„Czyścimy czyściec” wraz z czytaniem Biblii i zdobywaniem odpustów za zmarłych

Fundacja „ku Bogu” oraz WOWit, zachęcają do wspólnej modlitwy „Czyścimy czyściec”. Modlitwa będzie transmitowana „na żywo”  w czwartek, o godzinie 21.00 na kanale YouTube oraz „ku Bogu”

Każdy z nas kiedyś umrze, czy nam się to podoba czy nie. Rzeczywistość, która nas spotka po „drugiej stronie zycia” to niebo, czyli wieczne szczęście z Bogiem, albo piekło, potępienie , żal, wieczna tęsknota za Bogiem.  Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Kościół Katolicki nazywa potocznie czyśćcem miejsce, w którym dokonuje się oczyszczenie wybranych, aby ostatecznie dostąpić łaski nieba. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga.

Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma świętego (np. 1Kor 3, 15; 1P 1,7) mówi o ogniu oczyszczającym.  O czyśćcu pisali m.in. św. Klemens Aleksandryjski (III w.), Orygenes (III w.), św. Ambroży (IV w.), św. Bonifacy, św. Grzegorz Wielki, św. Franciszek,  św. Antoni Padewski, a przede wszystkim Chrystus i Matka Boska. Czyściec jawi się najczęściej jako kara ognia „roztropnego”, „inteligentnego”, który nie pochłania ostatecznie, a jedynie doświadcza. Czyściec jest karą ognia chwilowego, jest „chrztem ognia”, który dla sprawiedliwych może być nawet jak orzeźwiająca, chłodna rosa. Doświadczenia obecności dusz czyśćcowych miało wielu współczesnych błogosławionych i świętych m.in. S.Kaustyna Kowalska, o.Pio, Katarzyna Emerich, ks. Jan Bosko, bł. Honorat Kużmiński. Nawoływali oni do modlitwy za dusze czyśćcowe, gdyż wizje, jakie dane było im doświadczyć, były bardziej przerażające od jakiejkolwiek rzeczy, którą przeżyli na ziemi.

Czyściec nie mógłby „funkcjonować” bez troski żyjących o zmarłych, bez modlitwy, bez stosownych nabożeństw. Troska żywych o dusze czyśćcowe stanowi oczywisty system wiązany – dusze wyzwolone z czyśćca będą z kolei wspierać żyjących i pomagać im.

Czyściec – profundus – studnia/otchłań/przepaść.

Czyściec to miejsce centralne w trzech strefach odniesienia:
1. moralnej (pomiędzy dobrem a złem)
2. przestrzennej (pomiędzy piekłem i niebem)
3. czasowej (pomiędzy śmiercią i Sądem Ostatecznym)

Fundacja „ku Bogu” oraz WOWit, zachęcają do wspólnej modlitwy „Czyścimy czyściec”. Modlitwa będzie transmitowana „na żywo”  w czwartek, o godzinie 21.00 na kanale YouTube oraz „ku Bogu”. Transmisję będzie prowadził kapłan, który przeprowadzi uczestników przez proces uzyskania odpustu zupełnego za duszę w czyśćcu cierpiącą. Dołącz do naszej wspólnej modlitwy CZYŚCIMY CZYŚCIEC. Działając we wspólnocie, jesteśmy w stanie uczynić więcej dobra, co dla dusz cierpiących ma ogromne znaczenie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy:

Wspólnie możemy wyzwolić z czyśćca tysiące dusz, min. Poprzez słuchanie Pisma Świętego i dopełnienie warunków odpustu zupełnego. Naszymi partnerami są „Biblia Audio Superprodukcja” oraz wydawnictwo „Fronda”.

Szczegółowo o warunkach i możliwościach uzyskania odpustów zupełnych i cząstkowych możesz się dowiedzieć tu :

https://www.facebook.com/KuBoguYT/posts/2780501288832455

 Poniżej podajemy tekst Dekretu dot.uzyskania odpustów  wg pisma Penitencjarii Apostolskiej Dar odpustu.

 1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco: « Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych ».
 2. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków (por. niżej n. 34) i wykonania określonych dzieł […]
 3. Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być – przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym – w stanie łaski uświęcającej.
 4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:
  – wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;
  – wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;
  – przyjąć komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.);- pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.
 1. Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym. Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się «Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo». Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.
 2. W przypadku osób, którym rzeczywiste przeszkody uniemożliwiają spełnienie przepisanych dzieł i warunków, spowiednicy mogą je zmienić (oczywiście nie dotyczy to obowiązku wyrzeczenia się grzechu, także powszedniego).
 3. Odpusty można zawsze uzyskać dla samego siebie lub dla dusz osób zmarłych, nie można natomiast uzyskać ich dla innych osób żyjących na ziemi. […]

Pobrano ze strony: http://www.vatican.va/

Katolicka nauka o odpustach została wyłożona przez papieża Pawła VI w konstytucji apostolskiej Indulgentiarum Doctrina

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

46 odpowiedzi na „„Czyścimy czyściec” wraz z czytaniem Biblii i zdobywaniem odpustów za zmarłych

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Witek pisze:

  Będą was wyrzucać z synagogi”. Ojcze Augustynie- DZIĘKUJĘ!!!!!!

  Posłuchajcie proroczych słów, o. Augustyn mówi o sobie, ale i …o każdym z nas jeszcze trochę…

  Dlaczego tak uważam:
  Co zrobili z Panem Jezusem? Tak tak Arcykapłani – można powiedzieć Kardynałowie tamtych czasów!
  Co zrobili z o. Polanowskim i wieloma Kapłanami, którzy zostali uciszenie? Tak tak to zrobili ich przełożeni.
  Co zrobią z nami? Patrz wyżej!!!

 3. Witek pisze:

  Dla przypomnienia. Tak to trzeba przypominać. Ks. Paweł Murziński min. o posłuszeństwie:

 4. Witek pisze:

  ..i jeszcze raz ks. Paweł Murzyński

  https://betania.pl/article/read/60

 5. Witek pisze:

  Odnośnie Dusz Częściowych i głównego wpisu, na ostatnim spotkaniu w Zielonce w Koście MB Częstochowskiej Ks. dr. Marcin Hołuj egzorcysta powiedział, że cierpienia w czyśćcu są takie same, T Y L K O – tysiąc razy większe.
  Potrzebę nieustannej, codziennej modlitwy za Dusze Czyściowe, powinien mieć każdy z nas. Bo czym są nasze cierpienia tu na ziemi? Tutaj możemy zasługiwać, a tam musimy przyjąć to co dostaniemy….

 6. KSl pisze:

  Czy dla uzyskania odpustu po prostu należy przyjąć Komunię Świętą w dowolnej intencji (czyli chodzi o sam fakt przyjęcia) czy intencja Komunii musi być „odpustowa” ?

 7. Grażyna pisze:

  Bardzo proszę pomódlcie się w tej w chwili
  w intencji Anny ,która teraz bardzo potrzebuje pomocy. Dziękuję

 8. Beata pisze:

  W jednej z parafii na Śląsku, niedaleko mojej miejscowości, ksiądz został właśnie ukarany mandatem 5 tysięcy złotych, za przekroczenie limitu wiernych podczas niedzielnej Eucharystii. Teraz jest ostry reżim i liczenie wiernych. Wchodzi 50 osób i koniec, kościół zamknięty. Chce mi się płakać, bo nie wiem, co teraz zrobią nasi kapłani. Jak zaczną skrupulatnie liczyć, to nie mamy szans na udział w świątecznej Mszy, wejdą tylko ci od zamówionej intencji. A było już tak prawie normalnie…I wiecie co, mam ostatnio silną alergię, wręcz wstrząs anafilaktyczny, na jedno słowo: online. Mówię stanowcze nie Mszy tylko przez media.

  • Magdalena pisze:

   U mnie w mojej Parafii Beatko był… donos właśnie za przekroczenie limitu wiernych, donos anonimowy. Mam znajomą w sanepidzie i mi powiedziała 🙁
   I muszą się do tego ustosunkować. Także czekamy na wizytę. Powiedziałam ks. Proboszczowi o tym. Po zastanowieniu powiedział, żeby się nie martwić, że jakoś sobie poradzi. Nie wiem jak to zrobi ja się trochę boję. Muszę przyznać, że to święty i Boży Kapłan, który raz w tygodniu odprawia też tradycyjną Mszę Świętą. Ma wielkie nabożeństwo do Świętego Michała Archaniola a i woda święcona w kropielnicy jest. Przekroczona liczba wiernych, o ile trudno zliczyć, bo pełny Kościół codziennie na Roratach…
   Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce…

   • Damian pisze:

    O ile się dobrze orientuję, to te obostrzenia są rozporządzeniami rządu (nie są ustawami). Co się z tym wiąże nie mają podparcia w prawie (szczególnie w trójpodziale władzy). Poza tym konstytucja gwarantuje wolność zgromadzeń (artykuł 52 konstytucji) oraz wolność wyznania (artykuł 53 konstytucji), chyba że wprowadzony jest stan klęski żywiołowej/stan wyjątkowy (artykuł 223 punkt 3), wtedy można wolność poruszania ograniczyć. O ile biskup nie powie inaczej, to nie przyjmowałbym mandatu i poszedłbym z tym do sądu na jego miejscu.
    Przykład opinii prawnej odnośnie obostrzeń:
    https://www.kancelariawojtala.pl/czy-zakazy-w-zwiazku-z-koronawirusem-sa-nielegalne/
    A tu jeszcze opinia RPO (mimo jego poglądów lewicowych sam RPO zwraca uwagę na bezprawne ograniczenie wolności religijnej):
    https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rpo-rozporzadzenia-MZ-niezgodne-z-ustawa

    • Maggie pisze:

     Dodam: Jeśli kościół traktowany jest jak szpital (bo przecież leczy schorowane dusze), to jeśli ludzie w maskach, to wara im od dostępu do kościoła.

     Donosiciel, zwłaszcza anonimowy (może być to na tle katoliko-fobii), nie powinien być brany w rachubę, bo brak dowodu rzeczowego nawet czy było o 1-ną osobę za wiele w kościele. Niech władze przyślą „rachowacza”, który będzie przy wejściu wydawał numerki, aby nie było usterki.

   • Alutka pisze:

    Lepiej mieć regularne wpływy z tacy od wiernych, bo wtedy i na mandaty się nazbiera, niż żeby kościoły i kasy parafialne pustkami świeciły.
    Chyba nasz ksiądz proboszcz też doszedł do takiego wniosku, bo u nas nie ma liczenia wiernych ,tylko, żeby maseczki na usta i nos założone były.

 9. Paweł pisze:

  Teraz, w III tygodniu Adwentu, obchodzone są – jak co roku – [mianowicie: w środę tegoż III tygodnia Adwentu oraz w piątek (dzisiaj) i w sobotę (jutro)] tzw. Kwartalne Dni Modlitw: w tym przypadku/kwartale (w Polsce) „Kwartalne Dni Modlitw o ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE RODZIN” [będące odpowiednikiem przedsoborowych „Suchych dni”, mających w tamtych czasach rangę dni liturgicznych aż II klasy („feriae II classis”) i wymagających zawsze fioletowych szat liturgicznych (chyba że wypadałoby akurat w tych dniach ogólnokościelne święto liturgiczne klasy I lub II; ale nie: PARTYKULARNE/lokalne święto II klasy, np. święto drugorzędnego Patrona danego kraju albo święto któregoś Patrona Europy, gdyż przed takowym „Suche dni” miałyby pierwszeństwo)]. Oto link do mojego dłuższego komentarza na ten temat, zamieszczonego w minione już w tym roku (pół roku temu) Kwartalne Dni Modlitw [które wtedy zaczynały się, jak co roku, w IV Niedzielę Wielkanocną, czyli „Niedzielę Dobrego Pasterza”]: https://wobroniewiaryitradycji.com/2020/05/02/3-maja-2020-zawierzenie-polski-chrystusowi-i-matce-bozej-na-jasnej-gorze/#comment-261993
  [Zacytowałem tam m. in. pełny tekst zatwierdzonej przez Kościół „LITANII NA KWARTALNE DNI MODLITW” oraz podałem link do moich z kolei jeszcze wcześniejszych komentarzy na ten temat, a ponawianych, jako że zostałem tu kiedyś poproszony na stronie o przypominanie tego tematu (co kwartał).]

 10. Kasia pisze:

  Szczesc Boże,
  Czy wiedzą Państwo coś na temat Pustelni w Czatachowie? Chciałam zamówić stamtąd Krzyż na prezent.

  • Damian pisze:

   A to nie jest czasem ta pustelnia gdzie działa (lub działał) o. Galus ? Sporo ostatnio wokół niego kontrowersji było. Sam nie wiem na czym teraz sprawa stoi, ale podobno dostał nakaz odbycia półrocznych rekolekcji i opuszczenia pustelni.

 11. Wojciech pisze:

  Episkopat odżegnuje się od inicjatywy RÓŻANIEC DO GRANIC CZASU https://ekai.pl/dokumenty/komunikat-rady-stalej-kep-ws-fundacji-solo-dios-basta/

  • Witek pisze:

   Nareszcie szczerze Episkopat się wypowiedział.
   Teraz juz oficjalnie mówią co myślą o inicjatywach SoloDBasta.

   Wszystkie jasne i Basta.

   • wobroniewiary pisze:

    Nie znacie wszystkich za i przeciw.
    Ja wybieram modlitwę

   • Longin pisze:

    My wierzymy, że ekspiacja czyli WYNAGRODZENIE, POST i MODLITWA zwłaszcza ta wspólnotowa powstrzymuje gniew Boży.
    Jeśli zatem ktoś twierdzi, że bazuje to na „magicznym” traktowaniu praktyk religijnych to jak nazwać nadgorliwość w ostrożności związaną z wyrzuceniem kropielnic na rzecz płynu z orlenu, ograniczeniem liczby osób do niekiedy mniejszej niż w tramwaju – jak nie daniem przystępu szatanowi. A może właśnie to jest „magia ostrożności”…czyli chmura ciemności, która wielu przewodników spowiła.
    Truizmem jest mówić, że potrzebujemy wielkich przewodników…przecież każdy prawidłowo wyświęcony kapłan jest szafarzem sakramentów, bez którego niewiele możemy zrobić.
    Niedawno jadąc rano samochodem zaplanowałem postój na Mszę Św. w małym miasteczku, gdzie akurat były w pobliżu trzy kościoły, choć roraty były o 6.15 tylko w jednym. Akurat udało mi się spotkać na drodze księdza, którego zapytałem w którym z kościołów odprawiona będzie pierwsza Msza, na co ten wskazał kierunek wymieniając kilka skrętów na odcinku ok.2 km. Dla niego ta „oczywista” droga, niestety okazała się błędna i dopiero zapytany przeze mnie inny lekko podchmielony świecki obywatel wskazał poprawny kierunek – co oczywiście wywołało u mnie pewne politowanie dla księdza, który zrobił to niezbyt starannie. Będąc w kościele skorzystałem z sakramentu spowiedzi – i jakie było moje zdziwienie kiedy w konfesjonale ujrzałem mojego niezbyt dokładnego przewodnika – bez którego jednak niedaleko bym „zajechał” ze swoją mądrością.

    • Longin pisze:

     Czyżby ten czas był bliższy niż myślimy ?
     W nagraniu o.Augustyn tylko 1 raz przytacza proroctwo o.Pio, choć jest ono powtórzone na końcu ponownie.
     https://www.youtube.com/watch?v=w17ltXfEfiA

    • eska pisze:

     Mój mąż miał kilka lat temu bardzo sugestywny sen. Był na jakimś ogrodzonym terenie pilnowanym przez mundurowych wtedy skojarzyło nam się to z obozami typu FEMA). Udało mu się przemknąć przez niedomkniętą bramę i zaczął uciekać. Ścigało go dwóch mundurowych, aż do jakiegoś ślepego zaułka, gdzie już nie było dokąd uciec. I wtedy pojawił się Jezus, a mąż i ci dwaj mundurowi padli na kolana i oddali Mu pokłon. Tak sen się skończył.
     Cały czas nie wiem, czy może to dotyczyć tylko konkretnej sytuacji mojego męża, czy jest to jakieś bardziej ogólnikowe i symboliczne „proroctwo” – czas pokaże. W każdym razie umacnia nas to w wierze, że jak już nie będzie gdzie uciekać, to właśnie wtedy przyjdzie ratunek Pana Jezusa.

  • Sylwek pisze:

   tak tak na Msze tez kazali nie chodzić najwyżsi dostojnicy bo to grzech …. NIE ZABIJAJ i takie tam

  • beatkaa pisze:

   Szkoda, bo zamówiłam świece niby poświęcone, ale jeszcze nie dotarły do mnie.

   • Beata pisze:

    Rada Stała KEP poleciła tylko zachowanie dystansu co do działań fundacji. Nie zabroniła modlitwy. A na świece tez czekam. Poświęcenie ich jest na pewno ważne, na to nie trzeba specjalnej zgody. Gdybym np. poprosiła znajomego księdza o poświęcenie świecy, Biblii czy medalika i wysłała go do kogoś znajomego to byłoby to jak najbardziej w porządku. Dodam także, że ja akurat traktuję z dystansem niektóre zalecenia KEP, zwłaszcza zachętę do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Słowo dystans jest takie ostrożne. Ani to zakaz, ani krytyka, po prostu jak kto sam rozumie we własnym sumieniu.

   • Danka pisze:

    Nie „niby” poświęcone, bo była transmisja z Gietrzwałdu, różaniec cz. chwalebna i poświęcenie świec w środę

  • eska pisze:

   Orędzie Pana Jezusa/ Włochy
   Trevignano Romano, 15/12/2020
   Pan Jezus:
   „Drogie dzieci, dziękuję wam za wasze „tak” każdego dnia.
   ⚠️Córko, pisz, żeby dotarło wszędzie.⚠️
   Moje ukochane dzieci (kapłani), dałem wam światło, a wy wybraliście ciemność, poświęciłem was a wybraliście świat, pokutujcie i proście o przebaczenie za to, co robicie dla mojego Kościoła. Proś wiernych o przebaczenie za karmienie ich tyloma kłamstwami. Czy nie wiesz, że dokonujesz wyborów, które zostaną nagrodzone wiecznym ogniem? Nawracajcie się i zbierzcie trzodę z miłością, dobroczynnością i uczcie drogi do uświęcenia. (…)

 12. Klara pisze:

  https://www.lifesitenews.com/news/physi … -or-forced?

  Protest lekarzy amerykańskich
  ATLANTA, Georgia, 16 grudnia 2020 r. ( LifeSiteNews ) – Grupa amerykańskich lekarzy zorganizowała w niedzielę przed Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w Atlancie, ostrzegając rząd przed zmuszaniem milionów Amerykanów do podjęcia „eksperymentu ”Szczepionka COVID-19, która byłaby„ największym programem eksperymentów medycznych w historii Stanów Zjednoczonych ”.
  „Nakazy szczepień na poziomie stanowym, lokalnym i prywatnym są niezgodne z wolnościami obywatelskimi i narażają miliony Amerykanów na eksperymentalne lekarstwo” – powiedział Gold w komunikacie prasowym.
  „Z tego i nie tylko powodu Lekarze z linii frontu w Ameryce proszą organy regulacyjne o otwarcie procesu na dodatkowe publiczne komentarze i przejrzystość, zanim zostaną wyprodukowane i podane kolejne miliony dawek” – dodała.
  Gold powiedział LifeSiteNews, że „większość Amerykanów nie powinna rozważać eksperymentalnego leku na chorobę z 99,7% współczynnikiem przeżycia, ponieważ ryzyko eksperymentalnego leczenia przewyższyłoby jakiekolwiek korzyści”.
  Amerykańska Agencja ds.Żywności i Leków (FDA) ogłosiła w piątek, że zatwierdziła awaryjne użycie szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 dla osób powyżej 16 roku życia. CDC stwierdza, że istnieje „brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności” szczepionki, jeśli chodzi o różne kwestie, na przykład czy szczepionka jest bezpieczna do stosowania z innymi szczepionkami, czy powinna być stosowana przez osoby z „HIV infekcja, inne stany obniżające odporność ”i czy mogą być bezpiecznie przyjmowane przez„ osoby w ciąży ”.
  Gold powiedziała w komunikacie prasowym, że jej grupa nie jest „przeciwna szczepieniom”. Dodała jednak, że od Amerykanów nie powinno się wymagać, aby „poświęcali swoje konstytucyjnie chronione prawa i, być może, ich zdrowie na rzecz eksperymentalnej szczepionki, która nie wykazała bezpieczeństwa i skuteczności przy zastosowaniu tych samych rygorystycznych standardów naukowych, jakich wymagamy od innych leków”.
  Grupa lekarzy opublikowała stanowisko, w którym wyrazili swoje obawy dotyczące szczepionek COVID-19.
  • Lekarze wzywają do dalszych badań nad bezpieczeństwem i skutecznością szczepionki, w tym na pytania dotyczące „patogennego torowania powodującego nagłą silną burzę cytokin i możliwych skutków ubocznych płodności u kobiet w wieku rozrodczym”.
  • Przedstawiają szereg znanych już obaw dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do szczepionek mRNA opracowanych przez Pfizer / BioNTech i Moderna, w tym, że te szczepionki są „zupełnie nową technologią”, od której „należy się spodziewać nieoczekiwanych rzeczy”, że nie ma „niezależnie opublikowane badania na zwierzętach ”dotyczące szczepionek, że istnieją„ znane komplikacje ”, które są minimalizowane, że istnieją„ nieznane komplikacje ”dotyczące tego, w jaki sposób szczepionki wpłyną na„ ogromny procent populacji ”, że twórcy szczepionek są„ odporni na wszelką odpowiedzialność ”i wreszcie, że wysoki wskaźnik wyzdrowienia osób, które zachorowały na COVID-19, nie uzasadnia przyjęcia eksperymentalnej szczepionki z nieznanymi komplikacjami.
  • Lekarze wyjaśniają, dlaczego szczepionki muszą być odpowiednio oznakowane jako „eksperymentalne”, ponieważ firmy farmaceutyczne w swoich zaleceniach dla FDA jasno mówią, że produkty są „badane”.
  • „Szerokie rozpowszechnianie eksperymentalnej szczepionki COVID-19 przed odpowiednim zajęciem się i kliniczną oceną powyższych problemów jest lekkomyślne”, piszą, dodając: „Dotyczy to szczególnie dorosłych poniżej 50 roku życia, u których wskaźnik przeżywalności zakażenia wynosi około 99,98 procent, oraz jeszcze niższy u osób bez chorób współistniejących wysokiego ryzyka. ”
  • Lekarze twierdzą, że szczepienie „zawsze musi być świadomą decyzją lekarza i jego pacjenta, biorąc pod uwagę wiele czynników ryzyka, w tym wiek pacjenta, choroby współistniejące i ryzyko narażenia”.
  • „Każdy pacjent jest wyjątkowy zarówno pod względem umysłu, jak i ciała. To właśnie w świętej relacji między pacjentem a lekarzem różnice te są badane, a nie przez polityka lub zdalny organ ds. Zdrowia, który nigdy nie spotka pacjenta lub pogrążonego w żałobie członka rodziny, aby zgłosić złe wieści z interwencji medycznej ”- dodają.
  • Amerykańscy lekarze z pierwszej linii utworzyli petycję podpisaną przez prawie 10 000 osób, w której domagają się, aby obywatele amerykańscy nie byli „zastraszani lub naciskani na przyjmowanie eksperymentalnych szczepionek”.
  • „Twoje zdrowie i schorzenia są osobiste i prywatne i nikt nie powinien mieć prawa tego naruszać, w tym pracodawca, linia lotnicza czy agencja rządowa” – stwierdza petycja.
  • W petycji stwierdza się, że każda „firma, pracodawca lub szkoła, która nakazuje lub w inny sposób próbuje wymusić szczepienie”, będzie aktywnie umieszczana na czarnej liście i bojkotowana.
  • Grupa lekarzy stwierdziła w poście na Facebooku z 13 grudnia, że „najpilniejszą kwestią jest zakłócenie decyzji branży lotniczej o nałożeniu na nas tego eksperymentu jako wymogu podróżowania”.
  • „Gdy tylko linie lotnicze zażądają dowodu na obecność eksperymentalnej szczepionki, swoboda przemieszczania się w Stanach Zjednoczonych zniknie” – stwierdza grupa lekarzy.
  America’s Frontline Doctors zyskali na znaczeniu latem ubiegłego roku, organizując dwa „szczyty białych fartuchów” przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych, podczas których w pierwszym przypadku lekarze opowiadali się za hydroksychlorochiną jako skutecznym sposobem leczenia COVID-19, a w drugim sprzeciwiali się zastosowaniu represyjnych środków walki z korona wirusem.”

 13. Sylwek pisze:

  tu wsio powiedziane to ale sa inne filmy tylko z ta sama karteczką, jakość się to pokrywa z niektórymi orędziami z nieba https://youtu.be/JNwuSowXh1w

  • Maria pisze:

   Plan w skrócie dostałam w pażdzierniku ;

   A nie mówiłem?
   Były sygnały.
   Wiele o tym mówiliśmy.
   I teraz się potwierdza.

   źródło: https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/canada-going-tyrannical-2nd-total-lockdown-isolation-camps-for-refusers?fbclid=IwAR12JuzgkaHpauINi67mFkF-qZ9eiy8NL-y47BFaweToU8AwUC8-aqBFFR8

   PLANY:

   „Plany na rok 2021
   (kanadyjski polityk zdradza plany rządu światowego)
   Listopad 20: drugi lockdown
   Listopad 20: wzrost statystyk zakażeń
   Grudzień 20: szpital polowy w każdym województwie
   Styczeń 21: głęboki lockdown – zakaz pracy
   Luty 21: reforma systemu zasiłku dla bezrobotnych
   Marzec 21: pojawia się Kowid-21, tym razem śmiertelny
   Kwiecień 21: szpitale niewydolne w obliczu liczby chorych
   Maj 21: trzeci lockdown – zakaz podróżowania między województwami
   Maj 21: Bezwarunkowy dochód podstawowy
   Czerwiec 21: Przerwa w zaopatrzeniu sklepów, wielkie ruchy społeczne, wojsko w punktach kontrolnych
   Wrzesień 21: Reset długów w zamian za szczepionkę i rezygnację z wszelkiej własności prywatnej.
   Dalej: Tylko zaszczepieni będą mogli wyjść z domów, reszta będzie trzymana w zamknięciu.
   Apokalipsa (rozdz. 13)
   Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi:
   miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.
   I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
   i że nikt nie może nic kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia –
   imienia Bestii lub liczby jej imienia.”

   🇵🇱 :

   • Paweł pisze:

    Ze strony https://www.holylove.org/message/11386/ – słowa Boga Ojca z dn. 23 maja 2020: „Zapraszam Was dzisiaj, byście dostrzegli, drogie dzieci, że szatan przychodzi przyodziany w liczne przebrania i w rozmaite [swoje] dzieła. Jednakże ostatecznym jego celem jest zawsze władza/opanowanie [Was]/kontrolowanie [Was]. I tak jest również z tym wirusem. On [= szatan] odniósł sukces teraz wpajając wszystkim strach i używa tego strachu dla swoich korzyści. Wkrótce każdy [człowiek] będzie MUSIAŁ być identyfikowany (poddawać się [każdorazowej] identyfikacji) co do swojego stanu zdrowia oraz [konkretnie swojego stanu] w odniesieniu do tego wirusa. A wtedy – dla wygody – informacja taka zostanie zaoferowana w postaci «chipa». Ale taki «chip» będzie mówił [osobom kontrolującym] więcej niż tylko o obecności (lub nie) tego wirusa oraz o stanie zaszczepienia. Będzie to po prostu jeszcze jedna forma kontroli [nad społeczeństwem]/ władzy/ panowania/ sterowania. Wkrótce [więc] koniecznym będzie [także] posiadanie [ponadto] pewnego rodzaju «chipa», aby móc kupić lub sprzedać. Moi wierni/ ludzie opowiadający się po Mojej stronie będą musieli usunąć się [na bok] i być niezależnymi od «mainstreamu»/ tego «głównego nurtu», tak aby [móc] dokonywać Bożych/Chrystusowych wyborów i mieć wolność kultu. Moja Reszta będzie musiała mówić swoim własnym głosem/ posiadać swój własny [i odrębny] głos. Będą musieli być wystarczająco odważni, by pozostać widocznymi/ «na widoku»/ «nie-niewidzialnymi» w obliczu krytyki.”

  • babula pisze:

   odsłuchałam. To jest straszne.
   Ja nie pojmuję jednej rzeczy: amantadyna jako lek jest znana przynajmniej od 1968r. Był czas by zaobserwować jak działa i jakie są skutki uboczne. Wiadomo, ze jest skuteczna jako lek na covid. I ministerstwo zdrowia zasłania się Brakiem badań na szeroką skalę potwierdzających jej skuteczność. Szczepionki istnieją od niedawna, działania uboczne nie zostały dokładnie poznane i mówi się o szczepionkach, że są względnie bezpieczne!
   Ktoś stracił zdrowy rozsądek zupełnie!

 14. zorza pisze:

  Kochani.Modlmy sie za naszych kaplanow .Za ks.Adama Skwarzynskiego,o.Pelanowskiego,i wielu wielu innych.Bez niech sobie nie poradzimy.

 15. Marta pisze:

  Nie można odpustu ofiarować za inną osobę żyjącą, ale można zrobić tak, żeby poprosić Maryję o wybranie duszy czyśćcowej, dla której odpust byłby uczyniony i wtedy tę duszę czyśćcową poprosić o modlitwę za osobę żyjącą. Tak „na około” trochę. Co prawda osoba żyjąca nie uzyska odpustu,ale uzyska modlitwę za siebie duszy czyśćcowej,co oczywiście jest ogromnym darem.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s