Nowenna do św. Antoniego – dzień pierwszy

DZIEŃ PIERWSZY
Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

O przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny św. Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Boskie Dzieciątko; oto ja pełen nędzy wszelakiej, uciekam się do Ciebie, błagając, byś mię wziął w Swoją opiekę. Jeśli potrzebujemy cudu czy łaski Kościół św. wzywa nas, byśmy się do Ciebie uciekali. Ufny więc w Twoją opiekę błagam Cię św. Antoni, racz mi wyprośić u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Boga nade wszystko. Ufam, że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu. Ojcu najlepszemu przez całe swe życie w świętości i sprawiedliwości, by potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

Rozmyślanie
Św. Antoni słyszy w swej duszy słodkie wołanie Chrystusa: „Pójdź za mną”. Natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się sławy światowej i mimo młodziutkiego wieku przywdziewa habit zakonu Kanoników Regularnych. Na wzór św. Antoniego bądź zawsze posłuszny wszystkim natchnieniom łaski i nie zatapiaj się nigdy zupełnie w rzeczach ziemskich, gdyż one nie są ostatecznym celem Twego życia, lecz tylko środkiem do osiągnięcia właściwego celu

Modlitwa
O św. Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś wołanie Boże. Proszę Cię gorąco, wyjednaj mi u Boga łaskę, naśladowania Ciebie, bym nie przywiązywał się do marności tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.

Litania do św. Antoniego

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Mario bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami.
Święty Antoni, z pobożnych rodziców urodzony, módl się za nami.
Św. Antoni, w miłości gorący, módl się za nami.
Św. Antoni, światem zepsutym gardzący, módl się za nami.
Św. Antoni, darem miłości napełniony, módl się za nami.
Św. Antoni, ozdobo Kościoła Katolickiego, módl się za nami.
Św. Antoni, chwałę niebieską zalecający, módl się za nami.
Św. Antoni, kwiecie świątobliwości, módl się za nami.
Św. Antoni, krysztale czystości, módl się za nami.
Św. Antoni, perło ubóstwa świętego, módl się za nami.
Św. Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami.
Św. Antoni, ozdobo Zakonu Braci Mniejszych, módl się za nami.
Św. Antoni, pochodnio gorejąca, módl się za nami.
Św. Antoni, światło nowe włoskiej ziemi, módl się za nami.
Św.. Antoni, uciśnionych wyzwolenie, módl się za nami.
Św. Antoni, w nabywaniu doskonałości ochotny, módl się za nami.
Św. Antoni, kaznodziejo żarliwy, módl się za nami.
Św. Antoni, zgubione rzeczy cudownie odnajdujący, módl się za nami.
Św. Antoni, poufały strażniku spraw Tobie poleconych, módl się za nami.
Św. Antoni, przewodniku dusz, módl się za nami.
Św. Antoni, zwierciadło pokory, módl się za nami.
Św. Antoni, Arko nowego przymierza, módl się za nami.
Św. Antoni, nieprzyjacielu grzechów, módl się za nami.
Św. Antoni, miłośniku bogomyślności, módl się za nami.
Św. Antoni, przedziwny w mądrości, módl się za nami.
Św. Antoni, wzorze wstrzemięźliwości, módl się za nami.
Św. Antoni, uzbrojony sprawiedliwością, módl się za nami.
Św. Antoni, w opowiadaniu Ewangelii niestrudzony, módl się za nami.
Św. Antoni, pociecho strapionych, módl się za nami.
Św. Antoni; prorokom równy, módl się za nami.
Św. Antoni, apostole najżarliwszy, módl się za nami.
Św. Antoni, męczenniku pragnieniem, módl się za nami.
Św. Antoni, ozdobo św. Wyznawców, módl się za nami.
Św. Antoni, przykładzie czystości, módl się za nami.
Św. Antoni, który zażywasz wiecznego błogosławieństwa – pociesz nas strapionych.
Od gniewu Sędziego najwyższego – broń nas Ojcze św.
Abyśmy za dni naszych pożądanego pokoju zażywać mogli – przyczyń się za nami.
Aby wszyscy do Ciebie nabożni otrzymali to, o co słusznie proszą – przyczyń się za nami.
Aby nas Panna Najśw. czystymi, niezmazanymi Synowi Swemu przedstawić raczyła – przyczyń się za nami.
Przez tajemnicę Wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało – przyczyń się za nami.
Przez Narodzenie Dzieciątka Jezus, od Któregoś słodkim uściśnieniem zaszczycony został – przyczyń się za nami.
Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ciało nasze z wszystkimi pożądliwościami ukrzyżowali – przyczyń się za nami.
Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy namiętnościom naszym umierali i współpogrzebani z Chrystusem z Nim potem na wieki żyć mogli – przyczyń się za nami.
Przez chwalebne Zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dzień ostateczny cząstkę z Nim w niebie otrzymać mogli – przyczyń się za nami.
Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy szczęśliwie na górę wieczności wstąpić mogli przez przyjście Ducha Św. Pocieszyciela, aby On nas wszelkiej prawdy nauczył – przyczyń się za nami.
Aby Pan Bóg grzechy nasze odpuścić raczył – przyczyń się za nami.
Aby Pan Bóg Kościołem swoim Św. rządzić i w pokoju zachować go raczył – przyczyń się za nami.
Aby Pan Bóg wszystko Duchowieństwo w swej dostojności zachować raczył – przyczyń się za nami.
Aby wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył – przyczyń się za nami.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
V. Módl się za nami św. Antoni,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Módlmy się.
Niech się przyczyni za nami, prosimy Cię Panie, Wyznawca Twój św. Antoni, któregoś wielkością cudów przyozdobił i wsławił, i dotychczas nie przestajesz go wsławiać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!

Św. Antoni zaprasza mnie i Ciebie do Nabożeństwa
„Trzech Zdrowaś Maryjo”

Święty Antoni Padewski (1195–1231) odmawiał codziennie Trzy Zdrowaś Maryjo dla uczczenia dziewictwa Maryi, a jednocześnie w celu zachowania czystości. W swoich kazaniach gorąco doradzał wiernym tę świętą praktykę, jako środek zachowania czystości wśród niebezpieczeństw tego świata. Do każdego Zdrowaś Maryjo dodawał jedno z trzech następujących wezwań: „O Maryjo, Dziewico, przed Twym Bożym Poczęciem, zachowaj czystym mój umysł, moje serce i ciało moje. – O Maryjo, Dziewico w czasie Bożego Poczęcia, zachowaj itd. – O Maryjo, Dziewico po Twoim Bożym Poczęciu zachowaj itd.”. Dzięki tym modlitwom codziennie powtarzanym oraz wytrwałemu umartwieniu i pracy nad sobą zachował św. Antoni Padewski aż do końca w całym swym blasku dziewiczą czystość, i to jest powodem, dla którego przedstawiają go z lilią w ręku, podobnie jak czystego Oblubieńca Maryi św. Józefa

Św. Antoni z Padwy zachęcał, aby odmawiać codziennie tę krótką modlitwę

Matka Boża obiecała, że ustrzeże od grzechu śmiertelnego w danym dniu każdego, kto odmówi tę modlitwę w tym dniu – rano i wieczorem

Ponadto, Maryja zapewni:
– łaskę wytrwania w dobrym aż do końca,
– łaskę dobrej śmierci,
– łaskę zachowania czystości i nabycia cnót, jakich potrzebujemy.

Liczne świadectwa pokazują jasno: albo ta modlitwa zmieni Twoje życie, albo przestaniesz ją odmawiać


Nabożeństwo to sięga początków Kościoła. Wielu wiernych żyjących współcześnie z Apostołami już znało to nabożeństwo. Świątobliwa Maria z Agredy, zaszczycona wielu widzeniami, opowiada, iż kiedy po zaśnięciu Najświętszej Panny św. Piotr i św. Jan weszli do izdebki, w które spoczywało Jej dziewicze ciało, ujrzeli wielką światłość, jaka ją otaczała, i usłyszeli muzykę niebiańską Aniołów. Aniołowie śpiewali: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą”, a inni odpowiadali po każdym Zdrowaś: „Dziewico, przed poczęciem Boga, Dziewico, w czasie Bożego Poczęcia, Dziewico, po Poczęciu Boga”. „Odtąd – pisze dalej Maria z Agredy – wielu wiernych w taki sposób wychwalało Przeczystą Dziewicę i od tych czasów nabożeństwo to przeszło drogą tradycji do nas, którzy je znamy, a Kościół je potwierdził”.

Można by nawet powiedzieć, że pobożny ten zwyczaj odmawiania Trzech Zdrowaś Maryjo i pod względem swego uzasadnienia i pod względem swego przedmiotu pochodzi od samej Trójcy Przenajświętszej. Od wieków trzy Boskie Osoby z całym upodobaniem przeznaczyły Maryję do wiecznej chwały, jako arcydzieło godne Ich szczególnej miłości, upiększyły Ją w czasie najbogatszymi darami natury i łaski, i uwieńczyły Ją w niebie największymi przywilejami, jakie mogły tylko dostać się w udziale istocie stworzonej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

24 odpowiedzi na „Nowenna do św. Antoniego – dzień pierwszy

 1. UfającaBogu pisze:

  Święty Antoni wielokrotnie mi pomógł w przeróżnych sytuacjach. Całe życie będę powtarzać, że to jeden z najbardziej pomocnych świętych. Modlę się do niego i od razu zostaje mój problem rozwiązany. Dziś mam inny i nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest w stanie mi pomóc… Chyba tylko Bóg może zmienić pewne zatwardziałe serce

 2. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 3. wobroniewiary pisze:

  Prośba od mojej Przyjaciółki Kasi:

  Ewuniu, zorganizuj proszę znajomych do modlitwy, w piątek tydzień temu miałam cesarskie cięcie, córka Zosia, wczesniak, 36 tydzień , cc z powodu mojego nadciśnienia i białkomoczu, wczoraj miałam wyjść, na usg zmiana, zrobili rezonans, czekam na opis ale lekarze mówią że to ubytek w mózgu na płacie czołowym, jestem trupem po prostu, mała Zonia taka kochana, siedze i nie mogę już tu wytrzymać w szpitalu, na laktatorze, mała drobniutka 2 kg, mały płacze za mną w domu, serce mi się kraje. Proszę o modlitwę żeby te ubytki nie okazały się jakieś straszne dla małej Zosi i żeby w poniedziałek po konsultacji z neurologiem można było wyjść bo mi morale już upadło, ciężko się nawet modlić

  Proszę Was o modlitwę za Kasię!

 4. m-gosia pisze:

  †††

 5. wobroniewiary pisze:

  ❤ MEDIUGORJE ❤ Mirjana: „Matka Boża powiedziała mi wiele rzeczy, których nie mogę jeszcze wyjawić. Mogę tylko podpowiedzieć co robić, gdyż widzę oznaki, że wydarzenia już się rozpoczęły”. W swojej książce „Moje serce zatriumfuje” mówi : „dopiero gdy tajemnice zaczną się wypełniać wówczas świat zrozumie, dlaczego nasza Pani wybrała datę 18 marca, dlaczego post w piątki i środy. Wszystko będzie jasne”. Trwajmy na modlitwie. Bez modlitwy i postu nie ocalicie swoich rodzin, dzieci, kapłanów. Jeżeli nie będziecie trwali w modlitwie i zawierzeniu to nie będziecie w stanie znieść tego co nadchodzi. Zaufajcie Bogu!

  • xcvb pisze:

   czy to jest nowa wypowiedz? mozna jakiegos linka? eh w kazdym razie wchodzimy w bardzo ciekawa dekade. radze zapiac pasy. Niech was Bog blogoslawi i napelni solidnym POKOJEM.

   • eska pisze:

    Z tego, co widzę, zacytowano, co można znaleźć w książce „Moje serce zatriumfuje”. Zatem nie pod linkiem, a w książce pewnie tzreba doczytać.
    Dziś rozmawiałam z osobą od dawna interesującą się orędziami z medjugorie i miała ona taką obserwację, jakby Matka Boża od jakiegoś czasu nieco wyraźniej przynaglała czy dawała do zrozumienia, że „jesteśmy naprawdę na finiszu” – mimo zwykle bardzo spokojnego tonu.
    Zatem – pora zapiąć pasy.
    Pokój z Tobą, bracie. Niech i Tobie Bóg błogosławi.

    • wobroniewiary pisze:

     12 czerwca pojawi się wpis o kolejnej książce o Medjugorie „Czas tajemnic. W Medjugroje Matka Boża postanowiła zmienić świat” o. Livio Fanzagi i Diego Manettiego.

     Jedno zdanie na zachętę:
     (…) Diego Manetti oraz dyrektor włoskiego Radia Maryja, ks. Livio Fanzaga badają orędzia oraz już zauważalne na świecie znaki – szerzący się ateizm, wojny i przemoc, które świadczą o
     zbliżającym się momencie wyjawienia treści tajemnic. Kiedy rozpocznie się czas tajemnic i co przyniesie? Dlaczego Maryja przekazała je właśnie w Medjugorje? Jak mamy przygotować się na ich wypełnienie?

  • eska pisze:

   Niezbyt dokładnie interesowalam się objawieniami, zwłaszcza w przeszłości. Dlatego chcę dopytać: z czym się wiąże wspomniany 18 marca wybrany przez Matkę Bożą?

   • eska pisze:

    Już doczytałam, że chodzi o coroczne objawienia.
    18 marca zmarł mój Tata – dopiero teraz widzę, że to dzień związany z Matką Bożą ❤

    • Renata Anna pisze:

     18 marca to 77 dzień w roku zwykłym ( nie przestępnym). Jest to liczba w Piśmie Świętym oznaczająca przebaczenie nieskończoną ilość razy. Nie możemy zapomnieć, że przebaczenie innym jest najważniejsze dla naszego zbawienia. Jest to zgodne ze słowami w modlitwie Ojcze Nasz; odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

    • eska pisze:

     Dziękuję!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s