Lipiec miesiącem ku czci Krwi Chrystusa – zanurzajmy w Niej wszystkie nasze sprawy, Kościół i Ojczyznę

Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa

„Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
– Zanurzam w Twojej Krwi wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek się o nich dowiem.
– Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
– Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać, i mój odpoczynek.
– Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
– Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się Jej moc.
– Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.

Lipiec – miesiąc szczególnej czci Krwi Chrystusa

Zgodnie z tradycją Kościoła, miesiąc lipiec to czas poświęcony szczególnej czci Najświętszej Krwi Chrystusa (święto zostało usunięte z kalendarza Kościoła w 1969 r.).Pierwsze wzmianki o czczeniu Krwi znajdziemy we wczesnochrześcijańskich hymnach i dziełach Ojców Kościoła. Św. Jan Chryzostom widział w Niej m. in. skuteczny środek umocnienia w walce ze złem: „Odeszliśmy od stołu niczym lwy ziejące płomieniami. Staliśmy się postrachem dla demona, myśląc o tym, Kim jest nasz Wódz i jak niezmiernie nas miłuje… Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana aniołów… Ta Krew wylana oczyszcza świat cały… Ona jest ceną wszechświata, za którą Chrystus odkupił Kościół…”.

Kult Przenajdroższej Krwi związany jest z tajemnicą Krzyża i Eucharystii i kult reli­kwii Krwi Chrystusa opiera się na dwóch ich „odna­le­zie­niach”, które miały miej­sce w 804 i 1048r. Pierwsze zostało odnotowane w „Annałach Królewskich Franków”, a drugie opisane w dwóch źródłach: „O odnalezieniach Krwi Pańskiej” i w „Kronikach” szwedzkiego mnicha Hermana di Reichenau. Na podstawie tych źródeł znana jest historia rzymskiego żołnierza Longina, który na Golgocie przebił włócznią bok Jezusa. Po nawróceniu Longin przywiózł do Mantui ziemię z Kalwarii zbroczoną Krwią Chrystusa oraz gąbkę, którą pojono konającego Jezusa. W 1053 r. papież Leon IX przybył do Mantui, oddał cześć relikwii i potwierdził jej autentyczność.

Przez wieki papieże troszczyli się o rozwój kultu. Papież Benedykt XIV polecił ułożyć Mszę św. i oficjum ku czci Boskiej Krwi. Pius IX dekretem Redempti sumus (1849 r.) wprowadził obchody święta Krwi Chrystusa w całym Kościele. Pius X zatwierdził datę święta na 1 lipca. Papież Jan XXIII, wielki czciciel Przenajdroższej Krwi, który swoje nabożeństwo do Ceny Zbawienia wyniósł z rodzinnego domu mówił: to nabożeństwo zostało mi wpojone już w życiu rodzinnym, od wczesnych lat mojego dzieciństwa. Pozostaje mi w pamięci żywe wspomnienie moich sędziwych rodziców, recytujących w dniach miesiąca lipca litanię do Najdroższej Krwi”, zatwierdził Litanię do Krwi Chrystusa w całym Kościele, o czym mówi w liście apostolskim Inde a PrimisO kulcie Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa – 30.06.1960 r.. Ogromny wpływ na rozwój czci Krwi Jezusa miały cuda Eucharystyczne np. w Lanciano i Orvieto (Włochy).

Powrót kultu Krwi Chrystusa (po kryzysie w epoce odrodzenia) nastąpił w epoce napoleońskiej, kiedy ataki na Kościół były wzmożone. W 1808 r. w bazylice San Nicola in Carcere w Rzymie, gdzie znajdowały się relikwie Krwi Chrystusa powstało Bractwo Przenajdroższej Krwi. Jego założyciel, ks. Franciszek Albertini, pragnął przez „Koronkę Przenajdroższej Krwi” mobilizować ludzi do walki z ówczesnymi problemami – bezrobociem, demoralizacją czy alkoholizmem. Apostołem Krwi Chrystusa był w XIX stuleciu także rzymski kapłan św. Kasper del Bufalo założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Obecnie w Częstochowie pod opieką Misjonarzy znajduje się jedyne w Polsce sanktuarium Przenajdroższej Krwi, gdzie od 1998 r. czczone są relikwie Krwi Chrystusa z Mantui – dar Sióstr Przenajdroższej Krwi z Schellenbergu (Księstwo Lichtenstein).

Również Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca 2001 r. przypomniał, że:lipiec, to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy”.

Jan Paweł II w encyklice „Evengalium Vitae” naucza:Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jaki cenny jest człowiek w oczach Boga i jak ogromna jest wartość jego życia. (…) Właśnie kontemplując drogocenną krew Chrystusa, znak Jego ofiarowania się z miłości (por. J 13,1), człowiek wierzący uczy się dostrzegać i cenić niemalże Boską godność każdej osoby i może wołać pełen wdzięczności i radosnego zdumienia: „Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro „zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela” (por. Exsultet z Wigilii Paschalnej), skoro „Bóg Syna swego Jednorodzonego dał”, ażeby on, człowiek, „nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3,16)!”.

Duchowość Krwi Jezusa to szczególne zaproszenie, by w codziennym zmaganiu z trudnościami, w dobie cywilizacji śmierci, neopogaństwa, demoralizacji, szerzącego się okultyzmu, deptania ludzkiej godności „zbierać” Drogocenną Krew Baranka i obmywać świat, by usłyszeć „krzyk Krwi” we wszelkich biedach dotykających drugiego człowieka, w ciemnościach ludzkiej duszy.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,

wybaw nas (powtarza się),
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, którą w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, .
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających;
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

L: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

MÓDLMY SIĘ
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebios: Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Modlitwa i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

69 odpowiedzi na „Lipiec miesiącem ku czci Krwi Chrystusa – zanurzajmy w Niej wszystkie nasze sprawy, Kościół i Ojczyznę

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Malwa pisze:

  Mam ogromny dylemat czy isc na szczepienie przeciw covid. Bo moje sumienie mowi żeby nie isc (i nie ufam też tym szczepionkom), ale są pewne sprawy które są dla mnie bardzo bardzo ważne, a których bez zaszczepienia się nie mogę zrealizować 😦 A w dodatku niespodziewanie niedawno ktoś z moich krewnych prosił, wręcz błagał bym poszła się zaszczepić; przyznam że mnie zaskoczyło i zastanowiło takie usilne blaganie.
  Może to jakiś znak bym jednak się zaszczepiła? Ale boję się.

  • wobroniewiary pisze:

   Polecam z całego serca i wybór należy do Ciebie

   • Maggie pisze:

    Do wyboru, dopóki taki wybór możliwy.
    Młodzi mężczyźni po szczepieniu mRNA mają jak już mówią w mediach „rzadkie” historie z sercem (m.in. zapalenie mięśnia sercowego), a kobiety i mężczyźni mają i będą mieć m.in. zaburzenia z tego, że to białko nie omija jajników i jąder, oraz jak informują naukowcy: istnieje zagrożenie chorobą prionową (nawet uśpioną latami). Tu gdzie mieszkam też forsują, gonią zakładając, że … to obowiązek … są straszne naciski.
    Nie sugeruję niczego … wybór powinien być osobistym.

    • Bogna pisze:

     Zrobić wszystko żeby się nie szczepić!!!

     To nie sa szczepionki, które pamiętamy z dawnych czasów.
     Moja teściowa nie posłuchała i się zaczepiła kiedy wróciła do domu nastąpiły wymioty, karuzela w głowie i ból głowy. A jak skończy to tylko Bóg Wie.
     A to wszystko dlatego ze ludzie ufają szepionka, myślą ze się uchronią od wirusa, uchronią się od śmierci ?

     Te pseudo szczepionki to eksperyment a my jesteśmy szczurami doświadczalnymi.

     Ile ludzi umrze po szepionkach ?

     Czy tej jesieni będzie znowu zamknięcie wszystkiego tzw Lockdown?

  • xcvb pisze:

   jezeli jestes 60+ masz nadwage cukrzyce 2 pochp to mozna rozwazac szczepienie chociaz i tak nikt nie ma watpliwosci ze chroni ono przed zachorowaniem czy zarazaniem. aktualna madrosc etapu jest taka ze szczepionki tylko lagodza przebieg choroby.

   nie chce byc wscibski ale czego wlasciwie nie mozna zalatwic bez szczepienia? idziesz na koncert Quebo? 😛

   • xcvb pisze:

    „ze NIE chroni” bill gatez mi „NIE” ukradl z wypowiedzi 🙂

    • Maggie pisze:

     @xcvb
     Domyślam się, że nie z serca ale chyba rozpędziłeś się z młodzieńczej kpiny:
     LECZ Gdzie szacunek i miłość bliźniego? Ależ szokująca ta .. 😳rada! Czy⁉️ to ktoś … gdy chory, bądź o nie najlepszej kondycji … to (who cares?) … nadaje się na doświadczenia lub na rzeź ? Pomyśl, że może kogoś zraniłeś swoim podsumowaniem …
     Czy wiesz?, że szczurzą metodą przetrwania/wypróbowania czegoś nowego jest wypuszczenie najsłabszego osobnika, aby spróbował kąsek, przy jednoczesnej obserwacji czy to coś szkodzi (stąd trutki wyłożone, nie są do końca zjedzone).

     Imprezy zaś to jak deser, który można sobie odpuścić i niech pies „restrykcjonistom” m___ę liże. Natomiast kiedy restrykcjami nierozumnie trzymają w domu, to nie czas dla nudy czy obłudy – ale i łatwiej wziąć Różaniec by odzyskać/wzmocnić wiarę nadzieję i miłość oraz zasilić modlitewny szaniec (utworzony dla dobra i przyszłości ludzkości).

     Mój osobisty wybór: Nawet wobec nacisków i nagonki, nie przyjmę pseudo-szczepionki. Stąd na walizkach w domu siedzę … jak odludek, dobrze, że mam wyjście na mini ogródek.
     🤔 Wybór, jaki ?: … siedzieć w domu i wymykać się po kryjomu … albo … złamać swe zasady by … mieć wyjście od/na „parady” (przez poddanie się 🤕eksperymentowi).

     Dygresja – dodatek do Twego dopisu o geniuszu „filantropa” światowej sławy:
     Niedawno widziałam w TV na DTour program z cyklu Declassified i tam była pokazana texaska firma robiąca schrony. Okazuje się, że w USA mnóstwo osób zamawia podziemne i to nie tylko przeciw atomowe ale i przeciw wirusowe, w których można przetrwać rok. Padła tam informacja, że m.in. celebrytami, Bill Gates ma 11 takich schronów – tyle? … bo!: ma wiele posesji w różnych miejscach kraju.

     Zgadza się, jak mówisz, że są już zachorowania u podwójnie „zaszczepionych” – wczoraj o tym mówili na news oraz, że osoby te lekko przechodzą …

     Zwracaj trochę uwagi na słowa, aby nie brzmiały jak pogardliwe i z pychy 💕🙏🏻❣️

    • xcvb pisze:

     gdzie drwina gdzie pogarda i gdzie policzek? przeciez nic takiego nie ma w moim komentarzu. z quebo i gatesem to zwykle zarty (jeszcze emotikona dorzucilem na wszelki wypadek -widac za malo). . sam nie jestem zaszczepiony i nie zamierzam sie szczepic bo tak mi rozum podpowiada wiec nie wiem po co to przekonywanie mnie do czegokolwiek. nie rozumiem po co doszukiwac sie na sile jakiegos zla i podstepu w moich wpisach i skoro nie mam na to wplywu to chyba zrobie sobie przerwe od wowitu. Niech was dobry Bog blogoslawi i strzeze i rozpromieni swoje oblicze nad wami.

    • Maggie pisze:

     @xcvb
     Żart zrozumiałam: o Quebo i Bill’u, a do „Gates’a” dodałam ciekawostkę o „przezorności”bilionera.
     Przemyśl tą część o osobie „60+“ i te dalsze „dodatki” do jej “opisu” .. w kontekście ew. możliwości zaszczepienia. Takie „uzasadnienie” przy dawaniu rady mnie zasmuciło, ale to nie znaczy, że posądzam Ciebie o złe intencje … lecz niestosowną ekspresję, często spotykaną u młodych ludzi (w tym i w formie żartu).

     Od dziecka byłam prawie non stop blisko chorych i był czas, że później pracowałam nawet przy takich „już niepotrzebnych nikomu”, dlatego widziałam i widzę to czego nie zauważasz.
     Nie chcę rozbudowywać tematu. Pozdrawiam, z nadzieją, że teraz rozumiesz, bo masz czułe serce, które po męsku 🙂 wolisz ukrywać. Milknę.
     💕🙏🏻❣️

  • Jesai pisze:

   Przemódl to i dzialaj z Boża wolą.
   Od każdego człowieka Bóg moze wymagać czegoś innego…

 3. beatkaa pisze:

  Proszę o modlitwę za Ks. Damiana, który myśli o odejściu z kapłaństwa i za ciężko chore dziecko. Bóg zapłać.

 4. kasiaJa pisze:

  Eucharystia, przyjmij całą moc Krwi Jezusa – ks. Dominik Chmielewski SDB cz3.
  https://www.youtube.com/watch?v=zjX6AGHIL84&ab_channel=Kecharitomene

  • Longin pisze:

   Dzięki za ten link z ks. Dominikiem, którego słowa wyjaśniające istotę Mszy Świętej nie tylko służą ożywieniu wiary, ale są ważnym przypomnieniem co jest istotą EUCHARYSTII.
   Ten materiał powinien być „obowiązkowy” nie tylko dla chcących lepiej „poznać” i zrozumieć, ale również jak przygotować się być może do najważniejszej walki przed „zamachem” na Nią.
   Może właśnie na naszych oczach Księga Daniela zostaje odpieczętowywana.

   • kasiaJa pisze:

    Longinie, mnie osobiście te słowa ks. Dominika rzuciły na kolana, są dla mnie ogromnym umocnieniem.

    • marekk pisze:

     kasiaJa…sluchalem tego wcześniej , ale dopiero teraz do mnie dotarło w całości.Każda Msza Święta stała się dla mnie i pierwszą i …ostatnią.Niesamowite.Proszę aby tak było do końca moich dni na ziemi , bym mógł wypraszać dla siebie i innych Łaski u Pana i zdobywać Koronę Wieczności.Moment zaś odejścia nie jest smutny , lecz radosny- bo wtedy decyduje się nasza Wieczność . Człowiek ma cale życie na przygotowanie się do tego.Ks.Dominika zaś , niech NMP okryje swoim Płaszczem Matczynej Opieki i ukryje w Swoim Niepokalanym Sercu aby był niewidzialny dla złego.

    • marekk pisze:

     kasiaJa..muszę Ci podziękować , ze posunęląś mi tę konferencję do sluchania bo widocznie Duch Święty uznał , że to jest ten moment aby pootwierać mi szuflady do tej pory pozamykane.Wszystko na Chwalę Pana.

 5. klasv pisze:

  Na stronie Paruzji piękna zachęta do przeczytania „najpiękniejszej po Piśmie Świętym księgi, jaką posiada świat”. W pełni się zgadzam, a tak mało ludzi o niej wie. Może tak jak zapisy do nowenny można byłoby zebrać wole przeczytania tego poematu. Powinien to zrobić każdy czytelnik Wowit.
  https://www.paruzja-iskraz.pl/do-elizy

  • Longin pisze:

   @klasv
   Rzeczywiście tekst jest piękny, a przy tym bardzo przemyślany tj. wpisujący się w całość tego co powstało dotychczas na tej stronie .
   Tam po prostu widać rękę pasterza, który posługuje się finezją argumentacji wymagającej otwarcia serca, aby zrozumieć w pełni te przekazy. Osobiście uważam je za jedne z najpilniejszych choć chyba najbardziej przemilczanych.

  • Maria Teresa pisze:

   Właśnie czytam ten „Poemat…” Polecam, nie mogę się od niego oderwać.

  • Longin pisze:

   Dzięki za ten list Aniu, w którym abp mówi być może ustami wielu…. to co należy powiedzieć.
   Pewnie teraz lepiej widać jak bardzo PILNA i potrzebna jest nasza Nowenna Pompejańska za biskupów. Wobec takiego spustoszenia niewiele możemy zrobić najwspanialszą nawet argumentacją, gdzie milczenie również staje się jakąś nikczemnością skoro Tradycja i Magisterium zostaje zlekceważone i wykpione.
   Jedyne co pozostaje to modlitwa i świadectwo.

 6. kris pisze:

  To Pan Bóg decyduje o wszystkim, gdyż ma poznanie wieczne a nie czasowe.
  Ludziom wydaje się często, że mają do spełnienia jakąś szczególną misję wobec Boga.
  Tworzą więc jakieś media, narzucają innym swój sposób pojmowania wiary, biorą na siebie rolę decydowania kto jest dobry,a kto zły. A przecież dobry jest tylko Pan Bóg „Jezus mu odpowiedział: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.” (źródło: BT, Mateusz 18,19).
  Należy tu wspomnieć króla Dawida, który miał w sumie dobre intencje wybudować dom dla Arki Boga. Pan Bóg odpowiedział mu jednoznacznie za pośrednictwem Natana, że nie jest Jego wolą, aby Dawid wybudował dom dla Arki Bożej : „Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki” ( BT, 2 Sm 7, 12-13). Człowiek jest ograniczony zarówno czasem jak i miejscem, podejmując się jakichkolwiek działań nie jest w stanie przewidzieć nawet tego co się stanie do końca bieżącego dnia.Tylko Pan Bóg ma poznanie wieczne, ponadczasowe każda działalność człowieka musi być zgodna z Jego wolą, w przeciwnym wypadku, nawet najbardziej szlachetne intencje będą tylko ” zamkami na piasku”.
  Świetnie to opisuje Św. Tomasz w Dziełach Wybranych :” Bieg czasu można przyrównać do przechodzenia drogą. Jeśli bowiem ktoś znajduje się na drodze, która idzie wielu, wprawdzie widzi tych, którzy idą przed nim, tych jednak, którzy za nim idą, nie może poznać w sposób pewny . Lecz jeśli ktoś znajduje się w jakimś wysokim miejscu ( np. Pan Bóg), z którego może objąć całą drogę, widzi jednocześnie wszystkich przechodzących drogą. Podobnie człowiek, który istnieje w czasie, nie może widzieć jednocześnie całego biegu czasu, widzi tylko te rzeczy, które jemu osobiście towarzyszą, tzn. teraźniejsze oraz nieco przeszłych ; natomiast rzeczy przyszłych nie może poznać w sposób pewny. Bóg natomiast z wysokości swej wieczności widzi w sposób pewny wszystko , co dzieje się przez cały bieg czasu, jakby to było czymś teraźniejszym. ” ( źródło: Św Tomasz z Akwinu, Dzieła Wybrane)
  Człowiek ma wolną wolę. Zatem działa w sposób niezależny, kierując się swoją wolą i rozumem. Samowolne działania człowieka są działaniami pozbawionymi akceptacji Boga. Pan Bóg jest wtedy zmuszony do porządkowania takich działań człowieka (ingerencji), aby powstawały zgodnie z własnymi przyczynami.
  Bóg jedynie wtedy kieruje człowiekiem, jeżeli podporządkowuje on swoją wolę Bogu. Takie działanie człowieka, zgodne z wolą Boga, nie narusza harmonii bytu i jest też źródłem łaski.

 7. wiech pisze:

  Wczoraj zamówiłem, 10 tomów – komplet , i jutro spodziewam się dostawy.
  Pięknie że Klasv przypominasz , może to wielu zainteresuje, a warto.
  Szczęść Boże.

 8. Mich pisze:

  Proszę o modlitwę za mojego brata, jest chory i w strasznej depresji. Bóg zapłać

 9. Euzebia pisze:

  Dziś na Jasnej Górze pielgrzymka czcicieli św.Michała Archanioła z góry Gargano, teraz nażywo konferencja ks.Prusakiewicza
  https://www.youtube.com/watch?v=ScThJYFKY8g

  • Euzebia pisze:

   Pod tym samym linkiem już jest nagranie ze spotkania ze św.Michałem Archaniołem na Jasnej Górze w nim także nabożeństwo uzdrowieniowe.

 10. kris pisze:

  co z moim wpisem z wczoraj godz 14:30 ????

 11. kris pisze:

  to już drugi wpis, który został zupełnie zignorowany, czyżby dyskryminacji mojej osoby na katolickim blogu, ciekawe ???

  • wobroniewiary pisze:

   Człowieku do jutra nie mam komputera częsc komentarzy zatwierdzam z tel. Do Nowenny będę zapisywać jutro A tego co wpadnie do spamu czy kosza po prostu nie widzę w tel.

   • kris pisze:

    Bajki o spamie to opowiadaj dzieciom. Wycofuję moje wpisy, przy takim podejściu, to nie ma sensu abym cokolwiek pisał na tym blogu- szkoda po prostu czasu na infantylne przekomarzania się. O to chyba chodziło . Gratuluję.

 12. Maggie pisze:

  Najnowsze o.Augustyn nt burz życiowychhttps://youtu.be/FSvha3Gouic

 13. Maggie pisze:

  Zaczęły dziać się cuda: zawierzył św.Archaniołowi Michałowi:
  https://youtu.be/PFfOP0h5tKs

 14. Maggie pisze:

  Riposta Bractwa w temacie: Dr Krajski nt Bractwa Piusa Xhttps://youtu.be/qP2e9iaedZ4

  • Maggie pisze:

   Wygląda, że „telefon” eliminował odstępy – jeszcze raz link obrony aby wysłuchać obie strony:

   • Damian pisze:

    Maggie, na twoim miejscu byłbym ostrożny z promowaniem kanału „Szkoła Akwinaty”.
    Też zdażyło mi się tam wejść parę razy, ale moim zdaniem ks. Szymon Bańka próbuję zrobić po prawej stronie to, co po tej lewej zrobił o. Szustak. Próbuje odpowiadać na wszystkie nurtujące katolików pytania, komentować sytuację w kościele i wydaje mi się, że zdarza mu się przy tej okazji potykać.
    Przykładem tego jest film, w którym krytykuje ks. Dominika Chmielewskiego, gdzie koncentruje się na tonie głosu ks. Dominika i (moim skromnym zdaniem) wyrwanymi z kontekstu zdaniami.

    Od razu zaznaczę że to właśnie ks. Chmielewski w cyklu konferencji o Eucharystii wyjaśnił mi co się tak dokładnie na mszy świętej dzieje (i chwała mu za to), więc mój pogląd też może być niezbyt obiektywny (aczkolwiek staram się by był jednak zgodny z prawdą) i zwyczajnie mogę się mylić.

    • Maggie pisze:

     Damian, wszyscy chyba wiemy, że nie wszystko złoto, co się świeci, a więc nie jestem bezkrytyczna, nie jestem też „fanką” ks. Bańki i czasami słucham, bo też otwiera oczy. Ks.Szustak (którego od dawna unikam) był również „na tapecie” u tego kapłana. Tutaj umieściłam porównawcze argumenty odpierające zarzuty osoby ŚWIECKIEJ tj dr.Krajskiego, specjalisty od masońskich tematów. Ks.Dominik napewno jest Bożym Kapłanem i od lat chętnie słucham jego nauk PRZEPOJONYCH wiarą i Miłością do Maryji. (Dlatego nie tak dawno, widząc coś o ks.Dominiku, w ogóle to zignorowałam i nie słuchałam – a teraz nie mogę, aby nie przekroczyć dziś limitu internetowego).
     Dziękuję za troskę i ostrzeżenie, bo żyjemy „w ☹️ coraz ciekawszych czasach”❣️

    • Damian pisze:

     Jest tak jak piszesz Maggie. W dzisiejszych czasach trzeba być ostrożnym. Nie neguję dobra, które ks. Szymon czyni przez swoją działalność. Myślę, że wraz ze wzrostem jego popularności powinniśmy otaczać go modlitwą, bo tym większe kuszenie i ataki będzie przypuszczał na niego szatan.

 15. eska pisze:

  Nowenna Pompejańska w intencji biskupów o dary Ducha Świętego i właściwe pasterzowanie okazuje się bardzo na czasie – módlmy się dla nich o dobre rozeznawanie i roztropne decyzje:
  https://m.pch24.pl/prof-horban-list-pasterski-w-sprawie-szczepien-bylby-skuteczny/

 16. beatkaa pisze:

  Krwi Chrystusa Ostojo zagrożonych Wybaw nas+++

 17. Małgorzata pisze:

  +++

 18. neta pisze:

  Proszę, pomódlcie się za Anglię, o pełną ochronę życia w tym kraju i na całym świecie, aby nie wprowadzono zmian w prawie, które dopuszczą aborcję do 9 miesiąca życia.

 19. Małgosia pisze:

  Pod Twoją obronę uciekamy się +++ …

 20. Euzebia pisze:

  Konferencja z nocnego czuwania przy obrazie Marki Bożej Jasnogórskiej
  i figurze św. Michała Archanioła z Gargano wygłoszona przez ks. Piotra Prusakiewicza CSMA – Częstochowa 3.07.2021

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s