Polecamy książkę o. Flavio Ubodi o przesłaniach z Trevignano Romano: „Osuszę wasze łzy”

Czy wstrząsające objawienia z Trevignano Romano zmienią Kościół i świat?

Co według Matki Bożej czeka nas w najbliższej przyszłości? Jak ocalić swoją duszę w czasach duchowego zamętu? Jaką postawę powinniśmy przyjąć, by nie paść ofiarą ciemności Złego, ale wejść do królestwa światła Chrystusa?
 
Ojciec Flavio Ubodi, wybitny znawca objawień maryjnych, wyjaśnia niezwykłe przesłania Maryi z Trevignano Romano, pokazując, w jaki sposób mogą one przemienić nasze życie i uratować nas przed potępieniem. Królowa Różańca, uważna i troskliwa Matka, cierpliwie wzywa swoje dzieci do nawrócenia i modlitwy. Przypomina, że czas się dopełnia i powtórne przyjście Jej Syna jest już bliskie.
 
Flavio Ubodi OFMCap – kapucyn, teolog i mariolog, od lat zajmujący się objawieniami maryjnymi (w szczególności z Civitavecchii). Mieszka i posługuje we włoskim Orvieto

Czas jest bliski, a wybór Maryi związany z wydarzeniami z Trevignano pokazuje centralną rolę rodziny w zamyśle Boga. Rodzina jest teraz nieustannie atakowana przez diabła, który wie, że prześladując ten mały domowy Kościół, podkopuje fundament całego Kościoła katolickiego. Trudno nie dostrzec związku, jaki łączy wizje z Trevignano z objawieniami w Civitavecchii (rodzina) czy Fatimie (różaniec jako środek do zbawienia dusz).
Mamy przed oczami nić miłości, która łączy te objawienia. To od nas zależy, czy ją dostrzeżemy i użyjemy do tego, by nawiązać silną więź z Maryją, lub przeciwnie: pozwolimy, by dostała się w ręce Szatana, który czyha, by ją pochwycić i wraz z upływem stulecia, jakie dał mu Pan na kuszenie Jego Kościoła, strącić do piekła jak najwięcej dusz… Ale „moce piekielne go nie przemogą”!
Zapewnił nas o tym Jezus. Łzy z Trevignano są łzami boleści wylewanymi przez Matkę za grzechy całego świata. Jednak Maryja obiecała, że osuszy te łzy swoją matczyną miłością. Ona, matka uważna i troskliwa względem każdego ze swoich dzieci, zwłaszcza tych najsłabszych, najbardziej grzesznych… względem zagubionych owiec!
Sandro Mancinelli

Wstęp ojca Flavia Ubodiego
Skąd ta książka

Niniejsza książka powstała na wyraźną prośbę Matki Bożej, by przekazać wszystkim przesłania, jakie otrzymała od Niej i od Pana Jezusa Gisella S. z Trevignano Romano. Objawienia te trwały od kwietnia 2016 roku aż do końca sierpnia 2017 roku.
Przesłania te są niczym punkt końcowy długiej drogi, która rozpoczęła się w Fatimie i biegła przez cały XX wiek aż do początków trzeciego tysiąclecia. Podsumowują rozliczne interwencje nieba na rzecz człowieka i ukazują, że urzeczywistnia się wszystko to, co zostało zapowiedziane. Wkraczamy w czas wielkiej próby, która jest zapowiedzią triumfu Niepokalanego Serca Maryi. Czas się dokonał, konieczne jest nawrócenie i poddanie się Bogu Stwórcy i Odkupicielowi.
Dlatego naszym celem nie jest szczegółowe przedstawienie życia widzącej ani jej doświadczeń mistycznych i duchowych, ani nawet nawróceń i zesłanych łask. Zakres książki został rozmyślnie i z konieczności ograniczony. Ma ona pokazać ludzkości, co się wydarza i jaką postawę należy przyjąć, by nie paść ofiarą ciemności Złego, ale wejść do królestwa światła Chrystusa.
Przesłania nie wymagają szczególnych objaśnień, ponieważ są bardzo klarowne, a przy tym bezwzględne i realistyczne. Stawiają w obliczu twardej rzeczywistości, bez rozmiękczania czy rozwadniania. Trzymają się logiki „Tak, tak”, „Nie, nie” (Mt 5, 37) oraz „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy” (Mt 23, 29). Człowiek musi ostatecznie wybrać, po której stronie stanie – za Chrystusem czy przeciw Niemu. Można już teraz stwierdzić, że wiele przesłań doczekało się urzeczywistnienia po upływie kilku dni.
W podjęciu tego ostatecznego wyboru pomaga człowiekowi Maryja, Matka Boga i Matka Kościoła, opiekuńcza i zatroskana o życie wieczne swoich dzieci, dokładnie tak, jak to opisał Sobór Watykański ii w ósmym rozdziale Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”. Maryja chce nieść pokój i miłość, bronić od zła, które szerzy się na ziemi. A zatem przesłania są raczej instrukcją zbawienia niż przepowiedniami katastrof.

Na kolejnych stronach, przed osobistym spotkaniem czytelnika z przesłaniami, proponujemy krótkie wprowadzenie w temat objawień prywatnych. Postaramy się wyjaśnić, czym one są i jakie jest stanowisko Kościoła w tym zakresie.

Objawienia prywatne w Kościele

Istnieją dwa rodzaje objawień: publiczne i prywatne. Objawieniem publicznym jest to przekazane w Piśmie Świętym i w Tradycji. Zawiera ono fundamentalne treści wiary i skierowane jest do całej ludzkości, a zatem wymaga wiary uniwersalnej. Objawienie prywatne skierowane jest do jednej osoby lub do grupy osób i nie wymaga wiary powszechnej (…).

Wielki znak

Przesłania mówią o niezwykłym znaku, „wielkim krzyżu” widocznym dla całego świata (22 września 2016). Będzie też „wielkie światło” – również widoczne na całym świecie. Obnaży ono zło, błędy, ale i dobroć (20 grudnia 2016). Dzięki tym znakom wszyscy, „wierzący i niewierzący będą mieli ostatnią szansę, by wybrać, czy zawierzyć się mojej miłości, dać się Mi ogarnąć i uwierzyć w mój powrót, czy też [wybrać – przyp. tłum.] ciemności” (przesłanie Pana Jezusa z 10 czerwca 2017 roku).
Link do książki: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

119 odpowiedzi na „Polecamy książkę o. Flavio Ubodi o przesłaniach z Trevignano Romano: „Osuszę wasze łzy”

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  • Agnieszka pisze:

   Miały być ważne wielkie wydarzenia w grudniu 2020 według tych objawień. Niestety nic się nie wydarzyło. Czy nie jest to znak, ze należy być ostrożnym wobec tych objawień?
   Pozdrawiam

   • Janek pisze:

    Trzeba być bardzo ostrożnym. Lepiej poczytać Pismo Święte albo się pomodlić zamiast marnować czas na takie rzeczy.
    MIRJANA O FAŁSZYWYCH OBJAWIENIACH.
    „To ważne, żeby Kościół był ostrożny, ponieważ wiele rzekomych objawień okazuje się nieprawdziwymi. Niektórzy rzekomi widzący nawet przyjeżdżali, żeby ze mną porozmawiać. Zawsze się zastanawiam, dlaczego oni chcieli opowiadać mi o swoich przeżyciach. Jeśli rzeczywiście widzieli Matkę Bożą, co innego może im być potrzebne? Czasami mogłam dojść do wniosku, że kłamią, ale nie chciałam się im przeciwstawiać. Zamiast tego modliłam się, aby zrozumieli, że popełniają wielki grzech. Ich rzekome orędzia, z których większość przewiduje nieszczęścia i nadejście strasznych czasów, ewidentnie nie były od Matki Bożej.
    Kiedy pielgrzymi pytają mnie o takich „widzących”, mówię im, że nigdy nie należy wierzyć tym, którzy szerzą strach, ponieważ wiara, która pochodzi ze strachu, nie jest prawdziwą wiarą, a Matka Boża nie chce, aby ludzie kochali Ją ze strachu.”
    Fragment z książki: „MOJE SERCE ZWYCIĘŻY” MIRJANY DRAGICEVIC-SOLDO

    • Bozena pisze:

     Czytalam te ksiazke , tak w niej pisze to prawda.
     To autobiografia Mirjany Soldo bardzo polecam:)

   • k pisze:

    Oczywiście trzeba także samemu podejmować trud rozeznania. Nie myśl jednak „niestety”, bo każda chwila łaski to dodatkowe nawrócone i uratowane dusze. Staraj się, aby Matka Najświętsza miała „argumenty”, aby dalej działać. Pamiętaj też o Jonaszu. Ostatnio przeczytałem artykuł, w którym autor wskazywał, że skrócenie czasu ucisku nie polega (tylko na tym), że pewne wydarzenia zostaną wcześniej zakończone, ale na przedłużeniu okresu łaski (miłosierdzia), którym był 8 letni pontyfikat Benedykta XVI. To ciekawe spostrzeżenie uświadomiło mi, że gdzieś pod koniec tego pontyfikatu, albo na samym początku pontyfikatu Franciszka nastąpił zwrot w moim życiu. Pozdrawiam.

   • AndrzejHunter pisze:

    A potrafisz obserwowac Swiat bez telewizji? Czytasz o rzeczach ktore pomijaja media glownego nurtu? Bog wieje kedy chce, a Wielkiej rzeczy czesto maja male poczatki. Czasami jedno dziecko potrafi zmienic Swiat. MaranaTha

   • babula pisze:

    Agnieszko zobacz sobie z wyszukiwarki wiadomości ze świata.
    Dziękujmy Maryi, że łagodzi swoim wstawiennictwem to co zostało zapowiedziane.
    Nie martw się, zdążysz uwierzyć.
    Zresztą to nie jest ważne czy ktoś uwierzy czy nie. Ważne by zadośćuczynić za popełnione grzechy, za zniewagi jakie Bóg i Maryja ponoszą od nas.

    • Bożena pisze:

     Światło Fatimy w ciemnościach nocy
     Żyjemy w epoce chaosu, mamy jednak pewność: nic, co się dzieje, nie jest przypadkowe, wszystko zależy od Bożej Opatrzności. Jej zamierzenia są nieprzeniknione, są jednak nieomylnie realizowane. Bóg, poprzez pośrednie przyczyny, określa bieg przyczyn i skutków w naszym życiu i w historii.
     Nie wiemy, czy COVID-19 jest pochodzenia naturalnego czy laboratoryjnego. Co jest jednak pewne, to to, że każda katastrofa spadająca na człowieka jest karą, a kary spadające na ludzkość odrzucającą pokutę został zapowiedziane przez Matkę Bożą w Fatimie. Negowanie tego, że koronawirus jest karą za grzechy, byłoby nie tylko negowaniem Orędzia Fatimskiego, ale i wyznaniem praktycznego ateizmu. A w ostatecznym rozrachunku: bluźnierstwem.
     Bluźnierstwo zostawmy światu, tak jak to bluźnił Wolter w czasie, gdy w 1775 roku Lizbonę nawiedziło trzęsienie ziemi. My kierujemy wzrok w stronę Cova da Iria, gdzie w roku 1917 Matka Boża powierzyła małym pastuszkom przesłanie tragedii i nadziei dla ludzkości. Filozofii buntu, niezadowolenia, filozofii Rewolucji, której pierwszym inspiratorem jest demon, opieramy się filozofią posłuszeństwa prawu Bożemu, szarganemu na całym świecie. Ze względu na to najwyższe posłuszeństwo gotowi jesteśmy zerwać z posłuszeństwem człowiekowi, nawet względem ludzi Kościoła, o ile wymagać będą tego poważne okoliczności. Jeśli do tego jednak dojdzie, to uczynimy to ze smutkiem, z szacunkiem, odnawiając ducha posłuszeństwa Bogu i Bożym prawom; odnawiając naszą miłość względem Kościoła i bliźniego.
     Kochamy porządek i walczymy z nieporządkiem. Nasza walka z nieporządkiem nazywana jest Kontrrewolucją, ruchem przywracającym, odnawiającym porządek. Porządkiem, który chcemy odnowić, jest cywilizacja chrześcijańska, obraz i ziemskie odbicie raju. Matka Boża Fatimska nadała imię zwycięstwu Kontrrewolucji – to Triumf Jej Niepokalanego Serca. To nasza perspektywa na rok 2021, jak i na całe życie. Aby przyśpieszyć ten triumf, apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli – w roku w którym obchodzimy 450-tą rocznicę zwycięstwa pod Lepanto; roku szczególnie poświęconym świętemu Józefowi, obrońcy Kościoła i Kontrrewolucji.
     Przesłanie Fatimskie jest światłem prowadzącym nas w czasie koronawirusa. Światło Fatimy, światło rozpraszające wzrok, nieskalane; światło poranka: prosimy Cię o to, byś objaśniało naszą drogą pośród ciemności nocy.
     Roberto de Mattei
     2 stycznia 2021
     Fundacja Lepanto
     Całość wypowiedzi znajduje się pod tym linkiem:
     https://www.pch24.pl/roberto-de-mattei–rok-2021-w-swietle-objawien-fatimskich-i-prawego-rozumu,81079,i.html

    • olga pisze:

     Bzdury, które w tych objawieniach przypisuje się Bogu Ojcu, Maryi i Jezusowi nie są czasem zniewagą?

    • wobroniewiary pisze:

     Niech o tym wypowie się biskup miejsca (który jest przychylny objawieniom),
     ów teolog o. Flavio – opiekun duchowy Gisseli a nie „my wszystkowiedzący”
     Nikt nie ma obowiązku w nie wierzyć ale też jeśli Kościół ich nie odrzucił (jak te od MBM), a bada te objawienia – to czy mamy prawo z góry pluć na nie?

   • Joan pisze:

    Malo masz wydazen? Popatrz tez globalnie. Co sie musi stac?? Ksiezyc musi spasc na glowe? Oj niedlugo spadnie. Jak Gwiazda Betlejemska swiecila 2000 lat temu, to bylo wielu takich ktorzy czekali na znaki a jej nie widzieli.

   • pielgrzym Mariusz pisze:

    Ale na co czekasz Agnieszko ? na sensację ? to nie tak
    Mogło się coś wydarzyć np. w sferze duchowej walki dobra ze złem a skutki zobaczymy za jakiś czas,
    Mogły być podjęte jakieś ważne dla nas decyzje o których nikt nam dziś nie powie.
    nam zostaje modlitwa, modlitwa modlitwa ! Pismo Święte dobra książka, i myślmy lepiej o pojednaniu i zaniechaniu sporów w rodzinie i otoczeniu – to możemy robić.

 2. kasiaJa pisze:

  Ze strony internetowej z Medjugorje – tekst jest przetłumaczony translatorem. To dość długa wypowiedź…

  Don Damir Šehić: „Pytanie nie brzmi:„ Szczepionka – tak czy nie? ”Pytanie, które należy zadać wcześniej:„ Dlaczego szczepionka? ”
  „Istnieje wiele problemów moralno-etycznych korony kryzysu, o których nie mówi się z powodu etykietowania i szantażu moralnego”

  Wkład w debatę publiczną na temat etycznych aspektów szczepień przeciwko Covid-19 w kontekście moralnego kwestionowania całego kryzysu koronowego dla Chorwackiej Sieci Katolickiej wnosi teolog moralny dr sc. Damir Šehić, profesor teologii moralnej i bioetyki z Wydziału Teologiczno-Katechetycznego Uniwersytetu w Zadarze.

  Etyczne aspekty szczepień przeciwko SARS-CoV-2 i moralne problemy kryzysu koronowego

  Światowy kryzys, którego próbą była pandemia, nie ominął żadnego człowieka i dotyka wszystkich. Codziennie aktualizujemy informacje o kryzysie koronowym, ale wielu z nich coraz mniej je rozumie. Jak poprawnie zadać serię pytań, które stawia przed nami nowy sposób życia, aby w morzu informacji i różnych tonów móc rozróżnić, co jest trafne, sprawdzone i istotne?
  Radzenie sobie z kryzysem Covid-19 jest globalnym wyzwaniem, zwłaszcza w systemie opieki zdrowotnej, ponieważ nie ma etiologicznego (przyczynowego) leczenia wirusa SARS-CoV-2 i dotyczy to wszystkich innych aspektów życia ludzkiego, od społeczno-ekonomicznych i politycznych po osobiste, rodzinne i religijne. . Otwarto tak wiele kwestii porządku społecznego, problemów moralnych i etycznych, ujawniono wiele spraw drugorzędnych, które wydawały się pierwszorzędne.

  Uczciwe intelektualnie podejście do problemu wymaga przede wszystkim wyraźnego rozbicia wszystkich kluczowych elementów i przemówienia naukowo ugruntowanego w zweryfikowanych faktach naukowych. Na pierwszy rzut oka widać, że jest to choroba, o której naukowo niewiele zostało potwierdzonych i co do której społeczność zawodowa jest bardzo podzielona.

  Aby móc rozpoznać i jakościowo uporać się z interesującymi nas problemami moralnymi i etycznymi, konieczne jest poznanie istoty rzeczy. Dość zagmatwany jest fakt, że naukowcy nie udowodnili jeszcze ani nie potwierdzili hipotez postawionych w kluczowych kwestiach przyczyny pandemii.

  Istnieje kilka wiarygodnych teorii, które opierają się na naukowych podstawach dotyczących pochodzenia i natury czynnika sprawczego, sposobu pochodzenia czynnika sprawczego, sposobu przenoszenia i istnieje wiele niejasności co do niezwykłej epidemiologii i patofizjologii, nieokreślonego obrazu klinicznego oraz modeli przenoszenia i zapobiegania przenoszeniu choroby.

  Mechanizmy i sposoby społecznej i instytucjonalnej walki z koronawirusem przyniosły zupełnie nowy sposób życia, tzw. „Nowa normalność”, która otwiera również nowy wymiar inżynierii językowej. Niezwykle trudno jest zrozumieć i realistycznie zobaczyć wszystkie elementy kryzysu. Jednak niektóre rzeczy, które historia się powtarza, a niektóre kwestie moralne są zawsze wrzenia, więc spojrzenie na nie w szerszym historycznym kontekście ludzkości może ułatwić identyfikację problemów.

  Powinno to mieć miejsce zwłaszcza w przypadku wierzących, tj. Ludzi, którzy opierają swój system wartości na Jezusie Chrystusie i nauczaniu Kościoła katolickiego, co jest jak mocny punkt Archimedesa, gdy poruszają się inne części systemu wartości społeczeństwa.

  Nasycenie informacjami i niemożność dostrzeżenia prawdziwych skłaniają ludzi do rezygnacji z samodzielnego myślenia opartego na własnym sumieniu i wartościach moralnych i uciekania się do opinii mediów lub dominującej opinii ogólnej. Jak ważne są zatem fakty naukowe? Co mogą oznaczać dla zwykłego człowieka, wierzącego i jak zająć stanowisko bez popadania w skrajności?

  Właśnie dlatego posiadanie informacji było kluczowe w poprzednim stuleciu, a dziś, kiedy informacje są dostępne dla każdego, kluczowe jest, aby wiedzieć, jak znaleźć właściwe informacje w inflacji. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie podejmowano próby uregulowania prawa dostępu do informacji, ale to zupełnie inny temat.

  Osoba pogrążona we własnych problemach, a być może nawet ukierunkowana na rozproszenie uwagi, nie może samodzielnie myśleć o wszystkim, co napotyka i sięga po „przeżute” treści lub przepisuje swoją opinię, zamiast przejść przez ten proces samodzielnie.

  Fakty nie są nieważne, ponadto w tym przypadku konieczne jest posiadanie faktów naukowych, aby móc rozpoznać naturę rzeczy i oprzeć opinię na niepodważalnych podstawach faktycznych. Szczególnym obowiązkiem chrześcijanina jest sprawdzanie duchów, jak mówi św. Paweł. Paweł: „Wszystko wypróbowujcie, co dobrego trzymajcie, z dala od wszelkiego cienia zła” (1 Tes. 5: 21-22).

  Na przykład dyskurs naukowy na temat pochodzenia przyczyny pandemii jest bardzo rozbieżny. Wielu naukowców twierdzi, że jest to rodzaj koronawirusa, który został stworzony w wyniku naturalnej ewolucji, ponieważ uważają, że koronawirusy nietoperzy RaTG13 i RmYN02 mają duże sekwencje identyczne z wirusem SARS-CoV-2.

  Tezę obalają naukowcy, którzy udowadniają brak takich wirusów w przyrodzie i ich wytwarzanie, twierdząc, że proces przenoszenia wirusa ze zwierzęcia na człowieka trwa kilkadziesiąt lat. Inna teoria naukowa twierdzi, że jest to zmodyfikowany laboratoryjnie wirus, który uciekł z laboratorium, na podstawie dowodów przeszczepu wirusa do genetycznie zmodyfikowanych komórek ludzkich. Dowodem na to są prace naukowe, z których część została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Natureii, a jedna przedstawia pełną strukturę szablonu wirusa, z którego można modyfikować SARS-CoV-2.

  Implikacje wynikające z faktów naukowych nie są nieważne, ponieważ myśląca osoba przyjąłby zupełnie inne podejście do problemu, co do którego udowodniono, że jest sfabrykowany i celowo kierowany.

  Trzecia teza opowiada się za tworzeniem wirusa w drodze mutagenezy odwrotnej, metody znanej w literaturze naukowej. Wreszcie, istnieje teoria naukowa oparta na fakcie, że nie ma dowodów na to, że całkowicie wyizolowany i oczyszczony wirus jest spowodowany przez czynnik chemiczny lub czynnik fizyczny.

  Opisywany rozbieżny dyskurs naukowy może wydawać się pełen faktów zupełnie nieistotnych dla życia człowieka, ale to wcale nie jest prawda. Implikacje, które wynikają z faktów naukowych, nie są nieważne, ponieważ człowiek, który myśli, podchodziłby do siebie zupełnie inaczej w zależności od problemu, o którym udowodniono, że jest sfabrykowany i celowo kierowany. Dlatego niezwykle ważne jest, aby być poinformowanym o otaczających nas realiach, ponieważ nieprzezwyciężona ignorancja nie usprawiedliwia sumienia przy podejmowaniu błędnych decyzji moralnych.

  Problemy moralno-etyczne, które pojawiają się przy ustalaniu zasad walki pandemicznej, są plagą całej naukowej społeczności medycznej w stosowaniu etyki lekarskiej, ale także stanowią wyzwanie dla teologów, zwłaszcza teologów moralności i bioetyków. Jak podejść do problemów etycznych w tej złożonej sytuacji i jakie problemy moralne dostrzegasz?

  Eksperci z różnych dziedzin, zwłaszcza humanistyki, dostrzegają szereg problemów spowodowanych przez światową walkę z antybiotykami, która charakteryzuje się stanem wyjątkowym znanym społeczeństwu w stanie wojny.

  Jeśli spojrzymy na same fakty dotyczące ograniczeń w poruszaniu się, niemożności podróżowania bez specjalnych zezwoleń, kontaktów towarzyskich z rygorystycznymi środkami, kontrolowanego wykonywania czynności społecznych z zapisami, nauczania instytucji edukacyjnych w okolicznościach niedostosowanych do charakteru dzieci, pracy i zakupów na określonych warunkach, ograniczeń dotyczących uroczystości religijnych i innych, to rozumiemy jak rzeczywiście jesteśmy w jakiejś formie wojny światowej, w której rządowi zagraża biologiczny wróg. Taka sytuacja z konieczności rodzi liczne problemy moralne i etyczne.

  Istnieje duży problem z pojmowaniem zdrowia jako najwyższego dobra i ostatecznej wartości ludzkiej i aspiracji, dla której jest gotów poświęcić wszystko, nawet życie innych ludzi, na przykład nienarodzonych w przypadku szczepionek.

  Powstają pytania, na przykład na ile życie ludzkie, które jest święte i nienaruszalne, jest naprawdę warte dla współczesnego człowieka, jak mówi Evangelium vitae (n. 57). Problemy moralno-etyczne, które możemy zaobserwować, zaczynają się od pytania o moralność poświęcania życia ludzkiego dla dobra innych i społeczeństwa jako całości.

  Dużym problemem jest postrzeganie zdrowia jako najwyższego dobra i ostatecznej wartości ludzkiej i aspiracji, dla której jest gotów poświęcić wszystko, nawet życie innych ludzi, na przykład nienarodzonych w przypadku szczepionek.

  Problem etyczny polega na niszczeniu źródeł utrzymania wielu ludzi i ich miejsc pracy za pomocą środków zamykających, w przypadku których nie ma konkretnych dowodów na to, że są one skuteczne w zwalczaniu infekcji. Po raz pierwszy w historii ludzkości społeczeństwo poddało ludzi zdrowych kwarantannie, co jest też rodzajem etycznej kwestii wolności człowieka i jego prawa do samodzielnego podejmowania decyzji, o które do niedawna głośno walczyło wszystko.

  Problem etyczny polega na niszczeniu źródeł utrzymania wielu ludzi i ich miejsc pracy za pomocą kar pozbawienia wolności, w przypadku których nie ma konkretnych dowodów na to, że skutecznie zwalczają infekcje.

  Wielkie kontrowersje i kontrowersje wywołały środki obowiązkowego noszenia maski, dla których nie było konkretnych naukowych dowodów przydatności i ochrony, a oprócz pytania o konsekwencje dla zdrowej populacji, noszenie maski w szkołach otworzyło duży problem moralny.

  Badania psychologiczno-socjologiczne odnotowują duże trudności w komunikacji, socjalizacji i wpływie na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci, i pojawia się pytanie, jak moralne jest poświęcanie rozwoju całych pokoleń młodych ludzi, przyszłych nosicieli społeczeństwa, w celu ochrony starszego pokolenia przed chorobami.

  Tak więc istnieje cały szereg problemów moralno-etycznych, o których nieśmiało się mówi i które są badane naukowo, ponieważ naznaczone są etykietowaniem i szantażem moralnym. Równocześnie istnieje zjawisko moralnej wyższości tych, którzy bez kwestionowania i zdyscyplinowani wykonują przepisane środki bez zastanowienia, co może być również problemem tworzenia nowych klas moralnych ludzi według nowych kryteriów moralności.

  Co jest szczególnie problematyczne w szczepionce oferowanej przeciwko wirusowi SARS-CoV-2? Publiczne kontrowersje wspominają o wykorzystaniu ludzkiej linii komórkowej pochodzącej z abortowanych płodów. Co wierzący powinien wiedzieć o tym i jak zająć stanowisko w kwestii szczepień, biorąc pod uwagę katolicką doktrynę o nienaruszalności i świętości każdego życia ludzkiego?

  Częścią kwestii, o której wspomniałeś, jest wykorzystanie ludzkich linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów do przygotowania szczepionki, która jest znana od wczesnych lat 60-tych XX wieku, kiedy to opracowano szczepionkę przeciw różyczce jako niezwykle agresywny czynnik patologiczny dla dziecka w okresie prenatalnym.

  Wykorzystanie diploidalnych ludzkich linii komórkowych do produkcji szczepionek z atenuowanym wirusem zostało stwierdzone przez Papieską Akademię na rzecz Życia w 2005 r. W dokumencie „Uwzględnienie moralności stosowania szczepionek otrzymanych z abortowanych ludzkich komórek embrionalnych”.

  Te linie komórkowe zostały po raz pierwszy przygotowane i opracowane przez Hayflicka w 1964 r. Jako WI-38 z ludzkimi diploidalnymi fibroblastami z płuc płodu płci żeńskiej i zostały użyte w szczepionce przeciwko różyczce. Drugą linią komórek ludzkich jest MRC-5, opracowana przez Jacobsa w 1966 roku. z ludzkich fibroblastów płuc 14-tygodniowego płodu. Inne szczepionki produkowane przy użyciu ludzkich linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów są stosowane przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, ospie wietrznej, polio i wściekliźnie.

  Oczywiste jest, że wspomniane szczepionki przyczyniły się do wykorzenienia, redukcji tych chorób, ale przyniosły problem etyczny, który Papieska Akademia tłumaczy zasadą współdziałania ze złem, w postaci współpracy materialnej, w której inna osoba współdziała w niemoralnych działaniach innej osoby bez złych intencji. być dozwolone jako działanie o podwójnym skutku. Dlatego ci, którzy produkują szczepionkę, ci, którzy nią handlują i ci, którzy używają jej ze względów zdrowotnych, uczestniczą w złym uczynku na różnych poziomach.

  Wierzący i obywatele zbudowanego sumienia powinni przeciwstawiać się wezwaniu do sumienia i zachęcać do szczepień akceptowanych z moralnego punktu widzenia

  Wierzący i obywatele zbudowanego sumienia powinni sprzeciwić się wezwaniu do sumienia i zachęcać do moralnie akceptowalnych szczepionek, które pozwolą uzyskać niezbędne linie komórkowe w alternatywny sposób z wykorzystaniem komórek pępowinowych, komórek łożyska, dorosłych komórek macierzystych i innych możliwych źródeł komórek, ostrzegały USA w liście. Bishop Strickland, iv dotykając dokładnie szczepionki SARS-CoV-2.

  Niedawno w publicznej dyskusji na temat kwestii etycznych szczepionek na koronawirusa dane o typach szczepionek były prezentowane kilkakrotnie i są publicznie dostępne. Brak naukowych dowodów na bezpieczeństwo nowej metody genetycznej terapii szczepionkowej znanej jako szczepionka mRNA jest problematyczny, gdyż działanie DNA po takiej procedurze jest wciąż hipotezą niepotwierdzoną naukowo.

  Szczepionki wektorowe przeciwko SARS-CoV-2 wykorzystują ludzkie linie komórkowe i dlatego są etycznie zagrożone – i nie ma spójnych naukowych dowodów na ich domniemane bezpieczeństwo. Ta grupa obejmuje szczepionki wektorowe AstraZeneca, Johnson & Johnson i Sputnik.

  Szczepionki z podjednostkami białkowymi z niewielkimi częściami wirusa to NovaVax i Sanofi, natomiast szczepionka z inaktywowanym wirusem została opracowana przez SinoVac. Przy opracowywaniu szczepionki COVID niektórzy badacze wykorzystali linie komórkowe nerki płodu ludzkiego z abortowanego płodu HEK-293 oraz linię komórkową PER-C6 wytworzoną z komórek siatkówki płodu po aborcji w wieku 18 tygodni.

  Według informacji dostarczonych przez same firmy farmaceutyczne, Pfizer i Moderna wykorzystywały linie komórkowe w fazach testów, Johnson & Johnson opracowywał szczepionki z ludzkich komórek płodowych, podczas gdy AstraZeneca i University of Oxford zaprzeczały ich stosowaniu.

  Problem etyczno-moralny związany ze stosowaniem abortowanych komórek ludzkich został wyeliminowany dzięki szczepionce Sanofi, ale problem naukowo udowodnionego bezpieczeństwa pozostaje

  Dzięki szczepionce Sanofi wyeliminowano problem etyczno-moralny związany z używaniem abortowanych komórek ludzkich, ale problem naukowo udowodnionego bezpieczeństwa pozostaje. Oceniając moralność stosowania szczepionek pochodzenia ludzkiego, wspomniane stwierdzenie Papieskiej Akademii Życia nie pomija trudnej sprawy i nie zaprzecza potępieniu nieetycznego postępowania firm farmaceutycznych oraz podkreśla obowiązek opowiadania się za bardziej moralnie poprawnymi rozwiązaniami.

  W dokumencie z 2017 roku Papieska Akademia określiła odległość linii komórkowych z aborcjami związanymi, co nie oznacza już moralnej współpracy ze złem, ponieważ komórki nowych płodów po aborcji nie są używane.

  Jednak chrześcijanie byliby wolni od problemów moralno-etycznych, gdyby byli bardziej zaangażowani w uzyskanie niezbędnych komórek szczepionkowych wspomnianymi powyżej alternatywnymi sposobami, które nie są moralnie problematyczne. Jeśli weźmiemy pod uwagę udział chrześcijan w całej populacji, na przykład w Republice Chorwacji, można było usłyszeć ich ruchliwy głos.

  Jakie są podstawowe zasady, na których opiera się teologia moralna i bioetyka, jeśli chodzi o wykorzystywanie embrionów i płodów do celów badawczych?

  Indywidualność każdego organizmu ludzkiego opiera się na wyjątkowości jego cyklu życiowego, który w przypadku szczepionki jest całkowicie pomijany, a ludzki embrion / płód jest zredukowany do poziomu spożycia zasobów produkcyjnych. Może to otworzyć i legitymizować nową epokę, w której nie tylko zarodek / płód, ale także człowiek we wszystkich innych fazach życia zostanie zredukowany do organizmu materialnego, który jest czystym zasobem do produkcji.

  Wykorzystywanie i manipulowanie ludzkimi embrionami i płodami w badaniach naukowych rażąco narusza podstawowe moralne i etyczne kryteria bioetyki, zasadę równości egzystencjalnej między ludźmi oraz zasadę niedopuszczalności ontologicznej dyskryminacji między ludźmi i prawa każdego człowieka:

  Równie ważne kryterium etyczne postępowania z istotą ludzką obejmuje sposób, w jaki zwłoki embrionu ludzkiego, które zostały dobrowolnie poddane aborcji, muszą być szanowane z godnością zwłok ludzkich. Vii

  Kontrowersje i debata publiczna zdają się kończyć konkretnym pytaniem, które zadają sobie ludzie i autorytety naukowe, w tym przypadku także moralne, religijne. Oto jest pytanie: „Szczepionka przeciw wirusowi koronnego – tak czy nie?”

  To jest dokładnie błąd, który prowadzi do podziału ludzi, przez który zostajemy zbombardowani na tzw prostoliniowe i przeciwwirusowe. Pytanie nie brzmi „Szczepionka – tak czy nie?”, Ponieważ pomija cały rozdział, a prawdziwe pytanie, które należy zadać wcześniej, brzmi: „Dlaczego szczepionka?”.

  Istnieje powszechnie znana praktyka polegająca na wprowadzaniu leku lub szczepionki do aplikacji, która przede wszystkim testuje i określa ich bezpieczeństwo, tj. Użyteczność, stosowanie i skutki uboczne. Przed wprowadzeniem szczepionki należy określić podstawowe elementy, tj. Choroba powinna być groźna, nieuleczalna, nieunikniona i częsta.

  Pytanie nie brzmi „Szczepionka – tak czy nie?”, Ponieważ pomija cały rozdział, a prawdziwe pytanie, które należy zadać wcześniej, brzmi: „Dlaczego szczepionka?”

  Czy więc istnieją dowody na to, że szczepionka jest konieczna w przypadku choroby, której zachorowalność jest bardzo niska i u 80% zakażonej populacji nie występują żadne objawy.

  Podobnie niektórzy naukowcy otwarcie kwestionowali, czy istnieją dowody naukowe na skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki? Warto wspomnieć o starej zasadzie etyki lekarskiej primum non nocere, która nakazuje przede wszystkim nie szkodzić, co w przypadku niedostatecznie przebadanej i przebadanej szczepionki jest poważnie zagrożone.

  Zasadne jest kwestionowanie ogólnego nalegania na szczepionkę bez naukowego potwierdzenia przydatności i bezpieczeństwa samej szczepionki. Całkowicie uzasadnione jest również pytanie o etykę pochodzenia niektórych szczepionek i naleganie na szczepionki, które nie są zagrożone etycznie. Ponieważ w przeciwnym razie nie jest nieoczekiwane, że szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 napotyka tak duży opór społeczny, zwłaszcza jeśli staje się obowiązkowe.

  Szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nadal nie jest obowiązkowe, ale należy wziąć odpowiedzialność za możliwe skutki uboczne, które nie zostały jeszcze dostatecznie zbadane? Czy odpowiedzialność etyczną można przerzucić na instytucje takie jak stany i firmy farmaceutyczne, czy też jest to odpowiedzialność indywidualna?

  To niezwykle ważna kwestia. Rzeczywiście, kwestia odpowiedzialności za konsekwencje, które mogą potencjalnie zaistnieć, wyszła na jaw, ponieważ skutki uboczne nie zostały wystarczająco zbadane. Jeśli weźmiemy pod uwagę, jak pierwotnym zadaniem instytucji krajowych jest dbanie o zdrowie publiczne, trudno nie zauważyć, w jaki sposób pojęcie etyki zdrowia publicznego całkowicie zniknęło z dyskursu.

  Pominięto etykę lekarską z zasadą sprawiedliwego i odpowiedniego traktowania jednostki, której nie wolno umyślnie krzywdzić, zamiast synergicznego wspierania praw jednostki w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia.

  W tym kontekście jest niewytłumaczalne, że do aplikacji wprowadzana jest substancja, która w związku z obecną praktyką opracowywania i testowania szczepionek powstała w ogromnym tempie, a duża część jej działania pozostaje niezbadana i nierozpoznana z prostego powodu braku czasu. Zasada etyki lekarskiej w przypadku zderzenia interesów etycznych i wolności jednostki oraz uzasadnionych interesów zdrowia publicznego wymaga udziału jednostek w programach zdrowia publicznego, o czym w przypadku szczepień w dyskursie naukowym w ogóle się nie wspomina.

  To samo dotyczy świadomej zgody indywidualnej, zgodnie z którą osoba musi mieć możliwość niezależnej oceny korzyści i ryzyka oraz decydowania o swoim własnym dobrostanie. Ta ostatnia jest prawnie chroniona Konwencją o ochronie praw człowieka i godności człowieka w zakresie stosowania biologii i medycyny, ratyfikowaną przez Chorwację w 2003 r., Która w artykule 2 określa prymat istoty ludzkiej.

  Możliwość wolnego wyboru, informacji, ochrony przed dyskryminacją i swobody w wyborze moralnie akceptowalnej szczepionki zakłada budowanie zaufania między systemem opieki zdrowotnej a jednostką.

  Ostatecznie odpowiedzialność spoczywa na jednostce, odpowiedzialnym obywatelu, który jest fundamentem i tkanką demokratycznego społeczeństwa, aw sferze życia osobistego odpowiedzialność spoczywa na każdej osobie, która ma moralny obowiązek wobec własnego sumienia i zasad moralnych i religijnych.

  Chociaż przeciętny człowiek nie ma czasu, poza trudnościami życiowymi i niedawnymi tragediami, by zawracać sobie głowę studiowaniem tak wielu informacji i dociekać, co jest naprawdę prawdą o szczepionce na koronawirusa, to głęboko czuje i wyczuwa, że ​​coś jest nie tak moralnie właściwe.

  Nieustannie mówi się o ludziach jako o stadzie, które łatwo nadążyć za trendami i łatwo manipulować, co jednak często nie jest bezpodstawne, i tym razem pokazuje się, że człowiek ma pewien wewnętrzny zmysł, który teologia nazywa sensus fidelium.

  Tak więc, chociaż przeciętny człowiek nie ma czasu, poza trudnościami życiowymi i niedawnymi tragediami, aby zawracać sobie głowę studiowaniem tak wielu informacji i rozeznawaniem, które są autentyczne, a co jest naprawdę prawdą w przypadku szczepionek na koronawirusa, głęboko czuje i wyczuwa, że ​​coś jest nie tak moralnie dobre, chociaż może się nie powieść.

  To tutaj ujawnia się antropologiczny błąd systemu, który narzuca się i głęboko nie docenia wolności człowieka i wierzącego. Świadomość moralna człowieka, to znaczy relacja człowieka wierzącego z Bogiem w wymiarze moralnym i duchowym, pozwala mu mieć ten sensus fidelium, który przemawia, budzi alarm i pokazuje, że nie może on łatwo zaakceptować szczepionki problematycznej moralnie i etycznie ze względu na zdrowie jako nowe najwyższe dobro.

  Godność człowieka jest nienaruszalna, człowiek nie ma ceny i jest odpowiedzialny za życie, którego jest zobowiązany bronić, ponieważ jest święty i nietykalny – i to właśnie widzimy, jak budzi się w ludziach. Indywidualna odpowiedzialność człowieka za własne życie i czyny, ale także za życie bliźnich i budowanie kultury życia a uczestnictwo w kulturze śmierci jest podstawą życia osobistego i społecznego nierozerwalnie związanego z prawdą, w przeciwnym razie współistnienie społeczne ulegnie wypaczeniu (Evangelium vitae, n. ).

  ___________________________________

  Literatura naukowa zawiera informacje o przypadkowej ucieczce wirusa z laboratorium i jest stale badana. Patrz: Stefano MERLER, Marco AJELLI, Laura FUMANELLI, Alessandro VESPIGNANI, Containing the accidental laboratory escape of potencjalnie pandemic influenza viruses, w: BMC Medicine, 11 (2013) 252, DOI: https://doi.org/10.1186/1741- 7015-11-252

  ii Patrz: Sin Fun SIA, Li-Meng YAN i wsp., Patogeneza i przenoszenie SARS-CoV-2 in golden hamsters, w: Nature, 583 (2020) 834-838. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2342-5 (3.1.2020.)

  Li-Meng YAN, Shu KANG, Jie GUAN, Shanchang HU, SARS-CoV-2 Is an Unrestricted Biweapon: A Truth Revealed through Uncovering a Large-Scale, Organised Scientific Fraud, w: ResearchGate, DOI: 10.5281 / zenodo.4073131. svg, https://www.researchgate.net/publication/344545028_SARS-CoV-2_Is_an_Unres tricted_Bioweapon_A_Truth_Revealed_through_Uncovering_a_Large-Scale_Organized_Scientific_Fraud / 3.120 on /

  iii PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, Riflessioni mora circa i vacini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti, 5 czerwca 2005 r., pod adresem: https://www.corvelva.it/approfondimenti/notizie/riflessioni-morali-circa -i-vacini-preparati-a-partire-da-cellule-provenienti-da-feti-umani-abortiti.html, (3.1.2021.)

  iv Joseph E. STRICKLAND, On the Ethical Development of COVID-19 Vaccine, 23 kwietnia 2020, 2, pod adresem: https://stphilipinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/Letter-on-Development- of-COVID-19-Vaccine.pdf, (3.1.2021.).

  v PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA – Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute (CEI) – Associazione Medici Cattolici Italiani, Nota circa l’uso dei vacini, Rzym, 31 lipca 2017 r., pod adresem: http://www.academyforlife.va / content / pav / it / the-academy / activity-academy / note-vacini.html, (3.1.2021.).

  vi Por. Angelo SERRA, Roberto COLOMBO, Biologiczne podstawy tożsamości i statusu ludzkiego embrionu, w: Status of the human embrryo, Ana Volarić-Mršić, redaktor (redaktorzy), Zagrzeb, 2001, 16-66.

  vii Por. Ivan FUČEK, Etyczny aspekt statusu ludzkiego embrionu / płodu, w: The Status of the Human Embryo, Ana Volarić-Mršić, red. (Red.), Zagrzeb, 2001, 121-144.

  viii Por. Nada BOŽINA, Ethics in Molecular Medicine, w: Ethics in Medical Science, Željka ZNIDARČIĆ, redaktor (redaktorzy), Zagrzeb, 2009, 13-30.

  ix Patrz: Akt ratyfikujący Konwencję o ochronie praw człowieka i godności człowieka w odniesieniu do stosowania biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie, Dziennik Urzędowy 13 / 2003-109, pod adresem: https://narodne-novine.nn.hr /clanci/medunarodni/2003_08_13_109.html (3.1.2021.)
  https://www.medjugorje-info.com/hr/vjera-i-zivot/don-damir-sehic-pitanje-nije-cjepivo-da-ili-ne-pitanje-koje-prije-toga-treba-postaviti-zasto-cjepivo?fbclid=IwAR2m74JJkYB7w2marZrfkSz7Cy7coZn8fMcFX0VktsRHZEPYXDDxRe2SRWw

  • Bożena pisze:

   Stanowisko ekspertów naszego episkopatu. Dla mnie wymowa tego dokumentu jest jednoznaczna – to troska o zdrowie, o doczesne powodzenie jest najwyższą wartością, nie nasze zbawienie i życie wieczne.
   https://episkopat.pl/stanowisko-zespolu-ekspertow-ds-bioetycznych-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-szczepionek/

  • Maggie pisze:

   @KasiaJa: po tym co przeczytałam wyżej, wychodzi jakby małymi kroczkami prowadzona była kampania niszczenia Kościoła i człowieka jako Człowieka. Uśpiono czujność i nie myślę, że wiele osób wiedziało, jaka ohyda zniszczenia kryje się w szczepionkach.
   We mnie „kanibalistyczno-diabelskie” szczepionki budzą wstręt i kojarzą się z ohydą podobną do szatańskiego unicestwiania w rodzaju obozów koncentracyjnych z osławionym dr.śmierć=dr.Mengele. Męczy mnie też myśl, że bezwiedni, byliśmy już wcześniej wystawiani ma podobnego rodzaju eksperymenty. Tym większe jest diabelstwo w aborcji, im bardziej to uśmiercone istnienie ludzkie … pozyskuje się jako „materiał przetwórczy” 😱.
   W tym ww opracowaniu, wspomniane jest, że „takie” początkowe szczepionki pojawiają się w czasie, który analizując, myślę, że łączyć można z wycofywaniem egzorcyzmu św.Michała ze Mszy Świętej i postępującej „liberyzacji lat 60-tych”, łącznie z rugowaniem łaciny (nie tylko w Kościele, bo chyba ok.1968-70 zlikwidowano również w liceach ogólnokształcących naukę j.łacińskiego i w krótkim czasie nie było w Polsce egzaminu maturalnego z tego języka) … oraz 😳rytu łacińskiego Mszy Św. no i w jakimś momencie nie wiadomo czemu … odwróceniem ołtarza z kapłanem .. tyłem 😳do Tabernaculum (A przecież w założeniach „reformy”, było tylko ! przejście na język narodowy, który miał tylko ! przybliżyć, udział w Ofierze Eucharystycznej).

   • Maggie pisze:

    Teraz pojawia się nowa, dająca wiele do myślenia, forma moderacji: Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu. Nie wiem, czy wszyscy, czy ci z zagranicznych serwerów widzą, od paru dni … tak zmienioną formułkę.

  • eska pisze:

   Ma rację ten teolog moralny, że często „stado” idzie za powierzchownymi informacjami, nie wgłębiając się dostatecznie – choćby i z tego powodu, że pojedynczy człowiek nienjest w stanie wszytkiego samodzielnie ogarniać i na wszystkim się znać.
   Mnie jednak nurtuje, że wszyscy, łącznie z owym teologiem, mówią TYLKO o wirusie. Od rolu odmieniamy to słowo przez wszystkie przypadki, a przy tym wiemy, że diabeł lubi się maskować, a uwagę ludzi kierować obok tego, co jest kwintesencją problemu. Albo lubi gmatwaninę kilku zjawisk, a pozwala na zobaczenie tylko jednego, resztę pozostawiając w ukryciu.
   Weźmy chociażby utratę węchu i smaku, podawaną jako objaw kowida. Jest to też objaw niedoboru cynku. Niedobór cynku powoduje obniżenie odporności. Słaba odporność spowodowana niedoborem cynku może sprawić, że organizm nie poradzi sobie z atakiem jakichś mikrobów i zachoruje – na grypę, anginę, kowid, czy coś tam jeszcze.
   Ciekawe, czy chorym z utratą węchu i smaku ktokolwiek badał poziom cynku? Ja jak chciałam kiedyś poziom cynku poznać, to musiałam prywatnie (koszt był 40 zł, pewnie już wzrósł). Czy ktokolwiek zweryfikował, czy przedłużające się „powikłanie pokowidowe” w postaci utraty węchu lub/i smaku nie jest skutkiem tego, że poziom cynku jest wciąż za niski?
   Takich pytań o „powikłania pokowidowe” oraz w temacie „co oprócz wirusa” mam więcej. Zwłaszcza, że blokada na wykonywanie sekcji zwłok ofiarom pandemii sugeruje, że jest coś, o czym się ogółowi nie chce powiedzieć. A dzięki temu leczenie jest mniej skuteczne, bo nie wiadomo, w jakie naprawdę źródła choroby należy celować.
   W każdym razie prawidłowy poziom cynku wspomaga odporność, więc zachęcam, aby wziąć pod uwagę.

 3. Maggie pisze:

  W Bari, kobieta, której Konsekrowana Hostia wypadła z rąk rozglądała się za … koszem 😱, ale nie doszło do profanacji, gdyż zapytany o kosz połknął Tą Hostię :
  https://gloria.tv/post/NfPyHycwfNkr2C2xHXNoe7zSE

 4. Kinga pisze:

  Witam,
  Jestem przerażona 😢

 5. Alutka pisze:

  Czy ktoś widział Krzyż na Niebie w podanym czasie i światło ? U mnie między blokami niewiele nieba widać , ale może byłoby o tym głośno, w Kościele też.?
  Tych objawień z Trevigano przeczytałam zaledwie kilka ale trudno mi się do nich odnieść, ważne że ten Ojciec nie widzi zasadniczych błędów tzn , że raczej szkodliwe nie są . Książkę kupiłabym ale za gotówkę .

  • Alutka pisze:

   Te podane daty 22.09.2016 i 220.12 2016 nie są czasem ukazania się znaków ale orędzi, na to wygląda.
   A to, że znak Syna Człowieczego ukaże się na niebie, tuż przed końcem to i Pismo Święte mówi, więc wszystkim to wiadomo . Widać jednak, że , dla wielu, przekazy bardziej działają na ludzką psychikę i wyobraźnię , nie wiem czy 5ak powinno być.

 6. wobroniewiary pisze:

   • Paweł pisze:

    NIEMCY: „(…) Jeszcze przed dopuszczeniem przez Unię Europejską szczepionki firmy BioNTech do użytku prezes Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie Lothar Wieler OSTRZEGŁ, iż «ludzie będą UMIERAĆ w czasowej zbieżności ze szczepieniem», gdyż akcja ta obejmie najpierw tworzących grupę RYZYKA «ludzi w wieku starszym i podeszłym»”.
    „(…) Jest raczej nieprawdopodobne, by ZGŁOSZONE DOTĄD w Niemczech 10 ZGONÓW, które nastąpiły krótko po zaszczepieniu przeciwko koronawirusowi, były spowodowane efektami ubocznymi – uważają zacytowani w czwartek przez agencję dpa niemieccy naukowcy. – Chodzi tu o ludzi ciężko chorych, którzy ZMARLI nie później niż CZTERY DNI po SZCZEPIENIU – zaznaczyła Brigitte Keller-Stanislawski, szefowa działu bezpieczeństwa leków i produktów medycznych w podlegającym niemieckiemu ministerstwu zdrowia Federalnym Instytucie Szczepionek i Leków Biomedycznych im. Paula Ehrlicha (PEI) w Langen koło Frankfurtu nad Menem. – Na podstawie posiadanych przez nas danych ZAKŁADAMY, że pacjenci ci ZMARLI na swe choroby podstawowe w przypadkowej czasowej zbieżności ze SZCZEPIENIEM – dodała.”
    https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/zgony-po-szczepieniach-na-covid-19-naukowcy-zabrali-g%c5%82os/ar-BB1cL0kp

 7. eska pisze:

  Proszę o modlitwę za dwie moje nastoletnie córki. Od 2016 roku ich zdrowie zjeżdża po równi pochyłej w dół, atakując już cały organizm. Staramy się podejmować działania na rzecz och zdrowia, ale wszystko daje marne efekty. Córki źle już znoszą to wszystko psychicznie, zwłaszcza jedna z nich. Uczę je ofiarowywania cierpień, staram się wspierać jak mogę – ale mnie samą też już to niejednokrotnie przerasta.
  Bardzo wierzę, że Pan Bóg nas nie opuścił lecz jest z nami, a to, co dopuszcza – ma przynieść jakieś dobro. Jednak na ten moment proszę o wsparcie dla mojej rodziny, żebyśmy się jakoś trzymali.

  • Katarzyna pisze:

   Święta Rodzino oręduj za tą rodziną przed Bożym tronem. Święta Dymfno oręduj za dziewczynkami przed Bożym tronem.

  • Sabinka pisze:

   wspieram najserdeczniej modlitwą

  • Bożena pisze:

   esko to dla ciebie i twoich córeczek, będę o was pamiętała w modlitwie.
   „Nikt Cię nie kocha tak jak Ja”- Guadalupe (Nadie Te ama como Yo-en polaco)
   https://www.youtube.com/watch?v=a-ILH-mfUx8

   • eska pisze:

    Dziękuję ❤

    • Bożena pisze:

     „Chodzi za mną” żeby jeszcze podać ten link:
     https://www.facebook.com/AlicjaMazurekLublin/
     Dziś na Mszy Św polecałam was Matce Bożej Płaczącej z lubelskiej Katedry.

    • Bożena pisze:

     Ma być Matce Bożej Płaczącej. Może pani Ewa zauważy i poprawi.

    • Paweł pisze:

     Może znajdą też jakąś „pocieszającą rozrywkę” w wesołych «utworkach» muzyki klasycznej [tak żeby to nie było wszystko aż tak bardzo w życiu SERIO i „depresyjnie”; a – swoją drogą – Anioł Stróż Vassuli Ryden zalecał jej właśnie słuchać zawsze muzyki KLASYCZNEJ, nigdy zaś POPU/ROCKA… (można o tym poczytać w wywiadzie J. Neiryncka z Vassulą zamieszczonym na końcu dawnego jedenastego tomu „Prawdziwego Życia w Bogu”, obejmującego zeszyty 90-94 – wyd. „Vox Domini”, Katowice 1998)]:

  • beatkaa pisze:

   We wszystkich intencjach Jezu Ty się tym Zajmij+++

  • Krystyna pisze:

   🙏🙏🙏

  • Asia pisze:

   Zdrowaś Maryjo…

  • agicam pisze:

   Za ciebie i dzieci +++

  • Beata pisze:

   +++ esko polecam modlitwę o zdrowie dla córek, za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. To jest bardzo skuteczny orędownik w takich sytuacjach

   • babula pisze:

    Św. Faustyno wstaw się za nimi, Jezu miej miłosierdzie dla nich +++

   • eska pisze:

    Będę pamiętać. Co jakiś czas odmawiam Jego nowennę za chorych http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/nowenna_w_int_chorych/ dołączając wtedy wszystkich chorych znajomych, także chorych tutaj z bloga itd.
    Pan Jezus i Matka Boża nas wspierają – bez nich byłoby jeszcze znacznie trudniej. Podpowiadają nam drogi, które pomagają chociaż przyhamować pogarszanie się stanu. (Córki mają swój prywatny lockdown już znacznie dłużej niż reszta świata.). Niedawno na modlitwie otrzymałam też fragment z Pisma świętego stanowiący sugestię, że nastąpi uzdrowienie – w swoim czasie. Potrzeba nam tylko wytrwać – w zmaganiach i w wierze w tę obietnicę.

    • Bozena pisze:

     Mozna tez prosic o wstawiennictwo Sw. Kamila patrona chorych oraz Sw. Archaniola Rafala ❤

  • Bożena pisze:

   +++ ❤
   Pod Twoją Obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…

  • xcvb pisze:

   moze to zabrzmi naiwnie . ale probowaliscie jakies porzadnej diety ? eliminacja produktow mlecznych cukru przetworzonej zywnosci czy moze weglowodanow. sa ludzie ktorzy dzieki diecie uzyskuja trwala reemisje w wielu chorobach np autoimunologicznych.

   • eska pisze:

    Zmagania pokarmowe to również temat, który drążymy.
    Problem jednak jest jeszcze inny – córki mają mocne bóle układu pokarmowego i problemy z jedzeniem czegokolwiek bardzo często akurat po smugach na niebie. M.in. dlatego przyczyna jest trudna do złapania, a one nikną w oczach.

    • xcvb pisze:

     rozumiem ze byla robiona porzadna diagnostyka ukladu pokarmowego ? badania w kierunku celiaki ? SIBO yersenioza ? jakies grzybice ? ANCA kalprolaktyna. ilosc chorob jest ograniczona. trzeba drazyc. smugi na niebie nie maja nic do rzeczy. teoria spiskowa wymyslona by kompromitowac prawdziwie teorie spiskowe. jezeli gdzies jest chemia glownie w naszym jedzeniu.

    • eska pisze:

     @xcvb
     Tak, była robiona diagnostyka.
     Cieszę się, że wiesz, jakie akcje i reakcje oraz ewidentne związki przyczynowo-skutkowe obserwuję już któryś rok.

    • Paweł pisze:

     @xcvb: Nie ma to jak „mistrzostwo HIPOTEZ”! 😀https://www.youtube.com/watch?v=aFUsFfi1HFE

    • xcvb pisze:

     juz abstrahujac od takich trucizn jak sztuczne slodziki czy benzoesan sodu. Nawet niewinne zagestniki typu guma guar czy guma ksantanowa dodawane np. do gotowych surowek moga zaburzac flore bakteryjna w jelitach. Sam probuje wyeliminowac tego typu substancje z mojej diety ale ciezko mi to idzie bo leniwy jestem. a moje problemy zdrowotne sa za malo uciazliwe i niewystarczjaco motywujace. ale mam nadzieje ze kogos zmotywowalem do walki. a co do chemtrails to moje zdanie jest takie ze masoneria wymysla tego typu rzeczy obok reptalian ufo i plaskiej ziemi zeby dyskredytowac swoich wrogow. odwracac uwage od powaznych problemow jak cenzura w miediach spoelcznosciowych i promowanie cywilizacji smierci a tym samym budowanie NWO. Zreszta dokladnie to samo mowi Trader21 – a ostatnio widze ze chlop popularny jet na wowicie. no Pawel powiedz ze sie ze mna nie zgadzasz. 🙂

    • Paweł pisze:

     Nie, no skąd, ja NIC nie mówię… To była TYLKO taka „moja prawdziwa «WIEDEŃSKA KREW»”.

  • Mateusz PWWM pisze:

   Esko niech Maryja ma was w swojej opiece. Wiem jeśli chodzi o zły stan zdrowia że z czasem siada psychika szczególnie u młodych osób, sam choruje na chorobę leśniowskiego-crohna która przy nasileniach powoduje ciężką depresje ponieważ dla 30letniego faceta męża i ojca który zamiast pracować i utrzymywać rodzinę, leży i musi sie zmuszać żeby zrobić cokolwiek gdyż nie ma sił na nic. Nawet jeśli stara sie mocno wierzyć i ofiarować to cierpienie to i tak jest bardzo ciężko a i wtedy szatan szczególnie mocno uderza… Pamiętam w modlitwie +++

  • ela pisze:

   Droga esko, wysłuchaj proszę tego wykładu. Mowa tu o leczniczym orkiszu. Twoje córki mają nietolerancję pokarmową żywności, która jest niestety zatruta rundapem i nie wiadomo czym jeszcze. Osobiście, wdrożyłam dietę według św. Hildegardy z Bingen opartą na orkiszu i widzę ogromną zmianę na tak. W centrum Hildegardy w Józefowie k/Warszawy, można kupić produkty jak i umówić wizytę do dr. Małgorzaty Stępińskiej, która specjalizuje się w tego typu problemach zdrowotnych i pomoże w zmianie diety. Polecam wszystkim wysłuchanie tego wykładu.

   • xcvb pisze:

    tylko jak ktos ma celiakie to chyba orkiszu jesc nie moze. chociaz znam osobe ktorej dieta orkiszowa pomogla. to chyba blizej mi osobiscie do tych paleo i keto czy postu dr dabrowskiej . czyli jednak ograniczania lubi eliminowania weglowodanow z diety. Przy powaznych chorobach jak choroba crohna, ktorej jest wrecz epidemia od lat 70 . Sama dieta chyba juz nie wystarczy.

  • Maggie pisze:

   💕🙏🏻❣️Jezu,Maryjo, Józefie – Święta Rodzino, Ty się tym zajmij❣️
   Esko: może Nowenna lub Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy ALE razem z córkami odmawiana (Ty o ich zdrowie, a one też ale z dodatkiem aby ich zdrowie nie było przyczyna Twojego zmartwienia ? ).

   Gdyby to był gluten, tasiemiec, czy drożdże to pewnie byłoby dawno rozpoznane.

 8. Damian pisze:

  O kłamstwach socjopatów, wirusie, demontażu gospodarek, szczepionkach, 78 tys. osób które umarły w Polsce bez prawidłowej opieki medycznej, o zaczadzeniu umysłowym społeczeństw itd.

  Rozmowa z Trader21

 9. kasiaJa pisze:

  (Tekst przetłumaczony translatorem)
  Ojciec Elpidios: Szatan’s War przeciwko Eucharystii
  Ojciec Elpidios Vagianakis, prawosławny kapłan i misjonarz w Afryce, wyjaśnia przerażającą rzeczywistość, której jesteśmy dzisiaj świadkami, a mianowicie wojnę Szatana przeciwko Eucharystii.

  Ojciec Elpidios mówi, że intronizacja Antychrysta nastąpi wtedy, gdy nie będzie już Eucharystii, to znaczy „dopóki służy się Boskiej Liturgii, a chrześcijanie przyjmują Ciało i Krew Chrystusa, szatan nie może zrealizować swoich planów, nie może przezwyciężyć, nie może przejąć. kontrola ”.

  „Jest jeszcze jedna rzecz, której wtedy nie rozumiałem, ale rozumiem teraz” – mówi ojciec Elpidios. „Nadejdzie czas na jego walki przeciwko Komunii Świętej, w której Szatan znajdzie sposób na spowolnienie produkcji wina. Nie wiem, co się stanie, kiedy i czy to się stanie, ale moglibyśmy przeforsować prawo zakazujące produkcji wina. Tak powiedział ten ojciec ”- mówi ojciec Elpidios. „W ostatnich dniach, po przyjściu antychrysta, Komunia św. Nie będzie już istnieć. Nie będzie nawet wina do Komunii Świętej. ”

  https://www.medjugorje-info.com/hr/duhovni-kutak/otac-elpidios-sotonin-rat-protiv-euharistije

  • Paweł pisze:

   „Nie będzie nawet wina do Komunii Świętej”
   – Ale za to PIWA będą na pewno CAŁE BECZKI [przepraszam, mam dzisiaj taki „tragifarsowy” humor]…

   (No, bo kogo jak kogo, lecz antychrysta to zawsze warto – kiedy można – WYŚMIAĆ).

 10. eska pisze:

  Wszystkim bardzo dziękuję za modlitwę. Ja też zawsze pamiętam, nawet jak nie napiszę albo jak nie wchodzę na stronę.

  • Helena i Henryk pisze:

   My również się modlimy codziennie za Ewę, wszystkich proszących i całą rodzinę WOWIT, chociaż nie zostawiamy komentarza.

  • Eva pisze:

   Odzyskaj zdrowie. Zmień dietę. Oczyść swój organizm.
   Polecam ksiækę napisaną przez lekarza Andrzeja Janusa pn. Nie daj się zjeść grzybom candida

 11. Karolina pisze:

  Proszę o modlitwę i poradę. Mój dziadek i babcia są w domu seniora. Wczoraj dzwoniła pielęgniarka i moje ciocie wyraziły zgodę na szczepienie babci, a moja mama wyraziła zgodę na szczepienie dziadka. Wszyscy tam wyrazili zgode na szczepienia i właśnie się pokłóciłam z mamą o to. Mama mówi że jak dziadka nie zaszczepią to nie będzie można go odwiedzić, że wszystko w rękach Pana Boga. Tłumaczyłam jej ale ona dalej swoje. Nie wiem co robić, może powinnam odwołać tą zgodę? Tylko że dziadek nie jest ubezwłasnowolniony i choć zadzwonili się zapytać to i bez tego chyba mogą zaszczepić. Do tego dziś moja siostra cioteczna jako nauczyciel zaszczepiła się, mama jej powiedziała co ja o szczepieniu myślę i oczywiście poradziła mi żebym głupot nie czytała.

  • Katarzyna pisze:

   Jezu Ty się tym zajmij. Troszcz się Ty.

  • AnnaSawa pisze:

   Poprosić Matkę Bożą i Pana Jezusa o błogosławieństwo tych „lekarstw” jak i każdych innych aby mocą Swojego błogosławieństwa złamał wszystko co w nich jest trucizną dla ducha i ciała. ….oraz samemu na odległość pobłogosławić w ten dzień w IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA.
   Wg słów Naszego Pana: Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».Mk, 16, 15-18

   Ja już od dłuższego czasu błogosławię każdą nową żywność w domu, napoje, wodę oraz leki, ….nawet karmę dla zwierząt.

   Można tez udać się do księdza i poprosić o takie błogosławieństwo.

 12. xcvb pisze:

  Cos z Francji. MAM nadzieje ze kogos wzmocni i doda otuchy.
  [1] 2 grudnia 2020 r .: (translatorem z francuskiego)
  „… Jest to godzina dzieci Maryi Dziewicy, maluczkich, którzy jej ufają, którzy z pokorą dają Jej owoce swojej pracy, swoich ofiar i świadomie wyrzekają się cierpienia, które się pojawia. zbliża się, rozpościera płaszcz na swoich dzieciach ze swoją opieką, okrywając je swoją matczyną czułością, aby owocowały nie według tego, co im się wydaje, ale dokładnie według woli Ojca … czyńcie odważne czyny w oczach dobra i sprawiedliwości, nie bojąc się o swoje życie, które należy do mnie. Zapraszam was do przyłączenia się do ziemskiej milicji pięty Marii Panny, która jest wspierana przez Niebiańską Milicję Aniołów i wszystkich Świętych w Niebie. Przyjmiecie ich. wsparcie.
  Już czas! Ziemia nie ucieknie Sprawiedliwości … ale możesz mi pomóc, aby jak najwięcej moich dzieci wybrało mnie i pokutowało. Nie próbujcie przekonywać swoimi słowami, ale swoją postawą, determinacją, słodyczą i bezpieczeństwem … przyciągajcie maluczkich do mnie, biednych, i sprawcie, by się modlili! … „

  • Renata pisze:

   xcvb dziekuję za wpis🙂 Po kilku bardzo,bardzo ciężkich dniach duchowych odnalazłam spokój o który tak prosiłam. Jeszcze co chwilę nasuwają się mi teksty, które umacniają moją wiarę 😊 Zauważyłam też, że pokora ma bardzo wielką moc…

 13. Bonita pisze:

  Przeczytajcie ten artykuł. jest zmiana w kolejności szczepień. Bardzo mnie zaniepokoiło pierwsze zdanie: – W przypadku osób powyżej 80. roku życia mówimy o śmiertelności rzędu 20 proc., a według niektórych ekspertów – nawet większej. Dlatego na pewno zaczniemy od grupy 80 plus, a następną podgrupą, jeśli można tak powiedzieć, będzie kolejna grupa osób powyżej 70. roku życia. W kolejnych etapach będziemy stopniowo „schodzili” do osób młodszych – ogłosił minister.
  Albo ja czegoś tu nie rozumiem, albo wymknęła się wiadomość o 20% śmiertelności u osób 80+.po szczepionce. Pół biedy, jeśli te osoby są w stanie łaski uświęcającej. Ktoś tu pisał, że niektóre szczepionki są produkowane bez linii komórek z aborcji, czy mogę prosić o info, jakie to firmy? jeśli mi przyłożą pistolet do głowy, to chcę tylko taką szczepionkę, moralnie czystą.
  Całość tu: https://dziennikbaltycki.pl/koronawirus-w-polsce-jest-zmiana-w-programie-szczepien-najpierw-seniorzy-powyzej-80-a-pozniej-powyzej-70-roku-zycia/ar/c1-15384130?utm_source=facebook.com&utm_medium=dziennik_baltycki&utm_content=zdrowie&utm_campaign=koronawirus-w-polsce-jest-zmiana-w-programie-szczepien-najpierw-seniorzy-powyzej-80-a-pozniej-powyzej-70-roku-zycia&fbclid=IwAR1seQ16GDVmt9uYdfEtrzHScclOnZ0_nh1CMAY9DIKo1EeL9dyMlhFGgzg
  @KAROLINA pomyśl o zaopatrzeniu Dziadka i Babcię w Sakrament Chorych i Spowiedź Św.

  • Danuta pisze:

   Chodzi tu o 20procentową śmiertelność w sytuacji zachorowania, a nie po podaniu zastrzyku.

  • Zbig314 pisze:

   Wszystkie szczepionki nie zawieraja komorek z aborcji
   Szczepionka Pfizera , komorki uzywane do testowania
   Szczepionka Moderna komorki uzywane w trakcie badan(patenty) i do testowania
   Szczepionka Astra Zeneca w badaniach i do tedtowania

   • Paweł pisze:

    Amerykańscy Biskupi piszą, że „(…) szczepionki przeciwko COVID-19, firm Pfizer i Moderna (…) zostały opracowane w dalekim powiązaniu z wykorzystaniem zarodkowej linii komórkowej [pochodzącej z ABORCJI], co budzi POWAŻNE zastrzeżenia moralne”. „Natomiast [wręcz] UNIKAĆ należy szczepionki wyprodukowanej przez AstraZeneca, jeśli są dostępne alternatywy. [Już bowiem] w fazie projektowania, rozwoju i produkcji tej szczepionki, jak również do testów potwierdzających została użyta linia komórkowa HEK293 [pochodząca z ABORTOWANEGO ciała dziecięcego] – stwierdzili biskupi.” – CZYTAJ DALEJ/WIĘCEJ pod linkiem podanym w komentarzu tu: https://wobroniewiaryitradycji.com/2021/01/03/3-stycznia-wspomnienie-najswietszego-imienia-jezus/#comment-277265 [Wspominała też o tym KONGREGACJA NAUKI WIARY – o czym można poczytać pod linkami podanymi też w zalinkowanym powyżej komentarzu, a także poniżej].
    _______________CYTAT z NOTY Kongregacji Nauki Wiary „on the morality of using
    some anti-Covid-19 vaccines”, czyli „NA TEMAT MORALNOŚCI/godziwości ZASTOSOWANIA NIEKTÓRYCH SZCZEPIONEK anty-COVID-owych” [tłumaczenie moje, gdyż na poniższej stronie znaleźć można tylko wersję angielską, włoską, hiszpańską i portugalską]:
    https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
    5 (…) Practical reason makes evident that vaccination is not, as a rule, a moral obligation and that, therefore, it must be voluntary. In any case, from the ethical point of view, the morality of vaccination depends not only on the duty to protect one’s own health, but also on the duty to pursue the common good. In the absence of other means to stop or even prevent the epidemic, the common good may recommend vaccination, especially to protect the weakest and most exposed. Those who, however, for reasons of conscience, refuse vaccines produced with cell lines from aborted fetuses, must do their utmost to avoid, by other prophylactic means and appropriate behavior, becoming vehicles for the transmission of the infectious agent. In particular, they must avoid any risk to the health of those who cannot be vaccinated for medical or other reasons, and who are the most vulnerable.
    __________5. (…) Rozum praktyczny wykazuje w sposób OCZYWISTY, że SZCZEPIENIE nie jest – z [samej] zasady (jako reguła [moralna]) – MORALNYM ZOBOWIĄZANIEM i że – dlatego – MUSI ono być DOBROWOLNE. Jakkolwiek – z etycznego punktu widzenia – moralność/godziwość szczepienia zależy nie tylko od obowiązku ochrony własnego zdrowia, lecz także od obowiązku realizacji dobra wspólnego. W przypadku nieobecności innych środków zatrzymania lub nawet zapobieżenia epidemii dobro wspólne MOŻE ZALECAĆ [po ang.: „may recommend” – A NIE np.: „can require”, co by znaczyło wtedy dokładnie: „może wymagać”] szczepienie, zwłaszcza dla ochrony najsłabszych i najbardziej narażonych [na ekspozycję i zakażenie]. Ci jednak, którzy z motywów/z powodu sumienia odmawiają przyjęcia szczepionek wyprodukowanych z linii komórek pochodzących od dzieci (dosł.: płodów) abortowanych, muszą uczynić, co tylko możliwe, by uniknąć – za pomocą innych środków profilaktycznych oraz odpowiedniego zachowania – stania się „wehikułami transmisji” czynnika zakaźnego. W szczególności muszą oni unikać powodowania ryzyka dla zdrowia tych, którzy nie mogą być zaszczepieni – [a to] z przyczyn medycznych lub innych – i [tych] którzy są najbardziej podatni [na infekcję].
    _______The Sovereign Pontiff Francis, at the Audience granted to the undersigned Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, on 17 December 2020, examined the present Note and ordered its publication.
    Rome, from the Offices of the Congregation for the Doctrine of the Faith, on 21 December 2020, Liturgical Memorial of Saint Peter Canisius.
    _____Najwyższy Pasterz [Ojciec św.] Franciszek, podczas Audiencji udzielonej niżej podpisanemu Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, w dn. 17 grudnia 2020, „przebadał” niniejszą Notę i nakazał jej publikację.
    W Rzymie, z urzędów Kongregacji Nauki Wiary, dnia 21 grudnia 2020, w liturgiczne wspomnienie św. Piotra Kanizjusza.
    Luis F. kard. Ladaria, S.I. – prefekt
    + S.E. Mons. Giacomo Morandi – tytularny arcybiskup Cerveteri, sekretarz
    __________Na koniec zaś, abyśmy wszyscy – nie daj Boże! – nie wpadli (na powrót lub: w jakimś sensie) w marksizm [co ma właśnie utorować drogę panowaniu Antychrysta!] cytuję znamienne treści ze str. 10 świetnej książeczki ks. Stanisława Pyszki SJ „Chrześcijańska nauka społeczna w pytaniach i odpowiedziach” (wyd. Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, Kraków 1993, „ZA ZEZWOLENIEM WŁADZY DUCHOWNEJ”):
    15. Czy substancją jest wyłącznie jednostka ludzka, czy także ludzka społeczność?
    – Wyłącznie jednostka ludzka. Społeczność jest zbiorem substancji, nie zaś „substancją zbiorową”, ponieważ coś takiego nie istnieje.
    16. Co przeważa: dobro wspólne, czy też dobro jednostki?
    – Dobro jednostki; za wyjątkiem przypadków kiedy jednostka ma zobowiązania w stosunku do organizmu społecznego, którego jest członkiem. Przykład: dobro wspólne może zażądać od jednostki, dla ochrony swego bytu, oddania życia, np. za ojczyznę w trakcie słusznej wojny.
    17. Czym, w ramach danej społeczności, jest władza?
    – Środkiem do realizacji, zabezpieczania i pomnażania dobra wspólnego [A NIE: dobra własnego/indywidualnego/prywatnego rządzących! – Władza istnieje TYLKO i WYŁĄCZNIE dla dobra WSPÓLNEGO, a nie prywatnego kogokolwiek!].
    _______________A na pociechę: latem ma się pojawić NOWA SZCZEPIONKA – produkcji włoskiej. Może (daj Boże!) nie będzie ona miała już NIC WSPÓLNEGO z ciałami dzieci po aborcji: https://info.wiara.pl/doc/6682974.Wlosi-wprowadza-do-uzytku-wlasne-szczepionki-przeciw-SARS-CoV-2

   • Wojciech pisze:

    W dzisiejszym świecie wszelkie granice ludzkich zachowań, juz dawno zostały przekroczone. Stąd założenie, że informacje o pochodzeniu szczepionek są prawdziwe to naiwność. Ta dobra, ta nie dobra! Samo wydanie opinii o moralności ich przyjęcia jest dowodem na to, co do tej pory było obśmiewane i traktowane jako teoria spiskowa. Dziś wszystko stało się jasne. Co Watykan i poszczególne episkopaty powiedziały wiemy, a informacja o zaszczepieniu się papieża Franciszka jak i Benedykta przypieczętowały to. Pozostaje nam osobiste rozeznanie w tej sprawie. Powiem, tylko, że byłem zmuszony odmówić moim rodzicom pomocy w zapisaniu się na szczepionkę gdyż nie chcę mieć nic na sumieniu cokolwiek z tym będzie się łączyło, fizycznie czy duchowo. Smutne i ciężkie czasy, jestem ciekaw czy uda mi się pozostać nie zaszczepionym, pracując jako nauczyciel religii katolickiej w szkole średniej. Jak Bóg da, zobaczymy!

 14. klasv pisze:

  Tyle darów rok nam przyniósł..

 15. Alina pisze:

  Czy ktoś odsłuchiwał dziennika duchowego Anny od Jezusa? Czy to jest prawdziwe?

  • wobroniewiary pisze:

   to jest z grupy Cypriana Polaka i G z Leszna – nie czytam, nie polecam, nie promuję!

   • Mateusz PWWM pisze:

    Pani Ewo na yt lata film z intronizacji z Leszna z udzialem niejakiego G. a prowadzącym byl
    Abp Dzięga. Mój tato bardzo się cieszy z tej intronizacji bo mówił ze taka właśnie powinna być z władzami państwowymi a nie taka jaką wszyscy znamy pod przewodnictwem Bp Czai,
    Osobiście widziałem tylko trochę z tego filmu ale zobaczyłem tam leżącego krzyżem właśnie G. z L. co wzbudziło we mnie troche zdziwienie…

    • wobroniewiary pisze:

     do intronizacji potrzeba episkopatu (1 abp to za mało) i rządu a nie „namaszczonego grzegorza”

    • Elizeusz pisze:

     Ta intronizacja oczekiwana i żądana od tylu już lat przez Pana Jezusa dokona się, ale w czasie bolesnego i krwawego oczyszczenia Polski z garstką ocalałych członków Episkopatu. Dopiero wtedy, nie wcześniej!

   • Alina pisze:

    Tak też pomyślałam, dziękuję za odpowiedź. Wszystkich pozdrawiam.

   • Krzysztof pisze:

    Cypriana Polaka i G z Leszna -To wilk w owczej skórze. Jak najdalej od jego filmów.

 16. Robert pisze:

  Myślę sobie o tak późnej godzinie nocy, że jest aż tak źle z „wykonywaniem” Dobra po świecie, że nawet zupełna już większość – demokratycznie zagonionych do humanistycznej poprawności, o tym niestety nie wie, nie ma nawet czasu wiedzieć albo nie chce już po prostu słyszeć o „dyrdymałach ortodoksów” jak o dźwiękach, które drażnią pomęczone uszy słusznie przecież zapracowanych. A tych, co mają szczęście-nieszczęście zdawać sobie – choć trochę, sprawę, mniejszość jest tutaj, na padole, żałosna: nie mają oni siły nawołania przez te wszystkie media przyjemności on-demand, różnorako narkotyczne, znieczulające na kolorowo i głośno, poprzez warstwy maści informacyjnej, nakładanej grubo na męczącą, spontaniczną, człowieczą i coraz rzadszą refleksję, na pobolewanie zęba mądrości sumienia. Kto się dzisiaj – na przykład dzisiaj, przejął do bólu goleni, żuchwy czy sierdzia i pozwolił sobie – wbrew sobie (!), na błogie zapomnienie o wierzytelnościach albo o należnościach, albo o kosztownym, uroczym kocie czy rasowym, chorowitym piesku, albo o bracie czy siostrze krwi, matce czy ojcu w starości, synu czy córce, którzy nie poznali celu, albo o tym czy owym…: nie Bożym bezwzględnie, jednoznacznym, wszystkim na raz – niby o nikim? Dla braci w Chinach nie mogących jak my roztrząsać ważności Komunii św. na rękę vs. do ust, rodzin w Afryce zabijanych na własnych klepiskach, bo coś wyszeptały o Mesjaszu z pradawnej Judei, dla czyichś rodziców rozerwanych bombami w ławkach pustawej świątyni, dla starców uśmierconych zastrzykiem „miłosierdzia” – kto z nas dziś spowolnił swój pęd? Całe rzesze, miliony, miriady odeszły bez jakiegokolwiek pocieszenia, sprawiedliwości, spełnienia – bez sensu jakby. And show must go on??? Czy nie czas najwyższy, aby dać z siebie wszystko, wszyściutko, wszyściuteńko, a nie tylko „duuużo”, tzn. nadwyżki, dziesięciny, suche-tłuste ochłapy przelewów miesięcznych, dla powstrzymania tej kosmicznej zapaści, która się pogłębia i pogłębia, i pogłębia? Nie czas, aby krzyczeć do Boga z każdej ludzkiej dziury i na całe gardło?? Przecież On przyjdzie, przyjdzie, nie odwróci się Ojciec, nie zostawi nas na niełasce złego, które jest nie do pojęcia i które jest nie do przyjęcia! „Czas, czasy i połowa czasu” to wreszcie teraz?? Późno… Już?

  Przepraszam jakoś niniejszym za wynurzenie przedranne.

  Zresztą zawsze uwierają pod różnymi materacami siedmioma…

 17. Ava pisze:

  Czy możesz proszę podać źródło? Co to za objawienia?

  • agicam pisze:

   Panie Mateuszu ja też byłam ciężko chora na tą chorobę a ostatnie dwa lata to tylko dwukrotnie szpital i za drugim pobytem dwukrotna transfuzja krwi za jednym razem bo miałam tak silną anemię, że ubytek krwi miałam jak po ciężkim wypadku. A i to tylko trochę reperował o. Pomogła mi msza o uzdrowienie z KS Boshoborą. Bez wielkiej wiary ( nie mam zaufania do wszelkich odnów w Duchu Świętym itp..) ot tak po prostu zostałam wyleczona całkowicie, ale swoje odcierpiałam. Pozostaje modlitwa i zaufanie, że Jezus zainterweniuje we właściwym czasie. Dodam, że oprócz ciężkiej choroby działo mi się wiele innego zła u mnie i w rodzinie i sama nie wiem jak to wytrzymałam. O dziwo wiary nie straciłam ani nie buntowałam się zbytnio czemu ja, być może nie miałam siły pośród tych wielu udręk. Piszę, żeby umocnić w wierze, cuda się zdarzają. To moje drugie uzdrowienie na mszy świètej o uzdrowienie. Na jednej z pierwszych mszy tego typu, naprawdè dawno modliłam się o zupełnie co innego a dostałam łaskę wyleczenia z bardzo ciężkiej alergii, która uniemożliwiała nie tylko pracę ale i normalne życie tak byłam opuchnięta i umęczona swędzeniem. No a po wielu latach pojawiło się inne choróbsko-lecz alergia jest wyleczona trwałe, natychmiastowo bez żadnego kontaktu z medycyną. Tak, że wszystko w rękach Boga, co on dopuszcza to jest dobre w wymiarze naszego zbawienia. I ta myśl ratowała mnie zawsze. Pozdrawiam

   • Mateusz PWWM pisze:

    Dokładnie a najtrudniejsze jest wytrwanie w dobrym w modlitwie w chorobie, szatan wtedy potrafi mocno wbić w ziemię ale staram się teraz mocno uciekać do Najświętszej Maryi Panny robiąc drugie podejście do traktatu św Ludwika ale cały czas coś mi przeszkadza żebym zaczął czytać.

  • xcvb pisze:

   to z francji od takiej misjonarki i charyzmatyczki, ciezko jest o niej cos wyszukac. Natomiast co do twojego poprzedniego zapytania to Ci tam odpisalem kilka dni temu .

   • Ava pisze:

    Dziękuję- dopiero teraz dotarłam do odpowiedzi.
    Pytam tak dociekliwie o źródło, bo mam wrażenie, że jest jakiś wysyp proroctw w każdym zakątku ziemi. I niestety wiele z nich pobudza do lęku.
    A przecież:
    „W miłości nie ma lęku,
    lecz doskonała miłość usuwa lęk,
    ponieważ lęk kojarzy się z karą.
    Ten zaś, kto się lęka,
    nie wydoskonalił się w miłości”. 1J, 4,18.
    Ciekawe, że ten fragment jest odrobinę poniżej tego o fałszywych prorokach.
    Masz rację, że o wielu prawdziwych prorokach jest cicho, albo dopiero po ich śmierci tworzy się szum. Ciekawa jest np. Wanda Boniszewska.

    • xcvb pisze:

     ava jest duzo falszych prorokow. Ci prawdziwi sa gdzies ukryci bez mozliwosci przebicia.
     Fakt ze w takie juz zatwirdzone objawienia jak Akita czy Kibeho bywaja przerazajace to jednak w objawieniu licza sie proporcje. W prawdziwych objawieniach kladziony jest nacisk na uswiecienie modlitwe szukanie relacji z Bogiem . a w tych falszywych glownie nacisk jest na kataklizmy bo takie rzeczy przyciagaja ludzi .

 18. Sylwek pisze:

  ktoś tu kiedyś o trewigano romano nie za bardzo mowił i że nic się nie działo w tamtym roku czy październiku ale czy w Październiku nie było wyborów w usa a co teraz się robi a co sie zrobi a o głodzie coś i tym całym plandemii może ktoś wreszcie otworzy oczy jak się składa w całośc to wszystko do tego ks. Skwarczyńskeigo i Luz de Marie. Ciekawe co będize się działo w miastach jak zabraknie chleba – lepiej nie wiedzieć. https://www.youtube.com/watch?v=3njGbWOP_mw teraz mam nadziejże że oświeci choć kilka osób z asf ptasia krowia grypa a i corowiruskiem

  • m-gosia pisze:

   Nie dadzą nam z głodu umrzeć.Będziemy jeść robale.
   https://wpolityce.pl/swiat/535137-czy-bialko-z-larw-robakow-zastapi-mieso-zwierzece
   13 stycznia Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię, że żółte larwy mącznika młynarka, czyli chrząszcza z rodziny czarnuchowatych, są bezpieczne do spożycia przez ludzi.
   To ważny kamień milowy na drodze do unijnej komercjalizacji robaków jadalnych
   — nie krył radości prezes Międzynarodowej Platformy na rzecz Owadów na Żywność i Paszę (IPIFF) Antoine Hubert, cytowany przez portal Euractiv.
   Opinia wydana przez EFSA jest konieczna, by produkt spożywczy został dopuszczony do sprzedaży w Unii Europejskiej. Zdaniem specjalistów może to nastąpić już w ciągu najbliższych siedmiu miesięcy

 19. Longin pisze:

  @agicam
  Piękne zdanie napisałaś (…)”Tak, że wszystko w rękach Boga, co on dopuszcza to jest dobre w wymiarze naszego zbawienia”
  Kiedyś do A.Lenczewskiej powiedział Pan Jezus (…) I nie lękajcie się ani ludzi, ani własnej słabości. Wasza siła jest w zjednoczeniu ze Mną: w waszej modlitwie, oddaniu i wierności.
  Czuwajcie, aby wasze serca uderzały w rytm Mojego serca, aby myśli Moje były waszymi myślami, a czyny wasze wypełnieniem Mojej woli.” (18 VI 2003 Słowo Pouczenia, Wyd Agape Poznań 2020).

  A zatem czego się lękać – koronawirusa, szczepionek, chorób… kto chce słuchać ma okazję, kto nie chce, niech nie słucha nawet pod pozorem wygody oraz tzw. „zgodności etycznej”, bowiem ceną może być podporządkowanie dyktaturze śmierci wykorzystującej abortowane dzieci. Widać to szczególnie w tych dniach, gdy zaczęło się od najwyższych poprzeczek typu 80+. Jaki wstrząs może tą nieprawość powstrzymać ?. Zaszczepić można się raz…odszczepić nigdy.

 20. Bea pisze:

  PRAWDZIWE ZYCIE W BOGU
  VASSULA RYDEN

  To pokolenie trudno jest ugiąć. Wyniszczeni przez własne grzechy pokładają swą ufność w Szatanie, budując swą nadzieję na nim. Chociaż staję przed wszystkimi, by Mnie ujrzeli, tylko niewielu zwróciło uwagę. Ich przywódcy stali się okrutni i wiele narodów z ich ręki czeka śmierć. Jak bardzo płakałem nad tobą, stworzenie! Nad tobą, którego życie teraz będzie spływało ku śmierci. Wtedy, gdy płomienie niczym języki lizać będą twoich mieszkańców, wybuchając w powietrzu, Ja zapytam to pokolenie: gdzie znajdziesz wytchnienie? I w kim? W Szatanie? W sobie i we własnym ego?
  Nadszedł czas, aby wykonać Moją Sprawiedliwość, albowiem kara dla tego niewiernego pokolenia jest u waszych drzwi. Wypełnię Moje zarządzenia co do joty. Kiedy usłyszycie grzmot, Mój Głos się rozlegnie, hucząc w waszych uszach, rozbrzmiewając po same krańce ziemi. Wtedy wiedzcie, że świat i wszyscy, którzy go zamieszkują, usłyszą Głos Sprawiedliwości: zło przyniesie śmierć wielu narodom… zniszczenie ogarnie każde miasto.
  Czy słyszałeś, że „Anioł Jahwe okrąży miasta i narody” wzywając wszystkich do pokuty? To właśnie będzie się działo w dniach, które mają nadejść.
  Dlatego wy, którzy weszliście na Moje Dziedzińce i uwierzyliście w prawdziwość Moich mów, módlcie się i nie lękajcie się ani się nie bójcie, lecz wy, którzy przez niekończące się lata szydziliście z Moich mów, uderzając swoim językiem Moich proroków, strzeżcie się! Albowiem posługiwaliście się kłamstwami, by usprawiedliwić wasze kłamstwa, prawdziwie zakopaliście Moje Słowa w waszym własnym grobie. Tak, istotnie, przekręcaliście Moje Słowa. Lecz wasze grzechy wykopały przepaść między wami a Mną. A teraz Sprawiedliwość nie będzie wstrzymywana. Mówię wam, gorzkie będą dni, które na was przyjdą, kiedy Ja stanę naprzeciw was… Módlcie się i nie pozwólcie waszym powiekom zamknąć się popadając w sen!
  Oto jak powinniście się modlić:
  „Jahwe, mój Boże, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa,
  usłysz nasze wołanie o miłosierdzie i o pomoc,
  przebacz tym, którzy nie pokładają wiary w Ciebie, mój Boże,
  ani ufności w Twoją moc, by nas ocalić.
  Nie uderzaj nas w naszych dniach,
  wypalając w jednej chwili ziemię.
  Ale w Twoim Ojcowskim Współczuciu
  pożałuj nas i przebacz nam.
  Nie pozwól, by zły jak wodę rozlał naszą krew.
  Przebacz naszą winę, powściągnij swój gniew,
  pamiętając o naszej słabości.
  Powstrzymaj Twych aniołów zniszczenia,
  dając nam jeszcze jedną szansę okazania się
  wartymi Twojej Dobroci.
  Pokładam mą ufność w Tobie. Amen”
  Z jakimż zadowoleniem przyjmę wówczas tę modlitwę. Tę modlitwę, która sprawi, że złagodnieję! Córko, pobłogosławię tych wszystkich, którzy będą się szczerze modlić tą modlitwą. Niech to proroctwo zostanie usłyszane. „Dzień i godzina należą do Mnie, waszego Boga” – tak powiesz tym, którzy będą cię pytać o czas i godzinę Mojej Sprawiedliwości! Miłość cię kocha.
  Źródło:
  http://www.tlig.org/en/messages/1149/

 21. m-gosia pisze:

  Kilka osób pisze tutaj o obawach w przyjęciu szczepionek przez najbliższych. Pocieszającym jest fakt, iż Pfizer zmniejsza na razie dostawy. Mają uzupełniać od 25 stycznia. Coś im te szczepienia nie idą i oby tak dalej. Panie Boże ratuj nas.

  Nie oglądam TV,ale dużo czytam w internecie.Czasem wystarczy przeczytać kilka tytułów i żeby to nie było tragiczne to można by się śmiać, jak sprzeczne informacje podają.Brak logiki .Ci eksperci się ośmieszają.Raz coś otwierają,to znowu zamykają,obiecują ,nie spełniają. Obecnie zakażenia się zmniejszyły,a tu dalej zamordyzm.U naszych zachodnich i południowych sąsiadów jeszcze gorzej, a więc jak Polska może się wyłamywać.Ciekawe,że na Białorusi nie mają tych obostrzeń.Widziałam filmik z powitania Nowego Roku,no chyba ,że przedstawili zeszły rok.

  Nie bój się,nie lękaj się Bóg sam wystarczy.

 22. Wojtek pisze:

  O. Wit Chlondowski krytycznie odnosi się do prawdziwości objawień w Trevignano Romano.
  Film z jego udziałem na YouTube.

 23. eska pisze:

  Dziękuję wszystkim za modlitwę i troskę, za wszelkie komentarze. Postaram się na nie odpowiedzieć, jak tylko znajdę dłuższą chwilę na wejście na komputer, zamiast pisać z komórki.

 24. Flemonek pisze:

  Proszę o modlitwę za Dawida. Po okresie abstynencji zaczął pić. Wyszedł z domu i 3dni go nie ma. Ma trzy małe córki…

 25. luu pisze:

  Może już to ktoś wstawiał, ale gorąco PROSZĘ o MODLITWĘ za GŁODZONEGO NA ŚMIERĆ POLAKA w angielskim szpitalu. Jego sytuację znam z mediów, ale dzisiaj jeden z warszawskich szpitali ogłosił, że będzie go leczył. Jednak szpital w Anglii wciąż go głodzi, łamiąc przy tym lokalne zasady wyznaczone przez brytyjską służbę zdrowia. Tu jest NAGRANIE, mężczyzna JEST ŚWIADOMY i PŁACZE: https://wpolityce.pl/swiat/535080-polak-umiera-na-oczach-rodziny-wstrzasajaca-relacja-siostry

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s