Bp. Stefan Oster, obrońca prawd wiary i nauczania Kościoła: Maryja to nasz Namiot Spotkania, nasza ucieczka!

BISKUP STEFAN OSTER jest jednym z najciekawszych hierarchów młodego pokolenia w Kościele katolickim. Jest wyraźnym głosem broniącym prawd wiary i nauczania Kościoła. Nie boi się wypowiadać w najbardziej zapalnych kwestiach, które stały się głównymi tematami drogi synodalnej – jak podejście do związków jednopłciowych, związków niesakramentalnych, celibatu i kapłaństwa kobiet. Nie popiera jednak modernizacji katolickiego nauczania, ale pokazuje wartość i mądrość wiary i Tradycji Kościoła, dlatego często jest krytykowany przez środowiska liberalne.
Historia jego życia jest bardzo ciekawa. Świetnie wykształcony, po studiach filozoficznych i teologicznych na uniwersytetach niemieckich i w Oksfordzie. Jego powołanie do kapłaństwa zrodziło się, gdy był już dojrzałym człowiekiem i było wynikiem głębokiego nawrócenia. Wstąpił do zgromadzenia salezjanów, rozstawszy się wcześniej ze swoją wieloletnią partnerką. Bardzo wiele z poglądów, które reprezentuje, wynika z jego doświadczenia życiowego i radykalnej decyzji, żeby pójść za Chrystusem.

BISKUP STEFAN OSTER – salezjanin, od 2014 roku biskup diecezjalny Pasawy. Po przeżyciu głębokiego nawrócenia wstąpił do zakonu założonego przez św. Jana Bosko. Obecnie jest przewodniczącym Komisji ds. Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Niemiec.

Biskup Oster, salezjanin, wyjaśnia nam prawdy wiary katolickiej. Krótko, jasno i konkretnie. To ksiazka szczególnie dla tych, którzy mają umysł analityczny – uporządkują sobie wiele kwestii teologicznych dzięki tej obowiązkowej pozycji w naszej religijnej biblioteczce. Polecam!
ks. Dominik Chmielewski SDB

„Uważam za prawdziwe treści naszego katechizmu. Podczas moich świeceń biskupich uroczyście przysięgałem bronić tych treści” – wyznał bp Oster. I słowa dotrzymał. Teraz wyjaśnia Credo głęboko, ciekawie, przekonująco, z pasją pasterza pachnącego Chrystusem. W kontekście współczesnego zamętu w Kościele daje to nadzieję.
ks. Tomasz Jaklewicz, teolog, dziennikarz

Bp. Stefan Oster – Maryja to nasz Namiot Spotkania, nasza ucieczka!

Chcesz poznać Ducha Kościoła? Chcesz się dowiedzieć, gdzie i w jaki sposób Bóg objawia się w świecie? Udaj się do Maryi i przez Nią poznawaj tożsamość Kościoła. – pisze biskup Stefan Oster w swojej najnowszej książce „CREDO”. Dlaczego to na relację z Maryją powinniśmy dziś kłaść tak duży nacisk? Dlaczego wiele osób chce dziś umniejszyć roli Matki Bożej w Kościele? Odpowiada biskup Stefan Oster.

Fragment książki „CREDO. Żyć wyznaniem wiary każdego dnia”.
Biskup Stefna Oster, Wydawnictwo Esprit

Mówimy o Kościele i doświadczeniu wspólnoty. Najpierw chciałbym wspomnieć o Maryi. Dlaczego? Ponieważ moja ulubiona definicja Kościoła pochodzi z Pisma Świętego – jest to „przybytek Boga z ludźmi” (Ap 21, 3). Być może kiedy słyszycie słowo „kościół”, to najpierw myślicie o budynku lub instytucji. Pierwszym skojarzeniem mogą być też afery, o których mówią media. Być może na początku staje ci przed oczami twoja własna wspólnota parafialna i znajomy proboszcz. Wszystkie aspekty, które wymieniłem, w pewnym stopniu składają się na Kościół. Pamiętajcie jednak, moi drodzy, że z perspektywy Pisma Świętego Kościół to przede wszystkim „przybytek Boga z ludźmi”.

Jako katolicy możemy sobie zadać pytanie, który człowiek najbardziej i najgłębiej stał się mieszkaniem Boga? Kim jest ta osoba? Słowo Boże nie pozostawia wątpliwości. Jest nią Matka Boża. Święty Łukasz ukazuje w Ewangelii Maryję jako prawdziwą świątynię.

 Pamiętacie pewnie scenę, w której do kapłana Zachariasza, pełniącego swoją służbę w świątyni, przychodzi archanioł Gabriel (por. Łk 1, 5–25). Parafrazując, anioł zwraca się do niego w ten sposób: „Twoja żona, Elżbieta, będzie miała dziecko. Stanie się tak, mimo że jest już w podeszłym wieku”. A ponieważ Zachariasz powątpiewa i nie dowierza słowom anioła, zostaje mu odebrany głos aż do momentu przyjścia na świat Jana. Bezpośrednio po rozmowie Zachariasza z aniołem w świątyni, ewangelista Łukasz przytacza scenę, w której ten sam anioł przychodzi do domu Maryi. Odbywa się podobny dialog, przy czym w tym wypadku czytamy, że Duch Święty miał „okryć Maryję cieniem” (por. Łk 1, 35). Ona wprawdzie także dopytuje, w jaki sposób to się stanie, ale wierzy i oddaje się do dyspozycji, dzięki temu to, w co wierzy, faktycznie ma miejsce.

OKRYTA CIENIEM

Żydowi żyjącemu w I wieku n.e. użyte tu określenie „okryć cieniem” prawdopodobnie przywodziłoby na myśl tak zwany Namiot Spotkania, przy pomocy którego Bóg prowadził swój naród przez pustynię. Ilekroć Boża chwała spoczywała na Namiocie Spotkania, obłok okrywał go cieniem, czyniąc go mieszkaniem Bożej obecności. Wówczas tylko Mojżesz, jako wybrany i odpowiednio do tego przygotowany, mógł wejść do środka. Później, kiedy Salomon budował w Jerozolimie pierwszą świątynię, w tajemniczy sposób zamieszkała tam Boża chwała (por. 1 Krl 8, 11). Okryła ona cieniem świątynię i uczyniła ją „miejscem przebywania” Boga (1 Krl 8, 13). Jak czytamy w Ewangelii według św. Łukasza, archanioł Gabriel przyszedł do pewnej kobiety i powiedział:

„Duch Święty okryje cię cieniem i urodzisz dziecko”.

Te słowa mają znaczenie symboliczne. Maryja staje się świątynią, do której wkracza Bóg. Od tej chwili jest Ona mieszkaniem Boga w świecie, mieszkaniem Tego, który jest uosobieniem Nowego Przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Dlatego też, moi drodzy, dla mnie, i mam nadzieję również dla was, jest niezmiernie ważne, by patrzeć na Kościół przede wszystkim jako na osobę, a dopiero później widzieć go z każdej innej perspektywy.

Kościół jest przede wszystkim osobą, w której mieszka Bóg, a zatem na dobrą sprawę także wspólnotą osób, a więc ludzi, w których i pośród których Bóg pozostaje obecny.

UDAJ SIĘ DO MARYI

Pismo Święte opisuje pewien fenomen, który teologowie określają mianem „uosobienia wspólnoty”. Co to oznacza? Podam przykład. Bóg złożył praojcu Abrahamowi obietnicę: „Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa” (Rdz 22, 18). W innym miejscu odnajdujemy słowa, które wypowiedział do Jakuba – wnuka Abrahama – „będziesz miał imię Izrael” (Rdz 35, 10). Słowo „Izrael” stało się później także określeniem narodu wybranego, ponieważ Jakub miał dwunastu synów, od których wzięło początek dwanaście pokoleń Izraela. Można więc powiedzieć, że postać Jakuba uosabia czy też reprezentuje tu cały naród – jest on więc osobą, która jednoczy w sobie wszystkie „członki”. Wpisuje się to w sposób, w jaki Żydzi rozumieli Stare Przymierze. Pojmowali je „osobowo”, w sensie niemalże dosłownym – biologicznym. Chodziło bowiem o fizyczną przynależność do narodu wybranego.

Święty Paweł powie później: „z nich również jest Chrystus według ciała” (Rz 9, 5). Ma on tu na myśli własny naród żydowski. Również Kościół czerpie z tego żydowskiego sposobu myślenia. Jego udziałem jest także doświadczenie wspólnoty w odniesieniu do całego ludu, choć za sprawą Ducha Świętego dzieje się to w jeszcze głębszym wymiarze niż u Żydów. Przypatrzmy się choćby Maryi. W bardzo głębokim sensie jest Ona Kościołem – jest na swój sposób Jego początkiem, źródłem i pierwowzorem. Już ojcowie Kościoła, a wśród nich św. Bazyli Wielki, Orygenes i św. Augustyn podkreślali, że Maryja jest Kościołem – jego czystym uosobieniem, a więc uosobieniem wspólnoty.

Jak to się przekłada na nasze życie wewnętrzne? Wyobraź sobie, że pracujesz w pewnej firmie i pragniesz, by panowała tam dobra atmosfera. W twoim dziale pracuje jedna lub dwie osoby, o których można powiedzieć, że są na swój sposób „duszą” całego zakładu. Wszyscy widzą, że kiedy tacy ludzie odchodzą lub są przez dłuższy czas na zwolnieniu – atmosfera w pracy zdecy- dowanie nie jest już tak dobra. Dlaczego? Ponieważ emanuje od nich tak pozytywna energia, że chcąc nie chcąc nadają oni klimat całej firmie. Można więc powiedzieć, że istnieją tacy ludzie, którzy w swoim otoczeniu tak bardzo promienieją dobrocią, uprzejmością, otwartością i życzliwością, że są oni w stanie odmienić atmosferę w całym zakładzie pracy. To oni na swój sposób nadają „ducha” społeczności. Mówimy o konkretnych osobach posiadających ogromną siłę oddziaływania na innych. Również Duch Święty zawsze szuka konkretnych ludzi. Wierzymy, że to przez Maryję najwyraźniej objawia się to, kim i czym jest Kościół, ponieważ jest Ona mieszkaniem Boga w świecie. Chcesz poznać Ducha Kościoła? Chcesz się dowiedzieć, gdzie i w jaki sposób Bóg objawia się w świecie? Udaj się do Maryi i przez Nią poznawaj tożsamość Kościoła.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

41 odpowiedzi na „Bp. Stefan Oster, obrońca prawd wiary i nauczania Kościoła: Maryja to nasz Namiot Spotkania, nasza ucieczka!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Zwracam się do Was z bardzo nietypową prośbą.
  Chcę poprosić – jeśli ktoś na tyle ufa – o pożyczenie przez moje pośrednictwo dla znanej mi osoby na leczenie, ale nie ładne oczy a NA PODSTAWIE UMOWY Z NOTARIUSZEM kwotę 2 tys. zł na okres 10 m-cy (oddawane po 200 zł każdego miesiąca od grudnia do września 2022
  Jeśli tak, to poproszę o meila na jutrzenka2012@gmail.com

 3. Mzz pisze:

  Proszę o modlitwę za moją sąsiadkę, jest w ciąży, poprzednia zakończona poronieniem.

 4. Bożena pisze:

  WIELKA NOWENNA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI – ks. Dominik Chmielewski

  Ks. Dominik wraz z Wojownikami Maryi apeluje o szturm modlitewny wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli.

  • Maggie pisze:

   Zły się wściekł bo nie mogłam w ogóle wejść aby skopiować Litanię do Św.Andrzeja Boboli, ale po wielu trudach udało się i dlatego podaję nagranie ale i tekst (bo czasem łatwiej/podręczniej tekst wydrukować, aniżeli poń wchodzić na Internet) … mam nadzieję, że „się” niżej opublikuje.

   Litania do św. Andrzeja Boboli

   Kyrie eleison
   Chryste eleison. Kyrie eleison
   Chryste, usłysz nas
   Chryste, wysłuchaj nas
   Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
   Synu, Odkupicielu świata, Boże
   Duchu Święty, Boże
   Święta Trójco, jedyny Boże

   Święta Maryjo, módl się za nami
   Św. Andrzeju Bobolo
   Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza
   Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny
   Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego
   Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny
   Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający
   Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany
   Św. Andrzeju; z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony
   Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej
   Św. Andrzeju, apostole Polesia
   Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców
   Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków
   Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany
   Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy
   Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary
   Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny
   Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony
   Św: Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony
   Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego
   Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego
   Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski
   Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny

   Abyśmy się wszyscy w jedności świętej katolickiej wiary połączyli, uproś nam u Boga
   Abyśmy od tej jedynie zbawiennej wiary niczym się oderwać nie dali
   Abyśmy każdego grzechu ciężkiego mężnie unikali
   Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili
   Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali
   Abyśmy Bogu wiernie służyli
   Abyśmy N. P. Maryję jako Matkę miłowali
   Abyśmy wszystkie przeciwności zbawiennie znosili
   Abyśmy Boga z Tobą na wieki chwalili

   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

   Módl się za nami święty Andrzeju
   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

   Módlmy się: Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary św. Andrzeja, rozlicznymi mękami utrapionego, świetnym uwieńczył męczeństwem: spraw prosimy, abyśmy w tejże wierze niezachwiani, wszystkie raczej przeciwności, niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

   Święty Andrzeju Bobolo,nasz wielki Patronie!
   Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie.
   Twoje życie dopełniło się męczeństwem, w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś.
   Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.
   Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

   • Paweł pisze:

    Kiedyś, gdy podczas studiów mieszkałem w akademiku, należałem ‚terytorialnie’ do szczecińskiej parafii św. Andrzeja Boboli, w której to wyłożono później, pewnego razu [„oficjalnie”] wydrukowane ładnie obrazki (w formie jakby kartek pocztowych), z taką oto modlitwą na odwrocie:
    MODLITWA ZA OJCZYZNĘ DO NASZEGO PATRONA, ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI
    Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów!
    Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.
    Oddajemy się Tobie w opiekę.
    Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.
    Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.
    Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje.
    Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
    Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

    • Maggie pisze:

     Dzięki Pawle za tekst, który w podtekście czytam, jako uzupełnienie intencji/prośby, tam gdzie nawet krótka modlitwa może być mocarna, jak wiara wielkości ziarna gorczycy 💕.
     Nawet jedno własne zdanie, takie z serca płynące, każdego dnia to modlitwa … więc tym bardziej specjalnie takie już wypróbowane słowa ważnej prośby za Ojczyznę. Bywa, że jakby ze wzoru/inspiracji paru modlitw, tworzę, bez zapisu, moją serdeczną modlitwę indywidualną (chyba z podszeptu mego św. Anioła Stróża).

    • Anna pisze:

     Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, oręduj za nami u Pana. Amen.

 5. Maggie pisze:

  We wszystkich intencjach i za wszystkich: Pod Twoją Obronę ….

 6. Pył pisze:


  Warto spojrzeć na fragment z Pisma Świętego:
  Apokalipsa 20, 7-15
  To co nadchodzi to jeszcze nie będzie Sąd Ostateczny , ale etapy sądu Ostatecznego.

 7. Małgorzata pisze:

  Tak się zastanawiam, może warto spróbować ( myślę tu o czcicielach św. Filomeny) włączyć do codziennych modlitw tę modlitwę za Polskę:
  Oto Ja Święta Filomena chcę wam podyktować specjalną modlitwę za Moją przyczyną do Boga o ratunek i ocalenie  dla was, a oto i modlitwa:
  Boże w Trójcy Świętej Jedyny błagam Cię i proszę o ratunek i ocalenie dla Polskiego Narodu. Proszę Cię Boże przyjmij moją modlitwę i spraw, aby nasz Naród przyjął Twoje wezwanie do nawrócenia, do pokuty, do ofiary. Oto ja nędzny grzesznik, proszę Cię racz wysłuchać mojego wołania za przyczyną Świętej Filomeny, naszej Patronki. Proszę Cię Boże racz wysłuchać  mojego wołania, przyjmij tę modlitwę i uczyń mnie zdolnym do wiernego służenia Tobie, każdego dnia w każdej chwili mojego życia, aby dokonało się nasze zbawienie, aby przyszło ocalenie i duchowa odnowa Polskiego Narodu.
  Dziękuję Ci Boże za tę wielką łaskę Świętej Filomeny, która wstawia się za nami, za całym Polskim Narodem. Pragniemy Cię wielbić Boże i wysławiać Twoje Święte Imię, aby Twoja łaska mogła spłynąć na nas i na cały Polski Naród. Bądź uwielbiony Boże  w Trójcy Świętej Jedyny przez Niepokalane Serce Maryi za wstawiennictwem Świętej Filomeny i wszystkich Świętych Pańskich. Amen
              To jest modlitwa, którą powinniście odmawiać każdego dnia, aby wypraszać te łaski dla całego Polskiego Narodu za moją przyczyną. Módlcie się w ten sposób, a Ja będę wstawiać się za wami, aby przyszło  ocalenie i ratunek dla was. Oto Ja Święta Filomena wstawiam się za wszystkimi, którzy będą czytać te słowa i przyjmą je do swoich serc i wiernie wypełnią.
  Podam link wyjaśniający w sprawie w/w – oddzielnym komentarzu.

  • Czytelniczka pisze:

   Jakiś czas temu ktoś podał tę modlitwę tutaj i od tamtej pory często modlę się nią za Ojczyznę. Zapewniam o codziennej modlitwie w naszych wszystkich intencjach. Błogosławionego dnia

  • Anna pisze:

   Święta Filomeno, módl się za Polską, ojczyzną naszą. Amen.

 8. Małgorzata pisze:

  Święta Filomena – Patronka na czasy apokaliptyczne: oto specjalna modlitwa do Boga o ratunek i ocalenie  dla was – W obronie Wiary i Tradycji Katolickiejhttps://wobroniewiary.com/2020/03/19/swieta-filomena-patronka-na-czasy-apokaliptyczne-oto-specjalna-modlitwa-do-boga-o-ratunek-i-ocalenie-dla-was/

  • Maggie pisze:

   Dzięki za przypomnienie, Małgorzato 💕https://wobroniewiary.com/2020/03/19/swieta-filomena-patronka-na-czasy-apokaliptyczne-oto-specjalna-modlitwa-do-boga-o-ratunek-i-ocalenie-dla-was/
   bo to link do archiwum naszego WOWIT, który nadal działa jako wobroniewiary.com

 9. babula pisze:

  Kochani – myślę, że wszystkie modlitwy są dobre jeśli odmawia się je z miłością i ufnością. Ale warto pamiętać, że na nasze czasy dana nam jest święta -s. Faustyna i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie Boże to największy z przymiotów Boga -Sam Bóg to powiedział.
  A Raz w Roku w Święto Miłosierdzia możemy otrzymać wielki prezent: odpuszczenie win i kar.
  Dla mnie nie ma potężniejszej modlitwy, niż koronka do Miłosierdzia Bożego.
  I wciąż uczę się ją odmawiać sercem a nie jak automat.

 10. AGA pisze:

  Dawno już nie podawałam. Wolne intencje Mszy Św. :
  parafia Jeruzal (dużo wolnych intencji w tygodniu) http://www.parafiajeruzal.pl/intencje-mszalne
  parafia Dębrzno: https://debrzno.salezjanie.pl/intencje-mszalne/
  23 i 24 listopad godz. 9:00
  25 listopad godz. 17:00
  29 i 30 listopad godz. 6:45
  2 i 4 grudzień godz. 6:45
  6 grudzień godz. 6:45 i 17:00
  7, 9, 10, 11, 13,14, 15 ,16 grudzień godz. 6:45
  17 grudzień godz. 6:45 i 17:00
  18, 20, 21,22, 23, 24 grudzień godz. 6:45
  27, 28, 29 grudzień godz. 9:00
  30 grudzień godz. 9:00 i 19:00
  31 grudzień godz. 9:00 i 17:00

 11. Kasia pisze:

  Szczęść Boże! Mój syn został skierowany na test w kierunku covid. Chciałam, żeby lekarz go osłuchał, bo kaszle i ciągle odrywa mu się z oskrzeli. A jest na kwarantannie i wiadomo od razu na test. Czy jest on niebezpieczny? Dużo czytałam i trochę się przestraszyłam. Czy ktoś jest po takim teście i ma jakieś dolegliwości?

  • Bożena pisze:

   Kasiu@ test polega na tym, ze pobiera się wymaz przez nos patyczkiem zakończonym wacikiem. Trochę nieprzyjemne, nic poza tym, tu akurat nie ma powodów do obaw. Miałam nie dawno robiony ten test, bo było podejrzenie, że mogę mieć coronawirusa, ale na szczęście to był fałszywy alarm. Miałam kontakt z chorą osobą i objawy podobne jak przy zapaleniu oskrzeli.

  • Aga pisze:

   Da się przeżyć. Dzieciom z gardła robią. Jestem w szpitalu. Tu każą leżeć na brzuchu ostatecznie na boku. A mam zapalenie
   pluc Agnieszka 77

  • xcvb pisze:

   przy kovidzie jest chyba suchy kaszel. acc polecam.

   • Kasia pisze:

    Mój syn ma pozytywny test. On na poczatku 3 dni miał temp powyzej 38, potem przyszedł mokry kaszel z flegmą. Wszyscy w domu temp ok 38 dwa dni, teraz już nie. Ja straszny ból mięśni, że spać nie mogłam. Potem bół gardła a dziś trochę kaszlę i węch straciłam. Córka z mężem trochę lżej. Córka ma 5 lat, czy jej też z gardła zrobią? Syn ma 16 i miał normalnie. Mam pytanie, bo trochę martwi mnie ten kaszel syna. Czy poprostu wzywam pogotowie, by osłuchał go lekarz? Bo w przychodni lekarka stwierdziła, że to kaszel covid w sensie, ze badać nie trzeba. Też martwię się o zapalenie płuc. Temp juz nie ma ale ten kaszel go męczy. Niech dobry Bóg ma Panią w opiece. Proszę również czytelników o choć krótkie westchnienie w naszej intencji. Bóg zapłać!

    • Beata pisze:

     +++ o zdrowie dla Was.

    • eska pisze:

     „Kaszel covid i osłuchiwać nie trzeba” – oburzające, zwłaszcza że jest zarządzenie dane sanepidowi, iż wszystkie testy pcr MAJĄ od października wychodzić pozytywnie (a podobno lekarzom dano zalecenie, aby na testy kierować tylko nieszczepionych, a szczepionym diagnozować grypę bez testów). Jak łatwo w tej sytuacji doprowadzić do zaniedbań! Warto by trafić do innego lekarza – jeszcze są tacy, którzy nie dali sobie wyprać mózgów tylko działają rozsądnie, wg wiedzy a nie zaleceń „z góry”, dla dobra pacjentów. Nawet przy covidzie można leczyć kaszel odpowiednimi lekami, aby się nie rozwinęło zapalenie płuc – ale to trzeba zbadać pacjenta i wiedzieć na pewno, jaki jest jego stan.
     +++ ❤
     Pamiętajcie o modlitwie, aby krew Chrystusa płynęła w waszych żyłach.
     .
     +++ także we wszystkich pozostałych intencjach.

    • Katarzyna pisze:

     +++

    • xcvb pisze:

     ja z tego co wiem to w kovidzie jest kaszel suchy a nie mokry. moze byc tak ze nalozyla sie infekcja bakteryjna. kovid swoje a bakterie swoje. przy okazji infekcji wirusowych czesto wchodza bakterie bo organizm jest oslabiony i czesto przy kovidzie przypisuje sie antybiotyk nie na kovid a na bakterie wlasnie. trza pogadac z jakims lekarzem jednym i drugim. spytaj sie lekarza czy mozna ACC brac? na pewno nie zaszkodzi.

    • Maggie pisze:

     Eska ma rację. Może to być np zapalenie oskrzeli, opłucnej, zapalenie zatok z kapaniem na płuca itp czy jakaś grypa lub przeziębienie, oby lekarz (!) prawdziwie zdiagnozował bez ulegania „modzie”. Covid istnieje, ale jest wygodny dla trendu oraz dla pokrycia np błędu w diagnostyce. Ktoś z Polski (związany z badaczami) mówił mi o dostepnych w Polsce na covid inhalacjach z Lapacho inaczej zwanym Pau d’Arco (łac. Tabeuia Impetiginosa) i że to środek dostępny w płynnym ekstrakcie (zrobionym z kory rośliny z Ameryki Pd). Kupiłam sobie wysyłkowo ten extrat i złagodził mi ból gardła (u mnie pod tą drugą nazwą: Pau d’Arco, jako tincture i zrobiona przez St Francis – Herb Farm) – na butelce piszą „sore throat and colds” tj że na ból gardła i przeziębienie. Kasiu to drylowanie w nosie nie jest konkretną diagnozą, bo wskazuje tylko na jakąś infekcję. Cokolwiek więc jest to: to na to lekarz i leki, a nie pcr test.
     💕🙏🏻❣️

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s