Ks. Piotr Glas: Modlitwa zawsze jest potrzebna, ale najpierw należy się do niej dobrze przygotować!

Bóg pragnie odegrać wielką rolę w naszym życiu, ale musimy dać Mu szansę i wyjść naprzeciw Jego miłości. Przychodzi do mnie wielu mężczyzn proszących o pomoc oraz odmówienie nad nimi modlitwy, bo już nie dają sobie rady w życiu.

Modlitwa zawsze jest potrzebna, ale najpierw należy się do niej dobrze przygotować. Zanim przystąpimy do konkretnej modlitwy uwolnienia, potrzebne jest dokładne rozeznanie, o jaki problem chodzi, kiedy się pojawił, jak długo trwa oraz, co najważniejsze, jaka jest jego przyczyna. Na własne oczy widziałem uzdrowienia osób, które wychodziły z prawie beznadziejnych stanów Dokonywało się to zazwyczaj po ogromnym duchowym wysiłku z ich strony oraz wielu wyrzeczeniach. Wychodziły one z ciężkich nałogów, dewiacji seksualnych czy tak powszechnego uzależnienia od masturbacji lub pornografii. Niestety coraz większy brak fizycznej obecności ojca lub jego miłości, coraz powszechniejsze porzucanie dzieci lub ich odrzucanie jest powodem wielu poranień, duchowych problemów oraz dewiacji. Są one częste i niezwykle boleśnie
odczuwalne, zwłaszcza wśród młodzieży męskiej. 
Porzucenie i odrzucenie, a co za tym idzie – brak miłości oraz samotność jest jednym z największych problemów emocjonalnych współczesnego człowieka. Zilustruję to biblijnie. Największym bólem Jezusa, jak piszą niektórzy komentatorzy, nie były gwoździe wbijane w Jego ręce i nogi. Jego największym bólem było poczucie opuszczenia przez Ojca. „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46) – zawołał Jezus donośnym głosem na krzyżu.

(…) Spowiedź jest sakramentem, który jedna nas na nowo z Bogiem, a modlitwa  uwolnienia, wraz w wyrzeczeniem się poszczególnych demonicznych wpływów, uzdrawia nas i uwalnia od uzurpacji szatana do danej przestrzeni duchowej, wcześniej oddanej mu w posiadanie. Oczywiście, Bóg zawsze może dokonać cudu i uwolnić nas z grzechów i ich skutków w jednym momencie, ale zazwyczaj jest to ciężka walka duchowa i mozolna praca nad sobą. Spowiedź zawsze, przynajmniej dla mnie – o czym już mówiłem – była i jest pierwszym etapem na drodze do rozwiązania problemu duchowego.
Jednak zobaczmy, jak to często wygląda. Powiedzmy, że zgłasza się do mnie osoba z prośbą o pomoc, ktoś, kto żyje w niesakramentalnym związku partnerskim. W jaki sposób mogę mu pomóc?

Przecież nawet jeżeli ofiaruję tej osobie swój czas, a modlitwa okaże się sukcesem, ta osoba wróci do życia w grzechu cudzołóstwa. Jak powiedział sam Jezus, złe duchy pójdą i przyprowadzą siedem złośliwszych duchów, i wejdą ponownie do wnętrza tej osoby z jeszcze większą siłą. Dlatego modlitwa egzorcyzmu czy uwolnienia nie będzie miała sensu, jeśli nie będzie jej towarzyszyć wola zerwania z grzechem w sakramencie pokuty. Spowiedź jest pierwszym etapem, który pozwala nam zerwać kontrakt z szatanem; wypowiadamy mu wojnę, ale bitew może być wiele. Dopiero kiedy przeprosimy Boga, zerwiemy z notorycznym grzechem i zadośćuczynimy za popełnione czyny, możemy poważnie podejść do tematu walki duchowej!

Całość w książce: „Ostateczna bitwa o rodzinę” wyd. Esprit – kliknij

Rachunek sumienia i rozeznanie zagrożeń duchowych
(fragment)

Ten rachunek sumienia powstał w oparciu o kilka źródeł, ale przede wszystkim o doświadczenie konfesjonału – moje i wielu innych kapłanów. Nie wyczerpuje całego tematu, ale pokazuje najważniejsze obszary, które powinny być brane pod uwagę przy rozeznaniu duchowym, ale przede wszystkim w przygotowaniu do spowiedzi

RODZINA

Czy zaniedbywałem modlitwę osobistą i rodzinną?
Czy dbałem o moralne i religijne wychowanie dzieci (modlitwa, Msza Święta w niedziele i święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie sakramentów)?
Czy dawałem dzieciom dobry przykład w wypełnianiu obowiązków religijnych, w pracy zawodowej?
Czy poświęcałem dzieciom czas, czy interesowałem się ich problemami?
Czy starałem się je kochać i traktować jednakowo?
Czy byłem sprawiedliwy w karaniu?
Czy rozpieszczałem swoje dzieci przez spełnianie wszystkich ich zachcianek (np. w kwestii oglądania telewizji, używania komputera czy komórki)?
Czy starałem się o wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, rozmowy religijne oraz o znak wiary w mieszkaniu (krzyż, obrazy religijne)?
Czy wymagałem od dzieci odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych i dla każdego człowieka?
Czy uświadamiałem stopniowo, we właściwy sposób,swoje dzieci w dziedzinie seksualnej?
Czy byłem strażnikiem i opiekunem swojej rodziny?
Czy dobro rodziny było dla mnie na pierwszym miejscu?
Czy dbałem o to, aby moje dzieci, moja rodzina były na drodze zbawienia?
Czy wtrącałem się w życie małżeńskie i rodzinne dzieci, powodując konflikty?

(…) z działu osobisty rozwój duchowy i moralny

Czy przyjąłem po świętokradzku sakramenty święte – które?
Czy szkodziłem swojemu zdrowiu (np. przez nadmiar jedzenia, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku)?
Czy usiłowałem popełnić samobójstwo?
Czy lekkomyślnie narażałem swoje zdrowie i życie (np. przez uprawianie niebezpiecznych sportów, nieprzestrzeganie zasad zachowania bezpieczeństwa)?
Czy namawiałem do grzechu – jakiego? 
Czy prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwym?
Czy lekceważyłem przepisy bezpieczeństwa na drodze lub przy pracy?
Czy nie przebaczyłem komuś w swoim sercu?
Czy ratowałem bliźniego w zagrożeniu, czy nie odmówiłem mu pomocy?
Czy panowałem nad swoimi złymi skłonnościami, na przykład do gniewu, chciwości, zmysłowości, zazdrości?
Czy przyczyniłem się do rozwoju nałogu u siebie lub u innych?
Czy zadawałem świadomie cierpienia fizyczne, psychiczne lub moralne?
Czy przez lekturę, fantazję, filmy, widowiska, pornografię podniecałem się i dążyłem do grzechu?
Czy popełniłem grzechy nieczystości ze sobą lub z inną osobą?
Czy pożądałem drugiej osoby?

ZAGROŻENIA DUCHOWE I DUCHOWE SKUTKI GRZECHÓW
POPEŁNIONYCH W RODZINIE

Czy popełniłem świętokradztwo?
Czy przeklinam i złorzeczę Bogu?
Czy poddaję się rozpaczy i zwątpieniu?
Czy są jakieś grzechy, z których nie mogę się wyzwolić? (Tkwienie w grzechach osłabia wewnętrznie człowieka i czyni go szczególnie podatnym na ataki złego ducha).
Czy tkwię w jakimś nałogu (komputer, internet, telewizja, leki, narkotyki, alkohol, seks, pornografia)?
(Nałogi stają się przestrzenią, w której zniewolenie jakąś praktyką może stać się źródłem zniewolenia demonicznego).
Czy dręczą mnie myśli samobójcze lub dotyczące zabójstwa, aborcji, zrobienia krzywdy sobie lub komuś?
Czy doświadczam jakichś innych dręczących, obsesyjnych myśli?
Czy trwam w gniewie i braku przebaczenia w stosunku do najbliższych (ojca, matki, własnych dzieci)?
Czy jest coś, co wyjątkowo mnie przeraża?
Jak reaguję na miejsca święte, sakramenty, osoby duchowne? (Znakiem związania demonicznego może być niemożliwość wejścia do kościoła, ogromna agresja do sacrum i księży – nie chodzi o niechęć związaną ze złymi doświadczeniami, ale o wrogość
rodzącą się z głębi człowieka).
Czy w moim domu dzieją się jakieś niewytłumaczalne zjawiska? (Może to być związane z kultem satanistycznym czy praktyką okultystyczną sprawowanymi w domu lub z okultystycznym związaniem jakiejś mieszkającej w tym domu osoby).
Czy wierzę w przesądy, horoskopy, „wróżenie” z kart i inne wróżby?
Czy wywoływałem duchy, brałem udział w seansach spirytystycznych, choćby dla zabawy?
Czy odnoszę wrażenie, że moja rodzina, moje życie może być obciążone przekleństwem?
Czy ja bądź ktokolwiek z mojej rodziny mieliśmy kontakt z wróżką, bioenergoterapeutą, alternatywnymi sposobami leczenia?
Czy brałem udział w obcych kultach (buddyjskie procesje, oddawanie czci pogańskim bożkom)?
Czy w swoim ubiorze lub otoczeniu wykorzystuję symbole satanistyczne lub symbole śmierci (czaszka, wąż, pentagram)?
Czy miałem kontakt z literaturą satanistyczną lub filmami promującymi kult szatana, brutalną śmierć, przemoc?
(…)

Książkę można nabyć tutaj:  https://www.esprit.com.pl/836/Ostateczna-bitwa-o-rodzine.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

22 odpowiedzi na „Ks. Piotr Glas: Modlitwa zawsze jest potrzebna, ale najpierw należy się do niej dobrze przygotować!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Ania pisze:

  Kochani,
  uprzejmie proszę o modlitwę za mnie. Zaatakował mnie wirus..Z serca dziękuję.

 3. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:

  Też proszę o modlitwę, kto tylko może. Bóg zapłać

 4. AGA pisze:

  Ktoś tu ostatnio pisał, że chce jechać do Medjugorie. A ja polecam polskie Medjugorie czyli parafię Burzyn z ks. Marcinem Sobiechem na czele. Nie trzeba się martwić o przejazd granicy czy certyfikaty.

 5. AGA pisze:

  A tu jest link do parafii w Burzynie o którym wcześniej w komentarzu pisałam.
  https://plmedjugorie.pl/

 6. Anna pisze:


  Modlitwa Ojca Pio o uzdrowienie

  Pomódlmy się wspólnie:

  Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym uwierzył, że Twoja dobra wola jest dla mnie, mojego umysłu, ciała i duszy.
  Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś.
  Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 7. Mich pisze:

  W wieku ok 36 lat zmarł mój nagle mój kolega Kamil, z którym kiedyś pracowalem. Nie wiem czy zaszczepiony czy nie. Proszę o modlitwę za jego duszę gdyż nie był raczej za blisko Pana Boga. Bóg zapłać

 8. Ania pisze:

  Dziękuję bardzo wszystkim za modlitwę. Nie zamieszczam wpisów pod prośbami innych o modlitwę, ale codziennie za was się modlę. Pamietajmy, ze nasz Bóg jest dobry. Panie Ewo,
  dziekuje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s