Ks. Dominik Chmielewski: Musimy nauczyć się być tymi, którzy słuchają Boga, bo to Bóg będzie walczył za nas!

Przyjdą takie sytuacje, w których nasz rozumek nie da rady rozwiązać tego wszystkiego, co przyjdzie i wejdziemy w taki lęk, w taki strach, w taką panikę… Musimy nauczyć się być tymi, którzy słuchają Boga, bo to Bóg będzie walczył za nas!

 Mamy być jak Jozue, którzy uczą się ‒ szczególnie dzisiaj ‒ trwania na Adoracji, trwania przed Najświętszym Sakramentem, trwania w obecności Bożej, aby coraz bardziej uspokajać swoje serce. Aby coraz bardziej się uczyć, że kiedy przyjdą coraz trudniejsze sytuacje, to On przejmuje dowodzenie, a nie mój rozumek i moje logiczne myślenie
Ks. Dominik Chmielewski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

76 odpowiedzi na „Ks. Dominik Chmielewski: Musimy nauczyć się być tymi, którzy słuchają Boga, bo to Bóg będzie walczył za nas!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!


  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. Soli Deo Gloria pisze:

  Dzień dobry,

                            Czy należy modlić się bezpośrednio do Boga?

  Mat.4:8-11 „Wziął go znów diabeł na górę bardzo wysoką i pokazał mu wszystkie królestwa świata i
  chwał ich i rzekł mu: To wszystko dam tobie jeśli upadłszy pokłonisz mi się.
  Wtedy mu rzekł Jezus: Idź precz szatanie albowiem napisano: Panu Bogu twemu kłaniać się
  będziesz i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy go opuścił diabeł a oto Aniołowie przystąpili i służyli mu”           

  Mat.6:6 „Ale ty gdy się modlisz wejdź do komory swojej a zamknąwszy drzwi za sobą proś Ojca
  twego który jest w ukryciu a Ojciec twój który widzi w ukryciu odda tobie jawnie”

  Iz.1:18 „Chodźcie więc a będziemy się prawować, mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone
  jak szkarłat jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura staną się białe jak wełna”

  Łuk.11:1 „A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę ktoś z jego uczniów rzekł do
  niego: Panie, naucz nas modlić się jak i Jan nauczył uczniów swoich.
  Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie mówcie: Ojcze nasz któryś jest w niebie…”

  Psalm 62. „Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje.
  Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję…
  W Bogu zbawienie moje i chwała moja, Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu…
  Ufaj mu narodzie w każdym czasie, wylewajcie przed nim serca wasze, Bóg jest ucieczką naszą…
  Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u ciebie, Panie,
  jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego”

  Psalm 65. „Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie…
  Ty wysłuchujesz modlitwy, do ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów”

  Mat.11:25 „W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że
  zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę Ojcze, bo
  tak się tobie upodobało”

  Jan 11:41 „…A Jezus wzniósłszy oczy w górę rzekł: Ojcze, dziękuję ci żeś mnie wysłuchał, a Ja
  wiedziałem że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło,
  aby uwierzyli żeś Ty mnie posłał”

  Jan 17:25 „Ojcze Sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali że Ty mnie
  posłałeś”

  Jan 15:16 „Nie wy mnie wybraliście ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was abyście szli i owoc
  wydawali i aby owoc wasz był trwały by to o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim dał wam”

  Jan 16:23 „…Zaprawdę zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim
  da wam”

  Mat.26:39,42 „Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój,
  jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.
  Znowu po raz drugi odszedł i modlił się mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, 
  żebym go pił, niech się stanie wola Twoja”

  Łuk.23:34 „A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, albowiem nie wiedzą co czynią”

             46. „A Jezus zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce twoje powierzam ducha
  mego, to powiedziawszy, skonał”

  Rzym.8:15 „Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha
  synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!”

  Gal.4:6 „A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych,
  wołającego: Abba, Ojcze!”

  Rzym.10:13 „Każdy bowiem kto wzywa imienia Pańskiego zbawiony będzie”

  Pozdrawiam
  brat w Chrystusie, Artur

  • Lucija pisze:

   Oho,czyżby ktoś chciał nas nawracać ? 🙂

  • Bogdan pisze:

   Najpierw Stary Testament:

   Dn 3: 35 Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia,
   przez wzgląd na Twego przyjaciela, Abrahama,
   sługę Twego, Izaaka,
   i Twego świętego – Izraela.

   za: https://www.apologetyka.info/swiadkowie-jehowy/w-obronie-wiary/26-swieci-panscy,207.htm
   „Chociaż w okresie ST nie praktykowano w modlitwach zwracania się do świętych tych czasów (ich dusze przebywały w szeolu sprawiedliwych [por. Łk 16:22], a nie w niebie), to jednak przypominano Bogu ich zasługi i osoby, chcąc w ten sposób znaleźć w nich pośredników: „Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie” (Wj 32:13; por. Ne 1:8, Dn 3:35). Również Pan sam zapowiedział, że ze względu na Abrahama, będzie błogosławił innym (Rdz 12:3). Znane jest też błogosławienie domowi Egipcjanina „przez wzgląd na Józefa” (Rdz 39:5).”

   Teraz Nowy testament:

   Jeśli my chrześcijanie żywi czy przebywający w Niebie jesteśmy „Ciałem Jezusa” a On jest jedynym Pośrednikiem to my wszyscy bez wyjątku także ci którzy już otrzymali wieniec zwycięstwa mamy udział w tym pośrednictwie.

   https://www.apologetyka.info/swiadkowie-jehowy/w-obronie-wiary/26-swieci-panscy,207.htm

   „W tekście 1Kor 12:27 wszyscy wierni nazywani są „Ciałem Jezusa Chrystusa”, ale jednak Ci, którzy przebywają z Nim stale mogą ciągle spełniać rolę sług Pańskich. Ich wola jest w związku z tym wolą Chrystusa. Prośby kierowane do nich, są prośbami do Jezusa (patrz też Łk 10:16 oraz o pośrednictwie rozdz. Maryja pkt 17.3.). Jeśli oni są „Ciałem Jezusa”, a On jest jedynym „Pośrednikiem” (1Tm 2:5), to widać, że wszyscy oni i my żyjący mamy udział w tym pośrednictwie. Możemy też modlić się do Boga za drugich. Tekst Ap 6:9n. ukazuje dusze świętych w niebie, którzy kierują prośby do Boga (por. Ap 8:3n.). Widać więc, że mogą oni u Ojca wiele wyprosić. Funkcję pośredników między Jezusem a poganami pełnił według tekstu J 12:21n. Filip i Andrzej.”

  • wobroniewiary pisze:

   Z modlitwy Sługi Bożego ojca Mateusza z Agnone

   Maryjo – Ty jesteś naszą pośredniczką,
   Podobnie jak Syn Twój jest pośrednikiem
   pomiędzy Ojcem a człowiekiem,
   tak Ty jesteś pośredniczką
   między człowiekiem a Twoim Synem!

  • Paweł pisze:

   Cytaty z Konstytucji dogmatycznej „Dei Verbum” ostatniego Soboru [które – jak sądzę – należałoby przyjąć jako nasz PUNKT WYJŚCIA do (TAKIEJ) dyskusji, tzn. ze strony KATOLIKÓW]:
   „12. (…) Ponieważ Pismo Święte powinno być czytane i interpretowane w TYM SAMYM Duchu, w JAKIM ZOSTAŁO NAPISANE, należy, celem wydobycia WŁAŚCIWEGO SENSU świętych tekstów, nie mniej uważnie TAKŻE uwzględnić treść i jedność całej Biblii, mając na oku żywą TRADYCJĘ całego Kościoła oraz analogię wiary. (…) Albowiem wszystko to, co dotyczy sposobu INTERPRETOWANIA Pisma Świętego, podlega ostatecznie SĄDOWI KOŚCIOŁA, który ma od Boga polecenie i posłannictwo strzeżenia i wyjaśniania słowa Bożego”. – – – CZYLI: Na wstępie mamy tu ‚AKSJOMAT’ katolickiej ortodoksji: Przyjmujemy a priori nie SAMO Pismo święte, lecz TAKŻE Tradycję świętą, a to WSZYSTKO ostatecznie: nie BEZ finalnego OSĄDU KOŚCIOŁA (hierarchicznego).
   „9. TRADYCJA święta zatem i PISMO święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują. Obydwoje bowiem, wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. (…) Stąd to Kościół osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych NIE PRZEZ SAMO Pismo święte. Toteż OBYDWOJE należy z RÓWNYM uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu.” – http://www.ptm.rel.pl/czytelnia/dokumenty/dokumenty-soborowe/sobor-watykanski-ii/142-konstytucja-dogmatyczna-o-objawieniu-bozym-dei-verbum.html#pp142-52
   __________W „patrystycznej” starożytności natomiast (czyli w czasach niepodzielonego jeszcze Kościoła do VIII wieku) odbyło się SIEDEM Soborów powszechnych, uznawanych aż do dziś nie tylko przez katolicyzm, lecz także przez prawosławie oraz przez nowożytne odłamy starokatolickie. Na ostatnim zaś z nich, na Soborze Nicejskim II, ogłoszono m. in. TAKI OTO kanon DOGMATYCZNY:
   „Jeżeli ktoś odrzuca wszelką TRADYCJĘ kościelną, pisaną czy niepisaną – niech będzie wyłączony.” – http://www.sobory.ovh/nicea-ii-2.html#
   Jest to więc dogmatyczna ZASADA WIARY, sprecyzowana już – jak widać – przez Ojców Kościoła [= Świętych (kościelnych pisarzy) STAROŻYTNYCH], a uznawana aż do dziś przez katolicyzm, prawosławie oraz starokatolicyzm. Nie ma więc zbytnio chyba sensu DYSKUTOWAĆ z samym tym DOGMATEM, gdy się „A PRIORI” nie ma nań żadnej – że tak powiem – „OTWARTOŚCI”… {Każdy z nas bowiem przyjmuje „a priori” takie ‚AKSJOMATY’ swojego „światopoglądu”, jakie ostatecznie sam ‚zatwierdza’ swoim aktem WOLNEJ WOLI na podstawie swojego uprzedniego poznania oraz rozeznania CAŁEJ rozważanej sprawy… – – – – – Pozostaje tu tylko dyskusyjna – nieraz – kwestia naszej własnej UCZCIWOŚCI w AKCEPTOWANIU tego, co się tak czy owak DE FACTO rozpoznaje, oraz kwestia KOMPLETNOŚCI i „faktograficznej niezaburzoności” TEGO naszego własnego poznania/rozpoznania… – – – – – Teologia czy nawet filozofia – to nie są wszak na ogół dziedziny „OCZYWISTYCH albo nasuwających się w stosunkowo PROSTY sposób rozpoznań” ani też „eksperymentalnej lub czysto dedukcyjnej WERYFIKOWALNOŚCI”, w odróżnieniu np. od większości przedmiotów, jakich uczymy się w szkole. Dlatego w zasadzie nie można raczej NIGDY mówić, że takie czy inne przyjmowane PRAWDY WIARY (albo: tezy filozoficzne) są OCZYWISTE [i można by tu dodać trochę złośliwie: BO TO generalnie nie jest przecież ani jakaś elementarna arytmetyka, ani nasza ojczysta gramatyka…]}

 3. wobroniewiary pisze:

  Kochani, w poprzednim wpisie – po tym jak się wyżaliłam na drożyznę, na cenę paliwa i na to, że nie wiem czy będzie mnie stać pojechać do córki zawieźć jej słoików z jedzeniem, powstało wielkie poruszenie. I Bogu niech będą dzięki za to!!
  Cytuję fragment komentarza Ani, tej, która chciała nagotować zup, nalepić pierogów dla Asi.
  Jej komentarz stanowi podstawę do tego, że powstanie nowa zakładka „Pomagamy sobie” I tam będziemy wpisywać co komu potrzeba, bo np. ktoś ma podchowane już dzieci a ktoś drugi zaszedł w ciążę, a obawia się czy mu starczy na ubranka. A może jakiś lek, który jest ważny na przykład pół roku i połowa niepotrzebna a drugiej osobie się przyda?
  Anna pisze:
  (…) Niech Pani wpis będzie zachętą dla nas, będących w różnych potrzebach. Może ktoś, kto potrzebuje pomocy, teraz zobaczy, że nie jest ze swoim problemem sam -diabłu najbardziej na tym zależy, aby odizolować człowieka, bo wtedy łatwiej wpaść w rozpacz. Tutaj jest dużo osób, które nie tylko mogą wesprzeć modlitwą. Może ktoś potrzebuje dobrej książki, rozmowy przy kawie, ubranek dla dziecka czy zbiera na perukę po chemioterapii – jesteśmy tutaj dla siebie nawzajem, razem łatwiej coś wykombinować i wyjść z każdego kłopotu! Pan Bóg nigdy nikogo nie zostawia samego, co diabeł próbuje nam wmówić. Wspierajmy się i dzielmy Niebem już tu na ziemi!
  Szczęść Boże!

  Co wy na to???
  Jeśli się zgadzacie, to ja później utworze taką zakładkę 🙂
  Obiecuję uczciwie pośredniczyć, przekazywać Wam sobie nawzajem maile, nic z tego dla siebie nie oczekując i nie gromadząc waszych danych. I w sumie dziękuję osobie o nicku „FM” za jej reakcję na mój komentarz, bo Bóg wyprowadza z tego wielkie dobro – łańcuch wzajemnej pomocy dla nas samych Polaków, do tego przypomniane przez Alutkę słowa bł. Kardynała Wyszyńskiego – niech nam przyświecają w naszym życiu

  • Asia pisze:

   Świetny pomysł. Jestem na tak. Jeśli będę mogła chętnie pomogę w potrzebie.

  • Grażyna K pisze:

   Amen i właśnie ktoś chciał namieszać a wychodzi z tego dobro ja mieszkam 50 km od Warszawy jakby ktoś coś może bym mogła w czymś pomóc

  • Ania W. pisze:

   Super pomysł, chetnie pomogę, mi osobiście najbardziej brakuje kontaktu z osobami myślącymi podobnie, mieszkam niedaleko Warszawy.

   • Grażyna K pisze:

    Od której strony ? ja od Legionowa

   • Aga pisze:

    Ja też pod Warszawą. 🙂 Od strony zachodniej. I też mogę pomóc. Mam dwójkę dzieci (dziewczynka- 7 lat, chłopiec – 10 lat). Może i ta informacja się przyda. Na takim etapie jesteśmy. Dzieci rosną, czasami zabawki przestają być atrakcyjne, ubrania robią się za małe, a nie są zniszczone, a może czasami komuś trzeba potowarzyszyć…

  • Anna pisze:

   Bardzo dobry pomysł a słowa błogosławionego Wyszyńskiego podpowiadają właściwy kierunek.

  • Renata pisze:

   Świetny pomysł 🙂 Może jak powstanie taka zakładka to uda mi się znaleźć chętne osoby do Wieczernika Maryjnego w mojej najbliższej okolicy i cała reszta z tym związana się ułoży 😊

  • An pisze:

   Tak, pod warunkiem ze przyjmiesz ode mnie witamine D 🙂

  • Jolantae pisze:

   Świetny pomysł! Dziś myślałam będąc przy chorej mamie ile rzeczy się marnuje.

  • Ewa k pisze:

   Świetny pomysł

  • dorotkar pisze:

   Ewo, bardzo dobry pomysł i ja w miarę swoich możliwości pomogę, bo przecież nasza wiara bez uczynków jest martwa.

  • Estera pisze:

   Ewo ten pomysł jest po prostu piękny ! Ale ja się przy tym martwię też o Ciebie, bo jakby nie było, to jest dodatkowa praca. A jeśli o żale chodzi, to też bardzo trafiony temat
   Bo ja mam tak, że , jak każdy z nas, nie daje rady od codziennych problemów, nie wiem jak je unieść, ale zawsze mi się wydaje, że jak mogę narzekać, przecież inni to dopiero mają ciężko. No i duszę to w sobie, czasem nawet ofiarować Bogu nie mam siły. A to by się właśnie chyba trzeba wyżalić i wypłakać może . I chyba dopiero wtedy przychodzi ta siła, bo te codzienne mniejsze i większe trudności już tak nie gniotą. Ja jestem tak wychowana, że zawsze byłam ganiona, gdybym tylko zaczęła. Od mamy, teściowej i wielu innych osób zawsze słyszę, że mam skończyć, bo ona to dopiero miała trudno…..Brzmi komuś znajomo?

   • babula pisze:

    TAK! Świetny pomysł ! I podobnie jak Esterze pierwsze co na myśl mi przyszło to jak Ewa to ogarnie bo znów przybędzie jej obowiązków. Wstyd mi, że nie mogę ze swojej strony zaproponować pomocy ale z trudem ogarniam moją codzienność. Nie miałam czasu wcześniej na komentowanie ale chcę powiedzieć Ewo, że moim zdaniem to, że sobie pozwolimy na narzekanie od czasu do czasu jest dobre i takie po prostu czysto ludzkie.
    I zbliża ludzi do siebie.
    @Estero popatrz tylko na dziwną logikę tego wychowywania bez narzekania -Tobie nie wolno poskarżyć się innym wolno bo mają gorzej, no i skąd wiedzą, że mają gorzej skoro nie dali Ci się wypowiedzieć?
    Każda przesada jest zła -to ogólnie wiadomo. Troszkę ponarzekajmy, trochę się uśmiechnijmy i pomagajmy sobie na ile kto może.

 4. zorza pisze:

  Bardzo dobry pomysl, popieram.

 5. Lucija pisze:

  Znakomity pomysł 🙂

 6. wobroniewiary pisze:

  Pod zdjęciem bazyliki w pierwszym rzędzie tuż po napisie strona główna jest tytuł z „1” aby było z przodu – zakładka „Pomagamy sobie”

  1 Pomagamy sobie

 7. Alutka pisze:

  Jestem za…

 8. Beata pisze:

  Szczęść Boże
  Jak trudne czasy na nas wpływają?
  Co myślimy? Czy czegoś się boimy? Co robić?
  Polecam rozważanie ks. Piotra Spyry.
  https://m.facebook.com/piotr.spyra/posts/10226645072329992?d=m
  Pamiętam w modlitwie o wszystkich intencjach 😊🙏
  Z Panem Bogiem

 9. Pola pisze:

  Jestem na tak , może i ja będę mogła w czymś pomóc …albo mnie ktoś zwłaszcza słowem

 10. Witek pisze:

  -„Musimy nauczyć się być tymi, którzy słuchają Boga, bo to Bóg będzie walczył za nas!”.

  Bardzo słuszne stwierdzenie. Ale…no właśnie. Mówić i to zrobić to dwie odległe planety.

  Mistrzem w posłuszeństwie jest Święty Józef, którego wspomnienie niebawem będziemy obchodzić 19.03. ( przyjęliście już szkaplerz Św. Józefa? jest do nabycia w Kaliszu).

  _”I trzeba to zauważyć: Józef zawsze robi dokładnie to, to co mówi mu anioł, nawet nie zmienia kolejności podawanej instrukcji anielskiej. Oto anioł kazał mu wziąć Dziecię i Jego Matkę, więc on najpierw bierze Dziecko, a potem Matkę, a nie odwrotnie, choć wydaje się, że najpierw obudzić Matkę”. cyt. Rozważania, myśli, szkice o. Augustyn Pelanowski str. 100.

  Maryja w Fatimie prosiła o nabożeństwo wynagradzające w pierwsze soboty miesiąca.
  Jak wypełniliśmy tą prośbę? Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca zostało oficjalnie zatwierdzone tylko w trzech krajach : Portugalii, Hiszpanii i Polsce, ale i tak jest w nich
  mało znane i praktykowane (może w Polsce bardziej znane).
  http://pierwsze-soboty-miesiaca.pl/

  Czy słuchamy i wypełniamy prośbę Boga?

  Matka Boża prosiła o ujawnienie III tajemnicy fatimskiej przed 1960 rokiem?
  Nie napiszę tego co bym chciał, a co i tak wiele osób wie ponieważ Ewa nie wpuściła by tego wpisu. Kogo dotyczyło proroctwo i przed jakim Soborem musiała być ta tajemnica ogłoszona.

  Czy wypełniliśmy prośbę Boga?

  Matka Boża prosiła o ofiarowanie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.
  Papież JPII ofiarował świat 1984 r. A kiedy to ogłosił trzy lata po zamachu na JPII, a więc zrobił to w obliczu śmierci, ale czy zrobił to tak jak Matka Boża chciała nie wypowiadając słowa ROSJA?

  Odpowiedź:
  JPII wysłał do Siostry Łucji swojego wysłannika z pytaniem, czy niebo przyjęło to ofiarowanie?
  S. Łucja powiedziała wydaje się że tak, ale patrzcie na wschód.
  Możemy powiedzieć, że TAK (bo nie wybuchła wojna jądrowa w 1985 roku, ale też NIE bo błędy Rosji się rozszerzyły na cały świat).

  Jeżeli ofiarował Rosję to dlaczego biskupi Ukrainy prosili w ostatnim liście Papieża Franciszka o ofiarowanie Rosji?

  Czy wypełniliśmy prośbę Boga?

  Czy ogłosiliśmy Pana Jezusa Królem naszej ojczyzny?

  W 2016 roku odbył się Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 10-18 listopada AD 2016? Ale czy ogłosiliśmy Pana Jezusa Królem naszej ojczyzny?
  http://www.1-soboty.pl/3-8-11.html

  Ja odpowiem i TAK i NIE. Oczywiście każdy ma prawo własnej interpretacji.
  http://www.rozalia.krakow.pl/rc/-poslannictwo.htm

  Tak wskazane by było najpierw nawrócić swoje serce. Ogłosić Pana Jezusa Królem swojego serca, ale czy tak była prośba Pana Jezusa?
  Czy wypełniliśmy dokładnie tak prośbę Pana Jezusa skierowaną do S.B. Rozalii?

  Odpowiem słowami Pana Jezusa wypowiedzianymi do S.B. Rozalii Celakówny
  – „Wojna by nie wybuchła 1939 roku, jeżeli Polska ogłosiła by mnie Królem 31.08.1939 r” koniec cytatu.

  A wiec pytam:
  Gdzie jest czas na nawrócenie?
  Czy jest czas na przemianę serca?
  Czy my cały czas musimy interpretować i zmieniać prośby Pana Boga?
  Czy widzicie że tylko parę godzin dzieli 31.08. a 01.09. Czy jest czas na nawrócenie?????

  Jak ogłosić to ogłosić. Czy Bóg nie wie, że część się nawróci, a część nie?

  Drodzy Kapłani, Biskupi, Prymasie, Prezydencie, Posłowie zróbcie to w końcu.

  Ogłoście Pana Jezusa Królem Polski!!!

  Nie kombinujcie, nie wymyślajcie, nie interpretujcie tylko to ZRÓBCIE.

  Spójrzcie na Świętego Józefa. Chociaż raz zróbcie coś dla narodu. Tak jak Bóg tego chce!!!

  Żebyście nie musieli tego robić w takiej sytuacji jak JPII, Ukraina i oby nie wypełniły się słowa Pana Jezusa, że ogłosimy Go Królem w momencie zbliżającej się zagłady!!!

  Ogłosicie Pana Jezusa Królem, jak widmo śmieci zajrzy wam w oczy!!!

  Czy my chociaż raz możemy być Świętym Józefem tak POSŁUSZNYM!!!!

  Mam nadzieję, że Kapłani przeczytają ten wpis. Ja dużo Mszy Świętych w tej intencji ofiarowuję.

  Wierzę to głęboko, że chociaż to proroctwo się nie spełni i uczynimy to czego chce od nas Bóg niczym Święty Józef.

  • Ja pisze:

   Panie Witku, TAK,TAK,TAK i jeszcze raz TAK.👍

  • Basia pisze:

   Pamiętacie jak KS.Glass mówił w jednym z wywiadów. ?był ten wywiad na tej stronie. Jak J.P 2 ofiarowywał świat. Nie powiedział Rosja. Odsłuchajcie proszę jeszcze raz. Tytuł.” Tylko nie mów Rosja”

  • duszyczka pisze:

   Witku, dokładnie. Mam wrażenie, że w tej Intronizacji chodziło głównie o wyciszenie wszystkich ruchów intronizacyjnych i wątpię, że oni powtórzą to wydarzenie, a jeśli już, to zapewne tak jak piszesz „Ogłosicie Pana Jezusa Królem, jak widmo śmierci zajrzy wam w oczy!!!”. Ja zrobiłam z rodziną oddolną Intronizację /9 dniową nowennę razem z Oktawą/.

 11. beatkaa11 pisze:

  Ja również uważam, że to dobry pomysł: „Pomagamy sobie”.

 12. Malwa pisze:

  Mam pytanie: czy ktoś może się orientuje, czy, a jeśli tak to gdzie, jest możliwość obejrzenia (w dowolnej chwili) transmisji „Każdy maluch to potrafi” (np. na youtube)?

 13. Wojciech pisze:

  Może nie wszystko zrobiliśmy z tego co chciał Pan Jezus czy Najświętsza Maryja Panna, ale były też piękne inicjatywy właśnie tu u nas w Polsce. Wielka Pokuta 2016, Modlitwa do granic 2017, potem Polska pod Krzyżem, 2019 i znowu Modlitwa do granic nieba 2020. Bardzo chcę wierzyć, że Pan Bóg W Trójcy Jedyny, znalazł choć symboliczne 10 osób sprawiedliwych wtedy się modlących i Nasza Ojczyzna nie podzieli losu Sodomy i Gomory. Był kiedyś taki przebój Elektrycznych Gitar
  „Jestem z Miasta” obyśmy wszyscy byli z miasta ale z miasta NINIWA.

 14. Kasia pisze:

  W temacie z głównego wpisu:

 15. Longin pisze:

  Zastanawiająca odpowiedź Jacka Bartosiaka na pytanie (…) co zrobić aby się przygotować na nadchodzące wydarzenia…”pójść do spowiedzi, uporządkować swoje życie wewnętrzne, mieć jasność spraw i hierarchię wartości…”
  Oczywiście takie tezy z perspektywy wiary nie powinny zaskakiwać, jednak użyte w kontekście eksperckiej wiedzy z dziedziny wojskowości, a zwłaszcza jego racjonalnego podejścia do geopolityki mogą świadczyć nie tylko o zupełnej bezradności naszego państwa wobec tego co nadciąga, ale również o wypełnianiu się jednego z możliwie najgorszych scenariuszy wydarzeń, przed którym po ludzku mówiąc nie mamy żadnych szans obrony.

 16. Longin pisze:

  Parafrazując tą wypowiedź Jacka Bartosiaka w kwestii przygotowania – możemy tylko dodać, że nasze „przygotowanie” to życie w Chrystusie czyli nieustanna modlitwa (stała łączność z nim i broń), zupełne zdanie się na Boga (tylko On jest naszym Dowódcą i On decyduje o wszystkim i dokonuje reszty).
  Warunek wypełnienia Jego woli (rozkazu) to nie odmawiać słuchania tego co płynie od Pana, nie zatwardzać swoich serc wobec potrzebujących oraz nie być powściągliwym wobec tego co Duch Święty mówi do nas również poprzez proroków naszych czasów.
  Może właśnie wtedy możemy mówić o „prawdziwej armii nowego wzoru” do jakiej niedawno jeszcze przekonywał p.Bartosiak 🙂

 17. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:

 18. An pisze:

  Kochani 20 km od nas strzaly..mnostwo samolotow na niebie..
  W naszych szkolach mamy dzieci z Ukrainy , pomagamy ile mozemy ale sami tez sie martwimy bo miasteczko pelne osob z ciemna karnacja..ubrani w moro a na plecach niesli wielka gwiazde podobna do tej szatanskiej gwiazdy robiona wlasnorecznie z drzewa..duza gwiazda na 1 m srednicy
  U nas wysoki stopien bezrobocia , trzeba morza modlitwy aby i rodziny z Ukrainy mogly zyc ale tez i my bo problemy sa z praca takze przez covida…🙈😕 Duzo zwolnien..mnostwo osob ma depresje, nasilona liczba samobojstw..ludzie nabrali kredytow i pozyczek, zalozyli firmy i niestety upadaja a zus trza placic.+++

 19. Małgorzata pisze:

  Walcz o wiarę, prawdę, dusze, Kościół i rodzinę.

 20. Alutka pisze:

  Nasunęło mi się takie pytanie i jednocześnie zaniepokoiło mnie:
  na kogo, nasi przybysze ze wschodu, będą głosować w wyborach; na Zjednoczoną Prawicę , na tzw. totalną opozycję czy na swoje partie, które za pewne pozakladają, gdy otrzymają polskie obywatelstwo ? Obawiam się, że w najlepszym wypadku na opozycję .

  • Kasia pisze:

   Nie siać paniki tutaj to po pierwsze. Alutka, na jakiej podstawie twierdzisz, że przybysze ze wschodu mają otrzymać polskie obywatelstwo?

   • Alutka pisze:

    W TVP INFO słyszałam , chwalono się, również kilka dni temu, że już pierwsza obywztelja z Ukrainy ma nadany PESEL.

    • wobroniewiary pisze:

     Ale Pesel to nie obywatelstwo

    • Alutka pisze:

     Wydawało mi się, że słyszałam coś też o obywatelstwie na 1,5 roku ale to może rzeczywiście się przesłyszało , a chodziło jedynie o PESEL. Żeby otrzymać obywatelstwo , trzeba ze 3 lata mieszkać w Polsce , znać biegle język, mieć pracę , zakwaterowanie ; tak więc niedługo kto wie , przecież wielu już gościmy od kilku lat . Oby z tego wyszło dobro .
     W mojej klatce też mieszkają Ukraińcy i nawet dzień dobry mi mówią jak mijamy się .🙂

  • MB pisze:

   Polskie obywatelstwo dla uchodźców z Ukrainy to fejk, bzdura, kłamstwo.
   Nic takiego nie bedzie mieć miejsca.
   Numer pesel nie jest nadaniem obywatelstwa, przestańcie siać ferment!

 21. Danka pisze:

  Czy było już o cudownej chuście z Manoppello ?

 22. duszyczka pisze:

  NASZ NIEPOLSKI RZĄD JEST CORAZ BARDZIEJ BEZCZELNY

  • MB pisze:

   No znowu tutaj ten putinowski propagandysta plujący na Kosciół olszański i jego bandycka zgraja.

   LUDZIE!!! PRZESTAŃCIE SŁUCHAĆ TYCH ANTYPOLAKÓW

   • eska pisze:

    Pytanie jest: czy tak brzmi czy nie tak nie brzmi treść ustawy? Jakie są FAKTY?
    Z tego co wiem, fragment zwany „bezkarność plus” faktycznie w niej był ale przepadł w senacie. Natomiast reszta ustawy przeszła. Lecz treści całej ustawy nie znam. Uważam jednak, że jest to warte sprawdzenia – niezależnie od tego, od kogo to akurat teraz usłyszeliśmy. To, że mówi to człowiek mocno kontrowersyjny nie znaczy, że sobie to wymyślił.

    • MB pisze:

     Po pierwsze, katolik nie powinien w ogóle słuchać kogoś kto publicznie bo w nagraniach na YT okropnymi wulgarnymi wyzwiskami lży papieża i cały Kościół o czymkolwiek by on nie mówił gdzie indziej.
     Po drugie, o prawdziwej i całej treści ustaw należy dowiadywać się z samych ustaw dostępnych na stronach sejmu i po wprowadzeniu w dzienniku ustaw a nie z tego typu demonstracji gdzie opowiadajacy o danej ustawie wychodzi o niej mówić z założeniem tylko i wyłącznie jej krytyki. Nie można wnioskować o tym czy ustawa jest dobra czy zła na podstawie kilkuminutowego filmiku z wyrwanymi z kontekstu kilku zdaniami. Aby dobrze poznać daną ustawę należy ją dogłebnie przestudiować ale na to trzeba chęci i czasu a nie tylko labidzenia nad filmikami z YT.
     Mam wrażenie jakiejś zazdrości czy nawet zawisci u wielu osób, że matki z dziećmi z Ukrainy mają otrzymać u nas i od nas 500 plus i inne świadczenia, a czemu by mieli nie otrzymać, bo co, bo to Ukraińskie dzieci nie Polskie!? Przede wszystkim to Boże dzieci, jeżeli dla Boga wszystkie dzieci są takie same to czemu niektórzy starają sie dzielić na nasze i nie nasze, na te dobre którym się coś należy i na te złe którym się to nie należy, żałujecie im? ja nie żałuję i choć sam nie mam żadych świadczeń 500 plus ani nawet 5 plus to nikomu nie żałuję i nie zazdroszczę, że ktoś ma a ja nie.
     Po trzecie, numer pesel jest numerem tylko technicznym w żadnym przypadku nie nadającym obcokrajowcom Polskiego obywatelstwa, służy on identyfikacji danej osoby i możliwości funkjonowania w społeczeństwie. Np musi taka osoba mieć pesel aby podejmujac pracę mógł legalnie opłacać ubezpieczenia, podatki.
     I po czwarte, uchodźcy nie otrzymują u nas jakichś specjalnych praw spychajac nas do drugiej kategorii, to bzdura. Tego typu dezinformacje mają służyć skłóceniu nas Polaków z nimi Ukraińcami a źródłem tego jest rosyjska propaganda.
     Jeszcze jedno, gostek na filmiku czepił się wyłączenia w ustawie wywiadu środowiskowego, no gratuluję wisielczego poczucia humoru. Jak niby pracownik np mojej gminy ma przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu (środowisku) pochodzenia danej emigranckiej rodziny, może on pojedzie np do Mariupola i to zrobi?
     Młody chłopcze zanim zaczniesz o czymś mówić zejdź na ziemię bo bujasz w swojej wybujałej wyobraźni.
     Apeluję o nierozpowszechnianie tego typu nagrań. Przed przekazaniem czegoś dalej zawsze sprawdzajcie kto jest na danym nagraniu, jego przeszłość, działalność, inne jego nagrania, jakich ma znajomych, co poleca, itd. itp. pracochłonne? Tak ale masz pewność, że nie przyczyniasz się do rozpowszechniania złych rzeczy choć myślisz, że robisz dobrze.

    • eska pisze:

     @MB
     Zgadza się, ustawę należy dogłębnie poznać i sprawdzić, co naprawdę w niej jest. O to właśnie zadałam pytanie. Zatem skoro udzieliłeś tak dogłebnej informacji o tym, gdzie jej szukać i co należy robić – to czy nie byłoby konstruktywniej pomóc innym i udzielić konkretnej odpowiedzi na pytanie o fakty?
     Co do Twojej rady, że ustawy należy czytać z dziennika ustaw, to tam są akurat ustawy wyłącznie już wprowadzone. Natomiast my obywatele mamy prawo do zapoznawania się także z projektami, aby mieć wpływ i interweniować ZANIM zostaną zatwierdzone.
     .
     Zatem jak – pomożesz w zapoznaniu się z faktyczną treścią ustawy? Wiesz, najlepszą formą zamknięcia tematu jest nie oburzanie się ale spokojne pokazanie , że argumenty wskazują na co innego. (Nie każdy się orientuje, jak i gdzie szukać ustaw i podobnych dokumentów; można chociaż zalinkować na przykład). Taka postawa byłaby służbą innym. Skoro już mówisz o postawach godnych katolika i niegodnych – ze swojej strony polecam właśnie tę.

   • Maggie pisze:

    NIE CHCE SIĘ WIERZYĆ, ŻE TO PRAWDA I WYGLĄDA NA PODRZUCANIE „KUKUŁKI” w wyjątkowym czasie w celu wywołania wrogości. Bieda wielu ludziom doskwiera i wtedy łatwo wywoływać reakcje w stylu „dżungli”, zwłaszcza dyskryminacją tych, którzy otwierają serca i domy dla rzeczywistych uciekinierów. Niech władze wiedzą, co za „projekty” docierają do obywateli. Pytajcie‼️ więc wiarygodnych swoich posłów, i szturmujcie pytaniami, bo ZAMĘT i DZIELENIE ludzi kłamstwami ma szkodzić obu stronom … a wtedy „TRZECI korzysta”. KTO PYTA NIE BŁĄDZI.

    Dlatego władze mają obowiązek sprawdzić źródło wieści i zdementować lub wykluczyć samą możliwość składania wniosków o nadawanie tego typu „praw”.

    • babula pisze:

     Gdyby to była prawda co ten człowiek mówi to nie ma lepszego sposobu by wzbudzić nienawiść między Polakami a Ukraińcami. Tak, w miarę upływu czasu i stosowania tej „ustawy” w praktyce nienawiść spokojnie dałaby się wyhodować. I może takie było zamierzenie twórcy tej wiadomości. Bo nie wierzę by człowiek przy zdrowych zmysłach powołany do władz mógł coś takiego wymyślić.

   • Alutka pisze:

    O kim mówisz MB, bo ja tu nic nie widzę ani nie słyszę , może już usunięte?

    • MB pisze:

     O Olszańskim vel Jabłonowskim, jest na tym nagraniu chociaż tu nic nie mówi. Cała ta grupka na schodkach to jego bliskie środowisko.
     Wpisz sobie w YT „Olszański obraża papieża” to się dowiesz kto to jest.
     Wyjątkowo wstrętny człowiek, mogę go porównać jedynie do Urbana.

 23. duszyczka pisze:

  Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-już obowiązująca.
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=cudzoziemcy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s