2 marca w Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post – czas modlitwy, postu, jałmużny

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa przypomina nam o tym, że z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy.  Życie ziemskie to tylko chwilka… Czas postu, to czas zadumy nad własnym życiem, przemijaniem, czas oczyszczenia z wszelkich nienawiści i przemiany w lepszego człowieka – to czas nawrócenia do Stwórcy

Ewangelia Mt 6,1-6.16-18
Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

W czasie Wielkiego Postu trzeba nam usłyszeć oświadczenie Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Przed chwilą więc Jezus mówił mi o dyskretnej jałmużnie, o delikatnej pomocy moim bliźnim. A będzie nią mój czas, moja obecność, moje podzielenie się pieniądzem, ale także doświadczeniem i wiedzą, moją wiarą i zaufaniem, przeżywaniem Boga, moją radością. Będzie to praktyczne zatroskanie się o moja rodzinę, parafię, ojczyznę.

Dzisiejsza Ewangelia podpowiada mi jeszcze jeden środek na drodze nawracania się, przemiany, a jest nim post. To Bóg sam uświęca, daje mi udział w swoim życiu, ale szanując moją wolność, którą mnie obdarzył, potrzebuje niejako, abym usunął przeszkody, które rozstawiłem między sobą a Nim. Żeby mógł mnie przebóstwić, potrzeba mojej zgody, powierzenia Mu siebie. A jak mam Bogu pozwolić uświęcać siebie, powierzyć Mu siebie skoro jestem zniewolony, nie posiadam siebie. Rządzi mną zmysłowość, lenistwo, nienawiść, alkohol, narkotyki, papierosy, internet, telewizja, egoizm… I wiele innych bożków panuje nade mną, steruje mną. Trzeba mi je rozpoznać i podjąć starania, aby je przezwyciężyć. A więc zdecydowana odpowiedź na pytanie, co odgradza mnie od Jezusa, co odrzucić, co sobie nakazać, w czym się ćwiczyć.

Post, jałmużna i modlitwa są niejako współzależne od siebie. Post, który pozwala mi panować nad sobą, otwiera mnie na potrzeby braci, otwiera mnie równocześnie na Boga, prowadzi do słuchania Go, do modlitwy. Modlitwa zaś umacnia nasze siły duchowe, uzdalnia do wysiłku, oświeca umysł i serce, daje wytrwałość i napełnia pokojem i radością.

Z czego zrezygnuję w Wielkim Poście?
Zrezygnuj z narzekania –  skoncentruj się na wdzięczności.

Zrezygnuj z pesymizmu – stawaj się optymistą.
Zrezygnuj z gorzkich sądów – myśl życzliwie.
Zrezygnuj z nadmiernej troski – zawierz Opatrzności Bożej.
Zrezygnuj ze zniechęcenia – bądź pełen nadziei.
Zrezygnuj z zawziętości – powróć do przebaczenia.
Zrezygnuj z nienawiści –  odpłacaj dobrem za zło.
Zrezygnuj z negatywizmu – bądź pozytywny.
Zrezygnuj z gniewu – bądź cierpliwszy.
Zrezygnuj z małostkowości – stawaj się dojrzalszy.
Zrezygnuj ze smutku – raduj się pięknem, które jest wokół ciebie.
Zrezygnuj z zazdrości – módl się o ufność.
Zrezygnuj z obgadywania – kontroluj język.
Zrezygnuj z grzechu – wracaj do cnoty.
Zrezygnuj ze zrezygnowania – wytrwaj!!!

Rozważania Drogi Krzyżowej podyktowane Alicji Lenczewskiej 
 23.6.1989, godz. 11.15 – Droga Krzyżowa

I Stacja: Sąd
Nie bój się sądu ludzkiego, ale Mojego sądu.

II Stacja: Krzyż
Weź krzyż, który ci dałem, w nim jest zbawienie twoje.

III Stacja: Pierwszy upadek
Upadniesz wielokrotnie, ale zawsze Ja będę z tobą, by cię podnieść.

IV Stacja: Matka
Moja Mama jest zawsze przy tobie, by cię pokrzepić.

V Stacja: Pomoc
Dam ci pomoc, gdy będziesz słabła.

VI Stacja: Miłosierdzie
I otrę twoją twarz z potu i łez – przez twego bliźniego to uczynię.

VII Stacja: Drugi upadek
Każdy następny upadek będzie bardziej bolesny, ale przecież dojść musisz tam, gdzie
zmartwychwstanie twoje.

VIII Stacja: Spotkanie
Nie myśl o sobie, myśl o innych.

IX Stacja: Trzeci upadek
Ostatni twój upadek człowieczy ujawni ci najgłębiej twoją słabość i moc Moją.

X Stacja: Ogołocenie
Oddaj wszystko, nie zwlekaj – abym już teraz mógł odziać cię we Mnie.

XI Stacja: Przybicie do krzyża
Pozwól na to, aby Miłość Moja trysnęła z twoich ran.

XII Stacja: Śmierć
I umrzyj dla siebie, abym żył w tobie dla wszystkich dzieci Moich.

XIII Stacja: Zdjęcie z krzyża
Mama Moja cię utuli i w Jej ramionach znajdziesz ukojenie.

XIV Stacja: Grób
Twój ziemski świat to pusty grób, z którego wyjdziesz do wieczności…

XV Stacja: Zmartwychwstanie
… by zmartwychwstać i radować się Mną na wieki.
Amen

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

41 odpowiedzi na „2 marca w Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post – czas modlitwy, postu, jałmużny

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!


  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

 2. duszyczka pisze:

  Od kapłana z Ukrainy:
  „Proszę przekazać wszystkim którzy się za nas modlą w Polsce i na świecie, że dzięki także Waszej modlitwie – Bóg na prawdę walczy za nas! Pociski skierowane na domy znikają nagle w powietrzu i nikt nie wie co się z nimi stało, rosyjskie czołgi zatrzymują się z powodu braku paliwa, rosyjskie zastępy gubią się i pytają lokalnych ludzi o drogę i jedzenie – to musi być Bóg, ponieważ dajemy odpór drugiej największej armii na świecie. Kijów i inne większe miasta są nadal wolne, a my we Lwowie jeszcze nie musieliśmy zejść do schronów.”
  Chwała niezwyciężonemu BOGU ❤️❤️❤️

 3. Estera pisze:

  Włączyłam się do nowenny. Jestem w grupie dziesiątkowego. Odmawiam tajemnicę tylko czy jeszcze jakąś dodatkową modlitwę ?

 4. eska pisze:

  Podczas wywiadu dla Fox News, ukraińska parlamentarzystka Kira Rudik powiedziała, że Ukraińcy walczą za NWO:
  …We fight for this new world order… (1:48)
  🤨🤔

  .
  Ciekawe, czy walczący Ukraińcy o tym wiedzą…
  Potrzeba oceanu modlitwy… 🙏

  • Anula pisze:

   Tak Esko, to nie jest walka o wolność, choć Ukraińcy tak myślą. To walka o wpływy. To jest tak kontrolowana wojna, jak pandemia, bo to jest drugi etap depopulacji. Ukraińcy niestety źle robią, że pchają się do Unii. Zrozumieją to zbyt późno. Zrozumieją to wtedy, gdy zabronią im palić węglem, zmuszą do restrykcji sanitarnych, podniosą opłaty za paliwo, prąd i gaz, wprowadzą ideologię gender, legalną aborcję i eutonazję i wepchną imigrantów. Mer Kijowa robi sobie zdjęcie w biurze, a w tle ośmioramienny świecznik, pochodzenie prezydenta Ukrainy- sami wiecie jakie. Oni oddają Ukrainę Masonerii. Nie bronie Putina i jego agresji. Potępiam to działanie, ale wiem, że prawda nie jest taka jaką przedstawiają media. Kto jest kat a kto ofiara- jeszcze się wszyscy zdziwią. Szkoda tylko tych niewinnych ludzi, którzy umierają, tracą domy, bliskich w tych walkach. Gdyby żołnierze obu państw wiedzieli do czego są wykorzystywani, żadna strona nie podjęłaby walki. Przepraszam za wprowadzanie tu elementów politycznych, ale ciężko milczeć kiedy skala kłamstwa rozlała się na cały świat. Prezydent Ukrainy ma coś za uszami. Myślę, że za mało modlimy się o nawrócenie Żydów. Ich nawrócenie jest kluczem do spokoju na całym świecie.

   • eska pisze:

    Za kampanią prezydencką Zelenskiego stały te same źródła finansowania, co w przypadku Sz. Hołowni (czyli Sorosowe).
    O sytuacji na wojnie informują nas dość jednogłośnie te same media, które jeszcze niedawno wiadomo jak rzetelnie informowały o pandemii i braku leków na wiadomą chorobę. Trzeba zachować duży dystans do tego wszystkiego.
    To prawda, szkoda narodów – i naszego, i ukraińskiego, a także rosyjskiego. Natomiast na samej górze to jak rozgrywki między mafią pruszkowską i wołomińską – tu nie ma „tych dobrych”

    • Anula pisze:

     Zgadzam się z Tobą. A powiedz mi Esko, jak sobie z tym radzisz? Bo odkąd zauważyłam pewne prawidłowości, przestałam się bać. Nie czuję stresu, paniki, żadnych lęków, ale nie mogę sobie poradzić z tą wiedzą, bezsilnością i tym wielkim kłamstwem.

   • Kamilbolt pisze:

    Dlatego powinniśmy się wymiksowac zarowno z WHO, jak i UE, póki jeszcze możemy, no ale cóż, dobrobyt ważniejszy od zdrowego rozsądku. Odkąd unia europejska z preambuły wymazała zapis o chrześcijańskich korzeniach Europy, to jest chyba jasne, komu ci ludzie służą i to pomimo znajomości Biblii w przeciwieństwie do większości takich maluczkich, jak my. Nasi politycy zwłaszcza ci żydowskiego pochodzenia również znają Biblię.

    To kurde żaden przypadek, że od mej młodości byłem przeciwnikiem wstąpienia do UE i nigdy nie chcialem głosować w wyborach. Ostatecznie głosowałem może 2 razy na przestrzeni ostatnich 20 lat. Poza tym zawsze miałem na ten tzw obowiązek wyborczy wywalone – i zawsze było zdziwienie 🙂 Chociaż są i tacy, którzy by mi przykleili łatkę zdrajcy narodu, ale tylko z powodu swojej własnej ignorancji. Ale ja nie chcę się podpisywać swoim imieniem i nazwiskiem i mieć współudział w ich nieprawosciach. Także ja coraz bardziej chciwemu cezarowi i temu co cesarskie mówię Nie. Żeby było jasne nie chcę nikogo sądzić, ale każdy z nas ma jeszcze prawo do swoich przemyśleń.

  • xcvb pisze:

   eska amarykanie maja swoje NWO i rosjanie maja swoja wizje NWO w ktorej w euroazji beda rzadzic Niemcy z Putinem. to jest wojna miedzy jedna loza masonska a druga. ginie i cierpia niewinni ludzie tak samo jak wczesniej w Syrii czy Jemenie.

   anula wciaganie w to Zydow jest juz w ogole aberacyjne bo Izrael w tym calym konflikcie jest chyba najbardziej prorosyjski z wszystkich krajow zachodnich. Wiekszosc ludzi z otoczenia Putina to tak samo sa Zydzi.

   • eska pisze:

    Dlatego napisałam, że to walka jak między mafią pruszkowską i wołomińską. Jeden diabeł – chociaż każdy w nieco innej wersji.

 5. Klara pisze:

  Granicę przekraczają tysiące NIE-Ukraińców.
  To, co nie weszło przez Białoruś wlewa się przez Medykę.

  https://www.youtube.com/post/UgkxgQXB4PJAZ9Bg9DHTfwC6cZnYN8ype_mQ

  • wobroniewiary pisze:

   Gadowski pisze:
   Bardzo niepokojące info od człowieka, któremu ufam:
   „Info od kolegi mojego dziecka. Egipcjanina.
   Korupcja przy przekraczaniu granicy po stronie ukraińskiej.
   Przykład
   On Egipcjanin Ona – żona – Ukrainka dwoje małych dzieci.
   Mieszkający na stałe w Kijowie
   Ludzie względnie zamożni
   Podjechali dobrym autem do przejścia w Hrebenne
   po 7 godzinach stania podszedł do nich naganiacz i zaproponował szybki przejazd za 1000 $ Zaakceptowali, on skasował i przeprowadził ich przez przejście na stronę polską ( wziął paszporty wcześniej dla kontroli )
   Stawki na dziś 300 $ osoba 1000 $ samochód.
   Obok na drodze stoją biedni ludzie ok. 30 godzin na nogach
   Zdziczenie obyczajów. Wschód to wschód..”

   • Sylwek pisze:

    Pan szanowny nie przekraczał chyba nigdy granicy z ukraina i nie ma doświadczenia – otóż tak było zawsze tyle że stawki się zmieniły, znacząco, no ale i okoliczności inne i fakt inflacja. Jak kiedyś mówił kierowca autobusu który jeździł na łukrainu tam jak złapali oni chcieli tylko coś dostać co kolwiek świerszczyka, długopis z karteczką wyciągana, czekoladę co kolwiek ale dostać – tak maja no dla nich to norma

 6. wobroniewiary pisze:

  Podaję ostatnie niepełne grupy do Nowenny o pokój

  NP182:  … – tajemnice radosne, (…) – światła,
  NP183: (…) – chwalebne
  NP183: (…) – światła, (…) – bolesne, (…) – chwalebne

 7. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:

  Akcja Jerycho na Teobańkologia, zachęcam do przystąpienia na wielki post. 🙏

 8. An pisze:

  Ewo jesli cos jeszcze brakuje to dopisz mnie. Mam chwalebne ale przyjme jedna lubze dwie brakujace tajemnice.

  • wobroniewiary pisze:

   An odmawiaj swoje, mam chętne 😉

   • Dorota pisze:

    Szczęść Boże.
    Ewo mam jeszcze 2 koleżanki chętne do modlitwy, czy jeszcze zostały tajemnice do wzięcia.
    Pozdrawiam.
    Dorota z Grotnik.

   • An pisze:

    Odmawiam z mezem chwalebne i 30dni do sw Jozefa ❤️
    Dzis Msza sw i Komunia za Pokoj. Asie i osoby w nalogu. Bardzo mnie dzisiejsza Msza Sw uradowala i poruszyla , niespodziewanie zaczelam plakac( niespodziewanie wytrysny mi lzy i cos lrzeszylo moje serce w sekundzie) i nie moglam powstrzymac łez,jakies takie poruszenie serca ogromne. Jakby oczyszczenie..popatrzylam na baranka, ktory lezal na krzyzu we krwi(przed oltarzem mamy taki krzyz z barankiem ) i poczulam ogromna milosc Boga do nas wszystkich i taka tesknota mnie ogarnela..pragnienie zeby kiedys w kosciele skonac w domu Ojca. Dawno nie czulam takiego poruszenia serca i tesknoty za Bogiem. Loczulam ze Bog chce mnie izdrawiac na Mszy Sw..ze tu Ogrodnik spotyka swoja zagubiona i teskniaca Magdalene.

 9. wobroniewiary pisze:

  Tak wiec brakuje już tylko tajemnic światła

  NP185: Angela, FZŚ z NJ, USA – tajemnice radosne,  (…) – światła, Ewa – bolesne, Ania Borne – chwalebne

 10. Mira M. pisze:

  Mam radosne, jeżeli trzeba mogę odmawiać jeszcze światła lub inną.

 11. Helena pisze:

  Ewo, pozostały jeszcze do uzupełnienia tajemnice światła w NP 149.

 12. Damian pisze:

  Szukałem conieco informacji na temat tej drogi krzyżowej Alicji Lenczewskiej, a trafiłem na tak zwaną bibilijną drogę krzyżową. Okazuje się, że wielu teologów próbowało w jak najdokładniejszy sposób odzwierciedlić ten etap męki Pańskiej posiłkując się przede wszystkim opisami z ewangelii – i tak przykładowo Ks. Ireneusz Bruski stworzył niemal identyczną drogę krzyżową http://mateusz.pl/duchowosc/droga2000.htm
  Jest też wersja zapoczątkowana przez Jana Pawła II, a potem zatwierdzona przez Benedykta XVI
  http://www.katedra.lodz.pl/1107-biblijna-droga-krzy%C5%BCowa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s