22 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata!

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
kard. Adama Stefana Sapiehy (1927 r.)

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem.
Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu i Twojej Ewangelii nie wstydzili.
Króluj w sercach naszych przez łaskę.
Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne.
Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną.
Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie.
Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi,
a Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą nasza ziemię! Amen.

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy:
Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa: – Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych. Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

71 odpowiedzi na „22 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  • Maggie pisze:

   WAŹNE‼️‼️‼️‼️‼️
   Dlaczego piszę o tym jeszcze raz: bo ORZECZENIE TK NIE ZOSTAŁO JESZCZE OPUBLIKOWANE, A KIEDY OPUBLIKOWANE to takie orzeczenie TK MA MOC PRAWNĄ, na ktorą zawsze ‼️można się powołać‼️

   https://www.citizengo.org/pl/lf/183370-wzywamy-polski-rzad-do-natychmiastowego-opublikowania-orzeczenia-trybunalu?tcid=80204865

   Dzisiaj 23.XI. 2020 dostałam list z którego kopiuję NAJWAŻNIEJSZE fragmenty:

   „Jak dotąd, za sprawą ogromnej presji międzynarodowej oraz wulgarnym i niezwykle agresywnym protestom ulicznym orzeczenie nadal pozostaje nieopublikowane.

   Jako CitizenGO nie możemy w tej sytuacji pozostawać bezczynni.

   Na najbliższe dni planujemy kolejne działania, które wywrą presję na decyzję polityków, by orzeczenie zostało opublikowane natychmiast.

   Nasza petycja w tej sprawie ma już blisko 100.000 podpisów.
   Nie byłoby to możliwe bez Państwa ogromnego poparcia, za które serdecznie dziękuję.

   Światowe lobby aborcyjne próbuje zmusić polski rząd do wycofania się i nie ogłaszania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, by nie mogło ono wejść w życie.

   Dlatego prosimy, podpisując petycję, o wyrażenie mocnego poparcia dla polskich polityków pro-life, w ostatecznym zagwarantowaniu prawa do życia dla wszystkich Polek i Polaków.

   Presja wywierana przez lewicę i liberałów oraz feministki i lobby proaborcyjne by nie ogłaszać i nie wprowadzać w życie orzeczenia Trybunału dowodzi, że prawa człowieka, demokracja i rządy prawa są dla nich ważne tylko wtedy, gdy wspierają ich lewicowe, liberalne, feministyczne i proaborcyjne cele.

   Bardzo Państwu dziękuję,

   Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

   P.S. Jeśli Państwa podpis znajduje się już pod petycją do Premiera Morawieckiego bardzo proszę przekazać tę wiadomość swoim bliskim, rodzinie i znajomym.”

 2. wobroniewiary pisze:

  Co za „katolicki wirus”, który atakuje głownie w katolickie święta czyli najpierw była Wielkanoc w gronie rodzinnym, potem zakaz nawiedzania cmentarzy w dniach 1-2 listopada a teraz zakaz przemieszczenia się na święta Bożego Narodzenia 2020!

  Najpierw był zakaz odwiedzania zmarłych, teraz – żywych, niedługo sami siebie nie będziemy mogli odwiedzić, nawiedzić czy zobaczyć. Lustra nam pozdejmują 🤣🙈🙈🙈🤣

  W sobotę, 21 listopada 2020, na konferencji prasowej do kwestii spędzania Bożego Narodzenia w czasie pandemii koronawirusa odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Jak się okazuje, rząd planuje wprowadzić zmiany w prawie, które umożliwią wprowadzenie zakazu przemieszczania się w święta Bożego Narodzenia 2020

  „W sobotę, 21 listopada 2020, na konferencji prasowej do kwestii spędzania Bożego Narodzenia w czasie pandemii koronawirusa odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Jak się okazuje, rząd planuje wprowadzić zmiany w prawie, które umożliwią wprowadzenie zakazu przemieszczania się w święta Bożego Narodzenia 2020”
  https://poranny.pl/zakaz-przemieszczania-sie-w-swieta-bozego-narodzenia-premier-pracujemy-nad-zmianami-w-prawie/ar/c1-15304511

  • mcc2 pisze:

   Adminko napisałaś lub skopiowałaś tekst z którego wynika że rząd już planuje nam święta w zamknięciu . A jak na razie to przepisy na wypadek wprowadzenia narodowej kwarantanny . Na razie prawie na bank to będzie kwarantanna dla przyjeżdzających na świeta z zagranicy . ( czyli nie mają po co planować przyjazdów, bo 24 godziny prze wyjazdem z Benelusu dowiedzą się że do Polski to tylko w odwiedziny do czterech ścian )

   • Sylwek pisze:

    No nie wiem nie myslacy jesyes czy nie uczysz sie – pogadamy za 2-3tygodnie jak bedzie zamkniete

    • mcc2 pisze:

     Nie myślacy to jesteś ty . Za 3 tygodnie to będzie 13 grudzień . Jeżeli jakieś ograniczenia zostaną wprowadzone to za ponad 4 tygodnie po 22 grudnia tuż przed świetami aby nie paraliżować gospodarki. Tak z grubsza pomyliłeś się o 10 dni . Za miesiac zobaczymy kto mądrzejszy . Ja czy ty .

    • Sylwek pisze:

     „aby nie paraliżować gospodarki” to się ośmiałem naprawdę dzięki za poprawę humoru była potrzebna widzisz gospodarka jest sparaliżowana już od marca a kryzys który za chwile się wyleje dotknie każdego u mnie w firmie tak na oko ponad 20 osób straci utrzymanie. – to nie zawody kto mondrzejszy takie rzeczy to w przedszkolu się zabawiaj

     Jakoś Pani Ewa kiedyś fajne powiedzonko miała proszę poprawić jak coś nie tak – „co ze ślepym o kolorach rozmawiać” pozdrawiam serdecznie.

   • Maggie pisze:

    Mcc2… znowu personalnie i zaczepnie? Chyba umiesz czytać, jak każdy wchodzący na stronę.
    Człowieku, wyobraź siebie co rusz tak „pstrykany”.. pomódl się bracie i wspierajmy się modlitwą abyśmy nie tylko przetrwali, ale wzrastali w Dobrym i Sile. 💕🙏🏻❣️

    U nas, od dzisiaj, znowu NIE ma Mszy Świętych dla wiernych, BO NIE MA WSTĘPU NA MSZE ŚWIĘTE. Wszyscy mają siedzieć ślęcząc przy ekranikach komputerów.

    Limit 10 osób w pomieszczeniu odnosi się do otwartego kościoła, bo dopuszcza się aby pomodlić się w ciszy i wynocha, za zatrzaskujące się drzwi kościoła przed nosem aby czasem nie zostać na sprawowaniu Ofiary Pańskiej.

    🤔 Raczej nikt nie wierzy, że to „narazie na 28 dni”, to rzeczywiście będzie na 28 dni, bo mamy doświadczenie z „pierwszej fali covidowej”, że było na parę miesięcy ☹️💔😢

    Jezus JEST Panem ❣️

 3. Renata Anna pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji Ali, która w stanie ciężkim leży w szpitalu.

 4. Maria pisze:

  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W MONSTRANCJI Z MEDJUGORJE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KODEŃSKIEJ – MATKI JEDNOŚCI

  11 – 25 LISTOPADA 2020

  Stowarzyszenie „Comunità Regina della Pace” jest twórcą idei utworzenia na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju.

  Na świecie już w 8 miejscach istnieją ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją z wizerunkiem Matki Bożej.

  Aktualnie po Polsce peregrynuje kryształowa monstrancja z Medjugorie, która będzie stanowić główny, najjaśniejszy punkt projektowanego ołtarza adoracji dla Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w sanktuarium w Medjugorie.

  Do 25 listopada br., będzie trwała w naszej parafii i sanktuarium kodeńskim Adoracja Najświętszego Sakramentu w tejże monstrancji.

  W dni powszednie adoracja trwa w godzinach od 12.00 do 17.00. W niedzielę od 13.00 do 17.00.

  Prosimy zapisywać się na poszczególne godziny, aby zawsze ktoś był na adoracji. Zapisy na furcie klasztornej.

  Przybycie monstrancji z Medjugorie do naszej parafii i sanktuarium nie jest wcale przypadkowe. To tutaj Króluje nam Matka Boża Kodeńska – Matka Jedności. A jedność to synonim pokoju! Dlatego też wobec coraz bardziej narastającego niepokoju w naszej ojczyźnie i w świecie, spowodowanym nie tylko pandemią koronawirusa i myśląc także o tym co dzieje się u naszych sąsiadów za wschodnią granicą na Białorusi i Ukrainie, chcemy i my jako rodzina parafialna wraz z przybywającymi pielgrzymami z bliska i z daleka, by razem „wypełnić” tą monstrancję gorącą modlitwą o pokój w naszych sercach, rodzinach, Ojczyźnie i na całym świecie.

  https://koden.com.pl/2020/11/15/monstrancja-z-medjugorie-w-kodniu/

 5. wobroniewiary pisze:

  „W świecie ducha” część I: rozmowa-świadectwo ks. Dominika Chmielewskiego SDB

  • babula pisze:

   Cudowne świadectwo ks. Dominika. Ewo natchnęło Cię z nieba, że to zamieściłaś. Matka Boża w Trevignano mówi: „Drogie moje dzieci, pamiętajcie, że od teraz duch diabła będzie silniejszy, najedzie wiele umysłów,..” (nie podaję dalej bo translator tak beznadziejnie przetłumaczył, że trzeba się domyślać o co chodzi).
   Uwierzmy w moc wstawiennictwa Maryi -to świadectwo o tym mówi. W Niej nasza siła.
   Najważniejsze w tym co ks. Chmielewski mówi jest dla mnie wezwanie do budowania osobistej, bardzo bliskiej więzi z Bogiem. To zadanie na całe życie -obojętnie ile kto ma lat, czy jest ładny czy trochę brzydszy, czy wykształcony czy też nie, czy bogatszy czy biedniejszy… Wczoraj podczas Mszy Św. ksiądz głoszący kazanie tak mocno podkreślił, że Żadna Wzniosła Działalność dająca najbardziej oszałamiające efekty nie liczy się jeśli osoby ją prowadzące nie czynią tego z miłości. To wydawało mi się kiedyś tak trudne bo skąd ja mam wziąć miłość? Ale tu na stronie kiedyś było o s. Konsolacie Betrone.
   I dowiedziałam się, że aby kochać nie trzeba niczego odczuwać, trzeba tyko pragnąć miłości. Trzeba jej chcieć i prosić o nią i niczym się nie niepokoić, przyjmować to co Pan Bóg daje, tak jak daje.
   Wszystko co pochodzi od Boga jest proste, dostępne naszym umysłom, a doświadczenia i cierpienia są na miarę naszych możliwości. A jednak szatan tak mąci, mówi – nie zrozumiałaś, nie potrafisz, nie zniesiesz tego…
   Jezu ufam Tobie i wszystko zniosę ❤

  • Bożena pisze:

   „W świecie ducha” część II: rozmowa – świadectwo ks. Dominika Chmielewskiego SDB

 6. wobroniewiary pisze:

  Króluj nam CHRYSTE!
  To jedyne słowo jakie dziś przychodzi mi na myśl!
  Króluj nam CHRYSTE!
  Króluj, w naszej ojczyźnie, w naszych domach, w naszych sercach!
  Króluj nam CHRYSTE!
  Króluj w zakładach pracy, miejscach odpoczynku, szpitalach, domach opieki, więzieniach!
  Króluj nam CHRYSTE!
  Króluj w duszach bogobojnych, świętych i tych poszukujących a także tych zgorszonych, zawiedzionych oraz smutnych!
  Króluj nam CHRYSTE!
  Króluj w duszach emigrantów i tych którzy niosą im, zgodnie z charyzmatem, Ciebie i Polskę – siostrach Misjonarkach Chrystusa Króla dla Polonii oraz księżach i braciach Chrystusowcach!
  Króluj nam CHRYSTE!
  Króluj dziś, jutro, w tym i następnym roku, króluj ZAWSZE I WSZĘDZIE!
  Króluj nam CHRYSTE!

 7. Maria pisze:

  Na tym ostatnim obrazku Pan Jezus Błogosławi lewa ręka , musimy być świadomi jak nieraz kupujemy obrazy, ostatnio taki właśnie napotkam, był do wzrostu malarzowi !

 8. M. pisze:

  Dzisiaj, w te bardzo ważne Święto, przypada również wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego.

 9. Maria pisze:

  Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus!

  Kochani Przyjaciele Jezusa i Maryi!
  Kapłani, siostry zakonne oraz wszyscy świeccy,

  zapraszamy z CAŁEGO SERCA do udziału w rekolekcjach ODDANIE33, które rozpoczną się 29 listopada i potrwają do 31 grudnia. Zwieńczeniem będzie akt oddania się Panu Jezusowi przez Maryję – 1 stycznia 2021 roku.

  CZYM SĄ REKOLEKCJE ODDANIE33?
  Są to 33-dniowe rekolekcje przygotowujące do oddania się Panu Jezusowi przez Maryję. Na materiały składa się Słowo Boże, nauczanie Kościoła, teksty świętych i mistyków oraz przesłanie objawień Matki Bożej z Fatimy.

  Od 8 września do 10 października przeprowadzona została I edycja internetowych rekolekcji ODDANIE33. W projekt zaangażowało się kilkanaście stron oraz kanałów katolickich, pierwszy dzień rekolekcji miał ponad 500.000 wyświetleń. Organizatorzy otrzymali tysiące świadectw. Przygotowane materiały okazały się być konkretnym umocnieniem duchowym. Dlatego JAKO RÓŻANIEC DO GRANIC chcemy pomóc Organizatorom dotrzeć z tymi rekolekcjami do jak największej grupy osób i społeczności.

  Uroczystej Inauguracji Rekolekcji ODDANIE33 przewodniczyć będzie Ks. Abp Stanisław Gądecki – 29 listopada o godz. 10:00 w Katedrze Poznańskiej. Msza Święta będzie transmitowana w internecie.

  OTO NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE ODDANIE33. Zapoznajcie się z nimi, a następnie prześlijcie to zaproszenie dalej – wszelkimi możliwymi kanałami – do jak największej liczby osób! Dlaczego? Bo oddanie Jezusowi przez Maryję to RATUNEK NA TE CZASY. Ratunek w Sercu Jezusa i Maryi.

  Organizatorzy otrzymali LIST POPARCIA od Ks. Abp Stanisława Gądeckiego.

  Materiały 33-dniowych rekolekcji posiadają Imprimatur oraz Nihil Obstat Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

  Projekt ODDANIE33 to 33 dni przygotowania do całkowitego oddania się Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem – Jezusowi. 29 listopada 2020 roku rozpoczyna się II ogólnopolska edycja tych rekolekcji. Otrzymały one patronat Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Tygodnika Niedziela oraz Tygodnika Idziemy. Organizatorem rekolekcji jest Fundacja Tota Tua. Projekt jednoczy różne środowiska, ruchy oraz wspólnoty katolickie. Jako Różaniec do Granic pragniemy się włączyć w to wydarzenie i do tego zapraszamy każdego i każdą z Was.

  Uwaga techniczna: gdyby któryś z podanych niżej linków nie działał prosimy o przeklejenie go do przeglądarki.

  JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W REKOLEKCJACH?
  Można to zrobić na KILKA SPOSOBÓW:

  1. NA WSZYSTKICH STRONACH RÓŻAŃCA DO GRANIC
  Już teraz możecie znaleźć wszystki rozważania w formie pisemnej oraz audio. Dodatkowo od 29.11 – Codziennie rano GOTOWE MATERIAŁY pojawią się na WSZYSTKICH stronach Różańca do Granic, czyli na:
  a) Stronie www RdG>> https://rozaniecdogranic.pl/
  b) Kanale Youtube RdG >>https://www.youtube.com/channel/UCM7i7hnwXS9Dj8
  c) Stronie RdG na Facebooku >> https://www.facebook.com/RozaniecDoGranic

  2. NA ŻYWO >> na kanale Misjonarzy Świętej Rodziny >> RÓŻANIEC BEZ GRANIC
  od 29.11 – CODZIENNIE przez 33 dni będą się odbywać TRANSMISJE NA ŻYWO na kanale Youtube Różaniec bez granic>>https://www.youtube.com/channel/UCXiNu0gDQbfpg4

  PLAN TRANSMISJI NA ŻYWO:
  21:00 – APEL JASNOGÓRSKI z Jasnej Góry
  21:15 – Medytacja rekolekcyjna na dany dzień
  Około 21:30-21:45 – Różaniec (dla chętnych).

  3. POPRZEZ GRUPY NA WHATSAPP. Można też dołączyć do grup w aplikacji WHATSAPP, gdzie przez 33 dni, codziennie wieczorem będą wysyłane linki do rozważań na kolejny dzień. Do grup na Whatstapp można dołączyć TUTAJ >> https://oddanie33.pl/whatsapp (wystarczy dołączyć DO JEDNEJ z podanych grup poprzez kliknięcie w link)

  WPROWADZENIE: Ważne informacje duchowe oraz teologiczne na temat rekolekcji ODDANIE33 można znaleźć we wprowadzeniu do rekolekcji: https://oddanie33.pl/wprowadzenie

  PROPOZYCJA DLA PARAFII
  Rekolekcje ODDANIE33 wyrosły z doświadczenia prowadzenia rekolekcji w parafiach. Przez ostatnie 1,5 roku zostały one przeprowadzone w ponad 100 parafiach.

  Materiały są tak przygotowane, że można te rekolekcje przeprowadzić bez względu na okoliczności zewnętrzne. Parafianie mogą przeżywać te rekolekcje w kościele lub domu – za pośrednictwem książki, płyty CD lub przez internet.

  PROPONOWANE TERMINY REKOLEKCJI
  Parafia może przeprowadzić rekolekcje w dowolnym, wybranym przez siebie terminie lub włączyć w jeden z terminów rekolekcji ogólnopolskich.

  Najbliższe terminy rekolekcji ogólnopolskich są następujące:
  a) od 29.11 – 31.12 (Uroczysty akt oddania: 1.01.2021)
  b) od 1.01 – 02.02 (Uroczysty akt oddania: 2.02.2021)
  c) od 20.02 – 24.03 (Uroczysty akt oddania: 25.03.2021)

  Banery oraz inne materiały dla parafii można zamawiać przez adres mail: oddanie33@gmail.com lub u Mariusza: >> 604 987 781.

  We wszelkich kwestiach organizacyjnych oraz technicznych – prosimy o kontakt MAILOWY >> oddanie33@gmail.com
  LUB TELEFONICZNY:
  Mariusz: 604 987 781,
  Dawid: 733 005 505,
  Cecylia: 695 595 101.

  Niech Matka Boża nas prowadzi,
  Organizatorzy Różańca Do Granic Nieba

 10. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa poranna i błogosławieństwo

 11. wobroniewiary pisze:

  Przyjdzie próba ale to nie będzie koniec – ks. Piotr Pawlukiewicz
  Kazanie śp. ks. Piotra Pawlukiewicz pochodzi z 2006r.

 12. Renata Anna pisze:


  Nowenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika – Dzień 5

 13. Maria pisze:

  Zwiedzenie a posłuszeństwo – głos karmelity bosego w sprawie o. Daniela Galusa

  • Bożena pisze:

   Mario jak dobrze,że podałaś ten komentarz. Gdy dowiedziałam się o decyzji ks. Galusa pierwszą myślą było: jakie wielkie łaski on zmarnował przygotowane przez Boga dla niego samego i prowadzonej przez niego wspólnoty i wszystkich, którym posługuje. Te pól roku odosobnienia mogło się stać źródłem wielkiego Boże błogosławieństwa i Bożej chwały. A tak…oby jeszcze zawrócił.

  • Bożena pisze:

   Mario jak dobrze,że podałaś ten komentarz. Gdy dowiedziałam się o decyzji ks. Galusa pierwszą myślą było: jakie wielkie łaski on zmarnował przygotowane przez Boga dla niego samego, prowadzonej przez niego wspólnoty i wszystkich, którym posługuje. Te pól roku odosobnienia mogło się stać źródłem wielkiego Boże błogosławieństwa i Bożej chwały. A tak…Oby jeszcze zawrócił.

   • wobroniewiary pisze:

    Niestety o. Daniel słucha ślepych świeckich doradców zapominając o tym, co pisała św. Faustyna o pokorze, fałszywej pokorze i posłuszeństwie.
    Sorry, ale żądać przez świecką kancelarię adwokacką przeprosin od arcybiskupa? Za co? a to, że prawdę napisał, że teren należy do Archidiecezji i nie jest własnością „eremitek”?
    Porównując go do św. O. Pio, ks. Dolindo czy św. Faustyny – ludzie popełniają wielki błąd. Tamci zachowali posłuszeństwo i wytrwali w Kościele

    • mcc2 pisze:

     Adminko przypomne że ja prosty szary krytykant , napisałem raz krytycznie o Ojcu Danielu tu na blogu za co zostałem zaatakowany . Napisałem to w związku z Garabandal w które nie wierzę , że Ojciec Daniel Gallus często w czasie modlitw uwolnienie mówił : Matka Boża w Garabandal… Matka Boża teraz przekazuje … Dla mnie to było nie tak.
     Po za tym z tego co przeczytałem , ale nie jestem tego pewien czy osoba opisująca pisała prawdę że : Tą Czatachowę założył inny kapłan w 1992 ojciec Stefan Legawiec , a Ojciec Daniel ( świecenia 2007 ) przybył tam do pustelni później . Po kilkunastu latach ten cichy kapłan założyciel opuścił pustelnie nie mogąc odnaleść sie w nowej formie pustelni zarządzanej przez Ojca Daniela . Czy to prawda ? Bo ja jestem tylko szarym krytykantem i nie znam się . Nie pisałem o tym wcześniej bo nie chciałem tu na blogu toczyć waśni. Ale czy to prawda ?

    • Maggie pisze:

     Mcc2:
     Myślę, że czujesz się niedowartościowany, niedoceniony, może osamotniony i dlatego znajdujemy te wtrącenia typu „a nie mówiłem”. Wiedz, że lepiej nie mieć lub mieć tylko jednego, cichego ale prawdziwego przyjaciela, aniżeli dwudziestu pochlebców. Skromność jest cnotą, która chroni przed pychą. Nieomylnym przyjacielem jest nasz Anioł Stróż i czasem lepiej z nim sobie pokornie podyskutować, aby ukoić własne serce.

     CO WIĘCEJ: Może NIE zauważyłeś, ale kiedy „aura” pustelni zaczęła się zmieniać, to tu na WOWIT przestały się pojawiać relacje i linki do tej grupy. Przypominam sobie, jak przez mgłę i chyba się nie mylę tak kojarząc 🤔, iż to nie przypadek, że od tej „grupy eremitowej” definitywnie, choć nieoficjalnie=bez fanfar, odcięto się z chwilą pokazania się tam 🆘 szambalowych ❗️„różańców”.

     Drogi bracie, smutne to jeśli wychodzi tak, że sprawdzają się smutne przewidywania bądź podejrzenia, które NIE musiały się wypełnić. To NIE jest powód do dumy, czy tym bardziej przypominania siebie, w oczekiwaniu na medal.
     Uważaj⚠️, bo w ten sposób pycha nęci … i trudno się jej wykręcić, jeśli szukamy poklasku .. dla naszych działań czy choćby naszych ex-opinii … (spójrz PIERWSZY GRZECH zaczął się od pychy i przez nią wyrosło piekło).

     Skoro znalazłeś informację, nt początków pustelni (nieznaną raczej dla większości) etc, którą się dzielisz, to chyba potrafisz powiązać wszystko w całość z tym, o czym pisze nękana przez Ciebie Adminka, która NIE musi znać takich szczegółów (zwłaszcza, że powód odejścia ks.Legawca może ? .. być bardziej „prozaiczny”: gdyż każdemu zdrowie z licznikiem lat danych na ziemi bije, a hałas/rozgardiasz NIE służy kontemplacji).

     Wszyscy grzeszymy i wszyscy całe życie się uczymy – oby nauka nie poszła sobie w las.

     Kończę, bo nie chcę abyś myślał, że czepiam się, kiedy tylko daję bodźca do przemyślenia, dzieląc się bardziej doświadczeniem niż wiedzą 🤐💕🙏🏻❣️💕

    • wobroniewiary pisze:

     Otóż to!
     Dokładnie tak było!
     Może NIE zauważyłeś, ale kiedy „aura” pustelni zaczęła się zmieniać, to tu na WOWIT przestały się pojawiać relacje i linki do tej grupy. Przypominam sobie, jak przez mgłę i chyba się nie mylę tak kojarząc 🤔, iż to nie przypadek, że od tej „grupy eremitowej” definitywnie, choć nieoficjalnie=bez fanfar, odcięto się z chwilą pokazania się tam 🆘 szambalowych ❗️„różańców”.

 14. Maria pisze:

  Przepraszam ,ale nie to nagranie zamieszczałam.

 15. Klara pisze:

  Dedykuje tym co myślą że nie ma wirusa oraz wybierają sie na święta z wizytą rodzinną…

  „Załatwiła nas mini rodzinna impreza”. Bloger Piotr Kuldanek i jego ojciec zmarli na Covid-19. Mężczyzna opisywał walkę z chorobą”

  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/527549-bloger-piotr-kuldanek-i-jego-ojciec-zmarli-na-covid-19

 16. Ania G. pisze:

  KOCHANI dzisiaj wraz z mężem obchodzimy 7 rocznicę ślubu i dlatego proszę Was o modlitwę za nas. Bóg zapłać!

 17. kris pisze:

  Świetny film, pokazujący co rzeczywiście się dzieje podczas Eucharystii, zrobiony na podstawie Pisma Św. i Katechizmu ……

 18. Renata Anna pisze:


  Nowenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika – Dzień 6

  • klasv pisze:

   Kolejne „Wielkie zluzowanie” – dopiero po Świętach Wielkanocnych 2021 roku!
   Z obowiązkową aplikacją przechowującą nasz certyfikat zdrowotny.
   Radujmy się, bo Królestwo Boże jest blisko.
   Zamiast analizowania przepowiedni i bieżących wydarzeń politycznych, polecam na ten czas Marii Valtorty „Poemat Boga Człowieka”. Dowiemy się kim jest, jak wygląda, co myśli, jak działa i czego od nas oczekuje Syn Człowieczy, byśmy nie mieli wątpliwości, że to On, gdy przyjdzie i nie pomylili go z kimś innym.

   • Katarzyna pisze:

    Jeśli pozwolisz, dodam jeszcze lektury takie jak „Mistyczne miasto Boże” Marii z Agredy. „Dramat końca czasów” Świętej Hildegardy z Bingen. Polecanego przez Papieża Franciszka, „Władcę świata” Roberta Bensona. „Krótką rozprawę o Antychryście” Sołowowa. „O naśladowania Chrystusa” Kempisa. Wyborne źródła jak na ten czas. A czas mamy niestety albo „stety”, szczególny. Generalnie, nie dzieje się nic, co nie miałoby się dziać. Wszystko jest zawarte w Biblii.

   • mzz pisze:

    Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, nie po to odmawiamy NP aby ziściło się wszystko co złe. A jako świadectwo ze nowenna działa dodam, że od dnia odmawiania codziennie dzieje się u mnie coś złego. Coś się psuje, kłotnie w rodzinie, nawet prawie przejechał nas samochód na pasach. Kosmatemu bardzo niepodoba się ta modlitwa, dlatego trzeba jej jak najwięcej, a Bóg może wszystko. Proponuję koleją NP w tych samych intencjach oraz aby śmiercionosne szczepienia zostały zatrzymane.

    • Małgorzata K. pisze:

     Do mzz: też mam takie myśli, żeby modlic się o zatrzymanie smiercionosnych szczepionek… Nieraz gdy idę droga to odmawiam w tej intencji Koronke do Krwi Chrystusa… Pomimo złych wieści w mediach, ja wierzę, że Matka Boża zwycięży nad duchami plandemi itp. Przecież o to się modlimy w NP i jest nas dużo… Jak mówili że święci – Polska zwycięży przez Różaniec. Amen🙏

    • eska pisze:

     Plany na pierwsze szczepionki w Polsce są na drugą połowę stycznia. Ich jakość będzie co najmniej dyskusyjna ze względu choćby na krótkość procesu badawczego oraz aspekty moralne (wykorzystanie abortowanych dzieci). A domyślamy się, że nie tylko z tych powodów.
     Ja w taką nowennę wchodzę.
     Gdybyśmy zaczęli nowennę 12.12. (MB z Guadelupe), to skończylibyśmy 30.01. (bł. B. Markiewicza, założyciela Zgromadzenia św. Michała Archanioła).

    • wobroniewiary pisze:

     Zaczniemy
     Dziś wieczorem lub jutro zacznę zapisy

   • Kamil@W pisze:

    @klasv – Też tak uważam. Czytajmy „Poemat Boga Człowieka” – to rozszerzenie Ewangelii o opis wielkiej działalności Pana Jezusa, to o czym pisze św.Jan ” I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów”.
    A w żadne poluzowanie restrykcji nie wierzę, w planach jest Cowid-20, czy 21, wszystko jedno jaki pretekst. Naszą rzeczą jest modlitwa. W górę serca!

 19. AnnaSawa pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę za wcześniaczka urodzonego w 6 mies. ciąży. Ma stan zagrożenia życia – prawdopodobnie sepsa. Proszę choć o jedno westchnienie. Bóg zapłać. ❤

  • Maggie pisze:

   Mam nadzieję, że ta kopia wyjdzie. Mojej siostrzenicy pomogła św.Anna, do której o pośrednictwo zwracała się moja siostra.
   Za to maleństwo i wszystkie inne pod sercami matek

   • Paweł pisze:

    Najświętsze Dzieciątko Jezus z Pragi, Patronie dzieci, zmiłuj się nad nim. / Święci Józefie i Maryjo, Opiekunowie Najświętszego Dzieciątka i wszystkich ludzi, módlcie się za nim. / Święci Niewinni Młodziankowie betlejemscy, Ofiary rzezi niemowląt, módlcie się za nim. / Św. Mikołaju z Miry, najpopularniejszy Patronie dzieci, módl się za nim. / Święci Męczennicy: Błażeju, Pankracy, Agnieszko, Filomeno i Mario Goretti – Patronowie dzieci, módlcie się za nim. / Śś. Brygido z Irlandii, Zenonie z Werony, Rajmundzie Nonnacie i Mikołaju z Tolentino – Patronowie niemowląt, módlcie się za nim. / Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nim. [Powyższych „Patronów dzieci” przytoczyłem wg strony http://catholicsaints.info/patrons-of-children/ , a „Patronów niemowląt” – wg strony http://catholicsaints.info/patrons-of-babies/ ; ponadto jako „Patronkę dzieci” wymieniłem św. Agnieszkę na podstawie strony http://patroni.waw.pl/ oraz „Leksykonu Świętych” ks. Wiesława Al. Niewęgłowskiego.] Jeżeli chodzi ogólnie o „PATRONÓW DZIECI” i „PATRONÓW NIEMOWLĄT”, to jak widać, pierwszym i najważniejszym z nich jest Najświętsze Dzieciątko Jezus z Pragi (Czeskiej). W piśmie ewangelizacyjnym „Vox Domini” nr 4 (103) 2005 na str. 10-12 znajduje się cały rozdział zatytułowany „MAŁY KRÓL – Praskie Dzieciątko Jezus”. Można go było niegdyś znaleźć w całości w pliku pdf na stronie: http://www.voxdomini.pl/wp-content/uploads/2017/12/4-2005.pdf – I na końcu tego rozdziału przytoczona jest treść MODLITWY do Praskiego Dzieciątka Jezus, którą to sam Pan Bóg podał karmelicie o. Cyrylowi od Matki Boskiej (1590-1675) – najbardziej zasłużonemu dla początkowego rozwoju kultu tegoż Bożego Dzieciątka. Do tej modlitwy Pan Bóg przywiązał obietnicę życzliwego wysłuchania i w związku z tym wierni z całego świata odmawiają ją przed cudowną figurką Najświętszego Dzieciątka Jezus znajdującą się w praskim sanktuarium (w roku 1924 ponadto ukoronowaną uroczyście papieskimi koronami przez kardynała Merry del Vala, wysłannika papieża Piusa XI). A co do ewentualnych jak najskuteczniejszych Orędowniczek na okoliczność „trudności w macierzyństwie” to można tu jeszcze wspomnieć zestawienie „Świętych, które [same] były MATKAMI”: http://catholicsaints.info/saints-who-were-mothers/ Wśród nich jako „PATRONKI MATEK” są określone: właśnie wspomniana wyżej św. ANNA, a ponadto św. MONIKA (matka św. Augustyna) oraz bardziej nam współczesna św. Joanna Beretta Molla, kanonizowana przez św. Jana Pawła II – http://catholicsaints.info/patrons-of-mothers/ Jeżeli chodzi o zatwierdzone przez Kościół modlitwy ku czci św. Moniki oraz modlitwy do św. Anny, to przytaczam tę pierwszą z książki „Żywoty świętych Pańskich – na każdy dzień roku” [którą „według Kalendarza Rzymskiego opracował o. Hugo Hoever SOCist”, a wydało w roku 1991 Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne „za zezwoleniem Biskupa Warmińskiego dr. Edmunda Piszcza, Olsztyn, 31 maja 1989 r., nr 716/89”], natomiast dwie kolejne z innych – niżej podanych – źródeł, oraz dodatkowo piękną modlitwę do św. Królowej Jadwigi, jednej z nieformalnych Patronek Polski https://pl.wikipedia.org/wiki/Katoliccy_patroni_Polski (która sama była także matką, lecz niezbyt przy tym szczęśliwą, gdyż wskutek komplikacji po porodzie zmarła zarówno ona sama – mając zaledwie 25 lat – jak i jej dziecko): _______1. MODLITWA KU CZCI ŚW. MONIKI: „Boże, Pocieszycielu strapionych, który przyjąłeś łzy św. MONIKI jako okup za nawrócenie jej syna św. Augustyna, spraw, abyśmy dzięki niej dostąpili skruchy za nasze grzechy i łaski Twojego przebaczenia. Amen.” _______2. MODLITWA DO ŚWIĘTEJ ANNY: „O święta Anno, czcigodna Rodzicielko Matki Boga naszego, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wyproś mi, abym i ja był naśladowcą tych cnót, dla których Ty się Bogu podobałaś. Uproś mi śmierć szczęśliwą i przybądź mi na ratunek w ostatniej godzinie mego życia. Spraw to, abym przez zasługi, mękę i śmierć Wnuka Twego najmilszego otrzymał odpuszczenie grzechów moich i należycie mógł odpokutować za winy grzechowe, oraz jak najrychlej po śmierci mógł w wiecznej szczęśliwości oglądać Boga w Trójcy Jedynego. Amen.” [Ze str. 361 Modlitewnika Franciszkańskiego Zakonu Świeckich „Pokój i Dobro”, który opracował o. Tarsycjusz Waszecki OFM, a wydała Kuria Prowincjalna Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach „z pozwoleniem Władzy Duchownej Nr VI-1730/92, Katowice, 24 lutego 1992 r., +Damian Zimoń, Biskup Katowicki”] _______3. „MODLITWA O ŚW. ANNIE, do której nabożnego samotrzeć odmawiania, Ojciec Ś. Aleksander VI. , mocą służącą Stolicy Apostolskiej, przywiązał dla wiernych odpusty: «Bądź pozdrowiona, Panno Maryo! łaskiś Bożej pełna, Pan z Tobą. Łaska Twoja niech będzie ze mną. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiona niech będzie Ś. Anna, Matka Twoja, z której się Ty bez zmazy grzechu pierworodnego narodziłaś, z Ciebie zaś narodził się Syn Boży, Jezus Chrystus. Święta Maryo, Matko Boża! Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. »” [Zacytowane ze str. 460-461 książeczki do nabożeństwa „Zdrowaś Marya” wydanej w Wilnie w roku 1927 „nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego”, zaopatrzonej w kościelne pozwolenie druku: „Nihil obstat – Wilno, 13. V. 1927 a. Dr. Albinus Jaroszewicz. Censor libr. IMPRIMATUR + Casimirus Michalkiewicz Episcopus Auxiliaris Vilnensis vic. gen. – Vilnae, 13. V 1927 an.”] Powyższa „Modlitwa o św. Annie” jest również zacytowana na str. 251 w modlitewniku „Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa” Rudolfa Szaffera – wydanie V poszerzone, Wrocław 2002. Jeżeli zaś chodzi o odpust przywiązany do tej modlitwy, to na stronie http://www.liturgialatina.org/raccolta/mary.htm znajduje się między innymi informacja o odpuście nadanym przez Piusa VII, a także łaciński i angielski tekst tej modlitwy: „Papież Pius VII, reskryptem Św. Kongregacji Odpustów z 10 stycznia 1815, udzielił wiernym: I. odpustu 100 dni za każdym razem, kiedy odmówią tę modlitwę skruszonym sercem i nabożnie ku czci Najświętszej Dziewicy i Jej matki, św. Anny;
    II. odpustu zupełnego dla tych, którzy odmówią tę modlitwę przynajmniej 10 razy w każdym miesiącu, [a odpust ten zyskuje się] w święto św. Anny, 26 lipca, pod warunkiem, że prawdziwie żałując za grzechy odmówią ją też w tym dniu po Spowiedzi i Komunii świętej oraz pobożnie nawiedzą jakiś kościół i pomodlą się według intencji Ojca świętego.”
    _______4. LITANIA DO ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ [Ze str. 317-318 książki „LITANIE” opracowanej przez ks. Stanisława Grzechowiaka, ks. Józefa Orchowskiego i ks. Adama Przyborskiego – wydanie wydawnictwa Michalineum, „za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 3.10.2001 r. numer 1337(k)2001 – do prywatnego odmawiania, Wikariusz Generalny – Biskup Stanisław Kędziora, Kanclerz Kurii – Ks. Romuald Kamiński”]: Święta Królowo Jadwigo, módl się za nami. / Wierna córo Boża, / Z Bogiem w modlitwie złączona, / Wzorowa małżonko królewska, / Dbająca o biednych poddanych, / Fundująca kościoły i klasztory, / Apostołko wiary Chrystusowej, / Odnowicielko Akademii Krakowskiej, / Opiekunko studiującej młodzieży, / Szerząca pokój, / Przez potwarze doświadczona, / Patronko Polski,
    Abyśmy wiernie stali przy wierze Chrystusowej, uproś nam u Boga. / Abyśmy prowadzili cnotliwe życie, / Aby naród polski zjednoczył się w Chrystusie, / Aby nasze rodziny były wzorem życia chrześcijańskiego, / Abyśmy czcili i szanowali Najświętszą Pannę jako Matkę Bożą i Królową Polski, / Abyśmy cierpliwie znosili wszystkie dolegliwości i cierpienia, / Abyśmy kierowali się Bogiem we wszystkich poczynaniach,
    (Gen. Józef Haller) / W.: Po tym wszyscy poznają, że jesteście Moimi uczniami, / O.: Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. / Módlmy się. Boże, życie wiernych i chwało pokornych, Ty uczyniłeś błogosławioną Jadwigę, Królową, gorliwą krzewicielką wiary i miłości. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, który błogosławioną Jadwigę pociągnąłeś do miłości krzyża i uczyniłeś ją krzewicielką wiary, dozwól, prosimy, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem zwyciężali wszystkie przeszkody w Twojej służbie i usiłowali innych przyprowadzić do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  • Antonina pisze:

   We wszystkich intencjach +++

  • Paweł pisze:

   +++
   MODLITWA do Praskiego Dzieciątka Jezus, którą to sam Pan Bóg podał karmelicie o. Cyrylowi od Matki Boskiej (1590-1675) – najbardziej zasłużonemu dla początkowego rozwoju kultu tegoż Bożego Dzieciątka. Do tej modlitwy Pan Bóg przywiązał obietnicę życzliwego wysłuchania i w związku z tym wierni z całego świata odmawiają ją przed cudowną figurką Najświętszego Dzieciątka Jezus znajdującą się w praskim sanktuarium (w roku 1924 ponadto ukoronowaną uroczyście papieskimi koronami przez kardynała Merry del Vala, wysłannika papieża Piusa XI): „O DZIECIĘ JEZUS, uciekam się do Ciebie i błagam Cię przez wstawiennictwo Twej Świętej Matki, wspieraj mnie w tej potrzebie, którą Ci dziś przedstawiam…, gdyż wierzę mocno, że jako Bóg możesz wszystko uczynić.
   Oczekuję z ufnością otrzymania Twojej świętej łaski, kocham Cię z całego mego serca i ze wszystkich sił mojej duszy. Żałuję szczerze, żem Cię obraził grzechami, i proszę o łaskę, abym już więcej ich nie popełniał. Postanawiam przeto nigdy już Ciebie nie obrażać i raczej wszystko wycierpieć, aniżeli w czymkolwiek Tobie się nie podobać. Pragnę odtąd wiernie Ci służyć. Dla miłości Twej, o Boże Dziecię, będę kochał bliźniego swego jak siebie samego. O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu, błagam Cię jeszcze raz, wesprzyj mnie w tej potrzebie… Daj mi łaskę posiadania Ciebie w wieczności z Maryją i Józefem świętym, abym Ciebie mógł chwalić wraz z aniołami całego niebieskiego dworu. Amen.”
   __________Bł. Małgorzata od Najświętszego Sakramentu (1619-1648), karmelitanka z klasztoru w Beaune we Francji, otrzymała szczególną misję czczenia i rozpowszechniania kultu Boskiego Dziecięctwa Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Założyła ona Rodzinę Dzieciątka Jezus, zapraszając wszystkich, którzy tego zapragną, do uroczystego obchodzenia 25. dnia każdego miesiąca [nawiasem mówiąc: tak jak akurat dzisiaj – mamy przecież 25 listopada, a np. na placu św. Piotra rozpoczęto właśnie budowę szopki: https://ekai.pl/rozpoczeto-budowe-szopki-na-placu-sw-piotra/ ] na pamiątkę Bożego Narodzenia oraz do odmawiania Koronki do Dzieciątka Jezus (3 razy Ojcze Nasz i 12 Zdrowaś Maryjo), aby uczcić pierwszych 12 lat życia Pana Jezusa. Ten sposób modlitwy objawił siostrze Małgorzacie od Najświętszego Sakramentu sam Bóg, obiecując „szczególne łaski” tym, którzy będą tę koronkę odmawiać.
   Jest ona bardzo krótka: najpierw na cześć trzech osób Świętej Rodziny odmawia się 3 „Ojcze nasz”, dodając po każdym: „A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”, następnie zaś: 12 „Zdrowaś” na cześć dwunastu lat dziecięcych Pana Jezusa, rozważając kolejno: 1) poczęcie z Ducha Świętego, / 2) życie w łonie Najśw. Maryi Panny, / 3) narodzenie, / 4) pokłon aniołów i pasterzy, / 5) obrzezanie, / 6) pokłon trzech króli, / 7) ofiarowanie w świątyni, / 8) ucieczkę do Egiptu, / 9) pobyt w Egipcie, / 10) powrót do Nazaretu, / 11) życie ukryte w Nazarecie, 12) odnalezienie w świątyni jerozolimskiej, – Po każdym „Zdrowaś” dodając również „ A Słowo…”; na zakończenie: „Chwała Ojcu…”. [Za: http://voxdomini.com.pl/roz/praskie%20dzieciatko/praskie-dziec.htm – link ten jednak już chyba nie działa] „(…) O szczególnej mocy tego nabożeństwa może świadczyć uproszenie wielkich łask, jak np. wyproszenie odwrotu wroga i długotrwałego pokoju dla Francji, wymodlenie potomka królewskiego Ludwika XIV.” – http://www.karmelitanki.pl/pl/dzieciatko-jezus/koronka-do-dzieciatka-Jezus
   Do tego wyżej wspomnianego faktu, że narodzenie króla Ludwika XIV – którego panowanie było szczytem potęgi Francji w całej jej historii – uproszono przez nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus, nawiązał potem sam Pan Jezus w takich oto słowach skierowanych do św. Małgorzaty Marii Alacoque: „Oznajmij pierworodnemu synowi Mego Serca, że jak otrzymał swoje urodzenie na mocy Mojego Dziecięctwa, to narodzenie do łaski i chwały wiecznej otrzyma przez poświęcenie Mojemu Sercu. Pragnie Ono bowiem królować nad jego sercem, a za jego pośrednictwem nad sercami wielkich tego świata.” [Za: Ewa Hanter „Historia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa” – wydana przez wydawnictwo APOSTOLICUM i Łomżyńską Księgarnię Diecezjalną z IMPRIMATUR +Stanisława Stefanka TChr – Biskupa Łomżyńskiego z dnia 7.05.1998 r.; str. 33-34] Ta wyżej przedstawiona Koronka znajduje się też na str. 9-13 książeczki „Kołaczcie a otworzą wam. NAJPIĘKNIEJSZE KORONKI”, wydanej w roku 2004 przez Wydawnictwo eSPe i zaopatrzonej w kościelne pozwolenie druku:
   IMPRIMATUR: Kuria Metropolitalna w Krakowie, nr 1444/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r., Ks. bp Jan Szkodoń, Vic. Gen., Ks. prof. Jan Dyduch, Kanclerz, Ks. dr Stanisław Szczepaniec, Cenzor. A PONADTO Koronka ta jest przedstawiona na poniższej stronie Sióstr Karmelitanek: https://www.karmelitanki.pl/dzieciatko-jezus/koronka-do-dzieciatka-jezus/

 20. Edyta pisze:

  +++ We wszystkich intencjach

 21. Małgosia pisze:

  We wszystkich intencjach – Pod Twoją obronę uciekamy się…

 22. Sabinka pisze:

  +++ we wszystkich intencjach

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s