Nowenna do św. Andrzeja Boboli: „Ratuj Polskę i Polaków” za aprobatą i błogosławieństwem ks. bp. Stanisława Jamrozka

Święty Andrzeju Bobolo – Patronie Polski –  ratuj Polskę i Polaków!

30-dniowa Nowenna od 25 grudnia 2021r. do 25 stycznia 2022r.
(za aprobatą i błogosławieństwem ks. Bp Stanisława Jamrozka) 

INTENCJE NA POSZCZEGÓLNE DNI NOWENNY:

25 grudnia – za przyczyną św. Andrzeja Boboli  – modlimy się o łaskę wierności Chrystusowi dla wszystkich Polaków
26 grudnia – za przyczyną św. Andrzeja Boboli  – modlimy się o dary Ducha Świętego dla wszystkich Polaków
27 grudnia – za przyczyną św. Andrzeja Boboli – modlimy się o łaskę ochrony wszystkich Polaków przez Niepokalane Serce Maryi
28 grudnia – o łaskę mądrego rozeznawania pomiędzy dobrem a złem…
29 grudnia – o łaskę ofiarnej miłości Boga i bliźniego…
30 grudnia – o łaskę oddania się na służbę bliźnim z wielką gorliwością…
31 grudnia – o łaskę ducha modlitwy…
1 stycznia – o łaskę nawrócenia i odwagi dążenia do świętości…
2 stycznia – o łaskę odwagi w dawaniu świadectwa wiary…
3 stycznia – o łaskę pojednania wszystkich Polaków…
4 stycznia – o łaskę ochrony i wiary u dzieci i osób religijne zaniedbanych i dla każdego Polaka…
5 stycznia – o łaskę męstwa w znoszeniu prześladowań i przeciwności losu…
6 stycznia – o łaskę wytrwałości w największych cierpieniach…
7 stycznia – o łaskę jedności wśród wszystkich chrześcijan…
8 stycznia – o łaskę świadectwa heroicznej wiary, nadziei i miłości…
9 stycznia – o łaskę odważnej obrony wartości moralnych wiary katolickiej…
10 stycznia – o łaskę miłość do naszej Ojczyzny Polski…
11 stycznia – o łaskę nawrócenia dla rządzących w Polsce…
12 stycznia – o łaskę ochrony Ojczyzny przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi…
13 stycznia – o łaskę wytrwania w wierze aż do śmierci…
14 stycznia – o łaskę uchronienia nas od każdego grzechu ciężkiego…
15 stycznia – o łaskę szczerej pokuty i zadośćuczynienia za grzechy nasze, naszych rodzin, wszystkich   Polaków…
16 stycznia – o łaskę gorliwej współpracy z łaską Bożą dla naszego zbawienia…
17 stycznia – o łaskę wiernego służenia Bogu i bliźnim…
18 stycznia – o łaskę szczerej miłości do Matki Bożej…
19 stycznia – o łaskę ducha wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi…
20 stycznia – o łaskę stawiania Boga zawsze na pierwszym miejscu…
21 stycznia – o łaskę życia w szczerej wdzięczności Bogu, życia dla Bożej chwały i czci…
22 stycznia – o łaskę uwolnienia od ducha lęku i strachu…
23 stycznia – o łaskę uwolnienia od wszelkich zniewoleń demonicznych…
24 stycznia – o łaskę życia w wolności dzieci Bożych…
25 stycznia – o łaskę zbawienia wiecznego…

Każdego dnia odmawiamy:

Duchu Św. Boże – zmiłuj się nad nami  – 3 x
Krwi Chrystusa – wybaw nas – 3 x

Matko Boża Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam, poświęcam i oddaję każdego człowieka na tej ziemi, na zawsze całkowicie i nieodwołalnie. Chroń Maryjo każdego człowieka na tej ziemi od wszelkiego zła grożącego duszy i ciału, a zwłaszcza od ognia piekielnego. Amen
(Imprimatur Bp Stanisław Jamrozek 28 grudnia 2017r. Przemyśl)

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Święty. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen

nagranie nowenny z końcowym błogosławieństwem ks. Jacka Rosoła

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

43 odpowiedzi na „Nowenna do św. Andrzeja Boboli: „Ratuj Polskę i Polaków” za aprobatą i błogosławieństwem ks. bp. Stanisława Jamrozka

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  • Bożena pisze:

   Dzisiaj rano zmarł ksiądz infułat Jan Pęzioł, wieloletni egzorcysta z Wąwolnicy – święty kapłan, którego możemy prosić o orędownictwo przed Panem. Jestem przekonana, ze możemy modlić się za jego wstawiennictwem bo teraz, z nieba, możne nam pomagać bez ograniczeń.

   • wobroniewiary pisze:

    Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!
    „Jestem przekonana, ze możemy modlić się za jego wstawiennictwem bo teraz, z nieba, możne nam pomagać bez ograniczeń” – myślę identycznie

 2. Iga pisze:

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/12/20/unintended-consequences-of-mrna-vaccines.aspx?
  Niezamierzone konsekwencje szczepionek mRNA????????

  • „Gorsze niż choroba: przegląd niektórych możliwych niezamierzonych konsekwencji szczepionek mRNA przeciwko COVID-19” autorstwa dr Stephanie Seneff i dr. Grega Nigha, jest jednym z najbardziej wyczerpujących opisów wielu możliwych niezamierzonych konsekwencji Technologie transferu genów mRNA błędnie określane jako „szczepionki COVID”
  • Na dzień 3 grudnia 2021 r. amerykański system zgłaszania zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką (VAERS) zarejestrował 19 886 zgonów związanych z zaszczepieniem COVID. Pfizer — jedyna firma, której amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków udzieliła pełnej licencji na niedostępne jeszcze szczepionki przeciw COVID — odpowiada za 13 268 z nich
  • Obliczenia sugerują, że raporty dotyczące VAERS COVID są zaniżone o współczynnik 41. Oznacza to, że w samych Stanach Zjednoczonych faktyczna liczba ofiar śmiertelnych może być bliższa 374 576. Uwzględnienie zgonów międzynarodowych zgłoszonych do VAERS oznaczałoby liczbę ofiar śmiertelnych na poziomie 815 326
  • Kluczowe skutki uboczne, które są obecnie zgłaszane masowo, to poronienia, zawały serca, zapalenie mięśnia osierdziowego, małopłytkowość (niska liczba płytek), półpasiec, porażenie Bella i różne trwałe niepełnosprawności, z których wiele obejmuje dysfunkcje neurologiczne
  • Skutki uboczne, które obecnie obserwujemy, były całkowicie przewidywalne na podstawie znanej nauki opisanej w artykule Seneffa i Nigha.
  Artykuł naukowca z MIT, Stephanie Seneff, 1 „ Worse Than the Disease: Reviewing Some Possible Unintented Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19 ”, opublikowany w International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research we współpracy z dr. Gregiem Nigh, jest wciąż jednym z nich. najlepszych, najbardziej wyczerpujących opisów wielu możliwych niezamierzonych konsekwencji technologii transferu genów mRNA błędnie określanych jako „szczepionki COVID”.
  9 grudnia 2021 r. ich artykuł został przedrukowany w Townsend Letter, The Examiner of Alternative Medicine. 2 Dr Seneff, starszy pracownik naukowy w MIT, który prowadzi badania w MIT od ponad pięciu dekad, spędziła dużą część swojej kariery na badaniu zagrożeń i mechanizmów działania glifosatu.
  Jej uwaga została skierowana na naukę o technologiach transferu genów mRNA na początku 2020 roku, kiedy ogłoszono operację Warp Speed. Jak zauważyła w jej artykule, wiele czynników, które nie miały precedensu, ale były wdrażane z zawrotną prędkością, to:
  1. Pierwsze użycie PEG w zastrzyku
  2. Pierwsze w historii zastosowanie technologii transferu genów mRNA przeciwko czynnikowi zakaźnemu
  3. Pierwsza w historii „szczepionka”, która nie zawiera wyraźnych twierdzeń o ograniczeniu infekcji, przenoszenia lub śmierci
  4. Pierwsza w historii szczepionka na koronawirusa, jaką kiedykolwiek przetestowano na ludziach (i poprzednie szczepionki na koronawirusa nie powiodły się z powodu wzmocnienia zależnego od przeciwciał, stanu, w którym przeciwciała faktycznie ułatwiają infekcję, a nie chronią przed nią)
  5. Pierwsze w historii zastosowanie genetycznie zmodyfikowanych polinukleotydów w populacji ogólnej

  Niesamowicie lekkomyślny proces
  W wywiadzie ze mną w maju 2021 Seneff powiedział:
  „Opracowanie tej niewiarygodnie nowej technologii tak szybko i pominięcie tak wielu kroków w procesie oceny [jej bezpieczeństwa] jest szalenie lekkomyślną rzeczą, którą zrobili. Moim instynktem było to, że to jest złe i musiałem poznać [prawdę].
  Więc naprawdę zagłębiłem się w literaturę badawczą ludzi, którzy opracowali te szczepionki, a następnie w obszerniejszą literaturę badawczą dotyczącą tych tematów. I nie rozumiem, jak te szczepionki mogą robić cokolwiek dobrego…”
  W tym czasie, zaledwie pięć miesięcy po rozpoczęciu kampanii masowych szczepień, Seneff podejrzewał, że zastrzyki z COVID zabiją znacznie więcej ludzi niż sama infekcja. Dziś, po upływie całego roku, statystyki są nie do uwierzenia, udowadniając, że jej wykształcona przepowiednia była trafna.

  Szczepionki mRNA są szokująco niebezpieczne
  Na dzień 3 grudnia 2021 r. amerykański system zgłaszania zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką (VAERS) zarejestrował zdumiewające 927 738 zdarzeń niepożądanych związanych z szczepieniem COVID, w tym 19 886 zgonów. 3 VAERS może otrzymywać raporty od producentów szczepionek i innych międzynarodowych źródeł, a jeśli je wykluczymy, liczba zgonów zgłoszonych na terytoriach USA wynosi tylko 9136. 4
  Spośród wszystkich zgłoszeń zgonów Pfizer — jedyna firma, której amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków udzieliła pełnej licencji na jeszcze niedostępny zastrzyk COVID — stanowi zdecydowaną większość: 13 268, w porównaniu do 4894 w przypadku Moderny, 1651 w przypadku Janssen i 73 dla nieujawnionej marki.
  Firma Pfizer odpowiada również za zdecydowaną większość hospitalizacji po wstrzyknięciu i chociaż osoby w wieku powyżej 66 lat stanowią większość zgonów, grupa wiekowa od 25 do 50 lat odpowiada za większość hospitalizacji. Kluczowe skutki uboczne, które są obecnie zgłaszane masowo, to: 5
  Poronienia. Problemy z sercem, takie jak zawały serca i zapalenie mięśnia osierdziowego
  Małopłytkowość (mała liczba płytek krwi) Półpasiec
  porażenie Bella Różne trwałe niepełnosprawności, z których wiele wiąże się z dysfunkcją neurologiczną
  Wszystkie te konsekwencje przewidzieli Seneff i Nigh w swoim artykule, co sprawia, że są jeszcze bardziej tragiczne. Co ważne, VAERS jest notorycznie niedoceniany, więc rzeczywisty wpływ jest znacznie większy niż sugerują te dane.

  Lekarstwo jest rzeczywiście gorsze niż choroba
  Obliczenia 6 przeprowadzone przez Steve’a Kirscha, dyrektora wykonawczego Funduszu Wczesnego Leczenia COVID-19, i jego zespół statystyków sugerują, że raporty dotyczące VAERS COVID są zaniżone o współczynnik 41. Jest to ostrożne oszacowanie, poparte obliczeniami przy użyciu różnych źródła poza samym VAERS.
  Oznacza to, że w samych Stanach Zjednoczonych (przy użyciu danych tylko dla terytoriów USA) rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych może być bliższa 374 576 (wliczając zgony międzynarodowe zgłoszone do VAERS określiłyby liczbę ofiar śmiertelnych na poziomie 815 326), a są to zgony, które miały miejsce w ciągu dni lub tygodni po wstrzyknięciu.
  Jak wyjaśniają Seneff i Nigh w swoim artykule, istnieje przeważający powód, by podejrzewać, że te zastrzyki z transferem genów będą miały niszczący wpływ w dłuższej perspektywie, powodując nadmierne zgony w ciągu następnej dekady.
  Co więcej, jasne jest, że liczba zgonów z powodu samej infekcji COVID-19 w USA jest znacznie przesadzona, ponieważ opiera się na pozytywnych testach PCR, a nawet na zwykłym podejrzeniu COVID w przypadku braku testów. Wielu zmarło z innych przyczyn i po prostu miało pozytywny wynik testu na COVID w chwili śmierci.
  Kirsch szacuje, że rzeczywista liczba zgonów z powodu COVID-19 wynosi około 50% zgłoszonej liczby (co prawdopodobnie jest ostrożne). Oznacza to, że około 380 000 Amerykanów zmarło z powodu COVID-19 (zamiast COVID), podczas gdy sczepionki na COVID mogły zabić ponad 374 570 tylko w ciągu pierwszych 11 miesięcy.
  Seneff podejrzewa, że w ciągu najbliższych 10-15 lat zobaczymy dramatyczny wzrost liczby chorób prionowych, chorób autoimmunologicznych, chorób neurodegeneracyjnych w młodszym wieku oraz zaburzeń krwi, takich jak zakrzepy, krwotoki, udar i niewydolność serca.
  Jak przewidywano w tytule artykułu Seneffa, wydaje się, że lekarstwo może rzeczywiście okazać się gorsze niż choroba. Dotyczy to w szczególności dzieci i młodych dorosłych, którzy albo zmarli, albo zostali trwale okaleczeni przez tysiące zastrzyków, a jednocześnie mają wyjątkowo niskie ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń przez samą infekcję.
  Seneff podejrzewa, że w ciągu najbliższych 10-15 lat zobaczymy dramatyczny wzrost liczby chorób prionowych, chorób autoimmunologicznych, chorób neurodegeneracyjnych w młodszym wieku oraz zaburzeń krwi, takich jak zakrzepy, krwotoki, udar i niewydolność serca.
  Białko kolczaste jest najbardziej niebezpieczną częścią SARS-CoV-2
  Powodem, dla którego widzimy wszystkie te problemy po zastrzykach COVID, jest to, że programują one twoje komórki, aby nieprzerwanie wytwarzały białko szczytowe SARS-CoV-2, które, jak wiemy, jest najbardziej niebezpieczną częścią wirusa. Wielu ekspertów zauważyło to od samego początku, zastanawiając się, co mogą myśleć twórcy szczepionek, wybierając to jako antygen do swoich zastrzyków.
  Chociaż zastrzyki mRNA mogą wyrządzić szkody na wiele różnych sposobów, jednym z podstawowych problemów jest to, że mogą nadmiernie stymulować układ odpornościowy, aż do awarii.
  Gdy twoje komórki zaczynają wytwarzać wirusowe białka kolczaste, twoje komórki odpornościowe zbierają się, aby usunąć białka i wrzucić je do układu limfatycznego. (Dlatego wiele osób zgłasza obrzęk węzłów chłonnych pod pachami.)
  Odpowiedź przeciwciał jest częścią twojej odporności humoralnej. Masz również odporność komórkową, która jest częścią wrodzonego układu odpornościowego. Twój wrodzony układ odpornościowy jest bardzo silny. Jeśli jesteś zdrowy, może usunąć wirusy bez wytwarzania ani jednego przeciwciała. Przeciwciała są w rzeczywistości efektem drugiego poziomu, gdy zawodzi twój wrodzony układ odpornościowy.
  Problem polega na tym, że twój wrodzony układ odpornościowy nie zostanie aktywowany i prawdopodobnie nie będzie cię chronił, jeśli otrzymasz szczepionkę COVID-19, ponieważ omija wszystkie obszary, w których miałby działać twój wrodzony układ odpornościowy.
  Zwykle wdychasz wirusa i stymulujesz produkcję przeciwciał IgA, które chronią Twój układ oddechowy. Kiedy ominiesz tę drogę narażenia za pomocą ukłucia w ramię, nie są wytwarzane żadne sekrecyjne przeciwciała IgA, co powoduje, że jesteś podatny na infekcję.
  Jak wyjaśnił Ronald Kostoff w znakomitym artykule Trial Site News z 8 grudnia 2021 r., „COVID-19 „Vaccines”: The Wrong Bomb Over the Wrong Target at the Wrong Time”: 7
  „Skuteczna szczepionka skupiałaby się na odporności komórkowej w drogach oddechowych i jelitach, w których wydzielnicze IgA są wytwarzane przez limfocyty znajdujące się bezpośrednio pod błonami śluzowymi wyścielającymi drogi oddechowe i jelitowe.
  Przeciwciała wytwarzane przez te limfocyty są wyrzucane przez i na powierzchnię wyściółki. Te przeciwciała są zatem na miejscu, aby spotkać wirusy przenoszone przez powietrze i mogą być w stanie zapobiegać wiązaniu wirusa i infekcji komórek.
  Niestety, główne modyfikatory stosowane obecnie w przypadku COVID-19 koncentrują się na przeciwciałach (IgG i krążących IgA), które występują w krwiobiegu. Te przeciwciała chronią narządy wewnętrzne organizmu przed czynnikami zakaźnymi, które próbują rozprzestrzeniać się przez krwioobieg”.
  Po wstrzyknięciu szczepionki COVID twoje ciało będzie indukować tylko IgG i krążące IgA — nie wydzielnicze IgA, a te typy przeciwciał nie chronią skutecznie twoich błon śluzowych przed zakażeniem SARS-CoV-2. Tak więc, jak zauważył Kostoff, przełomowe infekcje, które teraz obserwujemy, „potwierdzają podstawowe wady projektowe” tej technologii transferu genów.
  „Naturalna infekcja SARS-CoV-2 (koronawirusem) u większości osób pozostanie zlokalizowana w drogach oddechowych” – pisze Kostoff. 8 „Stosowane obecnie szczepionki powodują, że komórki głęboko w naszym ciele wyrażają wirusowe białko kolce, czego nigdy nie miały robić z natury.
  Każda komórka, która wyraża ten obcy antygen na swojej powierzchni, zostanie zaatakowana przez układ odpornościowy, który będzie obejmował zarówno przeciwciała IgG, jak i cytotoksyczne limfocyty T. Może to wystąpić w każdym narządzie, ale uszkodzenie będzie najpoważniejsze w ważnych narządach.
  Widzimy teraz, że u wielu młodych ludzi serce jest dotknięte chorobą, co prowadzi do zapalenia mięśnia sercowego, a nawet nagłego zatrzymania akcji serca i śmierci. Innymi słowy, zrzucamy niewłaściwą bombę na niewłaściwy cel w niewłaściwym czasie!”
  W końcu twoje ciało zasadniczo uwierzy, że twój wrodzony układ odpornościowy zawiódł, co oznacza, że musi sprowadzić zapasową kawalerię. W skrócie, twoje ciało nadmiernie reaguje na coś, co nie jest prawdą. W rzeczywistości nie jesteś zarażony wirusem, a twój wrodzony układ odpornościowy nie zawiódł, ale twoje ciało jest zmuszone do reagowania tak, jakby obie te rzeczy były prawdą.
  Efekty, które prawdopodobnie utrzymają się w dłuższej perspektywie
  Co więcej, syntetyczny RNA w szczepionkach mRNA zawiera nukleotyd zwany metylopseudurydyną, którego organizm nie jest w stanie rozłożyć, a RNA jest zaprogramowany tak, aby wywołać maksymalną produkcję białka. Tak więc patrzymy na całkowicie nieprzetestowaną manipulację RNA.
  Bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że jest to genetycznie zmodyfikowane mRNA dla białka kolca. Nie jest identyczny z mRNA białka kolczastego, które wytwarza SARS-Cov-2. Został znacznie zmieniony, aby uniknąć metabolizowania przez twoje ciało.
  Białko kolce, które wytwarza twoje ciało w odpowiedzi na mRNA szczepionki COVID-19, blokuje się w twoim receptorze ACE2. Dzieje się tak, ponieważ genetycznie zmodyfikowane nowe białko kolce zawiera dodatkowe proliny, które zapobiegają prawidłowemu zamknięciu receptorów, co z kolei powoduje obniżenie poziomu ACE2. Częściowo tak dochodzi do problemów, takich jak nadciśnienie płucne, niewydolność komorowa serca i udar. 9 , 10
  Jak zauważono w artykule z 2020 r. 11, istnieje „kluczowy związek” między niedoborem ACE2 a zakażeniem SARS-CoV-2. Osoby z niedoborem ACE2 są bardziej podatne na ciężki COVID-19. Białko kolce hamuje ACE2, 12, co jeszcze bardziej pogarsza niedobór. Według Seneffa, zastrzyki z transferem genów zasadniczo robią to samo, a wciąż nie wiemy, jak długo utrzymują się efekty.
  Producenci początkowo przypuszczali, że syntetyczny RNA może przetrwać w ludzkim ciele przez około sześć miesięcy. Nowsze badanie wykazało, że białko kolce utrzymywało się u pacjentów po wyzdrowieniu z COVID przez 15 miesięcy. 13
  Rodzi to podejrzenie, że syntetyczne i trwalsze mRNA w zastrzykach COVID może wyzwalać produkcję białka kolczastego przez co najmniej tak długo, a prawdopodobnie dłużej. 14 Co więcej, liczba białek kolczastych wytwarzanych przez zastrzyki jest znacznie większa niż w przypadku naturalnej infekcji.
  Jak wyjaśnił dr Peter McCullough, 15 oznacza to, że po pierwszym zastrzyku twoje ciało będzie wytwarzało białko kolczaste przez co najmniej 15 miesięcy. Ale kiedy dostaniesz zastrzyk nr 2 kilka tygodni później, ten zastrzyk spowoduje, że produkcja białka skokowego będzie trwać przez 15 miesięcy lub dłużej. W przypadku strzału nr 3 sześć miesięcy później, wytwarzasz białko kolczaste przez kolejne 15 miesięcy.
  Przy regularnych boosterach nigdy nie pozbędziesz się białka kolczastego. Cały czas sieje spustoszenie w twojej biologii. McCullough porównuje to do „stałej instalacji białka zapalnego w ludzkim ciele”, a stan zapalny jest sercem większości, jeśli nie wszystkich chorób przewlekłych. Po prostu nie ma możliwości, aby te zastrzyki z transferem genów poprawiły zdrowie publiczne. Zamierzają go raczej zdziesiątkować.
  Należy spodziewać się długotrwałych uszkodzeń neurologicznych

  W swoim artykule 16 Seneff opisuje kilka kluczowych cech białka szczytowego SARS-CoV-2, które sugerują, że działa ono jako prion. To może pomóc wyjaśnić, dlaczego widzimy tak wiele neurologicznych skutków ubocznych po zastrzykach. Według Seneff, białko kolce wytwarzane przez zastrzyk COVID, ze względu na dokonane modyfikacje, może w rzeczywistości uczynić go bardziej prionem niż białko kolce w samym wirusie i być bardziej skutecznym.

  Szczegółowy opis techniczny można znaleźć w artykule Seneffa, ale wiadomość, którą można zabrać do domu, jest taka, że ​​szczepienia COVID-19 to zestawy instrukcji dla organizmu, aby wytworzyły toksyczne białko, które ostatecznie zostanie skoncentrowane w śledzionie.
  Zostaną wysłane podobne do białek instrukcje, co radykalnie zwiększy ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych.

  Autorzy ci zaobserwowali, że w ciężkich przypadkach COVID-19 SARS-CoV-2 powoduje znaczące zmiany morfologiczne w układzie naczyniowym płuc… Ponadto wykazali, że ekspozycja hodowanych komórek mięśni gładkich ludzkiej tętnicy płucnej na działanie białka szczytowego SARS-CoV-2 Podjednostka S1 była wystarczająca do promowania sygnalizacji komórkowej bez pozostałych składników wirusa.
  Kolejne artykuły wykazały, że podjednostka białka kolczastego S1 hamuje ACE2, powodując stan przypominający tętnicze nadciśnienie płucne (PAH), ciężką chorobę płuc o bardzo wysokiej śmiertelności… „Badania in vivo”, do których się odnosili… wykazały, że koronawirus SARS- wywołane uszkodzenie płuc było głównie spowodowane hamowaniem ACE2 przez białko wypustek SARS-CoV, powodując duży wzrost angiotensyny-II.
  Suzuki i in. (2021) wykazał eksperymentalnie, że składnik S1 wirusa SARS-CoV-2, w niskim stężeniu… aktywował szlak sygnałowy MEK/ERK/MAPK, aby promować wzrost komórek. Spekulowali, że te efekty nie będą ograniczone do układu naczyniowego płuc.
  Kaskada sygnalizacyjna uruchomiona w układzie naczyniowym serca spowodowałaby chorobę wieńcową, a aktywacja w mózgu mogłaby doprowadzić do udaru mózgu. Przewidywano by również nadciśnienie układowe. Postawili hipotezę, że ta zdolność białka kolczastego do promowania tętniczego nadciśnienia płucnego może predysponować pacjentów, którzy wyzdrowieją po SARS-CoV-2, do późniejszego rozwoju prawokomorowej niewydolności serca.
  Ponadto zasugerowali, że podobny efekt może wystąpić w odpowiedzi na szczepionki mRNA i ostrzegli przed potencjalnymi długofalowymi konsekwencjami zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy otrzymali szczepionki przeciw COVID-19 oparte na białku kolczastym.
  Ciekawe badanie Lei et. glin. (2021) stwierdzili, że pseudowirus — kulki ozdobione białkiem SARS-CoV-2 S1, ale pozbawione wirusowego DNA w rdzeniu — powodował zapalenie i uszkodzenie zarówno tętnic, jak i płuc myszy narażonych dotchawiczo.
  Następnie wystawili zdrowe ludzkie komórki śródbłonka na działanie tych samych cząsteczek pseudowirusa. Wiązanie tych cząstek z śródbłonkowymi receptorami ACE2 doprowadziło do uszkodzenia mitochondriów i fragmentacji w tych komórkach śródbłonka, prowadząc do charakterystycznych zmian patologicznych w powiązanej tkance.
  Badanie to wyjaśnia, że samo białko kolce, niezwiązane z resztą genomu wirusa, wystarcza do spowodowania uszkodzenia śródbłonka związanego z COVID-19. Implikacje dla szczepionek, które mają spowodować wytwarzanie białka kolczastego przez komórki, są jasne i stanowią oczywisty powód do niepokoju”.

  Zastrzyki na COVID aktywują ukryte wirusy
  Jak wspomniano wcześniej, infekcja półpaśca okazuje się dość częstym skutkiem ubocznym zastrzyku COVID i podobnie jak neurologiczne, naczyniowe i sercowe uszkodzenia, które obserwujemy, przewidziano również aktywację utajonych infekcji wirusowych.
  Jednym z powodów, dla których w odpowiedzi na zastrzyki pojawiają się utajone infekcje wirusowe, jest to, że zastrzyki wyłączają szlak interferonu typu I. Drugim powodem jest to, że twój układ odpornościowy jest przeciążony, próbując poradzić sobie z zapalnymi białkami kolcami przepływającymi przez twoje ciało. Coś musi ustąpić, więc utajone wirusy mogą się przebić.
  To nie koniec twoich potencjalnych problemów, ponieważ te koinfekcje mogą pogorszyć lub przyspieszyć inne stany, takie jak porażenie Bella, mialgiczne zapalenie mózgu i rdzenia oraz zespół przewlekłego zmęczenia.
  Wirusy opryszczki, na przykład, zostały zamieszane jako wyzwalacz zarówno AIDS 18, jak i zespołu przewlekłego zmęczenia. 19 Niektóre badania sugerują, że te choroby nie pojawiają się, dopóki wirusy z różnych rodzin nie połączą się i droga interferonu typu 1 zostanie wyłączona.
  Mając to wszystko na uwadze, wydaje się nieuniknione, że w dłuższej perspektywie kampania masowych iniekcji COVID spowoduje lawinę szerokiej gamy wyniszczających przewlekłych chorób.

 3. Kasia pisze:

  Byłam dziś z córeczką u endokrynologa ( prywatnie, termin na NFZ mamy w czerwcu) w związku z tarczycą i dalszym spadkiem w siatkach centylowych ( obecnie jest miedzy 3 a 10 centylem). Sukcesywnie spada. Jeszcze rok temu rosła miedzy 10 a 25 centylem. A w wieku dwóch lat nawet 50 centyl był. Więc myslę, że dobrze zrobiłam idąc na tę wizytę. Latem uspokajała mnie, że wszystko ok itp. Tym razem stwierdziła, że na wiosne weźmie córeczkę na oddział i przebadamy tarczycę i hormon wzrostu. Od razu pytała o moje szczepienie na covid. Mówiła, żebym się zastanowiła nad szczepieniem. Namawiała mnie. Przed przyjęciem do szpitala czekają nas wymazy na pewno. Zresztą ciekawe, czy już nie będzie obowiązkowych szczepień w takiej sytuacji. I to mnie przeraża. Od razu łzy w oczach i tak siedzę znów i płaczę. Przerazają mnie te wymazy (naprawdę :,( u malego 5 letniego dziecka, ona jest drobniutka i nosek ma malutki, podczas ostatniego badania łzy jej z oczu poleciały i mówiła, że bolało. Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego dziecka. Ostatnio zemdlała przy pobieraniu krwi. Patrzę na nią jest taka blada. A mi serce pęka i choć modlé się o pomoc o uzdrowienie jej już tyle czasu, to chyba Pan Bóg ma inny plan. Czy ja podołam?

  • Iwona pisze:

   🙏🙏🙏

  • Maggie pisze:

   💕🙏🏻❣️

  • Aga pisze:

   Jezu Ufam Tobie. Kasiu u takiego małego dziecka to chyba z gardła wymaz biorą? Moja 11 letnia tak miala.
   Pozdrawiam Agnieszka

  • Alutka pisze:

   Hormony można w laboratorium zbadać, na skierowanie . Też męczyłam się z badczy niscua tarczycy ale może temu ,że słaby organizm , z jadłam chudo słono i i kwaśno , zmieniłam dietę i mam spokój , z sokami kompotami też ostrożnie, jeśli już to bardzo słabe i słodzone ..Z ogórki kiszone szkodzą , kapustą mniej jeśli wypłukana ,w surówce,; bigos .imoże być lekko kwaśny, bo tam i mięso i tłuszcz jest , to neutralizuje trochę kwasotę. Jeśli wyjdzie nadczynność to leki wystarczą, za miesiąc dwa może nawet przytyć . Jeśli diety się nie zmodyfikuje to nadczynność będzie wracać . Taka jedna, bierze dawkę podtrzymującą 1/4 tabletki. Ja od lat nic nie biorę dieta pomaga. Wszystko raczej delikatne. Uwaga na wszystkie napoje kupca dzidek zawierają kwasek cytrynowy. Mnie najmniej Cola szkodzi, innych nie mogę pić. Jeśli się bierze leki to można jeść wszystko , lekarze nie powiedzą o zmianie jedzenia , bo tracą pacjenta .

  • Frenez pisze:

   Trzymaj się Kasiu , Bog niech działa, jesteś dobrą mamą widzisz każdy gest i potrzebę dziecka spróbuj pewien obszar zostawić Bogu-On też jest jak rodzic …Będzie Ci łatwiej i odetchniesz z ulgą

  • Ada pisze:

   A może spróbuj się skontaktować z dr Czerniakiem?

   • wobroniewiary pisze:

    Dr Hubert promuje metody zwalczane na naszej stronie i stanowczo go odradzamy
    Gdy zobaczyłam jego gabinet w miejscu gdzie się promuje jogę akupunkturyę i inne to mówię: dziękuję ale NIE

  • Oko pisze:

   Kasia, Ostatnio jedna mama chwaliła nam.bardzo, że od czasu gdy zaczęła dzieciom dawać suplementy kwasów omega-3 to dzieci mają wielki apetyt. Nie pomoże to na tarczycę ale co szkodzi spróbować na sam apetyt, może podziała.

  • Danka pisze:

   Kasieńko zmień może endokrynologa jak możesz i stać Ciebie.

 4. Maggie pisze:

  Kochani, Bóg zapłać za wspomożenie modlitwą.. bo Tadeusz wstaje i trochę chodzi … ALE jest osłabiony i co więcej strasznie odwodniony i język ma jak kołek etc i ginie w oczach bo ma trudności nawet … z piciem oraz inne z tym związane. Dlatego proszę nadal o wspomożenie modlitwą: aby mógł funkcjonować nawet w zwolonym tempie … a jeśli inna Wola Boża … to niech zdąży pozałatwiać wszystkie sprawy ziemskie i duchowe i finalnie … aby stan Łaski Uświęcającej 🙏🏻był jego przepustką.
  Bóg zapłać ❤️

 5. AnnaMaria pisze:

  +++
  Panie Jezu ty się nim zajmij!!!

 6. eska pisze:

  Artemisia annua – bylica
  zalecana przez Maryję do używania dla odporności w obecnej sytuacji (wg Luz de Marii de Bonila)
  .

  .
  Orędzie przypomina o nadrzędności walki o zbawienie i sprawy duchowe, przy czym nie pozostawia nas bez podpowiedzi, jak się bronić także cieleśnie.

 7. Ola pisze:

  Dziś dotarło do mnie tak dobitnie ,że teraz jest czas testu dla ludzi uważających się za ufających Bogu . Albo zaufają Mu prawdziwie z głębi serca ,wiedząc ,że nawet i stracą pracę ,bo się nie zaszczepili ,ale wiedzą też ,że On ma dla nich coś ,co przekracza ich marzenia ,już tu na ziemi szykuje im wieniec chwały ,pomimo ucisku ufają Mu szczerze ,a On namacalnie wchodzi w ich życie ,ustawia wszystko tak jak siostrze Faustynie ,ponadnaturalnie wręcz , organizuje wszystko zgodnie ze swoją wolą . Albo na ludzi ,którzy uważają ,że ufają Bogu ,a kiedy przychodzi czas próby ,zaczynają myśleć po ludzku ,mówią :” a co tam Bóg , nie zaszczepimy się ,stracimy pracę ,z czego będziemy spłacać kredyty ,utrzymywać rodziny….” Dziś jest czas wyboru. Po której stronie stoję ? Czy szczerze Jemu ufam ? Mnie osobiście bardzo pomaga ” Dzienniczek Faustyny” i przykład działania Jezusa w jej życiu ,to jest obowiązkowa lektura na obecne czasy .

 8. AGA pisze:

  Dużo wolnych intencji Mszy Św. Parafia Lublewo Gdańskie
  http://www.parafia-lublewo.pl/aktualnosci/intencje-mszalne/

  e-mail: lublewo@diecezjagdansk.pl

  parafia Dębrzno https://debrzno.salezjanie.pl/intencje-mszalne/
  28 grudnia 2021 godz. 9:00
  5, 11 stycznia 2022 godz. 9:00
  12 stycznia 2022 godz. 9:00 i 19:00
  13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 stycznia 2022 godz. 9:00
  25 stycznia 2022 godz. 9:00 i 19:00
  26 stycznia 2022 godz. 9:00
  27 stycznia 2022 godz. 9:00 i 19:00
  28, 29, 31 stycznia 2022 godz. 9:00

 9. Ola pisze:

  Proszę Was ,Kochani , o modlitwę za mojego tatę -Zbigniewa . Podejrzenie poważnej choroby, może to nowotwór . Z góry Bóg zapłać ❤️ i ja pamiętam o Was w modlitwach . Z Bogiem ❤️

 10. wobroniewiary pisze:

  Paszporty covidowe, zamykanie szkół i firm, segregacja sanitarna, big tech i big pharma – czy w tej zaskakującej dla nas rzeczywistości ceną za spokój i powrót do normalności jest nasza wolność? Czy czeka nas nowy, nieznany dotąd, zakres kontroli? Odpowiedzi na te – i wiele innych pytań – udziela najnowszy film dokumentalny PCh24.TV: Rok 1984. Totalitaryzm 2.0. Teraz dostępny także w serwisie YouTube.

  W naszym najnowszym filmie rzeczywistość zachodnich społeczeństw diagnozują m.in. Witold Gadowski, Krzysztof Karoń, Rafał Ziemkiewicz, Łukasz Karpiel, Jakub Majewski i Mateusz Ochman. Zachęcamy do oglądania i udostępniania filmu!

 11. Fede pisze:

  Jak tylko zaczął się ten najazd na granicę Polski zaczęłam odmawiać litanię do św Andrzeja Boboli. Bardzo wydawała mi się piękna, wzniosła i prawdziwa. Było w Niej coś co mnie ujęło i chętnie do Niej wracałam codziennie późnym wieczorem. Dodałam Ją na pulpit w telefonie tak żeby nie szukać Jej codziennie w goglach. I bardzo się zdziwiłam jak z dniem kiedy zaczynała się Nowenna do św Andrzeja została podana mi jakby druga wersja tej samej Litanii ale już z całkiem innymi wyrazami i zawrotami. Proszę porównajcie sobie. Zobaczcie. Jest wielka różnica w odmawianiu tej pierwszej „wersji”.

 12. Kasia pisze:

  1880 ,Chcę, byście, dzieci Moje ukochane, zrozumiały, że Królestwo Moje, które założyłem w sercach waszych, nie ma być jakimś dodatkiem, jak pacierz poranny i wieczorny, który zaczyna i kończy dzień, a który w całości poza tym do mnie należy. Wy naprawdę żyjecie w Moim Królestwie i podlegacie władzy Chrystusa Króla i waszej Niebieskiej Królowej nie tylko w chwilach modlitwy czy życiu modlitwy, jak czasem nazywacie. Ja jestem Królem całego waszego życia- bez reszty- macie [więc] objąć wszystko i wszystko podporządkować pod prawo Boże i Moje rozkazy. To państwo Boże, o którym marzył św. Augustyn, nie ma mieć świeckich władz ani egzekutywy, nie ma mieć wytyczonych granic, nie ma być jak ziemskie państwo toczące boje o swe granice i hegemonię.
  1881 Królestwo Moje nie jest stąd – nie jest w tym znaczeniu z tego świata, a jednak jest ono tak rzeczywiste, że rzeczywistsze jest od jakiegokolwiek królestwa czy państwa tej ziemi. Władza jego bowiem jest w ręku Pana Wszechrzeczy. Prawo jego niezmienne i wieczne, sprawiedliwość nieomylna i sąd sprawiedliwy.
  1882 Królestwo Moje ukryte w sercach waszych ma swoje wyraźne prawa- normy i nie mają być one w was jako martwa litera, a mają kierować waszym postępowaniem i całym życiem. Gdziekolwiek was umieszczę, w jakim kraju, państwie czy ustroju, obowiązują Was prawa: miłości i ofiary. Obowiązuje was Moja droga- Boża droga i Boże prawa- i postępowanie wasze będzie też zawsze odmienne od innych braci waszych z tego świata.’
  Fragment z ,Dialogów’ Ludmiły Krakowieckiej.

 13. Ola pisze:

  Spacerkiem przez miasto wąziutką ulicą,
  idę, gdzie światełka w noc się jeszcze świecą.
  Widzę szyld na sklepie „Królestwa Bożego” –
  małe drzwi otwarte są tu dla każdego.
  Wchodzę więc do środka, zobaczyć co mają,
  i za jaką cenę towar tam sprzedają.

  Widząc mnie przy wejściu, Anioł wręcza siatkę,
  ogromną, z jedwabiu, ozdobioną w kratkę.
  „Mamy tutaj wszystko co w życiu potrzeba!
  Skarby te przybyły wprost z samego nieba.
  Nie przeocz niczego, co znajdziesz w tym sklepie, im więcej nabierzesz, tym lepiej dla Ciebie.”

  Biorę wpierw „Cierpliwość” – chcę ją mieć w zapasie, skoro mi przypadło żyć w tym trudnym czasie.

  Na drugim regale są stosy „Miłości”.
  Tego mi potrzeba na moje słabości –
  w oczach czasem siedzi choroba zazdrości
  i nienawiść także dręczy moje kości.

  „Miłość” jest pomocna , ciepła i łagodna
  i w codziennym życiu nigdy niezawodna.
  Obok buteleczka niebiańskiej „Mądrości” –
  ona mi pomoże rozwiązać trudności.
  W życiu już spotkałem góry naiwności,
  niewiele widziałem prawdziwej mądrości.

  W sklepie nie ma wagi, nie widzę też miary!
  Obiema rekami biorę z kosza „Wiary”.
  Ona jest konieczna w duchowej słabości,
  pomaga pokonać wszystkie wątpliwości.
  Moja siatka pełna, lśni jak pierścień złoty,
  serce się otwiera widząc te klejnoty!

  Chcę teraz zapłacić, proszę o rachunek.
  A Anioł: „Idź w drogę, to jest podarunek!”
  Tuż przed wyjściem widzę świetlaną „Nadzieję”, obok „Pokój”, „Radość „- dusza mi się śmieje. Wkładam te klejnoty do swojej kieszeni – teraz moje życie na lepsze sie zmieni!

  „Może coś zapłacę, oddam Panu memu?”
  „Chrystus już zapłacił dawno, dawno temu.”
  Dziękuję Ci Boże z głębi serca mego
  za cudowny sklep ten – Królestwa Bożego.
  O srebrze , o złocie już teraz nie marzę.
  Nawet życie wieczne można dostać w darze!
  💓❤💖

 14. Lucja pisze:

  Coś nie działa poprawnie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s