2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego, święto Matki Bożej Gromnicznej

W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej w kościołach poświęca się gromnice. Świece wykonane z pszczelego wosku, zwane gromnicami, często zapala się, kiedy nadciągają gwałtowne burze, gradowe nawałnice, wybuchają pożary, grozi powódź, a także w chwili odchodzenia bliskich do wieczności. Są one znakiem obecności mocy Chrystusa – symbolem Światłości, w której blasku widzi się się wszystko oczyma wiary

Modlitwa na uroczystość Matki Bożej Gromnicznej

W dniu tym widziała św Mechtylda Najświętszą Maryję Pannę z królewskim Dzieciątkiem Jezus na ręku, ubranym w szatę niebieską i przyozdobioną złotymi kwiatami. Na piersiach, koło szyi i rąk miało wypisane Imię Jezus. Dowiedziała się też, jak powinniśmy się modlić do Matki Jezusa w sposób niżej podany:

1. Najgodniejsza Panno Maryjo, przypominam Ci tę niewysłowioną radość, w której od urodzenia Twego Syna oczekiwałaś tego dnia pełnego radości, w którym Bogu Ojcu wolno Ci było ofiarować Twego i Jego Syna, przez Którego, dla Którego i w Którym przyjął Bóg wszystkie ofiary od początku świata. Proszę Cię, racz mi wyjednać, abym z serdecznym pożądaniem pragnęła oglądać Go kiedyś w niebie. Amen.
Zdrowaś Maryjo….

2. O Przebłogosławiona Panno Maryjo, przypominam Ci to najgodniejsze przygotowanie, którem Siebie i Syna Twego przygotowałaś i w Sercu Twem obmyślałaś, jakimi słowy i w jakiej czci ofiarować masz Twego Syna ukochanego Ojcu Przedwiecznemu ku Jego chwale najwyższej i ku pożytkowi całego świata. Proszę Cię, racz mi wyjednać, abym się godnie przygotowała na ostatnią chwilę życia mego. Amen.
Zdrowaś Maryjo…..

3. O czci najgodniejsza Panno Maryjo, przypominam Ci to gorące nabożeństwo i tę wdzięczność, z jaką położyłaś Syna Twego na ołtarz i wyraziłaś Ojcu Wiecznemu podziękowanie, że ze wszystkich niewiast Ciebie wybrał na Matkę jednorodzonego Syna Swego, poczem ofiarowałaś Go z taką pobożnością, że choćby kto pobożność wszystkich Świętych do jednego zjednoczył serca ludzkiego, nie mogłaby jeszcze dorównać pobożności Twojej. Proszę Cię, racz ofiarować dziś tegoż Syna Twego za mnie i za wszystkich, za których modlić się powinnam, abyśmy otrzymali zbawienie wieczne. Amen.
Zdrowaś Maryjo….

4. O Przebłogosławiona Panno Maryjo, przypominam Ci ów miecz ostry, który przeniknął duszę Twoją, gdy sędziwy Symeon wyrzekł do Ciebie: ”Duszę Twoją przeniknie miecz boleści”, które to słowa tak Cię poruszyły, że wszystka radość Twoja zmieniła się w smutek. Proszę Cię, racz boleść tę Twoją ofiarować Synowi Twojemu za wszystkie obelgi i cierpienia, które Mu kiedykolwiek zadałam grzechami mymi. Amen.
Zdrowaś Maryjo…..

5. O najsłodsza Panno Maryjo. przypominam Ci tę niezrównaną radość, którą miałaś z Twego ukochanego Syna, gdy był w latach dziecięcych, gdy Go piastowałaś na łonie Twojem i rozpamiętywałaś, że to Dziecię jest Bogiem i ze słodyczą głowę Swoją schylałaś ku Niemu i przelałaś mnóstwo łez miłości i nabożeństwa, gdy mówiłaś: “O Ty zbawienie i radości mojej duszy, o Ty słodkości Mego Serca!” Przez tę radość proszę Cię, o Najświętsza Panno, racz mi u Syna Twego wyjednać, abym Go serdecznie kochała i z miłości ku Niemu zawsze Go pożądała. Amen.
Zdrowaś Maryjo……

Gromnica – świeca nieco zapomniana

W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, mniej ludzi niż niegdyś przychodzi do naszych kościołów, by poświęcić świece. Do niedawna przychodziło więcej. Świece wykonane z pszczelego wosku, zwane gromnicami, były ze czcią przechowywane w każdym domu i często zapalane – wówczas, kiedy nadciągały gwałtowne burze, gradowe nawałnice, wybuchały pożary, groziła powódź, a także w chwili odchodzenia bliskich do wieczności. Były one znakiem obecności mocy Chrystusa – symbolem Światłości, w której blasku widziało się wszystko oczyma wiary.

Wprawdzie wilki zagrażające ludzkim sadybom zostały wytrzebione, ale na ich miejsce pojawiły się inne zagrożenia. Dziś trzeba prosić Matkę Bożą Gromniczną, by broniła przed zalewem przemocy i erotyzacji płynących z ekranów telewizyjnych i kolorowych magazynów, przed napastliwością sekt, przed obojętnością na los bliźnich, przed samotnością, przed powiększającą się falą ubóstwa, przed zachłannością, przed bezdomnością i bezrobociem, przed uleganiem nałogom pijaństwa, narkomanii, przed zamazywaniem granic między grzechem a cnotą, przed zamętem sumień.

Po raz pierwszy otrzymujemy płonącą świecę na chrzcie. Oznacza ona zapalenie światła wiary w naszej duszy. Jest znakiem ogarnięcia nas przez Chrystusa swoimi mocami i swym światłem. Po raz drugi – często tę samą świecę – trzymamy zapaloną podczas I Komunii św. W wielu bowiem rodzinach jest piękny, godny rozpowszechniania zwyczaj przechowywania tej chrzcielnej świecy do I Komunii św., a także do ślubu. Przynosi się ją także do kościoła każdego roku w Wielką Sobotę, by jej płomień zapalić od nowo poświęconego paschału.

Zapalajmy ją częściej. Zapalajmy w domach, kiedy robi się w nich burzowo, kłótliwie, kiedy lodowaty grad niszczy uprawy wzajemnej miłości, kiedy wybuchają pożary zawiści, kiedy zagraża powódź pazerności. Niech gromnica nie będzie tylko jednym z przechowywanych w naszym domu bibelotów. Zapalajmy ją także wtedy, gdy ktoś z domowników ciężko choruje, gdy został okradziony, napadnięty, oszukany, poniżony, odrzucony, opuszczony. Przywróćmy zwyczaj wkładania jej do ręki konającym, opuszczającym ten świat naszym bliskim.

Opowiadała mi pewna matka, która podejmowała bezowocne wysiłki, by wyrwać córkę z narkomanii, że przed kilku laty przyniosła wieczorem z kościoła poświęconą gromnicę, a jej córka – narkomanka zapytała, do czego ona służy. Wówczas, opowiadając legendę o Matce Bożej Gromnicznej strzegącej ludzkich sadyb przed wilkami, zapaliła na stole przyniesioną gromnicę i odmówiła modlitwę „Pod Twoją obronę”. Gdy skończyła poprosiła córkę, by wyjęła z szuflady przechowywaną od jej chrztu święcę, którą trzymała także przystępując do I Komunii św., i zapaliła ją. Przy tych dwu palących się świecach odmówiły wspólnie jeszcze raz „Pod Twoją obronę”, następnie schowały je w komodzie. Od tego dnia nastąpił przełom w życiu córki tej kobiety. Podjęła stosowne leczenie i w krótkim czasie udało się jej zerwać z nałogiem. Któregoś dnia zapytana o to, jak jej się to udało, powiedziała: – Kiedy nachodzi mnie słabość zapalam moją gromnicę i to mi daje siłę.

ks. Florian – niedziela.pl

Święto Ofiarowania – Maryja ofiarowała Syna w świątyni.
A co my możemy ofiarować? Przez poniższą modlitwę – wszystko! 

Tę modlitwę odmawia się podczas nabożeństwa uzdrowienia w Wąwolnicy a prowadzący je śp. egzorcysta ks. inf. Jan Pęzioł zalecał i prosił o jej codzienne odmawianie:

“Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za święty Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

83 odpowiedzi na „2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego, święto Matki Bożej Gromnicznej

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Na Twitterze pojawiło się nowe zdjęcie emerytowanego papieża Benedykta XVI. 94-latek wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, gdy zostawał głową Kościoła katolickiego. Z trudem da się go rozpoznać

  • Oko pisze:

   Od jakiegoś czasu się zastanawiam dlaczego B16 nadal żyje. Papież napewno chciałby się już zjednoczyć z Ojcem, ale dlaczego Bóg go nie wzywa? Dla mnie jedyny powód to taki że B16 musi mieć jakąś misje tu na ziemi jeszcze do spełnienia. Zagadka.

 3. wobroniewiary pisze:

  Błogosławieństwo nieprzyjaciół ❤
  Posłuszna Twoim słowom: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”, i słowom św. Pawła: „Błogosławcie, a nie złorzeczcie”, pragnę Cię, Panie, wielbić w moich braciach, którzy są wrogo nastawieni do mnie (można wymienić po imieniu). Błogosław ich wolę, myśli, uczucia. Wielbię Twoją miłość do nich. Proszę, byś przyjął ich do Twego Serca, gorejącego ogniska miłości, krusząc w nich wszystko, co opiera się Tobie. Błogosław mnie, Panie, abym wolny od wrogości i osądzania, każde zło umiał przezwyciężać dobrem. Uczyń mnie narzędziem zgody, pojednania i pokoju. Amen!

 4. wobroniewiary pisze:

  2 lutego zaczyna się Nowenna chorych przed wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes. Do ogólnej intencji nowenny, otaczającej opieką wszystkich chorych, można dodać wezwanie o zdrowie dla siebie lub osoby bliskiej naszemu sercu. Modlimy się też za chorujących na Covid i inne choroby zakaźne.
  ––– Jak się zapisać? –––
  Są trzy możliwości:

  wszystko w opisie pod filmem:

  • Maria Teresa pisze:

   Ja ją już odmawiam, a nie wiedziałam, że niedługo jest wspomnie Matki Bożej z Lourdes. Ciekawy zbieg okoliczności.

 5. wobroniewiary pisze:

  Nowenna przed Świętem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i Światowym Dniem Chorego

  Wraz ze świętem Ofiarowania Pańskiego rozpoczyna się czas nowenny  za chorych do Matki Bożej z Lourdes. Zachęcamy do udziału w modlitwie za cierpiących, którzy wedle nauk św. Jana Pawła II są wielkim skarbem Kościoła

  Dzień pierwszy nowenny – 2 lutego
  „Miłość do cierpiących jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji i rozwoju narodu” (Jan Paweł II).
  Boże, otacza mnie świat pełen egoizmu, pychy, indywidualizmu, obojętności. Trudno odnaleźć miłość, tę prawdziwą – Twoją. Ważniejsze staje się  „mieć” niż „być”. Pragnę dziś wołać, bym potrafił zmieniać ten świat swoim świadectwem życia, bym niósł swoją postawą orędzie ratunku, uzdrowienia dla świata, bym był znakiem Twojej miłości.

  Każdego dnia nowenny:  
  Maryjo, Matko Boga i ludzi, módl się za nami.
  Święta Bernadetto, módl się za nami.
  Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
  oraz modlitwa za chorych

  Modlitwa za chorych
  Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam wartość tajemnicy cierpienia, wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorych i spraw, aby pamiętali, że należą do tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę, i aby czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Chrystus dobrowolnie przyjął cierpienie, chociaż był niewinny, poświadczając w ten sposób prawdę miłości przez prawdę cierpienia, które dla Niego – jako Boga Człowieka – było ponad wszelką miarę bolesne. Ale właśnie przez tę ofiarę na zawsze związał cierpienie z  miłością i w ten sposób je odkupił (Jan Paweł II).
  Za:  Apostolstwo Chorych

  link:https://wobroniewiary.com/2020/02/02/nowenna-przed-swietem-najswietszej-maryi-panny-z-lourdes-i-swiatowym-dniem-chorego/

  • Aga pisze:

   Mam pytania czy ktoś sobie badal przeciwciala po covidzie…Tatą przechodził wirusa w połowie listopada ( nie był bardzo chory, lykal przeciwwirusowe leki i amantadyne). Teraz był na kontroli u rodzinnego i ten zachęca go do zaszczepienia się za ok miesiąc… Jednak z różna opinia się spotkałam. Jedni uważają ze nie ma po co badać przeciwciał bo to nie jest miarodajne, a drudzy, że trzeba badać…Tatą cukrzyk, ale bez insuliny.

   • Maria Teresa pisze:

    Ago, skoro Twój ojciec chorował, to znaczy, że ma przeciwciała. Krwinki żyją trzy miesiące, do tego jest jeszcze pamięć immunologiczna organizmu. A szczepionki są dla zdrowych ludzi. Mówię ogólnie, bo co do dzisiejszych szczepionek, to wiadomo jak jest.

   • Krzysztof F. pisze:

    Tata z mamą robili sobie testy na przeciwciała w sierpniu 2021, a chorowali w październiku 2020 (tata przechodził bardzo ciężko, był w szpitalu w nieciekawym stanie, a po chorobie mocno osłabiony, brak kondycji). Z testu wyszedł im wysoki poziom przeciwciał, wyższy lub podobny z tym jakby się zaszczepili, więc udało się ich przekonać, aby nie szczepili się w ogóle. Kilka tygodni temu tata zachorował jeszcze raz na covid, ale teraz łagodnie, kilka dni kaszlu + objawy przeziębienia, mama bez objawów.

    • Aneta pisze:

     U mnie tak samo jak u Krzysztofa rodzicow. Covid pazdziernik/listopad 2020 a przeciwciala z mezem robilam na wakacjach lipiec /sierpien 2021 i byly i to nawet niezle 🙂 .Przeciwciala mial i maz i ja. Z tym ze ja przechorowalam a maz nie miał objawow. Dopiero w tym roku go rozlozylo na tydzien. Przeciwciala mielismy dlugo bo ponad 10 miesiecy i nas chronily.

   • Aneta pisze:

    Tak badalam mialam ponad 5 .skala byla ze do 1 mialo sie stycznosc ale za malo przeciwcial..ja mialam ich troche wiecej bo razy 5 i chronily mnie 1.5 roku i szybciej wyszlam z covida niz dwa lata temu.za badanie zaplacilam 75 zloty .

    Mam 44 lata jestem nauczycielem. Nie szczepie sie.

   • xcvb pisze:

    warto zrobic porzadek z dieta cukrzyca cholesterolem nadawaga miazdzyca itd. skoro pzeszedl kovida to omikron mu nie grozny. warto tez po kovidzie u starszej osoby zrobic jakis holter ekg doppler tetnic szyjnych badania na krzepliwosc krwi itd

  • Beata pisze:

   Witam
   Pani Danuto co u Pani.?
   Od kiedy PANI napisała, codziennie myślę o wszystkich tych prośbach i je polecam. Ostatnio nawet bardzo intensywnie mi Pani ,”wpada na myśl „.
   Czy coś się dzieje ?
   🙏🙏🙏

 6. m-gosia pisze:

  Właśnie się dowiedziałam o śmierci syna dzielnej doktor Martynowskiej.Radogost-tak miał na imię-zginął w lawinie w Tatrach 29 stycznia br.Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

  I

 7. Jolantae pisze:

  Chciałam serdecznie podziękować Beacie za porady dotyczące specyfików na trądzik różowaty. Masc nagietkowa zdziałała cuda i to w krótkim czasie i za małe pieniądze! Wyleczyła niemal w całości stany zapalne na twarzy. Jestem w szoku! Było naprawdę źle a tu taka odmiana! Dziękuję też pozostałym osobom za rady, jesteście kochani 🙂 podziękuję Panu Bogu za Was

  • Beata pisze:

   Chwała Panu!
   Cieszę się z Tobą. 😊

   • Katka pisze:

    Czy mogłabym prosić o przypomnienie ci oprócz maści nagietkowej można używać przy trądziku różowatym? Kupiłam już maść nagietkową dla mamy, która męczy się z trądzikiem już kilka lat. Najgorzej jest latem ( słońce i ciepło).

    • Beata pisze:

     Latem koniecznie musi stosować krem z filtrem 50 plus nawet w pochmurne dni jak wychodzi z domu. To będzie zabezpieczało przed rumieniem. Na noc można maseczke z lnu. Potem skopiuje poprzedni wpis. I olej z pestek winogron. Dieta mega ważna. Jak już się odkryje co nasila rumień to bezwzględnie unikać. Stres też pogarsza stan skóry.
     Inna maść do zastosowania z ziołowej apteczki to linotormentille z wyciągiem z kłacza pieciornika. Wszelkie stany zapalne, trądziki, otarcia, zadrapania.
     Pozdrawiam

 8. Andrzej pisze:

  Kochani mam pytanie, ukazał się na kanale Moc w słabości film z Panem Igoren z kanału Ku Bogu. Tam wspomina się o cudownym medaliku. Moglibyście mi pomóc takowy zdobyć? Nie chce sam szukać na internecie aby czegoś nie pomylić;) z góry dziękuję za wszelką pomoc;)

 9. wobroniewiary pisze:

  Dziś w dniu urodzin ks. Dominiak Chmielewskiego – odmówmy choć 1 Zdrowaś w jego intencji ❤

 10. kasiaJa pisze:

  „Sejm odrzucił nową ustawę PiS, w której ten proponował wręcz sanitarny terror. Nie jest jasne, po co w ogóle ta ustawa się pojawiła. Być może chodziło o to, by odwrócić naszą uwagę od innych, znacznie ważniejszych spraw.

  Czasami jest tak, że przypadek tworzy otulinę świetnej opowiastki. Albo upiornej historii. To drugie narodziło się na naszych oczach w postaci ustawy, której rzeczony przypadek nadał upiorny numer „1981”. Mowa oczywiście o „Lex Kaczyński” lub, jak wolą niektórzy, „Lex Konfident” czyli nowej ustawie segregacyjnej.

  Sama jej treść poraża już nawet nie głupotą, ale wręcz przerażającym, opresyjnym podejściem do obywatela. Przyznam szczerze, że poznając jej założenia, przecierałem oczy ze zdumienia, kto mógł wymyślić tak głupie i przerażające przepisy. Aż trudno uwierzyć, że ta ustawa jest „na serio”.
  (…)”
  Za: https://pch24.pl/lex-konfident-powstrzymane-po-co-byla-ta-glupia-ustawa/

  • Małgorzata K. pisze:

   Sejm odrzucił ta haniebną ustawę,a to wszystko zawdzięczamy Maryi Matce Bożej Różańca Świętego z Pompejów. Ta nowenną ,która Ewa tutaj umieściła,odmawiana przez aż tylu z nas działa potężne cuda🙏

   • wobroniewiary pisze:

    Ps. A moja szefowa dalej każe się testować, i choć wie, że działa ponad prawem, to już tylko 3 osoby nieszczepione na całą firmę i jak nie przedstawię wyniku testu, to mam nieobecność i „zawsze mogę się zwolnić”
    I ja jako pracownik (i to na okres i na pół etatu) spokojnie nie śpię, zaczynam mieć nerwicę żołądkową i co gorsza – daleko mi od nienawiści, ale zaczynam czuć wielką odrazę i niechęć i urazę do szefostwa

  • bea pisze:

   To Pis i Zjednoczona Prawica dala wolnosc w wyborze i nie chciala przymusu a lewica i PO chcieli przymusu wiec co za klamstwa i polprawdy Pis juz nie ma wiekszosci bo tvn i lewacki szmatlawce z konfederacja oszukuja Polakow i wprowadzaja nienawisc i hejt na najlepszy Rzad Jak tusk przejmi wladze to bedzie gorzej jak we Francji . Polacy nie zasluzyli sobie na Pis niech ida do Tuska to im da ale kopa. Wielu katolikow nienawidzi Pisu wiec beda odpowiedzialni za ideologie szatanskie ktore wprowadzi lewactwo
   Niech Bog Blogoslawi Polski Rzad

   • eska pisze:

    Nienawiść i hejt to sformułowania dotyczące sfery emocjonalno-uczuciowej. To samo mówi o obrońcach życia strona lewacka twierdząc, że nienawidzą oni kobiet. Jest to narracja w oczywisty sposób manipulacyjna. Ludzie do formułowania swoich poglądów używają (albo powinni) rozumu. To zupełnie inny obszar, którego słowa „hejt” ani „nienawiść” nie dotyczą, bo to nie jest o tym. Jest to dyskredytowanie strony krytykującej żeby nie musieć się odnosić do argumentów i krytyki rzeczowej. Wygodne, bo z zaimputowanymi komuś emocjami dyskutować nie trzeba. Jest to jednak fałszywe oskarżanie.
    To właśnie robią m.in. aborcjoniści wobec obrońców życia. Celowa narracja.

 11. Beata pisze:

  Szczęść Boże
  Nowenny trwają i są nowe wyzwania.
  Będziemy do 12 go lutego rodzinnie na izolacji. Radzimy sobie ze zdrowiem. Oby nic gorzej. Niemniej jednak bedziemy wdzięczni za westchnienie w naszej intencji.
  Pozdrawiamy rodzinnie i życzymy wszystkim zdrowia 😘

 12. wobroniewiary pisze:

  Potrzebuję Waszych modlitw. Zaczynam mieć coraz większą nerwicę żołądkową i choć daleko mi od nienawiści, to zaczynam czuć wielką odrazę i niechęć i urazę do szefostwa, aż boję się z pokoju wychodzić nawet do łazienki (siedzę z bólami brzucha jak na szpilkach, kiedy skończę pracę.

 13. Bożena pisze:

  +++

 14. m-gosia pisze:

  W intencji Ewy,Beaty i we wszystkich intencjach Wowitowych †††

 15. Witek pisze:

  a ja z innej beczki….
  zobaczcie jakie jest logo protestów kierowców ciężarówek w kanadzie

  Ja się dojrzycie to mamy tam 666
  Nie spodoba się ten wpis antysystemowcom…
  Sam fakt, że Ci kierowcy przeklinają Trudeau pokazuje, że potrzebują Boga tak samo jak ich premier. Tak w ogóle, nie słyszałem aby na jakimś proteście nawoływano do nawrócenia do Boga….
  Tak, co się dzieje w Kanadzie, to jest masoński teatr i za chwilę wam to udowodnię.
  To co się dzieje w Kanadzie to typowe PSYOP (psychologiczna operacja).
  -„Operacje psychologiczne to operacje mające na celu przekazanie odbiorcom wybranych informacji i wskaźników w celu wpłynięcia na ich emocje, motywy i obiektywne rozumowanie, a ostatecznie na zachowanie rządów, organizacji, grup i osób”.
  Poniżej faza piąta, gdyż w tej jesteśmy:
  Faza 5: Wprowadzenie chaosu i stanu wojennego. (listopad 2021 – marzec 2022)
  – Wykorzystaj niedobór towarów i żywności.
  – Spowoduj paraliż realnej gospodarki i zamykanie fabryk i sklepów.
  – Niech eksploduje bezrobocie.
  – Podaj trzecią dawkę dźganki .
  – Zajmij się mordowaniem żyjących osób starszych.
  – Obowiązkowe dźganie dla wszystkich.
  – Zwiększ mit wariantów, skuteczność dźganki i odporność stada.
  – Zademonstruj przeciwników dźganki i obwiniaj ich za ich śmierć.
  – Aresztować liderów opozycji.
  – Wprowadź tożsamość cyfrową dla wszystkich (kod QR): akt urodzenia, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, kartę ubezpieczenia zdrowotnego…
  – Wprowadzenie stanu wojennego, aby pokonać opozycję.
  Rezultat, drugi etap sterowania cyfrowego. Uwięź lub wyeliminuj przeciwników.

  Wszystko zgodnie z planem…
  Pomyślcie kto ucierpi na tym wszystkim w kanadzie?
  Czy ucierpią politycy?
  Absolutnie nie.
  W tych ciężarówkach jest wiele towarów, które nigdy nie dotrą do celu. Wielkie globalne firmy należące do elity mają własne ciężarówki i system dostaw. Tak więc wielu właścicieli małych firm traci dostawy. Nie wspominając o lokalnych firmach sprzedających żywność. Puste półki. Brak przychodu. I dlatego jest tak dramatycznie oczywiste, że cały protest organizuje wróg…

  Ciekawostka, Trudeau podobnie jak Macron skończył szkole jezuicką…
  Nie będę dalej interpretował….

  … dla pocieszenia, dobrze to już było…..
  Nie planuj swojego życia bez Jezusa. Tylko Jezus. I nic więcej….

  • wobroniewiary pisze:

   Witek, ja naprawdę jestem „ślepa” nosze okulary +5,25 i na tel. nie widzę,
   Gdzie Ty widzisz te trzy szóstki?

   • eska pisze:

    Białe kółko z samochodem w środku to „brzuszek” szóstki, a od tego kółka odchodzą w różne strony trzy „ogonki”, z czego jeden przez słowo „freedom”, drugi przez „liberte” i ten trzeci nie widzę dokładnie.
    A odnośnie łańcuchów dostaw – bardzo polecam obejrzeć:

    • xcvb pisze:

     bald tv i uszi tv to chyba jedn z lepszych kanalow jesli chodzi o analize tzw. teorii spiskowych.

   • Witek pisze:

    Znasz logo przeglądarki chrome?
    Trzy szóstki nie muszą być napisane: 666, to jest za proste i zbyt oczywiste.
    Jeżeli przyjrzysz się białym liniom przecinającym litery w kręgu wtedy dostrzeżesz bez sarkazmu i przycinek.
    Ale czas pokaze kto ma rację.

    Myślisz że to takie oczywiste że na świecie ludzie się budzą?

    Odpowiem Ci: nie łudź się!!!!

    Bez prawdziwego powrotu do prawdziwej wiary nic się nie zmieni.

   • Sylwek pisze:

    ja tam 6 nie widzę -choć może i tam som i w logo chrome też som lecz ich nie widzę – może trzeba nakładkę jakąś a może mam za słabe okularki . Witek to jak z rok temu tu na stronie ktoś pisał zę boi się kupić auto bo w tel do komisu były …666… no przyznaję na pewno do diabła by się dodzwonił… Co do protestów tu u nas czy w kanadzie niemczech czy Bóg wie gdzie – sa ustawione i tylko po to by ludzie myśleli ze coś się zmieni a nic się nie zmienia tylko pogarsza, to metoda dwóch kroków dwa to przodu jeden do tyłu przerwa i znowu za każdym razem jesteś dalej choć cofasz się niby o 1 krok. Całe popołudnie wczoraj w szpitalu z dzieckiem zamiast leczyć czekają na testy a potem jeszcze jedne i jeszcze, lekarze po ostatnich 2.5 roku i wieloma przegrodami z nimi twierdze że sa gorsi jak te panie z lasów wszystko za $ nic więcej się nie liczy czego wczoraj doświadczyłem. testów maja opór ale termometru żeby tem przy gorączce zmierzyć nie ma (fakt mogłem zabrać swój) bo niedizelskiemu nie starczyło $ na termometr, a dzś rano przychodzą mierzą 3 i od 36-39 rozbieżność- leczymy… to co widzymi to wszystko już było zaplanowane to wszystko już Bóg przed stworzeniem wiedział co gdzie jak i kiedy się stanie, tak ma być po prostu i koniec. Zaraz będzie pewnie osądzasz krytykujesz itd – niech Wam będzie.

    • An pisze:

     Tak, zgadzam sie z tym. Trzeba unikac zla , trzeba wytrzagac sie zla ale nie wolno wszedzie widziec zla..bo musielibysmy zamieszkac na pustelni . Niestety nie da sie unikac wszystkiego. A widzac wszedzie diabla dajemy mu wladze nad nami. To co mozemy obejsc , ignorowac to tak róbmy , badzmy czujni ale starajmy sie widziec Boga i Maryje i na tym sie skupiac a diabla ignorowac.
     Kiedys wszedzie widzialam zlo i popadalam w skrajnosci..ks Rajchel powiedzial mi ,ze z czasem naucze sie wlasnie tak zyc aby ignorowac zlo a widziec dobro.
     W sposob zrownowazony bo niestety nie da sie uniknac pewnych spraw. W dzisiejszym swiecie juz nie..diabel bedzie promowany i wciskany gdzie sie da..

     Szczepionki sa z cial abortowanych dzieci Bog dopuscil do tego, to jego mali /wielcy meczennicy i wojownicy.. nie wezme szczepionki ale podziekuje tym duszom za meczenstwo aby ich smierc nie poszla na marne. Bede tez prosic ich o wstawiennictwo a wiem,ze te dusze moga wiele nam wyprosic..wiem to , bo kiedys ks Maciej Bagdzinski tak sie modlil nade mna, wlasnie za wstawiennictwem dzieci z aborcji i wiem jaka to mialo moc.. jak egzorcyzm!dlategoo w tym co diabel zanurzyl swe lapska ja bede szukac dobra.. Bog potrzebowal tych dzieci aby nas ratowaly. Najwidoczniej ta ofiara byla potrzebna.
     .
     A z 666 mozna zrobic 999 albo cokolwiek w koncu mam wade wzroku 😉 nie mozemy dac sie diablu zmanipulowac ,nie mamy wplywu na wiele sytuacji. Ja wybralam tel z numerami 7 i 4

     Ale diabel zawsze swoje wcisnie..np rachunek na 666,66 ale ja widze 999,99 a moze nawet 777 🙂 trzeba go pobic jego wlasna bronia i ignorowac ignorowac.on tego nie lubi..ignorowania i milczenia…nie slysze cie za to widze Boga
     🙂 i wiem, ze te ciala dzieci poczetych uratowaly wiele istnien..nawrocily wiele dusz.

  • Wojciech pisze:

   Z całym szacunkiem ale dlaczego nie widzieć w tym logo trzech 999 zamiast 666.
   Zdarza się Panu napisać całkiem głębokie, mądre i ciekawe teksty, z którymi się zgadzam.
   A nawet napiszę sprostowanie, w zasadzie nie zdarza się Panu a większość myśli z jakimi się dobry człowieku tu z nami dzielisz są trafne i Boże w mojej ocenie. Tym razem chyba jednak bracie popłynąłeś. Zdecydowanie bardziej wolę na przykład taką ocenę sytuacji w kanadzie. Tu link https://pch24.pl/filip-obara-jeszcze-ludzkosc-nie-zginela-nadzieja-zaplonela-w-kanadzie/ Co z tej ciężarówkowej akcji wyniknie zobaczymy. Niech Światło Chrystusa oświeca nas wszystkich. Pozdrawiam!

  • Sylwek pisze:

   A jeszcze Witek to co piszą na gloria bierz na dystans bo widze za bardzo wchodzi.

  • AnnaMaria pisze:

   Własnie słyszalam na YT od Polaka z Canady że Elon Mask dał kilkadziesiąt tysięcy dolarów na ten strajk. I od razu zapaliiło mi sie czerwone światełko….
   Może „nasza” Maggie się wypowie, na pewno wie więcej!

 16. Jadwiga pisze:

  to chyba chodzi o te 3 biale kreski po obwodzie ktore wychodza z kola -tla tira.
  w bajkach dla dzieci tez bylo o konwoju ciezarowek o dziwo liczba tirow podobna

  • Witek pisze:

   Dziękuje Eska, dziękuję Jadwigo.

   Odpisałem ale gdzieś post przepadł.

   • Witek pisze:

    …kazanie warte odsłuchania każdej sekundy….

    Chcesz się dowiedzieć jak jest naprawdę?! To posłuchaj. Napewno nie powiesz że to stracony czas.

    https://gloria.tv/post/SSW68SKiAwwE27Ba2wV8auSwk

    • hetmanpokoju pisze:

     Nie podoba mi się . Bardzo antykatolickie wystąpienie pastora

    • Witek pisze:

     Ewa przepraszam nie wiedziałem.

     Wojciech dziękuje za podsumowanie. Dziękuję też za to że się nie zgadzasz. Robisz to w pięknym stylu. Bardzo odpowiada mi twoja forma wypowiedzi.

     Hetmanpokoju a chociaż przesłuchałeś tego nagrania?

     Co tam jest antykatolickiego? Może jakieś przykłady….

     Odnoszę wrażenie że jak pastor to już wystarczy żeby tak powiedzieć?

     To że znają Pismo Święte lepiej od naszych Kapłanów uważam za fakt.

     Zobaczcie jaka interpretacja jeźdźców z Apokalipsy, interpretacja nauki zdalnej i wiele innych….

     A dlaczego nie odniosłeś się do wypowiedzi np . Szczepień…. Pastor mówi o etapach przygotowywania ludzi do czipowania. Mówi że osoby które przyjęły szpryce są duchowo już gotowe na przyjęcie znaku bestii….

     Mówi o różnych poziomach przygotowania….

     Mówi że przyjęcia znaku bestii będzie oczekiwane przez ludzi podobnie jak to było ze szczepionką w 2021…..

     O jest wybawca szczepionka….

     Przyjrzyjcie się uważnie jak to wyglądał wtedy. Tak samo będzie wyglądało ze znamieniem bestii…

     To jest próba generalna przed prawdziwym występem.

     A na koniec jak tak nie lubisz pastorów( tylko nie czepiaj się tej jednej wypowiedzi) proszę Cię przeczytaj hetmanpokoju Czwarty Kielich Skott Hun to dowiesz się że Pan Jezus wypijają tzw ocex na Krzyżu tak naprawdę dopełnił Ustanowienie Najświętszej Ofiary wypijając nie ocet jak nasz uczą w naszym Kościele, ale młode wino….. prawda że to niesamowite?!
     Że było to na wzór picia czterech kielichów w Starym Przymierzu….

     Pamiętajcie – nie chcę nikogo urazić ani obrazić. To jest blog i ma swoje ograniczenia….

     Zachęcam jeszcze raz do odsłuchania nagrania….

    • Kate pisze:

     Może napiszesz jeszcze Witku, że osoby które się zaszczepiły (ze względu na ogłupienie przez TV albo nawet pod przymusem, bo inaczej zostałyby wyrzucone z pracy czy studiów) są już potępione, nawet jeśli modlą się, praktykują i służą bliźnim (są tacy co najeżdżają na medyków, a moja mama i siostra kiedy wracają z dyżuru to niemal mdleją z wycieńczenia… bo na ich oddziałach jest mnóstwo roboty, pracowników coraz mniej, a pacjentów przyjmuje się niezależnie od covida). I że WSZYSCY niczego innego nie robią, tylko z utęsknieniem wyczekują na kolejne dawki, chipy i licho wie co jeszcze. Od dwóch lat nie chciałam tu pisać i wchodzić w dyskusje, ale ciężko mi tego nie skomentować. Żadna ze znanych mi osób, a mieszkam w Warszawie i pracuję w sektorze IT (czyli samo centrum „lemingowa”), nie traktowała szczepionek jak na wybawienia tylko procedurę medyczną, nie wierzyła bezkrytycznie w słowa polityków i „ekspertów”, nie terroryzowała innych swoim strachem. Ci którzy chodzili do Kościoła, dalej chodzą. Ci, którzy służyli pomocą – nadal służą i nie unikają kontaktu z ludźmi. Kto się modlił, ten nadal się modli. Narzeczona mojego przyjaciela przystąpiła niedawno do Pierwszej Komunii Św. i Bierzmowania mimo, że została za to wyklęta przez rodziców i wyrzucili ją z zakupionego dla niej mieszkania… ale musiała się trzykrotnie zaszczepić z racji zawodu więc, wg wypowiedzi pastora jest już gotowana przyjęcie znaku bestii.

    • Antonina pisze:

     ….Tak… i w pewnym momencie ów pastor z radością mówi, że w jego mieście katolicy są w mniejszości i wkrótce wszystkie kościoły przejmą protestanci…w jego głosie czuć pogardę dla katolików….BARDZO żałuję, że tego wysłuchałam, nigdy więcej. W KK mamy wspaniałych kapłanów poruszających te same kwestie. Z serca zachęcam do słuchania kapłanów katolickich np. ostatnich rekolekcji ks. D. Chmielewskiego……

 17. An pisze:

  Kate; „Może napiszesz jeszcze Witku, że osoby które się zaszczepiły (ze względu na ogłupienie przez TV albo nawet pod przymusem, bo inaczej zostałyby wyrzucone z pracy czy studiów) są już potępione,”
  Myślę, że Witek tak nie napisze bo tak nie myśli. Nikt nie powinien nikogo oceniać bo nie wiemy jaka walka toczy sie w sercu innego człowieka i nie wiemy tez co go do tego zmusiło. Kazdy ma inna wytrzymałosc i rozeznanie i nawet sam apostoł Piotr zwatpił..wiec….

  Ja sie panicznie balam szczepionki i blagalam Boga abym nie musiala sie szczepić. Obecnie mam wlasna dzialanlosc i nie musze sie szczepic,to łaska ogromna ale czy czuje radosc? Niezupełnie bo widze ,ze inni maja trudniej..czasami nie moga wybrac. Ja mogłam i dziekuje Bogu. Oni nie moga bo maja inna sytuacje i Bog dopuscił do tej sytuacji ale na pewno te osoby nie sa potepione ani debilami tak jak mnie nazwano gdy nie chcialam sie zaszczepic 🙂
  Jest mi ogromnie szkoda osob ,ktore zostały zmuszone do SZCZEPIENIA czy szantazowane tym, ze straca prace. Mam wiele kolezanek nauczycielek ,ktore ida sie szczepic i płaczą. Są przerazone..dawna pyszna An napisalaby skoro tak kochacie Boga i prawde to wybor prosty->rzucasz prace…ale ten wybor nie jest prosty to tragedia wielu osob..

  Zal mi tez osob ,ktore zostały zmanipulowane…np moi rodzice..juz planuja 4 dawke…i moja corka tez mnie nie posłuchała bo wolala zostac w pracy o ktorej marzyła, zaszczepiła sie a ma 21 lat..serce mnie boli ale nie mam na to wpływu..wierze ze Bog i to dopuscił po cos,moze jest jej to potrzebne do nawrocenia?
  Nie potępiam i tych osob ani nie czuje sie lepsza ani nie oceniam a nawet rozumiem bo sama wielokrotnie zle wybierałam ze strachu! a nawet Boga odrzucalam, zdradzalam czy wybieralam wlasne wygody..a nimi kieruje strach, potworny lęk ,wtedy nie mysli się jasno,nie maja takiej duchowosci i nie zobacza tego co widzi wiele osob na tej stronie , czyli prawde o szczepieniach..oni uwierzyli w kłamstwo. kropka. trzeba czasu aby przejrzeli lub i nie.
  Dzieci z aborcji oddały zycie i to była ich ofiara i ta ofiara tez była Bogu potrzebna , moim zdaniem Ci co sie szczepili i załują powinni potraktowac to tez jako ofiare za grzesznikow jako wynagrodzenie bo juz jest po fakcie i szczepionka jest w nich..wiec nawet jesli dotarło,ze zle zrobili niech to nie pojdzie na marne i niech sie juz nie zadreczaja,stało sie a Bog jest z nimi i widzi ich cierpienie , niech diabel nie ma tu pozywki , niewłasciwy wybor nie pojdzie na marne a i wyrzuty sumienia nie beda dreczyc. moze Bog potrzebuje miec te dwa stanowiska..zaszczepionych i niezaszczepionych aby wyszło z tego dobro..na pewno zły chce nas poroznic..izolowac i grupowac, nie dajmy sie..podobnie było z robieniem zapasów..nie oceniajmy…
  ktos chce robic zapasy niech robi ale niech nie czuje sie lepszy czy bardziej oswiecony bo nikt nie ma pewnosci jak jest naprawde..
  a jak ktos nie chce robic zapasow to niech nie robi i jednych i drugich Bog uratuje..dlaczego?Bo go kochamy, nawet jesli ktos cos zle rozenał to nie jest potepiony bo liczy sie intencja i miłosc do Boga..ilez razy mnie diabel straszył,ze juz po mnie bo zrobiłam straszne rzeczy…wtedy wołam Bartollo Longo on wiec co sie ze mna dzieje, Bog tez wie..jeden potrzebuje kilka miesiecy aby zrozumiec inny kilka lat..ja potrzebowalam 40..

  Na wakacjach miałam miec spotkanie klasowe,bardzo sie na nie cieszyłam..i co usłyszałam? ze przez takich debili jak ja…czyli niezaszczepionych ludzie zyja w gownie…zszokowłam sie! rownoczesnie te osoby nazywaja sie katolikami obchodza halowenn, uznaja aborcje,eutanazje,lgbt,zw jednej płci i przyjmuja sobie Komunie…z wytatuowanym budda na grzbiecie.,,,
  i nici ze spotkania….bo jaki sens po takich slowach sie spotykac?
  Niestety moja corka tez sie wytatuowała co jest dla mnie cierpieniem ogromnym bo dawalam swiadectwo o tatuazach..ale musze uszanowac jej wolna wole..i modlic sie o jej nawrocenie.

  mamy czasy trudne wiec diabel pokazuje swoj cyrk a my robmy swoje, rozaniec, nowenny i do boju
  razem : „szczepiency i bezszczepiency i inni odmiency” z zapasami czy bez
  ale
  razem 😉
  oki wykorzystalam limit pisania na kila miesiecy haha,pozdrawiam.
  *
  Pan Bog chroni swoje owce nawet jesli zostały zmuszone przyjac truciznę .

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s