Takich będziemy mieć kapłanów, jakich sobie wymodlimy! Od dziś walczymy o kapłanów Koronką do Krwawych Łez

Dziełu błogosławi ks. bp. Stanisław Jamrozek, ks. Jacek Rosół z Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju oraz wszyscy wdzięczni kapłani

Kapłani pomostem pomiędzy ziemią a niebem w  czasach ostatecznych
«Z nimi zatriumfuję» – mówi Maryja Królowa Pokoju

Od dzisiaj, od święta św. Wojciecha – biskupa męczennika
wraz z Pogotowiem Modlitewnym Królowej Pokoju oraz z Fundacją Ku Bogu
walczymy o wzmocnienie MOSTU pomiędzy niebem z Ziemią

Prosimy o zgłaszanie się poszczególnych przedstawicieli parafii oraz zgłaszanie omadlanych kapłanów w Polsce i na świecie

ZGŁOSZENIE (podajemy tylko): nazwę parafii, miejscowość i swoje imię
TREŚĆ ZGŁOSZENIA: Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi

INTENCJE SZCZEGÓŁOWE:

1. O ochronę każdego kapłana na tej Ziemi, szczególnie znanych mi kapłanów – od napaści szatańskich.
2. Na wynagrodzenie za grzechy kapłanów i za grzechy nas osób świeckich wobec kapłanów.
3. O świętość dla każdego kapłana z mojej parafii, mnie bliskiego i każdego kapłana na tej Ziemi.

Mirjana Soldo, widząca z Medjugorje mówi,
jak ważna jest modlitwa za kapłanów:

„(…) Jeśli ktoś jest tu uprzywilejowany (to biorąc pod uwagę orędzia z 2. dnia miesiąca), to dla naszej Matki Maryi uprzywilejowani są przede wszystkim kapłani. Maryja nie mówi nigdy co muszą oni uczynić, lecz podkreśla zawsze to, co my musimy czynić dla nich. Mówi na przykład:

«kapłani nie potrzebują waszego osądu, waszych krytyk. Potrzebują natomiast waszych modlitw i waszej miłości, ponieważ Bóg sam osądzi ich kapłaństwo, ale osądzi również was i waszą postawę wobec kapłanów».

Mówi też: «Jeśli wy, moje dzieci, zatracicie szacunek dla kapłanów, to stopniowo, powoli, stracicie szacunek dla Kościoła, a potem dla samego Pana»
Każdego 2. dnia miesiąca, Madonna błogosławiąc nam, powtarza:
«Ja udzielam wam błogosławieństwa matczynego, lecz ważniejsze jest to, które otrzymujecie z rąk kapłanów, ponieważ za ich pośrednictwem mój Syn wam błogosławi»
Powiedziała również: « Nie zapominajcie modlić się za waszych duszpasterzy, ich ręce namaszczone są przez mojego Syna».

Dlatego proszę was, kiedy powrócicie do waszych parafii, pokażcie jaka powinna być nasza postawa względem kapłanów. Pokażcie, że byliście w szkole Maryi. Jeśli wasz proboszcz nie czyni tak, jak – według waszego uznania – powinien czynić, nie chodźcie i nie krytykujcie go wszędzie, lecz weźcie różaniec do ręki i módlcie się za niego. To jest właściwy sposób wspierania kapłana, nie zaś wydawanie osądów. W świecie, w którym żyjemy jest zbyt dużo oskarżeń, a mało miłości. Matka Boża chce, byśmy byli rozpoznawani przez miłość i nie próbowali robić tego, co może uczynić tylko nasz Pan. Maryja powiedziała kiedyś, i powiedziała to bardzo dobitnie: «Jakim prawem ośmielacie się sądzić tych, których wybrał mój Syn. Tylko On ma takie prawo». Przykro mi, że nie mogę wam więcej powiedzieć na temat tego wszystkiego, do czego Madonna przygotowuje nas w obecnych czasach. Mogę jednak powiedzieć: jest czas, który przeżywamy obecnie, jest też czas Triumfu Serca naszej Matki; te dwa okresy czasu łączy pewien „pomost„. Tym „pomostem” są nasi kapłani. Dlatego w ostatnich czasach Matka Boża tak bardzo wzywa do modlitwy za nich. Pragnie, aby ten „pomost” był bardzo mocny, by mogli po nim „przejść” wszyscy. Maryja mówi: «Z nimi zatriumfuję». Zatem bez naszych kapłanów nie byłoby Triumfu Niepokalanego Serca Maryi.  (….)

-Czy możesz nam powiedzieć cokolwiek o twoim spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II?

Mirjana: Było to spotkanie, którego nigdy nie zapomnę. Razem z innymi pielgrzymami, w towarzystwie włoskiego księdza, czekałam na błogosławieństwo Ojca świętego. Nasz Papież, święty Papież, przechodził błogosławiąc wszystkich, w tym także mnie. Kiedy zamierzał przejść dalej, wówczas ksiądz, będący ze mną, przywołał Go mówiąc: «Ojcze św. to jest Mirjana z Medziugorja». On cofnął się i udzielił mi błogosławieństwa. Wtedy powiedziałam do księdza: «Nic tu po nas, Papież uważa, że potrzebuję podwójnego błogosławieństwa». Dopiero później, po południu, otrzymaliśmy list z zaproszeniem do Castel Gandolfo. Następnego ranka, rzeczywiście spotkaliśmy się. Byliśmy sami. Podczas rozmowy Ojciec św. powiedział m.in.: «Gdybym nie był papieżem, już dawno byłbym w Medziugorju. Wiem wszystko i śledzę wszystko. Chrońcie Medziugorje, ponieważ jest ono nadzieją dla całego świata. Proś pielgrzymów, aby modlili się w moich intencjach». Kilka miesięcy po śmierci Ojca św. przybył do Medziugorja przyjaciel Papieża, który chciał pozostać nieznany. Przyniósł buty Ojca św. i powiedział: «Ojciec św. pragnął zawsze przyjechać do Medziugorja. A ja żartowałem mówiąc Mu: jeśli Ty nie pojedziesz, to pojadą tam Twoje buty, byś w ten symboliczny sposób mógł chodzić po tej ziemi, którą tak bardzo ukochałeś. Musiałem dochować obietnicy: przywiozłem buty Ojca św.»
Źródło : medjugorje.org.pl (fragmenty)

Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Na medaliku lub krzyżyku: O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w Niebie. Amen.

Na dużym paciorku:
 O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

Na 7 małych paciorkach: O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

Na zakończenie (3 razy): O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

Modlitwa: O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwawych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen.

Na medaliku:
Awers:
”Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana!”

Rewers: „O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą!” Amen!

Historia Koronki do Krwawych Łez Matki Bożej

Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii współzałożycielce „Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego” w Campinas, w Brazylii 8.11.1929r. Pan Jezus powiedział: „Módlcie się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (…) Innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Koronkę (Różaniec), której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała: „Oto Różaniec Łez Moich… Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła”. Maryja nauczyła siostrę Amalię odmawiać ten Różaniec, składający się z 7 części po 7 pereł każda. Matka Boża wyraziła życzenie, aby w każdej rodzinie i klasztorach, uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać „Koronkę do Łez” o 7-mej wieczorem (19:00)… Stolica Apostolska 15.5.1934 r. zatwierdziła nabożeństwo. Koronka ta ma wielką potęgę i moc. Dnia 21.9.1982 r. płakała Matka Boża krwawymi Łzami w figurce „Róży Duchownej” we włoskiej miejscowości Erbanno. Powiedziała: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca, gdzie odmawiana jest ta Koronka.

SZCZEGÓŁOWA HISTORIA KORONKI DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ
Siostra Amalia Aguirre (1901- 1977)

Pierwsza wizja: 8 listopada 1929
W dniu 8 listopada 1929 do s. Amalii przyszedł krewny, którego żona była poważnie i nieuleczalnie chora. Ze łzami w oczach zapytał, „Co stanie się z dziećmi?” Jego stan i smutek z powodu takiej sytuacji bardzo zasmuciły s. Amalię. Od razu zwróciła się do Boga w modlitwie, gdy słuchała tej smutnej opowieści. Poszła zaraz do kaplicy i natychmiast przedstawiła wszystkie te troski Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Klęcząc na schodach przed ołtarzem i tabernakulum wyciągnęła ręce i ofiarowała się za swojego krewnego. „Jeśli nie ma już innych możliwości dla żony, T… to jestem gotowa zaoferować moje życie dla uratowania matki rodziny. Co chcesz, abym czyniła?”
Wtedy to s. Amalia usłyszała głos Jezusa: „Jeśli chcesz otrzymać tę łaskę, proś mnie ze względu na łzy mojej matki”
Amalia zapytała: „Jak mam się modlić?
Następnie Jezus powiedział jej następujące słowa: „O Jezu, wysłuchaj naszą modlitwę ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki”, „O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.”
Pan Jezus powiedział następnie: „Moja córko, Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę.”

Druga wizja Matki Bożej: 8 marca 1930
Cztery miesiące później s. Amalia klęczała w kaplicy adorując Najświętszy Sakrament. Tym razem Matka Boża ukazała się, jak to sama siostra opisuje: „Byłam w kaplicy klęcząc na schodach po lewej stronie ołtarza, gdy nagle poczułam, że zostałam uniesiona. Wtedy zobaczyłam kobietę nieopisanej urody. Była ubrana w szaty purpurowe, niebieski płaszcz i biały welon. Przybliżała się do mnie z uśmiechem, i trzymając w ręku różaniec, który nazwała „corona” (czyli „korona” lub różaniec). Jego perły jaśniały jak słońce i były białe jak śnieg.
Maryja spojrzała na s. Amelię i powiedziała: 
„Czy wiesz, dlaczego noszę niebieski płaszcz? Aby przypomnieć ci o niebie, kiedy czujesz się zmęczona od swoich trudów, a nosisz krzyż swoich cierpień. Mój płaszcz przypomina ci o niebie, aby dać ci nieopisaną radość i szczęście wieczne, a to daje odwagę twojej duszy i pokój twojemu sercu, abyś kontynuowała walkę do końca!”
„Czy rozumiesz znaczenie mojej purpurowo-fioletowej tuniki? Powiem ci, abyś pamiętała, że stoisz przed obrazem Łez, koloru fioletowego, który noszę, a który oznacza ból. Ból, który Jezus czuł, gdy barbarzyńsko bito go na jego ciele. Moje matczyne serce i moja dusza były także zranione bólem, widząc tak Jezusa.”
„Moje dziecko, wyjaśnię ci dlaczego noszę ten biały welon, wokół piersi obejmujący głowę. Biały oznacza czystość i będąc białym kwiatem Trójcy Świętej, nie mogłabym objawić się bez tej bieli. Słodki uśmiech, który widzisz na moich ustach jest dla ogromnej radości, że mogę przekazać ludzkości taki cenny skarb!”
„Wyjaśnię ci powód, dlaczego moje oczy pochylone są w dół. Uduchowieni malarze ukazywali moje oczy patrzące w górę, by ukazać chwałę mojego Niepokalanego Poczęcia. Dlaczego więc moje oczy nie miały by być skierowane w dół w tym objawieniu, w którym powierzasz się moim błogosławionym łzom? To oznacza moje współczucie dla ludzkości, ponieważ pochodzą z nieba, aby złagodzić cierpienie. Moje oczy będą zawsze kierowane w stronę smutków i ucisków, gdy prosisz mojego Syna przez łzy, które wylewam. A gdy jesteś blisko mojego wizerunku, zobacz, jak patrzę na ciebie oczami współczucia i czułości.”

„Moje dziecko, powiem ci, o różańcu w moich rękach. Nazwałam go koroną (koronka) Łez. Kiedy jesteś przy mnie, widząc tę koronkę w moich rękach, pamiętaj, że to oznacza, miłosierdzie, miłość i ból … ta koronka z moich błogosławionych łez oznacza, że matka cię kocha. Wykorzystaj wszystkie swoje przywileje, uciekać się z ufnością i miłością.”
Wręczając mi różaniec, powiedziała: „To jest różaniec z moich łez, które są powierzone przez mojego umiłowanego Syna dla Jego Instytutu [którego współzałożycielką była s. Amalia. przyp własna] jako część jego dziedzictwa. Do wywołania już wam przez Mojego Syna. Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła. Do Instytutu Jezusa Ukrzyżowanego jest zarezerwowany wyjątkowy przywilej, że nawróci się wiele sekciarzy do „kwitnącego drzewa”, jakim jest Kościół. Przez ten różaniec diabeł zostanie pokonany a moce piekła zostaną zniszczone. Przygotuj się do tej wielkiej walki.”

Trzecia wizja Medalik Matki Bożej od Łez: 8 kwietnia 1930
Na awersie: Matka Boża tak, jak ukazał się w wizji z napisem: „O najboleściwsza Dziewico, Twoje łzy skruszyły królestwo zła.
Na rewersie wizerunek Jezusa ubiczowanego (Ecce Homo) z podpisem: ”Przez Twoją Boską łagodność, o Jezu, uratuj świat od błędu, który mu zagraża.”

Zatwierdzenie Koronki do Łez Matki Bożej
Biskup Francisco Campos Barreto, Biskup Campinas w okresie trwania objawień odwiedził w Niemczech mistyczkę i stygmatyczkę Teresę Neumann. Podróżując wiele mówił o nabożeństwie do Łez, o Koronce i medaliku. Pojawiało się wiele potwierdzonych doniesień o licznych nawróceniach i uzdrowieniach w czasie odmawiania Koronki przez dziewięć dni. Wzrastała liczba osób przyjmujących sakramenty i widoczne było błogosławieństwo Boga.

W 1934 roku biskup Francisco napisał: „Niezliczone łaski zostały otrzymane przez odmawianie różańca na cześć Łez naszej drogiej Matki Bożej. Przyczyna leży w obietnicy świętego Zbawiciela, że nie odmówi niczego przez wzgląd na Łzy swojej Matki. Jest rzeczą wiadomą, że Zbawiciel w szczególny sposób wynagradza szacunek dla boleści Jego Najświętszej Matki, które same są przyczyną Jej łez. Również z Niemiec, Holandii i Belgii słyszymy o nadzwyczajnych łaskach i dobrodziejstwach. Ci, którzy modlili się na różańcu do Łez NMP przez dziewięć dni, otrzymali święte sakramenty i wykonywali dzieła miłosierdzia. Od wierzących dowiadujemy się, że odmawianie tego Różańca stało się dla nich drogim zwyczajem. Z tego powodu codziennie modlą się często i wypraszają łaski dla siebie i innych, proszą o nawrócenie grzeszników, heretyków i ateistów, uzyskują łaski dla kapłanów i misjonarzy, a także, by pomóc i uwolnić biedne dusze z czyśćca. Wierząc, że pobożne dusze, dla których dobro świętego Kościoła i cześć Boga są bliskie ich sercu, wiedzą, co można uzyskać od naszego łaskawego Zbawiciela przez łzy Jego Najświętszej Matki. Gdy smutek i cierpienie napełniają nasze serca, kierujemy nasze myśli do Boga. Przez łzy Maryi, Jego Matki Najświętszej możemy poruszyć serce Boga, mimo że jest zawsze gotowy do udzielenia nam życzliwości, łaski i błogosławieństwa. W chwili obecnej, więc wydaje nam się, błogosławione łzy Matki Jezusa są szczególnie silne, aby zdobyć serce Boga.
W tym samym roku, 15 maja 1934, Biskup Francisko, zatwierdził Różaniec, Medalik jak również nabożeństwo do Łez Matki Bożej a następnie zatwierdziła je Stolica Apostolska

Św. Faustyna:
+ Wrzesień. Pierwszy piątek. Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą, z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą, i zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk straszny przeszedł przez moją duszę, modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki modlitw i ofiar za drogą Ojczyznę, ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może powstrzymać falę? O, tak. Sama z siebie kropla jest niczym, ale z Tobą, Jezu, śmiało stawię czoło całej fali zła i nawet piekłu całemu. Twoja wszechmoc wszystko może” (Dz 686).

Od administracji portalu:
Zgłoszenia proszę wpisywać pod wpisem w komentarzach lub wysyłać na adres mailowy Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju: gospa@pogotowiemodlitewne.org albo jutrzenka2012@gmail.com

Od Teresy z Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju:
Bogu niech będą dzięki i niech Wam wynagrodzi obficie za ofiarność serca i zrozumienie ważności modlitwy za kapłanów. Niech Wam błogosławi przez Niepokalane Serce Maryi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Amen

Wielkie Bóg zapłać:)
Błogosławi Wam ks. bp. Stanisław Jamrozek, ks. Jacek Rosół oraz wszyscy wdzięczni kapłani.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

127 odpowiedzi na „Takich będziemy mieć kapłanów, jakich sobie wymodlimy! Od dziś walczymy o kapłanów Koronką do Krwawych Łez

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  • SYLWIA pisze:

   Zobowiązalam się od 23 kwietnia do odmawiania Koronki do Łez Maryi w intencji Kapłanów z Parafii św Rodziny w Krakowie, wspólnoty Księży Michalitow z Krakowa i Kapłanów całego świata. Sylwia

  • Kamil@W pisze:

   Będę się modlić za kapłanów z dwóch parafii
   1. Narodzenia Pańskiego w Poznaniu
   2. Św.Józefa w Obornikach

  • Kazimiera pisze:

   Parafia pw. św. Teresy Dzieciątka Jezus w Lublinie, Kazimiera
   Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi.

 2. Aneta pisze:

  Zgłoszenie:BOŻE CIAŁO ,Bytom Miechowice, Aneta

  TREŚĆ ZGŁOSZENIA: Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi

  • Dorota pisze:

   Zgłaszam że razem z mężem będziemy odmawiać koronkę do krwawych łez Matki Boskiej. W intencji kapłanów z parafii Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej. I wszystkich kapłanów w Polsce i na świecie.

   • Emilia pisze:

    Będę modlić się koronka za kapłanów z parafii sw. Andrzeja z Przodkowa i za kapłanów z całego świata.

 3. Krystyna pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  Deklaruję codzienną modlitwę Koronką do Krwawych Łez Matki Bożej za kapłanów w mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi.Parafia pw św. Bartłomieja Szczekociny. Krystyna
  Z Panem Bogiem

 4. Henryka pisze:

  Łęczna parafia sw.Barbary i Tarnawka parafa NMPMatki Kosciola -Henryka

 5. Kryzys pisze:

  Parafia św. Marka- Salezjanie, Bydgoszcz, Krzysiek

 6. Karolina pisze:

  Wiskitki, Parafia pw. św Stanisława Biskupa i Męczennika, Karolina

 7. Anna Sobienie-Jeziory pisze:

  Szczęść Boże!

  Parafia pw. Wszystkich Świętych, Sobienie-Jeziory, Anna.
  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi.

 8. Grażyna pisze:

  Parafia: Kłodawa Gdańska. Deklaruję się do codziennego odmawiania Koronki do krwawych łez Maryji za kapłana naszej parafii i wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych na całym świecie. Grażyna

 9. gonia pisze:

  Ewo czy na te czasy ostateczne powinnimy mieć w domu krzyź pasyjny?

 10. Dorota Warszawa pisze:

  Dzień dobry, nie wiem, czy podołam codziennie się modlić, ale mam taką intencję, myślę o dwóch parafiach, mojej własnej, czyli Niepokalanego Poczęcia NMP na Przy Agorze w Warszawie i parafii, w której często jestem, czyli św. Zygmuncie też w Warszawie. Postaram się modlić za księży tam.
  Z poważaniem Dorota H. Kutyła

 11. Marta 3 pisze:

  Będę się modlić koronka do krwawych lez za naszych kochanych Księży z parafia Zesłania Ducha Św w Krakowie.

 12. Sylwia pisze:

  Pragnę się modlić Koronką do Krwawych Łez Maryji za kapłanów mojej parafi św Michała Archanioła Michałkowice za mojego kierownika duchowego proboszcza Krystiana i za kapłanów na całym swiecie

 13. Gosia z Czerwieńska pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi
  Parafia Świętego Wojciecha Czerwieńsk

 14. wobroniewiary pisze:

  Na końcu wpisu pojawiła się jeszcze jedna informacja 🙂

  Od Teresy z Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju:
  Bogu niech będą dzięki i niech Wam wynagrodzi obficie za ofiarność serca i zrozumienie ważności modlitwy za kapłanów. Niech Wam błogosławi przez Niepokalane Serce Maryi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn Boży i Duch Święty. Amen
  Wielkie Bóg zapłać:)

  Błogosławi Wam ks. bp. Stanisław Jamrozek, ks. Jacek Rosół oraz wszyscy wdzięczni kapłani.

 15. Alina pisze:

  Parafia Przemienienia Pańskiego w Firleju, parafia Narodzenia Pańskiego Ostrobramska Warszawa, parafia Świętego Patryka Gocław Warszawa i parafia Świętego. Michała Archanioła w Wilhermsdorf (Niemcy). Alina

 16. Iwona pisze:

  Do przemyślenia:
  (…) EDYCJA

 17. Sabinka pisze:

  Kutno, parafia św Jadwigi Królowej Stanisława.

 18. Antonina pisze:

  Bóg zapłać za inicjatywę…. parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Zielonka

 19. Gosik pisze:

  Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łochowie
  Małgorzata
  Będę się modlić z kapłanów z naszej parafii i każdego kapłana na tej Ziemi.

 20. Bożena pisze:

  Kochani ogromna prośba o modlitwę w intencji Patrycji i dzieciątka które nosi pod sercem. To długo wyczekiwana ciąża i właśnie dowiedziała się że musi wybierać: ona albo dziecko bo lekarze twierdzą że nie są w stanie uratować obojga. Błagajmy Matkę Najświętszą o cud.

  • Maggie pisze:


   I może ? .. niech Patrycja z mężem zawierzą siebie i to dzieciątko Sercu Niepokalanej Matki ? lub 3 Sercom (tj Św.Rodzinie)

   • Maggie pisze:

    Prośba ze Św.JPII połączona z tym 10-tkiem zawsze miała wielką moc błagalną:

    Jezu Ty sie tym zajmij i niech się dzieje Wola Boża❣️
    Swoją drogą to samo „orzeczenie lekarzy” nie jest bardzo logiczne, zwłaszcza jeśli nie jest to ciąża poza maciczna, bo samo dziecko bez matki nie może przetrwać .. a porodem nie należy straszyć. Wszystko w Bożym Ręku jest bezpieczne 🙏🏻❣️

 21. Ava pisze:

  Proszę podpiszcie petycję za życiem której patronuje Centrum Życia i Rodziny. Już bardziej prosto się nie da żeby dotrzeć do sumienia posłów.

  https://www.licznikaborcji.pl/

 22. Agnieszka pisze:

  Zgłaszam swój udzial w odmawianiu koronki za kapłanów z całego świata i tych z mojej parafii św. Maksymiliana Kolbe we Wrocławiu

 23. sylwias pisze:

  przepraszam, czy do tej modlitwy trzeba mieć specjalny różaniec, czy wystarczy ten tradycyjny?

 24. Aniula pisze:

  Pani Ewo, a czy można zgłosić dwie parafie?

 25. Marta21 pisze:

  Rzeszow.Parafia sw.J.S. Pelczara. Marta. Słodkie Serce Maryi bądź naszym ratunkiem.

 26. Agnieszka pisze:

  ZGŁOSZENIE: Parafia Opatrzności Bożej, Stalowa Wola, Agnieszka
  TREŚĆ ZGŁOSZENIA: Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi

 27. Bogumila pisze:

  Przyjmuje codzienną modlitwę za kapłanów koronka do o krwawych łez Maryi…Kolegiata Opoczno i Sołek Bogumiła oraz wszystkich kapłanów na ziemi❤❤❤

 28. Maggie pisze:

  Czy to jest 1-na siódemka, czy jak próbuję się doliczyć z obrazka (na początku wpisu) 7-em siódemek lub może więcej tych siódemek?
  Pytam, bo dla ułatwienia mogę zrobić sobie taką koronkę z koralików i np cudownego medalika (jakie mam w tej chwili dostępne=pod ręką).

 29. sylwias pisze:

  Parafia Św. Jana Pawła II, Rusiec, Sylwia

 30. Ewa Herodzińska pisze:

  Parafia MB Jasnogórskiej Lubin Ewa

 31. Bogumiła z Opoczna pisze:

  Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus🙏Podejmuje modlitwę za kapłanów całej ziemi i Kolegiata św.. Bartłomieja Opoczno ..podwyższenia krzyża Opoczno i Najświętszej Maryi Panny Opoczno oraz sw.Barbary w Sołku…Bóg Zaplac❤❤❤😇😇😇🙏🙏🙏

 32. Alicja pisze:

  Szczesc Boze!
  Bede odmawiac Koronke do Krwawych Lez Matki Bozej za ks. Franciszka Czapa Proboszcza Parafi NMP Krolowej Korony Polskiej z Lublewa Gdanskiego i Ksiezy z calego swiata.

 33. maria pisze:

  Parafia św. Wawrzyńca w Radziszowie Maria

 34. Beata pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi
  Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Wola Korybutowa, Beata

 35. Zofia pisze:

  Myślenice, Parafia Narodzenia NMP
  Polanka, Parafia Św. Jana Chrzciciela
  za kapłanów z tych parafii i za każdego kapłana na Ziemi

 36. Kamila pisze:

  Parafia Świętego Wawrzyńca , Sochaczew

 37. Magdalena pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi
  Sw. Klemensa, Nadarzyn, Magda

 38. Bernadeta Budziwoj pisze:

  Parafia Budziwoj PW. Matki Boskiej Śnieżnej Bernadetta

 39. Parafia św Barbary w Warszawie pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej ziemi

 40. Jacek pisze:

  Mam adoptowanych dwóch księży, a dodatkowo Modlę się za księży z mojej parafii.
  Uważam być może niesłusznie, że każdy uczestnik portalu powinien mieć na stałe
  adoptowanego choćby jednego kapłana.
  https://ddak.wordpress.com/
  Szczęść Boże

 41. wobroniewiary pisze:

  Ks. Piotr Glas: „Największym zagrożeniem jest strach. Bo strach zabija wiarę. Strach zabija odwagę, zabija ufność do Boga, który jest Panem naszego życia. W tym kontekście pojawia się proste pytanie, które powinien sobie postawić każdy z nas: jeżeli stanę wobec męczeństwa krwawego lub białego, to czy będę miał na to odwagę?”

  Już w poniedziałek, 27 kwietnia, cały wywiad z ks. Piotrem Glasem

 42. Marzena pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi NOWA-WIES MARZENA

 43. Agata pisze:

  Parafia NMP Różańcowej w Zgierzu – Agata

 44. Ewa pisze:

  Zgłoszenie: Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Leszno, Ewa
  Treść zgłoszenia: Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej ziemi.

 45. Anna pisze:

  Konopiska, Parafia P.W. Św. Walentego
  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi

 46. Witek pisze:

  Dołączam.
  Ale ja nie wybieram żadnego Kapłana.
  Koronkę ofiarowuję w intencjach Matki Bożej, tyle Jej zawdzięczam….

  A ci którzy zwlekają to niech przeczytają poniższe słowa ks. Glasa, ach po co pisać więcej….

  W książce „Ostatnie wołanie Maryi” ks. Piotr Glas dla rodziców zatroskanych o przyszłość swoich dzieci, w obliczu czyhających na nie licznych duchowych zagrożeń, ma jedną radę: „Bierz, matko, różaniec do ręki i módl się. Będziesz widzieć, jak dziecko upada, jak robi różne głupoty, ale mimo to ufaj i módl się! Nie masz innego wyjścia”. O Koronce do Krwawych Łez Maryi kapłan mówi, że łączy ona łzy matek płaczących nad swoimi dziećmi ze łzami Matki Bożej. „Korona ta ma wielką moc kruszenia potęgi naszego przeciwnika – diabła” – przypomina ks. P. Glas. Nawiązuje też do pamiętnego wydarzenia, jakie miało miejsce 21 listopada 1982 r., kiedy to Matka Boża płakała krwawymi łzami w figurze Róży Duchownej we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała wówczas: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca, gdzie odmawiana jest ta koronka”.

 47. Katarzyna pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi
  Parafia pw. Św Bartłomieja w Wielkim Komórsku.
  Katarzyna

 48. Małgorzata pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów posługujących w mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi.
  Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Warszawie.

 49. Kate pisze:

  Deklaruję się odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów posługujących w mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi.
  Parafie pw. św Rity i Nawrócenia św Pawła w Warszawie.

 50. Pingback: Takich będziemy mieć kapłanów, jakich sobie wymodlimy – link do zapisów | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 51. ela pisze:

  Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Rybnickiej Kuźni.Będę się modlić za kapłana tej parafii.Anna,Elżbieta.

 52. Angelica pisze:

  TREŚĆ ZGŁOSZENIA: Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi

 53. Ela z Kupisk pisze:

  Koronka do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z parafi św.Brunona z Łomży . Ela P z Kupisk.

 54. Krystyna Z. pisze:

  Deklaruję się odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów posługujących w mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi.
  Parafia pw. Św. Kazimierza Police, Krystyna

 55. Danka R-St pisze:

  Deklaruję koronkę do krwawych łez Matki Bożej za kapłanów w parafii Przemienienia Pańskiego w Firleju i WNMP w Kocku oraz wszystkich kapłanów na świecie. Danuta

 56. Roza pisze:

  Deklaruje odmawiać codziennie Koronkę doKrwawychLez Maryi w intencji kapłanów z mojej parafii i wszystkich kapłanów na ziemi – Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Zielonki

 57. Mariola pisze:

  Deklaruje odmawiać codziennie Koronkę do Krwawych Łez Maryi w intencji kapłanów z mojej parafii i wszystkich kapłanów na ziemi-Parafia bł,Anieli Salawy Kraków

 58. Mariola pisze:

  Deklaruję odmawiać codziennie Koronkę do Krwawych Łez Maryi w intencji kapłanów z mojej parafii i wszystkich kapłanów na ziemi – Parafia bł. Anieli Salawy w Krakowie

 59. Elżbieta pisze:

  Deklaruję się odmawiać codziennie Koronkę do Krwawych Łez Maryi w intencji kapłanów z dwóch parafii : Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Brata Alberta w Myślenicach oraz za każdego kapłana na tej ziemi.

 60. ela pisze:

  Deklaruję odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi w intencji kapłanów z mojej parafii Miłosierdzia Bożego Stargard ks.prałat Zygmunt, ks,Emil, ks.Tomasz, ks.Marek, ks.Krzysztof i wszystkich którzy potrzebują modlitwy

 61. Zofia pisze:

  Deklaruje się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP z Rawy Maz i za każdego kapłana na tej Ziemi.

 62. Wiesława pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi .Parafia p.w Wniebowstąpienia Pańskiego Świdwin – Wiesława

 63. Maria pisze:

  Deklaruję odmawiać codziennie Koronkę do Krwawych Łez Maryi w intencji kapłanów z mojej parafii i wszystkich kapłanów na ziemi – Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze.

 64. Rozalia@RS pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi; Parafia Matki Bożej Bolesnej w Radomiu

  • Magdalena pisze:

   Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi.
   Parafia św. Stanisława _Osiek.

 65. Tomek z Wrześni pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi. Parafia św.Królowej Jadwigi we Wrześni. Tomasz. Z Panem Bogiem.

 66. Witek pisze:

  Moja żona Mariola – dołącza.
  Za wszystkich Kapłanów, za nawrócenie grzeszników i pokonanie szatana.

 67. Piotr_Karniowice pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi. Parafia pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bolechowicach. Piotr, Karniowice

 68. Monika i Robert pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  Deklaruję codzienną modlitwę Koronką do Krwawych Łez Matki Bożej 🌹 za kapłanów
  w mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi. Parafia pw św. Jana z Kęt w Rumia.
  Monika i Robert
  Z Bogiem🙏💙🙏

 69. Alina pisze:

  Szczęść Boże. Jestem przeogromnie szczęśliwa, że mogę dołączyć do grona osób modlących się za naszych pasterzy. Z P. Bogiem. Alina z Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwanien: św. Bartłomieja Ap.i św. Jadwigi Śl.w Trzebnicy

 70. Alicja123 pisze:

  Alicja parafia sw Malgorzaty w Ulanie

 71. Kasia pisze:

  Deklaruję modlitwę koronką do Krwawych Łez Maryi za naszego kapłana i za wszystkich kapłanów – parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika Mokrsko 😊 Pozdrawiam serdecznie Panią Ewę i wszystkich modlących się. Kasia

 72. Adam Topor pisze:

  Małgorzata Adam Topór z synami Danielem i Tomusiem Za Ojców Cystersów w Willow Spring okolice Chicago za Ks Salwatorianów w Merrillville Indiana i wszystkich nam znanych i nieznanych
  Ks potrzebujących modlitwy Bóg zapłać.

 73. Joanna pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi. Parafia pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu Joanna

 74. Larysa Władysławowo pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi. Larysa parafia Wniebowzięcia NMP we Władysławowie

 75. edu opole pisze:

  Deklaruję się odmawiać codziennie Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłana naszej parafii w Chróścinie Opolskiej ks. Ryszarda oraz ks. Mariusza Drygiera odprawiającego cudowne msze Trydenckie, za ojców franciszkanów w Opolu, ojca Augustyna Pelanowskiego oraz wszystkich kapłanów katolickich w Polsce i na świecie Grażyna parafia św Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej

 76. Magdalena Anna pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi.
  Parafia p.w św. Jana Chrzciciela w Szczytnej Magda

 77. Lena pisze:

  Dołączam się do modlitwy koronką do łez Maryi. Będę modliła się za kapłanów z 2óch parafi.

 78. Elżbieta Antylopa pisze:

  Będę się modlić koronką do krwawych łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za kapłanów na Ziemi.
  Parafia p.w.Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siedliskach Bogusz. Grakal.
  Bogu niech będą dzięki za WAS i Waszą stronę.

 79. Gonia pisze:

  Zgłaszam ,źe chciałabym odmawiać koronkę do Krwawych Łez Najświętszej Marii za kapłanów mojej parafii Najświętszego Zbawiciela we Wrocławiu i wszystkich kapłanów.

 80. dorota K pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z parafii Św Józefa w Ciechanowie i za każdego kapłana na tej Ziemi.

 81. Renata J. pisze:

  Od dziś tj 1 maja za kapłanów z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie i każdego kapłana – Renata

 82. Renia Z. pisze:

  Deklaruję się modlić za kapłanów w parafii Świętej Trójcy w Szczecinie oraz wszystkich mi bliskich kapłanów za których modlę się każdego dnia.

 83. Ania pisze:

  Będę się modlić za proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Bolescinie

 84. Anna pisze:

  Parafia pod wezwaniem Świetego Jana Nepomucena w Dorohusku . Anna
  Deklaruje sie codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Lez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi .

 85. Urszula pisze:

  Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Warszawa
  za kapłanów posługujących w moim życiu i za każdego kapłana

 86. Andrzej z Warszawy pisze:

  Parafia błogosławionego Władysława z Gielniowa. Warszawa

 87. Beata pisze:

  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłanów z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi – Beata / Polska Misja w Göteborgu

 88. Kinga pisze:

  Za kapłanów z parafii na Devonii w Londynie i św. Anny w Lubartowie.

 89. LUSIA pisze:

  Parafia Świętej Trójcy, Pęchowo, Halina
  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłana z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi.

 90. malgosia pisze:

  deklaruje sie codziennie odmawiac koronke do krwawych lez Maryji za kaplana z mojej parafi I za kazdego kaplana na tej ziemi

 91. Kazimiera pisze:

  Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie, Kazimiera
  Deklaruję się codziennie odmawiać Koronkę do Krwawych Łez Maryi za kapłana z mojej parafii i za każdego kapłana na tej Ziemi

 92. Anna pisze:

  Będę się modlić za kapłana z parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Brzezinie i za kapłanów z parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzegu
  Oraz za wszystkich kapłanów na całym świecie.

 93. ALICJA pisze:

  od początku inicjatywy modlę się za kapłanów z parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku i każdego na całym świecie . Dziękuję

 94. Joanna pisze:

  Proszę jako matka o wspomożenie w modlitwie za syna Mikołaja , który w czerwcu wstąpił do postulatu Misjonarzy Montfortanów w Częstochowie , aby na drodze formacji dotrzymał wierności Chrystusowi.

 95. Krysia pisze:

  Deklaruję się odmawiać koronkę za kapłanów z parafii Kurów pw Najświętszej Marii Panny i św Michała Archanioła i wszystkich kapłanów na świecie.

 96. Jadwiga. Chmielewska pisze:

  Od 23kwietnia codziennie modlę się Koronką do Krwawych łez Maryi za kapłanów z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku i wszystkich znanych mi kapłanów. Jednak wczoraj zapomniałam. Co mam teraz zrobić…Wcześniej nie zgłaszałam że modlę się Koronką. Jadwiga.

 97. Kornelia pisze:

  Kornelia
  DZIĘKUJE ZA TĘ INICJATYWE.. OD POCZĄTKU MODLĘ SIE KORONKĄ DO KRWAWYCH ŁEZ
  MARYJI ZA KAPŁANOW I DEKLARUJE SIĘ NADAL MODLIĆ .
  WIERZE ŻE JEST TO BARDZO POTRZEBNA MODLITWA NA TEN CZAS.
  PARAFIA ŚW.MIKOŁAJA LIGOTA PRÓSZKOWSKA opolskie.

 98. Maggie pisze:

  Moja Koronka Krwawych Łez nie jest tak szczegółowo sprecyzowana (tj za jednego kapłana), bo zaczęłam od ks.Glasa ale po ok 2 tygodniach dodałam (zgłaszanych prośbami o modlitwę i innych pozostałych) wszystkich kapłanów, potrzebujących wsparcia tak dla duszy jak i ciała – bo żniwa wielkie a robotników mało gdy owce w potrzebie. Brakuje mi kapłana, do którego mogłabym się udać … zwłaszcza, że „covid-19” wzniósł dodatkowe bariery=jak warownie. Nie wiem jak długo wytrwam, ale chcę trwać w takiej modlitwie.

  • Teresa pisze:

   Madziu Pan Jezus obiecał mówiąc do boliwijskiej współczesnej mistyczki Cataliny Rivas: „Tym którzy modlą się za Mich kapłanów, obiecuję odpuszczenie wszystkich kar doczesnych. Kto opłakuje obojętność Moich kapłanów, nie pójdzie po śmierci do czyśćca, ale do Nieba” Uważam, że modlitwa za kapłanów to modlitwa za siebie samego, bo oni nam udzielają sakramentów i bez nich nie możemy się łatwo zbawić. Są nam niezbędni w drodze do nieba. A przecież jest w nich sam Jezus Chrystus. Ważne by modlitwa za kapłanów, czy jakiekoleik duchowe działanie nie było motywowane tym, że Bóg obiecuje nam łaski. Czyli coś za coś, tylko z czystej miłości do Pana Jezusa, a nie dla własnej korzyście, cos za coś. Życzę z serca wytrwałości. Z Bogiem:):)

 99. Marzena Nalewajk pisze:

  Parafia Św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce

 100. Teresa Korszeń pisze:

  Modlę się za ks.proboszczów i księży posługujących w parafiach’,
  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej
  I parafii Św. Anny w Białej Podlaskiej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s