Rodzice Najświętszej Maryi Panny – święci Anna i Joachim

Pamięć o rodzicach Maryi z Nazaretu jest nie tylko kultem, lecz zgodnie z liturgią to sposób na rozważanie początków naszego zbawienia. Nie następuje ono niespodziewanie i bez przygotowania, wszystko dzieje się stopniowo. Odkrywamy, że Bóg nauczał swój lud i wezwał niektórych (królów, proroków, kapłanów), aby blisko współpracowali z Nim przy Jego dziele. Zrozumienie tego oznacza rozważanie życia świętych rodziców Maryi z punktu widzenia Boga, nie zaś wyłącznie z ludzkiej perspektywy: nie są to orędownicy, lecz prawdziwi ludzie, którzy przeżyli swoją historię i relacje społeczne w kategoriach wiary, w nadziei na doczekanie zbawienia

Prośmy Joachima i Annę o pomoc dla nas i naszych rodzin, a także wszystkich rodzin naszych czasów. Czasów, w których jedną z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić dla dobra ludzkości oraz rozwoju jednostek i społeczeństw, oprócz zapewnienia godności, równości i wolności, jest uznanie i promowanie cudownej, nierozerwalnej więzi małżeńskiej między mężczyzną a kobietą, fundamentu rodziny.

Poznaj kilka wyjątkowych modlitw do świętych Anny i Joachima. Więcej znajdziesz w modlitewniku dostępnym TU

Modlitwa do Świętej Anny
(na górze objawień w Vinadio)

Chwalebna Święta Anno, na górze jesteśmy bliżsi niebu, gdzie zasiadasz, Matko Niepokalanej Maryi, Babciu Jezusa i nasza Patronko.

Kasztelanko alpejska, znajdujesz się w centrum jednego z najpiękniejszych amfiteatrów stworzonych przez Boga: od szczytu Maladecia po Lombardię, od przełęczy Tesina po Bravarię: wielkie, naturalne sanktuarium. Patronko kobiet, które noszą w łonie nowe stworzenie: chroń je w oczekiwaniu, w każdej trudności i podczas porodu.

Chroń życie, które rodzi się w sanktuarium, jakim jest matczyne łono. Wyproś u Boga życia, aby obdarzył małżonków płodnością, o którą błagają. Spraw, aby młodzi budowali swoją miłość i swoje rodziny nie na piasku tego, co powierzchowne, lecz na skale słowa Bożego, księdze, którą mała Maryja przyciska do serca: w niej Słowo stało się ciałem, przychodząc między nas jako Jezus Chrystus.

Osłaniaj niebieskie i różowe wstążki, znak dla każdego przychodzącego na świat dziecka, że Bóg nie zmęczył się jeszcze ludźmi. Spraw, aby życie na zawsze zyskało miano świętości i daru Bożego. Wspieraj ośrodki opieki. Powstrzymaj tych, którzy chcą wykonać aborcję, uznaną przez Sobór za odrażającą zbrodnię przeciwko najbardziej bezbronnemu i niewinnemu ludzkiemu życiu, nienarodzonemu dziecku.

Wielu przybywa pieszo i innymi sposobami do Twojego sanktuarium położonego najwyżej w całej Europie, aby podziękować Ci za opiekę, jaką otrzymali w wypadku samochodowym albo przy pracy. Obdarz, szczególnie młodych, uważnością w prowadzeniu pojazdów, szacunkiem do własnego i cudzego życia, zdolnością do zdrowej i inteligentnej rozrywki. Towarzyszysz małej Maryi z rękami pełnymi czułości i miłości: spraw, aby w każdej rodzinie ręce matki i ojca były przewodnikiem i wsparciem w budowaniu świadomości: tej anteny, która odbiera głos Boga, najbliższego każdemu sercu sanktuarium pozwalającego odróżnić dobro od zła, wybrać dobro i iść drogą Boga.

Niech Twoja córka Maryja czuwa nad wszystkimi dziećmi świata: tymi, które umierają z głodu, które są niewolnikami, które dostają broń do walki, nad tymi odrzuconymi, wykorzystywanymi jako obiekty zaspokajania przyjemności, tymi, które nigdy nie zaznały pokoju, i chorymi.

Błogosław rodziny, sanktuaria miłości otwarte na życie. Pastuszko Anno, naucz nas klęczeć i modlić się ze złożonymi rękami, tak jak Ty to czynisz
Zdrowaś, Maryjo…
Święta Anno, módl się za nami

Modlitwa dla tych, którzy nie mogą mieć dzieci

 Dobry Ojcze, Stwórco wszechświata, Ty uczyniłeś wszystkie rzeczy dobrymi i pobłogosławiłeś mężczyznę i kobietę, aby byli płodni i zaludniali ziemię. Dziękuję za pragnienie posiadania dziecka, które zasiałeś w naszych sercach.

Uwolnij nas od niepłodności i wszelkich chorób, które nie pozwalają nam mieć potomstwa.

Tak jak obdarzyłeś św. św. Annę i Joachima, obdarz i nas radością posiadania dziecka.

Panie, Boże życia, oświeć naukowców, aby wynaleźli lekarstwa odpowiednie na brak płodności, i pomóż im pielęgnować z zachwytem i szacunkiem tajemnicę ludzkiego życia.

Panie, Boże Abrahama, który wielokrotnie pozwoliłeś niepłodnym rodzić, pobłogosław nasz związek i obdarz nas radością, jaką obdarzyłeś Annę i Joachima, abyśmy mogli zobaczyć nasz dom rozweselony obecnością dziecka. Ojcze, przyjmujemy chętnie Twoją wolę. Bądź błogosławiony teraz i na wieki. Amen.

Modlitwa do Świętego Joachima

Wielki i chwalebny Święty Joachimie, jakże szczęśliwy jestem na myśl o tym, że zostałeś wybrany wśród wszystkich świętych do uczestnictwa w Bożym misterium i wzbogacenia świata o Matkę Bożą, Najświętszą Dziewicę!

Z powodu tego szczególnego przywileju stałeś się potężny u boku Matki i Syna i możesz wypraszać nam potrzebne łaski.

Z ufnością proszę o Twoją opiekę i polecam Ci wszystkie potrzeby moje i mojej rodziny, duchowe i doczesne; błagam także o szczególną łaskę, której pragnę i której oczekuję za Twoim ojcowskim wstawiennictwem (wymień łaskę, którą pragniesz otrzymać).

Jako że byłeś doskonałym przykładem wewnętrznego życia, pozwól mi uwolnić się od wszelkich przejściowych dóbr tej ziemi, rozważać i gorliwie i trwale kochać Jezusa i Maryję.

Proszę Cię, abyś wyjednał dla mnie u Wiecznego Ojca szczerą wiarę i posłuszeństwo Świętemu Kościołowi i Stolicy Piotrowej, która nim zarządza; wstaw się za mną u Pana, abym mógł żyć i umrzeć w doskonałej wierze, nadziei i miłości, wzywając imiona najświętszych Jezusa i Maryi, i abym został zbawiony. Amen.

Ojcze nasz * Zdrowaś, Maryjo * Chwała Ojcu…

Módlmy się
Jezu, który wśród świętych wybrałeś Joachima na ojca Twojej Najświętszej Matki, przez wzgląd na Jego wstawiennictwo i zasługi udziel nam łaski miłowania Ciebie z całego serca, służenia Ci każdego dnia naszego życia i śmierci w stanie łaski, aby móc cie- szyć się radością Twojej wiecznej chwały. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Więcej modlitw do świętych Anny i Joachima znajdziesz w książce „Modlitwy do Świętych Anny i Joachima, Rodziców Matki Bożej” ,wydawnictwo Esprit

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

52 odpowiedzi na „Rodzice Najświętszej Maryi Panny – święci Anna i Joachim

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Kaśka pisze:

  >>Panie, Boże życia, oświeć naukowców, aby wynaleźli lekarstwa odpowiednie na brak płodności, i pomóż im pielęgnować z zachwytem i szacunkiem tajemnicę ludzkiego życia.<< czasem Pan Bóg nie zadziała bezpośrednio, ale przez ludzki rozum dając nam lek lub szczepionkę. Warto pamiętać.

  • Maggie pisze:

   Święta Anna, której Jezus nie odmówi, a Maryja wspomoże, jest najbardziej zalecaną, a chyba zapomnianą, choć bardzo mocną Patronką, również i tam gdzie problem z poczęciem, urodzeniem czy wychowaniem dzieci.
   Dziś jest Świętej Anny – oddaj Jej swój problem serdeczny.

 3. Monika pisze:

  Polecam artykuł:
  Tkanki abortowanych dzieci wykorzystywane są do szczepień. I nie tylko do nich.
  Tworzenie linii zarodkowych, a następnie korzystanie z nich, staje się we współczesnej medycynie codziennością. Idziemy dosłownie do celu po trupach. Czy tak musi być? Rozmawiamy na ten temat z dr n. med. Łucją Jarczewską.

  https://stronazycia.pl/tkanki-abortowanych-dzieci-wykorzystywane-sa-do-szczepien-i-nie-tylko-do-nich/?fbclid=IwAR2f_PvcDz4-10QNV4OiP0mCqmnAAcN6T_0ZnrLIGUJjLVQrRdpO9VEOxDw

  • neta pisze:

   dziękuję Monika za ten artykuł

  • Damian pisze:

   Ciekawe informacje wypływają z USA na temat koronawirusa:
   „CNN opisuje kulisy interwencji urzędników wysokiego szczebla z Białego Domu, których sfrustrowały doniesienia mediów głównego nurtu na temat nieskuteczności szczepionek. Chodzi o najnowszy raport CDC dotyczący wybuchu infekcji koronawirusowej w jednym z najbardziej wyszczepionych hrabstw w kraju. Okazało się, że aż 74 proc. pośród zarażonych stanowiły osoby w pełni zaszczepione. Spośród pięciu hospitalizowanych, cztery przyjęły wcześniej wakcynę.”
   https://pch24.pl/usa-zaszczepieni-silnie-zarazaja-bialy-dom-chce-zamknac-mediom-usta/
   Oryginalne źródło (po angielsku):
   https://edition.cnn.com/2021/07/30/media/variant-media-coverage-white-house/index.html

   • Maggie pisze:

    @Damian, dzięki za linki 💕
    Burmistrz Nowego Jorku nazwał wczoraj paszport szczepionkowy … „kluczem do miasta z jego atrakcjami i normalności”.

    Wczoraj słyszałam jak „chlapnięto” na 680 News, ze FDA … 😳 aby zachęcić do tych szczepień … zamierza dać zatwierdzony status temu szczepionkowemu paskudztwu – a zapomina się, że przecież TO producenci mówili o specjalnych grupach ludzi na parę lat poddanych obserwacji badawczej. Zobaczymy, czy to się spełni. Już w mediach ukazują się „zatrważające wiadomości” o 4-tej fali w Chinach.

    Ośmielę się dodać, że były leki, które były zatwierdzone przez FDA a potem odwołane z uwagi na skutki uboczne (w tym śmiertelne zejścia). Do takich leków należał np osławiony VIOX, który po 2 dniach‼️przyjmowania omal mnie nie zabił (wylewem do mózgu lub zawałem serca), ale się zorientowałam i odłożyłam (był mi przepisany przez specjalistę, na siną i spuchniętą stopę przejechaną mi walker’em … więc nie było to ani zapalenie ani ból artretyczny).

    Premier Prowincji Ontario, jest atakowany za to, że nie chce paszportów szczepionkowych ani obowiązku (mandatory) szczepień. Jest nadal wiele restrykcji covidowych (m.in. maski w szkołach i pomieszczeniach zamkniętych) ALE narazie bezpaszportowo (jak długo .. kto wie?). Zadzwoniłam do jego biura błogosławiąc i chwaląc za mądrość i roztropność … podkreślając, że coś eksperymentalnego (genetyczne doświadczenie eliminujące naturalną immunologię), nie może być przymusem, nawet jeśli pominąć inne kwestie np segregacji.

 4. Sławek pisze:

  Bardzo proszę o wyjaśnienie mi i rozwianie moich wątpliwości. Kiedyś czytałem żeby w napojach zanurzać medalik św. Benedykta aby ,,one” zostały oczyszczone. Proszę mi napisać czy takie postępowanie to magia czy wiara?

  • Andrzej pisze:

   Ja kupilem filter. A tak na serio to miej wiare, jesli zaufasz Bogu to i trucizny nam niebeda szkodzily. Pokoj z Toba

  • wobroniewiary pisze:

   Znak krzyża uczyń i pobłogosław napoje i żywność!

  • Euzebia pisze:

   Sławku odpowiedz:
   Zanurzanie medalika św.Benedykta w wodzie żeby nie zaszkodziła na zdrowiu to wiara.

  • kasiaJa pisze:

   Sławku, z tego co wiem ksiądz Piotr Glas mówił o czymś innym: w celu ochrony posesji przed wpływami złego ducha, w czterech narożnikach można zakopać słoiczki z wodą egzorcyzmowaną z dodatkiem soli egzorcyzmowanej i medalikiem św. Benedykta. Jak sam stwierdził, nie wie „jak to działa” ale sam złożył świadectwo, że działa (na pewno nie w rozumieniu magicznym ale w wyniku wiary).
   Pierwszy raz słyszę żeby medalik św. Benedykta zanurzać w wodzie do spożycia… Ludzie teraz w Internecie takie różności głupawe piszą, że trzeba uważać u kogo i co czytamy.

 5. wobroniewiary pisze:

  Mam wysoka temp. i okropny ból głowy gardła i mięśni – angina
  Nie będzie ze 2-3 dni wpisów, ja ten komentarz ledwo piszę

 6. beatkaa pisze:

  Polecam nowennę do Matki Bożej Osuchowskiej i orędzie, które bardzo mobilizuje, niżej link:
  http://www.osuchowa.pl/text/nowenna_do_mbo.doc
  http://www.osuchowa.pl/text/9_rozwazan_nowennowych.doc
  http://www.osuchowa.pl/text/oredzie_mbo.doc

 7. AnnaSawa pisze:

  Jerozolima…

 8. Paweł pisze:

  Dzisiaj (28 lipca) przypada liturgiczne wspomnienie św. SZARBELA: https://liturgia.episkopat.pl/file_get.php?fid=1227
  Tu na stronie publikowano już świadectwa o tym, że jego wstawiennictwo bywa szczególnie skuteczne w sprawach związanych z COVID-19, np.:
  https://wobroniewiary.com/2020/07/15/sw-charbelu-modl-sie-za-nami-dzis-rozpoczynamy-nowenne-do-sw-charbela/#comment-265832 [A było takich świadectw chyba jeszcze więcej i jeszcze wymowniejszych (opublikowanych też przez samych Adminów?), tylko że teraz akurat nie mogę ich odnaleźć…].
  „MODLITWA do ŚW. CHARBELA” zacytowana w powyżej zalinkowanym wpisie, pod zamieszczonym tam [u samej góry], przedstawiającym go obrazkiem, zaczynająca się od słów: „Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się…” – jest identyczna z tą, jaką również Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny „Miłujcie się!” przytoczył na str. 23 swojego numeru 3-2015 {IMPRIMATUR: Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego ks. Ryszard Głowacki TChr, 10.03.2015}.

  • Beata pisze:

   Pawle, jak dobrze, że jesteś. Tak mi ostatnio takie pytanie po głowie chodziło, dlaczego Cię tu nie „widać”? Ale wygląda na to, że wszystko w porządku. Święty Charbel, to od niedawna mój ulubiony święty, chyba właśnie otrzymałam pewną łaskę za jego wstawiennictwem. Dziś w każdym razie, świętuję razem z Charbelem.

   • Paweł pisze:

    +Tak mi ostatnio takie pytanie po głowie chodziło, dlaczego Cię tu nie „widać”?+
    – Nie „widać” mnie, bo czasami to tak sobie myślę nad tym, co znaczyłyby – w odniesieniu do mnie osobiście – takie oto np. słowa usłyszane niegdyś przez Gabrielę Bossis:
    „Kiedy możesz nie pokazywać się ludziom, NIE UKAZUJ się. UKRYJ się.” – http://www.objawienia.pl/gabriela/gab/rok_1938.html
    A poza tym w antykwariacie przy kościele oo. dominikanów w Szczecinie kupiłem sobie kiedyś taką bardzo „starutką” broszurkę [zaopatrzoną w informację: „Drukowane jako rękopis”], a zatytułowaną: „OFIARA MIŁOŚCI – Orędzie Maryi dane na Węgrzech” {a – jak się okazuje (na podstawie treści tej broszurki) – to z TYCH właśnie orędzi pochodzi taka oto modlitwa, którą można znaleźć nawet tu na stronie (pod poniższym linkiem):

    Click to access kompendium-wiedzy.pdf

    „OFIARA MIŁOŚCI
    (poświęcenie życia)
    Mój Jezu, w obecności Trójcy Przenajświętszej i Maryi, naszej Niebieskiej Matki i całego
    Dworu Niebieskiego, w łączności z zasługami Twojej drogocennej Krwi i Ofiary Krzyżowej,
    ofiaruję Ci całe moje życie w intencji Twojego Najświętszego Eucharystycznego Serca i
    Niepokalanego Serca Maryi, jak długo żyć będę, wszystkie moje Msze Św. [i Komunie święte], moje dobre uczynki, moje ofiary i cierpienia dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej oraz w duchu wynagrodzenia, dla jedności Kościoła Świętego, za Ojca Św. za naszych kapłanów, o dobre powołania kapłańskie, za wszystkie dusze aż do końca świata.
    O mój Jezu, przyjmij tę ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, żebym wytrwał w tym aż do mojej śmierci. Amen. [3 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu – tak tutaj (oraz powyżej, tak jak dodałem w nawiasie) uzupełnia ta broszurka na str. 2]”; modlitwa ta znajduje się notabene też w różnych wydaniach modlitewnika „Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa” Rudolfa Szaffera: http://www.ppharka.hg.pl/ksiazki/obietnice.html – a mianowicie: w wydaniu drugim z roku 1994 – na str. 58, w jego zaś późniejszym, ciut ‚podrasowanym’ reprincie, z około roku 2005 – na str. 59, natomiast w „grubym” wydaniu piątym ‚poszerzonym’, z roku 2002 – na str. 211 (w nich wszystkich jest aczkolwiek ten błąd, że – zgodnie z tą kupioną przeze mnie powyższą broszurką, wydaną ‚na prawach rękopisu’ – „Ojcze nasz” powinno tu być odmówione tylko TRZY razy, a nie pięć razy; w „grubym” zaś wydaniu piątym jest ponadto ten błąd, że „Chwała Ojcu’ powinno być tu odmówione tylko JEDNO, a nie pięć – to tak gwoli ścisłości, dla tych, co tę modlitwę odmawiają)}.
    Ta wymieniona wyżej broszurka rozpoczyna się natomiast takimi oto słowami: „Pewną Siostrę, teraz już w podeszłym wieku, zaszczyca Matka Boża już od 30 lat Swymi objawieniami. Żyje ona spokojnie i ukryta w świecie, gdyż tamtejsze stosunki nie dają możliwości zamieszkania w społeczności klasztornej. Na Węgrzech bowiem wszystkie zakony zostały rozwiązane począwszy od roku 1950, a Siostry zostały zrównane z cywilami. Ta Siostra jest jednak osłonięta przed światem zewnętrznym i nikt dotychczas nie wie o jej powołaniu pełnym łask, wyjąwszy jej spowiednika i trzy współsiostry. Ta uprzywilejowana dusza ofiarna pozostanie nadal w ukryciu. Ale teraz nastała pora po temu, żeby prośby Matki Bożej, które Ona przez tę uprzywilejowaną Siostrę do nas kieruje, dać poznać szerszym kręgom całego świata. (…)” – – – Trochę więcej o tej broszurce napisałem tu kiedyś w komentarzu pod wpisem z dnia 5 lutego 2016: „Petycja do ks. abpa W. Depo…” – usuniętym już, ‚dla odchudzenia’ strony; ale to w tej chwili jest nieistotne, bo chodzi mi teraz tylko o takie oto słowa Pana Jezusa, przekazane w dniu 29 października 1955 tej wyżej przedstawionej Siostrze zakonnej [przytoczone na str. 11 tej ww. broszurki]:
    „(…) SŁAWA w ziemskim życiu kryje w sobie ZAWSZE jakąś SZKODĘ dla duszy i nie prowadzi do NICZEGO. (…)”
    – – – – – – – A więc zamilkłem wobec tego (tak „na wszelki wypadek”), rozważając {znów, po raz już zresztą nie pierwszy}, CO BY MIAŁY znaczyć te POWYŻSZE słowa [te skierowane do Gabrieli Bossis oraz te przekazane przez ową węgierską Siostrę zakonną] w odniesieniu akurat do mojego {konkretnie} ‚żywota’…
    Ale dziękuję za „zapraszający” Twój komentarz (zawszeć to jest przecież jakiś jeszcze jeden ‚punkt odniesienia’…)!

  • Paweł pisze:

   Znalazłem ten komentarz Adminów, o który mi chodziło: https://wobroniewiary.com/2020/03/12/ks-adam-skwarczynski-kolejnym-biskupom-przyrzekalem-posluszenstwo-i-chce-w-nim-wytrwac/#comment-254885
   Oto on [wklejam skopiowany]:
   Św. Charbel i koronawirus

   Od 1 marca 2020, poprzez WhatsApp zaczęto rozpowszechniać nagranie, na którym ojciec Louis Matar z Sanktuarium św. Charbela w Annaya, potwierdza tę historię. W niedzielę rano, 1 marca, pewna dziewczyna z Bejrutu zgłosiła się do niego po pomoc. Powiedziała, że we śnie ukazał się jej Święty Charbel prosząc, by wzięła garść ziemi z miejsca pierwszego grobu św. Charbela i aby ją zagotowała w wodzie a następnie odcedziła i zaniosła tę „wodę” do Uniwersyteckiego Szpitala im. Rafika Al-Haririego.
   We śnie Święty Charbel wskazał na którym oddziale przebywają chorzy poddani kwarantannie z powodu koronawirusa oraz wskazał lekarza, z którym miała się skontaktować. Ojciec Louis pomógł jej w realizacji tego zadania. Dziewczyna udała się do szpitala, przekazała „wywar” lekarzowi odpowiedzialnemu za leczenie koronawirusa, a chorzy (nie tylko na koronawirusa), którzy z wiarą zażyli to lekarstwo, zostali cudownie uzdrowieni. Relację dla Telewizji OTV potwierdziła też strona „Głos Libanu z Dbajje”.

   Informację otrzymaliśmy od znajomej rodziny w Libanie, która przesłała filmik oraz zdjęcie.
   Św. Charbelu wstawiaj się za nami

 9. klasv pisze:

  Arcybiskup Marcel Lefebvre – jeżeli to co stworzył a raczej zachował, z miłości do Jezusa, Kościoła i Papiestwa, jest od Boga, będzie trwało nadal. https://gloria.tv/post/1r3aUGcNsCE6DMpAYKsL7WhXn

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s