Fatima – objawienie z 13 czerwca. Maryja prosi: chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec

13 czerwca 1917 – drugie objawienie się Matki Bożej

13 czerwca 1917 r. po odmówieniu różańca z Hiacynta, Franciszkiem i innymi osobami, które były obecne, zobaczyliśmy znowu odblask światła, które się zbliżało (to cośmy nazwali błyskawicą), i następnie ponad dębem skalnym Matkę Bożą, zupełnie podobną do postaci z maja.

– „Czego Pani sobie życzy ode mnie?”
– „Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego chcę”.

Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego.
– „Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku”.
– „Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba”.
– „Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca” (Tu z pośpiechu Łucja opuściła koniec zdania, który w innych dokumentach brzmi następująco: „Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”).
– „ Zostanę tu sama?” – zapytałam ze smutkiem.
– „Nie, moja córko! Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”.

W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się Serce, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia.

To, Ekscelencjo, mieliśmy na myśli, kiedyśmy mówili, że Matka Boska wyjawiła nam w czerwcu tajemnicę. Nasza Pani nie rozkazała nam tego zachować w tajemnicy, ale odczuwaliśmy, że Bóg nas do tego nakłania.

Za: www.sekretariatfatimski.pl 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

15 odpowiedzi na „Fatima – objawienie z 13 czerwca. Maryja prosi: chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Nie jest prawdą, iż muzułmanie i katolicy wielbią tego samego Boga. Katolicy zawsze wielbią Trójcę Świętą, którą islam odrzuca. Nawet katolicki akt uwielbienia jest zupełnie inny – uważa biskup Athanasius Schneider. Hierarcha w ten sposób wypowiedział się na temat deklaracji z Abu Zabi w sprawie ludzkiego braterstwa podpisanej 4 lutego 2019 r. między papieżem Franciszkiem a wielkim imamem Al-Azharu.

  • jozef91 pisze:

   Najlepsza pozycja opisująca islam to książka „Prawdziwe oblicze islamu” Jean Alcader.
   I nie ma w tym żadnej pogardy do człowieka, ale autor w precyzyjny sposób odkrywa rdzeń tej ideologii. Bardzo głęboka analiza przez człowieka który sam był wyznawcą islamu.

 3. wobroniewiary pisze:

  ❤ Ave Maria po aramejsku ❤

  • szpilka pisze:

   No piekne….Język podobny w brzmieniu do arabskiego?

   • Paweł pisze:

    Zapewne tak, ponieważ do językowej rodziny semickiej [czyli drugiej głównej rodziny językowej (obok rodziny indoeuropejskiej), właściwej dla BIAŁEJ «rasy» człowieka, czy też raczej – jak teraz preferuje mówić Wikipedia – dla białej «odmiany» człowieka] należy właśnie m. in. język arabski, maltański, hebrajski i aramejski, a ponadto języki etiopskie: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_semickie
    Co ciekawe, bł. Anna Katarzyna Emmerich w opisie swoich objawień podaje w nawiązaniu tak trochę do tego tematu: „SEMICI w ogóle nie byli tak liczni jak Chamici i Jafetyci, a wśród nich znowu ród Hebera i Abrahama osobno był wyłączony. Na Hebera, nie pracującego nad wieżą [Babel], wejrzał Pan Bóg okiem łaskawym, by go wraz z potomstwem z ogólnego zamieszania i zepsucia wydobyć i z niego naród święty uczynić. Dlatego obdarzył go Pan Bóg mową, żadnemu innemu ludowi nie znaną, mową świętą, by ród jego odrębnie się trzymał. Jest to czysty język HEBRAJSKI czyli chaldejski. Pierwsza mowa ojczysta Adama, Sema i Noego jest inna i tylko w poszczególnych jeszcze narzeczach istnieje. Pierwszymi czystymi córkami tej mowy jest mowa Baktrów, Zendów i święta mowa Indów.” – https://gloria.tv/post/PZ4JgAFzXGBP3voTvQB8bJtdW
    [Czyli z kolei to ostatnie powyższe stwierdzenie upoważnia nas chyba, swoją drogą, do arcy-ciekawego utożsamienia prajęzyka całej ludzkości (jakim to posługiwali się Adam i Ewa oraz wszyscy Patriarchowie żyjący przed czasami wieży Babel) ze zrekonstruowanym przez lingwistów językiem PRAINDOEUROPEJSKIM: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_praindoeuropejski ]
    O powyższym przesłaniu płynącym z objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich wspomina też Wikipedia pod hasłem: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_Adamowy
    SEMICI – jak sama nazwa wskazuje – pochodzą od SEMA, drugiego syna Noego, i zgodnie z Biblią to oni byli tymi pierwotnymi „WYBRAŃCAMI Bożymi”, bo to Sem otrzymał od swojego ojca, Noego, błogosławieństwo, podczas gdy Cham i jego syn Kanaan – przekleństwo: Rdz 9, 18 Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. (…) 20 Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę. 21 Gdy potem napił się wina, odurzył się [nim] i leżał nagi w swym namiocie. (…) 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca. 24 Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem (…), 25 rzekł: (…) 26 (…) «Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Sema! Niech Kanaan [syn Chama] będzie sługą Sema! 27 Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie mu sługą». – https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=9
    „Panorama Biblii” wydana w roku 1987 przez Wydawnictwo Kościoła Wolnych Chrześcijan „Łaska i Pokój” w Warszawie na ilustracji IV przedstawia „Rozproszenie [ludów po ‚pomieszaniu języków’ na wieży Babel]”: http://wojtek.pp.org.pl/32577_panorama-biblii#group-11
    Widać tam, że spośród synów Sema: ELAM skierował się ku wschodnim wybrzeżom Zatoki Perskiej, co zdaje się potwierdzać Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elam
    Z kolei ASSUR podążył ku obszarowi późniejszej Asyrii https://pl.wikipedia.org/wiki/Aszur_(miasto) ; trzeci syn Sema, LUD – ku obszarowi późniejszej Lidii w Azji Mniejszej https://pl.wikipedia.org/wiki/Lud_(posta%C4%87_biblijna) ; czwarty, ARPACHSZAD – ku Półwyspowi Arabskiemu czy też najszerzej rozumianej „Arabii” https://pl.wikipedia.org/wiki/Arfachsad ; a ARAM – właśnie ku terytoriom późniejszych Aramejczyków https://pl.wikipedia.org/wiki/Aram_(posta%C4%87_biblijna)https://pl.wikipedia.org/wiki/Aramejczycy – Może to wszystko jest wyrazem jakiejś „tradycji biblijnej”, choć w wydaniu protestanckim… Czcigodny Sł. Boży Papież Pius XII w swojej znakomitej Encyklice „Humani generis” (z 1950 r.) ZABRONIŁ uważać początkowe rozdziały Księgi Rodzaju (Rdz 1-11) za całkowicie AHISTORYCZNE, za MITY czy ludowe BAŚNIE, jest więc nakazem wiary uznawać ich „historyczność” (czy może trafniej: „pra-historyczność”), nawet jeśli nie umiemy obecnie „zinterpretować faktograficznie” wszystkich podanych tam szczegółów: http://bdp.xportal.pl/pius-xii/humani-generis/https://biblia.wiara.pl/doc/423146.ENCYKLIKA-HUMANI-GENERIS/7
    [Moim zdaniem, zbytnie odstępowanie od precyzyjnego przesłania tej właśnie epokowej Encykliki Piusa XII było BŁĘDEM zarówno św. Jana Pawła II, jak i jest obecnie BŁĘDEM papieża Franciszka, który to błąd widać trochę, choć co prawda niezupełnie jednoznacznie, w jego ostatniej encyklice „Laudato si”. I uważam tak w ogóle, że zarówno św. Jan Paweł II, jak i papież Franciszek «nie czują» dobrze tych tematów (podobnie aczkolwiek do „lwiej” większości dzisiejszych naukowców), więc lepiej by zrobili, gdyby po prostu je przemilczeli… Zdecydowanie o wiele lepiej wypowiada się na te tematy czasopismo „Miłujcie się!” – tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń!]

    • Bożena pisze:

     W TV Trwam emitowano programy, w których naukowcy udowodnili historyczną wiarygodność wydarzeń zapisanych w pierwszych księgach Biblii, opierając się na konkretnych faktach i wynikach badań specjalistów z różnych dziedzin nauki. Podawali też logiczne, niezbite dowody rozbijające w proch tzw teorię ewolucji. Nie pamiętam niestety tytułów tych programów.

    • szpilka pisze:

     Popieram,,:miłosc:,,do,,Miłujcie sie ,,Ileż ja informacji uzyskałam z tego pisma.Bravo Redaktorzy.Tobie, Pawle,dziękuję za wpis.Bardzo zainteresowały mnie języki,gdyz uwazam,że są nosnikami czegos nie do końca wyjasnialnego,np.intuicji,wrazliwosci,czy nawet duchowosci.Dlatrgo plugawienie uliczne języka uwazam za bezczeszczenie daru Boga.My chyba do konca nie rozumiemy ,czym jest jezyk.Dzieki bardzo.

    • Paweł pisze:

     @szpilka: A ja „na motywach” językoznawstwa indoeuropejskiego czasami nawet układam sobie modlitwy. Oto np. mój komentarz na ten temat sprzed 4 lat (spod usuniętego już na stronie wpisu z 4 czerwca 2016: „Ks. Adam. Skwarczyński: Ofiara za….”): «We wspomnienie liturgiczne św. Matki Teresy z Kalkuty (5 września) nieraz odmawiam przez jej przyczynę 3 Zdrowaś Maryjo w intencji tych trzech językowych grup narodów, które są nam i św. Matce Teresie najbliższe i które – tak się składa – są ze sobą najbliżej spokrewnione w obrębie indoeuropejskiej rodziny języków:
     1. Zdrowaś Maryjo – za narody bałtosłowiańskie (bo my do nich należymy);
     2. Zdrowaś Maryjo – za naród albański (bo z tego narodu pochodziła św. Matka Teresa) [oraz za naród ormiański];
     3. Zdrowaś Maryjo – za narody indoirańskie (bo tam pracowała św. Matka Teresa).
     Jako ciekawostkę mogę dodać, że te trzy grupy narodów (wraz z narodem ormiańskim) są ze sobą najbliżej spokrewnione w obrębie indoeuropejskiej rodziny języków i razem tworzą tzw. grupę języków „SATEM”. A oto krótkie objaśnienie na temat tego pokrewieństwa: Wyjściowym wspólnym prajęzykiem rodziny indoeuropejskiej – czyli językiem praindoeuropejskim – prawdopodobnie mówili święci prarodzice Adam i Ewa, zgodnie z tym, co podaje bł. Anna Katarzyna Emmerich: „Pierwsza mowa ojczysta Adama, Sema i Noego jest inna i tylko w poszczególnych jeszcze narzeczach istnieje. Pierwszymi czystymi córkami tej mowy jest mowa Baktrów, Zendów i święta mowa Indów.” https://gloria.tv/post/PZ4JgAFzXGBP3voTvQB8bJtdW
     Potem – prawdopodobnie w wyniku opisanego w Biblii pomieszania języków (wieża Babel) – powstały rodziny językowe całkowicie odrębne i odmienne od rodziny indoeuropejskiej. Natomiast w ramach samej rodziny indoeuropejskiej najpierw zaczęły wyodrębniać się języki peryferyjne, czyli tzw. języki „KENTUM” ( https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_kentum ):
     – na peryferii południowej: język grecki i wymarłe języki anatolijskie,
     – na peryferii wschodniej: wymarły tocharski,
     – na peryferii północnej: języki germańskie,
     – na peryferii zachodniej: celtyckie i italskie, do których należy łacina, a z niej rozwinęły się języki romańskie.
     W ten sposób w rodzinie indoeuropejskiej wyodrębniła się cała „peryferia”, natomiast sam rdzeń, samo „centrum” pozostawało nadal we wspólnocie językowej (we wspólnocie wprowadzającej do języka wspólne innowacje, obce już językom kentumowym), która rozpadła się dopiero później tworząc drugą grupę języków indoeuropejskich – grupę języków „SATEM” ( https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_satem ). Jak już pisałem, do tej grupy należą języki nam najbliższe (tzn. języki bałtosłowiańskie), języki najbliższe św. Matce Teresie (albański i indoirańskie) oraz język ormiański. Można więc powiedzieć, że wywodzą się one ze wspólnego pnia, i to bardziej niż języki kentumowe.
     Całe to wyjaśnienie oparłem na dwutomowej książce „Języki indoeuropejskie” pod red. Leszka Bednarczuka, wydanie Państwowego Wydawnictwa Naukowego, Warszawa 1986 (tom I) i 1988 (tom II).»
     __________A na koniec – oto jeszcze mój ulubiony, parę razy tu na stronie prezentowany i od ponad 20 lat (w tej czy innej wersji) stosowany na modlitwie „filologiczny zestaw” Litanii, mający tak „po kawałku” ogarnąć modlitewnymi intencjami CAŁY ŚWIAT [„parcelując” go na „sektory” wg kryteriów głównie językoznawczych, ale w obrębie tych „sektorów” za więziami językowymi idą też często ogólniejsze i głębsze powiązania cywilizacyjno-kulturowe, a nawet duchowo-moralne, związane nieraz z wielowiekowymi „zaszłościami” historycznymi]:
     1. Litania do św. Pawła Apostoła – za kraje wschodniochrześcijańskie.
     2. Litania do św. Jana Pawła II (lub do św. Kazimierza, Patrona Polski i Litwy) – za katolickie [ze swej tradycji] kraje SŁOWIAŃSKIE, a ponadto za kraje bałtyckie i ugrofińskie.
     3. Litania do św. Franciszka z Asyżu, Patrona Włoch (najlepiej w wersji franciszkańskiej) – za kraje italoROMAŃSKIE.
     4. Litania do św. Anny, Patronki Francji i Kanady (lub do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, oficjalnej Patronki Francji) – za kraje galloROMAŃSKIE.
     5. Litania do św. Józefa, Patrona Hiszpanii, Portugalii i obu Ameryk (lub do św. Teresy z Avila, Patronki Hiszpanii) – za kraje iberoROMAŃSKIE.
     6. Litania do św. Michała Archanioła, Patrona Anglii (najlepiej w wersji michalickiej; lub Litania do św. Jerzego, Patrona Anglii) – za kraje anglosaskie (i celtyckie).
     7. Litania do św. Jana Chrzciciela, Patrona Niemiec, Austrii i Holandii https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Chrzciciel#Patronat [czczonego też tradycyjną wigilią swojego święta – w całej Skandynawii: https://en.wikipedia.org/wiki/Midsummer ] (lub Litania do św. Michała Archanioła, Patrona Niemiec i Austrii) – za pozostałe, tzn. nieanglosaskie, kraje GERMAŃSKIE.
     8. Litania do śś. Aniołów (wśród których znajdują się oczywiście wszyscy Aniołowie Stróżowie poszczególnych krajów świata) – za pozostałe kraje świata.
     9. A dodatkowo [jako że mieszkamy w Europie]: Litania do św. Benedykta z Nursji, głównego Patrona Europy (najlepiej w wersji benedyktyńskiej) – za całą Europę.

  • Bozena pisze:

   🥰😇🙏

 4. Pingback: AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOGU, KTÓRY JEST PEŁEN MIŁOSIERDZIA – KOSCIOL.ORG

 5. Bożena pisze:

  https://www.youtube.com/watch?v=_9gO5v_XVnY To jest link do modlitwy Ojcze nasz po aramejsku, czyli w języku Pana Jezusa, odmówionej przez libańskiego biskupa w dniu przyjęcia relikwii św. Charbela w kościele jezuitów w Łodzi a potem błogosławieństwo również po aramejsku. Mam nadzieję że dobrze skopiowałam.

 6. Euzebia pisze:

  Dziś o godz. 20-ej „na żywo” transmisja z Padwy z procesji figury św Antoniego, ta procesja to przedstawienie ostatnich chwil życia św.Antoniego i jego narodziny dla Nieba.
  https://www.youtube.com/watch?v=0uroCif2CME

 7. Małgorzata pisze:

  Wróciłam właśnie z Niepokalanowa.
  Zawierzyłam Was i Wasze intencje M.B. Niepokalanej.
  Cieszę się z tej krótkiej (z Warszawy nie jest daleko), ale owocnej – mam nadzieję – wyprawy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s