25 grudnia: dzisiaj rozpoczynamy 40-dniową akcję „Nazaret – moim Domem!”

Akcja modlitewna została objęta opieką duchową przez ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego – Poświęcenie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu

Plan modlitwy:
Modlitwa codzienna:

Psalm 51 jako Modlitwa przebłagalna za wszystkie grzechy osobiste i rodzinne;

1 dziesiątka różańca – tajemnica Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi – ustanowienie Maryi królową naszych rodzin

Psalm 121 jako psalm oddania swojej rodziny Bożej Opiece

Czwartki: Adoracja Najświętszego Sakramentu: w kościele lub online*1 (czas dowolny)
** Dla osób, które nie wychodzą z domu: przeniesienie się w sposób duchowy przed tabernakulum w swoim kościele i trwanie przed nim
„Dziś adoracja nocna. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego zdrowia, jednak nim zasnęłam, łączyłam się z siostrami adorującymi. W godzinie od czwartej do piątej nagle zostałam zbudzona, usłyszałam głos, abym wzięła udział w modlitwie z tymi osobami, które teraz adorują. Poznałam, że jest wśród adorujących dusza, która się za mnie modli. Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana i powiedział mi Pan: co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara.”  (Dz.1419 – 1421)

Piątki: Adoracja krzyża – modlitwa przepraszania Jezusa za grzechy swojej rodziny i Uwielbienie Bożego Miłosierdzia wypływające z krzyża dla rodziny. (czas i forma dowolna)

Finał modlitwy – 2 lutego 2021 r.

Udział w Mszy świętej w najbliższym Maryjnym Sanktuarium, bądź w kościele parafialnym lub w domach online*1
Zapalenie Świecy Gromnicznej, symboliczne wprowadzenie Światła Chrystusa do naszych domów.
Zawierzenie naszych rodzin, zgromadzeń i parafii Bożemu Miłosierdziu przez Akt ofiarowania się rodziny Miłosierdziu Bożemu i odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia.
Modlitwa za wstawiennictwem Maryi i Patronów o wylanie Ducha Świętego przez odmówienie rodzinnie Hymnu: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” i pobłogosławienie naszych domów wodą święconą z prośbą, aby Jezus, Maryja i Św. Józef uczynili z naszego dom swój Nazaret.

Organizatorzy: Wojownicy Maryi i Teobańkologia

Psalm 51
Błaganie pokutnika

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23-24)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Psalm 121
Bóg czuwa nad wiernymi

Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał (Ap 7, 16)

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał †
nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

58 odpowiedzi na „25 grudnia: dzisiaj rozpoczynamy 40-dniową akcję „Nazaret – moim Domem!”

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Magdalena pisze:

  Jeszcze raz całym sercem dziękuję za tę akcję w której będę z wielką radością uczestniczyć. Podam w niej nadzieję o zjednoczenie rodziny. Ufam, że coś zmieni się na lepsze… ❤️🙏🙏🙏

 3. Ania G. pisze:

  Życzę Wam takiej wiary, jaką miała Maryja,
  która nie rozumiejąc, zaufała Słowu
  i pozwoliła, aby Bóg się Nią posłużył
  i dał ludziom szczęście —Ty też dawaj Je innym. Niech przyjście na świat Chrystusa przyniesie Ci radość, pokój, nadzieję i miłość.❤️❤️. Wesołych Świąt! KOCHANI OD DZIŚ SĄ KOLEJNE MSZE ŚWIĘTE WYNAGRADZAJĄCE AŻ DO 2 stycznia,oraz od 4.01 do 6.01 również wynagradzające,może komuś się uda 3 stycznia zamówić aby była ciągłość MSZY Św wynagradzających. I takie moje świadectwo co do tych MSZY,ile razy je zamawiam tyle razy mi się one zwracają,w wigilię Bożego Narodzenia z napiwków i prezentów wyszło mi tyle ile ostatnio zapłaciłam za MSZE Święte wynagradzające.💖💖💖 Błogosławionych Świąt

  • Ola pisze:

   Kochana ,podaj dokładną intencję Mszy św. wynagradzających ,abym mogła łączyć się duchowo .
   Na ten czas łask płynących z uroczystości Bożego Narodzenia,życzę nam wszystkim, aby Miłość objawiona w Bożym Synu rozpaliła nasze serca niegasnącym płomieniem i nieustannym pragnieniem zjednoczenia z Panem ,a w codzienności wskazywała na obecność Pana w braciach i siostrach.
   Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia ♥️
   ☺️ ♥️😘

   • Ania G. pisze:

    W intencji wynagradzającej za grzechy nasze, naszych najbliższych,naszej Ojczyzny i całego świata z prośbą o Boże Miłosierdzie i nawrócenie dla nas i świata całego oraz o triumf Niepokalanego Serca Maryi w naszej Ojczyźnie, Kościele Św i kapłanach oraz rządzie.

    • Ania G. pisze:

     A moim pragnieniem jest 40 MSZY Św wynagradzających na czas trwania tego pięknego dzieła💖🙏😁

  • Ola pisze:

   Kochana ,podaj dokładną intencję Mszy św. wynagradzających ,abym mogła łączyć się duchowo .
   Na ten czas łask płynących z uroczystości Bożego Narodzenia,życzę nam wszystkim, aby Miłość objawiona w Bożym Synu rozpaliła nasze serca niegasnącym płomieniem i nieustannym pragnieniem zjednoczenia z Panem ,a w codzienności wskazywała na obecność Pana w braciach i siostrach.
   Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia ♥️
   ☺️ ♥️😘

 4. Bogumiła z Opoczna pisze:

  Czy Mogę się starać o.msze na 3 stycznia..Ale chodzi o To że Sama Pani Aniu dajesz tych 40 mszy wynagradzajacych?

  • Ania G. pisze:

   Pewnie że możesz się starać o MSZE Świętą w dniu 3 stycznia. Ja będę starać się o kolejne MSZE. Być może ktoś z Was jeszcze zamówi po 6 stycznia tak aby powstało jerycho modlitewne wynagradzające. Wiem że dla jednej osoby to dużo 9 MSZY,u mnie my się składamy w rodzinkę i klientki czasem mi dają,a ja poza tym miałam wypadek,osoba która we mnie wjechała autem odkupił mój samochód temu też mam fundusze . Pamiętajmy że niedługo stracą wartość. KOCHANI ZACHĘCAM Was jeszcze raz. Przepraszajmy naszego Ojca w niebie i wypraszajmy Bożego Miłosierdzia dla nas i całego świata.

   • Krystyna pisze:

    Witam, zamówiłam mszę wynagradzająca za grzechy w mojej parafii na 16 01.. Pozdrawiam KM.

    • Ania G. pisze:

     Wspaniale!!! Dziękuję bardzo. W ten sposób może się uda do 2 lutego zamówić wiele MSZY Św wynagradzających i każdy będzie się łączyć duchowo. Już określam 16.01′ ktoś jeszcze jeśli zamówi proszę dać znać.

   • Krystyna pisze:

    Dzisiaj jeszcze zamówiłam 2 msze wynagradzające za grzechy w dniu 30 01 i 31 01. Też w mojej parafii to jest u Bernardynow Wwa. Pozdrawiam KM

 5. Maggie pisze:

  Jeszcze raz krótko i serdecznie:

  Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Do Siego Roku, szczodrobliwie obfitującego w Łaski płynące od Bożej Dzieciny, a nasze wspólne wołania 🙏🏻❣️ niech sprawią, że to Boże Dziecię, przywróci Boży Porządek …. na tym skażonym świecie. 

   Jezus JEST Panem ❣️- „a Słowo stało się Ciałem i mieszkało między nami”

  • Witek pisze:

   Dzieci, nie pozwólcie, by zgasła wasza wiara i nadzieja na lepszą przyszłość, bo jesteście wybrani….

   Orędzie Matki Bożej 25 grudnia 2020
   Drogie dzieci! Niosę wam Dziecię Jezus, Które niesie wam pokój. Tego, Który jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością waszego życia. Dzieci, nie pozwólcie, by zgasła wasza wiara i nadzieja na lepszą przyszłość, bo jesteście wybrani, abyście w każdej sytuacji byli świadkami nadziei. Dlatego jestem tu z Jezusem, aby was błogosławił Swoim pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

   https://www.centrummedjugorje.pl/PL-H4/aktualnosci/1017/oredzie-matki-bozej-25-grudnia-2020.html

 6. adam pisze:


  SPEŁNIJMY PROŚBĘ MARYI z MEDJUGORIE-codzienny różaniec w łączności z Vicką i Medjugorie godz 5 rano
  zaapraszamy

  mocwsłabości

  • Aga pisze:

   Dziś z najstarszą córką zaczelysmy się modlić w akcji Nazaret. Pozdrawiam i życzę Błogosławieństwa Bożego z okazji Świąt

 7. Paweł pisze:

  Ponieważ mamy już za sobą kościelny zakaz „zabaw hucznych”, więc – dla rozrywki – pozwalam sobie wkleić kilka starych, dobrych „przebojów” muzyki klasycznej (takich „średnio sprzed 100 lat”):
  1. POLKA w „amerykańskim” stylu:
  https://www.youtube.com/watch?v=j11MOncimNQ
  2. WALC, ale meksykański, a w dodatku w instrumentacji rosyjskiej:
  https://www.youtube.com/watch?v=BrFhfPYPUl4
  3. Również zaś nawiązujące do „ojczystego” kontynentu „papieskiego” – oto ciekawe nagranie dobrze znanego TANGA:
  https://www.youtube.com/watch?v=RYjCNdDy9hI
  4. No i z kolei NASZ niejako „ojczysty” kompozytor Siegfried Translateur – syn Żydówki z Lublina, czasem oflagowywany więc w nagraniach na youtube biało-czerwoną flagą – w swoim bardzo oryginalnym WALCU:
  https://www.youtube.com/watch?v=55klNw_80AA
  5. A na koniec – czerpiący z folkloru pobratymczych nam Węgrów żywiołowy CZARDASZ Vittorio Montiego:
  https://www.youtube.com/watch?v=6sTMUn6j9B0

 8. mzz pisze:

  Prosze o modlitwę za mnie, juz 3 miesiąc kaszle, a jestem w ciązy i nie mogę zadnych leków przyjąć. Proszę, niech to juz odpuści.

  • Urszula pisze:

   A jakby Pani spróbowała inchalacje z olejku Samarytanina, dużo o nim pisze na stronie fb,, Czasy Maryi”

  • beatkaa pisze:

   Święta Rodzino módl się za nami+++

  • Anna pisze:

   Święta Rodzino z Nazaretu weź w opiekę Mamę, która nosi dzieciątko pod swym sercem , a ty Dziecię Jezus swą małą rączką, mającą moc czynić dziś cuda pobłogosław Mamę i dzieciątko, by choroba całkowicie ustąpiła i nie zagrażała ni mamie, ni dziecku. Jezu bądź uwielbiony w tym dziecku i Jego Mamie. Amen +++

  • xcvb pisze:

   pewnie zatoki sobir zalatwilas i ci splywa. ja kaszle od kilku lat wlasnie od zatok . moze diete zmien zeby odpornosc wzmocnic. z inhalacjami ziolami i suplementami uwazaj w ciazy. . ewentualnie zwykle inhalacje albo oklady.

  • KATHRIN28 pisze:

   PROSZĘ PIĆ ZAKWAS Z BURAKÓW DOMOWEGO WYROBU DOBRE NA WSZYSTKO POLECAM Z CAŁEGO SERCA I ŻYCZĘ OPIEKI MATKI BOŻEJ 🙂

 9. Ola pisze:

  Bardzo proszę o westchnienie za mną ,bardzo potrzebuję waszych modlitw ,jestem strasznie atakowana przez złego ,bardzo mnie gnębi w myślach i pokusach ,po tym jak kolejny raz cała oddałam się mojemu ukochanemu Jezusowi .

 10. Ola pisze:

  W Waszych intencjach
  Pod Twoją obronę 🙏❤️

 11. jola pisze:

  Proszę o modlitwę za mojego męża i za naszą rodzinę, by pozostała w jedności.

 12. beatkaa pisze:

  Jezu Ty się tym Zajmij+++

 13. Helena i Henryk pisze:

  +++ We wszystkich intencjach.

 14. Pingback: 40-dniowa akcja „Nazaret – moim Domem!” – link do modlitwy | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 15. Pingback: kaplica-izba JEZUSA MIŁOSIERNEGO – PMK Glasgow

 16. Alina S. pisze:

  Dziękuję z całego serca ,że mogę uczestniczyć w tej akcji Nazaret moim Domem. W modlitwie sila wierzę iż wyprosimy wiele łask Bożych dla naszych rodzin.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s