Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi (dziewięć pierwszych sobót miesiąca)

«Nie wystarczy pościć o chlebie i o wodzie. Niech wasz post polega też na powstrzymaniu się od gniewu, dąsania się i obmawiania. Spędzajcie dzień postu w czystości waszego ciała. Bez tego pełnego postu daremnie modlicie się z wyciągniętymi ramionami: Ja was nie słyszę. Zaledwie wasze usta wyschły, przyjmując w chwili Komunii św. Moją Krew, a już Mnie znieważacie. To dlatego godziny święte i wyciągnięte ramiona nie wystarczą, aby Mnie wzruszyć.»
Pan Jezus do s. Marii Natalii

Dziewięć pierwszych sobót miesiąca

Węgierska zakonnica, Maria Natalia (ur. 1901, zm. kwiecień 1992) otrzymała ważne objawienia na temat przyszłości świata. W języku francuskim jej książka nosi tytuł „Maryja, zwycięska Królowa Świata”. Opisała w niej swe życie i główne orędzia. W języku polskim ukazała się „Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi” na pierwsze soboty miesiąca, w której znajduje się też kilka znaczących wizji i orędzi.

Siostra Maria Natalia urodziła się w 1901 r. niedaleko Bratysławy. Od najmłodszych lat pragnęła wstąpić do klasztoru. Pragnienie to zrealizowała w wieku 17 lat. Od 1936 r. przebywała w klasztorze Dobrego Pasterza w Budapeszcie. W latach 1936-1943 otrzymywała przesłania ważne dla całego świata. Spisała je w książce „Maryja – Zwycięska Królowa świata”. Jezus prosił ją szczególnie o rozpowszechnienie dzieł wynagradzających za grzechy świata i wzniesienie również w tym celu kaplicy. Prosił o modlitwy, ofiary i post w duchu wynagrodzenia dla uśmierzenia sprawiedliwego gniewu Ojca. Dał liczne obietnice tym, którzy czczą Maryję w sposób szczególny przez Nowennę, odprawianą gorliwie przez 9 kolejnych pierwszych sobót w intencji wynagrodzenia za zniewagi doznawane przez Jej Niepokalane Serce.

Siostrze Marii Natalii nie zostały oszczędzone ciężkie doświadczenia: niedowiarstwo otoczenia wobec otrzymywanych objawień, w 1950 r. likwidacja wszystkich klasztorów na Węgrzech. Zamieszkała na wsi, samotna i nieznana, żyła w duchu pokuty. Była bardzo wątłego zdrowia. Już w młodości przełożeni sądzili, że wkrótce umrze. Sama pragnęła szybko odejść do Pana. W wieku 33 lat ukazał się jej Jezus mówiąc:

– Prosiłaś mnie, abym przyszedł po ciebie, kiedy będziesz mieć 33 lata, ponieważ chciałaś się we wszystkim upodobnić do Mnie. Teraz nadeszła godzina: wzywam cię! Jednak jeśli jesteś gotowa dla zbawienia dusz wziąć na siebie różne cierpienia na ziemi, przedłużę twoje życie.

Siostra Maria Natalia pisze: Byłam gotowa chcieć zbawić jeszcze wiele dusz od wiecznego potępienia i wziąć na siebie wiele cierpień. Jezus udzielił mi łaski sposobności wynagradzania na ziemi aż do sędziwego wieku i do prowadzenia po śmierci i aż do skończenia świata wielu dusz na drodze do nieba. Jezus zapytał, co chciałabym od Niego otrzymać, gdybym musiała żyć 33 lata. Cóż jeszcze mógłbyś mi dać, Ty, który dałeś się już cały? – powiedziałam. Jezus odrzekł:

– To prawda. Nikt nie może otrzymać ode mnie więcej niż Mnie samego. Jednak proś mimo to, ponieważ źródło Moich łask jest niewyczerpane!

Mój Jezu, proszę Cię, z powodu 33 lat, które przeżyłeś tu na ziemi, abyś nam dał 33 prezenty!

Jezus: – Moje łaski przywiązuję do oddawania czci Mojej Niepokalanej Matce. Te obietnice zostaną wypełnione we wszystkich, którzy z czystego serca, z prawą intencją i z gorliwą miłością spędzą dzień wynagradzający ku czci Jej Niepokalanego Serca przez kolejnych dziewięć pierwszych sobót.

Siostra Maria Natalia nie wiedziała, że Matka Boża w Fatimie prosiła o pięć pierwszych sobót. Kiedy więc przekazała prośbę, kazano jej zapytać, dlaczego Jezus prosi o dziewięć sobót, skoro Maryja nie prosiła o tak wiele.

Jezus odpowiedział: – Prośba o pięć pierwszych sobót jest znakiem pokory Mojej Matki. Ponieważ w niebie nigdy nie wyzbyła się Swej pokory, uważała, że nie jest godna posiadania prawa do takiego samego nabożeństwa jak Ja. Moja prośba z kolei jest znakiem Mej miłości, która nie zniosłaby tego, że Moja cześć jest większa niż Jej, ponieważ Ona i Ja żyjemy tą samą miłością.

15 sierpnia 1942 r. Jezus dał s. Natalii wizję, podczas której dusze wypełniające z gorliwością Nowennę otrzymały różne obietnice. Zaprowadził ją do Swej Niepokalanej Matki i powiedział: Moje dziecko, popatrz na twoją Matkę, Królową świata i Królową królowych. Kochaj Ją i oddawaj Jej dziecięcą cześć, jakiej pragnę od każdego.

Jezus rozchylił płaszcz Najświętszej Dziewicy, aby pokazać Serce Swej Matki i powiedział: Jak rodząc się przyszedłem na świat przez Niepokalane Serce Mojej Matki, tak samo przez to Serce dusze przyjdą do Mojego Najświętszego Serca.

Potem w cudowny sposób wziął do ręki Niepokalane Serce Maryi i powiedział światu zwracając się w jego stronę: Oto Niepokalane Serce, które uczyniłem siedzibą łaski dla świata i dla dusz! To Serce jest pewnym źródłem Moich łask, które wytryskują z niego dla życia i uświęcenia świata. Jak Ojciec dał mi wszelką moc na niebie i na ziemi, tak Ja złożyłem w Niepokalanym Sercu Matki moc, która zwycięży grzech i świat. Moja córko, dałem całemu światu, przez pośrednictwo Małgorzaty Alacoque wielkie obietnice. Jednak będąc nieskończony w dobroci i niewyczerpany w łasce, obiecuję teraz jeszcze więcej. Jeśli dusze pragną, aby Moje obietnice wypełniły się, niech kochają i oddają hołd Niepokalanemu Sercu Mojej Matki. Doświadczą tego przyjmując Mnie w Komunii Świętej, po przygotowaniu pełnym nawrócenia (spowiedź święta), przez kolejnych 9 pierwszych sobót, jak przez 9 pierwszych piątków miesiąca, z intencją przedstawienia Mojemu Boskiemu Sercu aktów wynagrodzenia w jedności z Niepokalanym Sercem Mojej Matki.

Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień Nowenny

Modlitwa wprowadzająca

Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, aby Je uwielbiać i chwalić, i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym padole łez, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen.

Pierwsza sobota pierwszego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, by za Twoim przykładem służyć Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz unikać ze wszystkich naszych sił najmniejszych cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu. 
Zdrowaś Maryjo… Litania do Niepokalanego Serca Maryi…

Pierwsza sobota drugiego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, które powierzyło swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaruszoną lilią, zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata, Tą, która przyciągnęła spojrzenie Boga. Przyciągnij śladem Twojego dziewictwa wielką liczbę dusz, które oparłyby się pokusom ziemskim, by oddać się bezgranicznie Bogu. 
Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota trzeciego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego, podsycanym oliwą Jego Miłości. W Twym Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak ich kocha sam Bóg i Twe Niepokalane Matczyne Serce. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota czwartego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i umysł pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. Właśnie w ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia. Odrzuć roztargnienia, które przeszkadzają naszemu skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu.

 Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota piątego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i Twoich cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. To właśnie Twój duch skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. Naucz nas tej pokory, która pozwala nam się podporządkować we wszystkim woli Bożej. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota szóstego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, doświadczone tyloma cierpieniami! Jako Matka Chrystusa i współdziałająca z Nim w Odkupieniu, wypiłaś aż do dna kielich cierpienia. Pomóż nam znosić z odwagą cierpienia, które Mądrość Boża przeznaczyła nam, aby były najcenniejszą częścią naszego ziemskiego życia. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota siódmego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, któremu tak bardzo zależy na wiecznym zbawieniu dusz! Wspomnij na biednych grzeszników narażonych na życie w oddaleniu od Boga, ponieważ są splątani siecią namiętności. Pomóż im przerwać pęta sieci, które ich trzymają z dala od wolności dzieci Bożych i oddają w niewolę szatana. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota ósmego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, z miłością troszczące się o Kościół Chrystusa! U stóp krzyża stałaś się Matką ludzkości i Kościoła Świętego. Wstawiaj się bezustannie u Twego Syna za Jego Umiłowaną Oblubienicą, Kościołem na ziemi. Chroń papieża, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota dziewiątego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, Serce naszej Pani. U kresu Twego bolesnego pobytu na tej ziemi, Pan przyszedł po Ciebie, aby Cię wprowadzić do niebiańskiego szczęścia. Z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba, by tam otrzymać królewską koronę. Posługuj się potęgą, którą obdarzył Cię Pan, aby w każdej chwili przyjść nam z pomocą. Niech Twe czułe błaganie uczyni nas któregoś dnia godnymi otrzymania korony nieśmiertelności. Zdrowaś Maryjo… Litania…

Modlitwa w każdym dniu Nowenny w czasie Mszy Świętej
Ojcze Niebieski, ofiaruję Tobie – przez Niepokalane Serce Maryi Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofiarował się niegdyś na krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach. Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną, czystą i świętą, i zmiłuj się nad nami. Nie pozwól, aby krew Twego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach, nie dozwól, by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umierającym, pokoju narodom i jedności oraz triumfu Twojemu Kościołowi. Amen.

Modlitwa po Komunii Świętej
Boskie Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci tę świętą Hostię jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszystkie przewinienia, którymi ludzkość nie przestaje Cię obrażać

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, usłysz nas. Jezu Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze wieczny, który jesteś w niebie, zmiłuj się nad nami.
Boże, Synu, Zbawicielu Świata,
Boże, Duchu Święty,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Serce Maryi, módl się za nami.
Serce Maryi, stworzone na wzór Serca Bożego, módl się za nami.
Matko Boża z Góry Karmel,
Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej,
Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego,
Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości,
Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego,
Serce Maryi, Serce Matki pięknej Miłości,
Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć,
Serce Maryi przeszyte mieczem boleści,
Serce Maryi ofiarowane wraz z Chrystusem u stóp krzyża,
Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego,
Serce Maryi, rozkoszy Serca Jezusowego,
Serce Maryi, przybytku świętości,
Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask,
Serce Maryi, wybawienie grzeszników,
Serce Maryi, pociecho utrapionych,
Serce Maryi, umocnienie opuszczonych,
Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych,
Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych i przygnębionych,
Serce Maryi, nadziejo umierających,
Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach,
Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce z potęgami ciemności,
Serce Maryi, Serce Królowej zwyciężającej błędy całego świata,
Serce Maryi, Serce chwalebnej Królowej Wszechświata,
Serce Maryi, Serce naszej Matki,
Serce Maryi, Serce godne największej chwały,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Módl się za nami, Święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w kontakcie z Boskim płomieniem, którym Twoje Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte. Boże wieczny i wszechmocny! Ty przygotowałeś, w Sercu Błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy czczą Jej Niepokalane Serce, łaski coraz większego upodabniania się do Niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy. Amen.

O Najświętsza Matko, wynagrodzę zniewagi zadane Twemu Niepokalanemu Sercu, przyjmując bycie ofiarą miłości dla Miłości. Amen

Obietnice Jezusa dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi.

Łaski, które obiecał Jezus otrzymają wierni, którzy z czystego serca, z prawą intencją i z gorliwą miłością spędzą dzień wynagradzający ku czci Niepokalanego Serca przez kolejnych dziewięć pierwszych sobót.

1. Wszystkiego, o co dusze proszą Moje Serce przez Serce Mojej Matki, o ile jest to zgodne z Bożymi pragnieniami i jeśli proszą z ufnością, udzielę im już w czasie odprawiania Nowenny.
2. We wszystkich okolicznościach życia będą cieszyć się obecnością Mojej Matki i Moim błogosławieństwem.
3. W nich i w ich rodzinach zapanuje pokój, harmonia i miłość.
4. W ich rodzinach nie będzie skandali ani niesprawiedliwości.
5. Małżonkowie nie rozwiodą się, a rozwiedzeni powrócą do domu.
6. Rodziny będą żyć w harmonii i wytrwają w prawdziwej wierze.
7. Matki, które są w stanie błogosławionym, będą się cieszyć specjalną opieką Mojej Matki i otrzymają wszystko, o co poproszą dla siebie i dla dziecka.
8. Biedni znajdą mieszkanie i pożywienie.
9. Dusze znajdą umocnienie w trudach na modlitwie i nauczą się kochać Boga, bliźniego i swych nieprzyjaciół.
10. Grzesznicy nawrócą się bez wahania, nawet jeśli Nowenna jest odprawiana za nich przez inną osobę.
11. Grzesznicy nie wpadną ponownie w grzechy i znajdą nie tylko przebaczenie, lecz także niewinność daną przez Chrzest, przez doskonały żal i miłość.
12. Kto odprawia tę Nowennę w stanie łaski, nie obrazi potem Mojego Serca żadną ciężką winą aż do śmierci (ważne szczególnie dla dzieci).
13. Dusza, która się szczerze nawraca uniknie nie tylko ognia piekielnego, lecz i kary czyśćcowej.
14. Dusze letnie staną się gorliwe i trwając w gorliwości dojdą do największej doskonałości i świętości.
15. Jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny odprawią Nowennę, żadne z ich dzieci, ani inny członek rodziny nie będzie potępiony.
16. Wielu młodych znajdzie dzięki Nowennie wezwanie do kapłaństwa i życia zakonnego.
17. Ci, którzy utracili wiarę odzyskają ją, a zabłąkani powrócą do prawdziwego Kościoła.
18. Duchowni i członkowie zakonów pozostaną wierni swojemu powołaniu, niewierni otrzymają łaskę nawrócenia i powrotu.
19. Rodzice i przełożeni będą wspierani w ich troskach nie tylko duchowych, lecz i materialnych.
20. Dusze oprą się pokusom ciała, świata i szatana.
21. Pyszni staną się szybko pokorni, a pogrążeni w nienawiści pozwolą się zwyciężyć miłości.
22. Dusze gorliwe będą cieszyć się słodyczą modlitwy i ofiary. Nie będą nękane ani przez niepokój i strach, ani przez zwątpienie.
23. Umierający nie będą musieli walczyć ze śmiercią ani przeciwko ostatnim zasadzkom szatana. Śmierć nagła i nieprzewidziana nie zaskoczy ich.
24. Umierający zaznają głębokiego pragnienia życia wiecznego i zdadzą się na Moją wolę, umierając w ramionach Mojej Matki.
25. Na sądzie zaznają specjalnej opieki Mojej Matki.
26. Dusze otrzymają łaskę odczuwania współczucia i miłości w czasie rozważania Mej Męki i cierpień Mojej Matki.
27. Dusze, które dążą do doskonałości dostąpią zaszczytu otrzymania głównych cnót Mojej Matki: pokory, czystości i miłości.
28. Czy to w chorobie, czy w pełni zdrowia będzie im towarzyszyć pewna radość wewnętrzna i zewnętrzna, jak również uspokojenie.
29. Dusze spragnione duchowości otrzymają łaskę cieszenia się bez większych trudności stałą obecnością Mojej Matki, a nawet Moją.
30. Dusze, które zrobiły postępy w zjednoczeniu mistycznym otrzymają łaskę odczuwania, że to żyją już nie one same, lecz Ja żyję w nich. To znaczy, że to Ja kocham w ich sercu, modlę się w ich duszy, mówię przez ich usta i że posługuję się w Moim działaniu całym ich bytem. Przeżyją cudowne doświadczenie polegające na odczuciu, że każde poruszenie w nich dobra, piękna, świętości, pokory, łagodności, posłuszeństwa, szczęścia, cudowności, to we wszystkim i zawsze JA SAM JESTEM: Bóg wszechmocny, nieskończony, jedyny Pan i Bóg, jedyna Miłość.
31. Dusze, które odprawiają tę Nowennę rozkwitną na całą wieczność jak czyste lilie wokół Niepokalanego Serca Mej Matki.
32. Ja, Boski Baranek, w Moim Ojcu z Duchem Świętym rozraduję się wiecznie tymi duszami, które rozbłyskują na Niepokalanym Sercu Mojej Matki jak lilie i które dzięki Mojemu Najświętszemu Sercu dochodzą do chwały.
33. Dusze spragnione tego, co duchowe, będą postępować szybko naprzód w praktykowaniu wiary i cnotliwego życia

Obietnica Matki Najświętszej

Matka Boża: W każdą pierwszą sobotę miesiąca bramy piekielne będą zamknięte i nikt w tym dniu nie zostanie potępiony. Czyściec otworzy się i wiele dusz będzie przyjętych do Nieba. Oto skutek miłości pełnej miłosierdzia Mojego Syna, który się nią posłuży, aby wynagrodzić dusze, które czczą Moje Niepokalane Serce

Za: http://www.fatimska.parafia.info.pl/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

40 odpowiedzi na „Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi (dziewięć pierwszych sobót miesiąca)

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Ania G. pisze:

  A można od dziś? Bo jeszcze nie byłam w kościele a tu napisane pierwsza sobota pierwszego miesiąca

 3. Ola pisze:

  W tym roku kończę 33 lata ,a dokładnie 1 czerwca ( to tak na marginesie 😃 ) czuję się zaproszona do tej nowenny ,dziś zacznę .

 4. Paweł NH pisze:

  Czy jeżeli byłem tydzień temu u spowiedzi, nie zgrzeszyłem ciężkim grzechem i przystąpię so komunii świętej poza mszą to wypełnię warunek nowenny ?

 5. Ania G. pisze:

  Medytacje też dziś? Czy to już nie mieszać?

 6. wobroniewiary pisze:

  Stałych, zaufanych, będących od lat z nami na stronie Czytelników proszę o maila na jutrzenka2012@gmail.com a w odpowiedzi dostaniecie prośbę o modlitwę w pewnej ważnej intencji.
  Nie mogę sobie pozwolić na ujawnienie tej intencji na stronie, stąd taki apel.
  Otrzymując maila zwrotnego zrozumiecie o co chodzi ❤

 7. Stasia pisze:

  Ja dosc niedawno bo około 3lat czytam tę stronę omadlam zwami choc niepisalam bo nieumialam maila założyć przylaczam sie wiec duchowo czasami corka wpisze do nowenny ale jesli moge to proszę imnie do modlitwy zapisać

 8. wobroniewiary pisze:

  Nadzwyczajne wystawienie Całunu Turyńskiego w Wielką Sobotę, transmitowane na cały świat przez media, zapowiedział w sobotę arcybiskup Turynu Cesare Nosiglia. To inicjatywa związana z trwającą pandemią koronawirusa.

  „Miłość, jaką Jezus nam podarował, jest silniejsza od wszelkiego cierpienia, wszelkiej choroby, wszelkiego zakażenia, każdej ciężkiej próby i zniechęcenia” – podkreślił w swym wystąpieniu metropolita stolicy Piemontu.

  Ogłosił, że w Wielką Sobotę o godz. 17 będzie przewodniczył długiej modlitwie przed Całunem. Podkreślił, że wszyscy na świecie będą mieli możliwość udziału w tym wydarzeniu.

 9. wobroniewiary pisze:

  W Niedzielę Palmową administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa pobłogosławi z Góry Oliwnej Jerozolimę i cały świat relikwiami Krzyża. Wcześniej odmówi on specjalną modlitwę o uchronienie przed pandemią koronawirusa.

  • Anuszka pisze:

   A ja dopiero dzisiaj przeczytalam o tej nowennie. Wczoraj bylam odprawic nabożeństwo pierwszych 5 sobot miesiąca, Pani Ewo mysli Pani ze dzisiaj moge zaczac?

   • wobroniewiary pisze:

    Ja nie dziś to od następnej soboty miesiąca, ale w sumie ja tez bym dziś odprawiła jakbym nie wiedziała
    Ile razy Godzinę Męki rozważam w ostatnich dniach dnia następnego, grubo po północy, bo zapisy do modlitw zajmowały mi i 16-20 godz. dziennie

 10. Maggie pisze:

  Niedziela Palmowa

 11. Maria pisze:

  Jeśli ktoś nie mógł obejrzeć polecam ;

 12. Euzebia pisze:

  „Mistyczne Miasto Boże czyli żywot Najświętszej Maryi Panny” – Maria z Agredy
  „Tryumfalne wejście Pana Jezusa do Jeruzalem”

 13. Paweł pisze:

  W zeszłym roku w Adwencie proponowałem do posłuchania pierwszą część słynnego oratorium „Mesjasz” G. F. Händla, która to – jak napisałem – dotyczy zapowiedzi PRZYBYCIA Mesjasza oraz opowiada o NARODZINACH i życiu Jezusa: https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2019/12/18/ks-slawomir-kostrzewa-z-maryja-od-niewoli-do-prawdziwej-wolnosci/
  Tak się zaś składa, że z kolei druga część tego oratorium mówi o zbawczej roli MĘKI PAŃSKIEJ i o ostatecznym zwycięstwie Zbawiciela (natomiast trzecia, krótsza, jest hymnem dziękczynnym). [A pełny tekst polski i angielski całości tego dzieła podaje Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mesjasz_(oratorium) ]. Wydaje się więc to być stosowny utwór do posłuchania na Wielki Tydzień – właśnie np. na dzisiejszą Niedzielę Męki Pańskiej (czyli Palmową):

  Innym zaproponowanym przeze mnie do posłuchania utworem podczas zeszłorocznego Adwentu była także bardzo ładna piosenka religijna o Abrahamie w wykonaniu niewidomej od dzieciństwa protestantki Marilyn Baker, prowadzącej posługę muzyczną: https://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Baker_(singer)https://www.mbm-ministries.org/ – w Polsce popularyzowanej w kręgach „Kościoła ewangelicznych chrześcijan” – https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2019/11/30/rozpoczynamy-adwent-czas-oczekiwania-czas-rekolekcji-i-spowiedzi-sw/
  Pozwoliłem sobie wtedy wkleić tę piosenkę, bo wydało mi się, że w jej słowach nie ma żadnego błędu teologicznego, a śpiew jest bardzo ładny. Teraz zaś – na czas tej naszej obecnej, wymuszonej samotności – chciałbym zaproponować jeszcze inną, pt. „ILEKROĆ JESTEŚ SAMOTNY”:

  Oto jej słowa, spisane przeze mnie ze słuchu, wraz z tłumaczeniem: I. Have you ever found/felt that there’s no-one you can turn to? People all around you, yet you feel all alone. You long to talk/turn to someone, but there’s no-one who understands you. I know how you feel, but there is someone who can help you:
  REFREN: Whenever you’re lonely, whenever you’re sad, just come to the Saviour, and He’ll make you glad. Whenever you’re feeling lonely, whenever you’re sad, just come to the Saviour, and He’ll make you glad. [Ilekroć jesteś samotny/a, ilekroć jesteś smutny/a, po prostu przyjdź do Zbawiciela, a On uczyni cię zadowolonym/ą. Ilekroć czujesz się samotny/a itd. jw.]
  II. Maybe you’re in deep sorrow, and you feel life’s too hard to bear/play it. Now, there’s just an empty space with memories you can’t forget. Maybe you have no purpose, and your future seems so insecure. I know how you feel, but there is someone who can help you: REFREN.
  III. Jesus understands you, for He too knew real loneliness, suffering, and rejection by those He came to save. He wants to comfort all the sad and the sorrowing. He knows how you feel. Let Him pour His love upon you. REFREN.
  [I. Czy kiedykolwiek stwierdziłeś/aś, że nie na nikogo, do kogo mógłbyś/mogłabyś się zwrócić? Ludzi pełno dookoła Ciebie, a jednak Ty czujesz się całkiem samotny/a? Pragniesz porozmawiać z kimś, lecz nie ma nikogo, kto by Cię zrozumiał. Ja wiem, jak się czujesz, ale jest Ktoś, kto może Ci pomóc: REFREN. II. Być może znajdujesz się w głębokiej żałobie/bólu i czujesz, że życie jest zbyt trudne do zniesienia. Obecnie istnieje dla Ciebie tylko pusta przestrzeń ze wspomnieniami, których nie możesz zapomnieć. Być może nie masz już żadnego celu, a Twoja przyszłość wydaje się tak niebezpieczna. Ja wiem, jak itd. jw. REFREN. III. Jezus Cię rozumie, ponieważ On także poznał prawdziwą samotność, cierpienie oraz odrzucenie przez tych, których przyszedł zbawić. On chce pocieszyć wszystkich smutnych i bolejących. On wie, jak się czujesz. Pozwól Mu wylać Jego miłość na Ciebie. REFREN.]
  Tu natomiast wklejam jeszcze najsłynniejszy z Psalmów pokutnych (obdarzony obecnie odpustem cząstkowym; a wg nadań przedsoborowych – odpustem 3 lat, gdy się go odmówi za zmarłych) – Psalm 51(50) „MISERERE”:

  Aby zaś zakończyć Antyfoną maryjną – oto „POD TWOJĄ OBRONĘ” w wersji W. A. Mozarta:

  No i jeszcze ciekawa „Śpiewana Koronka do Ducha Świętego” [POCIESZYCIELA] w wykonaniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego (a ten powtarzający się w niej akt strzelisty „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i ogień miłości w nich zapal” też jest obdarzony odpustem, por. pkt 62: http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/odpusty.html – po łacinie: „Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende” wg nadania nr 26: http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html ):

  • szpilka pisze:

   Bardzo jestem wdzieczna za te barwy muzyczne i komentarz.Dziekuje.

   • Paweł pisze:

    Dzięki. Wklejam jeszcze kilka śpiewów z Taizé o tematyce pasyjnej [a takich wcale nie ma za wiele, bo mam oryginalny śpiewnik, który w roku 1992 przywiozłem sobie osobiście z samego Taizé („Chants de Taizé – Gesänge aus Taizé – Chants from Taizé – Śpiewy z Taizé – Cantos de Taizé – Песни из Taizé” – wydanie Ateliers et Presses de Taizé 1991, France), i poza tymi poniższymi to już nic więcej o TAKIEJ tematyce tam nie ma – na ogólną liczbę 85 śpiewów zamieszczonych w tym śpiewniku]:
    „PER CRUCEM ET PASSIONEM TUAM / PER SANCTAM RESURRECTIONEM TUAM, LIBERA NOS, DOMINE” – „Przez Krzyż i Mękę Twoją / przez Twoje święte Zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie!”:

    „JESUS, REMEMBER ME, WHEN YOU COME INTO YOUR KINGDOM” – „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa” [słowa Dobrego Łotra na krzyżu – wg Łk 23, 42]:

    „ADORAMUS TE, CHRISTE, BENEDICIMUS TIBI, QUIA PER CRUCEM TUAM REDEMISTI MUNDUM” – „Adorujemy Cię, Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż Twój [święty] świat odkupić [raczył]”:

    „CRUCEM TUAM ADORAMUS, DOMINE; RESURRECTIONEM TUAM, LAUDAMUS, DOMINE – LAUDAMUS ET GLORIFICAMUS” – „Adorujemy Krzyż Twój, Panie; wysławiamy Twoje Zmartwychwstanie – wysławiamy i wychwalamy”:

    A na koniec zamieszczam jeszcze (wraz ze słowami i ich tłumaczeniem) jeszcze jedną pieśń autorstwa Marilyn Baker, która wspomina o samotności [na samym początku i na samym końcu]:

    When you’re feeling lonely, when your heart is aching, when something happens that makes you doubt My Love – then, My child, come close to Me, just be still and listen. I long to comfort you and renew you in My Life. Don’t let your heart be troubled, just take My hand as a ladder if you can understand. Don’t be afraid, trust in My Love, for I will never ever fail you, I’ll never forsake or let you down. [Kiedy czujesz się samotna/y, kiedy Twoje serce jest w bólu, kiedy wydarza się coś, co skłania Cię do wątpienia w Moją Miłość – wtedy, Moje dziecko, przyjdź do Mnie blisko, po prostu bądź spokojna/y i posłuchaj. Ja pragnę Cię pocieszyć i odnowić Cię w Moim Życiu. Nie pozwól, by Twoje serce było zatroskane/pełne problemów, lecz po prostu przyjmij Moją rękę jako drabinę (do Nieba), jeśli możesz to zrozumieć. Nie bądź pełna/y obaw, ale ufaj Mojej Miłości, bo Ja nigdy przenigdy Cię nie zawiodę, nigdy Cię nie porzucę ani Cię nie rozczaruję.]
    REFREN: All I ever do is love you, yes, you’re always in My schools, you’re always in My care. My arms of Love are all you need, so learn to trust in Me completely, for I will not forsake or let you down. Heaven and earth will pass away, but My world goes on forever. My world wins on forever. [Wszystko, co Ja kiedykolwiek czynię, jest miłowaniem Was; tak, jesteście zawsze w Mojej szkole, zawsze pod Moją opieką. I Moje ramiona Miłości są wszystkim, czego potrzebujecie, a więc uczcie się ufać Mi całkowicie, ponieważ Ja nigdy Was nie porzucę ani Was nie rozczaruję. Niebo i ziemia przeminą, ale Mój świat będzie trwał na zawsze. Mój świat zwycięża (wszystko), ciągle i na zawsze.]
    REFREN: All I ever do is love you, yes, you’re always in My schools, you’re always in My care. So take My hand, don’t be afraid, for I will never ever fail you, I’ll never forsake or let you down. I will not forsake you, I will never leave you alone. [Wszystko, co Ja kiedykolwiek czynię, jest miłowaniem Was; tak, jesteście zawsze w Mojej szkole, zawsze pod Moją opieką. Zatem przyjmijcie Moją (pomocną) dłoń, gdyż Ja nigdy przenigdy Was nie zawiodę, nigdy Was nie porzucę ani Was nie rozczaruję. Nigdy Was nie porzucę ani też nie pozostawię Was samych!]

 14. Alutka pisze:

  Krew się gotuje i włos się jeży na głowie, co wy tu wyprawiacie!
  I znowuy pytam; gdzie są Ci zakamuflowani” opiekunowie” duchowni tej strony?!

  Matka Boża i Kościół mówi o 5 Wynagradzających Sobotach Miesiąca, a wy swoje chcecie być od Nich lepsi: nie 5 , a 9 , to diabelska robota, bo szatam boi się” Piątki” zatwierdzonej przez Matkę Kościół i wie, że wasze nabożeństwa nie będą miały mocy sprawczej bez kościelnejj aprobaty .

  • wobroniewiary pisze:

   Ostudź emocje, to są objawienia z 1942 roku a w nich wszystko jest wyjaśnione!
   Opiekunowie nie są zakamuflowani, zwróć się przez swego ks. proboszcza a On dostanie dane i kapłana opiekuna i księdza biskupa!

  • B.P. pisze:

   Alutka, żeby uwiarygodnić tę Nowennę i jej autentyczną moc, opowiem , co stało się jak wpadła przypadkiem w moje ręce w roku chyba 96 albo 97. Miałam wtedy ogromne kłopoty z dorastającym synem: agresja, bójki w szkole, bezustanne awantury w domu. Nie byłam wtedy osobą wierzącą, lub raczej byłam „wierzącą niepraktykującą”, ale w desperacji, w sytuacji kiedy nie skutkowały ani prośba ani groźba, chwyciłam za tę Nowenne. Po piątej sobocie syn nagle oświadczył, że wyjeżdża na rekolekcje. To było naprawdę OSTATNIE miejsce, gdzie mogłam przypuścić, że zechce jechać!! No i się nawrócił. Chociaż początkowo stał z boku i wszystkich wyśmiewał, to nastąpiło spektakularne nawrócenie. Wyszły też na jaw dziwne sympatie synka: zeszyty pogryzmolone w pentagramy i satanistyczne hasła, jakieś wiersze… spaliliśmy wszystko wspólnie, potem były jeszcze jedne rekolekcje, tym razem kontemplacyjne w zakonie i tak krok po kroku syn odkrył całą moc wiary. Nie stałoby się to, gdyby nie wyproszona w tej Nowennie interwencja Matki naszej kochanej; to, żezechciał pojechać (sam, nie naciskany) na rekolekcje, to był doprawdy cud.
   Rodzice, co macie problemy z dziećmi, módlcie się o nie tą Nowenną, możecie liczyć na pomoc naszei Matki.

 15. Ania pisze:

  Alutka, wpisałam tytuł książki s. Marii Natalii i jest na wielu dobrych katolickich stronach, w księgarni św. Jacka ale nie tylko, więc nie pluj jadem a poszukaj

  1) https://swietyjacek.pl/pl/p/s.-Maria-Natalia-Maryja%2C-zwycieska-Krolowa-swiata/13891

  2) Siostra Maria Natalia (1901-1992), węgierska zakonnica słowackiego pochodzenia, od 1936 roku przebywała w klasztorze Dobrego Pasterza w Budapeszcie. W latach 1936-1943 otrzymywała od Jezusa przesłania ważne dla całego świata, które spisała w książce „Maryja – Zwycięska Królowa świata”. Jezus pragnął, aby pod tym tytułem uczczono Jego Matkę szczególnie podczas dziewięciu pierwszych sobót miesiąca. W przekazach swoich prosił z naciskiem o modlitwy, ofiary i post w duchu wynagrodzenia. W trakcie pobytu w klasztorze, ciężkie doświadczenia stały się Jej udziałem z powodu niedowiarstwa otoczenia wobec otrzymywanych przez nią objawień. Gdy w 1950 roku zlikwidowano na Węgrzech wszystkie klasztory, siostra zamieszkała na wsi samotna i nieznana, gdzie aż do śmierci żyła w duchu pokuty („Nowenna do Niepokalanego Serca NMP” Vox Domini Katowice 1997).
  https://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/strona_00_04.html

  3) „Maryja – Zwycięska Królowa świata”, którą w roku 2007 wydało Wydawnictwo „Maria Vincit” z Wrocławia, http://www.ppharka.hg.pl

  4) https://liturgiczny.pl/maryja-zwycieska-krolowa-swiata-siostra-maria-natalia-wydawnictwo-maria-vincit

 16. Alutka pisze:

  Bez Kościoła nie ie ma pewności czy są prawdziwe, a ludziom mogą się mieszać i zbytnio obiązać, tyle już tych nabożenstw się tu nagromadziło, gdzie umiar?
  Ps dlaczego, Ewo, nie wpuściłaś Komunikatu iKonferancji Episkopatu Polski , żeby wyprowadzić wiernych z błędu?

  • wobroniewiary pisze:

   „Ewo, nie wpuściłaś Komunikatu iKonferancji Episkopatu Polski” – ponieważ edytowałam i poprawiłam swój komentarz!
   Gdybyś zwróciła uwagę kulturalnie a nie warczała, wpuściłabym Twój komentarz
   Ale ty miałaś jeden cel – dowalić i zaatakować a to nie jest mile widziane
   No cóż, czytanie Mieci, MBM i strony „dziecka” robi swoje 😦
   Pomodlę się za ciebie

  • wobroniewiary pisze:

   Moja ostatnia odpowiedź dla Ciebie co do umiaru – każdy wybiera co mu pasuje i nikt (nawet ja) nie uczestniczy w całości. Więc zbastuj!

   Czy nie kupujesz modlitewnika, bo za dużo tam modlitw? A jak kupisz, to wszystkie na raz odmawiasz?
   Życzę dużo przemyśleń – w Duchu Bożym a nie w duchu pieniackim!

 17. Longin pisze:

  Każda modlitwa tzn. nawet ta jedna, ale która płynie z serca ma swoją wartość. Wielką wartość – a śmiem twierdzić – że wartość o charakterze Opatrznościowych dzieł mają szczególnie dwie ostatnie inicjatywy Ewy tzn. nowenna wynagradzająca oraz post – bowiem są też wielką ekspiacją (stąd może takie ataki)
  Weszliśmy w Wielki Tydzień tak bardzo inny jak gdyby Pan czynił wszystko nowym…dlatego może jeszcze bardziej przylgnijmy do Niego. Może ktoś z czytelników jeśli ma ograniczony czas lub nigdzie nie zdążył się „zapisać” znajdzie tylko chwilkę na taką cudowną a zarazem prostą modlitwę, która wzniesie się niczym dym kadzidła do Boga Ojca:

  „Ojcze Najmiłosierniejszy, spraw, by ci, którzy pomimo słuchania
  nigdy nie zrozumieli, usłyszeli tym razem Twój Głos
  i zrozumieli, że to Ty, Święty Świętych.
  Otwórz oczy tych, którzy pomimo patrzenia nigdy nie dostrzegają.
  Niech tym razem zobaczą na własne oczy
  Twoje Święte Oblicze i Twoją Chwałę.
  Dotknij Swym Palcem ich serc,
  niech się otworzą i zrozumieją Twoją Wierność.
  Modlę się, prosząc Cię o wszystkie te rzeczy, Ojcze Sprawiedliwy;
  aby wszystkie narody nawróciły się i zostały uzdrowione przez Rany
  Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
  (https://vassula.pl/zeszyt-42.html)

 18. Pingback: 33 obietnice Jezusa objawione mistyczce z Węgier siostrze Marii Natalii Magdolnej | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 19. Pingback: I sobota miesiąca – wynagradzajmy wszelkie zniewagi zadane Niepokalanemu Sercu Maryi | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s