Perły św. Józefa ks. Donalda H. Calloway, autora Konsekracji św. Józefowi

Przeżyj każdy dzień ze św. Józefem

Ksiądz Donald Calloway MIC, autor bestsellerowej książki Konsekracja św. Józefowi, która zapoczątkowała światowy ruch zawierzenia Opiekunowi Jezusa, przygotował Perły z myślą o wierzących, którym św. Józef jest bliski, jak również o tych, którzy chcieliby lepiej poznać Opiekuna Świętej Rodziny

Niezwykłe teksty świętych, papieży i wielkich mistyków Kościoła opisujące rolę i znaczenie św. Józefa, podzielone i przyporządkowane poszczególnym dniom roku, staną się cennym dodatkiem do codziennej modlitwy każdego czciciela tego świętego.

Idźcie do Józefa! Ze szczególną ufnością uciekajcie się do św. Józefa. Jego opieka jest najpotężniejsza, gdyż jest on patronem Kościoła powszechnego. – Bł. Papież Pius IX

fragment książki:

Czy był on stary, czy młody? Większość oglądanych dzisiaj przez nas rzeźb i obrazów Józefa przedstawia go jako starego człowieka z siwą brodą, który wziął Maryję i Jej ślub
pod swą opiekę z nieco podobną obojętnością, z jaką lekarz bierze na ręce małą dziewczynkę. Nie mamy żadnych świadectw historycznych mówiących o wieku Józefa. Niektóre apokryficzne opisy przedstawiają go jako starca; ojcowie Kościoła żyjący później niż w IV wieku szli za tą legendą raczej rygorystycznie…
Kiedy poszukamy powodów, dla których sztuka chrześcijańska przedstawiała Józefa w podeszłym wieku, odkryjemy, iż miało to na celu lepszą ochronę dziewictwa Maryi. W jakiś sposób zapanowało przypuszczenie, że starość jest lepszym strażnikiem dziewictwa niż wiek dojrzewania. W ten sposób sztuka nieświadomie uczyniła Józefa czystym i niewinnym małżonkiem raczej dzięki wiekowi niż cnocie. Wygląda to tak, jakby najlepszym sposobem ukazania, że człowiek nigdy by niczego nie ukradł, jest przedstawienie go bez rąk…
Jednak jeszcze ważniejsze jest to, że robienie z Józefa starca stawia przed nami człowieka, któremu pozostało niewiele energii życiowej, w miejsce takiego, który ją ma, ale trzyma na uwięzi ze względu na Boga i dla Jego świętych celów. Ukazywanie Józefa jako czystego tylko dlatego, że jego ciało się zestarzało, jest jak wysławianie górskiego strumienia, który
wysechł. Kościół nie wyświęci na kapłana mężczyzny, który nie ma sił życiowych. Chce mężczyzn, którzy mają coś do poskromienia, a nie takich, którzy są poskromieni, bo nie mają energii do bycia dzikimi. Nie inaczej powinno być z Bogiem.
– abp Fulton J. Sheen

Czy kochasz św. Józefa? Mogę ci powiedzieć z całkowitą pewnością, że Jezus i Maryja go kochają. Jezus go kocha, ponieważ św. Józef wiernie służył Mu jako Jego niepokalany ojciec na ziemi. Święty Józef jako ziemski, przybrany ojciec był wzorem wszystkich cnót dla Syna Bożego, uczył Boga Wcielonego, jak być człowiekiem i jak się poświęcać. Jezus patrzył na niego z podziwem (zob. Łk 2, 51–52). W rzeczywistości Józef uratował Jezusa, zabierając Go do Egiptu, kiedy Herod chciał zamordować nowo narodzonego króla. Z tego właśnie powodu św. Józef jest jedynym człowiekiem, któremu nadano tytuł „zbawiciela Zbawiciela”. Święty Józef naprawdę jest człowiekiem najbliższym Chrystusowi. Także w wieczności Jezus nieustannie oświetla swoim Boskim obliczem św. Józefa i odpowiada na każdą jego prośbę i pragnienie. 
Dziewica Maryja kocha św. Józefa, ponieważ był Jej wiernym, czystym i cnotliwym mężem. Święty Józef traktował serce, duszę i ciało swojej oblubienicy jak świątynię przeznaczoną dla Pana i Jego celów. Kobiece serce Maryi zawsze czuło się bezpiecznie i pewnie dzięki sile, świętości i spokojowi ukochanego św. Józefa. Wraz ze swoją dziewiczą oblubienicą, która jako pierwsza przyniosła Mesjasza narodom, św. Józef jest drugą najważniejszą osobą w historii, ponieważ on również uczestniczył w przekazywaniu Jezusa duszom.
Wielu często zastanawiało się: „Skoro św. Józef jest tak wielki, to dlaczego w Nowym Testamencie nie zapisano jego słów?”. Być może odpowiedź znajduje się w literaturze mądrościowej Starego Testamentu, gdzie czytamy między innymi: „Wiedzę posiadł, kto w słowach oszczędny; kto spokojnego ducha, jest roztropny”* (Prz 17, 27). W pewnym sensie najważniejszym stwierdzeniem, jakie natchnione słowo Boże mogło wypowiedzieć na temat św. Józefa, jest to, że sam Syn Boży zechciał nazwać go swoim ojcem. Cóż jeszcze można dodać? Wszystko inne, co można by powiedzieć o dziewiczym ojcu Jezusa, wydawałoby się w porównaniu z tym jedynie nic nieznaczącym banałem (….) 

Donald H. Calloway MIC,
Wikariusz prowincjalny, Prowincja Księży Marianów
Niepokalanego Poczęcia NMP Matki Miłosierdzia

Myśli na najbliższe dni ❤

21 LUTEGO

Jest to całkowicie zgodne z wiarą i duchem Kościoła, aby czcić jako dziewicę nie tylko Matkę Boga, lecz także czystego Józefa, Jego [Jezusa] domniemanego ojca i opiekuna w okresie niemowlęctwa.
– św. Piotr Damiani
Święty Piotrze Damiani, módl się za nami!

22 LUTEGO

Maryja należała do Józefa, a Józef do Maryi do tego stopnia, że ich małżeństwo stało się bardzo realne, ponieważ oddali się sobie nawzajem. Jak jednak to uczynili? Dostrzegli triumf czystości. Wzajemnie oddali sobie swoje dziewictwo i do tego dziewictwa dali sobie wzajemne prawo. Jakie prawo? Do chronienia cnoty tego drugiego.
– św. Piotr Julian Eymard
Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski, módl się za nami!

23 LUTEGO

Jakiej roztropności trzeba było, aby wychować Boga na dziecko, które zechciało być mu posłuszne przez trzydzieści lat!
– bł. Wilhelm Józef Chaminade
Święta Józefino Vannini, módl się za nami!

Książkę można zamówić tutaj: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

42 odpowiedzi na „Perły św. Józefa ks. Donalda H. Calloway, autora Konsekracji św. Józefowi

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!


  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła, naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  • Anula pisze:

   Szczęść Boże!
   Warto czytać książki poświęcone świętemu Józefowi. One bardzo pomagają zbliżyć się do ziemskiego Ojca Pana Jezusa. Najpiękniejsze opisy świętego Józefa na jakie trafiłam są w pismach Marii Valtorty „Poemat Boga Człowieka”, cześć I. Pan Jezus pokazywał Marii sceny z życia codziennego Świętej Rodziny. Scena w której Święty Józef tuż po przebudzeniu ze snu, w którym Anioł Boży wyjaśnia Mu, że Maryja została Matką Boga, klęka i prosi o przebaczenie i reakcja Maryi, są najpiękniejszym poematem o miłości między ludźmi, jaki kiedykolwiek czytałam. Tej doskonałej, czystej i Świętej. Zresztą cała pierwsza część ukazuje nam bardzo szczegółowo postać Józefa, Jego pokorny i łagodny charakter, oddanie i miłość do Maryi. Na początku byłam bardzo zaskoczona, że Święty Józef tak dużo mówi do Maryi, jak na mężczyznę, a Maryja odpowiada tak zwięźle i krótko, jak nie kobieta 😉 na cały kilkunastuzdaniowy wywód Józefa, Maryja odpowiada: „dobrze”. I tyle. Ale tak sobie myślę, że jedno przemawiało językiem drugiego, żeby lepiej się rozumieć. Kobiety lubią dużo mówić, więc Święty Józef dostosował się do Matki Bożej, natomiast mężczyźni nie lubią trajkotania, tylko krótkie, rzeczowe odpowiedzi, więc tak też Maryja przemawiała do Józefa. To oczywiście tylko przypuszczenia i to w dodatku wzięte z życia. Ostatnio przyszłam do Męża, dzieci się spokojnie bawiły w drugim pokoju, była chwila na rozmowę, więc zaczęłam dialog z Nim. Przynajmniej tak mi się zdawało, że to będzie dialog, bo w pewnym momencie zorientowałam się, że czymś był zajęty, więc mówię: „ojej, nie zauważyłam, że coś robisz, to może później pogadamy, nie będę Cię rozpraszać”, na to Mąż się odrywa i lekko rozkojarzony odpowiada: ” nie, nie, możesz sobie mówić. Nie przeszkadza mi to.” Rozbawił mnie tym bardzo 😁 No ale taka prawda. Do długich rozmów i dyskusji się nie nadaje, za to jeśli chodzi o czyny, jest niezawodny. Tacy mężczyźni już są. Święty Józef jest jednak wyjątkowym Mężczyzną. Jego skupienie na Maryi, w postawie jakby wciąż czekał na Jej rozkazy, szacunek, cóż… Mogłabym wychwalać zalety Józefa bez końca. Zachęcam do konsekracji Świętemu Józefowi na wzór konsekracji Jezusowi przez Maryję św. Ludwika dr Montfort. Ks. Collonay napisał bardzo dobrą książkę z 30 dniowymi rekolekcjami- polecam!!!
   Z Panem Bogiem!

  • An pisze:

   Matko Boza chroń i ocal Ukraine😞
   ❤️+❤️+❤️
   Sw Andrzeju Bobolo ratuj!

 2. wobroniewiary pisze:

  Narodzie mój…

  Narodzie mój,
  gdybyś potrafił o własną sprawę
  tak się bić, jak bijesz się o cudzą
  – byłbyś najwaleczniejszy…
  Gdybyś potrafił jednoczyć się
  pod własnymi sztandarami,
  tak, jak jednoczysz się pod cudzymi
  – byłbyś najpotężniejszy…
  Gdybyś cudzej głupoty nie stawiał
  ponad własne wartosci
  – byłbyś najmądrzejszy…
  Boga się wyrzekasz.
  Honor już dawno pogrzebany.
  Ojczyznę masz tam, gdzie lepiej płacą.
  Niby żyjesz, trwasz w złudnej wolności,
  a tak naprawdę – już Cię nie ma…
  W.Dereń

 3. wobroniewiary pisze:

  Odezwa do politycznych mówców i ekspertów od polityki

  Gdzie wasza odpowiedzialność Panie i Panowie odpowiedzialni za światowy pokój? Jeździcie po świecie i alarmujecie o bliskiej, coraz bliższej już możliwości wybuchu wojny i cały czas przekonujecie glob ziemski, że jej nie chcecie i szukacie sposobu aby jej zapobiec!
  Bądźcie zatem konsekwentni i bądźcie konkretni. Na czas pandemii wiedzieliście, że trzeba ludzi zaopatrzyć w maseczki, robić im wymazy, urządzać miejsca kwarantanny, powołać do istnienia system kovidowej kontroli i informacji. Wiedzieliście jak daleko powinniśmy mijać się na ulicy, ile osób wpuścić do kościoła, aby kościoły nie stały się źródłem zarazy, a teraz nic ?
  Tylko patrzeć na was w telewizji i słuchać o waszych staraniach politycznych? A jak padnie telewizja? Jak się prąd skończy ? Jak nie będzie ogrzewania, nie będzie pitnej wody? A gdy Biedronki zostaną obrabowane i nie tylko miasto, ale i wieś nie będzie się mogła w nich zaopatrzyć? Przecież o wojnie mówicie, czyż nie ? Co będzie można zrobić, gdy ktoś będzie głodny i nie będzie miał w domu nawet pajdy suszonego chleba? A gdy się pojawią głodowe bandy, które będą rabować słabszych?
  Co chwilę mówicie o horrorze wojny jak gdyby chodziło o mrożący krew w żyłach serial telewizyjny, a my jak byśmy mieli odgrywać rolę widzów telewizyjnych, z tyłkami wtulonymi w nasze fotele i czekający na dalsze odcinki telenoweli. Wygląda jak gdyby wam chodziło o świat wirtualny i dlatego nas w nim trzymacie na uwięzi. Czy mówiąc o bliskości wojny odnosicie to do świata realnego? Do tego z naszej krwi i kości ?
  Panie i panowie przywódcy ludzkości, politycznie to przecież jest jasne i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że nie mamy co liczyć na szczególne przejawy międzynarodowej troski o nasz kraj, tym bardziej, że my sami często dajemy mu wyraźnie i bardzo przekonująco znaki wzajemnej nienawiści. Wiadomo też nam dobrze, bo wielokrotnie już tego doświadczaliśmy w historii, że zarówno nas jak i wszystkich naiwnych ziemi, można łatwo wtedy wykorzystać, gdy jesteśmy wewnętrznie ze sobą skłóceni, dybiąc jeden na drugiego, aby się wzajemnie sponiewierać i zniszczyć.
  Panie i panowie odpowiedzialni za ten świat który wspólnie zamieszkujemy, właśnie dlatego, że wszczynacie alarm dotyczący możliwości wybuchu trzeciej wojny światowej, zatroszczcie się o Chleb już teraz i o Wodę pitną, oraz o Więź wzajemnej solidarności. Już teraz kończmy jatkę politycznej kołtunerii, siejącej śmiertelny zamęt nieustannej wrogości, agresji, społecznej frustracji i zniechęcenia. Dajcie tego konkretny przykład, nie kiedyś, w przyszłości, ale dzisiaj.
  Chociaż jest to krytyka, to proszę ja przyjąć jako wyraz gotowości do wspólnego budowania narodowej konstrukcji naszego Domu, który jest zagrożony straszliwym, jak mówicie, kataklizmem wojny !

 4. Mzz pisze:

  Ponawiam prośbę o modlitwę za pobitego chłopczyka, stan nadal krytyczny.

 5. Maggie pisze:

  Z Wiki:
  Głównymi źródłami wiedzy o świętym Józefie są Ewangelie, ale mówią o nim także niektóre apokryfy, np. Protoewangelia Jakuba, Ewangelia Tomasza, Historia Józefa Cieśli. Ewangelie Mateusza i Łukasza podają dwa różne rodowody Józefa; według obu Józef wywodził się z rodu króla Dawida z pokolenia Judy. Według tradycji chrześcijańskiej Mateusz (rozdz. 1) podaje rodowód św. Józefa, a Łukasz (rozdz. 3) rodowód Maryi.

  Według apokryfów przed małżeństwem z Marią Józef poślubił Salomę (lub Eschę), z którą miał doczekać się synów Jakuba i Judę Tadeusza[1][2] (apokryf Opowiadanie o Józefie cieśli wymienia jeszcze Szymona i Józefa/Justusa) oraz 2 córki: Lizję i Lidię. Owdowiawszy, Józef poślubił Marię. Zgodnie z proroctwem arcykapłan ogłosił, że wszyscy nieżonaci mężczyźni z domu i z rodu Dawida, odpowiedni do małżeństwa, mają złożyć swoje różdżki na ołtarzu. Czyja zaś różdżka po złożeniu zakwitnie, a na końcu jej ukaże się Duch Pański w postaci gołębicy, temu Dziewica powinna być powierzona i przez tego poślubiona[3].

  Po zaślubinach Matki (Jezusa), Marii, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego (Mt 1:18). Józef chciał potajemnie oddalić Marię by ocalić ją przed ukamienowaniem (taka kara groziła w Izraelu za domniemane cudzołóstwo), ponieważ wiedział, że nie jest ojcem dziecka, jednak we śnie otrzymał nakaz, aby przyjąć ją do siebie. Józef przyjął więc Marię do swego domu w Nazarecie w Galilei. Biblia nie podaje wieku Józefa, ani Marii w dniu ich zaślubin. Według objawień prywatnych, jakich doznała María z Ágredy opisanych w książce Mistyczne miasto Boże, Józef poślubiając Marię miał 33 lata, a ona 14. Inne źródła, m.in. Apokryfy Nowego Testamentu, podają „podeszły wiek” Józefa (ok. 80 lat)[3][4].

  • Maggie pisze:

   Nie pamiętam źródła, ale w wieku 3 lat Maryja została oddana do świątyni, gdzie przez 12 lat przebywała, a więc miała 15 lub 16 lat kiedy ją poślubił.

   • Joan pisze:

    „Początek sierpnia 1984 ; Matka Boża przekazuje poprzez Jelenę Vasilj, że dzień piątego sierpnia będzie jej dwutysięczną rocznicą narodzin . Prosi o poświęcenie Jej trzech dni przed tą rocznicą, by wstrzymać się w tym czasie z pracą, wziąć różaniec i modlić się. Na wezwanie Matki Bożej dzień Jej narodzin poprzedzony jest w Medziugorju trzema dniami postu i nieustannej modlitwy.” to ze strony padrejarek ale jest to ogólnie znana informacja z Medjugorie. W 1984 Nasza Mama Niebieska obchodziła 2,000 rocznicę swoich urodzin czy miała 16 lat w dniu narodzin Pana Jezusa.

    • Renata Anna pisze:

     Dzień 5 sierpnia jest dniem w którym był. Stefan Wyszyński odprawił swoją Mszę
     Świętą Prymicyjną na Jasnej Górze w Kaplicy Matki. Bożej. 5 sierpnia jest Święto Matki Bożej Śnieżnej.

   • Sylwek pisze:

    życie Maryi wg. objawień bł K.Emerich

   • Ania G. pisze:

    Mistyczne Miasto Boże,tam było tak opisane. Bardzo piękna książka. Polecam

   • Aga pisze:

    Mistyczne Miasto Boże. Polecam.

   • Helena pisze:

    Maria Valtorta – Poemat Boga-Człowieka.

 6. Bożena pisze:

  Piszę z gorącą prośbą o modlitwę w intencji Elżbiety.Konkretnie o to, by otworzyła się na Boże Miłosierdzie i poszła do spowiedzi. W życiu doświadczyła wiele zła i cierpienia. Od wielu lat żyje w grzechu ciężkim, a widzę jak Dobry Bóg o nią walczy, jak ją chroni. Nie ma żadnych przeszkód, aby otrzymała rozgrzeszanie Jest osobą, która raczej nie przyjmuje cudzych rad, ale mam nadzieję że tym razem posłucha. Tu naprawdę potrzebna Boża interwencja, bo jest tak pogubiona i uparcie twierdzi,że jest dobra katoliczką (jakaś forma zaprzeczania, samoobrony). Wiem, że ją „ciągnie” do Boga, Zasugerowałam jej żeby posłuchała konferencji ks. Dominika Chmielewskiego o spowiedzi czy rachunku sumienia. Mogę się tylko za nią modlić. Kiedy parę miesięcy temu wysłałam jej „Kecharitomene” to książka nigdy nie dotarła. Zdarzyło się to po raz pierwszy i dla mnie było jasne kto w tym maczał pazury. Kontakt mamy tylko telefoniczny, bo odległość zbyt duża.

  • Anna pisze:

   W tym roku, moją Patronką wybraną na stronie Faustyna.pl jest Maryja, Ucieczka Grzeszników i razem z Maryją proszę Jezusa za osoby żyjące w grzechach ciężkich o łaskę poznania miłosiernej miłości Boga i łaski nawrócenia dla nich. Amen.

 7. Wojtek pisze:

  Bandytyzm szczepionkowy narasta. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia wydało opinię prawną w której wzywa kierownictwo szpitali i przychodni do zwalniania z pracy niezaszczepionych pracowników.

  • xcvb pisze:

   przeciez to jest kpina i destabilizowanie panstwa. przy takim niedoborze lekarzy i pielegniarek zaden dyrektor nie odwazy sie zwolnic niezaszczepionego medyka. uk i czechy odeszly od obowiazku szczepien dla medykow a Ci chyba z zwyklego lenistwa tematu nie odkrecaja.

   • Maggie pisze:

    W Kanadzie pozwalniali z wielu również z placówek służby zdrowia i różnych firm, no i w szpitalach oraz hospicjach naprędce zaczęli uzupełniać kursantami, emigrantami etc.

    Wiele osób poparło konwój wolności i teraz są jeszcze represje w tym pozamykano konta bankowe (jak podano w TV w ponad 70 bankach). Krętactwo trwa … bo choćby to, że mówią np w Ontario, że nie będą sprawdzać paszportów .. ale np aby odwiedzić seniora w hospicjum trzeba być kompletnie naszprycowanym.

    W parlamencie, wczoraj, lewicowe NDP przyłączyło „warunkowo”się do liberałów i narzucony niekonstytucyjnie‼️ stan wyjątkowy został uznany za … 🤕prawomocny. Jeszcze konserwatyści i partia quebecka będą próbować w przyszły poniedziałek aby to zmienić. Premier Trudeau bez wsparcia lewicowego Singh miałby znaczą mniejszość, a tu co wyszło o na dwa lata wcześniej i na prędce „zorganizowanej elekcji” w zeszłym roku
    https://www.goniec.net/2022/02/21/ponad-200-tys-nie-policzonych-glosow-wyborczych/

    https://www.goniec.net/2022/02/22/w-lizon-jestem-rozczarowany-brakiem-stanowiska-kpk/
    (Nie wiem skąd w naczelnym KPK rozsiadł się niejaki pan Tomczak, który nigdy ze swoim „kręgosłupem” NIE powinien reprezentować polskich (?) interesów ani Polaków)

    https://www.goniec.net/2022/02/21/burmistrz-ottawy-chce-skonfiskowac-odholowane-trucki-na-pokrycie-kosztow/

    Módlmy się aby udało się zaskarżyć samowolę i poczynania Justina T. Jezu Ty się tym zajmij ❣️🙏🏻❣️

 8. agnieszkalut pisze:

  Szczęść Boże,
  „Zapraszamy Cię na ważne wydarzenie. Zdaniem ks. Teodora, to najważniejsza jak do tej pory akcja na Teobankologii.(…)
  JERYCHO – WALKA DUCHOWA
  https://www.facebook.com/events/d41d8cd9/jerycho-walka-duchowa/342950777723272/

 9. p. pisze:

  Proszę o modlitwę za Tadeusza, lekarze dają mu nie więcej niż kilka dni życia… O to, by Pan Jezus przyjął go do Nieba, a jego cierpienie przyniosło błogosławieństwo i nawrócenia w rodzinie

 10. Krystyna pisze:

  🙏🙏🙏

 11. Anna pisze:

  Święty Józefie patronie mężczyzn, Patronie śmierci, módl się za Tadeuszem o Życie!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s