Ferdinando Carignani: Czułość Maryi i słowa napomnienia dla Jej dzieci

Ostatnie miesiące przyniosły światu wiele dramatycznych wydarzeń. Widzimy także bardzo wyraźnie ogromny kryzys wiary i upadek autorytetu Kościoła. Od kilku lat Matka Boża w swoich przesłaniach z Trevignano Romano przestrzega nas wszystkich przed tym, co się już dzieje i co jeszcze może się wydarzyć

W słowach kierowanych do Giselli Cardii Maryja wyraźnie podkreśla, że bezpiecznego schronienia powinniśmy szukać przede wszystkim w modlitwie i nawróceniu, całkowicie poddając się woli Boga. Matka Boża, tak jak w przesłaniach z Fatimy czy z Medjugorje, poprzez swoje słowa chce wziąć nas za rękę i z miłością przeprowadzić przez wszystkie próby i kryzysy, z którymi musimy się zmierzyć.

W książce znajdują się osobiste świadectwa wiernych, którzy uczestniczyli w modlitwie prowadzonej na wzgórzu Tre Vigne oraz doświadczyły łask za wstawiennictwem Matki Bożej z Trevignano Romano. Zawiera ona również kontynuację przesłań skierowanych do Giselli Cardii, zebranych w książkach W drodze z Maryją oraz Świadectwa miłości Maryi

fragment książki:

ze wstępu:
W Trevignano Romano, w prowincji rzymskiej, od 2016 roku Maryja, Jezus, a czasami Bóg Ojciec, objawiają się pochodzącej z Sycylii Giselli, obdarzonej licznymi darami mistycznymi. Niebo powierza jej ważne dla ludzkości orędzia („zło szerzy się w społeczeństwie”, „Kościół przeżywa okres silnego odstępstwa”, „kara Boża, koniec czasu i powtórne przyjście Jezusa są bliskie”), daje wskazówki do przezwyciężenia prób, jakie
czekają ludzi (nawrócenie serca, modlitwa różańcowa i całkowite zawierzenie Bogu), zwiastuje przyszłe wydarzenia, które następnie mają miejsce (trzęsienia ziemi w 2016 roku, rozprzestrzenianie się wirusa covid-19)…..

Cała ludzkość powinna przyjąć zaproszenia kierowane z nieba, odwrócić negatywne tendencje zachodzące w społeczeństwie i z odnowioną wiarą zgromadzić się wokół Najświętszej Dziewicy. Musimy słuchać praw Pana i przestróg proroków. Niech ostrzeżenie Izajasza obudzi nasze sumienia

Iz, 30, 19-26:

Teraz pójdź, wypisz to na tabliczce, przy nich,
i opisz to w księdze,
żeby służyło późniejszym czasom
jako wieczyste świadectwo:
że jest to naród buntowniczy,
synowie zakłamani,
synowie, którzy nie chcą słuchać
Prawa Pańskiego,
którzy mówią do jasnowidzów:
«Nie miewajcie widzeń!»
i do proroków: «Nie prorokujcie nam nagiej prawdy!
Mówcie nam pochlebstwa,
prorokujcie złudzenia!
Ustąpcie z drogi, zboczcie ze ścieżki,
oddalcie sprzed nas Świętego Izraela!»
Dlatego tak mówi Święty Izraela:
«Ponieważ odrzuciliście tę przestrogę,
a położyliście ufność w krzywdzie i zdradzie
i opieraliście się na nich,
dlatego występek ten stanie się dla was
jakby rysą zwiastującą upadek;
powstaje nabrzmienie wysokiego muru,
który zwali się nagle.
Zawalenie to będzie jak stłuczenie dzbana garncarza,
rozbitego tak dokładnie,
że w jego szczątkach nie da się znaleźć
skorupy do zgarnięcia węgli z ogniska,
do zaczerpnięcia wody ze zbiornika».
Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela:
«W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie,
w ciszy i ufności leży wasza siła.
Ale wyście tego nie chcieli!
Owszem, powiedzieliście: Nie, bo na koniach uciekniemy!
– Dobrze, uciekniecie! –
I na szybkich [wozach] pomkniemy! –
Dobrze, szybsi będą ci, którzy pogonią za wami!
Tysiąc [ucieknie] przed groźbą jednego,
przed groźbą pięciu uciekniecie,
aż zostanie z was reszta,
jak słup na szczycie góry
i znak na pagórku».
Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę,
i dlatego stoi, by się zlitować nad wami,
bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem.
Szczęśliwi wszyscy, którzy Jemu ufają!

Pouczenia Jezusa i Maryi podczas pandemii
przygotowują nas na trudne czasy

Środki mające na celu powstrzymanie pandemii oraz przesłania niebiańskie

Z powodu pandemii rządy większości krajów świata zastosowały bardzo drastyczne środki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, w niektórych przypadkach ograniczyły nawet wolność obywateli: ogólny lockdown, obowiązek noszenia rękawiczek, przyłbic czy maseczek, zakaz zgromadzeń.

W pierwszym okresie przymusowego zamknięcia narzuconego przez władze (we Włoszech od końca marca do pierwszych tygodni maja 2020 roku) zawieszono wszelkie formy modlitwy wspólnej. Spotkania grupy modlitewnej Giselli na wspólne odmawianie różańca (w zwykłych miejscach spotkań: w kaplicy Najświętszego Serca we wtorki i soboty, na wzgórzu przy Campo delle Rose trzeciego dnia każdego miesiąca) musiały więc zostać odwołane.

Przesłania wciąż jednak były kierowane do ludzkości. Przez cały okres przymusowego zamknięcia, podczas odmawiania różańca w swoim domu (często online ze wszystkimi członkami grupy modlitewnej) Gisella nadal była „nawiedzana” przez Jezusa i Maryję.

Niebiańskie przesłania powierzone mistyczce, zarówno przy tych okazjach, jak i w następnych miesiącach (tj. pod koniec pierwszego okresu przymusowego zamknięcia), zawierają ważne informacje o przeszłych i bieżących wydarzeniach, a także niektóre proroctwa dotyczące przyszłości ludzkości.

W tych przesłaniach, w odróżnieniu od dotychczasowych, zawarte są pouczenia dotyczące działań, jakie należy podjąć, aby poradzić sobie z poważnymi trudnościami przepowiedzianymi przez niebo, które konkretnie odzwierciedlają się w zmianie aktualnej sytuacji. Dostrzegamy wolę Matki Bożej, która pragnie wziąć wiernych za rękę i prowadzić krok po kroku w trudnych próbach, do których pokonania są wezwani.

W orędziu z 21 marca 2020 roku Matka Boża potwierdziła, że Jej „misją” na ziemi jest ostrzeganie ludzi przed dramatycznymi wydarzeniami, aby przygotować ich do stawienia im czoła bez lęku:

Ukochane dzieci, dziękuję, że jesteście tutaj na modlitwie. Moje ukochane dzieci,
jakże jesteście przestraszone z powodu tego wszystkiego, co się dzieje. Zeszłam na ziemię, aby was ostrzec i przygotować na wszystko, co miało się wydarzyć.

Pomimo zapewnień dawanych wiernym, ból i troska Jezusa i Matki Bożej o los ludzkości są „namacalne”, jak widać z treści przesłania Odkupiciela z 27 października 2020 roku, opublikowanego podczas gdy pierwszy szkic tej książki został już ukończony:

[…] to, co się wydarzy, będzie straszne dla twoich oczu i oczu twoich braci. Ja, wasz Bóg, zostałem sam, jestem sam, a ty odczuwasz całe moje cierpienie. […] moje puste kościoły stały się miejscami hipokryzji, fałszu i rozrywki, ale jestem tam, obserwując to i płacząc, bardzo rozczarowany. Siostro, towarzysz Mi w tym cierpieniu, aby wszystko mogło być lżejsze, to wszystko się skończy…

Następnego ranka z figurki Matki Boskiej znajdującej się w domu Giselli popłynęły obfite krwawe łzy. To zwiększyło ból Zbawiciela:

Ach, ile rozpaczy, ilu ludzi ogarniętych złem, jakże cierpi moje Serce, jak bardzo cierpi moje Serce i Serce mojej Matki! Nie mogę znieść widoku mojej Matki we łzach, zadają Mi wielki ból (31 października 2020).

Zamknięcie kościołów, przerwa w sprawowaniu Mszy
i nabożeństw, obowiązek przyjmowania Komunii na rękę

W pierwszych miesiącach rozprzestrzeniania się koronawirusa Matka Boża i Jezus powierzyli Giselli kilka proroctw. 15 lutego 2020 roku Odkupiciel zapowiedział stopniowe zanikanie Mszy:

Ofiara Mszy Świętej będzie stopniowo zanikać. Cóż uczynicie, bracia, dokąd pójdziecie, jeśli nie zwrócicie swych serc ku Mnie. […] Wasza modlitwa niech będzie skierowana do Boga, aby was pocieszył.

31 marca 2020 roku Matka Boża ostrzegała, że w najbliższym czasie trudno będzie zorganizować modlitwy publiczne:

[…] najgorszy czas jeszcze przed wami i będziecie zmuszeni modlić się w ukryciu, to jest czas, który nadejdzie, zawsze bądźcie silni i wierni.

Po pierwszych działaniach zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa wiosną 2020 roku zamknięto kościoły katolickie w wielu krajach. Jednocześnie przerwano odprawianie Mszy Świętych z udziałem wiernych i zawieszono nabożeństwa związane z chrztami, ślubami i pogrzebami.
Wierni zakażeni koronawirusem umierali bez sakramentu namaszczenia i/lub wsparcia rodziny. Po raz pierwszy od dwóch tysięcy lat podczas Świąt Wielkanocnych wierni nie mieli możliwości przyjęcia Eucharystii i uczestniczenia w obrzędach.

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

18 odpowiedzi na „Ferdinando Carignani: Czułość Maryi i słowa napomnienia dla Jej dzieci

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Monika pisze:

  U rocznego Stasia z Lublina stwierdzono ostrą białaczkę do leczenia chemią. Rodzina prosi o modlitwę. To bliska rodzina naszej zelatorki Żywego Różańca. Bóg zapłać za modlitwę za to dzieciątko ale tez za jego rodzinę.

 3. Monika pisze:

  „Wywiad na temat wiary, kościoła i zachowań kleru odnośnie epidemii COVID-19.”
  Wiedza i Wiara – ks. prof. Tadeusz Guz

  Tego trzeba wysłuchać – koniecznie. Zwłaszcza polecam wszystkim kapłanom, katechetom, nauczycielom i wychowawcom. Wielka kultura wypowiedzi i ogromna mądrość kapłana, którego zawsze warto słuchać. Naprawdę, każde słowo ks. prof. jest na wagę złota. Na wiele trudnych pytań odpowiada w dobitny, jasny, klarowny sposób.

  Mały wycinek: ” Przecież Pan Bóg nie byłby szaleńcem, który dawałby nam prawo poznania Jego prawdziwego Imienia a z drugiej strony by pewnym ludziom stopował czy uniemożliwiał poznanie Jego prawdziwego Imienia. To były absurd. Ze względu na to, że Pan Bóg Jest absolutną doskonałością, to w Panu Bogu nie może być absurdu. A zatem co to oznacza? Każdy człowiek, także w tej epoce – ja też ją szacuję, te ostatnie miesiące, jako neokomunistyczna operacja pod kryptonimem covid19 na całej ludzkości, na całym globie, to nie tylko chodzi nawet o ludzkość ale o – wydaje mi się – o byt albo niebyt całego stworzenia. I w związku z tym ci, którzy dokonują tego typu operacji mają pełną świadomość tego zabiegu. Czyli to, że ingeruje się w sferę prawno-naturalną, np. kodów genetycznych ludzkości i oczywiście w wiadomym celu, bo ten dostęp do kodów genetycznych ludzkości, on jest zarezerwowany tylko dla Boga jako Stwórcy i tylko dla każdego człowieka jako osoby ludzkiej. I ta sfera powinna być świętą i nietykalną a każda manipulacja na kodzie genetycznym jest z pozycji obiektywnego, uniwersalnego i wiążącego wszystkie umysły świata, prawa naturalnego, jest nietykalna, jest święta.”

 4. Maggie pisze:

  Z Vancouver o „ketchupie” kanadyjskim i zamiłowaniu narcyza w porządku chińskim

 5. Monika pisze:

  https://www.zycierodzina.pl/szefowie-pfizera-nie-chca-by-mowiono-o-liniach-komorkowych-z-aborcji-wyciekly-wewnetrzne-maile/?fbclid=IwAR1m7m6JKRUYmwNnq1ILK8fTolP51yQZsbhqkz_5ZePYyA6_ompjxH-FAxo
  Wyciekły wiadomości mailowe dyrektorów Pfizera, które wskazują na to, że wielkie koncerny starają się ukryć niewygodne fakty dotyczące powstawania szczepionek przeciwko COVID-19. Sprawę nagłośniła niezależna agencja prasowa Project Veritas.
  Dzięki wyciekowi sekretnych maili znamy lepiej mechanizmy ukrywania niewygodnej prawdy o tym, że szczepionki przeciwko koronawirusowi są produkowane i/lub testowane na liniach komórkowych wyhodowanych z tkanek pobranych podczas aborcji.
  O tym jak wygląda ta odrażająca procedura pisaliśmy już szerzej tutaj: https://www.zycierodzina.pl/wyprodukowane-na-zbrodni/
  W dużym skrócie: szefowie Pfizera w wiadomościach wysyłanych do podwładnych nakazywali unikać mówienia prawdy o powstawaniu ich preparatu. Przyznają, że w procesie opracowywania szczepionki użyto komórek z linii HEK293T (pozyskanej z nerki abortowanego dziecka) co potwierdza tylko fakt, że szczepionki przeciwko COVID-19 są naznaczone zbrodnią aborcji.
  „Z punktu widzenia interesu firmy chcemy uniknąć sytuacji, gdy informacja o liniach płodowych będzie wypływać. Ryzyko poinformowania o tym przewyższa potencjalne zyski, szczególnie wśród szeroko rozumianej opinii publicznej, która może powziąć tę informację i użyć jej w sposób, którego nie chcemy. W ostatnich tygodniach nie otrzymaliśmy pytań w tej sprawie od polityków ani mediów i chcemy takich pytań uniknąć, jeśli to możliwe.” – pisała Vannessa Gelman, starszy dyrektor ds. badań, rozwoju i komunikacji medycznej.

  Ujawnione wiadomości pokazują, że społeczeństwo nie ma pełnego dostępu do rzetelnych informacji, które często są kluczowe dla podjęcia decyzji o szczepieniu, bądź nie. Aborcja to biznes, a przemysł szczepionkowy obficie korzysta z jej owoców. Przy tym korporacje farmaceutyczne robią wszystko, aby ukryć niewygodne fakty. Czy dlatego, że wiedzą, jak normalni ludzie reagują na aborcję…?
  Fundacja Życie i Rodzina staje w obronie prawdy. Modlimy się i informujemy społeczeństwo o kulisach powstawania szczepionek podczas zgromadzeń w całej Polsce.
  Każdy człowiek ma prawo do informacji o produktach farmaceutycznych, których przyjęcie rozważa. Musi znać wszystkie fakty – zarówno te jasne, jak i mroczne. Akceptacja wykorzystania aborcji do produkcji szczepionek to legitymizowanie zbrodni, dla której nie ma usprawiedliwienia.

  Podpisz już dzisiaj petycję do Ministra Zdrowia o wycofanie szczepionek skażonych aborcją:
  https://wycofajcie.pl/

 6. Ufająca Bogu pisze:

  Módlmy się za wspaniałego kapłana, który w piątek odszedł nagle do Domu Ojca.
  https://archidiecezjalubelska.pl/blog/zmarl-ks-marcin-kubiak/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s