O. Mirosław Kopczewski OFM: Mistyczka, która uratowała tysiące dusz!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

18 odpowiedzi na „O. Mirosław Kopczewski OFM: Mistyczka, która uratowała tysiące dusz!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Klara pisze:

  WYŚLĘ MOJE SŁUGI ABY WYKORZENIĆ PLAN BESTII


  Wzbudzę uczniów aby odbudowali to co teraz leży w ruinach. Wyślę ich aby dawali świadectwo w moje Imię! W iich szczególnej misji udzielę im Mocy a ichdziałania powiodą się. Dzięki mojemu
  Św. Duchowi oprą się przerażającym demonom.

 3. Euzebia pisze:

  Chciałabym zacząć od maja nabożeństwo do Przeczystego Serca św.Jóżefa, ale nie wiem jak go znaleźć tutaj na blogu?

  • Anula pisze:

   A nie chodzi przypadkiem o pięć pierwszych śród ku czci św. Józefa? Jeśli tak, to polecam ze strony:

   http://wspolnotajozefa.pl/duchowosc/nabozenstwo-do-przeczystego-serca-sw-jozefa/

   • Beata pisze:

    Dziękuję za tę informację. Czy dotyczy ona wszystkich szczepień, czy tylko tych na covid? Odmówiłam szczepienia córki drugą dawką MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce, bo dowiedziałam się, że jest to szczepionka nieetyczna, powstała na linii komórkowej z aborcji. I teraz nie wiem, czy nie czeka nas za to urzędowa kara i czy mogę się jakoś wybronić.

    • Maggie pisze:

     @Beata
     spójrz niżej: co pisze @Maria 12 kwietnia o 21:42

    • Anula pisze:

     Beato,

     my z Mężem w ogóle nie szczepimy naszych dzieci, najstarsza ma 8 lat, najmłodsza 11 miesięcy. Nie piszę po to, by wywołać dyskusję, czy to dobrze, czy to źle, bo jestem zwolennikami wolnego wyboru. „Pan Bóg jest Bogiem wyboru, szatan jest ojcem przymusu”. Niech każdy postępuje wg własnego sumienia. Nie oceniam tych, którzy szczepią dzieci, bo wiem, że mają prawo tak postąpić. Nie mniej jednak chciałam Cię tylko uspokoić, że nie powinnaś mieć żadnych nieprzyjemności, tym bardziej, że przychodnia odkąd jest RODO nie może podawać sanepidowi Twoich danych. Podaję tylko liczbę nieszczepionych dzieci, a nie jak kiedyś – wszystkie twoje dane. Gdyby jednak sie zdążyło, że będziesz mieć nieprzyjemności, wejdź na stronę stop NOP, tam znajdziesz porady prawne i wzory pism i odpowiedzi na wszelkie próby zastraszania karami, itp. Co do samych szczepionek, to niestety prawda jest taka, że wszystkie szczepionki są na bazie komórek abortowanych dzieci, ostatnio znajoma pielęgniarka czytała wszystkie ulotki i po przeczytaniu ich składu powiedziała, że różnica tylko jest taka, z jakiej części ciała są pobierane komórki. Białko kurze też jest w każdej.

    • Maria pisze:

     W Konstytucji RP jest odpowiedź.

     Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

     Art. 47 Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
     Art. 48.1. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
     Art. 53.1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
     Art. 53.3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.
     Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
     Art. 51.1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.
     Ar. 50 Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.
     Art. 32.2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
     Art. 39 Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
     Art. 68 każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
     Art. 72 Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
     Art. 77 Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

 4. Maria pisze:

  Ufajmy Jezusowi! Informacja dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą
  Trybunał Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy orzekł w dniu 29 stycznia 2021 r. W rezolucji 2361, że nie może być obowiązkowych szczepień w żadnym kraju europejskim ani dyskryminacji osób, które nie przyjmują szczepień, w orzeczeniu 7.3, 7.3. .1 i 7.3.2 .

  • Maria pisze:

   Fragmenty rezolucji nr 2361 Trybunału Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentu Rady Europy w sprawie szczepień:

   https://pace.coe.int/en/files/29004/html(link is external)

   (…)

   4 Aby szczepionki były skuteczne, kluczowe znaczenie będzie miało ich pomyślne rozmieszczenie i wystarczająca absorpcja. Jednak szybkość, z jaką opracowywane są szczepionki, może stanowić trudne do zwalczenia wyzwanie w budowaniu do nich zaufania.

   (…)

   7 Naukowcy wykonali niezwykłą pracę w rekordowym czasie. Teraz muszą działać rządy. Zgromadzenie popiera wizję Sekretarza Generalnego ONZ, zgodnie z którą szczepionka Covid-19 musi być globalnym dobrem publicznym. Szczepienia muszą być dostępne dla każdego i wszędzie. Zgromadzenie wzywa zatem państwa członkowskie i Unię Europejską do:

   7.1 w odniesieniu do opracowywania szczepionek Covid-19:

   7.1.1 aby zapewnić wysoką jakość badań, które są rzetelne i prowadzone w sposób etyczny, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie (ETS nr 164, Konwencja z Oviedo) oraz Protokołu dodatkowego dotyczącego badań biomedycznych (CETS nr. 195), które stopniowo obejmują dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące;

   7.1.2 zapewnić, że organy regulacyjne odpowiedzialne za ocenę i autoryzację szczepionek przeciwko Covid-19 będą niezależne i chronione przed naciskiem politycznym;

   7.1.3 zapewnić przestrzeganie odpowiednich minimalnych standardów bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionek;

   7.1.4 wdrożyć skuteczne systemy monitorowania szczepionek i ich bezpieczeństwa po ich wprowadzeniu do ogółu społeczeństwa, również w celu monitorowania ich długoterminowych skutków;

   7.1.5 wdrożyć niezależne programy odszkodowań za szczepienia, aby zapewnić odszkodowanie za nieuzasadnione szkody i szkody wynikające ze szczepień;

   7.1.6 zwrócić szczególną uwagę na możliwość wykorzystywania informacji poufnych przez dyrektorów farmaceutycznych lub firmy farmaceutyczne, które nadmiernie wzbogacają się kosztem publicznym, wdrażając zalecenia zawarte w rezolucji 2071 (2015) w sprawie zdrowia publicznego i interesów przemysłu farmaceutycznego: jak zagwarantować prymat interesów zdrowia publicznego?

   7.1.7 przezwyciężyć bariery i ograniczenia wynikające z patentów i praw własności intelektualnej, aby zapewnić szeroką produkcję i dystrybucję szczepionek we wszystkich krajach i wśród wszystkich obywateli;

   7.2 w odniesieniu do przydziału szczepionek Covid-19:

   7.2.1 zapewnić poszanowanie zasady równego dostępu do opieki zdrowotnej, określonej w art. 3 Konwencji z Oviedo w krajowych planach przydziału szczepionek, gwarantując, że szczepionki Covid-19 są dostępne dla populacji niezależnie od płci, rasy, religii, lub status społeczno-ekonomiczny, zdolność do płacenia, lokalizacja i inne czynniki, które często przyczyniają się do nierówności w populacji;

   (…)

   7.2.5 powstrzymać się od gromadzenia zapasów szczepionek Covid-19, co osłabia zdolność innych krajów do pozyskiwania szczepionek dla ich populacji, zapewniać, że gromadzenie zapasów nie przekłada się na wzrost cen szczepionek dla tych, którzy nie mogą gromadzić zapasów, przeprowadzić audyt i należytą staranność w celu zapewnienia szybkiego rozpowszechnianie szczepionek po minimalnych kosztach;

   (…)

   7.2.7 zapewnić, że szczepionki Covid-19, których bezpieczeństwo i skuteczność zostały ustalone, będą dostępne dla wszystkich, którzy będą ich potrzebować w przyszłości, poprzez odwoływanie się, w razie potrzeby, do obowiązkowych licencji w zamian za opłacenie tantiem;

   7.3 w odniesieniu do zapewnienia wysokiego spożycia szczepionek:

   7.3.1 dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli nie chce,

   7.3.2 dopilnować, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu braku szczepienia, z powodu możliwego zagrożenia zdrowia lub braku chęci szczepienia;

   7.3.3 podjąć wczesne skuteczne środki w celu przeciwdziałania dezinformacjji i wahaniom w odniesieniu do szczepionek Covid-19;

   7.3.4 rozpowszechniać przejrzyste informacje o bezpieczeństwie i możliwych skutkach ubocznych szczepionek, współpracując z platformami mediów społecznościowych i regulując je, aby zapobiec rozpowszechnianiu dezinformacji;

   7.3.5 przekazywać w przejrzysty sposób treść umów z producentami szczepionek i udostępniać je publicznie do kontroli parlamentarnej i publicznej;

   (…)

   7.4 w odniesieniu do szczepienia dzieci Covid-19:

   7.4.1 zapewnić równowagę między szybkim rozwojem szczepień dla dzieci a należytym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i skuteczności oraz zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa i skuteczności wszystkich szczepionek udostępnianych dzieciom, z naciskiem na dobro dziecka, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka;

   7.4.2 zapewnić wysokiej jakości badania, z należytą starannością o odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z międzynarodowymi normami prawnymi i wytycznymi, w tym sprawiedliwy podział korzyści i ryzyka u badanych dzieci;

   7.4.3 zapewnić, że życzenia dzieci są należycie uwzględniane, stosownie do ich wieku i dojrzałości; jeżeli nie można uzyskać zgody dziecka, dopilnować, aby zgoda została wyrażona w innych formach i była oparta na wiarygodnych i odpowiednich do wieku informacji;

   7.4.4 wspierać UNICEF w jego wysiłkach na rzecz dostarczania szczepionek od producentów, którzy mają umowy z COVAX Facility, tym, którzy najbardziej ich potrzebują;

   7.5 w odniesieniu do zapewnienia monitorowania długoterminowych skutków szczepionek COVID-19 i ich bezpieczeństwa:

   7.5.1 zapewnić międzynarodową współpracę w celu szybkiego wykrywania i wyjaśniania wszelkich sygnałów dotyczących bezpieczeństwa za pomocą globalnej wymiany danych w czasie rzeczywistym na temat zdarzeń niepożądanych po szczepieniu (AEFI);

   7.5.2 używać świadectw szczepień wyłącznie w celu monitorowania skuteczności szczepionek, potencjalnych skutków ubocznych i zdarzeń niepożądanych;

   7.5.3 wyeliminować wszelkie luki w komunikacji między lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi organami zdrowia publicznego zajmującymi się danymi AEFI i przezwyciężyć słabości istniejących sieci danych dotyczących zdrowia;

   7.5.4 przybliżyć nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii do systemów opieki zdrowotnej;

   (…)

   https://pace.coe.int/en/files/28925/html

 5. Ja pisze:

  proszę modlitwę o zdrowie dla J i K i całej naszej rodziny, Bóg zapłać

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s