Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa. Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

Dziś Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie). 

Zgodnie z kanonami 1251-1252 KPK w dniu dzisiejszym wszystkich obowiązuje post ścisły – post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby od 14. do 18. roku życia oraz osoby mające ponad 60 lat są zobowiązane jedynie do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Osoby między 18. a 60. rokiem życia powinny zachować nie tylko wstrzemięźliwość, ale również post: trzy posiłki, przy czym tylko jeden do syta, a dwa – lekkie. Z obowiązku tego są zwolnione osoby chore. Kościół zachęca także do przedłużenia postu i wstrzemięźliwości aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc.

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana

Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim. Odparł Piłat: Com napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.

Wielki Piątek ze św. Janem Pawłem II
Przy XIV stacji Jan Paweł II wziął krzyż w swoje ręce i objął go, co zostało ukazane całemu światu za pośrednictwem telewizji

💞 Św. Jan Paweł II swoją ostatnią Drogę Krzyżową (2005 r.) spędził w samotności i przed telewizorem. Wzywajmy dziś Jego wstawiennictwa! 💞

W Wielki Piątek 25 marca 2005 wieczorem tysiące osób zgromadziło się przy Koloseum, zapełniając także pobliskie wzgórza Celium i Palatyn, by uczestniczyć w Drodze Krzyżowej. Jan Paweł II, który od początku swojego pontyfikatu przez wszystkie lata przewodniczył nabożeństwu, także i w tym roku mimo ciężkiej choroby chciał w nim uczestniczyć. Nie mogąc osobiście być w Koloseum, ze swojej kaplicy prywatnej, za pośrednictwem telewizji, łączył się duchowo w modlitwie z tymi, którzy odprawiali Drogę Krzyżową. Przed rozpoczęciem nabożeństwa o godz. 21.15 kard. Camillo Ruini, który mu przewodniczył, odczytał przesłanie Ojca Świętego. Kardynał Wikariusz niósł krzyż przez dwie pierwsze stacje; w czasie następnych nieśli go na zmianę: dwaj franciszkanie z Ziemi Świętej, zakonnica z Indii, młoda Koreanka, rodzina z Rzymu, osoba świecka ze Sri Lanki, rodzina emigrantów z Albanii i młody Sudańczyk. Przy XIV stacji Jan Paweł II wziął krzyż w swoje ręce i objął go, co zostało ukazane całemu światu za pośrednictwem telewizji. Teksty rozważań do Drogi Krzyżowej w tym roku napisał kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary i dziekan Kolegium Kardynalskiego
Kliknij: opoka.org.pl

Wielki Piątek – rozpoczynamy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego

Nowennę tę kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać w sierpniu 1937 roku, polecając odprawianie jej przed Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku.

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. – I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego. (1209)

Dzień pierwszy: Dusze grzeszników i cała ludzkość

Dziś sprowadź mi ludzkość całą, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

O wszechmocy miłosierdzia Bożego,
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą – a szczególnie na biednych grzeszników – która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. (1210-1211)
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Nowenna na pozostałe dni: Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

22 odpowiedzi na „Wielki Piątek – dzień śmierci Pana Jezusa. Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:


  Święto kapłanów było wczoraj ale warto obejrzeć i uzmysłowić sobie czy nasze zbawienie jest możliwe bez kapłanów?

 3. Dorota H. Kutyła pisze:

  Zamierzam odmawiać, w zeszłym roku też odmawiałam, ale przede wszystkim życzę Dobrych Świąt.

  • Paweł pisze:

   Tak ważnej Nowenny ja też – o ile mogłem (przez lata wszystkie) – starałem się nie pomijać… A tu jeszcze „Gorzkie Żale”:

   [Wysłuchałem już w całości dwie części…]

   […i faktycznie, zgodnie z podpisem na youtube, to jest bardzo ładne wykonanie (można powiedzieć: „klasyczny ideał”, a zero „rockopodobnego «grzmotu»” itp.)]

 4. malina pisze:

  Droga Rodzino WOWiT. Pokornie proszę o modlitwę za mnie. Już prawie tydzień nie zmrużyłam oka, a ostatnie trzy doby tylko po 2h. Obawiam się że zaczyna się u mnie jakaś bezsenność…bardzo, bardzo Was proszę westchnijcie za mną. Dziękuję za to że jest ta strona. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

  • wobroniewiary pisze:

   Miałam podobnie, kupiłam z firmy „doppel herz aktiv” – na sen (z melatoniną magnezem, wit B6, chmiel melisa, lawenda) i śpię jak dziecko 😉

  • Maggie pisze:

   Malino, kładąc się pamiętaj aby nie patrzeć na żadne ekraniki (TV, telefonik, komputer), bo naukowcy już mówią o tym, że trudno zasnąć i spać – wyznacz sobie czas, by regularnie wyłączyć się od tej „cywilizacyjnej techniki”.

   MOJA METODA:
   1.Pomocne jest zwrócenie się do Świętego Antoniego prosząc o odnalezienie snu … bo zgubiło ! się przecież zasypianie i sen.

   2. Do tego jeśli nie możesz „pomruczeć” słów pieśni to westchnij jej słowa: Wszystkie nasze dzienne sprawy ..
   Mi to pomaga kiedy pojawiają się trudności tego typu.

   💕🙏🏻❣️

  • Maria pisze:

   Dziękuj Bogu, bo to są noce czuwania z Panem Jezusem.
   Trzeba nam modlić się w różnych porach.
   Bardzo jest potrzebna modlitwa.
   Ja też jestem budzona w nocy na modlitwę. Pomodlę się i zasypiam.
   Chwała Bogu, że jest i daje znaki.

   • eska pisze:

    Myślę, że co innego być budzoną w nocy i po modlitwie zasnąć, a co innego nie móc zmrużyć oka przez tydzień. Znam problemy z bezsennością i ja, i moje córki (jeden z aspektów choroby) – Malino, masz moją modlitwę.
    Ewo, dziękuję za podpowiedź z preparatem nasennym.

    • Katarzyna pisze:

     Esko, polecam Sedivitax. Jest to nowość na rynku, rekomendowana przez zielarza z najstarszej zielarni w Poznaniu. Pijemy go z mężem. W składzie ma męczennicę i witanię ospałą, rośliny przywiezione do Europy przez misjonarzy dominikańskich. Przez nich rozpropagowanie. Tonizuje on pracę serca, koi nerwy, sprowadza błogi sen. Skład i jego działanie, sprawdziliśmy w praktyce.

  • babula pisze:

   Malinko gimnastykuj się parę godzin przed snem. Zjedz lekką kolację ok. 3 godz przed snem. Wypij łyczek wody egzorcyzmowanej i poproś Jezusa o zdrowy sen jeśli taka jest Jego Wola. A na koniec idź do lekarza. Lekarzy też dal nam Pan Bóg -chociaż teraz niektórzy się „ukrywają”. Łączę się w modlitwie +++

  • xcvb pisze:

   taka bezsennosc moze byc po covidzie.

 5. Katarzyna pisze:

  Wielkopiątkowe kazanie księdza Mateusza Szerszenia. Przepiękne, pełne ducha i głębi. Zanurzone w Bożych Prawdach czyli w Prawdach odwiecznych.
  Ksiądz opracował również, Apostolską Drogę Krzyżową z rozważaniami uczniów Chrystusa na temat Jego Pasji.

 6. Janek pisze:

  Tylko święty Jan umarł w domu na posłaniu
  z poduszką pod głową owinięty w śpiwór
  jeden nie zląkł się Krzyża jeden stał pod Krzyżem
  pozostali ze strachu w Wielki Piątek zbiegli
  Kto ucieka od Krzyża – krzyż cięższy dostanie.
  /ks. Jan Twardowski – Nie zląkł się/

  • Witek pisze:

   Jutro o godz. 15.00 w Święto Zmartwychwstania Pana Jezusa będzie odprawiona MŚ przez Misjonarzy Oblatów, czyli Benedyktynów na górze Świętego Krzyża
   W Bazylice Świętego Krzyża w intencjach ostatniej Nowenny Pompejańskiej.

 7. Karolina pisze:

  Prosze o modlitwę za mojego syna Stasia, lar 12, zespół pocovidowy, trafił na oiom. Bóg zapłać

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s