Nowenna przed uroczystością Św. Filomeny – składajmy nasze intencje, prośby i podziękowania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Czytelnicy, przypominamy, że 2 sierpnia to dzień, w którym rozpoczynamy 9-dniową nowennę do Świętej Filomeny. Ci, którzy znają tę małą Świętą – wiedzą, że przez Jej wstawiennictwo u Boga otrzymuje się wiele wyproszonych łask.

Ks. Jarosław Wawak, proboszcz jedynej w Polsce parafii pw. św. Filomeny,  jak co roku, napisał do nas przypominając, że w jego parafii odbędą się uroczystości ku czci św. Filomeny oraz informując nas, że możemy wysyłać tam swoje prośby, intencje i podziękowania:

W Polsce mamy jedyny kościół pod wezwaniem Św. Filomeny. Znajduje się na Dolnym Śląsku w miejscowości Gniechowice. Jak co roku 11 sierpnia odbędzie się odpust ku czci Św. Filomeny. 

Począwszy od niedzieli-2 sierpnia- będzie Nowenna do Św. Filomeny. Codziennie będzie procesja z relikwiami naszej Patronki. W niedzielę – po Sumie, w dni powszednie po Mszy św. o g. 18.00.

Główne Uroczystości odbędą się 8 sierpnia o g. 11.00. W tym roku – ze względu na coronawirusa- nie będzie Święta Rodzin. Będzie Msza św. i nabożeństwo przed relikwiami św. Filomeny. Zapraszamy czcicieli św. Filomeny przez poszczególne dni nowenny. Do nabożeństwa możemy przesyłać swoje intencje na adres: jwawak@wp.pl . Zgodnie z dekretem Metropolity Wrocławskiego nawiedzając Sanktuarium możemy uzyskać odpust zupełny w każdym dniu. Zachowujemy w kościele przepisy sanitarne. Będą rozstawione ławeczki przed kościołem.

Porządek uroczystości:
g. 11.00- Msza św. odpustowa z procesją Eucharystyczną i relikwiami św. Filomeny
g. 12.20- Projekcja spektaklu o św. Filomenie pt. Wierna i Niezłomna
g. 13.00- Nabożeństwo do św. Filomeny z możliwością uczczenia relikwii i olejem św. Filomeny

Święta Filomena

       Święta Filomena poniosła śmierć męczeńską w 302 r. w Rzymie, za panowania cesarza Dioklecjana. Pochodziła z greckiej rodziny arystokratycznej; jej rodzice Kalistos i Eutropia mieszkali w Nikopolis w Macedonii. Ojciec był zarządca prowincji. Małżeństwo długo było bezdzietne; ostatecznie ich lekarz, który był chrześcijaninem, sugerował, żeby modlili się do chrześcijańskiego Boga. Filomena urodziła się ok. 289 r. Po jej urodzeniu rodzice przyjęli chrzest.

    Od najmłodszych lat Filomena poświęciła swoje dziewictwo Panu Bogu, a jej serce pałało coraz większą miłością do Niebiańskiego Oblubieńca. Jej jedynym życzeniem było żyć tylko dla Niego, ale o jej rękę starał się sam cesarz rzymski Dioklecjan. Kiedy Filomena odmawiała mu z racji wyznawanej wiary chrześcijańskiej, została przez cesarza uwięziona, torturowana, a następnie umarła w okrutnych męczarniach. Jej tortury miały być zapłatą dla niej za okazaną cesarzowi wzgardę. Początkowo Dioklecjan postanowił skazać ją na taką samą karę na jaką Poncjusz Piłat skazał Pana Jezusa. Filomena została więc skazana na biczowanie. Kiedy jednak nie zmarła, ale nawet w cudowny sposób została wyleczona z ran, Dioklecjan postanowił wrzucić ją do Tybru, przywiązaną do kotwicy. Jednak aniołowie, w cudowny sposób, wydobyli ją z rzeki, tak, że i tym razem Filomena nie poniosła śmierci, ale została uznana za czarownicę. Następnie usiłowano pozbawić ją życia strzelając do niej z łuku, ale kiedy i to się nie udawało, Dioklecjan, który osobiście był świadkiem egzekucji, polecił, aby Filomenę przebić strzałami rozpalonymi w ogniu, ponieważ sądził, że czarownica nie ma władzy nad ogniem. Jednak strzały kierowane w dziewczynę zmieniały kierunek i ze zdwojoną siłą godziły w łuczników. Ostatecznie egzekucji dokonano przez ścięcie głowy.

       Po 1500 latach zapomnienia w katakumbach, św. Pryscylli drogocenne relikwie Świętej Filomeny, Dziewicy i Męczennicy, zostały odkryte 24 maja 1802 roku. Na grobowcu widniał napis Lumenia Pax Cum, co oznacza „Pokój tobie Filomeno”, albo „Pokój tobie ukochana.” Na grobowcu wyryte były ponadto: kotwica, dwie strzały, włócznia, gałązka palmy i kwiat lilii, symbolizujące śmierć przez utopienie, męczeństwo, palmę zwycięstwa i symbol dziewictwa.

W 35 lat po odkryciu relikwii ta młoda grecka księżniczka wyniesiona została na ołtarze i ogłoszona Cudotwórczynią XIX w., bo tak liczne i uderzające były cuda uzyskane dzięki jej potężnemu wstawiennictwu. Innym świętym dana jest zdolność wspomagania nas w jakiejś jednej szczególnej potrzebie, ale Święta Filomena posiada moc wspomagania nas we wszystkich potrzebach, cielesnych i duchowych. Zwracajmy się więc do niej z wielką ufnością, miłością i wiarą, ona jest bowiem „ukochaną córką” Jezusa i Maryi, córką, której niczego się nie odmawia”

Święta Filomena ma wielką moc u Boga. Jej dziewictwo i gotowość objęcia bohaterskiego męczeństwa uczyniły ją tak miłą Bogu, ze nigdy nie odmówi jej niczego, o co Go poprosi. Jest patronką na nasze czasy, od spraw beznadziejnych, Żywego Różańca, szczęśliwych narodzin dzieci, matek oczekujących potomstwa, matek i dzieci, ludzi interesu i w potrzebach finansowych, zdających egzaminy, szkół i konwentów, zakonników i zakonnic, misji i nawróceń, spokojnej i szczęśliwej śmierci, więźniów, chorych, umierających,katakumb. Jest „wszechstronną” Świętą.

Dodatkowa informacja od ks. proboszcza

– Każdego 11-go dnia miesiąca odbywają się nabożeństwa do św. Filomeny z możliwością uczczenia relikwii.
– W parafii można nabyć dewocjonalia związane ze św. Filomeną. Drogą listowną, e-mailową lub telefonicznie  można zamawiać Msze św., dewocjonalia, złożyć intencje do comiesięcznego nabożeństwa.

Parafia pw. św. Filomeny
ul. Kątecka 53, 55-080 Gniechowice
www.filomena.gniechowice.info
e-mail:  jwawak@wp.pl

Nowenna do św. Filomeny

Modlitwa przygotowawcza
Przyjdź, Duchu Święty, wypełnij serca Twych wiernych i rozpal w nich ogień Twej Miłości.
Prosimy Cię, o Panie, uprzedź nas Swymi zstąpieniami we wszystkich naszych poczynaniach, aby wszelka nasza modlitwa i czynność zaczynała się zawsze od Ciebie, i tak jak przez Ciebie rozpoczęta, przez Ciebie też była skończona. Amen.

P. Boże, wysłuchaj mej prośby o pomoc!
W. Panie! Pośpiesz mi z pomocą. Chwała Ojcu…

Codzienna modlitwa podczas nowenny

O czysta dziewico i niepokonana męczennico Jezusa Chrystusa, święta Filomeno! Z pełnym oddaniem klękam przed Bogiem i przed tobą, którą wybrałem za swą pośredniczkę i miłującą patronkę, abym mógł być zaszczycony twym wstawiennictwem u twego Boskiego Oblubieńca Jezusa Chrystusa i Maryi, Jego Najświętszej Matki. Wiem, że oboje niczego Ci nie odmawiają, i proszę cię z całym głębokim odczuciem mego serca, abyś spojrzała na mnie jako na jedno z twych dzieci i wzięła mnie w obronę przed mymi nieprzyjaciółmi. Zachowaj mi łaskę, abym do końca mego życia zachował swą duszę czystą od wszelkiej skazy i ozdabiał ją każdą cnotą. W szczególności chcę przyjąć z pełnym oddaniem memu Bogu wszystkie cierpienia, których zesłanie na mnie na tym świecie uważa za dobre dla oczyszczenia przez to mej duszy i dania jej okazji do uzyskania pokuty za wiele grzechów. Przyciągnięty twą wspaniałą łaskawością, proszę cię ze względu na twe wielkie i doskonałe zasługi o wybłaganie dla mnie upragnionej łaski (tu należy wymienić swe życzenie), której pokornie od ciebie oczekuję, jeśli jest ona zgodna z wolą Bożą i z pożytkiem dla mego zbawienia wiecznego. Proszę cię również o wyjednanie dla mnie pomnożenia wiary, nadziei, miłości i żalu za moje grzechy.

Święta Filomeno, módl się za mną u Jezusa i Maryi! Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień pierwszy

Św. Filomena żyła wśród niebezpieczeństw i pokus tego świata. Jestem w podobnej sytuacji. Ale co za różnica między nią a mną! Ona nie była niewolnikiem tego świata a ja jestem być może od dawna spętany więzami zasad tego świata, nieczystych i śmiesznych obyczajów. Czy nie jestem związany grzeszną skłonnością, którą gani Ewangelia? Czy nie staram się, przypodobać się światu i być przez niego chwalonym?

Rozważaj to, jak św. Filomena, będąc w centrum świata i nie zważając na prześladowania, zachowała dziewictwo. Zachowała tę piękną lilię czystości nienaruszoną aż do swej śmierci. Zastanów się nad sobą, jak ty uchybiłeś tej cnocie, która nas czyni równych aniołom.

Ukorz się przed Bogiem, rozważając dziewiczą czystość św. Filomeny, która była wystawiona na niebezpieczeństwa świata i jego pokusy.

Modlitwa

Dostojna dziewico i wierna uczennico Ewangelii, niepokonana męczennico Jezusa Chrystusa, jesteś ozdobiona tak wieloma łaskami i tak wielką czystością i wśród niewiernego i zepsutego świata wzbogacona o tak żywą wiarę i tak nieustraszoną odwagę!

Święta Filomeno, która dla twego Niebiańskiego Oblubieńca zachowałaś aż do ostatniego tchnienia niezachwianą wiarę i nienaruszoną czystość w czasach, gdy Rzym był pogański i niemoralny, i ofiarowałaś swe życie w najstraszliwszych mękach; proszę cię za twe szlachetne zasługi, uzyskaj dla mnie u Tronu Miłosierdzia łaskę wytrwania w wierze, łaskę czystości duszy i ciała i łaskę szczęśliwej śmierci w łasce Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa końcowa

Chwalebna męczennico i oblubienico Jezusa Chrystusa! Bóg, który ci sprawił nieśmiertelną koronę chwały, nie był zadowolony z twych gwałtownych cierpień, które znosiłaś. Nie chciał, abyś od nich zmarła. Aby twe cierpienia przy tak wielu ranach i boleściach pomnożyć, przedłużył ci twe życie jako środek na zwiększenie twego zwycięstwa i twej nieśmiertelnej chwały, i w ten sposób uczynił cię w oczach duchów niebieskich wspanialszą a wśród chwalebnych męczenników dostojniejszą. Za dopustem Bożym zostałaś ponownie zakuta w kajdany i zaprowadzona przed sąd tyrana. Twa anielska czystość, twa święta wiara została wystawiona na nowe próby a twoi nieludzcy nieprzyjaciele, zwątpiwszy w pokonanie bohaterskiej wytrwałości twego serca, skazali cię na ścięcie. Była to ostatnia męka, która ukoronowała twe zasługi i wprowadziła cię chwalebnie triumfującą do Królestwa twego Boskiego Oblubieńca.

Proszę cię na zakończenie tej nowenny, abyś rzuciła na mnie spojrzenie miłości. Racz pokazać mi przez dowód dobroci, że me modlitwy i poświęcenia są ci miłe. Uzyskaj dla mnie łaski, których pragnę dla mego zbawienia i wszystkie te, których potrzebuję, aby być zachowanym od śmierci wiecznej.

Spraw, aby wszyscy ludzie znosili z cierpliwością obecne utrapienia, abyśmy zawsze byli pokrzepieni i pocieszeni twą słodką miłością; abyśmy z całego serca i w najgłębszej czci uwielbiali Trójcę Przenajświętszą i wzniosłą, która obdarzyła cię tyloma błogosławieństwami, wyposażyła cię w tak wielką czystość, ufność i siłę, która wyniosła cię na tak wysoki stopień świętości, pomagała ci wśród twych wrogów i w twej straszliwej śmierci i zaprowadziła cię w triumfie do wiecznej chwały. Tysięczne dzięki też dla Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, Królowej Męczenników, która jak czuła matka pomagała ci podczas twych mąk swą potężną ochroną. Święta męczennico, mam nadzieję, że ty też mnie ochronisz – teraz, ponieważ czczę twe zasługi i twe chwalebne zwycięstwo. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Święta Filomeno, módl się za nami!
Zachowaj nas od wszelkiego grzechu i obdarz nas anielską czystością!|
Całość: kliknij

Możemy łączyć się duchowo 
https://airmax.pl/kamery/01gniechhd

Ps. Prośby, intencje i podziękowania można wpisywać u nas w komentarze

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

92 odpowiedzi na „Nowenna przed uroczystością Św. Filomeny – składajmy nasze intencje, prośby i podziękowania

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  • Ania W. pisze:

   W intencjach Bogu wiadomych.

   • Jarosław Wawak pisze:

    Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

    Pozdrawiam od św. Filomeny- Patronki na nasze czasy, patronki spraw trudnych i beznadziejnych;  jest m.in. Patronką: Żywego Różańca, szczęśliwych narodzin dzieci, matek oczekujących potomstwa, chorych, matek i dzieci, rodzin, ludzi interesu i w potrzebach finansowych, zdających egzaminy, szkół i konwentów, zakonników, misji i nawróceń, spokojnej i szczęśliwej śmierci, więźniów, chorych, umierających oraz katakumb. Wiele osób zwracających się o Jej wstawiennictwo zostało wysłuchanych

    Każdego 11-go dnia miesiąca odbywają się nabożeństwa do św. Filomeny. Na te nabożeństwa możemy przesyłać intencje, które przestawiamy przed obrazem i relikwiami naszej Patronki. Można również zamawiać intencje Mszy św. zbiorowych przed obrazem i relikwiami św. Filomeny.

    Będzie również można nabyć dewocjonalia związane ze św. Filomeną ( sznur św. Filomeny, koronka św. Filomeny, medaliki, różańce ze św. Filomeną, figurki św. Filomeny, książki, modlitewniki, obrazki, obrazy na ścianę, breloczki ze św. Filomeną, magnesy zawieszki , świece z wizerunkiem św. Filomeny,itp.).
    Z uczuciem głębokiej radości pragnę zakomunikować, że Metropolita Wrocławski podjął decyzję, aby ustanowić Sanktuarium Świętej Filomeny w gniechowickim kościele. Od 10 sierpnia 2019r. jest to jedyne w Polsce SANKTUARIUM ŚW. FILOMENY

    Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na cześć kultu św. Filomeny. Wszystkich darczyńców „zapisujemy złotymi zgłoskami” i o wszystkich pamiętamy w modlitwie.
    Zachęcam do odwiedzenia oficjalnej strony: http://www.filomena.gniechowice.info lub polubienia na FACEBOOK-u : Parafia pw. św. Filomeny https://www.facebook.com/filomena.gniechowice

    Dane kontaktowe:
    Sanktuarium św. Filomeny
    Kustosz Ks. Jarosław Wawak
    ul. Kątecka 53
    55-080 Gniechowice
    tel. 71-3168712
    http://www.filomena.gniechowice.info
    https://www.facebook.com/filomena.gniechowice
    jwawak@wp.pl

    Konto:
    ks. Jarosław Wawak
    Bank PKO: PL 75 1440 1185 0000 0000 0178 4382

  • Kaśka pisze:

   O uzdrowienie mojego małżeństwa, pracę dla męża, rozwiązanie problemów finansowych, zdrowie i nawrócenie dla mojej siostry, a także wszelkie łaski dla moich rodziców.

  • Maggie pisze:

   Pełne/całość 9 dni Nowenny do Świętej Filomeny – dopiero dziś bez problemu mogłam skopiować to na YouTube nagranie.

 2. Mzz pisze:

  Prosze o wstawiennictwo sw. Filomene aby nie doszlo do szczepien , abys panie Jezu uchronil lud polski przed tym zagrozeniem.

 3. Anna pisze:

  W Bogu wiadomej intencji

 4. Małgorzata pisze:

  Św. Filomeno – dziękuję za Twoją pomoc i opiekę nade mną.
  Proszę, uproś u Boga:
  – łaskę spowiedzi, nawrócenie, zdrowie i pracę dla Urszuli,
  – ochronę przed złem dla Polski i żeby Polska była światłem dla innych narodów,
  – wszelkie potrzebne łaski dla mnie, dla o. Zdzisława i pomoc, żebyśmy wypełnili Wolę Bożą,
  – zdrowie duszy i ciała dla Ani W. i Jacka
  – ochronę przed złem, świętość i wszelkie potrzebne łaski dla każdego kapłana na tej ziemi,
  – łaski dla osób, za które się modlę.

 5. Małgorzata pisze:

  Św. Filomeno, uproś u Boga, żeby znaleźli się ludzie, którzy będą się modlić w Jerychu do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w intencji Ojczyzny –
  żeby zniknęły wszystkie luki w Jerychu.

  ( szczegóły: http://www.polanicasercanie.pl
  Klasztor Chrystusa Króla)

 6. Krystyna Modrzejrwska pisze:

  W intencji Panu Bogu wiadomej. Bóg zapłać

 7. Irena pisze:

  Święta Filomeno uproś mi u Boga tą łaskę bym miała siłę i zdrowie by opiekować się chorym mężem

 8. Barbara K Lubień pisze:

  Święta Filomeno ,proszę o Twoje wstawiennictwo o zdrowie dla mojej córki i jej poczętego dziecka, aby opuściły ją uciążliwe problemy zdrowotne związane z układem trawiennym .

 9. Lucyna pisze:

  Świę ta Filomeno otocz opieką mojego syna Piotra,uproś łaski i błogosławieństwo dla niego.Uproś łaskę zdania egzaminu na prawo jazdy,a dla mnie łaskę uleczenia z depresji.

 10. Agnieszka Wójcik-Kowalska pisze:

  Św. Filomeno proszę Cię uproś dla mojej córki dobre wybory.

 11. Aga pisze:

  Św. Filomeno uproś dla mojej córki potrzebne jej łaski.

 12. Maggie pisze:

  Przed chwilą znalazłam:

  • Maggie pisze:

   Święta Filomeno Ty wiesz, jak dolega mi moja kontuzja .. pomóż mi, proszę z tym co okaleczone we mnie fizycznie i duchowo.

  • Paweł pisze:

   Jeżeli chodzi o Świętych, którzy mieli nabożeństwo do św. Filomeny, to na stronie http://catholicsaints.info/saint-philomena/ można przeczytać, że:
   „(…) Sł. B. Paulina Jaricot [założycielka Żywego Różańca] została w ciągu jednej nocy uzdrowiona [przy relikwiach św. Filomeny] z ciężkiej dolegliwości serca. (…)
   Papież Leon XII udzielił pozwolenia na wznoszenie ołtarzy i kościołów na jej cześć.
   Papież Grzegorz XVI zatwierdził jej kult publiczny i nazwał ją patronką Żywego Różańca.
   Św. Filomenie przypisane zostało też uzdrowienie papieża bł. Piusa IX, w czasie kiedy był jeszcze arcybiskupem Imoli; w 1849 papież ten nazwał ją patronką Dzieci Maryi.
   Papież Leon XIII zaaprobował «Bractwo św. Filomeny» i podniósł je do rangi Arcybractwa.
   Papież św. Pius X podniósł to Arcybractwo do rangi Uniwersalnego Arcybractwa, a św. Jana Marię Vianneya nazwał jego patronem.
   Natomiast sam św. Jan Maria Vianney nazwał św. Filomenę «Nowym Światłem Kościoła Walczącego» oraz miał silne i dobrze znane nabożeństwo do niej.
   Do innych [Świętych], którzy mieli znane nabożeństwo do niej, należeli:
   św. Antoni Maria Claret [Założyciel misjonarzy klaretynów i misjonarek klaretynek, do których wg danych z 1999 roku należało 95 Polaków i 12 Polek],
   św. Maria Eufrazja Pelletier [francuska zakonnica i założycielka zakonu],
   św. Franciszka Ksawera Cabrini [Włoszka, pierwsza kanonizowana obywatelka USA, Patronka emigrantów],
   św. Jan Nepomucen Neumann [biskup Filadelfii w USA, narodowości czeskiej],
   św. Magdalena Zofia Barat [Założycielka sióstr Sacré-Cœur, do których wg danych z 1999 roku należało 106 Polek],
   św. Piotr Chanel [misjonarz i pierwszy męczennik Oceanii, a także jej Patron],
   św. Piotr Julian Eymard [apostoł kultu eucharystycznego],
   bł. Anna Maria Taigi [mistyczka, tercjarka trynitarska].”
   Jak zaś można przeczytać na stronie http://catholicsaints.info/canonized-by-pope-gregory-xvi/ papież Grzegorz XVI kanonizował tylko 6 osób, a wśród nich właśnie św. Filomenę oraz Patrona dnia „przedprzedwczorajszego” (1 sierpnia) – św. Alfonsa Marię Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, Założyciela redemptorystów. Patrona adwokatów, spowiedników i teologów, zwłaszcza teologów moralistów.
   _______A zatem – jak wynika z powyższego – do głównych czcicieli św. Filomeny należał akurat Patron dnia dzisiejszego (4 sierpnia) – św. JAN MARIA VIANNEY, a w książeczce ojca Stanisława Marii Kałdona OP pt.: „Nabożeństwa do Świętych szczególnego wstawiennictwa w sprawach najtrudniejszych i beznadziejnych” [wydanie Wydawnictwa „M”, Kraków 2002] na str. 75-78 znajduje się nawet «LITANIA do św. FILOMENY [ułożona przez] św. Jana Vianneya». Natomiast zatwierdzona przez Kościół książka: „Żywoty świętych Pańskich – na każdy dzień roku” (którą „według Kalendarza Rzymskiego opracował o. Hugo Hoever SOCist”, a wydało w roku 1991 Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne „za zezwoleniem Biskupa Warmińskiego dr. Edmunda Piszcza, Olsztyn, 31 maja 1989 r., nr 716/89”) nazywa św. Jana Marię Viannneya [na str. 284] PATRONEM PROBOSZCZÓW; i dlatego pod jego patronatem papież Benedykt XVI ogłosił (dekadę temu) rok 2009/2010 „Rokiem kapłaństwa”, z okazji 150 rocznicy śmierci tegoż Patrona. Cały zaś szereg świętych Patronów odnoszących się do osób duchownych i zakonnych oraz tym podobnych związanych z Kościołem wymieniłem (na podstawie podanych odpowiednio poniżej linków z Internetu) w komentarzu: https://wobroniewiaryitradycji.com/2017/07/06/i-czwartek-miesiaca-modlitwa-s-jozefy-menendez-za-kaplanow-oraz-wizja-piekla/#comment-170206 i w komentarzach następnych.

  • Maggie pisze:

   Dzień 2.

  • Maggie pisze:

   Dzień 3.

 13. Ela pisze:

  Sw..Filomeno uproś łaskę nawrócenia dla bliskich i znajomych oraz dla naszej polskiej młodzieży,aby nie popadła w nałogi ,ale wypełniała wole Bożą.

 14. Paweł pisze:

  „Zachowaj nas od wszelkiego grzechu i obdarz nas anielską czystością!”
  – To jest ostatnie zdanie z powyższego wpisu głównego. A u mnie chyba wszystko do tego «sformułowania» się właśnie sprowadza i nic poza tym – w gruncie rzeczy – nie wydaje się aż tak bardzo istotne [z mojego aktualnego punktu widzenia]…

  • Paweł pisze:

   Zauważyłem teraz, że Gniechowice leżą tuż obok ważnej trasy autobusowej (PKS-owej) z Wrocławia przez Łagiewniki do Dzierżoniowa. A tak się składa, że jeździłem tą trasą za młodu dziesiątki razy (i od połowy lat 70. do początku lat 90. nawet po parę razy rocznie), bo urodziłem się na terenie dzisiejszego powiatu dzierżoniowskiego i tam mieszkali wszyscy czworo moi śp. dziadkowie…

 15. Jolantae pisze:

  Św. Fillomeno proszę o uczciwe zachowanie się pewnej osoby i oddanie nam naszej własności.

 16. Beata pisze:

  Św.Filomeno wstawiaj się za moją rodziną i wypraszaj dla nas potrzebne łaski oraz dla całej rodziny Wowit.

 17. wea pisze:

  Święta Filomeno dziękuję za wszystkie otrzymane dzięki Twojemu wstawiennictwu łaski.

 18. bernadetta13 pisze:

  Św. Filomeoe, proszę wstawiaj się za Polską, chroń ją od wszelkiego zła i ataków. Daj siły i światło rządzącym, aby podejmowali decyzje zgodne z wolą Bożą. Wypraszaj wszelkie potrzebne łaski o ochronę przed Covidem 19 i nowymi zarażeniami coronawirusem. Wyproś uwolnienie naszego kraju od tej pandemii. Daj łaską nawrócenia wszystkim, co błądzą i profanują Boga Trój jedynego, Maryję i naszą wiarę. Proszę o łaskę żywej i głębokiej wiary dla Joanny i Krystiana, dar rodzicielstwa dla nich, zdrowie dla Teresy, Małgorzaty, Luizy, zgodę i miłość w małżeństwie Hanny i Ireneusza, oraz zdrowie dla nich. Pogodzenie się rodzeństwa: Marii, Józefa i Tadeusza, oraz powrót do zdrowia dla Józefa i pomyślne załatwienie wszystkich jego spraw. Pokój wieczny dla śp Bogusławy, Gertrudy, Władysława, Tadeusza, Romana, Józefy, Zofii, Bolesława, Willego, Terry i I Georga. Wypraszaj uwolnienie Polski od złego ducha. Bóg zapłać za wysłuchanie moich próśb

 19. Elizeusz pisze:

  Świątynia Pańska pełna ludzi w maskach. Przerażające praktyki, które nas zmienią!
  31 lipca 2020
  PCh24TV · Polonia Christiana
  https://www.youtube.com/watch?v=w7Uq_wI_L1k&feature=emb_logo (13,57 min.)

  • Ania G. pisze:

   Św. Filomeno wyproś łaskę nawrócenia i wiary dla mnie i moich najbliższych i najbliższych męża A także dla moich rodaków,potrzebne łaski do wypełnienia zadania powierzonego od Boga Ojca, wyproś łaskę pracy dla Ewy,a dla całej rodziny wowit miłość i jedność,św Filomeno broń Kościół katolicki w Polsce i jego kapłanów. Uchroń nas od LGBT i polityków zagrażających naszej Ojczyzny.

  • Katarzyna pisze:

   Święta Filomeno Ty wiesz… Bóg zapłać.

 20. Karolina pisze:

  Święta Filomeno proszę o łaskę zdrowia dla moich rodziców, o dobrą pracę dla męża, dla mnie o siłę i wytrwałość w pokonywaniu przeciwności i wypełnianiu obowiązków i Woli Bożej oraz o potrzebne łaski dla całej mojej rodziny

 21. Alina pisze:

  Proszę o uwolnienie od alkoholizmu mojego brata Czesława, a mnie i moją rodzinę od wszelkich demonów. Proszę o światło Jezusa w mojej rodzinie. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.

 22. jola pisze:

  W intencjach Bogu wiadomych

 23. Weronika pisze:

  Św. Filomeno, proszę o łaskę wiary, nawrócenia, spowiedzi dla T., M., E., R., ich rodzin, całej rodziny, łaskę chrztu świętego dla dzieci w rodzinie, trwałość małżeństwa K. i B. i wszystkich małżeństw, łaskę spowiedzi, nawrócenia i wypełnienia woli Bożej dla M., zdrowie, łaskę wiary, nadziei, miłości, szczęśliwej śmierci dla K., aby nie musiała już iść do szpitala, wypełnienie woli Bożej dla całej rodziny i tych, których znam, o nawrócenie grzeszników…

 24. Maggie pisze:

  Podali u nas, że BXVI jest ciężko chory na półpaśca. Święta Filomeno uproś mu zdrowie, by nadal mu służyło – jeśli taka Boża Wola.

 25. Beata pisze:

  W intencji Panu Bogu wiadomej. Bóg zapłać

 26. Renata Anna pisze:

  Przez wstawiennictwo św. Filomny o potrzebne łaski dla tych których kocham.

 27. Sławek pisze:

  Święta Filomeno uproś u Boga dla mnie i mojej rodziny wszystkie potrzebne nam łaski. Otocz nas Bożą opieką i obroną.

 28. Marzena pisze:

  Św. Filomeno, proszę wstawiaj się za moją rodziną, proszę cię o zdrowie i zgodę w rodzinie, nawrócenie dzieci, brata alkoholika

 29. Konwalia pisze:

  Szczęść Boże. Przepraszam, że się tak wtrącam pod wpisem o św. Filomenie (swoją drogą, ależ ona była śliczna!). Piszę, bo BARDZO proszę o modlitwę, abym się wyspowiadała. Nie umiem iść do spowiedzi, paniczny strach sprawia, że nie dam rady wyznać niektórych grzechów. Tu potrzeba interwencji duchowej. Ostatnim razem mi pomogliście, BARDZO proszę, pomóżcie teraz. 😦

  • babula pisze:

   Zanurzam Cię w Najdrogocennieszej Krwi Jezusa Konwalio, Twoje myśli pod Jego cierniową koronę, Twoje stopy w ranach Jego stóp, Twoje ręce w ranach Jego rąk, twoje serce w Jego Sercu -by pałało miłością i pragnieniem dobrej spowiedzi.
   Zacznij spowiedź nie od wyznania grzechów ale od wyjawienia księdzu swoich trudności.
   Św. Faustyna tak zrobiła -weź z niej przykład.
   +++

  • Maggie pisze:

   💕 Konwalio, na początku spowiedzi POWIEDZ ❣️księdzu dokładnie ❣️ to: co tu napisałaś o strachu i wstydzie, hamującym doznania szczytu pokory, pokory, która przebije powstały mur, stający na Twej drodze do konfesjonału i potem dopiero zacznij wyznawanie grzechów, przemierzając jakby X Przykazań. Kapłan zrozumie tą „burzę”.
   Chcesz, to bardzo ważne, ale brak Ci odwagi by stanąć przed Jezusem, by z żalem pomieszanym ze strachem i wstydem uklęknąć, otworzyć zranioną duszę. To nie tylko Tobie się zdarzyło, bo wielu podobnie czuje i bywa, że odwleka odwleka .. a czas ucieka .. i stąd z braku odwagi etc niektórzy po wielu latach (np po 30 latach) znajdują ulgę w konfesjonale.
   Dobrze, że to widzisz i nie pretendujesz aby tylko „odfajkować” na „łapu capu”, obawiając się świętokradztwa. Jest to znakiem, że masz czułe sumienie i dziękuj Panu Bogu, że czujesz głębię daru spowiedzi i podchodzisz doń poważnie … i nie słuchaj podszeptu złego, który stawia wymówki i przeszkody abyś zrezygnowała.

   Jezu, Ty się tym zajmij ❣️

 30. Ania pisze:

  Św Filomeno pomóż mi w moich problemach, bo jestem załamana. Za męża o nawrócenie. O ochronę przed złymi atakami na mnie i moja rodzine. O pomoc finansową i stabilizację życiową. O pokój w sercu i mądrość.

 31. Mateusz PWWM pisze:

  Proszę o modlitwę za dzieciątko w łonie mojej żony.
  Po wczorajszych badaniach wyszło ze pracuje tylko prawa komora serca… Żona jest w 23tyg ciąży…
  Bóg zapłać

 32. ela pisze:

  O ratunek dla bliskiej osoby pogrążonej w nałogu.

 33. Kropeczka pisze:

  Święta Filomeno błagam Cię o łaskę uzdrowienia na duszy i ciele mojego męża o łaskę nawrócenia i dobrej owocnej spowiedzi dla niego, o cierpliwość i wyrozumiałość dla mnie o łaskę pokory i otwartości na drogiego człowieka bez osądzania go. O trzeźwość i nawrócenie mojego brata,pomóż mu w rozwiązaniu jego trudnych osobistych decyzji.

 34. m-gosia pisze:

  We wszystkich intencjach Wowitowych †††

 35. MJ pisze:

  Święta Filomeno wstawiaj się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej.Święta Filomeno,ukochana córko Jezusa i Maryi, módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy. Amen

 36. babula pisze:

  Za dużo.
  Można by zrobić bank bólu -we wszystkich naszych intencjach +++ ❤

 37. babula pisze:

  Św. Filomeno proszę wstaw się za moją rodziną by nawrócili się ci co są daleko od Pana Boga, by uwolnili się od nałogów, by umocniona została miłość w rodzinie. Za moimi dziećmi -proszę o potrzebne łaski, o szczęście dla nich. Proszę o zdrowie bym mogła służyć moim bliskim.

  • Elżbieta Maria pisze:

   Święta Filomeno, wstawiaj się za mną i całą moją rodziną, błagam o uzdrowienie na duszy i ciele moich synów, uwolnienie od zniewolenia i uzależnień Adama, ratunek w sprawie wiadomej mojego wnuka Jonaszka i Opiekę Matki Bożej dla niego i całej rodziny za Twoim wstawiennictwem.

 38. wobroniewiary pisze:

  Proszę o modlitwę…
  Czy nie za dużo jak na jedną nogę?
  Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy…
  Dopiero co miałam inny zabieg na tej samej nodze

  • Krystyna pisze:

   +++

  • babula pisze:

   nie wiem czemu mi się wpisało powyżej a miało być tu:
   babula pisze:
   4 sierpnia 2020 o 20:48
   Za dużo.
   Można by zrobić bank bólu -we wszystkich naszych intencjach +++ ❤

   Odpowiedz

   • wobroniewiary pisze:

    Dziś doszly dwie nowe choroby – w tym półpasiec
    Jutro kolejne badania krwi… już zaczyna mi brakować sił…

    • Maggie pisze:

     Benedykt XVI też cierpi z tego powodu w tych dniach 🙏🏻. Przy półpaścu zalecana jest Lysyna jako naturalnie wzmacniająca odporność na to dokuczliwe paskudztwo.
     💕🙏🏻❣️Święta Filomeno proś za Ewą. Jezu, Maryjo, Józefie ratujcie❣️Święta Rodzino Tobie polecam jej udręki❣️

    • Maggie pisze:

     Przetypowałam, powinno być Lysine .. nie wiem jak to po polsku ten aminokwas.

    • xc pisze:

     tak lisyna jest podobno dobra a hepres wirusy ? jak jest jakis rozsaodny lekarz to moze poda acyklowir. ppolpasiec im starsza osoba tym bardziej niebezpiczny.

    • Renata pisze:

     Ofiaruję 🙏 oraz drobne wyrzeczenia w Twojej intencji🙂

    • Maggie pisze:

     @XC, kto miał wietrzną ospę (po ang.chicken pox) to może się spodziewać półpaśca (shingless). Lysine jest bardzo pomocna. Miałam parę razy „shingless” ale zauważyłam w porę, więc lekko przeszłam właśnie dzięki lysine i smarowaniu i dezyfenkowaniu „wyprysku z wysypką”. Znam osobę, która nie miała w dzieciństwie wietrznej ospy, a po 20-tce dostała ją z „bonusem” tj razem z półpaścem – dobrze, że lekarz wiedział co robić.

     Lysine w połączeniu z witaminą C, regeneruje naczynia w oczach i spekuluje się, że w tej kompozycji może też jest dobra na serce. Oczywiście ze wszystkim co „naturalne”, jak witaminy, minerały itp suplementy trzeba być uważnym, bo można przedawkować, albo są przeciwskazania (np hemochromatosis to nadmiar żelaza = bardzo niebezpieczne nie tylko dla serca). Był okres na wysokie dawki witaminy D .. a potem okazało się, że takie dawki mogą spowodować wylew, atak serca, stąd z półek zniknęły wszystkie wysokie dawki (powyżej 1000 IU/UI = 25 mcg). Dlatego zawsze potrzebna konsultacja z lekarzem, no i samemu sprawdzać .. aby nie było jak z aferą z zalecaną wysoką dawką (parę tys IU) witaminy D.

     W czasie pisania nagle uciekł mi, parę minut temu, spod rąk wpis, dlatego jeszcze raz o tym.

    • Paweł pisze:

     @Maggie: „Przetypowałam, powinno być Lysine .. nie wiem jak to po polsku ten aminokwas.”
     – To jest lizyna, jeden z tzw. aminokwasów egzogennych, czyli niezbędnych do dostarczania z zewnątrz wraz z pokarmem (tak samo jak witaminy i minerały).
     Tak się składa, że w ogólniaku na chemii kiedyś wygłaszałem referat o aminokwasach i trochę notatek z tego jeszcze mi się zachowało. Lizyna jest aminokwasem mało aktywnym w przemianie materii, a przez dekarboksylację powstaje z niej kadaweryna, zaliczana do tzw. jadów trupich, nadających przykry zapach gnijącemu mięsu [innym zaś „jadem trupim” jest putrescyna, łatwo powstająca z agmatyny, będącej z kolei produktem dekarboksylacji aminokwasu argininy, bardzo ważnej w tzw. cyklu mocznikowym, a więc bynajmniej już nie „mało aktywnej w przemianie materii” – w odróżnieniu od lizyny; mocznik powstaje w organizmie ludzkim w reakcji: arginina + woda = ornityna + mocznik, a przez dekarboksylację tejże ornityny również powstaje wyżej wymieniona putrescyna].
     Lizyna, arginina i histydyna [której produktem dekarboksylacji jest natomiast sławetna histamina – główna bohaterka wszelkich reakcji alergicznych organizmu, a więc źródło utrapień i „zmora” alergików] to są jedyne trzy tzw. aminokwasy zasadowe, albo – mówiąc fachowo: posiadające swój punkt izoelektryczny w zakresie pH zasadowego (czyli pH większego od 7,0). Wszystkie inne aminokwasy posiadają swój punkt izoelektryczny w zakresie pH kwasowego (i na ogół jedynie słabo kwasowego, z wyjątkiem tylko kwasu asparaginowego i kwasu glutaminowego, które to – jak sama ich nazwa wskazuje – mają charakter już wyraźniej kwasowy). Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tą „okropną chemią” i nie odbiegłem zanadto od tematu… : )

    • Maggie pisze:

     @Paweł: 🙂 dzięki .. Dobrze pamiętać, że wszędzie jest chemia, ta potrzebna .. ale i ta której nie lubimy .. jeśli nam świat „na plastiki” zamienia.

 39. Urszula pisze:

  Św Filemeno proszę Cię o wstawiennictwo za synami proszę o ich nawrócenie i dobre chrześcijańskie żony dla nich.

 40. Helena pisze:

  Święta Filomeno otocz opieką mojego syna Piotra i jego rodzinę ,uproś łaskę dobrej spowiedzi dla nich, o umocnienie wiary. Proszę o szczęśliwą operację dla mnie. Błogosławieństwo Boże i wieczne zbawienie dla całej mojej rodziny. Proszę o powstrzymanie pandemii koronawirusa .Święta Filomeno wstawiaj się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci.

 41. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:

  W intencji Panu Bogu wiadomej

 42. Weronika pisze:

  Św. Filomeno, powierzam Twojemu wstawiennictwu Agnieszkę, jej męża i dziecko, którego się spodziewają. Proszę o szczęśliwy przebieg ciąży i poród, o wypełnienie woli Bożej w całym życiu przez ich rodzinę.

 43. Renata29 pisze:

  W intencji Bogu wiadomej .

 44. Hanna Katarzyna pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę w intencjach Panu Bogu znanych. Święta Filomeno, módl się za nami. Amen. Bóg zapłać.

 45. Bożena pisze:

  Św Filomeno, proszę o uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie mojej rodziny i znajomych. Daj mi siły do znoszenia trudnej codzienności. Proszę też o intencje, które noszę w sercu.
  Bóg Zapłać !

 46. Joanna pisze:

  Św Filomeno proszę wstaw się za mną w moich intencjach. Poproś Pana Jezusa i Matkę Przenajświętszą o potrzebne łaski dla mnie. ❤️❤️❤️

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s