10 marca rozpoczynamy Nowennę do św. Józefa. Dzień I – Pokora świętego Józefa

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Oddaję się pod Twą przemożną opiekę, zobowiązując się do najszczerszej wiary i pobożności. Przyrzekam czynić wszystko, co w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe moje życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym, święty Józefie. Bądź przy mnie teraz i przez całe moje życie, a szczególnie w chwili mej śmierci, jak byli przy Tobie Jezus i Maryja, abym mógł pewnego dnia w niebie razem z Tobą wielbić Boga na wieki wieków. Amen.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby Nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem, po Maryi, spośród świętych jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.

Dzień 1
10 marca – Pokora świętego Józefa

Święty Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida, więc według powszechnej opinii powinien być bogaty i sławny. Jednak z woli Bożej spędził życie w ubóstwie, miłował je i nie pragnął odmiany. Nie przewidując godności, jaka miała go spotkać, poślubił pokorną Dziewicę Maryję. Gdy dowiedział się, że za wolą Bożą została Ona Matką Zbawiciela, przejął się w stosunku do Niej głęboką pokorą. Kiedy Syn Boży nazywał go ojcem, jeszcze bardziej wzrastała w nim ta cnota, także pod wpływem przykładu uniżenia się Boga – Zbawiciela.

Święty Józefie, wyjednaj mi u Boga skromne mniemanie o sobie. Niech nigdy nie wynoszę się nad innych, lecz pamiętam, że wszystko dobro, które jest we mnie, zawdzięczam jedynie samemu Bogu.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.

Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi – Twej Najczystszej Oblubienicy.

Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen.

Modlitwy na każdy dzień nowenny

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
O święty Józefie, mój Patronie i Obrońco, do Ciebie przychodzę, byś dla mnie uzyskał u Boga łaskę, o którą Cię pokornie proszę. Być może niepowodzenia i gorycz w mym życiu są karą za moje grzechy. Ale nawet gdy widzę swą winę, czyż ma tracić nadzieję na otrzymanie Bożej pomocy? „O nie! – rzekłaby Twoja oddana czcicielka święta Teresa – naprawdę nie! Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.

Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Zanieś mą prośbę przed Boży tron i uzyskaj dla mnie tę łaskę, której ja sam nie byłbym godny otrzymać, abym po wysłuchaniu mej prośby mógł wrócić przed Twój ołtarz i tam, pełen oddania, chwalić Cię i dziękować za Twoje wstawiennictwo.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…)

Pomnij, najmiłościwszy przybrany Ojcze Pana Jezusa, że nikt, kto się do Ciebie zwraca, nie zostaje bez pomocy. Niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swych potrzebach. Święty Józefie, nie dopuść, abym tylko ja był jej pozbawiony. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie, bym mógł wznieść modlitwę dziękczynienia ku większej chwale Bożej.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…)

O święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, cześć Ci oddaję z głębi mojego serca. Ty udzieliłeś pociechy i pokoju strapionym, którzy przede mną zwrócili się do Ciebie. Pociesz i moją biedną udręczoną duszę. Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim je wypowiem w modlitwie. Przemożny święty Józefie, Ty wiesz, jak moja prośba jest ważna dla mnie. Całą swą ufność pokładam w Twoim wstawiennictwie. Dlatego uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę, a ja przyrzekam głosić wszędzie Twoją cześć i wspierać, w miarę mych możliwości, te dobre dzieła, które w Twoje imię wspomagają cierpiących i umierających na całym świecie. Święty Józefie, Pocieszycielu strapionych, ulituj się nade mną i pociesz mnie.
(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…)
Wspólnota św. Józefa

Z książki „Konsekracja św. Józefowi”

Diabeł nienawidzi uczciwych i niestrudzonych pracowników. (…) Lucyfer nienawidzi pracy.

Święty Józef nauczy cię pracowitości. Nasz Pan zgodził się wykonywać pracę fizyczną przez wiele lat przed rozpoczęciem działalności publicznej. Dlaczego to zrobił? Postąpił tak, ponieważ chciał uświęcić pracę i nauczyć nas, że jest ona zaszczytem i sprawia Bogu przyjemność. Jednakże ani Jezus, ani św. Józef nie byli pracoholikami. Pracoholicy nie przynoszą pożytku ani sobie, ani rodzinie, ani społeczeństwu. Pracoholizm nie sprawia Bogu przyjemności.

Jezus nauczył się, jakie jest właściwe miejsce pracy w życiu, dzięki pełnemu miłości przykładowi św. Józefa. Święty Józef znajdował czas dla Boga i rodziny, na rozrywkę i odpoczynek. Stał się dla Jezusa wzorem we wszystkich aspektach życia ludzkiego. Święty Józef także i tobie może udzielić kilku ważnych lekcji.

(…) Bóg jednak nigdy nie pragnie, aby jego pracownicy upadali z krańcowego wyczerpania. Pragnie, aby czerpali przyjemność z widoku górskich strumieni, lasów i zachodów słońca…

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

28 odpowiedzi na „10 marca rozpoczynamy Nowennę do św. Józefa. Dzień I – Pokora świętego Józefa

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  II Nowenna:
  W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego
  Módlmy się. O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny…
  (następnie przedstaw swoją prośbę i dodaj dziękczynienie)

  Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszytkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni że Twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.

  Modlitwa do św. Józefa
  Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
  Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
  Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 3. Witek pisze:

  …i świerzynka o. Augustyn z 10.03. bardzo przyjemny lekki wywiad. Posłuchajcie całości, ale jak ktoś nie ma czasu to od 16 min.

  Zwróćcie uwagę jaką pogodę ducha ma o. Augustyn. To nie tylko CO MÓWI, ale również JAK MÓWI!!!
  Z jaką radością i spokojem. Z jaką mocą.
  Ten wywiad kojarzy mi się z wywiadem z ks. Piotrem Glasem jak mówił o tzw. DUCHOWEJ KOLANOSKOPI W POLSKIM KOŚCIELE wśród DUCHOWNYCH.

  Nabierzcie Ducha i podnieście głowy bo zbliża się wasze odkupienie….

  Kochani nie smucicie się tylko słuchajcie i WIERZCIE.
  Niech ból nie będzie WASZYM drogowskazem. Wszystko mija na tym świecie.
  A Pan Jezus jak przyjdzie to otrze z naszych oczu wszelką łzę.

  • Longin pisze:

   Może ten czas św. Józefa często utożsamiany z Jego UCIECZKĄ do Egiptu ma być Jego wskazaniem do schronienia się w ramionach Pana ?
   Dla mnie to szczególny znak, a zarazem drogowskaz do podniesienia głowy.

 4. Witek pisze:

  153 km Łaski
  153 km Maryja pokonała, gdy pobiegła do Elżbiety do Ajn Karin (WINNICY).
  153 ryb wyłowionych w UWAGA! w OSTATNIM POŁOWIE, już następnego nie było, nie ma. Jest to też UWAGA! OSTATNI RODZIAŁ EW. JANA!

  UWAGA! JEST TO OSTATNIA SZANSA ZANIM POJAWI SIĘ PAN JEZUS!

  153 NOWENNY POMPEJAŃSKIE, jak zwróciła uwagę, PROROCZO wypowiedziała się Ewa o 153 rybach.

  Proszę zwróćcie na to UWAGĘ!.

  153 km drogi = 153 ryby w ostatnim połowie, czyli ta liczba pojawia się przed pojawieniem się Chrystusa i…. po Jego Zmartwychwstaniu.

  Czyli UWAGA! ostatnia chwila KOŚCIOŁA będzie bardzo podobna do tej, która była pierwsza.

  Trzeba zwrócić na to uwagę, aby zorientować się gdzie jesteśmy…to jest ten GPS.
  Jak masz GPS to wiesz w jakim miejscu jesteś. ROZUMIESZ?!!!!

  Mamy czasy OSTATNIEGO POŁOWU!

  Następnego nie będzie….., kto może niech się chwyta….

  Kochani to jest BARDZO DOBRA NOWINA, podnieście głowy i nabierzcie DUCHA!!!

  • Renata Anna pisze:

   Witku, była jeszcze jedna ryba na ognisku. Co dopełnia nam liczbę 154. Ta liczba zawiera 2 razy liczbę 77. Chrystus powiedział, że mamy przebaczać 77 razy. Co oznacza pełnię, czyli zawsze przebaczaj. Nawiązując do modlitwy Ojcze nasz… Odpuszczaj nam nasze winy jako o my odpuszczamy naszym winowajcom. Idealnie to wezwanie wypełnił Jezus symbol ostatniej ryby. Bez winy przyjął nasze grzechy i nam wszystkim wybaczył. Przebaczenie jest najlepszą drogą dla każdego z nas. Nie wiemy kiedy przyjdzie Chrystus. Z pewnością takim dniem będzie dzień naszej śmierci. Najgorsze byłoby spotkać się z naszym Zbawicielem bez przebaczenia.

   • Maggie pisze:

    Jeśli chodzi o „znaki czasów” to było przekleństwo na królową Elżbietę I, że Anglia będzie istniała od Elżbiety do Elżbiety.
    Widzimy co się wokół i w Albionie dzieje. Pisałam kiedyś, że w Kanadzie na banknotach z cicha znika i to „skutecznie” wizerunek monarchini, w kwietniu obchodzącej 95 rok życia, więc nie przypatrując się temu jak to jest z koloniami brytyjskimi, piętrzą się problemy z rodzaju odśrodkowego, a o nich poniżej:
    youtu.be/zLMLwQzNoSo

    • Maggie pisze:

     Widzę, że link nie wyszedł =jeszcze raz wielki znak zapytania o znaki czasu:

  • Iga pisze:

   To są rekolekcje ADWENTOWE !!! A my jesteśmy w okresie POSTU! Ciekawi mnie dlaczego robicie lans rekolekcji adwentowych w poscie?

   • Longin pisze:

    @Iga
    Tu nikt niczego nie lansuje tylko dzieli się świadectwem albo je udostępnia innym.
    My mamy budować na jednej duchowej bazie, na której są różne poziomy choć
    błąd to nie wielbłąd, a lansowanie to tylko Twoje dziwne kombinowanie 🙂

   • Maggie pisze:

    @Iga: nie rozumiem o co Ci chodzi. Chyba to nieporozumienie oraz zupełnie niepotrzebna ekspresja Twoich negatywnych emocji, bo Pismo Święte, tak jak i książki religijne można czytać w każdej chwili i o każdej porze roku, podobnie jak słuchać nauk. Jezus był atakowany za to, że w Sabat uzdrawiał … i z celnikami jadał.

    Czy godzi się tak podniecać, jak to czynisz i to używając „igiełki” w liczbie mnogiej, jakby ktoś pretendował do mowy w 2-giej osobie …a’la monarcha?
    Zwłaszcza, że Witek wyraźnie zwrócił uwagę na pogodę ducha, płynąca z głębokiej wiary szczególnego kapłana.

    Może ❓szukasz Rekolekcji Wielkopostnych i stąd ta reakcja.
    Parę razy były na blogu podawane różne “link’i”, w tym te już dawno zakończone, które przed paroma dniami umieściłam o Miłosierdziu Bożym.
    Wystarczy, że np na Google wypiszesz Rekolekcje Wielkopostne 2021, to znajdziesz wiele zakończonych lub trwających, oraz te archiwalne (ale zawsze aktualne/ponad czasowe) sprzed lat.

    💕😉 Powodzenia: ”szukajcie a znajdziecie”❣️

  • Renata Anna pisze:

   Witku, chciałam jeszcze dopowiedzieć, że do drogi Maryi do św. Elżbiety (153 km- pierwsza drogą z Jezusem) musimy dodać ostatnią drogę z Jezusem , Drogę Krzyżową (ok. 1 km.). Otrzymamy wtedy też 154 km. Nasz drogą też musi być z Matką Jezusa do końca.

   • Witek pisze:

    Pięknie dziękuje Renatko. Bardzo słusznie zwróciłaś uwagę na ten 1 km.

    Ale jaki to był kilometr, z pewnością trudniejszy niż nie jedna droga która miała 153 km…

    Dziękuję wszystkim za uważne czytanie i za piękne uzupełnienia.

 5. Klara pisze:

  https://www.siepomaga.pl/wplata/W0S3EmJG

  „Nasze dziecko umiera…… ratujemy życie dwuletniego chłopca”

 6. MJ pisze:

  Bardzo was proszę o modlitwę,wydaje nam się z mężem że nie damy rady więcej.już szósty dzień temperatura i ten suchy kaszel,już każdy skrawek ciała obolały.

  • Maggie pisze:

   Trzymajcie się.
   Jezu, Maryjo, Józefie ratujcie, miejcie w Swej Opiece tych i wszystkich chorych.
   💕🙏🏻❣️

  • eska pisze:

   Przy trudnej do zbicia temperaturze znajoma lekarka polecała, aby na przemian zażywać lek na paracetamolu oraz na ibuprofenie. Żadnej z tych substancji nie należy przedawkować, więc można zjeść chyba 6 tabletek na dobę, czyli co 4 godziny. Ale zażywając na przemian możesz zjeść lek przeciwgorączkowy co 2 godziny, np. 8:00 Apap, 10:00 Ibuprom, 12:00 Apap, 14:00 Ibuprom… Może to wam pomoże zbić temperaturę.

   +++ we wszystkich intencjach ❤

  • bea pisze:

   zadzwonic do szpitala im pozniej tym gorzej corona jest niebezpieczna
   +++

  • Antonina pisze:

   +++

 7. Antonina pisze:

  +++

 8. MJ pisze:

  Bóg Wam wszystkim zapłać!

 9. Aga pisze:

  Proszę Was bardzo o modlitwę za małżeństwo moich rodziców,o łaskę wzajemnego przebaczenia i skruchy…

 10. Sabinka pisze:

  we wszystkich intencjach +++

 11. Bogumiła z Opoczna pisze:

  Podpisane

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s