Nie bójcie się: Polska ocaleje – wizja niemieckiej mistyczki i stygmatyczki Teresy Neumann z 15 października 1948

Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy

Teresa Neumann z Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  5 marca 1926 Teresa miała zostać obdarzona stygmatami. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramTherese-Neumann-2ejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Pomimo cierpień, w pozostałych dniach tygodnia była ona aktywna i pełna energii. Świadkowie twierdzą, iż dzięki modlitwie Teresa wywoływała w swoim ciele dolegliwości innych ludzi. W ten sposób miała uzdrawiać chorych.Do jej domu w Konnersreuth pielgrzymowało setki ludzi, prosząc o łaski i wstawiennictwo u Boga. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.
Teresa zmarła 18 września 1962 wskutek nagłego zatrzymania krążenia i została pochowana na cmentarzu w Konnersreuth. Wokół pomnika umieszczane są tabliczki wotywne z wygrawerowanymi prośbami, podziękowaniami i nazwiskami darczyńców. Jej grób nawiedzany jest przez pielgrzymów z różnych krajów świata. W 2004 blisko 40 000 osób podpisało prośbę o jej beatyfikację. W 2005 biskup Gerhard Ludwig Müller rozpoczął proces beatyfikacyjny Teresy na szczeblu diecezjalnym

Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r.,

/Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/

„Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:

Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.
Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?
Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.

A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:
„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.
     Biada przede wszystkim tobie Germanio. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy.

Nur fur Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.
Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.
Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina – miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.
Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.
Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.
Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.
Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.
Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem, będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.
     Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał.

     Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni.
     Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.
     Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.
Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie.Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.
Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.
Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.
Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.
To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

63 odpowiedzi na „Nie bójcie się: Polska ocaleje – wizja niemieckiej mistyczki i stygmatyczki Teresy Neumann z 15 października 1948

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!


  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  • Renata Anna pisze:

   Św. Ojciec Pio powiedział 6 milionów dzieci modlących się na różańcu wymodlić pokój.

  • Bożena pisze:

   W piątek wieczorem , w czasie modlitwy otrzymałam od Pana słowa z Księgi Estery, którymi chcę się podzielić Prowadziły mnie one we wczorajszym czuwaniu. Piszę dopiero teraz, bo wcześniej nie miałam czasu.
   „Jakie jest jeszcze twoje życzenie, a będzie dane tobie i co za pragnienie dalsze, a stanie się?” …
   „… niech zostanie napisane, aby wycofano listy, plan Hamana, który napisał, aby wygubić Żydów mieszkających we wszystkich państwach króla. BO JAKŻE MOGŁABYM PATRZEĆ NA ZŁO, KTÓRE SPADNIE NA LUD MÓJ I JAK MOGŁABYM PATRZEĆ NA ZGUBĘ MOJEGO NARODU.”
   Wiadomo, że Haman to szatan, a Estera jest Figurą Maryi Królowej Nieba i ziemi. A gdy potem przeczytałam ostatnie orędzie Matki Bożej z Medjugorje …

   Pani Ewo pamiętam w modlitwie o Asi i o Pani. Gdy ofiarowałam dzisiejszą Komunię Św. w intencjach Matki Najświętszej, jakby w odpowiedzi pojawiło się natchnienie, by modlić się za Asię.

 2. Kama pisze:

  Dziękuję, że Pani zamieściła ten wpis akurat teraz

  • Joan pisze:

   Należy zrobić wszystko, absolutnie wszystko dla osiągnięcia pokoju i zakończenia tej wojny jak najszybciej zanim się rozleje dookoła. Ukraina musi dogadać sie z Rosją. Wszystkie media pokazują jedną stronę brutalny morderczy na najazd Rosji na Ukrainę i to jest prawda. Pytanie dlaczego oni tam wchodzą? Jakie sa ich warunki i czego się domagają? O tym jakoś media milczą. Według mojej najlepszej wiedzy( prosze mnie poprawić) putin jest przewrażliwiony( lekko ujęte) z powodu Ukrainy która chce wchodzić do Nato ponieważ putin nie chce baz i rozmieszczenia wojsk amerykanskich na Ukrainie blisko swoich granic. Czy ma słuszne obawy? No trzeba przypomieć Irak, Libie, Syrie, Egipt. Czy Ukraina na wielowiekową historie istnienia jako samodzielne Państwo – nie. Pytanie które należy postawić władzom Ukrainy i innym władzom które Ukraine do tego pchają jest: Ile istnień własnych ludzkich i demontażu Państwa postawicie na szali za bycie uczestnikiem Nato ? Co to uczestnictwo w Nato dało Polsce po tragedii Smołeńskiej? Moim skromnym zdaniem nic. Dlatego wydaje mi się że Ukraina została wystawiona. Została wystawiona przez kraje którym ta wojna i ten konflikt są na rękę z rożnych powodów również ekonomicznych. To wojna jest częścia pewnego planu tak jak plandemia. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie.

   • sky pisze:

    Nie jestem ekspertem od geopolityki, ale czytałam, że ten konflikt jest zderzeniem sił między USA a Rosją, ponieważ USA dużo inwestowało na Ukrainie (m.in. kilkanaście laboratoriów badających groźne patogeny – program finansowany przez rząd USA) i ogólnie wsparcie ze strony USA tworzy dla Ukrainy szansę bycia członkiem NATO i UE, co za razem przekreśliłoby szanse ponownego reaktywowania ZSRR w nowym wydaniu, do czego dąży Rosja. Dlatego czy Ukraina i Rosja się dogada? Wątpliwe, bo 1) ostatnio pokazano, że słowa Rosji są nic nie warte, 2) Ukraina chce być niezależna od Rosji, europejska, być członkiem EU i NATO, więc interesy Ukrainy i Rosji są zupełnie sprzeczne. Oczywiście wojna ta w tle ma reset, nowy porządek sił geopolitycznych itd. itd., bo jak nie jednym sposobem to drugim, natomiast mam poczucie, że tu nie chodzi tylko o Ukrainę, ale też o Polskę i kraje bałtyckie – byłe SSR, co – niestety – podkreślają osoby bardziej kompetentne ode mnie. Dla niektórych krajów byłoby korzystne, gdyby Polska znów nie istniała. Czy Polsce przydaje się bycie w NATO? Trudno jednoznacznie zaprzeczyć, bo nie będąc w NATO Polska byłaby dużo lepszym kąskiem dla ambicji imperialnych Rosji, ale czy NATO rzeczywiście by Polsce pomogło w razie ataku Rosji? To otwarte pytanie i lepiej nie sprawdzać odpowiedzi w rzeczywistości.

   • eReM pisze:

    Joan mam podobne do Twoich spostrzeżenia. Ta straszna wojna ma jakieś drugie dno (jak plandemia), o którym, być może (jak nie zlikwidują całkowicie wolności w necie) powoli bedziemy dowiadywać się od dociekliwych internautów i niezależnych dziennikarzy. Wojna przynosi śmierć, zniszczenie i kalectwo żołnierzom i cywilom. O zmarłych z powodu szcz.pi.nek, o poważnych, długofalowych powikłaniach rujnujących życie powoli zapominamy… Elita światowa wielki..go r.es.tu i n.wej normal..ści jest zdolna do wszystkiego, ich ojcem jest szatan. My módlmy się nieustannie za siebie i za bliźnich, żyjmy sakramentami spowiedzi św., Mszy św., w codziennym życiu stawajmy zawsze po zwycięskiej stronie Boga, który jest Miłością i w miarę naszych sił duchowych i fizycznych naśladujmy Go, schrońmy się pod płaszcz Maryi, przyzywajmy wszystkich Świętych! Jezu ufam Tobie!

   • Kaśka pisze:

    Ja nie jestem specjalistą od polityki, ale nie podoba mi się podejście Putina. Chcesz wojny, to ją wywołaj ale nie wpiersj światu ze to nie twoje wojsko albo ze robisz to dla ratowania innych. To iście narcystyczna narracja, diabelska i cyniczna.

   • vb pisze:

    Nie no bez jaj ruski boja sie wojsk nato ale sami w kalingradzie maja arsenal rakietowy ktorym moga zrownac z ziemia nie tylko Polske ale i wszystkie kraje europejskie. Jak Polska nie bedzie w Nato to bedzie w rosyjskiej strefie wplywow. zachod jest zly owszem ale jak myslisz gdzie wiecej aborcji sie dokonuje? w Nowym jorku czy w Moskwie?

    Wam sie wydaje ze masoneria to tylko anglosasi? O tym ze NKWD GRU i FSB to jeden wielki zakon masonski juz nikt nie wspomni? Warto poczytac, posluchac Dugina i jego okultystycznej i ezoterycznej wizji swiata i nowego imperium masonskiego od lisbony do wladywostoku moze wtedy otworzycie oczy.

    Amerykanie sie popstrzykaja z ruskim a na koniec dnia i tak pojda na chiny razem.

   • Tomasz pisze:

    Przeczytajcie sobie to:
    https://www.krzysztofwojczal.pl/geopolityka/europa-wschodnia/rosja-europa-wschodnia/do-2022-roku-rosja-wywola-wojne-w-europie-lub-na-bliskim-wschodzie/
    Zarówno Polska, jak i Ukraina są na skraju uzyskania całkowitej niezależności od dostaw rosyjskiego gazu. Ponadto, jeśli do tego dojdzie, zyskamy bardzo silny instrument wpływania w przyszłości na decyzje Kremla poprzez możliwość „zakręcenia kurka” na przesyle gazu gazociągiem Jamał.
    Kolejne kraje europejskie również systematycznie zmniejszają swój pobór gazu od Rosji.
    Ta sytuacja jest bardzo niekorzystna dla Rosji, gdyż grozi im znaczącym spadkiem dochodów ze sprzedaży gazu, jak również utratą politycznego wpływu na nasze kraje.
    Wobec powyższych należy stwierdzić, że agresja Rosji na Ukrainę to nie jest wojna oszalałego Putina, to wojna cywilizacji, od rezultatu której zależy przyszły los Europy, w szczególności państw Europy Środkowej. Od wyniku tej wojny zależy, czy Rosja zdobędzie pozycję dominującą, czy też straci szansę na jej uzyskanie przez długi czas, co pociągnie również za sobą ryzyko poważnego kryzysu gospodarczego, jak i popchnie ją mocniej w objęcia chińskiego smoka.
    Dlatego Rosjanie nie będą tu zainteresowani żadnymi ugodami, żadnym kompromisem. Zatrzymać można ich tylko siłą i tylko teraz. Jeśli Ukraina upadnie, to już po balu.

   • Krzys pisze:

    „Ukraina musi dogadać sie z Rosją” – musi? Czy na prawdę? Za wszelka cenę? A później co? Wywózki na Sybir, lista niewygodnych polityków do zabicia i co jeszcze? Maja oddać swoje państwo, żeby żyć pod butem putina?
    Jak putin skonczy z Ukraina, to pozniej cala sile tego narodu rzuci przeciwko Polakom i tez wtedy będziemy sie dogadywać z putinem?
    Polecam historii Polski sobie przypomnieć bo twoja wypowiedz brzydko pachnie albo całkowitym dyletanctwem w temacie albo co gorsza ruskim agentem.
    Juz Lenin mówił o takich „pożyteczni idioci”

    • Krzys pisze:

     Moze żeby nie było wprost osobowo to zdanie
     Juz Lenin mówił o takich „pożyteczni idioci”
     powinno brzmieć
     Juz Lenin mówił o „pożytecznych idiotach”

 3. AnnaMaria pisze:

  Anioł nad Kijowem?

 4. AgnieszkaAnna pisze:

 5. wobroniewiary pisze:

  Kochani – nie ma mnie do jutra
  Jutro pozatwierdzam wszystkie komentarze, pozapisuję do Nowenny
  Teraz czas wyciszenia i modlitwy – za nas, za Polskę, za Ukrainę, za świat i za moją córcię, którą jutro przyjmują do szpitala na tę „nowennową” 9-tą operację nowotworu ucha z rozcinaniem kości czaszki. Kiedy sama operacja-jeszcze nie wiemy
  Ewa

 6. Krystyna pisze:

  Niech Bóg Wam błogosławi.

 7. Arek pisze:

  Panie Gadowski tylko po co takie komentarze na fejsbuku ? Czyżby nasz sztab Wojska Polskiego nie wiedział co ma do obrony naszego nieba i musisz go Pan uświadamiać i całą wiedzę wojskową obronności tylko jest w pańskim posiadaniu? Skoro nie wiedzą wg. tego co Pan pisze to portal fejsbukowy tym bardziej nie jest najlepszym adresatem na tego typu treści tylko bezpośrednio do głównej kwatery WP. Co do wpisu Joan > proszę zobaczyć jak ten konflikt jest przedstawiany w rosyjskiej stacji RT (można oglądać w angielskiej wersji) tam obecna władza Ukrainy jest przedstawiana jako neofaszyści,nacjonaliści i mówi się o tym wydarzeniu jako operacja wojskowa a nie wojna itp.Ewentualne bazy NATO w przyszłości na terenie Ukrainy nie są głównym przedmiotem tego konfliktu ale rzekome ludobójstwo w obecnych separatystycznych republikach donieckich i ługańskiej.Jak przyjrzymy się na demografię Ukrainy na wschodzie tego kraju i udział ludności narodowości rosyjskiej to zrozumiemy to lepiej.Telewizja RT jest bardzo putinowska i przedstawia tą wojnę w zupełnie innym świetle.

  • Bozena pisze:

   Titta på ”WOJNA na Ukrainie a PROROCTWO z Fatimy. Kiedy nadejdzie Tryumf Maryi? || Rewolucja i Kontrrewolucja” på YouTube

  • Krzys pisze:

   „Telewizja RT jest bardzo putinowska” – czy sa inne media nie putinowskie o duzym zasiegu? RT, Sputnik to jest armia putina na medialnym polu walki.

 8. Ola pisze:

  Teraz jest czas ogromu miłosierdzia Bożego , które wylewa się na cały świat , poprzez doświadczenie wojny ,cierpienia ,każdy może włączyć się w dzieło miłosierdzia wobec potrzebujących , teraz kazdy z nas ,w tym zatwardziali grzesznicy mamy możliwość przyjąć Jezusa pod swój dach ,przyjąć uchodźców , wspomóc materialnie ,współczuć, współcierpieć , a my chrześcijanie ,jak nazwa wskazuje ,mamy teraz mnóstwo okazji ,aby oddawać swoje życie ,rezygnując z siebie z miłości do Jezusa mieszkającego w cierpiącym człowieku. ❤️

 9. wobroniewiary pisze:

  Kochani – pomagamy dużo i pomagajmy, ale nie ustawajmy też w modlitwach, bo diabeł chce wszystkich skłócić. Wróg nie śpi i działa w diabelski sposób 🙁 🙁 🙁
  Ja np dużo tłumaczę, teraz potrzeby dla wojska – np. pilne potrzeby !!! Potrzeba na dzisiaj dla oddziałów terytorialnych i wojska:
  1) żywność, konserwy, produkty;
  2) worki;
  3) bielizna termiczna, ciepłe skarpety;
  4) koce, pledy, śpiwory
  5) woda, kanistry na wodę
  6) papierosy
  7) łopaty;
  😎 taśma kolorowa;
  9) rakiety sygnałowe; i
  10) kamery termowizyjne 4 szt.
  11) lornetki;
  12) 2 drukarki;
  13) krótkofalówki
  14) MED potrzebuje:
  Bardzo konieczne jest bandażowanie i bandaże elastyczne !!!
  opatrunki
  hemostatyczny
  Antybiotyki są wstrzykiwane i tabletki
  Infuzje NaCl – sól fizjologiczna
  leki przeciwbólowe
  rękawiczki
  antyseptyki
  Deksametazon
  Strzykawki 2,0 / 5,0
  Cewniki I/O do infuzji
  zestawy do kroplówek
  Miękkie obciążenia
  koce termiczne
  Żelowe bandaże przeciwoparzeniowe „Guardian”
  Naklejki okluzyjne
  Do Katedry Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny możesz zabrać wszystko (w pobliżu Altany) do godziny 19:00.

  Diabeł dalej skłóca, aby człowiek nie chciał pomagać. Mężczyźni w wieku 18-60 lat powinni być na Ukrainie i bronić kraju a nie jeździć i rozbijać się po nocach po naszych miastach (osobiście wczoraj to widziałam jak wracałam z modlitw) zachodnimi brykami i zwoływać takie antypolskie demonstracje

  • Aga pisze:

   Na czymś takim Putinowi i innym bardzo zalezy. Powinno być od razu duszone w zarodku ….

   • Katarzyna pisze:

    Przepraszam, nie jest to złośliwość a konkrety oraz fakty potrzebne do tego, aby stając w Prawdzie, mieć realny obraz Świata całego a w nim szczegolnie bliskiej naszemu sercu, Ojczyzny.
    Po podmianie elit, mężczyźni się poddali, albo raczej zostali poddani. I tak zostawmy ten temat.
    Polskie elity przedwojenne, były Boże. Prym wiedli, mężowie i ojcowie. Stryjowie i dziadowie. Przyjaciele domu.
    Falanga zmiotła Nas.
    Dlaczego Nas?
    Ze względu na pewne uwarunkowania geopolityczno-spoleczne, ,,żony bez głów domu”, zostały zatupane. Pokoleniowo i ,,z dowcipnym przekąsem”, nazywaliśmy to pokoleniami Wielkich Nieobecnych, przebywających na emigracji wewnętrznej. Kto zna historię Polski, zna i powody. No, ale…?!
    .
    Dziś jak zawsze, tak i teraz. Ratunek przyjdzie przez Kobiety i Bożych Mężczyzn.
    .
    Do czego zmierzam?
    .
    Zaczynamy się organizować.
    Poznań i okolice.
    Kobiety 40+.
    Zawody: różne.
    Wysztalcenie: wyższe.
    Doświadczenie życiowe: ogromne.
    Siatka znajomych prawdziwych, zbierana w życiu. Przez całe życie. Zweryfikowana.
    .
    Do rzeczy.
    Musimy się łączyć w grupy ponad wojewódzkie, lub posyłać do siebie tych z Nas, którzy są w okolicy.
    Uwierzcie mi, że w życiu nie chodzi o ,,znajomości” i ,,pieniądze”.
    Także, daję znać.

  • An pisze:

   ad 6) papierosy

   😉 😉 😉

   co do Rosji to [b]vb[/b] dużo racji!

  • Krzys pisze:

   skoro antypolskie demonstracje” to skad wiadomo, ze to Ukraincy, a nie agenci śpiochy putina bądź po prostu rosyjscy studenci/pracownicy zachodnich korporacji, których w Polsce jest cale mnóstwo!

 10. AnnaSawa pisze:

  4:13:29 HISTORYCZNE ! kazanie ks Dominika Chmielewskiego – dla tego komu Polska jest miła i własna dusza, DLA RATOWANIA POLSKI, WŁASNEJ RODZINY I ŚWIATA: https://www.youtube.com/watch?v=rGWOXG9eNnw

 11. Katarzyna pisze:

  W sprawie wojskowych Ewo.

  Piszesz e- mail, do ARPOLU:

  Proszę Państwa, … tytułujesz: swoją działalność, zakres, podmiot, organizację, adresy, telefony etc. Tu: Redakcja pisma o charakterze urzędowym.
  Enumeracja potrzebnych produktów.
  Zasugeruj, że mogą to być kończące się partie.
  Konsensus: oni umieszczają informacje na stronie ARPOLU, że biorą udział w takiej akcji. Ty masz, to co jest aktualnie Wam potrzebne.
  I tak w każdym przypadku, per analogia.
  .
  Leki, platforma farmaceutyczna: DOZ.PL
  Jedzenie: np. Sieć Hipermarketów Polskich, SPAAR.
  Ubrania: 5-10-15

  Pisz, co jeszcze?

 12. Maggie pisze:

  Z Biuletynu w mojej parafii:
  LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
  W czasie trwającej wojny Rosji z Ukrainą i wielkiego zagrożenia dla pokoju w Europie i świecie, pragniemy modlić się o triumf Niepokalanego Serca Maryi w naszych sercach i w sercach przywódców wszystkich krajów świata. Przez wspólną modlitwę chcemy prosić Matkę Bożą, przez Jej Niepokalane Serce, o wstawiennictwo u Swojego Syna i o Boże Miłosierdzie dla świata i rychłe zakończenie wojny. Każdego dnia na zakończenie Mszy św. będziemy odmawiać Litanię do Niepokalanego Serca Maryi. Zachęcamy do codziennego odmawiania Litanii do Niepokalanego Serca Maryi o zakończenie wojny na Ukrainie, którą rozpoczęła Rosja w czw., 24 lutego, o godz. 4:00 rano czasu lokalnego.

  • Katarzyna pisze:

   Ewo i Księże Dominiku,

   zorientowani w sytuacji, widzą już że zaczęła się NOWA EWANGIELIZACJA.
   Grupą potrzebującą, nie są wielkomiejskie elity katolickie, ale całe społeczeństwo polskie, czyli docelowo Polska.
   Co to oznacza dla Kościoła, że Polska?
   Tu doprecyzowując, trzeba być świadomymym dzieła.
   Polska, to nie obraz społeczeństwa z mediów a SPOŁECZEŃSTWO.
   Ważna wskazówka dla Księdza Dominika, dlaczego my jako specjaliści od mediów, ich nie oglądamy?!
   Polska realna a nie medialna, jest biedna finansowo, z porozrywanymi więziami społecznymi i rodzinnymi. Chora. Wydziedziczona. Bez przyrostu naturalnego.
   Bez tożsamości a właściwie z fałszywą. Na chwilówko – śmieciówkach. Z ,,emeryturką”. ,,Wyemigrowana”. Rozwiedziona. Bezrobotna. Bezdomna. Ale za to w nałogach. Itp. Itd.
   Zbyt bolesne by to wszystko opisywać.
   Do czego zmierzam?
   Wydawało by się, że do absurdu, ale nie jest wprost przeciwnie.
   Przypilony Polak: śpiewa. Na tzw. rozruch.
   Może skomponujemy piosenkę na miarę czasów?
   Taką od serca?
   .
   Tak mi coś świta, że w ramach narodowego egzorcyzmu, warto zacząć ,,od” lub skończyć ,,na”:
   … którego, Chrystus Słońcem.
   Czyli jednak skończyć.

   • wobroniewiary pisze:

    Nie rozumiem tego wszystkiego …

    • Bozena pisze:

     Ja tez nie !

    • Katarzyna pisze:

     Ewo, homilia Księdza Dominika Chmielewskiego, musi być wdrożona w życie a nie tylko wysłuchana w Niepokalanowie. Wiesz co My często robimy jako Polacy, wzniecamy się a potem kapitulujemy. Żebyśmy nie posnęli, tak jak się stało po Pontyfikacie Świętego Jana Pawła II.
     „Tylko” o to chodzi.
     Nie możemy kultywować wad i grzechów, własnego Narodu. Bez końca. I bez końca.

    • Ola pisze:

     I ja jestem totalnie zielona …

    • Sylwek pisze:

     nie weim o co w tym Katarzynie chodzi, ale jak wdrażąc to ci co wdrożą w swoim życiu takbędzie a reszta jak z poświęceniem rosji czy tu z niepokalanowa jak sam słysząłem francji – tak ale juz za późno,

    • Kasia pisze:

     Ojej… wszyscy zdziwieni… Ile człowiek może znieść presji obecnych sytuacji.
     Katarzyno, ściskam Cię serdecznie i pamiętam w modlitwie. Niech Maryja, nasza Mama przytuli Cię do swojego serca. ❤️

   • Małgorzata pisze:

    O co tu chodzi? Coś tu nie gra i to nawet bardzo …

    • Katarzyna pisze:

     Małgorzato, polecam przestudiować początek powieści „Wejdź do radości” Ivana Navotnego.
     Jest o tym samym i o wielu innych rzeczach, jakże aktualnych w dzisiejszym Kościele.

 13. Katarzyna pisze:

  Cytuję str.5: ,,Teraz była żałoba narodowa i ja tak czuję, że dużo się może zmienić na lepsze. Ja słuchałam polskiego radia na jedynce i jakaś pani profesor mówiła, że Polacy szybko zapomną i wszystko wróci do dawnego, a może w następnym pokoleniu się zmieni. Ale ja pomyślałam: twoje niedoczekanie, teraz musi się zmienić, tyle ofiar nie pójdzie na marne. Czy pan coś wie, a może widział, to bym bardzo prosiła bardzo krótko napisać do mnie w liście. A jak będzie nowa książka, bo ten pan z Warszawy mówił że pan jeszcze napisze, to może w niej coś o tym będzie. Bardzo nam potrzeba, bo dużo się pyta o te rzeczy, a ja nie wiem co powiedzieć. Ja im mówię czytajcie książkę i dużo już czytali, ale pytają kiedy to będzie. Z uszanowaniem dla pana.”
  .
  Ivan Navotny, zalecał studiowanie i rozpowszechnianie jego dzieła.

 14. Katarzyna pisze:

  Cytuję, str.7: ,,Życzę Pani owocnej lektury, ale niech też Pani tę książkę pożycza, sprzedaje, reklamuje, bo czasu na jej rozpowszechnienie zostało niewiele! Niech jak najwięcej ludzi się z nią zapozna i dobrze ją wykorzysta”.
  .
  Ibidem

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s