Święta Filomena – Patronka na czasy apokaliptyczne: oto specjalna modlitwa do Boga o ratunek i ocalenie dla was

Św. Jan Paweł II ostrzegał Polaków: „Przyszłość Polski zależy od tego, jaką drogą pójdzie nasz naród. Jeśli odrzucimy Dekalog i wybierzemy szatańską cywilizację śmierci, będziemy pogrążać się w otchłani samozniszczenia”

Jesteśmy świadkami nasilającej się z roku na rok walki z Bogiem, Dekalogiem i Kościołem. Na naszych oczach rozpowszechnia się „cywilizacja śmierci”, która jak określił św. Jan Paweł II „jest bezpośrednim działaniem szatana” (mordowanie nienarodzonych dzieci, przez eutanazję, przez in vitro, legalizację związków homoseksualnych, walka z rodziną i ze świętością i nierozerwalnością  małżeńską, powszechnie obecna pornografia, deprawacja dzieci w szkołach przez ideologię gender i inne zbrodnie przeciwko  Bogu i ludzkości).

     Na te czasy ostateczne Bóg daje nam orędowniczkę bezkonkurencyjną wśród mieszkańców Nieba – św. Filomenę. Oręduje u swego Boskiego Oblubieńca we wszystkich ludzkich sprawach; trudnościach, dolegliwościach i cierpieniach niezależnie od czasu i przestrzeni geograficznych. Jest Świętą ,Której Bóg niczego nie odmawia.

Proboszcz Sanktuarium św. Filomeny ks. Jarosław Wawak pisze:
W tych trudnych czasach epidemii warto się zwracać i prosić Ją o wstawiennictwo. Znamienne jest to, że w tym roku – 10 sierpnia – Metropolita Wrocławski – Arcybiskup Józef Kupny ustanowił Sanktuarium św. Filomeny w Gniechowicach koło Wrocławia. Ostatnio wśród szpargałów znalazłem niepodpisane orędzie tejże Świętej wraz z modlitwą w tych trudnych czasach:

Św. Filomena przychodzi do Polskiego Narodu jako jego Patronka!

            Oto ja Święta Filomena przychodzę z orędziem miłości i wezwania do modlitwy, do pokuty, do ofiary. Oto przychodzę do ciebie w tym szczególnym czasie, kiedy tak wiele zła jest na całym świecie, kiedy to zło dotyka tak wielu ludzkich serc i oto przemawiam do ciebie, aby wezwać do większej ofiary, do modlitwy, do pokuty, do zadośćuczynienia za grzechy całej ludzkości. Oto jesteś powołany, aby wiernie wypełniać Świętą Wolę Bożą. Oto Pan wybrał ciebie, abyś idąc za Nim przekazywał  Słowa Boże, wszystkim tym, którzy otwierają swoje serca i pragną żyć w prawdzie, miłości, całkowitym zawierzeniu Bożej Opatrzności. I oto ja przychodzę do ciebie, aby wskazać ci drogę twojego pielgrzymowania.

            Tak wiele ludzkich serc oczekuje na Słowa Prawdy, albowiem tej prawdy nie znajdą w tak wielu miejscach, dlatego potrzeba, abyś przekazywał Słowa Prawdy tak wielu ludzkim sercom, które są otwarte. Oto jest szczególny wezwania do nawrócenia, do pokuty, albowiem świat odszedł od Boga i jest całkowicie zagubiony w grzechu, nieprawości, w odstępstwie od prawdy. Dlatego przychodzę do ciebie, aby wezwać wszystkich tych, którzy są otwarci na Boże Słowa- do wielkiej modlitwy. Oto Ja Święta Filomena przysłana przez Pana Jezusa, jestem w szczególny sposób Patronką tych czasów, czasów ostatecznych. Ja przychodzę do was, z tym orędziem, aby pobudzić do modlitwy i działania na rzecz duchowej odnowy Polskiego Narodu, albowiem całe Niebo oczekuje na wasze działanie, na wasze zawierzenie, że odpowie na to wybranie cały Polski Naród. Tak bardzo pragnie Jezus, abyście otworzyli się na Jego wezwanie. On tak bardzo pragnie uczynić was świętymi, swoim ludem całkowicie Mu oddanym i oto posyła Mnie z tym orędziem, abyście zrozumieli to wybranie. Dlatego jeszcze raz wzywam was do całkowitego  zawierzenia Bożej Opatrzności, wiernego wypełnienia wszystkich Bożych poleceń i podążania każdego dnia za Chrystusem, każdego dnia, w każdej chwili waszego życia.

            Oto Ja Święta Filomena wypraszam dla was łaski, dla całego Polskiego Narodu. Jestem szczególną Opiekunką waszego Narodu, tak Pan Bóg zdecydował i tak też się dzieje. To jest szczególny czas waszej modlitwy o ocalenie i duchową odnowę Polskiego Narodu. Potrzeba, aby ta modlitwa dotarła do tak wielu ludzkich serc w całym Polskim Narodzie, aby dzięki tej modlitwie mogło przyjść ocalenie i duchowa odnowa Polskiego Narodu. Ja oto proszę Boga i proszę was, aby wasze  serca były nieustannie otwarte na Boże Słowa, abyście wiernie wypełniali  wszystkie Boże polecenia, od tego zależą losy waszego Narodu. Każdy kto jest wierny Bogu, otrzymuje Jego szczególne Błogosławieństwo, siłę i moc realizacji Bożych postanowień i oto Ja wzywam was do wierności, do nieustannego trwania w prawdzie, w całkowitym oddaniu się Bogu. Ten czas jest czasem szczególnym, albowiem tak wiele zła jest na tym świecie, dlatego też Ja proszę was, aby wasze serca były czyste, całkowicie oddane Bogu, abyście mogli błagać za całym światem o jego osobistą świętość. Im więcej ludzi świętych, tym więcej jest tych, którzy się nawracają, albowiem ci święci wypraszają wielkie łaski dla całej ludzkości i tak wiele dusz ludzkich nawraca się do Boga- a to jest najważniejsze. Oto Ja wzywam was: bądźcie wierni, ni ustawajcie  na modlitwie, podejmijcie się postu, modlitwy, wyrzeczenia i nieustannego podążania  za Jezusem Chrystusem, który przychodzi  do was, aby przemienić ludzkie serca, aby poprowadzić je drogą zbawienia wiecznego. Oto cały Polski Naród jest wezwany do nawrócenia, do pokuty, do ofiary, aby zadośćuczynić za swoje grzechy, aby łaska Bożej Miłości mogła spłynąć na was, abyście idąc za Najświętszym Dzieciątkiem Jezus mogli otrzymywać wszystko to, co jest wam potrzebne do wypełnienia Bożej Woli.

            Oto Ja święta Filomena nieustannie wstawiam się za wami. Oto Jezus kieruje te słowa przeze mnie, abyście zrozumieli, że macie Orędowniczkę w Niebie, wielką Orędowniczkę, albowiem Pan wybrał mnie i udzielił Mi wielkich łask. Jestem blisko Boga i mogę wam wyprosić strumienie łask i tak też czynię. Dlatego teraz przychodzę do was właśnie z tym orędziem, abyście się zwracali do mnie, a Ja będę prosić za wami. Oto Ja Święta Filomena, przychodzę  z tak odległych czasów, początków chrześcijaństwa, kiedy to, żyjąc  w czasie prześladowań trwałam przy Chrystusie i czyniłam wszystko, aby wiernie  wypełniać Jego Świętą Wolę, gdyż On był dla mnie najważniejszy, był moim Mistrzem i Panem; Ja słuchałam Jego głosu i wiernie wypełniałam wszystkie Jego polecenia, aż po śmierć męczeńską. Przelałam krew z miłości do Chrystusa, nie pozwoliłam, aby zło dotknęło Mojego ciała. Ja będąc z Bogiem w wiecznej chwale, adoruję Naszego Pana i Stwórcę i wysławiam Jego dobroć, Jego wielką Miłość i proszę za grzesznym światem o jego nawrócenie, a w sposób szczególny  za waszym Narodem, albowiem Pan wybrał Mnie za Narodu Polskiego  w tych jakże trudnych czasach. Oto Ja zostałam posłana przez Boga z tym orędziem, aby przekazać wam Słowa nadziei, otuchy i zarazem wezwania do nawrócenia, pokuty, do ofiary, gdyż nie ma innej drogi, aby ratować Polski Naród. To jest jedyna droga waszego zwycięstwa.

            Oto Ja Święta Filomena posłana przez Boga do was wzywam was do jedności, do miłości, do wiernego wypełniania Świętej Woli Bożej. Idźcie za Nim, a ja będę się za wami wstawiać, abyście mogli doświadczyć Bożej Miłości, abyście mogli doświadczyć Bożego Pokoju.

            Oto Ja Święta Filomena chcę wam podyktować specjalną modlitwę za Moją przyczyną do Boga o ratunek i ocalenie  dla was, a oto i modlitwa:

Boże w Trójcy Świętej Jedyny błagam Cię i proszę o ratunek i ocalenie dla Polskiego Narodu. Proszę Cię Boże przyjmij moją modlitwę i spraw, aby nasz Naród przyjął Twoje wezwanie do nawrócenia, do pokuty, do ofiary. Oto ja nędzny grzesznik, proszę Cię racz wysłuchać mojego wołania za przyczyną Świętej Filomeny, naszej Patronki. Proszę Cię Boże racz wysłuchać  mojego wołania, przyjmij tę modlitwę i uczyń mnie zdolnym do wiernego służenia Tobie, każdego dnia w każdej chwili mojego życia, aby dokonało się nasze zbawienie, aby przyszło ocalenie i duchowa odnowa Polskiego Narodu.

Dziękuję Ci Boże za tę wielką łaskę Świętej Filomeny, która wstawia się za nami, za całym Polskim Narodem. Pragniemy Cię wielbić Boże i wysławiać Twoje Święte Imię, aby Twoja łaska mogła spłynąć na nas i na cały Polski Naród. Bądź uwielbiony Boże  w Trójcy Świętej Jedyny przez Niepokalane Serce Maryi za wstawiennictwem Świętej Filomeny i wszystkich Świętych Pańskich. Amen

            To jest modlitwa, którą powinniście odmawiać każdego dnia, aby wypraszać te łaski dla całego Polskiego Narodu za moją przyczyną. Módlcie się w ten sposób, a Ja będę wstawiać się za wami, aby przyszło  ocalenie i ratunek dla was. Oto Ja Święta Filomena wstawiam się za wszystkimi, którzy będą czytać te słowa i przyjmą je do swoich serc i wiernie wypełnią.

Więcej o św. Filomenie można się dowiedzieć na stronie internetowej sanktuarium: www.filomena.gniechowice.info  W Sanktuarium św. Filomeny można nabyć książki, obrazki, medaliki z wizerunkiem Świętej Filomeny

Sanktuarium św. Filomeny
ul.
tecka 53
55-080 Gniechowice
Polska

Nadesłał ks. proboszcz Sanktuarium św. Filomeny

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

25 odpowiedzi na „Święta Filomena – Patronka na czasy apokaliptyczne: oto specjalna modlitwa do Boga o ratunek i ocalenie dla was

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Monika pisze:

  Uwaga na fałszywe terapie mające zwalczać koronawirusa
  Osoby promujące tego typu usługi znajdują spore grono odbiorców. Przykładem może być Jerzy Zięba kreujący się na specjalistę w dziedzinie chorób zakaźnych. W ramach walki z koronawirusem zaleca on stosowanie w dużych dawkach witamin A i D3, a także magnezu, cynku czy srebra. Mówi też o podawaniu dożylnie 35-proc. roztworu nadtlenku wodoru, który ma właściwości żrące dla tkanek żywych. W aptekach można go kupić w postaci wody utlenionej. Warto zauważyć, że stężenie w niej nadtlenku wodoru wynosi 3 procent. Kanał Jerzego Zięby w serwisie YouTube subskrybuje 102 tys. osób.
  Główny Inspektor Sanitarny oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oświadczyli, że informacje przedstawiane przez Jerzego Ziębę dot. koronawirusa „stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi”. Podkreślili również, iż „informacje te nie są poparte badaniami naukowymi i uznaną wiedzą medyczną”.
  „Rekomendujemy zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku w korzystaniu z dostępnych w Internecie informacji, często przekłamanych lub nieprawdziwych, przez co mogących w efekcie spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu. Odradzamy eksperymentowanie z wszelkiego rodzaju pseudoporadami lub pseudoterapiami, które bezpośrednio mogą zagrozić zdrowiu lub życiu osób je stosujących. Jest to działanie szczególnie groźne i niebezpieczne” – podkreśla GIS.
  Rzecznik Praw Pacjenta podejmuje działania w odniesieniu do takich przypadków i kieruje zawiadomienia do odpowiednich organów.
  https://ostrzegamy.online/uwaga-na-falszywe-terapie-majace-zwalczac-koronawirusa/?fbclid=IwAR0BBxoPlawwWdDkzypNCIE-jicqRkohP23rjPiHwNJJVTd2Yu-RWaSpspI

  • jacek pisze:

   Trzeba najpierw przeczytać, a nie powtarzać kłamstwa .
   Poleca ale rozcieńczony więc to nie to samo i nic nie żre bo jest roztworem.
   Spokojnie podchodźmy do głoszonych kłamstw.
   Witamina C na co dzień w warzywach bardzo uodparnia ,
   w przeciwieństwie do zatrutego mięsa.
   Szczęść Boże

   • wobroniewiary pisze:

    Koniec!
    I nie ty jesteś winien, ale piszę to do Moniki.
    Koniec tej walki, to już wygląda na fobię.
    Każdy ma wolną wolę, zrobi co zechce.
    Każdy ma dostęp do rządowych komunikatów, tych od zdrowia też
    Ale nie na tej stronie
    My mamy bronić wiary a nie Jaśkowskiego czy jego przeciwników
    Koniec!

    • Monika pisze:

     To tylko moje świadectwo.
     Pozwól Ewa, że to będzie ostatni raz w tym temacie i więcej już na ten temat nie napiszę, skoro taka jest Twoja decyzja, że ten temat, choć dotykający bardzo wielu osób, to musi być tu przemilczany – dobrze to rozumiem, bo z pewnością byłyby kolejne ataki, pewnie nieprzeciętne, także niestety ze strony katolików. Bo ludzie dziś są tak bardzo pewni tzw. pseudo medycyny czy medycyny niekonwencjonalnej. Wiem co dzieje się w necie i jaki jest atak w tej sprawie, jeśli ktoś ma inne zdanie akurat w tym. Ale niech to będzie potraktowane jedynie jako jedynie moje świadectwo, bo tylko tym jest ta moja wypowiedź. Zdaję sobie sprawę, że wielu będzie miało inne zdanie.
     To nie chodzi przecież o politykę, bo dotąd to było argumentem, by nie pisać tu o heretykach, tych w kwestiach zdrowia – że to polityka. Wszystko się ze sobą wiąże i na pewno zdrowie także jest tematem polityki ale nie w tym rzecz. Prowadzimy na różnych frontach życia walkę z wszelkim złem, z każdym szkodliwym kłamstwem, walkę z herezjami – a to pochodzi od złego. To jawny heretyk, głosiciel nieprawdy, która jak to nieprawda jest niestety szkodliwa – tyle tylko, że to dotyczy akurat kwestii zdrowia. Wiem, że zdrowie nie jest najważniejsze ale i tam szatan uderza bardzo mocno. Nie znam się na wielu sprawach i nie zabieram głosu, jeśli czegoś na pewno nie wiem czy nie sprawdzę a tu piszę jedynie, bo ten temat jest mi bliski, mnie dotyczy osobiście i do tego przez lata zgłębiany, i nawet wałkowany nie tak dawno na studiach, temat absolutnie nie najważniejszy, bo zdrowie nie jest najważniejsze. Ale jeśli ktoś nam bardzo szkodzi w dodatku na szeroką skalę i o dużej sile rażenia, to dlaczego nie przestrzec przed tym innych? Mnie samą to dotknęło i mojego życia. Skoro strona jest od ostrzegania przed złem, nieważne w jakiej postaci. Owszem, wojna jest, nawet i w tym temacie zdrowia, niekoniecznie polityki, bo właśnie tak wielu już uległo temu zwodzicielowi – uzdrowicielowi, który lawiny błota od początku wylewał na lekarzy i całą farmację, na całą medycynę, która jest w jego oczach na usługach złego. A farmacja zajmuje się nie tylko lekami syntetycznymi ale także lekami biologicznymi, jak i pochodzenia naturalnego, oraz składnikami kosmetyków oraz żywności.
     Wierzę mocno, że Pan Bóg i tu wyprostuje ścieżki i otworzy oczy, i wszystko się wyjaśni w swoim czasie, tak jak zawsze, bo już teraz, właśnie w tym trudnym czasie pandemii, mimo wielu osób zwiedzionych, odnośnie służby zdrowia i postrzegania jej jedynie w negatywnym świetle, zaczyna jednak dostrzegać, że lekarze są potrzebni i nie można wszystkich wrzucać do jednego worka i głosić (jak ci guru), że to oni są ci źli i rzucać przekaz w świat od lat ten sam, że medycyna i farmacja jest samym złem (nie mówiąc już o tych wszystkich „strasznych” i tylko złych szczepionkach) oraz, że ci lekarze (głoszący prawdziwą naukę) to są ci najgorsi. Jednak nauka i wiedza mówi co innego. Przekaz tych uzdrowicieli, udających lekarzy jest zawsze jeden: by ludzie zechcieli przestać wierzyć absolutnie lekarzom – a swój skutek w dużej mierze już osiągnęli. Tu nie potrzeba daleko szukać, by zobaczyć te skutki, owoce ich ciężkiej, wieloletniej pracy w walce z medycyną konwencjonalną. Tak, bo oni ewidentnie od lat z nią walczą. Nie da się temu zaprzeczyć.
     Przykład z mojego życia: znam osobiście lekarzy (niestety już niejednego), którzy słuchając głównie tego rzekomego lekarza, propagatora pseudonauki, naturopatii i medycyny niekonwencjonalnej, Jerzego Zięby a przy tym sami będąc lekarzami, nie wierzą już innym lekarzom i przekazują to głośno innym pacjentom, by innych przekonać do słuchania jego a nie słuchania swoich lekarzy – oni wprost o tym mówią, że sami, jako lekarze, to lekarzom nie wierzą. W dodatku nawet radzą mi i wręcz stanowczo zalecają, bym odstawiła leki od endokrynologa (dobrego i naprawdę kompetentnego w tej dziedzinie medycyny), bo mnie one zabiją i sama sobie szkodzę słuchając lekarzy, nieważne, że specjalistów – paradoks jakiś. Ale tak jest naprawdę. To się dzieje. Takie są skutki słuchania tego propagatora kłamstw. Biorę hormon tarczycy, gdyż mam stwierdzoną chorobę Hashimoto, potwierdzoną badaniami i z praktycznie wszystkimi towarzyszącymi jej ciężkimi objawami, które nawet bez badań już same tę chorobę potwierdzają i nie ma tu leczenia innego jak hormon tyroksyny. Inne metody, jak np. właściwe żywienie owszem są ale tylko wspomagające, tak jak np. nieoceniony jest ruch, jak i przy wielu chorobach ale one same nie wyleczą i nie usuną objawów. Natomiast lekarka żyjąca od wielu lat głównie tym czego naucza ten człowiek i mająca jego za swoistego guru, jednocześnie znając dobrze to, czego w tym temacie uczy medycyna konwencjonalna, to mimo tego, zaleca te wyssane z palca metody, przecież w ogóle niepotwierdzone przez badania i wiedzę naukową. To tylko moje świadectwo i mały przykład tego jego bardzo szkodliwego działania i jak destrukcyjnie potrafi on oddziaływać na ludzi, nawet wyszkolonych i z wiedzą medyczną, którą stopniowo zastąpili wiedzą niepotwierdzoną naukowo, czyli niekonwencjonalną. Przy takich lekarzach, których jest coraz więcej, ma się wrażenie, że rozmawia się już nie z lekarzem ale z szamanem, bo przy tym co dotyczy zdrowia zalecają dodatkowo też i inne szkodliwe duchowo wskazówki, odrażające dla przeciętnego katolika. W dodatku lekarka ta poleciła mi stanowczo nie brać hormonu, właśnie, żeby nie nabijać kasy firmom farmaceutycznym. Jak widać, pod wpływem jego nauk, a wiem dobrze jak bardzo się nim nadal zachwyca i z niego czerpie, to nawet lekarze są skłonni nie przepisywać leków, które są tu niezbędne albo też odwodzić chorych od właściwej terapii, przepisanej przez lekarza specjalistę, byleby nie dawać zarobić firmom produkującym leki. Bo to wg nich jest tylko szkodliwa chemia. Jasne, że z leku nie zrezygnuję, nie tylko z tego powodu, że koszt leku jest minimalny, wprost groszowy ale faktyczny skutek działania jest nieporównywalny z tym, co przechodzi się w chorobie, bo wiadomo, że wiele bolesnych objawów po pewnym czasie stosowania zanika, biorąc ten lek. Takie jest moje świadectwo. Ludzie oburzeni pytali tutaj na stronie skąd wiem, że to złe, to teraz odpowiadam. Kiedyś, już dawno, sama posłuchałam tego co mówił, skoro taki był ogólny zachwyt tymi jego „naukami”, bo nie sposób się wypowiadać, jak nie wiadomo o czym mowa. Niejedno słyszałam z jego ust ale to nie znaczy, że uwierzyłam w te brednie. Nie mówiąc już o tym, że z katolicyzmem jego głoszenie i jego teorie nie mają nic wspólnego, delikatnie mówiąc. Także wcale nie uważam, żeby to była jakaś w tym moja zasługa, że te bzdury wyłapałam i zorientowałam się już dawno z czym mam do czynienia. Ale: tak jak wierzę Bogu i Matce Najświętszej, to wiem, że to właśnie Bogu zawdzięczam, a nie sobie, że temu złu nie uległam i tylko dzięki Bogu, i ze względu jedynie na Boga mam odwagę o tym mówić wprost.
     Pozwól więc Ewa, że to będzie ostatni wpis w tym temacie, skoro taką decyzję podejmujesz. Niech tym razem będzie to potraktowane jedynie jako moje świadectwo, bo tylko tym jest ta nieudolna i jak zwykle przydługa moja wypowiedź.
     Wszystkim życzę tylko Bożych lekarzy i Bożego Błogosławieństwa na ten trudny dla każdego czas.

   • Alutka pisze:

    Tylko, że Vit. C ta w warzywach nie jest kwaśna, a kwas ma działanie niszczące, potrzebna jest solidna dawka osłony. Lekarze z Vit. C podają przeciwstawną, rozpuszczalną w tłuszczu Vit. A . W praktyce kwas je się z tłuszczem. cukrem, mięsem, chlebem. Słyszałam jak znachorem proponował ocet na pusty żołądek, obłęd. Może na coś tam na krótko pomoże, ale zniszczy żołądek.l

 3. wobroniewiary pisze:

  Ksiądz, który szedł ulicami Lubina z relikwiami św. Antoniego:
  „Już nie wolno mi wyjść na miasto… Będę modlił się z Wami jak poprzednio odmawiając różaniec a transmisja będzie z kościoła a nie ulic parafii”.

  Od powietrza, głodu, ognia, wojny i braku wiary zachowaj nas Panie.
  http://www.matuszny.opoka.org.pl/2020/03/kiedy-puka-strach

 4. duszyczka pisze:

  Ewo, wiem, że może nie jest to odpowiednie miejsce na tego typu linki, ale w ogromie ludzi, którzy czytają tą stronę są zapewne osoby z kręgu nauczycieli. Pod tym apelem podpisuję się i ja, bo faktycznie, dzieci mają ogrom prac domowych z nowych tematów, które niekoniecznie są zrozumiałe dla nich czy rodziców.

  • wobroniewiary pisze:

   Popieram, dałam córce hasło do e-dziennika, już nie nadążam odbierać maili z komunikatami od nauczycieli, i niech sama je odbiera. Moja córka to piątkowa uczennica, ale widzę, ile czasu poświęca na naukę, to, co teraz wysyłają nauczyciele – zajmuje ok. 10 godzin dziennie!

   • Beata pisze:

    To jest koszmar, nie nadążam. 2 dzieci w podstawówce.

   • Damian pisze:

    Pozwolę sobie wtrącić swoje 3 grosze – może ktoś skorzysta z tej wiedzy dla swojego i swoich dzieci pożytku. Obecnie mamy sytuację gdzie dzieci uczą się zdalnie, ale w bardzo podobny sposób jak w szkole, jednak moim zdaniem najlepszy sposób na naukę to tak zwana edukacja domowa. W prawdziwej edukacji domowej nauczanie dzieci z klas 1-3 trwa mniej więcej 2 godziny dziennie. W starszych klasach gdy są wprowadzane dodatkowe przedmioty, trwa to już trochę dłużej. Dużym plusem jest elastyczność i personalne podejście do człowieka. Nie traci się tu czasu na odpytywanie czy klasówki, tylko ma się całoroczny cel nauczenia materiału z danej klasy. Matematyki można uczyć za pomocą liczenia patyków na plaży, a historii za pomocą wyjścia do muzeum. Plusem jest także możliwość ciągłej nauki jednego przedmiotu – przykładowo nauka materiału z matematyki na dany rok przez 3 tygodnie z rzędu. Pozwala to na dużą koncentrację na jednym przedmiocie i lepsze go opanowanie.
    Jak ktoś się chce więcej o edukacji domowej dowiedzieć, to polecam magazyn Kreda – sami twórcy mają córkę, która stosuje edukację domową, i dzięki niej materiał z całej klasy opanowuje średnio w 5 miesiący, a potem trenuje sporty zimowe (jest w olimpijskiej kadrze narodowej juniorów i odnosi sukcesy). Jak są targi książki na Stadionie Narodowym, to można ich tam spotkać i porozmawiać o tym.
    Co ciekawe kontrprzykładem dla edukacji domowej, jest osoba Kamila Stocha, który jak mówi, przez to że musiał do zwykłej szkoły uczęszczać i na dodatek trenować, to potem nad zupą zasypiał ze zmęczenia.

    • wobroniewiary pisze:

     Moja córka chodzi do 8 klasy, materiału co nie miara, 10 godz. to mało na to co im przysyłają i zadają
     nawet nauczyciel z w-fu wysyła zadania (i każe opisywać ćwiczenia, które dzieci robią). Powoli robi się to chore…
     Do tego drukuję córce po 20 stron różnych arkuszy dziennie – w ramach przygotowań do egzaminu (o ile się takowy odbędzie)

   • Małgorzata pisze:

    To co fundują naszym dzieciom domaga się kary. Przeładowany materiał, durne…tak durne podręczniki, wymagania jak na studiach. Korepetycje biorą najlepsi…w podstawówce doktor matematyki daje korepetycje dzieciom. Sama taki przypadek miałam , bo córka zdolna bardzo nie dawała sobie rady….
    Co z mniej zdolnymi.. Poziom nauczania jest bardzo niski. Czyli po owocach och poznacie? Owoce są zgniłe. Córka jest już ma studiach…dzień kiedy opuściła mury liceum był dla mnie najszczęśliwszy..przepraszam za emocjonalny wpis.

 5. Alutka pisze:

  To od dr Kocota. Ordynator chirurgii w Szpita lu MSWiA w Katowicach
  Ważne, może i najważniejsze w moim i Waszym życiu. Myślę, że już czas zrozumieć koronawirusa. Wreszcie mamy wiedzę potwierdzającą przypuszczenia!. Kochani piszę do Was, bo wiem, że zagrożenie jest olbrzymie dla każdego z nas i Tylko dzięki Wam jesteśmy w stanie wygrać zanim pojawi się u nas dramat w szpitalach i w Waszych rodzinach, który obecnie dzieje się we Włoszech. Proszę o dokladne przeczytanie komunikatu. My lekarze jesteśmy w posiadaniu wiedzy, która uchroni nas wszystkich jeśli wszyscy zrozumieją istotę tej choroby. Dostaliśmy wstępne wyniki badania prosto z Włoch od włoskich badaczy zostalo przetłumaczone przez lekarza na angielski, dzięki za to olbrzymie, wielki szacunek i pokłony! . Wykonano na 3000 osób badanie testem potwierdzającym obecność wirusa niezależnie od objawów, badali wszystkich.

  Stwierdzono, iż od 50-75 procent pacjentów było bezobjawowych z dodatnim wynikiem i gdy zastosowali izolacje całkowitą społeczeństwa w ciągu 7 dni doszło do spadku zachorowań objawowych w sensie rozwiniętej choroby 10x (100 nowych spadło na 10 w ciągu 7 dni!!!!)!

  Czyli nośnikiem totalnie niewidocznym choroby są osoby nieświadome choroby. Śmiem przypuszczać, że 100 procent społeczeństwa miała już kontakt z tym wirusem – testy nie wyjdą u wszystkich dodatnie, bo to zależy od ilości wirusa w wydzielinach człowieka. Jesteśmy globalnie zakażeni. Teraz skąd w takim razie takie ciężkie zachorowania wśród osób starszych i schorowanych? To jest oczywiste – słaby organizm szybciej reaguje na zakażenie. To dlaczego chorują też ciężko osoby młodsze, a dzieci najmniej???? Bo to nie zależy jedynie od stanu zdrowia chorego. To zależy od czasu ekspozycji na wirusa także!!! Tak więc co się dzieje z dzieckiem, które zaczyna chorować? Zostaje w domu najczęściej do wyzdrowienia. Co się dzieje z nastolatkiem i mlodym zapracowanym czlowiekiem, gdy zaczyna chorować, przyjmuje leki przeciwzapalne, po których czuje się lepiej i idzie dalej pracować lub spotykać się z tymi samymi osobami – dlatego obiegła świat informacja, że pacjenci młodzi którzy przyjmowali leki przeciwzapalne m.in już słynny nurofen, ale też diclofenak i tak dalej – bo po leku przeciwzapalnym czuł się lepiej i wracał do swojego zakażonego środowiska ( dlaczego paracetamol nie pogarsza choroby – bo nie pomaga w samopoczuciu chorego, nie ma działania przeciwzapalnego!!!!!!!!)

  Tak więc po analizie tego co napisałem, stwierdzam z całą moją powagą jako lekarza, który szykuje się na wojnę z tym złem, że najistotniejszym czynnikiem jaki pogarsza stan zdrowia w tej chorobie jest powolna destabilizacja ukladu odpornościowego, która jest łatwiejsza czym więcej wirusa pojawi się w organizmie! Tak więc przyczyną jest przede wszystkim nasz ciągły nawrotowy kontakt z osobami bezobjawowymi, którzy Cię zakażają nieświadomie i wystąpienie objawów ciężkich jest warunkowane przez dorzucanie sobie samemu kolejnych wirusów od znajomych, pracowników i inne osoby z którymi zakażamy się przede wszystkim tworzeniem się tzw. „Bulionu wirusologicznego” w zamkniętych pomieszczeniach lub u np. Sportowców w sportach kontaktowych w których jest bezpośredni kontakt na zwykły oddech, siłownia, wspólny bezpośredni kontakt, trwający przewlekle przez nieokreślony jeszcze czas.

  Tak więc z miłości do człowieka piszę to, bo takie było moje zadanie!

  Czyli co mam robić???
  Zachować spokój, odpocząć i przeczekajmy 1 miesiąc, ale tak naprawdę z ręką na sumieniu dając nastolatkom i pracoholikom czas pobyć w domu!!!

  Jeśli przeciążymy szpitale, stworzymy dramatyczne warunki dla pielegniarek i lekarzy, którzy pójdą leczyć w swoich bulionach wirusologicznych – błagam pptrzebujemy profesjonalny sprzęt do zabezpieczenia się w szpitalach, to jest jedyne wyjście i nie bagatelizowanie sytuacji pandemii, chodzeniem do pracy i na imprezy i inne zgromadzenia pomimo zakazów, bo to zrobili Włosi, którzy nie byli kompletnie świadomi – ja już jestem dzięki ich walce ze śmiercią i pełną mobilizacją

  Wczesne nawroty tak to prawda są!!! Potwierdza to mechanizm – przewleklej nawrotowej wiremii nie myjąc rąk i chuchając na innych.

  Dobrą ogolnoświatową informacją powinno być na początku epidemii w krajach – pacjenci z rozponaniem koronawirusa powinni zostać w domu nie w szpitalu!!! Szpital jest dla ciężko chorych dopiero- niech to dotrze nawet i do prezydenta i premiera, bo będzie naprawdę taniej i szybciej wrócimy do normalności – to przemawia

  Przekażcie jak najdalej ten post
  Nie zbliżajcie się do innych, w rodzinach dbajcie o higiene rąk sam jeden wirus nie jest dla nas niebezpieczny, ale czym ich więcej w naszym otoczeniu tym gorzej. Odpoczywajcie mamy w tym tygodniu na to czas. A my wracamy do organizacji szpitali na wojnę, bo to nic innego, błagam pomóżcie każdy niech radykalnie zakończy kontakty i dawajcie sobie czas na leczenie przeziębień, w domu wietrzymy często pomieszczenia i w miarę możliwości spacery bez kontaktu z innymi ew. Pobyt na balkonach jak Włosi ipt., badania są potrzebne do statystyk, nam potrzebny jest odpoczynek i żeby dać czas naszym organizmom wytworzyć odpowiedź immunologiczną i wygrać samemu.

  Teraz wiem z czym walczymy!!!!

  Jaka Twoja jest droga?

  Nie rób krzywdy innym i pamiętajcie o miłości i świadomości!!!!!!!
  Prześlij dalej, może kogoś nieświadomego uratujesz

  • Anna pisze:

   To nie są słowa tego lekarza dementuje je w sieci.

   • Małgorzata pisze:

    Oj, chyba coś tu się ni zgadza…nie jestem lekarzem, ale tu chodzi o straszenie ludzi. Mój kuzyn twierdzi , że dopóki mieszkał z rodzicami, którzy byli lekarzami i codziennie przynosili zarazki ze szpitala przez całe lata nie miał żadnej infekcji. Gdy wyprowadził się od nich daleko , infekcje były bardzo często. Przypadek? ….może.

 6. Adrian pisze:

  Kazanie Ojca Daniela z Pustelni – odnośnie koronawirusa

 7. Alutka pisze:

  Odzew będzie skuteczniejszy , jeśli poskarzycie się do Ministerstwa

 8. Pingback: wrzesień – ogłoszenia 2022 – PMK Glasgow

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s