samogłoski inne niż ‚и’ {czyli właśnie na przykład to powyższe „вешать”}, oraz czasowniki zakończone w bezokoliczniku na ‚-ти’, ‚-чь’» należą do PIERWSZEJ koniugacji rosyjskiej, mającej w 3. os. l. mn. końcówkę ‚-ут’/’-ют’; natomiast owa poprawna forma „вершат” pochodzi od czasownika „вершить”, który – jak z kolei prawie wszystkie czasowniki zakończone na ‚-ить’ – należy właśnie do DRUGIEJ koniugacji rosyjskiej, mającej w 3. os. l. mn. końcówkę ‚-ат’/’-ят’), a to pomimo że od mojej matury w 1989 r. nie miałem już prawie wcale kontaktu z j. rosyjskim (oprócz tylko dość długich rozmów z pewnym b. rozmownym profesorem zza Uralu, który akurat trafił mi się jako sąsiad w hotelu podczas mojego paromiesięcznego pobytu w Berlinie w 1997 r.)]

   • Longin pisze:

    Wydaje mi się Paweł, że w tym kontekście właściwszym tj. bardziej precyzyjnym określeniem „ogłupienia” jest powierzchowność oraz lekceważenie.
    Tak jak kilkanaście lat temu zostało zlekceważone poświecenie Rosji, tak teraz spijamy skutki tych błędów, czego wyrazem jest nawet sparafrazowane zdanie ” (…)Rzym przemówił…powstało zamieszanie”.

    Są jednak na tej pustyni racjonalizmu, jałowości, zamieszania czy braku wiary – iskierki nadziei jak chociażby prezydent Siemianowic, z którym Ewa zamieściła niesamowity wywiad.

    Ktoś powie, że to tylko niższy szczebel władzy państwowej, słuchając jednak jego rzeczowych, przepojonych żarliwą wiarą i Bożą mądrością wypowiedzi odniosłem wrażenie, że jest to być może Boży posłaniec dany naszemu narodowi na najbliższy czas.
    Właśnie takich liderów i przywódców potrzebujemy, którzy dają świadectwo wiary, a nie koniunkturalizmu czy powierzchowności w imię tzw. poprawności politycznej.

  • Witek pisze:

   O dziękuje Ewo za wpis ks. Markiewicza. Przytaczałem te słowa trochę zmienione, ale nie mogłem sobie przypomnieć kto to powiedział.

  • Witek pisze:

   O dziękuje Ewo za wpis ks. Markiewicza. Przytaczałem te słowa trochę zmienione, ale nie mogłem sobie przypomnieć kto to powiedział.

  • Paweł pisze:

   W nawiązaniu do powyższego oraz TEGO ciekawego komentarza: https://wobroniewiary.com/2022/03/20/prezydent-rafal-piech-ratujmy-nasze-dusze-i-dusze-naszych-dzieci/#comment-298982
   – cytuję zatwierdzone przez Kościół modlitwy z pierwszego oraz drugiego dnia „Nowenny za przyczyną ANIOŁA STRÓŻA Polski”, wspominające m. in. bł. ks. Br. Markiewicza [ze str. 25-26 i 28-29 książeczki: Ks. Marian Polak CSMA, Zofia Sobieraj „Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski (Nowenna, litania, modlitwy)” – Michalineum 2003, „Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94 – Notariusz Ks. Marcin Wójtowicz, Wikariusz Generalny Bp Stanisław Kędziora”]:
   I. „Boże, Ojcze Wszechmogący! Jakże często na przestrzeni historii naszego Narodu lud lechicki, zamieszkujący terytorium naszej Ojczyzny, musiał krwią swoją płacić za prywatę możnowładców i rządzących, cierpiąc przy tym głód, ucisk i niedostatek. Ojcze nasz Niebieski, prosimy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski, aby rządy w Polsce były sprawiedliwe, służyły dobru wszystkich dzieci tego narodu, zwłaszcza najbiedniejszych, oraz były otwarte na dobro wszystkich innych narodów świata. Amen.”
   II. „Boże, Ty widzisz, że Polska jest narodem chrześcijańskim, i chociaż zdarzały się nam liczne upadki, Ty zawsze litowałeś się nad nami dopuszczając, by Kościół w naszej Ojczyźnie był prześladowany i w ten sposób oczyszczał się i uświęcał jeszcze bardziej. Wspomnij, Panie, na to, iluż Polaków oddało swe życie w obronie wiary katolickiej, w obronie Krzyża, Ewangelii i Twojej Matki Niepokalanej. Panie, Ty swoją potęgą możesz wszystko sprawić. Błagamy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski, Świętych naszego narodu, Sługi Bożego [a obecnie już: błogosławionego] kardynała [Stefana] Wyszyńskiego oraz wychowawcy narodu polskiego, Sł. Bożego [obecnie TEŻ już: błogosławionego] ks. [Bronisława] Markiewicza, aby Polska pozostała na zawsze wierna Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej. Amen.”

 6. Nur Bahija Piękne światło pisze:

  Szczęść Boże, proszę o modlitwę, bo muszę kogoś przeprosić i muszę iść do spowiedzi, a prawie nigdy w życiu nie czułam skruchy z serca, tylko wymuszoną, bo inaczej człowiek będzie potępiony. Nie kocham Pana Boga, chyba nigdy nikogo nie kochałam, po prostu Pan Bóg jest ciekawy, jest najwyższym dobrem, a bez Boga jest piekło, jednak ja na to nie patrzę sercem, tylko samym rozumem, nienawidzę tego, że człowiek ma być pokorny i się płaszczyć przed wszystkimi i posłuszny Bogu, a jedno jeszcze, że służenie ludziom jest dla mnie upokorzeniem… Wszystkie modlitwy są z przymusu, wszystkie dobre uczynki z przymusu, dlatego szybko się poddaję. Pewnie nic na to nie poradzicie, więc to tu zostawiam, nie publikujcie mojego komentarza, bo to uwłacza mojej godności, ja naprawdę czuję się często upokorzona, a najchętniej to bym pokazała prawdziwe oblicze, jak wszystkiego nienawidzę. Proszę tylko administrację, żeby się za mnie pomodliła albo ewentualnie zostawiła komentarz zwrotny bez mojego, dziękuję.

 7. Danka pisze:

  Dzisiaj podczas odmawiania Nowenny Pompejańskiej o pokój przemknęło mi przez myśl, żeby może następna Nowenna była o przebłaganie za dzieci abortowane w Polsce i może za dzieci skrzywdzone…

  • An pisze:

   Te dzieci maja juz Niebo..raczej modlitwy potrzebuja ich rodzice..oni sa zagrozeni duchowo.

   • Danka pisze:

    Może źle to wyraziłam, nie chodzi o dusze dzieci abortowanych tylko o to, że to zrobiono ! za nas Polaków, że dzieje się to w Polsce i że mamy za co przepraszać. O ile pamiętam w II światowej podobno zginęło w Warszawie tylu Polaków ile dzieci było abortowanych przed wojną / nie pamiętam żródeł/ .

    • An pisze:

     Rozumiem.

     Kiedy bylam w ciazy zagrozonej z 3dzieckiem i wyladowalam w szpitalu gdzie byl zdjety krzyz..uslyszalam slowa w sercu..czy zechcesz ofiarowac swoje cierpienie i ta ogromna strate ze tych ktorzy dopuszczali sie aborcji takze w tym szpitalu oraz za matki?

     Zgodzilam sie. Ofiarowalam i na drugi dzien poronilam samoistnie. Wczesniej lekarz powiedzial ze bedzie mnie skrobal.. bardzo sie balam i blagalam sw Gemme o naturalne poronienie..i na wieczornej wizycie lekarz popatrzyl na mnie i na moj medalik i powiedzial..jednak nie bedziemy pani skrobac bo jeszcze nas pani o aborcje posadzi,poczekamy na naturalne poronienie i wyszedl. Modlilam siw cala noc i rano samoostnie poronilam..w sali polozono mnie z kobieta w 9miesiacu ciazy i musialam patrzec wprowt na nia.bylysmy tylko dwie..ja poronienie 6tydz a ona nawadniana bo miala jelitowke..ona rozmawiajaca przez telefon o zakupach dla dzieziusia..ja czekajaca na poronienie..nade mna sciana z ktorej sciagnieto krzyz..ale oddznaczal sie bo nie bylo tam kurzu..liekny krzyz nad moim lozkiem..

     Swoje cierpienie oddalam jako wynagrodzenie za mord na niewinnych.
     Do dzis placze gdy widze me dzieci a minelo juz 6 lat..bardzo pragnelismy naszego dziecka. Nazwalismy je Roza w ogrodzie Pana.

 8. An pisze:

  Na pewno napisze jak salatka snakowala..jest tam duzo oliwy wody i soli egzorcyzmowanej 🙂
  Oddalismy ta sytuacje Bogu Maryi Jozefowi i Mateuszowi Tallbot i wieku innym 🙂
  Sw Jozef sie tym zajmie..to tu w 2013 uslyszalam o telegramie sw Jozefa.. i napisalam list to niego to On uratowal mnie przed smiercia w 2014 kiedy bylam tam gdzie Bartollo Longo przed nawroceniem…wieloktornie przezywalam.pozniej dreczenia ze nigdy Bog mnie nie przyjmie do siebie bo go zdradzilam..i wtedy pojawial sie B Longo i mowil mi do serca ze tez doznawal takich dreczen i bal sie..ale dzis jest błogoslawionym a dla Boga nawet Swietym 🙂 i zawsze gdy odczuwam kego obecnoscdoznaje ulgii i spokoju
  To moi patronowie..a mam ich troche..sami silacze 🙂
  Kocham Cie Jeshua! Twoja owieczka juz na zawsze🥰
  A teraz ide podac obiad i salatke..stol tez nasmarowany haha

  • Ava pisze:

   An- ze wzruszeniem przeczytałam Twój wpis o poronieniu. Leżałam długo na patologii ciąży – takie dramaty, w tym duchowe, jakie się tam rozgrywają to w rzadko którym miejscu. Lekarze ginekolodzy… większość zakłada wkładki domaciczne, a potem zajmują się ratowaniem zagrożonych ciąż. Jedno zabić, a drugie ocalić… Potrzeba omadlać szpitale szczególnie.

 9. Weronika pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę za umierającą Zofię i jej bliskich… dziękuję serdecznie…

 10. agnieszkalut pisze:

  https://youtu.be/5PoemIskOPM Rafał Piech: Ratujmy nasze dusze i dusze naszych dzieci!

 11. duszyczka pisze:

  Putin ma Parkinsona, „trojka” pozbawi go władzy w lipcu!. Medycyna zrobiła duże postępy. Putin ma najlepszych lekarzy, bierze około 10 lekarstw dziennie i kiedy pokazuje się publicznie, nie widać, że jest chory. Ręce mu się w ogóle nie trzęsą. Ale są zmiany psychiczne. Jest coraz bardziej impulsywny – mówi paryskiemu korespondentowi RMF FM Alexandre Adler.

  Mój tato również ma Parkinsona, jest to straszna i postępująca choroba i nie wiem co jest gorsze, czy impulsywny charakter chorego, urojenia, czy jego pogarszający się stan fizyczny. Dużo by pisać o samym chory i opiekunie. Każde zmieniane już dwa razy lekarstwa mają swoje skutki uboczne, bo po jednych jest jeszcze bardziej sztywny, a znów po drugich bardzo impulsywny z urojeniami włącznie.

  https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/opinie/news-adler-dla-rmf-fm-putin-ma-parkinsona-trojka-pozbawi-go-wladz,nId,5903724#crp_state=1

 12. AGA pisze:

  Czy ktoś z Was czytał książkę ks. Piotra Glasa i Pana Jacka Pulikowskiego „Ostateczna bitwa o rodzinę”? Zastanawiam się nad kupnem (książki ks. Piotra są bardzo wartościowe), ale nie wiem czy akurat ta książka będzie odpowiednia dla mnie (nie mam męża ani dzieci) i nic z niej nie wyniosę jak z innych publikacji ks. Glasa. Prosiłabym o jakieś krótkie streszczenie, czy książka jest dla wszystkich czy tylko dla małżeństw.

  • wobroniewiary pisze:

   Tyle wpisów i fragmentów zamieściłam 🙂

  • Jadwiga pisze:

   Jestem właśnie w trakcie czytania tej książki.
   Bardzo polecam,dużo wartosciowych treści na temat rodziny, małżeństwa.
   Też nie mam męża i dzieci, ale właśnie osoby, które chcą założyć rodzine powinny tą książkę obowiazkowo przeczytać.

  • Jadwiga pisze:

   Jestem właśnie w trakcie czytania tej książki.
   Bardzo polecam,dużo wartosciowych treści na temat rodziny, małżeństwa.
   Też nie mam męża i dzieci, ale właśnie osoby, które chcą założyć rodzine powinny tą książkę obowiazkowo przeczytać.
   Ja osobiście czytajac ta książkę ” rozszyfrowuję” siebie, swoje wnętrze, duzo też treści jak pomóc ułożyć relacje, rodzinne czy międzyludzkie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s