22 maja – św. Rity z Cascii, Patronki spraw beznadziejnych i po ludzku niemożliwych

Św. Rita z Cascii jest najbardziej popularną świętą augustiańską. Jej imię to zdrobnienie od imienia Margherita (Małgorzata). Niewątpliwie jest osobą godną podziwu, gdyż doświadczywszy różnych sytuacji życiowych potrafiła stawić im czoła w duchu pokory i miłości. Wszędzie starała się wprowadzać pokój, stawała się lekarstwem dla zwaśnionych i skłóconych. Żyła w XV w. Lecz szeroko znaną stała się dopiero po wyniesieniu na ołtarze w 1900 r. Historycznie pewne daty z jej życia zapisane są w dokumentach procesu kanonizacyjnego z 1626 r.

Całe jej życie upłynęło w Cascii. Jedyny raz opuściła Umbrię, udając się z pielgrzymką do Rzymu. Rita, jedyne dziecko Antoniego Lotti, urodziła się ok. 1381 r. w małej wiosce Roccaporena w pobliżu Cascii. Od wczesnej młodości czuła powołanie do wstąpienia na drogę życia zakonnego, jednak, na żądanie rodziców, w 1395 roku poślubiła młodego człowieka o dość gwałtownym usposobieniu. W krótkim czasie została matką dwóch synów. Jako młoda zamężna kobieta i matka całkowicie poświęciła się swojej rodzinie. Własnym postępowaniem starała się łagodzić negatywne cechy charakteru swego małżonka, przyczyniając się do jego nawrócenia. W osiemnastym roku ich małżeństwa mąż Rity został zamordowany. Nie wiadomo, czy był napastnikiem, czy padł ofiarą „wendety” w trwającej wówczas wojnie gwelfów i gibelinów. Rita, przepełniona duchem Ewangelii, potrafiła przebaczyć zabójcom męża i zaprzysięgła swych synów, by nie mścili krwi ojca. Modląc się prosiła Boga, by raczej ich zabrał, niż mieliby oni splamić się krwią dokonując zemsty. Niedługo potem jej niespełna dwudziestoletni synowie zmarli, prawdopodobnie w wyniku jakiejś zaraźliwej choroby.

Po utracie męża i dzieci, Rita postanowiła zrealizować swoje dawne pragnienie i poprosiła o przyjęcie do klasztoru Sióstr Augustianek w Cascii. Początkowo odmawiano jej mówiąc, że jeszcze żadna wdowa nie została przyjęta do zakonu. Lecz wreszcie po długich staraniach otrzymała pozwolenie wstąpienia do klasztoru św. Marii Magdaleny w Cascii. Tam przez 40 lat za ścisłą klauzurą prowadziła pełne heroicznej świętości Bogu poświęcone życie. Charakterystyczną dla tej doświadczonej przez życie kobiety była cześć do cierpiącego Jezusa – dlatego św. Rita należy także do grona mistyków pasyjnych Kościoła. Pewnego dnia tak przejęła się kazaniem o cierpieniu Chrystusa, że prosiła o łaskę udziału w cierpieniach Zbawiciela. Wtedy cierń z korony Jezusa wbił się w czoło Rity, i od tego momentu, przez następnych 15 lat, do śmierci nosiła tę bolesną, otwartą ranę. Zmarła 20 maja 1457 r. i w dwa dni później została uroczyście pochowana.

Zaraz po śmierci za jej wstawiennictwem zaczęło dziać się wiele cudów, które stały się podstawą do szybkiego rozprzestrzenienia się kultu. Dziesięć lat po śmierci niezniszczone zwłoki Rity zostały przeniesione do klasztornej zakrystii i złożone w ozdobnym sarkofagu.

Sarkofag z 1457 r. posiada doskonałą wartość historyczną. Zawiera uznanie jej kultu przez miejscowego biskupa. Także obrazy ukazujące jej życie przedstawiają ją obok umęczonego Jezusa, trzymającą w prawej ręce długi cierń, a jej szlachetna twarz jest obramowana aureolą, która przypomina koronę cierniową. Pierwszy życiorys świętej, spisany na sposób poetycki przez pewnego adwokata z Cascii, nazywa ją „pełnią światła uświęconą, wielce szlachetną kobietą” i opowiada o cudach, które Bóg zdziałał za jej wstawiennictwem.

W 1946 r. w Cascii, obok starego klasztoru została zbudowana nowa bazylika, do tego szkoła, hospicjum i dom dla sierot. Bazylika stała się często odwiedzanym miejscem pielgrzymkowym. We Włoszech jedynie św. Antoni jest bardziej popularny od św. Rity, w której wierni widzą skuteczną wstawienniczkę w trudnych sprawach życiowych, gdyż ona sama, jako żona i matka, musiała w swym życiu wiele przecierpieć. Jest czczona w całym świecie katolickim, a zwłaszcza w Ameryce Południowej i na Filipinach, gdzie pod jej wezwaniem są liczne kościoły, a nawet wsie noszą jej imię.

Każdego 22. dnia miesiąca wierni gromadzą się w naszym kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie na mszy św. odprawianej w intencji próśb zanoszonych do Boga za wstawiennictwem świętej stygmatyczki. Po mszy odprawiane jest nabożeństwo, w czasie którego odczytywane są przesłane lub złożone osobiście prośby wiernych dotkniętych boleśnie przez los, chorych, opuszczonych, zdradzonych ale nie tracących wiary, przybywają lub przesyłają swe intencje osoby pochodzące nie tylko z Krakowa ale wręcz z całego kraju, a nawet rodacy z zagranicy. Doroczna uroczystość w dniu 22 maja to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych Krakowa, w tym też dniu nasz Zakon dziękuje swym dobroczyńcom oraz osobom, które swoją pracą i modlitwą wspierają go we wszelkich zadaniach i posłudze.

Modlitwa do św. Rity – patronki spraw beznadziejnych

Św. Rita – patronka rodziny i przebaczenia. Na całym świecie uznawana za patronkę od spraw beznadziejnych. Siła tej modlitwy zmiękcza serca i umysły wierzących i ateistów… sam zobacz i daj świadectwo

O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.
O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi)
Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej?
Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.
O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita.
O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.
A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.
za: http://www.augustianie.pl

Modlitwa odpustowa do św. Rity odmawiana w Sanktuarium w Cascii

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Bądź pochwalona, o święta Rito z Cascii, za Twoją wierność obietnicom chrztu świętego. Wstawiaj się za nami, abyśmy z radością i wiernie realizowali nasze powołanie do świętości, zwyciężając zło dobrem.
Chwała Ojcu…

Bądź pochwalona, o chwalebna święta Rito, za Twoje umiłowanie modlitwy. Pomagaj nam, byśmy byli zjednoczeni z Jezusem, ponieważ bez Niego nic uczynić nie możemy i tylko w Jego imieniu i naśladując Go możemy być zbawieni.
Chwała Ojcu…

Bądź pochwalona, o Święta przebaczenia, za Twoją stałość i odwagę, którą ukazałaś w najtragiczniejszych momentach Twego życia oraz za wspaniałość przebaczenia. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy przezwyciężali uprzedzenia i lęki oraz wierzyli w zwycięstwo miłości nawet w beznadziejnych sytuacjach.
Chwała Ojcu…

Bądź pochwalona, święta Rito, za cnoty, których przykład nam zostawiłaś jako córka, żona, matka, wdowa i siostra zakonna. Pomóż nam, abyśmy doceniali dary otrzymywane od Boga, siejąc ziarna nadziei pokoju poprzez wierne wypełnianie naszych codziennych obowiązków.
Chwała Ojcu…

Owocem Ducha Świętego jest miłość.
– Ty, Rito, nią żyłaś – uproś ją nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest pokój.
– Twoje serce było nim wypełnione. Uproś go nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest radość.
– Ty, Rito, jej doświadczyłaś. Uproś ją nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest cierpliwość.
– Ty, Rito, ją posiadałaś. Uproś ją nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest przebaczenie.
– Ty, Rito, nim żyłaś. Uproś je nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest wierność.
– Ty, Rito, nią jaśniałaś. Uproś ją nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest panowanie nad sobą.
– Ty, Rito, je posiadałaś. Uproś je nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest nadzieja.
– Ty, Rito, nią żyłaś. Uproś ją nam u Boga.

Ojcze nasz…
Panie Jezu, przez wstawiennictwo świętej Rity przedstawiamy Ci nasze prośby i gorące pragnienie dobra dla naszych rodzin i wspólnot. Ześlij nam Ducha Świętego, aby nasze słowa i czyny, tak jak świętej Rity, były inspirowane Twoją Ewangelią i kierowane łaską. Tobie chwała i dziękczynienie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Przez wstawiennictwo świętej Rity niech nas błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

Za: Ks. Z. Sobolewski, Święta Rito – módl się za nami. Modlitewnik, Siedlce 2009, s. 72.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

31 odpowiedzi na „22 maja – św. Rity z Cascii, Patronki spraw beznadziejnych i po ludzku niemożliwych

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

  Modlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)
  Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

  W pierwszym dniu:
  W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).

  Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

  Modlitwy końcowe (odmawiane w każdym dniu nowenny)

  Ojcze nasz…
  Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Litania do Ducha Świętego (kliknij) (do prywatnego odmawiania)
  Źródło: Kliknij

  • Ania pisze:

   MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
   Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

  • Paweł pisze:

   To są modlitwy do Ducha Świętego, Pana i OŻYWICIELA, a więc niechaj…

   Tutaj zaś dowcipna pieśń parafrazująca słowa z Księgi proroka Habakuka – Ha 3, 17-18 [wykonana w jednym z trzech diecezjalnych sanktuariów znajdujących się na terenie Szczecina – w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (na Niebuszewie)]:

   A tu to samo do pośpiewania samemu:

   …lub – coś innego – a capella:

   Natomiast ta pieśń to jest parafraza całego (króciutkiego) Psalmu 134(133):

   [Tak mnie wzięło na wspominki z Odnowy w Duchu Świętym…]

   • Paweł pisze:

    Dziś mamy drugi dzień Nowenny do Ducha Świętego, więc wklejam jeszcze kilka pieśni typowych dla Odnowy w Duchu Świętym, które parafrazują wersety z Psalmów:
    – Psalm 100(99), 4-5:

    – Psalm 8 (prawie w całości) :

    – Psalm 23(22), 1-2:

    – w przybliżeniu Ps 66(65),1-2 i/lub Ps 95(94),2 i/lub Ps 97(96),12 i/lub Ps 135(134),1:

    – i cały krótki Psalm 133(132):

    • Bozena pisze:

     Dziekuje, Chwala Panu

    • Paweł pisze:

     Dzięki za uznanie! Dziś kolejny dzień tej najstarszej i „najbardziej kościelnej” nowenny, jaką jest Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego, więc „BĘDĘ CI, PANIE, ŚPIEWAŁ DZIŚ PSALM!” [co można uznać za parafrazę wersetu Ps 9,3 lub Ps 7,18]:

     Pierwsza bowiem w historii Kościoła, czyli niejako „wzorcowa”, Nowenna do Ducha Świętego odbyła się w Wieczerniku, kiedy Najświętsza Maryja Panna i Apostołowie oczekiwali przez 9 dni na obiecane Zesłanie Ducha Świętego. Tutaj zaś jest jeszcze inna pieśń – też o Wieczerniku właśnie – nawiązująca do ewangelicznej przypowieści z Łk 14,16-17 lub Mt 22,2-3:

     Natomiast tu są wyśpiewane słynne słowa św. Pawła Apostoła z Listu do Filipian – Flp 4, 13:

     A tu jest parafraza słów św. Piotra Apostoła z jego pierwszego Listu – 1 P, 5, 6-7 (częściowo powtórzone też przez św. Jakuba Apostoła w Jk 4, 10):

     Na koniec zaś wklejam pieśń (dającą mi zawsze trochę do myślenia) często wykonywaną na rozpoczęcie spotkań Odnowy w Duchu Świętym:

 3. wobroniewiary pisze:

  „Prawdziwe Życie w Bogu”, 20.09.1989 (fragment)
  Patrzcie na Mnie jako na waszego Odkupiciela. Zbawiam wszystkich, którzy lgną do Mnie. Odpowiadam wszystkim, którzy Mnie wzywają. Patrzę na was wszystkich ze współczuciem, bo wiem, jak bardzo jesteście wrażliwi i jak łatwo zwodzi was Kusiciel. Wszystkich was odkupiłem ze względu na Moją Nieskończoną Miłość, tę tak niezrozumianą Miłość… Jestem Miłością i ktokolwiek żyje we Mnie, żyje w Prawdzie.

 4. wobroniewiary pisze:

  Ks. Piotr Glas: „często spotykam się z zarzutem, że straszę piekłem, a to wywołuje w ludziach traumę, powoduje lęk”. Zobacz, w jaki sposób na podobne zarzuty odpowiada ksiądz Piotr.

  • Elizeusz pisze:

   Takim na wskroś jak najbardziej poprawnym biblijnym w Duchu Świętym wywodom należą się oklaski przy otwartej kurtynie. Zaiste jak najbardziej tutaj mają zastosowanie te słowa Pisma: „Nie powstrzymuj mowy, gdy jej potrzeba, mądrość bowiem poznaje się z mowy, a naukę – ze słów języka” (Syr 4,23n; por. 27,6)

 5. Ania G. pisze:

  Kochani! Jutro o 6.30 odbędzie się msza w intencji wynagradzającej za grzechy nasze i naszej Ojczyzny z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Polski i dla nas,oraz o nasze nawrócenie w Ojczyźnie i o deszcz. Zapraszam do duchowej łączności i wypraszajmy Bożego Miłosierdzia dla nas i naszych najbliższych.

 6. szpilka pisze:

  Mam pytanie .Dwz razy podchodzilam do 33 dni.Raz zrobilam przerwe ,bo zaczela sie panika.Zaczelam z Ocaleniem.Była praca dodatkowa,pozne spanie i znow mam poslizg tydzien,ale kontynuuje,gdyz formacja jest bardzo bogata i naprawde mocno ja przezywam.Jutro jest zawierzenie grupy.mam wyjscia takie ….zaczac trzeci raz,skonczyc i pozniej sie konsekrowac,a moze ….konsekrowac sie i pozniej skonczyc?Tylko to wydaje mi sie nieuczciwe.Prosze o rade .

  • Bożena pisze:

   Myślę,że nie ma czasu na odkładnie. Konsekruj się jutro z całą grupą i potem dokończ, a później możesz powtórzyć w dogodnym czasie i przygotowanie i zawierzenie. Pan Bóg patrzy na twoje serce i doskonale zna twoje możliwości i wszystkie ograniczenia. To przede wszystkim Duch Święty prowadzi w przygotowaniu i On wstawia się za nami, gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba.

   • szpilka pisze:

    Dziekuje.Troche za pozno pojawila sie rada i skorzystam z ponizszej.Ale cenne sa dla mnie słowa ,,…mysle ,ze nie ma juz czasu…,,
    Jakos podskornie te ztak uwazam,chociaz ma byc edycja 13 lipca w Ocaleniu.Jednak nie mam juz siłyu,zeby powtornie zaczac.Przede mna jeszcze generalka i cały Traktat do przeczytania.Szukam Kaplana w Łodzi.Gnam do przodu,bo to chyba sa przygotowania do czegos ostatecznego.Jestem Ci bardzo wdzieczna ,ze zatrzymałas sie przy mojej sprawie .Z Panem Bogiem.

  • Karolcia pisze:

   III. Odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić w trakcie rekolekcji    

   Co zrobić, jeśli opuszczę jakiś dzień rekolekcji? Przerwać je czy kontynuować?

   W takiej sytuacji najlepiej kontynuować rekolekcje, zaczynając od dnia, który się opuściło. To znaczy, że nasze rekolekcje przedłużą się o ten dzień, który opuściliśmy.

   W związku z tym, o jeden dzień przesunie się również sam akt oddania.

   W wyjątkowych sytuacjach – kiedy z ważnych względów osoba nie chce przesuwać dnia oddania – można opuszczony dzień nadrobić w trakcie trwania kolejnego dnia rekolekcji. Takie sytuacje warto poddać jednak rozeznaniu kapłana lub wspólnoty.

   Wierność przynosi piękne owoce duchowe, dlatego zabiegajmy o tę postawę podczas rekolekcji.

   Moze to bedzie pomocne,jest to odpowiedz na pytania ze strony https://www.ocalenie.info/Serce-Maryi#33dni-wprowadzenie

 7. neta pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę w pewnej pilnej i bardzo ważnej sprawie. Bóg zapłać za najmniejsze westchnienie do Boga w tej intencji.
  z Bogiem

 8. Jacek pisze:

  O Stworzycielu Duchu przyjdź nawiedź dusz wiernych Tobie krąg!!
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vOTXdsSuOUI&feature=emb_title
  Pozdrawiam
  Szczęść Boże

 9. AnnaSawa pisze:

  ŚWIADECTWO, 678, wt. 22.09.1987,
  godz. 24.10

  – Pomyślałam, że ciągle żyję jak we mgle. Jest jasno, ale nic nie wiadomo.

  † Lepiej dla ciebie, że żyjesz w ten sposób. Lepiej iść po omacku, na ślepo za Moim głosem – za głosem wiary, niż wiedzieć wiele. Jakież zobowiązanie i jak mała zasługa, gdy pozna się zbyt wiele. Twoje ludzkie ograniczenie nie sprostałoby temu. Przyjmuj więc z dziecięcą ufnością i dziękczynieniem wszystko, choć nic nie wiesz i nic nie rozumiesz.

  Bacz, by rozum nie był ci przeszkodą w wierze. Ja jestem twoim Pokarmem i daję ci tyle, ile potrzeba dla twego wzrostu. Nie bądź łakoma. Jak wiesz, nadmiar pokarmu bywa szkodliwy, bo organizm nie jest w stanie tego przyjąć bez szkody dla siebie.

  Podobnie jest z Moimi łaskami. Do wszystkiego trzeba dojrzeć, a to wymaga czasu. Pragnij, ale poddaj się z ufnością temu tempu wzrostu, jakie Ja ci daję.

  • Elizeusz pisze:

   Z Księgi Mądrości Syracha:
   „20 Pan przez pokornych bywa chwalony.
   21 Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.
   22 O tym rozmyślaj, co ci nakazane, bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.
   23 Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi – więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.
   24 Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy” (Syr 3,20-24)

 10. Euzebia pisze:

  Święty Jan Paweł II, dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem, wyznał, że ojciec nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. Powiedział: „Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”.
  I wtedy przekazał mu następującą modlitwę:
  Duchu Święty, proszę Cię
  o dar mądrości do lepszego poznawania
  Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
  o dar rozumu do lepszego zrozumienia
  ducha tajemnic wiary świętej,
  o dar umiejętności,
  abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
  o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
  i u Ciebie ją zawsze znajdował,
  o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
  nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
  o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
  o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
  który Ciebie, o Boże, obraża.
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na spotkaniu z młodzieżą przy kościele św. Anny w Warszawie. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”. (ks. Paweł Rytel-Andrianik)
  źródło:
  https://misericors.org/modlitwa-sw-jana-pawla-ii-do-ducha-swietego/

 11. Euzebia pisze:

  22 maja br. (piątek) w całym Kościele rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Ducha Świętego. W kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nowenna połączona jest z wieczornym nabożeństwem o 19.00, a w niedziele i święta o 18.30. Można w niej uczestniczyć także przez transmisję on-line i prosić o światło i wszystkie dary Ducha Świętego dla siebie, Kościoła, naszej Ojczyzny i świata, aby prowadził nas do pełnego poznania Jezusa, odkrywał przed nami głębię Jego miłosiernej miłości, uczył dostrzegać Jego obecność i działanie w naszej codzienności. Na zakończenie nowenny w łagiewnickim Sanktuarium odbędzie się modlitewne czuwanie.
  https://www.faustyna.pl/zmbm/nowenna-przed-zeslaniem-ducha-swietego-4/
  https://www.faustyna.pl/zmbm/transmisja-on-line/

 12. Renata Anna pisze:

  https://www.youtube.com/watch?v=Gm2xrkCCVBE
  153 + 1. Ostatni połów. Proroctwo naszych czasów. O.Augustyn Pelanowski.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s