Ks. Stefano Gobbi: Maryja tłumaczy czasy duchowego zamętu – pięć znaków końca czasów

NMP do ks. S. Gobbiego: Nadszedł czas, kiedy jedynie dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu zachowają nienaruszoną wiarę

31. e. Ileż cierni rozrywa Moje Serce! Każdego dnia coraz więcej dusz oddala się od Mojego Syna – nawet spośród Jego wiernych. Te, które jeszcze wczoraj były dobre i wspaniałomyślne, teraz – pochłonięte ogólnym zamętem – stają się lękliwe, chwiejne i jakby sparaliżowane.
f Najboleśniejsze ciernie zgotowały Mi dzieci najbardziej przeze Mnie kochane, darzone Moją szczególną miłością: Moi Kapłani

Żyjemy w czasach powszechnego pomieszania. Zatraciliśmy poczucie stabilizacji w sferze duchowej. Ci, co winni wyznaczać nam szlak naszej wędrówki, sami są jak ślepcy prowadzący ślepych. Kryzys wiary, zdaje się dotykać wszystkich. Fatima spełnia się na naszych oczach! Szatan pragnie, aby ludzkość popadła w zwątpienie, ukazując, że już nie ma ratunku. Przyzwolenie na bylejakość sączy się zewsząd. „Obyś był zimny albo gorący” Oziębłość jest dramatem, który nas oddziela od Chrystusa.

Gdzie szukać Prawdy? Jak ją odkryć? Czyżby już nie było ratunku?
JEST – W SERCU NIEPOKALANEJ!

W tym Sercu, które prowadzi nas do Prawdziwego Życia w Bogu, jest nasza Droga Ocalenia, poprzez poświęcenie się Jemu, stajemy się automatycznie własnością Boga i Bożej Oblubienicy, a tam szatan już nie ma dostępu. Jego wysiłki nie mogą odnieść zwycięstwa nad nami, Jej dziećmi, czyli nad piętą Niepokalanej, gdyż porażka węża została zapowiedziana przez Słowo Przedwiecznego.

Sama Matka Najświętsza poucza nas przez Swojego wybrańca, ks. Stefano Gobbi, że w tych ostatecznych czasach „jedynie” ci, którzy poświęcą się Jej Niepokalanemu Sercu, przejdą bezpiecznie po tych zawirowaniach czasów, otrzymają dar zachowania nienaruszonej wiary i prowadzenia do prawdziwej wiary dusz im powierzonych („Matka Boża do kapłanów …”orędzie nr 304i) .

Ten przekaz wydaje się być kluczowym dla zrozumienia wszystkich pozostałych. Wszyscy przyjmujący te orędzia i przekonani co do wagi tej sprawy są zobowiązani do przekazywania innym tego i podobnych ostrzeżeń naszego „Wodza” – jak się określa N.M.P. (np. or. nr 452d). Chodzi przecież o ratunek milionów dusz i zapobieżenie straszliwej wojnie!

„Kościołowi grozi wielka schizma”

Matka Boża od dawna ostrzega świat przed nadciągającą katastrofą za pośrednictwem świętego włoskiego kapłana ks. Stefano Gobbiego, założyciela Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Jego objawienia rozpoczęły się 8 maja 1972 roku w Fatimie. Ten głęboko wierzący kapłan i zakonnik paulista modlił się przed obliczem Maryi i powierzał jej kilku kapłanów, którzy porzucili kapłaństwo i chcieli założyć ruch byłych kapłanów. I właśnie w trakcie modlitwy za nich ks. Gobbi usłyszał głos Matki Bożej. Ona ostrzegła kapłana, że Kościołowi grozi schizma porównywalna tylko z czasami ariańskimi.

W 1992 roku Maryja pokazała zaś ks. Gobbiemu przyszłość Kościoła. „Chcę pomóc wam zrozumieć znaki opisane w Piśmie Świętym, które mówią, że Jego chwalebne przyjście jest już blisko” – mówiła wówczas Matka Pana. „Znaki zostały jasno ukazane w Ewangelii, w listach św. Piotra i św. Pawła. Ich treść w tych dniach staje się rzeczywistością” – mówiła Matka Pana. Jakie to znaki? Pierwszym jest szerzenie się błędów, które prowadzą do utraty wiary i apostazji. „Błędy są rozgłaszane przez fałszywych nauczycieli i przez uznanych teologów, którzy nie uczą już prawd Ewangelii, ale zgubne herezje – oparte na błędach i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów ginie się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie apostazja” – mówiła Maryja.

Ks. Stefano Gobbi: „Do Kapłanów, umiłowanych Synów Matki Bożej”
Imprimatur na książkę: 
kliknij

304 i. Nadszedł czas, kiedy jedynie dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu i ufające całkowicie swej Niebieskiej Mamie otrzymają dar zachowania nienaruszonej wiary i prowadzenia do prawdziwej wiary dusz im powierzonych
9.02.1985, Sanktuarium Castelmonte (Udine)

407 o (…) W okresie protestanckiej reformacji odrzuca się Tradycję jako źródło Bożego Objawienia i akceptuje się tylko Pismo Święte. Ono jednak także musi być interpretowane przy pomocy rozumu, odrzuca się więc uporczywie autentyczny Urząd Nauczycielski Kościoła hierarchicznego, któremu Chrystus powierzył zadanie strzeżenia depozytu wiary. Każdy jest wolny, może więc czytać i przyjmować Pismo Święte zgodnie z własną osobistą interpretacją. Tak wiara w Słowo Boże ulega coraz większemu zniszczeniu

r Odwagi! Bądźcie silne, Moje małe dzieci! Wasze zadanie – to okazać w tych trudnych czasach wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi, znosząc wrogość, walki i prześladowania. Jesteście najcenniejszą częścią małej trzódki, która ma za zadanie walczyć i na końcu pokonać potężną moc antychrysta.

485. Koniec Czasów

b Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu.
c Znaki te – jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła – realizują się w obecnych latach.
d – Pierwszy znak to rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa. Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo.
«Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»
e – Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.
«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.»
f – Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.
Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.
«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»
g – Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.
«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»
«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».
Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»
Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
h – Piąty znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.
«… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte»

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

48 odpowiedzi na „Ks. Stefano Gobbi: Maryja tłumaczy czasy duchowego zamętu – pięć znaków końca czasów

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Dzień 5. nowenny do Miłosierdzia Bożego – Wtorek Wielkanocny: Dusze heretyków i odszczepieńców

  Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki.

  Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

  I dla tych co podarli szatę Twej jedności,
  Płynie z serca Twego zdrój litości.
  Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
  I te dusze z błędu wyprowadzić może.

  Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1218-1219)

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

 3. MarekSz615 pisze:

  Ksiądz Adam Lenik czytał o o objawieniach Maryi w których powiedziała że babka Antychrysta urodziła się końcówką 19 wieku. Był to chyba rok 1897. Poszukam tego i dokładniej napiszę o jakie objawienia chodzi. Możliwe że dożyjemy czasu że „syn zatracenia”się nam ukaże. Na razie widzimy „tylko” jego ideologię. Bez wątpienia jesteśmy w czasach ostatecznych. Z Panem Bogiem.

  • Małgorzata K. pisze:

   Marku, to były objawienia z La Saleta. Czytałam też o tym w książce „Powtórne Przyjście Chrystusa” O. Livio Fanzaga. Matka Boża powiedziała m. in. (…) wkoncu na ziemi nastanie piekło, a wtedy z pewnej zakonnicy narodzi się Antychryst i biada jej! Wiele osób uwierzy mu, bo będzie mówił, że przyszedł z nieba, czas ten nie jest już daleko, nie minie więcej niż dwa razy po pięćdziesiąt lat „-Melania, pasterka z La Salette, 6 lipca 1851r.
   Więc wychodzi, że ma już ok. 50 lat.

   • wobroniewiary pisze:

    „W tym to czasie urodzi się Antychryst z zakonnicy hebrajskiej, fałszywej dziewicy, która będzie miała łączność ze starym wężem, mistrzem nieczystości; rodząc się, będzie on miotał przekleństwa, będzie miał zęby niby diabeł wcielony, będzie wydawał przerażające krzyki, czynił dziwy i żywił się nieczystościami. Jego ojcem będzie b….. Będzie miał braci, którzy, nie będąc wprawdzie demonami wcielonymi jak on, będą dziećmi zła. W 12 roku życia wyróżnią się oni walnymi zwycięstwami, wkrótce każdy z nich stanie na czele zastępów wspieranych przez legiony piekła.”
    Objawienie w La Salette (uznane przez Kościół)
    http://www.voxdomini.com.pl/roz/salette/la_salette.html

    50 lat później Matka Boża objawiła wizjonerce z La Salette Melanii Calvat (30 września 1896):
    „Wczoraj (29 września 1896) narodziła się babka Antychrysta”.

  • MarekSz pisze:

   Były to w objawieniach w La Sallette. I był to rok 1896.

  • Agata pisze:

   To jest mój ukochany święty. Proszę Cię o św. Antoni o opiekę i ochronę przed zarazą dla mojej siostry Anny i dla mnie. Pomóż nam razem z innymi świętymi uprosić u Boga jak najszybsze zakończenie epidemii w Polsce i na całym świecie.

  • Maria Koda pisze:

   Dziękuję Ewo za przypomnienie …. dołączę się ….Św. Antoni módl się za nami ❤ … to jest mój l mojej rodziny ukochany święty ❤ ❤

  • Maria Koda pisze:

   Dziękuję Ewo za przypomnienie …. dołączę do nowenny ….Św. Antoni módl się za nami ❤ … to jest mój l mojej rodziny ukochany święty ❤ ❤

 4. Monika pisze:

  Kaja Godek:
  „Jutro na ulicach Warszawy rozpocznie się sabat nienawiści wobec niepełnosprawnych. Patrzcie uważnie, jak będą wściekli, że chcemy skończyć z dyskryminacją dzieci z wadami. Jak na tę chwilę odłożą nachalne zapewnienia o miłości i przyjaźni wobec całego świata, zdejmą przyklejone uśmiechy, jak będą wulgarni i odrażający. Przyjrzyjcie się, jak organizacje finansowane z zagranicy chcą, aby w Polsce łamać Konstytucję odbierając małym Polakom prawo do życia. Zobaczcie twarze zawodowych aborterów wykrzywione złością, że są ludzie, którzy mają wielkie serca i oprócz dbania o własne życie, przejmują się losem słabszych i młodszych… że tych ludzi zebrało się blisko milion i że chcą mieć wpływ na prawo stanowione w parlamencie…
  Na czele tego protestu stać będzie… Marta Lempart, lesbijka. Wspierać ją będzie Robert Biedroń, zawodowy gej, który miał sprawę o pobicie własnej matki i młodszego brata. I jeszcze Wanda Nowicka, wobec której sądy dwóch instancji orzekły, że można mówić, że jest na liście płac przemysłu aborcyjnego (słowa Joanny Najfeld). Śmietanka!
  Lempart ciąża nie grozi, Biedroń z uwagi na preferencje łóżkowe także nie zostanie ojcem, płatna aborterka Nowicka jest zupełnie niewiarygodna. Czego oni chcą od kobiet???
  Do diabła (nomen omen) z logiką, ważne, że będzie krzyk, brzydota i wulgaryzmy. I słowa o wojnie.
  Tak, jesteśmy na wojnie. Czy posłowie parlamentarnej większości pozwolą się sterroryzować eugenikom? Czy pójdą im na rękę i zaczną hamletyzować o tym, że projekt trudny, ważny, ale trzeba z nim powoli? A może prawo do życia uzależnią od pieniędzy?
  Wybór jest prosty: jeśli jesteś posłem, w środę nie możesz stać po środku. Będziesz żołnierzem na wojnie: albo po stronie niewinnych dzieci, albo ręka w rękę z ich wrogami, z aborterami dyszącymi nienawiścią do niepełnosprawnych, ich matek, rodzin, do wszelkiej inności, jaką w sobie noszą. Po środzie zresztą też będziesz żołnierzem. I będziemy bacznie obserwować, po której stronie walczysz…”

 5. kasiaJa pisze:

  UROCZYSTOŚCI W FATIMIE BEZ UDZIAŁU WIERNYCH. POWODEM KORONAWIRUS
  13 maja w Fatimie będą miały miejsce uroczystości związane z 103. rocznicą początku objawień Matki Bożej w kraju trojga pastuszków. Niestety już teraz wiadomo, że ze względu na pandemię koronawirusa odbędą się one bez udziału wiernych.

  O zamknięciu tego ważnego miejsca dla pielgrzymów poinformował kard. António Marto, biskup diecezji Leiria-Fatima. Duchowny zwrócił uwagę, że taka decyzja była konieczna ze względu na nasilającą się w ostatnich tygodniach pandemię, którą coraz mocniej odczuwają zarówno mieszkańcy Portugalii, jak i sąsiadującej z nią Hiszpanii.

  Chociaż sanktuarium w Fatimie zostało zamknięte dla pielgrzymów już w marcu, nie oznacza to jednak, że przynajmniej pośrednio nie będzie można uczestniczyć w uroczystościach. Kardynał António Marto zapowiedział, że wydarzenia związane z 103. rocznicą początku objawień Fatimskiej Pani będą transmitowane na cały świat w internecie.

  Ponadto z powodu pandemii koronawirusa Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie uruchomiło codzienne transmisje Mszy Świętej oraz nabożeństw różańcowych, które można oglądać za pośrednictwem strony internetowej sanktuarium.

  Fatima.pl
  https://fatima.pl/news/162-Uroczystosci-w-Fatimie-bez-udzialu-wiernych-Powode

 6. kasiaJa pisze:

  „Resort zdrowia opublikował projekt uszczegółowiający zasady zakrywania ust i nosa
  Ministerstwo Zdrowia opublikowało we wtorek projekt rozporządzenia mającego uszczegółowić przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. MZ zaprasza do zgłaszania uwag do projektu – do środy, do godz. 10.
  Projekt zmienionego rozporządzania Rady Ministrów zakłada, że od czwartku 16 kwietnia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

  Nakaz obowiązywać ma podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach.

  W myśl projektu, obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.
  Zakrywanie ust i nosa będzie też wymagane na terenach zieleni: w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach.

  Obowiązek będzie istniał także podczas przebywania na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

  Przepisów, jak wskazano, nie stosuje się m.in. do dzieci w wieku do lat dwóch oraz osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

  W projekcie zapisano także, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

  Resort akcentuje, że zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości m.in. dwóch metrów.

  Projekt rozporządzenia przewiduje również, że z obowiązku odbycia kwarantanny zostaną zwolnione również osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na morskich platformach wydobywczych i wiertniczych zlokalizowanych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego w oparciu o inny stosunek, niż marynarska umowa o pracę.

  Ministerstwo zaprasza do zgłaszania uwag do projektu – w ramach roboczych konsultacji – do środy, 15 kwietnia, do godz. 10. (PAP)

  Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

  https://www.niedziela.pl/artykul/51747/Resort-zdrowia-opublikowal-projekt

  • Małgorzata pisze:

   Maseczka w obiektach kultu religijnego.
   Czyli co : ksiądz w maseczce podczas Mszy Świętej?
   I jak wierny ma przystąpić do Komunii Świętej?
   Ministerstwo zaprasza do składania uwag.
   Może warto?!!!

   • kasiaJa pisze:

    Właśnie Małgorzato, też o tym samym pomyślałam. Może nadchodzi czas sprawowania Mszy Świętych poza „obiektami kultu religijnego”…

   • Sylwek pisze:

    o tym pisałem o to się martwiłem , własnie zęby przyjąć Pana Jezusa będziesz musiał zdjać maseczkę na chwile i wtedy cię pod sola będzie pretekst do zamknięcia kościołów ściska mnie z całego serca. ministerstwo jeszcze niedawno uważało że maseczki nic nie dają …

    • wobroniewiary pisze:

     spokojnie, przepisy mają być dopiero doprecyzowane do czwartku

    • kasiaJa pisze:

     Już dzisiaj w informacjach w TV TRWAM podano informację, że rząd chce „odmrażać gospodarkę”, chce zmniejszać ograniczenia w sklepach ale o kościołach ani słowem.

    • Sylwek pisze:

     mam nadzieję że tak się nie stanie, przepraszam za moje czarnwidztwo niestety tak mam a w zyciu jeszcze bardziej, a dzisiejszy dzień choć powinien cieszyć dobił mnie już po 6:20

    • Antonina pisze:

     Sylwku jak godzisz owo, jak piszesz, czarnowidztwo z Ewangelią ?
     Czy nie lepiej skoncentrować się na Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu niż na ciemnościach, które nas ogarniają? Niech zawsze i we wszystkim Pan Bóg będzie uwielbiony,
     także w naszej ogromnej tęsknocie za Eucharystią!!!

 7. Rozalia@RS pisze:

  Powróćmy do zasadniczego wątku/przesłania tego artykułu: Akt oddania Niepokalanej https://mi-polska.pl/akt-oddania-niepokalanej oraz Formularz Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi https://niepokalanow.pl/sanktuarium/oddaj-sie-maryi/

 8. Ola pisze:

  Maryja miażdżąca koronawirusa

 9. Maria pisze:

  Tekst przytoczony wyżej z ust ks. Stefano Gobbi: «…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…» – pochodzi z 2 Listu do Tesaloniczan.

  Oto całość 2 Listu do Tesaloniczan z Pisma Świętego:
  2 Tes 2,01 W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia,
  2 Tes 2,02 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.
  2 Tes 2,03 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,
  2 Tes 2,04 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem
  2 Tes 2,05 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem?
  2 Tes 2,06 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie.
  2 Tes 2,07 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca,
  2 Tes 2,08 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.
  2 Tes 2,09 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z cała mocą, wśród znaków i fałszywych cudów,
  2 Tes 2,10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.
  2 Tes 2,11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu,
  2 Tes 2,12 aby byli osadzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.
  2 Tes 2,13 Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, ze wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.
  2 Tes 2,14 Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  2 Tes 2,15 Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.

  A oto tekst czytany na Mszy św.:
  2 Tes 2,1-3a.14-17 Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami
  Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
  W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi.
  Po to wezwał was przez głoszenie nasze Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.
  Oto Słowo Boże.

  Tekstu od 2 Tes 2,03 do 2 Tes 2,13 nie czyta się na mszy św. (dlaczego???):
  2 Tes 2,03 bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,
  2 Tes 2,04 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem
  2 Tes 2,05 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem?
  2 Tes 2,06 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie.
  2 Tes 2,07 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca,
  2 Tes 2,08 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.
  2 Tes 2,09 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z cała mocą, wśród znaków i fałszywych cudów,
  2 Tes 2,10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.
  2 Tes 2,11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu,
  2 Tes 2,12 aby byli osadzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.
  2 Tes 2,13 Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, ze wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.

  To, co dzieje się na świecie zmierza ku mszy z elementami innych religii. Na mszy św mogą być używane dekoracje, tańce i muzyka z Amazonii, figurki Pachamamy (już były w Rzymie), na ołtarzu mogą być wystawione figurki Buddy (już były w Asyżu).
  Planowana jest posługa (diakonat) kobiet we mszy św. W czasie pandemii papież F. zorganizował spotkanie w Watykanie dotyczące diakonatu kobiet. https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-04/papiez-franciszek-nowa-komisja-diakonat-staly-kobiety.html
  Obecna sytuacja wskazuje na zamiary wykluczenia Eucharystii ze mszy św. Przywódcy świeccy i kościelni mówią, że chlebem eucharystycznym w kościele można zarazić się, natomiast chlebem kupionym w sklepie – nie. Możesz na śniadanie wielkanocne zjeść chleb i kiełbasę ze sklepu, ale chleba z Eucharystii nie wolno spożywać w kościele. Nawet postarano się o odpowiednie zabezpieczenie ust maską. A więc prawdziwa maska-rada.
  Tu pojawi się odstępstwo. Będzie Niewiasta-Kościół Chrystusowy, wierny Jezusowi, który będzie musiał uciekać na pustynię i tam przez 3,5 roku ukrywać się, ponieważ będzie chciał stosować nakaz Jezusa: „Łk 22,19 … wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: ”To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!”.
  Drugi kościół to Nierządnica (niewiasta, która uprawia nierząd z władcami tego świata) – wystawny kościół antychrysta, będzie jawnie sprawował msze bez Eucharystii (codziennej ofiary), a uczestniczyć w nim będą ci, którzy przyjmą znamię bestii.
  Wszystko stanie się, aby wypełniło się Pismo Święte.

  • Ewa H pisze:

   Uważam że dobre spostrzeżenia Pani Marty, trzeba mieć oczy szeroko otwarte,( choć też nie przesadzac) ale wg.mnie …pomału podmieniają nam Kościół Katolicki…na zasadzie „gotującej się żaby”. I chce wierzyć że p.Franciszek ma dobre intencje, ale zarazem ma…bardzo związane ręce w Watykanie.

  • Paulina pisze:

   Po ludzku jestem przerażona! I miałam pisać o strachu, ale przypomniały mi się słowa z Ewangelii z Wigilii Paschalnej: „Wy się nie bójcie.” Kochani, nie bójmy się! Jezus obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata! I dał nam Swoją Matkę! Czyż Ona mogłaby zapomnieć o Swoich dzieciach? Czy Matka nie zrobi wszystkiego, aby dać Chleba Swoim dzieciom?

  • Anuszka pisze:

   Ks. Chmielewski o tym mowi ze dojdzie do tego ze zostanie zniesiona Msza sw jako prawdziwa ofiara Jezusa a zostanie zastąpiona jako PAMIĄTKA. Tak aby wszysy wyznawcy wszystkich religi mogli w tym uczestniczyc. Czytalam kiedys ze juz pracuja nad tym aby zmienic slowa konsekracji podczas sprawowania Eucharysti tak aby to przeistoczenie wina i chleba w Cialo i Krew Pana nie zaszło.. I to chyba o to chodzi ze bedzie zniesiona Ofiara..(Maryja w TR tez mowi ze Jezus jiz z nami bedzie krotko, niedlugo go zabiora) Gdzies czytalam ze tylko wiara ze przyjmujemy Jezusa a nie niekonsekrowany oplatek pozwoli nam przetrwac. Czas pokaże.. Slyszalam juz kilka opini ze jest to czas myslenia o schodzeniu do katakumb.. I mowil tez o tym ks. Glas jakis czas temu ze tak bedzie… Mozliwe ze bedziemy sie potajemnie chowac aby odprawiac prawdziwa Eucharystie.

   • Anuszka pisze:

    Moment gdy bedziemy uważa ze wszytsko stracone bedzie momentem w ktorym Maryja zmaizdzy glowe smoka

   • Anna pisze:

    Ja wam powiem że za bardzo się nastawiłam na jakiś znak teraz w święta Wielkiej Nocy, i od wtorku strasznie jestem przybita i wszystko zło się na mnie kumuluje, próbuje walczyć ale średnio mi to idzie

    • Paulina pisze:

     Anno, szatan jest teraz bardzo aktywny. Moja rodzina od jakiegoś czasu baardzo obrywa. Od początku sytuacji z koronawirusem walczymy z mężem o jak najczęstsze przyjmowanie Komunii, którą traktuję teraz niemal jak wiatyk. Nawet kilka razy w tygodniu, co kiedyś było dla nas nie do pomyślenia. Ale obydwoje czujemy takie przynaglenie. I jest to dosłownie walka! Codziennie coś przykrego! Kłótnie z najbliższymi, upokorzenia od znajomych, nawet księży, fizyczne urazy… A wczoraj kiedy mój mąż poszedł na Mszę Świętą, o mały włos nie wydarzyłaby się tragedia w naszym mieszkaniu, w której ucierpiałyby moje maleńkie dzieci! Uratował mnie Anioł Stróż, do którego krzyczałam o pomoc! Do tej pory włos mi się jeży na głowie, kiedy przypomnę sobie to, co się działo…
     I wiem, że to chodzi właśnie o naszą większą gorliwość.
     A co do znaku, to ja też czekam. Czekamy na wypełnienie się proroctw Romano Trevignano. Szczególnie zapadły mi w pamięć słowa Maryi o trzęsieniu ziemii w Rzymie i o tym, że mróz zniszczy plony.

    • Anna pisze:

     Tak Paulino podbudowałaś mnie tym wpisem, żeby nie stracić zapału, ja od czasu koronowirusa bardzo zaangażowałam się w nawracanie bliskich i innych przekonując ich o czasach które się wypelniają, podsyłałam wszystkim orędzia z TRomano i jakoś aż za bardzo oczekiwałam tego znaku w święta i miałam nadzieję że moi bliscy wreszcie się nawrócą, zmienią, mąż przestanie pić i właśnie na same święta wybuchły największe kłótnie, rozczarowania, mój zapał legł w gruzach i wiem że to po to aby mnie złamać bo dawałam z siebie wszystko, jestem też w trakcie 2 pompejanek, które ciągle od jesieni ciągnę, także śmieszyło mnie to jak tu osoby pisały że ich przerażają orędzia T. Romano a ja czekam aby wreszcie Pan Jezus przyszedł i oczyścił ten świat ze zła bo trudno już trwać w rodzinach w tym podziale i ilości zła i bagna

    • wobroniewiary pisze:

     Co wyście się tego znaku czepili?
     Nie mieliście znaku, że świętowaliście w domach – bez realnego uczestnictwa w Mszy św.?
     Dla wielu (poza chorobą czy inną ważną sprawą) – pierwszy raz w życiu!

    • Anna pisze:

     Faktycznie a znakiem to było brak uczestnictwa we Mszy Św. Mimo że ja chodziłam cały czas bo mamy wspaniałego kapłana ale inni nie,,
     Ale człowiek na chwilę straci czujność albo jest tak mały i zaraz leży, ech

    • eReM pisze:

     Ja też nastawiłam się na JAKIŚ znak i otrzymałam GO!
     A jest ON podstawą i sensem mojego życia: Anno,
     Jezus Chrystus Zmartwychwstał!
     I to jest znak dla ciebie, mnie i wszystkich czytelników oraz komentatorów tego portalu najważniejszy!

 10. jozef91 pisze:

  Św. Augustyn pisze: „Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez próby, kuszenia, ponieważ postęp duchowy dokonuje się wśród pokus. Ten, kto nie jest kuszony nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały, bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę. A walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela. Uznaj, że to ty jesteś w Nim kuszony i że w Nim odnosisz zwycięstwo” Pan podjął też pokusy szatańskie. I podjął je dla nas i za nas. I dał nam wzór, jak mamy zwyciężać: przeciwstawiając się szatanowi.
  Wszystko opiera się na pokorze.
  Każdy szuka teraz winnych, pełno okazji do własnych pseudo-interpretacji, buntu i w konsekwencji do podziałów. A Maryja w Swoim Magnificat podaje jedną jedyną cechę, która sprawiła, że Bóg Ją tak wywyższył: „…bo wejrzał na ☆uniżenie☆ Służebnicy swojej”
  Na przestrzeni wieków życie duchowe świętych tylko to potwierdza.
  Św. Katarzyna ze Sieny: „To, co Boskie i to co szatańskie można rozeznać w duszy. Jak? – przez zależność Kościołowi hierarchicznemu. Szatan się nie uniży, nie posłucha, nigdy” (Dialog)
  Rozeznajmy czerpiąc z 2 tyś lat doświadczenia Kościoła Katolickiego, którego bramy piekielne nie przemogą.
  Św. Bernard ze Sieny mówi że jeżeli coś prowadzi do krzyża i trudu – to jest Boże, bo Duch dąży wciąż do krzyża, tam został nam dany. Norma zewnętrzna to znów posłuszeństwo kościołowi widzialnemu. To on skarży się w XV w. „Jesteśmy nasyceni proroctwami i przepowiedniami aż do nudności”
  Św. Jakub w swoim liście IV rozdział piszę: „Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś łaskę daje. Bądźcie więc poddani Bogu, sprzeciwiając się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was!”
  Pokora…
  Maryja to wzór pokory, to wzór posłuszeństwa i trzeba Ją o to usilnie błagać. Abyśmy w Niej stali się podobni do Chrystusa.
  „Smok stanął przed mającą porodzić Niewiastą” Przepięknie zinterpretował te słowa o. Augustyn. Stanął i zatrzymał się, ani kroku więcej. Może sobie wkoło nas fikać, ale będąc ukrytym w Miriam nie ma do nas dostępu.
  Znamienne są jego słowa, że przychodzi taki czas kiedy noc staje się jaśniejsza niż dzień.
  Trwajmy w Maryi. Bez lęku.

 11. wobroniewiary pisze:

  Abp Ricardo Fontana z Arezzo wyłamał się spośród biskupów Włoch i skrytykował rządową blokadę narzuconą Kościołowi 8 marca w związku z pandemią. To właśnie wtedy Episkopat Włoch ogłosił zawieszenie wszystkich publicznych Mszy Świętych, co nakazały władze kraju.

  W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego abp Fontana pytał w jednym z wieczornych programów telewizyjnych „dlaczego można iść na rynek, aby kupić karczochy, ale nie wolno pójść do kościoła po błogosławieństwo oliwą z oliwek”.

  http://www.pch24.pl/wloski-hierarcha-skrytykowal-zawieszenie-mszy-swietych–wolno-isc-na-rynek–a-nie-wolno-do-kosciola,75338,i.html

  • jozef91 pisze:

   Apostołowie od tego są żeby się upominać. Nic nowego. Św. Piotrowi też się dostało od św. Pawła za przymilanie się chwilowe do żydów i naginanie nauki. Ukryć się w sakramentach i Piśmie Świętym, a wszelkie nawałnice rzucające Łodzią Piotrową nam nie groźne.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s