10 marca rozpoczynamy Nowennę do św. Józefa – Kult „śpiącego św. Józefa”

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Oddaję się pod Twą przemożną opiekę, zobowiązując się do najszczerszej wiary i pobożności. Przyrzekam czynić wszystko, co w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe moje życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym, święty Józefie. Bądź przy mnie teraz i przez całe moje życie, a szczególnie w chwili mej śmierci, jak byli przy Tobie Jezus i Maryja, abym mógł pewnego dnia w niebie razem z Tobą wielbić Boga na wieki wieków. Amen.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby Nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem, po Maryi, spośród świętych jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.

Dzień 1
10 marca – Pokora świętego Józefa

Święty Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida, więc według powszechnej opinii powinien być bogaty i sławny. Jednak z woli Bożej spędził życie w ubóstwie, miłował je i nie pragnął odmiany. Nie przewidując godności, jaka miała go spotkać, poślubił pokorną Dziewicę Maryję. Gdy dowiedział się, że za wolą Bożą została Ona Matką Zbawiciela, przejął się w stosunku do Niej głęboką pokorą. Kiedy Syn Boży nazywał go ojcem, jeszcze bardziej wzrastała w nim ta cnota, także pod wpływem przykładu uniżenia się Boga – Zbawiciela.

Święty Józefie, wyjednaj mi u Boga skromne mniemanie o sobie. Niech nigdy nie wynoszę się nad innych, lecz pamiętam, że wszystko dobro, które jest we mnie, zawdzięczam jedynie samemu Bogu.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.

Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi – Twej Najczystszej Oblubienicy.

Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.

Modlitwy na każdy dzień nowenny

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
O święty Józefie, mój Patronie i Obrońco, do Ciebie przychodzę, byś dla mnie uzyskał u Boga łaskę, o którą Cię pokornie proszę. Być może niepowodzenia i gorycz w mym życiu są karą za moje grzechy. Ale nawet gdy widzę swą winę, czyż ma tracić nadzieję na otrzymanie Bożej pomocy? „O nie! – rzekłaby Twoja oddana czcicielka święta Teresa – naprawdę nie! Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.

Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Zanieś mą prośbę przed Boży tron i uzyskaj dla mnie tę łaskę, której ja sam nie byłbym godny otrzymać, abym po wysłuchaniu mej prośby mógł wrócić przed Twój ołtarz i tam, pełen oddania, chwalić Cię i dziękować za Twoje wstawiennictwo.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…)

Pomnij, najmiłościwszy przybrany Ojcze Pana Jezusa, że nikt, kto się do Ciebie zwraca, nie zostaje bez pomocy. Niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swych potrzebach. Święty Józefie, nie dopuść, abym tylko ja był jej pozbawiony. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie, bym mógł wznieść modlitwę dziękczynienia ku większej chwale Bożej.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…)

O święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, cześć Ci oddaję z głębi mojego serca. Ty udzieliłeś pociechy i pokoju strapionym, którzy przede mną zwrócili się do Ciebie. Pociesz i moją biedną udręczoną duszę. Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim je wypowiem w modlitwie. Przemożny święty Józefie, Ty wiesz, jak moja prośba jest ważna dla mnie. Całą swą ufność pokładam w Twoim wstawiennictwie. Dlatego uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę, a ja przyrzekam głosić wszędzie Twoją cześć i wspierać, w miarę mych możliwości, te dobre dzieła, które w Twoje imię wspomagają cierpiących i umierających na całym świecie. Święty Józefie, Pocieszycielu strapionych, ulituj się nade mną i pociesz mnie.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…)

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie, – módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida, – módl się za nami.
Światło Patriarchów, – módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, – módl się za nami.
Opiekunie Odkupiciela, – módl się za nami.
Przeczysty stróżu Dziewicy, – módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, – módl się za nami.
Troskliwy obrońco Chrystusa, – módl się za nami.
Sługo Chrystusa, – módl się za nami.
Sługo zbawienia, – módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny, – módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, – módl się za nami.
Józefie najczystszy, – módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, – módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, – módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, – módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, – módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, – módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, – módl się za nami.
Wzorze pracujących, – módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, – módl się za nami.
Opiekunie dziewic, – módl się za nami.
Podporo rodzin, – módl się za nami.
Podporo w trudnościach, – módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, – módl się za nami.
Nadziejo chorych, – módl się za nami.
Patronie wygnańców, – módl się za nami.
Patronie cierpiących, – módl się za nami.
Patronie ubogich, – módl się za nami.
Patronie umierających, – módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, – módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
Pozostałe dni nowenny i inne modlitwy: klikni na wpis 

Kult „śpiącego św. Józefa”
z książki „Konsekracja św. Józefowi”

W ostatnich latach w Kościele rozwinął się kult „śpiącego św. Józefa”. Wierni nabywają figurki śpiącego świętego po to, aby go prosić o wstawiennictwo w konkretnej intencji. Wypisują intencję na kartce papieru i umieszczają kartkę pod figurką Świętego. Tak postępując, człowiek prosi św. Józefa, aby zaniósł jego intencję do Boga. Kult śpiącego św. Józefa to znakomity sposób na utrzymanie więzi z ojcem duchowym i uproszenie go o modlitwę (o sen) w swojej intencji
(…) Jeśli możesz, postaraj się o figurkę śpiącego św. Józefa. Spisz swoje intencje i powierz jego opiece. Pozwól mu, aby się porozumiał z Bogiem w twojej sprawie

Nadszedł czas św. Józefa – zawierz mu swoje życie,
ale nie bądź bałwochwalcą!

Dziś, gdy świat przeżywa kryzys, rodziny są zagrożone papież Franciszek ogłasza Rok Świętego Józefa!  Stało się to dzięki ks. Donaldowi Callowayowi, który rozpoczął pierwszy w 2000 letniej historii kościoła ruch zawierzenia św. Józefowi! Dołącz się i ty! Zawierz swoje życie św. Józefowi i doświadcz niesamowitych łask 🙏!

Święty Józef pragnie z tobą zamieszkać i brać udział w twoim życiu rodzinnym. Nawet jeśli dokądś wychodzisz, chce iść z tobą. Skoro mowa o wizerunkach św. Józefa, pozwól, że krótko ci opowiem o praktyce, która głęboko mnie porusza. Nie zakopuj figurki św. Józefa w ogrodzie, żeby sprzedać swój dom. Zakopywanie figurek św. Józefa w nadziei, że to pomoże zbyć nieruchomość, jest współczesnym wymysłem. Święta Teresa z Ávili i św. Andrzej Bessette nigdy czegoś podobnego nie robili. Figury nie są wytwarzane po to, aby je zakopywać. Przedstawiają osobę świętego i powstają w celu oddawania im czci na ziemi, a nie do zakopania w niej. 
Postaw w domu figurę św. Józefa i często się do niego módl, prosząc o pomoc w rozwiązywaniu domowych problemów, także tych związanych ze sprzedażą domu. Niczego nie zakopuj w ogrodzie.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. (Mt 5, 14–15)

A jeśli już to robisz, nigdy nie zakopuj rzeźby św. Józefa do góry nogami. Ludzie często stosują tę dziwaczną praktykę jako formę duchowego przekupstwa, obiecując odwrócić figurkę we właściwym kierunku tylko wtedy, gdy uda im się sprzedać swój dom. Taka praktyka jest już bardzo bliska traktowaniu figury św. Józefa jak talizmanu lub przynoszącego szczęście amuletu. Święty Józef jest twoim ojcem duchowym, a nie świecidełkiem. Nie ma potrzeby zakopywania jego figury. Mów do niego, słyszy cię.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

28 odpowiedzi na „10 marca rozpoczynamy Nowennę do św. Józefa – Kult „śpiącego św. Józefa”

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!


  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  • Bożena pisze:

   Ks. Dominik Chmielewski :
   Mamy być jak Jozue, którzy uczą się ‒ szczególnie dzisiaj ‒ trwania na Adoracji, trwania przed Najświętszym Sakramentem, trwania w obecności Bożej, aby coraz bardziej uspokajać swoje serce. Aby coraz bardziej się uczyć, że kiedy przyjdą coraz trudniejsze sytuacje, to On przejmuje dowodzenie, a nie mój rozumek i moje logiczne myślenie. Bo przyjdą takie sytuacje, w których nasz rozumek nie da rady rozwiązać tego wszystkiego, co przyjdzie i wejdziemy w taki lęk, w taki strach, w taką panikę… Musimy nauczyć się być tymi, którzy słuchają Boga, bo to Bóg będzie walczył za nas. Bóg będzie nas prowadził. Tak się wygrywa bitwy.
   _______
   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5037368983044347&id=100003138856299

 2. wobroniewiary pisze:

  Do tych, co nienawidzą choćby Putina i nie chcą mu wybaczyć:
  Jak nie wybaczysz to sam/sama a nie będziesz zbawiony/zbawiona!
  ODPUŚĆ NAM NASZE WINY JAKO MY ODPUSZCZAMY ALBO NIE ODPUŚĆ NAM NASZYCH WIN, BO MY NIE ODPUSZCZAMY WINOWAJCOM
  ODPUŚĆ – to nie znaczy mówić „pogłaskaj go Boże i powiedz nic się nie stało”, ale to znaczy wymierz mu sprawiedliwość, jednak nie skazuj go na piekło, ale po wielkim cierpieniu i czyśćcu niech będzie zbawiony i osiągnie niebo!

  • Bogusia pisze:

   @Ewa, dokladnie TAK…!!!
   Amen!
   Blogoslawie!

  • An pisze:

   Ja Putinowi przebaczylam..nawet go rozumiem bo sama bylam na dnie..
   Nie bede go oceniac ani nie nienawidzic bo wiem ze on jest chory na duszy i cierpi..
   Wiem tez z e Ukraina popierala aborcje i jest to kara Boza..i jeszcze mam takie cos :
   „Putin zostal naznaczony smiertelna choroba,ktora dokonuje zniszczen..jego czas sie konczy dlatego oszalal. A skoro on umiera nie zalezy mu na nikim..po co swiat ma istniec bez niego?” To slowo ze snu i nie trzeba w nie wierzyc..ale jedno jest pewne..trzeba morza Rozanca!!!

 3. wobroniewiary pisze:

  Krótsza nowenna

  W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
  Módlmy się. O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny…

  (następnie przedstaw swoją prośbę i dodaj dziękczynienie)

  Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszytkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.

  Modlitwa do św. Józefa
  Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

  Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

  Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

  • An pisze:

   Jakos w roku 2006 -2010 siedzialam na forum dla anorektykow,bylam tam jednym z adminow i szukalam avatara ktory wzbudzalby w innych lek zlosc, zle emocje ale szczegolnie lęk i wybralam na avatara Putina wieku szkolnym gdzie byl zbuntowany
   O taki https://images.app.goo.gl/ByjcDDJLN41wVTRx9

   Nie potrafie tu fot wklejac

   Imponowal mi bo bylam zniewolona tymi samymi demonami..wtedy potrafilam glodzic sie miesiacami i wyrzucac z forum osoby ktore byly za grube. Takim bylam czlowiekiem…. Teraz ciezko mi poscic dla Jezusa..wiem ze diabel jest dumny z Putina..a Bog umarl za niego na krzyzu.. Bog czeka az Putin sie opamieta..tylko nasza modlitwa moze to zmienic.

   Zlo naprawde istnieje i dziala przez ludzi..na forach na fcb w mediach w polityce..tak samo dziala Bog..modlmy sie..jest tylko jedna rzecz.. w tej chwili Putin boi sie smierci bo chce zyc wiecznie..dlatego to robi . Jesli umrze fizycznie zostanie na kartach historii..modlmy sie aby przestraszyl sie piekla..tylko to go moze uratowac..i nas tez..wiem co pisze bo sama bylam w ciemnosci. sluzylam diablu latami. rozczytywalam sie w czarnej bibli..oprzytomnialam dzieki modlitwom wielu osob takze dzieki waszym modlitwom i postom w roku 2013/2014.

   Wczesniej chcialam tylko niszczyc wszystko i wszystkich teraz pragne kochac i milowac, przebaczac jak Chrystus to moj jedyny cel..Chrystus..

   Putin jest w glebokim opetaniu a wladza zamienia go w bestie..ja tez kochalam wladze choc bylam nikim przy ludziach znanych to jak musza czuc sie znani?skoro ja marny pyl narobilam tyle szkod to co moze zrobic Putin?

   To takie moje male osobiste swiadectwo..Maryja rozaniec post…ofiara..to ogromna bron wieksza niz ma Putin.

   Wiele razy (latami)slyszalam blaganie diabla..wroc do nas..potrzebujemy cie..to bylo b.silne ale nie wrocilam bo wiem co mnie wtedy czeka.. Boze ratuj..przepraszam za bledy..

 4. m-gosia pisze:

  Dziś w Polsce zlot przywódców zza Atlantyku i w związku z tym mam niepokój o dalsze nasze losy.
  Pomódlmy się dodatkowo w intencji naszej Ojczyzny i naszego regionu świata.
  Psalm 83.
  O Boże, nie trwaj w milczeniu,
  nie milcz i nie spoczywaj, Boże!
  Bo oto burzą się Twoi wrogowie
  i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą.
  Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi,
  zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.
  «Pójdźcie – mówią – wytraćmy ich spośród narodów,
  by więcej nie wspominano imienia Izraela».
  Zaiste, zmawiają się jednomyślnie
  i przeciw Tobie zawierają przymierze:
  Namioty Edomu z Izmaelitami,
  Moab i Hagryci,
  Gebal, Ammon i Amalek,
  kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru.
  Także Asyryjczycy połączyli się z nimi,
  dla synów Lota stali się ramieniem.
  Uczyń im jak Madianitom i Siserze,
  jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,
  którzy polegli pod Endor,
  stali się nawozem dla ziemi.
  Z ich książętami postąp jak z Orebem,
  jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną,
  z wszystkimi ich przywódcami,
  którzy mówili: «Zagarnijmy
  dla siebie kraj Boga».
  O Boże mój, uczyń ich podobnymi do żdziebeł ostu,
  do plew gnanych wichurą.
  Jak ogień pożera lasy,
  jak pożoga wypala góry,
  tak ich ścigaj Twoją nawałnicą
  i burzą Twoją spraw ich w zamieszanie!
  Okryj hańbą ich oblicze
  aby szukali imienia Twego, Jahwe.
  Niech będą pohańbieni i zginą.
  Niech poznają Ciebie i wiedzą,
  że Ty masz na imię Jahwe,
  że tylko sam jesteś najwyższy nad całą ziemią.

  • Maggie pisze:

   W czasie wojennym zagłuszają sprawę wprowadzania tzw traktatu pandemicznego – wg zasady, że w mętnej wodzie łatwiej ryby łowić.
   Traktat pandemiczny WHO, którym chcą nas „obdarzyć światowe władze”, będzie zniewalać wszystkich obywateli, a jak się zanosi to rządzący „królikowie” szykują się, że podpiszą … i traktat ten będzie tak mocny „prawnie”, że jeśli krajowe władze go podpisały, to nie będzie mowy … aby jakiś kraj się wyłamał od zarządzeń globalistyczno-plandemicznych …. ani tym bardziej od restrykcji szprycowych oraz szpikowania „tym eliksirem” , który „zakontraktowani” z „WHO” przeznaczą jako „panaceum”, łącznie z dopuszczalnymi przez nich „lekami” na jakąkolwiek zarazę.

  • Beata pisze:

   🙏🙏🙏

  • Bożena pisze:

   🙏🙏🙏

   • wobroniewiary pisze:

    Dziś do jednej szkół licealnych w moim mieście wpadł sanepid i uczniowie dostali mandaty za brak maseczek!!!

    • Sylwek pisze:

     i poprzyjmowali? W szkole dyrektorzyna ta czy inna nie ma prawa robić jakiś maseczek w mojej szkole już o tym się dowiedział jegomość. A gratulować jakiemuś uczynnemu co zadzwonił i wezwał na pomoc tę przekupna instytucje. Jeszcze czy już czyjemy się wszyscy jak niewolnicy niby we własnym kraju czy jeszcze z miesiąc trzeba odczekać.

    • wobroniewiary pisze:

     nie wiem dostałam sms -odczytałam w „wiadomym miejscu” w pracy, z tego miejsca teraz tez odpisuję 🙂

 5. xcvb pisze:

  Wladimir puti stary dobry przyjaciel Klausa szwaba

 6. Sylwek pisze:

  radze posłuchać nie tylko wszystkim pomagaczom za wszelką cenne tak na spokojnie przemyśleć za i przeciw https://www.youtube.com/watch?v=WeKhb4CXo1E
  I dodaję po raz N pomagać z głową ale to już też chyba ciut za późno.

 7. Danka pisze:

  Odpowiedzialność karna za wyrzucenie z własnego domu uchodźcy z Ukrainy / ku przestrodze /

 8. Małgorzata pisze:

  Drodzy przyjaciele, dosłownie tłumaczę przesłanie, które przyszło do mnie z Fatimy.
  To minimalne zobowiązanie i myślę, że możesz dołączyć.

  „Drodzy bracia i przyjaciele…
  Nigdy na co dzień nie mieliśmy tyle niepewności, w świecie tak cierpiącym z powodu ucisku tak wielu rządów, przez tak wiele wad, przestępstw, korupcji, przemocy, nadużyć i strachu o przyszłość naszej młodzieży.
  Mam dla Ciebie rewelacyjny i nietuzinkowy pomysł:
  Podczas II wojny światowej doradca premiera Winstona Churchilla zorganizował grupę ludzi, którzy o określonej porze każdego wieczoru przerywali, cokolwiek robili, aby wspólnie modlić się o pokój, bezpieczeństwo i ochronę ludzi (mieszkańców) w Anglia.
  Robili to codziennie i było tak, jakby miasto było zawieszone, taka była moc modlitwy.
  Rezultat był tak niesamowity, że w krótkim czasie bombardowanie ustało!
  Teraz organizujemy się ponownie, grupa ludzi różnych narodowości, aby przez chwilę modlić się o bezpieczeństwo naszych krajów, o położenie kresu problemom, które nas gnębią i przygnębiają oraz o to, aby Bóg kierował decyzjami naszych władców.
  Spotykamy się w następujących godzinach:

  * Hiszpania 16:00 *
  *Portugalia 15:00*
  * Wyspy Kanaryjskie 15:00 *
  *Kostaryka 20:00*
  *Kolumbia 19:00*
  *Nikaragua 20:00*
  * Ekwador 19:00*
  *Gwatemala 20:00*
  *Meksyk 20:00*
  * Panama 19:00*
  *Honduras 18:00*
  * Salwador 20:00*
  *Wenezuela 18:00*
  *Urugwaj 17:00*
  * Paragwaj 17:00*
  *Brazylia 18:00*
  *Argentyna 17:00*
  *Chile 17:00*
  * Włochy 16:00*
  *Polska 16:00*

  Proszę o przyłączenie się do tej inicjatywy. Zatrzymamy się na minutę każdego dnia we wskazanych godzinach, aby prosić o pokój na świecie, o zakończenie konfliktów i przywrócenie spokoju we wszystkich narodach ziemi oraz o to, by rodziny szukały w Bogu bezpieczeństwa i zbawienia.
  Gdybyśmy zrozumieli ogromną moc modlitwy, bylibyśmy zdumieni.
  Jeśli możesz wysłać tę prośbę do swoich kontaktów, możemy uzyskać cud dzięki naszej modlitwie.
  Ustaw sobie zegarek, żeby włączyć się w ten wspólny łańcuch modlitwy.

  • babula pisze:

   Kochani! Wszystkie te inicjatywy są bardzo pożyteczne ale dlaczego nie pamiętacie o GODZINIE MIŁOSIERDZIA, którą na straszne czasy dał nam Bóg w nabożeństwie Miłosierdzia Bożego? Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek będziemy Go prosić o Tej Godzinie to otrzymamy. „O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją…”

 9. Malwa pisze:

  Miło się patrzy na obrazek, który jest na górze tego postu, tj. obrazek z podpisem „Św. Józef. Opiekun naszych rodzin”. Bardzo wymowny jest ten obrazek, dużo jest w nim symboliki.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s